Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Presenteras uppgörelsen om den nya migrationspolitiken under veckan?

Allt sedan eller till och med sedan strax innan Stefan Lövfen presenterade socialdemokraternas nya migrationspolitik har det pågått förhandlingar mellan S och M i frågan.

Grunden till att förhandlingarna startat och pågått har varit att snarast möjligt komma till en bred samsyn och överenskommelse som innebär att frågan som lagt en våt filt över dryga två mandatperioder slutligen kan bordläggas.

Att förhandlingar om en överenskommelse sker beror inte på att man vill avfärda och bordlägga frågan till varje pris – Snarare på att S och M vill ge svenska folket den migrationspolitik och den lösning de breda folklagren nu efterfrågar med bredast möjliga parlamentariska majoritet för att säkerställa att lösningen blir stark.

När det är gjort och väljarna är nöjda kan det politiska Sverige återgå till att diskutera resten av politiken vilket är av yttersta betydelse för Sveriges framtida utveckling.

Att denna fråga som nu löses genom en bred överenskommelse så att frågan inte längre kan lamslå svensk politik är bra och något vi måste lära av inför framtiden för att undvika liknande misstag i andra frågor i en framtid.

För mig är den lärdom vi måste ta enkel – Som politiker måste vi alltid lyssna till våra väljare och ge dem den politik och de politiska lösningar de efterfrågar – Därtill på ett sätt som ligger i linje med den ideologi vi som parti står för.

Mina källor har oberoende av varandra signalerat att en överenskommelse är oerhört nära förestående och två av dem antyder dessutom att överenskommelsen kommer att presenteras innan veckan är över vilket för mig inger hopp om att så sker då de som sagt det på olika sätt är involverade i det som sker.

Stämmer den information jag har som säger att det är S och M som med stöd av L och KD står bakom överenskommelsen så innebär det att den har stöd  64,33% av rösterna i Riksdagen – Om man därtill antar att SD inte röstar emot så stöds överenskommelsen direkt eller indirekt av 77,19% av det totala antalet röstande i Sverige vilket gör den stark och stabil. 

Med det sagt är frågan ställd – Låt oss därför se fram emot denna vecka med stor förhoppning om både bra väder och positiva politiska besked.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

24 kommentarer

 1. Per Fjellberg

  Spännande!

  Blir detta verklighet borde det leda till en regeringsombildning. Det är snart val och jag kan inte se att V och MP kan fortsätta stödja en regering som gör upp med stora delar av oppositionen i en fråga där V och MP har rakt motsatt uppfattning.

  Om det blir verklighet, så tror jag att resultatet blir en minoritetsregering med enbart S fram till valet.

  Går det riktigt bra så spricker S på grund av detta. Jag tror inte att det bildas ett nytt parti men jag tror att många lämnar S för något av C, V, MP eller F!.

  S har länge grävt sin egen grav. Daniel Swedin exemplifierar detta i dagens Aftonbladet när han tror att man vinner val på att tala om ett partis hjärtefrågor. Det räcker inte med prat, väljarna förväntar sig resultat och för att nå resultat krävs det oftast pengar. S var stora när partiet var bra på att göra. S minskar bland annat för att det numera tror att det räcker med att vara bra på att prata.

  Det är dessutom svårare att göra nu. Det var lättare att höja skatterna (som oms och moms) när skattetrycket var lägre och när reformerna gynnade många, som fler semesterveckor och studielån.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så här nära valet tror jag inte att det blir en regeringsombildning men blir det nödvändigt tror jag beredskapen finns.

 2. Jan

  Dessvärre tror jag att M är det enda partiet som kommer att gå oskadda genom det här. S är dessvärre befolkat av hälften skönandar som ser massinvandringen som Sveriges räddning. För dem är ”berättelsen” viktigare än verkligheten. De har också jesuskomplex allihop. Hellre att Sverige går under än att de säger nej till en enda afghan eller irakier.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min tro är att S och övriga som ansluter sig till överenskommelsen kommer att gå oskadda ut ur nästa val eller till och med stärkta.

   • Anders

    Finns nog inget som tyder på att S går stärkta, eller ens oskadda ur det här.
    En bred uppgörelse är nödvändig. Men för socialdemokraterna handlar det nu bara om skademinimering. Allt tyder på att M är de riktiga vinnarna. S vacklar i fråga efter fråga, och med en statsminister som uppträder förvirrat i debatter är S ett parti i kris. Jag tittar bara på min egen arbetsplats och personer i min omgivning -säkert 10-15 personer som varit sossar sedan Adam var länsman men nu svurit på att aldrig rösta på S igen. Många är störtförbannade på tidernas minst kompetenta regering. Framför allt sedan en röst på S är en röst på MP.

    S enda chans är om de bildar regering med M. Annars är valförlusten ett faktum och Löfven får gå.
    (Lika bra att du börjar förbereda dig redan nu så inte chocken blir så stor på valdagen)

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det beror på hur man tolkar saken Anders – Min tro är att S och M stärks samtidigt som SD förlorar kraftigt.

    • Jan

     Löfvéns ”förvirring” i debatten om våldtäkterna var att han var tvungen att svara politiskt korrekt där. Säker mark så att säga.Därav skensvaret om LAS.

     Invandringsfrågan är minerad för S. ID-vänstern dominerar dessvärre. De har Stockholmsdistriktet samt SSU, kvinnoförbundet, Tro och solidaritet med flera. Löfvén måste ta hänsyn till dessa grupper. De tillåter ingen kritik mot invandring eller invandrare. Det är liktydigt med rasism och nazism enligt dem. Det är inte lätt för Löfvén med ett sådant parti…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som ett inlägg i debatten och vad gäller sidoorganisationerna till S så har Löfven varit klar och tydlig – De får gilla läget och acceptera det partiledningen bestämt – Om inte får de försöka avsätta densamma i samband med nästa partikongress som är den som väljer partiledning.

     • Brorson

      Ett annat alternativ är att de gör, som sina ideologiska förebilder rde 1917, som gick ur (eller blev uteslutna – jag ids inte tröska igenom partihistorien en gång till) och bildade Sveriges vänstersocialdemokratiska parti, som några år senare anslöt sig till den Moskva-ledda Tredje internationalen och antog namnet Sveriges Kommunistiska Parti, som 1967 bytte namn till Vänsterpartiet Kommunisterna, numera V Mindre grupper bröt sig ur och bildade den s.k. bokstavsvänstern i protest mot namnbytet och kursändringen.

      Målet var att bilda ett nytt revolutionärt kommunistparti i Sverige. Några ledande personer från den revolutionära vänster, som bar Stallins porträtt i 1 maj-demonstrationerna under 1970 återfinns nu på ledande poster inom de socialdemokratiska sido-organisationerna. bl.a Socialdemokrater för tro o solidartiet, samt som ledarskribenter i liberala (!) tidningar. Några har jobb som opinionsbildare med betalning direkt från Svenskt Näringsliv.

      Tro och solidaritet är en f.d. kristen socialdemokratisk organisation (som då hette Broderskap), som ex-stalinisterna har gjort om till en paraplyorganiatoin för allting som har någon religiös anknytning, från aniggslösa kristna fredsaktivister till svenska IS-anhängare. Under budskapet Reta inte terroristerna, för då slår de till igen.

      I början av 1970-talet tillhörde jag själv utkanten av den revolutionära rörelsen, och hade ledande uppdrag i en sido-organisation till densamma, några av mina bästa vänner var organiserade kommunister, men jag drog mig ur, när man krävde att jag skulle skicka redogörelser för mitt fackliga arbete inom LO till den kommunistiska politbyrån. Jag minns fortfarande hotet ”Hur vågar du. Du kan bli avrättad efter revolutionen för ordervägran”. Jag har förbaskat bra personkännedom inom den revolutionära vänstern.

      De, som bråkar nu, och manar till uppror mot den socialdemokratiska partiledningen, är alltså ideologiska arvtagare i rakt nedstigande led till de våldsförespråkare, som uteslöts 1917,

      Löfvén vet att han har en folkmajoritet – och med största sannolikhet majoriteten av partimedlemmar . bakom sig. Socialdemokraterna och Moderaterna har på sätt och vis samma problem. Båda partierna måste avgränsa sig mot extremisterna till vänster respektive till höger.
      .

 3. Andres Nilsson

  Vi kan inte utforma vår egen asylpolitik (VARFÖR FÖRVILLA MED BENÄMNINGEN FLYKTING?)
  så länge som vi håller fast vid New York-protokollet 1967 o ch EU:s flyktingdirektiv.
  De som vill förstöra det socialdemokratiska välfärdsbygget använder oftast konventioner
  och juridik för att överbelasta välfärdssystemen med oinskränkt invandringsrätt för
  alla som i sina hemländer är fattigare än svenskar i genomsnitt. Närmast i tur står
  införlivandet i svensk lag av barnkonventionen. Det kommer att leda till astronomiska utgifter
  för alla de familjeåterföreningar som tvingas fram. Och feta advokatarvoden.

  • Brorson

   Barnkonventionen, som den tolkas av vissa svenska politiker och jurister, strider mot andra konventioner om mänskliga rättigheter, bl.a. tilläggsprotokollet om föräldrarätten till Europakonventionen om mänskliga rättigheter, vilket Sverige är förpliktat att följa efter EU-inträdet. Barnkonventionen är inte bindande på samma sätt. Nu pågår en tävling mellan partierna om vem som vågar föreslå de hårdaste kraven på tvångsintegration av invandrare, särskilt muslimer. Det är så dags nu, med över en halv miljon muslimer i landet. Men svärdet är lika mycket riktad mot traditionell kristen tro.

   De. som är så himla rädda för ”parallella samhällen”, så att de inte tål att muslimer och¨andra religiösa minoriteter lever i enlighet med sin religiösa tro, borde ha tänkt efter före. Men i stället har de förordat en narmast okontrollerad massinvandring och mångkultur och stämplat alla som ens vågat knysta om kulturkrockar o. dyl. som främlingsfiender och rasister.

   Jag försvarar religionsfriheten och tänker ta strid mot lagar, vars egentliga syfte är att göra nomalt laglydiga människor till lagbrytare. Naturligtvis inkluderar inte detta sådana lagar som finns i alla lände,. oavsett vilken religion man har, och förbjuder mord. dråp. misshandel och våldtäkt.även om det sker i någon religions namn. Vi kan inte acceptera sådana tolkningar av någon religion Men ska föräldrar.. som vägrar tvinga sina barn att klä av sig nakna inför det motsatta könet. straffas, används lagen som ett förtrycksmedel.

   Nej till överdrifter, men vi måste ha kontroll över invandringen. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel, och man ska åka hem. när tillståndet har löpt ut Även av den orsaken säger jag nej till tvångsintegration om asylanter. Har man ett tillfälligt uppehållstillstånd ska man förberedas för ett fortsatt liv i hemlandet..

 4. Brorson

  Partiledarna sitter i elfenbenstorn, stora som små. Partiledarna för S och M har de högsta tornen och ser samma verklighet, fastän från olika håll, vänster respektive höger. Partiledarna i de små tornen ser bara sina egna parti-intressen och hur de ska utnyttja migrationsfrågan till att vinna några tiotals procentenheter ytterlligare. Och har desutom svårt att hålla sams inom de egna partierna. Är det rätt taktik inför valet?

  Oavsett vad väljarna tycker , så stor Sverige inför stora problem, som måste lösas. Helst innan verkligheten hinner ikapp, och tvingar fram lösningar som ingen vill ha. Den relativt stora samsyn i frågan, som tycks råda mellan S och M, beror på att de ser i stort sett samma verklighet. Det är helt rätt att frågan måste lösas snarast, och helst före valet. så att valrörelsen kan fokusera på andra frågor, som man inte är lika överens om.

  Emellertid tyker jag att debatten har snöat in för mycket på ”integration”, Vi har just diskuterat ”natiionalism”, att det finns en god och en ond sådan. Och den onda nationalismen är när en stat vill härska över folken i andra länder. Men hur är det med minoriteterna i det egna landet? De ursprungliga minoriteterna, t ex samerna och den finskspråkiga befolkningen i norra Sverige och den svensktalande befolkningen i Finland. De ska inte assimileras – eller integreras, som är det ord som de andra partierna föredrar, när de menar samma sak som SD menar med assimilation

  Att alla ska smälta ihop till ett, på majoritetens villlkor. Men antalet muslimer i Sverige är nu så stortl så att de inte kan integreras / assimileras genom aktiva åtgärder. Förtryck väcker motstånd. och tvångsassimilation är förtryck. Det är klart att en nyinvandrad minoritet ska följa det lands lagar. till vilket de har kommit. Men debatten haglar nu med förlag till nya laga, som ytterst syftar till tvångsintegration av speciellt den muslimska minoriteten och att göra muslimerna till lagbrytare.

  Priset av nationalistiskt förtryck av en minoritet tas när man vill tvångsupplösa äktenskap. som lagligen har ingåtts i flyktinginvandrares hemländer (och är tillåtna i flera andra europeiska länder), innan berörda personer ens har fått bifall till sina asylansökningar. Krav på obligatorisk svenskundervisning redan som asylsökande och godkänt prov i svenska språket som villkor för permanent uppehållstillstånd är utslag av samma storsvenska (ultranationalistiska hybris).

  Asyl ska endast ges på en enda grund: skyddsbehovet. Och oberoende av prestationer av ena eller andra slaget. Familjeåterförening ska endast ske på humanitär grund och inte p.g.a. prestationer, t.ex att man har haft tillräckligt vassa armbågar för att tränga undan personer. som har vistats längre i landet från arbetsmarknaden. Gärna en restriktiv invandringspolitik även vad gäller familjeåterförening, men det ska inte göras undantag för ”högpresterande” individer,

  Det är att reducera människovärdet till det ekonomiska värdet av en individs prestationer. Moderaternas nya slogan ”Lika för alla” måste gälla i det här fallet också

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att kräva att man följer de lagar som gäller i ett land om man bor och verkar där är rätt och riktigt Brorson – Så har jag alltid fått göra i de länder runt om i världen där jag bott och verkat och så ska de som vill bo i Sverige göra vad gäller att följa svenska lagar.

   • Brorson

    Jag tror inte att man i något land, som du har bott i, har stiftat lagar för skens skull, med egentligt syfte att göra dig till en lagbrytare för att rättfärdiga förföljelser mot dig och andra svenskar. Det var så nazisterna agerande med sina anti-judiska lagar. Man gör normalt laglydiga muslimer – . som gör sitt yttersta för att följa Koranens bud att genom sitt levnadssätt (att så långt som möjligt ta seden dit man kommer) ett gott anseende – till syndabockar för en ansvarslös invandringspolitik. Journalister som för bara ett år sedan hetsade mot sverigedemokrater hetsar nu mot muslimer och sprider fake news att svenska domstolar redan har börjat döma efter sharialagar.

    Eftersom jag alltid har varit för en restriktiv invandringspolitik, behöver jag inte vända kappan efter vinden.Sverige är inte första asylland för flyktingar från muslimska länder. Vi har inga muslimska grannländer. Vi behöver inte ta emot fler. Men dem, som vi redan har tagit emot, deras mänskliga rättigheter ska vi respektera fullt ut

    Ramadan börjar i morgon, Om vi så får en lag, som tvingar oss etniska svenskar att tvångsmata fastande muslimer, så kommer jag att bryta mot den lagen. ..

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Sverige är ett sekulariserat land där ingen religion styr landets lagar – Den verkligheten får alla anpassa sig efter Brorson och då oavsett vilken religion man tillhör – Om man vill bo och leva i Sverige.

     • Brorson

      Om vi ska ha lagar, vars egentliga och enda syfte är förtryck mot religiösa minoriteter, så har vi därmed rättfärdigat förtryck av de kristna minoriteterna i muslimskt dominerade länder.. Och försöker vi dölja det selektiva förtrycket, att det är riktat mot muslimer, med att Sverige är ett sekulariserat land. och att även kristna drabbas av förtrycket, kan ju Iran kräva att ateister ska följa det landets lagar, under hot om avrättning.

      Du har dessutom inte förstått innebörden i begreppet ”sekulariserat land. Det innebär att staten ska vara neutral mellan olika religiösa åskådningar och inte förfölja nägon. Vad sedan gäller att följa orättfärdiga lagar, så bröt de socialdemokratiska pionjärerna fullt medveten mot de svenska klasslagarna för hundra år sedan. Du vill ånyo införa lagar som gör hederliga människor till lagbrytare.

      Du har dessutom inte förstått att muslimerna inte längre är en liten minoritet i Sverige. Man kan helt enkelt inte framtvinga lydnad från en stor minoritet genom förtryck. Du har själv propagerat för en massinvandring, som huvudsakligen kommer att bestå av muslimer, varigenom de ursprungliga svenskarna skulle bli en minoritet, och vill lös problemen med förtryck av den blivande majoriteten, så länge den år en minoritet.

      Det fungerar inte. Din politik kan bara leda till inbördeskrig, eftersom den bygger på förtryck.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Sverige ska ha lagar som är lika för alla oavsett religiös övertygelse Brorson – Dvs. precis den sorts lagstiftning som Sverige har.

     • Brorson

      Anledningen till att jag har skrivit det jag har skrivit, är att det pågår en tävling mellan SD och övriga partier om att föreslå lagar, som i och för sig kränker religionsfriheten för alla men uppenbarligen har har till syfte tvinga troende muslimer att välja mellan att bli syndare eller lagbrytare. Detta är ägnat att få muslimer att framstå som över lag kriminella, när i själva verket vissa individer inom folkgruppen är kriminella och vi har diskussion om andelen brottslingar bland invandrare jämfört med ursprungs-svenskar.

      Att våga tala om brottslingars etnicitet är en helt annan sak än att framställa hela folkgruppen som kriminell. Det är just detta, att framställa en hel folkgrupp som ett proble, som leder till förföljelse. Således tog alla partier i Tyskland efter nazisterna och pratade om ”judeproblemet”.Nazisterna stiftade lagar, som gjorde det i stort sett omöjligt för judar att öht leva utan att bryta mot någon lag. Sådana lagar riktade mot muslimer kräver bland annat Gustav Fridolin, som är minister i en S-ledd regering. Gjorde Fridolin något för att stoppa massinvandringen av muslimer, när det fortfarande var möjligt?

      Det handlar bl.a. om att tvinga muslimska skolflickor att visa sig nästan nakna för främmande män, och att straffa föräldrarna om de inte accepterar det. Detta är en allvarlig kränkning av religionsfriheten, som är en grundläggande mänsklig rättighet. Och det handlar ju inte bara om föräldrarna, utan också om flickorna själva. Tonårsflickor brukar ju ha alla möjliga ”komplex”, och kan vilja skyla sig av den orsaken också. Och det handlar inte bara om muslimer. Vi kristna kan också tvingas bli lagbrytare, om vi inte försvarar religionsfriheten.

      Det handlar också om respekten för lagarna, och att de flesta människor nästan instinktivt följer lagarna och uppfattardet som lagarna kräver som ”rätt”. Det kallas det allmänna rättsmedvetandet. Med orättfärdiga lagar. som har tillkommit i avsikt att en viss etnisk eller religiös grupp ska framstå som överlag kriminell, kommer det allmänna rättsmedvetandet att sjunka, speciellt inom den gruppen. Men det kan sprida sig till andra grupper också. Även här gäller talesättet att de börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Var går gränsen när en person väl har börjat bryta mot lagarna?

      Försök förstå att vi har en stor muslimsk minoritet i landet, att vi nu har en annan verklighet än den vi svenskar är vana vid. Att det inte finns någon återvändo, men att vi dock ska undvika att göra situationen värre än den är. Jag har alltid varit motståndare till kraven på ömsesidig anpassning, d.v.s.att vi ska anpassa oss till muslimska sedvänjor. Det är minoriteten som ska anpassa sig till majoriteten i alla situationer där det inte är möjligt att var och en gör på sitt sätt.

      Överdrivna krav på anpassning bara för att det avvikande sticker i ögonen främjar ingen assimilation eller integration, utan tilt förtryck.Och förtryck leder till motstånd, vilket direkt motverkar den spontanassimilation, som normalt förekommer bland folkslag som lever i samhällen med annan etnisk / religiös majoritet.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I sådana fall tvingar även dagens lagar kristna att bli syndare eller lagbrytare och att göra skillnad på olika grupper beroende på vilken religion de tillhör låter sig inte göras – Alla ska vara lika inför lagen.

 5. Leif Andersson

  Frågan är hur långtgående förändringar som blir resultatet samt vilka volymer man prognostiserar att den nya uppgörelsen tros innebära.

  Situationen är för närvarande så akut att mer än max 10 000 beviljade asylärenden på individnivå är alldeles för många. Egentligen skulle Sverige bara förbinda sig att ta emot kvotflyktingar tills vi hunnit komma ifatt med bostäder och annan samhällsservice samt att flyktingmigranterna uppnått en tillfredställande sysselsättningsgrad.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det återstår att se men det som är sagt är att vi inte ska ta emot fler än vi effektivt kan integrera från tid till annan vilket för mig innebär att siffran kan variera. Därtill att Sverige ska ta emot i samma proportion som övriga EU-länder.

Lämna ett svar till Per Fjellberg Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.