Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Låt AP-fonderna vara med och finansiera byggandet av nya hyresrätter.

Det finns många frågor som är viktiga att hitta en lösning på för att framledes kunna bygga ett hållbart och jämlikt Sverige.

För närvarade överskuggar migrationsfrågan som bekant alla andra frågor i debatten trots att det finns andra frågor att lyfta till debatt som är minst lika viktiga att debattera som migrationsfrågan.

Därför ska jag i detta inlägg lyfta 2 av de övriga frågorna – Behovet av ett massivt bostadsbyggande av hyresrätter och tryggandet av morgondagens pensioner till debatt.

Det ska jag göra genom att än en gång lyfta upp det mycket oortodoxa förslag jag lagt 3 år tidigare och som i ett slag innehåller en stor del av lösningen till bägge frågorna.

Att få igång ett massivt byggande av nya hyresrätter för att kyla ned den överhettade bostadsmarknaden och bereda bostadssökande med behov av en bostad tillgång till en bostad samtidigt som vi säkrar framtidens pensioner och pensionsnivåer är ödesfrågor och en av de största utmaningar vi som samhälle står inför.

Hur dessa två frågor ska lösas debatteras flitigt – För överhettningen på bostadsmarknaden pratar vi om införande av amorteringskrav och en nedtrappning av räntesubventioner som nödvändiga lösningar för att kväva en eventuell bostadsbubbla i sin linda samtidigt som byggandet av nya hyresrätter inte påverkas.

På pensionsområdet är alla överens om att något måste göras för att säkra nivåerna i pensionssystemet och få pensionerna att bli tillräckliga i ett läge där vi lever längre och därför behöver lyfta pension under fler år än idag. Regeringen senaste utspel om att garanter en pensionsnivå om 70% av slutlönen gör inte detta lättare utan svårare.

Hittills har det funnits två huvudspår i pensionsdebatten – Höjd pensionsålder alternativt höjda avgifter för landets arbetsgivare för att finansiera framtidens pensioner.

Trots AP fonderna som är duktiga på att förvalta vårt pensionskapital och skapa avkastning på det förvaltade kapitalet är avkastningen på investerade pengar avhängigt av hur läget på marknaden ser ut för stunden – I tider av högkonjunktur är avkastningen hög – I tider av lågkonjunktur blir avkastningen låg eller till och med i extrema fall negativ.

Det är därför jag nu föreslår en oortodox lösning som samtidigt som den finansierar ett massivt byggande av hyresrätter i allmännyttans försorg och för privata hyresvärdar som önskar använda samma system samtidigt kan medverka till att skapa en bra grundavkastning på det framtida pensionskapitalet.

Vad jag vill göra är helt enkelt att använda hälften av den del av AP-fondernas pengar som i dagsläget investeras i räntebärande instrument till att investeras i en fond som ger förmånliga och förutsägbara bolån till både allmännytta och privata hyresvärdar som ansluter sig till systemet – Detta för att finansiera ett massivt bostadsbyggande och för att samtidigt säkra en god grundavkastningen på det framtida pensionskapitalet.

Lösningen bygger på att låneräntorna fluktuerar över tid – Trots att ränteläget idag är lågt så vet jag som gammal bankman att man bör räkna med en genomsnittsränta på 5 till 6% sett över en låneperiod – Därav mitt förslag.

Jag tänker mig följande:

 • Att hälften av AP-fondernas samlade tillgångar öronmärkta för räntebärande investeringar används som grundkapital för att låna ut pengar till byggande av hyresrätter i allmännyttan och hos de privata hyresvärdar som önskar bygga enligt samma lånesystem.
 • Att dessa lån säkras via pantsättning av de fastigheter som byggs med en amorteringstid på 30 år.
 • Att en fast räntesats om 5 till 6% på lånesumman tillämpas i alla lägen – Dvs. oberoende av hur räntesatserna ser ut på den fria marknaden.

Även om en sådan lösning kan tyckas främmande vid en första anblick så fyller den sitt syfte om man ger sig tid att verkligen tänka över saken.

AP fondernas samlade kapital uppgick i slutet av 2013 till dryga 1.000 miljarder kronor – Skulle vi följa mitt förslag innebär det att vi skulle frigöra ca 300 miljarder kronor till bostadsbyggande vilket är mer än tillräckligt för att bygga tillräckligt många nya bostäder för att lösa problemen med bostadsbrist.

Dessutom skulle AP fonderna få en bra grundavkastning på det förvaltade kapitalet vilket medger att man blir mindre beroende av marknadens svängningar vad gäller tillväxten på den övriga delen av det förvaltade kapitalet.

Slutligen innebär mitt förslag att både bostadsbyggande och pensionsförvaltning till stora delar kan läggas utanför den fria marknadens påverkan och därmed skapa ett läge där samhället själv styr över hur samhällets tillgångar används för flertalets bästa.

Allt annat lika så innebär mitt förslag att vi utan skattehöjningar och/eller statliga eller kommunala tillskott kan starta massiv byggnation av sedan länge behövda hyresrätter och samtidigt dra nytta av pengar som redan finns utan att vi lånar upp på annat sätt.

Dessutom skapar en sådan lösning ett jämlikare samhälle utan att göra avkall på kärlek – solidaritet och alla människors lika värde i och med att vi kan bortse från externa vinstintressen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

59 kommentarer

 1. Jan

  Du glömmer en sak. Den här bostadsbristen är orsakad av massinvandringen. Det innebär att en stor del av efterfrågan består av människor som inte kan betala hyran. Det innebär att staten får stå för byggkostnaderna och kommunerna för driften. Notera vilka bostäder som byggs nu: Dyra bostäder, höga hyror, ofta centralt för folk med höga inkomster. Eller för folk som kan sälja sin bostad för att ha råd att flytta. vad gör man med den miljon, främst invandrare, som varken har råd att köpa en bostad eller betala hyran?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bostadsbristen fanns redan innan invandringen Jan så att skylla den helt på invandringen är inte korrekt även om invandringen i vissa stycken gjort att behovet av bostäder ökat ännu mer.

   I övrigt får det du anfört stå för dig Jan.

 2. Alexander

  Och migrationsfrågan hänger naturligtvis ihop med det du tar upp. Den skär genom alla samhällsområden och påverkar dem väldigt mycket.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den påverkar vissa områden men inte alla Alexander och definitivt inte i den omfattning du och dina partikamrater i SD vill göra gällande.

   • Jonny Disenfeldt

    ”Den påverkar vissa områden men inte alla Alexander och definitivt inte i den omfattning du och dina partikamrater i SD vill göra gällande.”

    Eftersom kostnaderna är (bara för staten) en bra bit över 100 miljarder om året så påverkar den nog det mesta. Historiskt sett en mycket hög migration belastar resurser inom skola, vård och omsorg.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Som vanligt svänger du dig med siffror som saknar stöd i forskningen Jonny.

     • Jonny Disenfeldt

      Anders skriver ”Som vanligt svänger du dig med siffror som saknar stöd i forskningen Jonny.”

      Det behövs ingen avancerad forskning för att lägga ihop kostnader … som vanligt är du faktaförnekare.

      2017 budget
      Migration ca 39 miljarder samt Nyanländas etablering ca 26 miljarder ger ca 65 miljarder.

      Sedan får du lägga till merkostnader.

      Ta till exempel merkostnad i post för arbetsmarknadsåtgärder.
      Utrikes födda utgör 23 procent av befolkningen men var 58 procent av de inskrivna på arbetsförmedlingen i mars i år.
      Kostnader vad gäller arbetsmarknadsåtgärder ligger på 70 miljarder, fundera lite på hur stor andel av de arbetslösa som är utlandsfödda och hur deras andel av denna kostnad är…
      samt hur mycket mindre DEN BORDE VARA om den var i proportion till andelen utlandsfödda gentemot hela folkmängden :

      Den borde var 23% – dvs ca 16 miljarder.
      Den är 58% – dvs ca 41 miljarder

      Merkostnad : 25 miljarder …

      Liknande merkostnader finns i andra budgetposter.

      Lägg till ca 40 miljarder av det som utgår i stöd till kommuner.
      Lägg till del av det som egentligen skulle vara bistånd men som används för migrationskostnader i Sverige …

      SÅ VILKA SIFFROR HAR DU Anders Forss?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Är det någon som är faktaförnekare är det du Jonny.

 3. Alexander

  ”Den påverkar vissa områden men inte alla”

  Vilak samhällsområden påverkas inte? Kan du svara på det?

  ”definitivt inte i den omfattning du och dina partikamrater vill göra gällande”

  Men då kan väl du berätta hur skolan, sjukvården och bostadsmarknaden påverkats?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Inlägget handlar inte om vilka områden invandringen påverkar utan om att vi genom att använda AP-fonderna kan finansiera ett storskaligt byggande av hyresrätter samtidigt som vi säkrar framtidens pensionsnivåer.

   Håll dina kommentarer till det så ska jag bemöta dem.

 4. Per Kjellén

  Med ett leende i mitt sinne minns jag följande:

  Kriget var slut och dels var det ont om bostäder dels var många bostäder hygieniskt olämpliga.
  (Den dåliga hygien fick kommunisterna att motionera om badkar i varje folkskola där eleverna varje vecka kunde skrubbas rena. (Detta utmärkta förslag gick igenom ock efter 70 år så anser fortfarande politikerna att detta är deras uppgift och därför byggs jättestora badhus/simhallar i varje kommun med självaktning.).

  Folkhemmet krävde mer bostäder och socialdemokraterna skapade de allmännyttiga bolagen för att förse befolkningen med billiga och hygieniska bostäder. En finansminister vars namn jag glömt och som snabbt fick avgå föreslog finansiering genom tvångssparande. Varje skattebetalare skulle betala ett bidrag till detta sparande. Ordet tvång fick oppositionen att få genomslag för att detta vara socialism i överkant och socialdemokraterna fick backa och finansministern fick söka arbete.

  Tiden gick och jag tror att det var Per Edvin Sköld som sa: Gärna medalj men först en rejäl pension.
  Idén passade in i Folkhemmet och så småningom gick detta förslag igenom med folkpartiets hjälp.
  Så småningom gick det upp et ljus, men för sent, att motivet för denna pension inte var pensionerna utan finansieringen av byggandet. Miljonprogrammet var helt finansierat av pensionsavsättningarna.
  Det blev ingen avkastning till pensionärerna och snart började historierna gå. Byggnationen var för ensidig, byggnationen var för dålig, sovstäderna blev för stora för vårt samhälle. Och sedan kom the ’fake news’ att Allmännyttan kunde finansiera sina byggen till 110 procent, till låga räntor och till låg eller ingen amortering.

  Med envishet höll socialdemokraterna och likasinnade organisationer fast i detta och byggde billigare med fackföreningsägt byggbolag utan vinstintresse. Resultatet av detta lider vi fortfarande av och nu kommer Anders med samma idé.

  En marknad är den funktion som behövs för att producenter och konsumenter skall mötas. Den marknaden har i Sverige sedan 1945 varit strängt reglerad och har på 70 år gått från misslyckande till misslyckande. En fri marknad sköts av producenter och konsumenter i samarbete och har överallt där fria marknader tillåts visat resultat som ingen vill förlora. Inte ens staten som tjänar mycket pengar på detta. Se på bilmarknaden där bilar upp till halvmillionspriser förekommer utan att folket gnäller. Staten får sina 25 procent i mervärdesskatt. Stränga villkor om kvaliteten har undan för undan införts och konkurrensen har i övrigt bidragit till en teknisk utveckling. Vet Anders att den första VW jag köpte 1948 hade en vev i verktygsutrustningen för att kunna starta motorn om det behövdes. Har du någon vev till din lastbil? Ser din bil likadan ut som Volvos arbetshästar från 50-talet. Men du inbillar dig att utvecklingen beror på den socialdemokratiska politiken och att LO lyckats hålla lönerna nere?

  Rädslan för att en fri marknad skall visa sig bättre och förse konsumenter med rätt bostad efter deras val, i det läge de efterfrågar, med det antalet rum de behöver. Anders vet inte att socialdemokratisk politik på 50 talet betydde att Bostadsförmedlingen bestämde storlek, läge och pris åt den bostadssökande. Detta behövde den bostadssökande inte bekymra sig om. Detta är frihet i socialdemokratisk tappning.

  Att dagens politiker glömt detta är förståeligt. De flesta från den tiden lever inte längre. Men att dagens socialdemokrater inte tolererar en fri marknad utan vill reglera allt med geniala förslag som det från Reepalu. Att vänstern är förtjusta i det förslaget är ett klart bevis på hur smarta vänstern är för att helt förstöra en verksamhet som är i starkt behov av att anpassas efter devisen ’till alla efter behov, av alla efter förmåga’ . En utmärkt liberal målsättning. Den devisen och ’Frihet, Jämlikhet och Broderskap’ bord alla politiker ställa upp på.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Innan jag kommenterar vidare vill jag att du svarar på att vi lider av än idag på grundval av det du försöker beskriva Per?

   • Per Kjellén

    Ja, jag är helt övertygad om att den socialdemokratiska bostadspolitiken är densamma från 1945 till idag. Det vill säga tron på att planekonomin är överlägsen den fria marknadsekonomin.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vi socialdemokrater har aldrig använt oss av planekonomi Per vilket innebär att du i detta har fel redan från ruta ett.

  • Mikael

   Det finns gott om exempel där bostadsförsörjningen är en fråga helt för marknaden. Brukar leda till segregation och getton. Finns det något bra exempel på motsatsen får du gärna tipsa oss Per.
   I övrigt dryper ditt inlägg av hemsnickrade historiebeskrivningar. Ang biltillverkarna så har bilarna utvecklats mycket men varför accepterar så många att de fuskat med kväveoxidutsläppen så mycket att man blir tvungen att införa miljoner där folk inte får köra sina bilar.

   Vad gäller pensionspengar till bostadsbyggande så pågår det faktiskt för fullt att stora investeringar görs. Rikshem som investerar kraftigt både genom uppköp och nybyggnation ägs av AMF och Fjärde AP fonden, så du är rätt ute Anders. Det finns även fler bolag som har pensionskapital i ryggen. Hyresrätter är ett bra alternativ för långsiktiga placerare och bra för samhället.

  • Michael Rönnlund

   Per du skriver – En marknad är den funktion som behövs för att producenter och konsumenter skall mötas. Rädslan för att en fri marknad skall visa sig bättre och förse konsumenter med rätt bostad efter deras val, i det läge de efterfrågar, med det antalet rum de behöver. Anders vet inte att socialdemokratisk politik på 50 talet betydde att Bostadsförmedlingen bestämde storlek, läge och pris åt den bostadssökande. Detta behövde den bostadssökande inte bekymra sig om. Detta är frihet i socialdemokratisk tappning. Att dagens politiker glömt detta är förståeligt. De flesta från den tiden lever inte längre. Men att dagens socialdemokrater inte tolererar en fri marknad utan vill reglera allt med geniala förslag som det från Reepalu. Att vänstern är förtjusta i det förslaget är ett klart bevis på hur smarta vänstern är för att helt förstöra en verksamhet som är i starkt behov av att anpassas efter devisen ’till alla efter behov, av alla efter förmåga’ . En utmärkt liberal målsättning. Den devisen och ‘Frihet, Jämlikhet och Broderskap’ bord alla politiker ställa upp på.

   Du vill ha en fri marknad Per – innebär det att du vill att alla bidrag till villa- och bostadsrättsägare ska tas bort? Varje år får framförallt rika villa- och bostadsrättsägare +40 miljarder av skattebetalarna i bidrag. Med en fri marknad utan subventioner från staten till dessa villor och bostadsrätter kommer det bli enormt mycket dyrare äga dessa fastigheter.

   Vore intressant höra hur du ser på dessa bidrag?

   Eller är det så att du enbart önskar marknadshyror och fortsatta bidrag till rika villa- och bostadsrättsägare?

   • Per Kjellén

    Nichael Rönnlund skriver: ”Du vill ha en fri marknad Per – innebär det att du vill att alla bidrag till villa- och bostadsrättsägare ska tas bort? Varje år får framförallt rika villa- och bostadsrättsägare +40 miljarder av skattebetalarna i bidrag. Med en fri marknad utan subventioner från staten till dessa villor och bostadsrätter kommer det bli enormt mycket dyrare äga dessa fastigheter.”

    Jag förmodar att det är avdragsrätten på bostadslån och ROT du syftar på.

    Avdrag för räntor har sin grund i att räntor är skattepliktiga. Det är inte så, att räntor på bolån är undantagna dessa regler. Intäkter av tillgångar är skattepliktiga och då anses att även kostnader för tillgångar skall vara avdragsgilla. Antag, att LO är ägare av ett antal aktier som varje år betalar en utdelning. Denna utdelning kallas för inkomst av kapital och beskattas. Motivet är delvis att kostnaden hos bolaget för utdelning är avdragsgill. Om du tar bort avdraget hos bolaget för utdelning då borde också LO slippa betala skatt på utdelningen.

    Om LO köper en fastighet och finansierar detta köp delvis med ett lån då blir räntan en kostnad för LO och räntan blir avdragsgill. Jag förmodar att LO använder sig av detta avdrag.

    Om LO har intäkter av kapital då dras räntan i första ledet från LO:s intäkter av kapital.

    De regler som gäller för LO skall gälla för alla medborgare och skattskyldig i Sverige. En följd av allas lika rättigheter.

    Om LO rustar upp denna fastighet så får LO göra avdrag med 100 procent för kostnader, som faller inom reglerna för avdragsgilla reparationer. Dessa regler gäller för alla fastighetsägare. En följd av allas lika rättigheter.

    Om en privatperson anlitar någon för reparationer på sin fastighet som hen själv nyttjar så har fastighetsägaren däremot ingen rätt att göra avdrag för den kostnaden LO har däremot rätt att göra avdra för 100 procent. På grund av andra avsikter har statsmakten gått med på ROT som noga anger vad som ger rätten till skattelättnaden.

    En hyresgäst hos LO betalar ingenting för reparationen eller ens för förbättringar och LO har 100 procentig avdragsrätt. En hyresrätt hos allmännyttan betalar ingenting för reparationen eller förbättringen och ett allmännyttigt bolag har 100 procent rätt att dra av kostnaden. En hyresrätt hos en vanlig fastighetsägare betalar ingenting för reparationen eftersom fastighetsägaren har 100 procent avdragsrätt.

    Anser du att en hyresrätt skall ha avdrag för kostnader som hyresvärden redan fått avdrag för?

    Jag beklagar detta långa svar men det verkar som om du och Anders inte har något begrepp om hur verkligheten fungerar och varför.

    Svaret på din fråga är nej. Och motivet till svaret är att det inte är frågan om några bidrag utan är en konsekvens av gällande skatteregler, som du kan diskutera med Magdalena Andersson.

    Jag vill också lägga till en reservation att jag inte tar ansvar för vad jag skrivit därför att det är gjort efter bästa förstånd och i bästa avsikt. Har jag fel i allt eller delar så visa gärna detta och jag kommer att acceptera sanningen men inte propagandaåsikter.

    • Michael Rönnlund

     Alla reparationer på hyreslägenheter betalas till 100% av den som betalar hyran. Trodde alla visste att en del av hyran går till underhåll?

     Finns flera orsaker till varför hyresrätten är skattemässigt missgynnad. Ränteavdrag och ROT-avdrag är ett par av dessa orsaker.

     Finns bra beskrivet här – Hyresbostäder är skattemässigt missgynnade jämfört med andra bostäder. Skillnaden betyder cirka 3 000 kronor i månaden för den som hyr ett radhus jämfört med att äga det.

     Den beräkningen gör Bostadsbeskattningskommittén, som 2012 fick i uppdrag av regeringen att föreslå bättre skattemässiga villkor för hyresrätten. Syftet var att öka utbudet av hyreslägenheter.

     Begränsat uppdrag
     Vilka förslag kommittén skulle få lägga fram begränsades dock redan i direktiven. Begränsningarna var så stora att kommittén konstaterar att det inte är möjligt att föreslå något som på allvar utjämnar den skattemässiga skillnaden mellan boendeformerna.

     Avskaffad fastighetsavgift
     I stället föreslår kommittén att fastighetsavgiften för hyresrätter avskaffas, men betonar att det är en liten utgiftspost i sammanhanget. För lägenheter i flerbostadshus är avgiften 1 217 kr per lägenhet år 2014, dvs cirka 100 kronor i månaden. Nybyggda hus är dessutom redan befriade från fastighetsavgift de första 15 åren.

     Räkneexempel visar skillnaden
     Bostadsbeskattningskommittén gör ett räkneexempel för att visa på skillnaderna mellan boende i hyresrätt och ägda bostäder. För ett radhus som kostat 2 miljoner kronor att bygga är skillnaden i månadskostnad 2 500–4 850 kronor, beroende på hur mycket av bygget som finansieras med lån.

     I diagrammet här på sidan visas skillnaden vid 80 procents lånefinansiering, vilket kommittén bedömer som ett rimligt normalläge. Då är boendekostnaden 3 000 kronor högre om radhuset upplåts med hyresrätt.

     Verktygen som inte fick användas
     I regeringens direktiv till utredningen skrevs klart och tydligt ut att kommittén inte skulle föreslå skattefri avsättning till underhållsfonder i hyreshus, införande av låg moms på hyran eller ändrad beskattning av ägda småhus.

     I kommitténs uppdrag ingick också att utreda om skatteavdrag för rot-arbete kunde införas för hyresgäster, men bara under förutsättning att hyresgästerna i så fall tog över underhållsansvaret från fastighetsägaren. Därmed föll även den möjligheten, ansåg kommittén.

     Ägda bostäder gynnas – färre hyresrätter byggs
     Bostadsbeskattningskommittén gör en grundlig analys av skillnaderna i beskattning, och slår fast att systemet inte är neutralt.

     ”Genom att gynna investeringar i ägda bostäder och missgynna investeringar i hyresbostäder skapar skattesystemet incitament att investera i ägda bostäder men inte i hyresbostäder. Detta leder till ett större utbud av ägda bostäder och ett mindre utbud av hyresrätter än vad som skulle vara utfallet under neutrala skatteregler.” (Bostadsbeskattningskommitténs betänkande, sid 58)

     http://hurvibor.se/avdrag-bidrag/beskattning/

     Även Anders Borg var medveten om hur skattemässigt missgynnad hyresrätten var –

     http://www.mynewsdesk.com/se/hyresgastforeningen/news/anders-borg-enig-med-hyresgaestfoereningen-hyresgaester-missgynnade-ekonomiskt-7460

   • Per Kjellén

    Jag skrev ett långt och detaljerat svar men fick från WordPress ett meddelande att jag redan skrivit detta och så försvann inlägget.

    Så du får läsa om vad jag skrivit om ränteavdrag och avdrag för reparationer.

    Men svaret på din frågan om jag vill att alla bidrag till villaägare skall tas bort blir NEJ. Problemet är att det du kallar bidrag inte är bidrag utan en konsekvens av gällande skatteregler som gäller alla medborgare. Men jag vet att detta förstår vare sig du eller Anders eller hyresgästföreningen eller SABO.

    • Michael Rönnlund

     Per – blir en ekonomisk orättvis skattelagstiftning på bostadsmarknaden acceptabel bara för att den existerar och följs? Att diskutera politik innebär som Anders och andra gör försöka förändra det som har blivit fel. Du har blivit presenterad massvis med information om hur orättvist den svenska skattelagstiftningen slår på svensk bostadsmarknad. Sveriges hyresgäster betalar varje månad 1000-tals kronor i onödan på grund av denna lagstiftning. Sveriges hyresgäster är ekonomiskt missgynnade medans villa- och bostadsrättsägare är extremt gynnade.

     Ränteavdrag och ROT-avdrag är bidrag.

     Ränteavdrag i praktiken – Sveriges skattebetalare och statskassan går miste om 20-30 miljarder årligen då dessa räntor på lån aldrig betalas in av villa- och bostadsrättsägare. Dessa villa- och bostadsrättsägare slipper alltså betala 30% av sina räntor på sina privata bostadslån.

     Det är ett bidrag till minskade ränteutgifter. Att detta sköts via deklarationen förändrar inte på nåfot sätt att det är ett bidrag.

     ROT-avdrag – årligen betalar skattebetalarna (statskassan) ut cirka 15 miljarder till entrepenörer som renoverar och bygger till villor och bostadsrätter. Ägarna av dessa fastigheter får ett bidrag på arbetskostnaden som dessa entrepenörer utfört. Ägare av hyresfastigheter har ej rätt till ROT-avdrag vilket betyder att all renovering och ombyggnation på hyresrätter kommer till 100% på hyran i form av hyreshöjningar.

     Ditt resonemang Per om att det inte är i praktiken bidrag låter som argument från en person som inte förstår hur dessa avdrag fungerar i praktiken eller en person som har slut på argument och på ett dumtjurigt sätt envist håller fast på sin version av verkligheten.

     • Per Kjellén

      Utredningen som kommit fram med detta pm en belastning av hyror med 36000 kronor per år ett konstruerat räkneexempel. Ett argument emot borde vara att vare sig stat eller organisationer har fört detta till någon form av tillämpning. att verkligheten skulle vara att en normalhyra skulle innehålla 3000 kronor som betalas som subvention till de som äger sin a lägenheter är absurd Hur kan ens en Alliansregering stå ut med något sådant.

      Varje hyra måste täcka hyresvärdens kostnader och ge en vinst. Det är fastighetsägaren som har tagit lånen på fastigheten, inte hyresgästen. Varför skulle en hyresgäst gå göra avdrag för betald ränta som hyresgästen inte betalat.

      Du har en poäng med detta om ROT. Men statsmaktens avsikt var och är att minska fördelarna med svartarbete och i detta har statsmakten lyckats en hel del.
      För underhåll avsätter både en bostadsrätt och hyresrätt en årlig avgift. En villaägare skulle kunna sätta in motsvarande på ett sparkonto och många kanske gör det. Men det finns fog för att ge ROT till en hyresrätt också om åtgärden betalas av hyresgästen med beskattade medel.

      Men —– tänk på alla de ränteavdrag som görs i näringslivet, både privat och i offentlig regi – hur många undersköterskor skulle inte kunnat anställas för dessa belopp?

 5. Krister

  Socialdemokraterna har dock ett större inslag
  av planekonomi än tex. moderaterna. Många av
  S förslag och genomförande är i verkligheten
  planekonomi. Bostäder kanske kräver det i
  om man vill få fram stora mängder.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Inget av våra förslag bygger på planekonomi Krister och anledningen till det är mycket enkel – Ska planekonomi användas måste alla beslut fattas baserad på den då en mix med andra system är omöjlig.

   Med det sagt påstår jag att du har fel i ditt påstående Krister.

 6. Brorson

  Det behövs inget ”massivt” bostadsbyggande. Vad som behövs är snabbare utvisning av personer, som saknar rätt att vistas i Sverige och våldgästar landsmän. Dessutom bör de fullständigt vansinniga tvångsförflyttningarna av personer, som fått uppehållstillstånd från asylboendena i glesbygdskommuner till storstadskommuner med bostadsbrist, upphöra. Asylboendena i glesbygdskommunerna har i flera vall varit riktiga lägenheter i relativt nya men rivningshotade hus.

  Syftet med dessa tvångsflyttningar är. som bekant, att dölja kostnaderna för invandringen, när dessa kostnader övervältras från staten till kommunerna. Så länge staten har betalat, har ju asylboendena gått med vinst för värdkommunerna, som bl.a. sluppit ifrån kostnaderna för alla tomma lägenheter och dessutom dragit nytta av ökad omsättning i kommunens butiker.

  Kommunerna i tillväxtregionerna börjar nu komma i kapp efterfrågan på bostäder genom nyproduktionen av bostäder.Att i det här läget använda AP-fonderna till att skapa rena överhettningen i tillväxtregionerna vore helt fel.Vi bör i stället använda en långsiktigt jämn sysselsättning för svenska byggnadsarbetare bl.a. genom att återinföra arbetsmarknadsprövningen för arbetskraftinvandringen .

  Kravet, som alliansregeringen införde, att kommunägda bostadsbolag ska gå med vinst, måste justeras ner till vad som behövs för en långsiktig balans mellan intäkter och kostnader. Dessutom bör bostadssökande, som står i bostadskö i flera kommuner bara registreras som en och inte som flera sökande. Bostadsbristen är en ytterst marginell företeelse, räknat på antal personer med uppehållsrätt i Sverige jämfört med det totala antalet lägenheter i hela landet.

  Inte minst årets sommar visar att vi behöver ett totalförbud mot nyetablering av arbetsplatser och nyproduktion av bostäder på landets bästa åkermarker. Förutom att alla nya takytor fångar upp regnvattnet och hindrar det att sippra ner till grundvattnet drar ju denna nyetablering med sig asfaltering av enorma markytor, som borde användas till livsmedelsproduktion.

  Slutligen finns lagar, som reglerar hur AP-fonderna får användas. Och de säger att fonderna ska placeras i investeringsobjekt, som förväntas ge en långsiktigt hög avkastning med rimlig riskspridning. Detta utesluter inte placering i bygg- och fastighetsbranscherna. Men det som Anders Forss nu föreslår är stöld från de framtida pensionärerna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det behövs både ock Brorson – Även om de du vill skicka hem åker hem så kvarstår bostadsbristen – I vart fall i våra större städer och samhällen dit många vill fflytta.

   • Krister

    Min far påminde mig om att på Östermalm fanns det i hans yngre dagar tomma HR
    på Östermalm att hyra så det fanns inte mycket till bostadsbrist som han minns det.
    Det blev brist när HR gjordes om till BR och det sattes ett pris på lgh och då flyttade
    folk in som såg lgh som vilken vara som helst och det blev en marknad.

 7. Sven

  Det saknas inte investerare för bostäder.
  Det saknas byggrätter/mark och reglerna är för krångliga, långsamma och kostnadsdrivande.

  Därför skulle förslaget inte göra att det byggs mer. Övriga baksidor har andra tagit upp.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I Umeå har vi rätt mycket byggbar mark och dessutom ett arbetssätt i kommunen som gör att marken att bygga på int utgör något problem. Med det sagt kvarstår jag vid den uppfattning jag framfört i inlägget.

   • Sven

    Du lyssnar för mycket på dina politikerkollegors skryt isf verkligheten.
    Prata med tex HSB, Riksbyggen, Skanska, NCC, VNB, Rikshem, Peab, VNB, mofab, Lerstenen osv osv. Du kommer att få höra samma sak. De skulle gärna bygga mer MEN de har ingen byggbar mark. Tom Bostaden har inte kunnat komma igång med ens en bråkdel av de lägenheter de vill för att de inte fått loss mark på många år. (Nu ska ju dessutom Lidén skänkas till andra…)
    De kommer även säga samma sak angående kostnaderna – klart mest kostnadsdrivande är myndigheterna och deras reglementen.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag ska undersöka saken ånyo men jag har själv sett bevis på att det finns byggbar mark.

     • Sven

      Var är dessa byggrätter?
      Företag står på kö. Pengar finns. Inga byggrätter. Som sagt – kommunen kan inte ens hjälpa sitt eget bostadsbolag till byggrätter.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det finns gott om byggklar mark Sven – Jag ska kolla exakt vart med byggnadsnämnden och återkomma.

 8. Jan

  Resonemangen hamnar i teknikaliteter. Den stora ”utmaningen” förbises. Nämligen den att bygga bostäder åt prekariatet (eller transferiatet). Åt dem som varken har råd att köpa sin bostad eller hyra den. Det talas redan om ”social housing” efter utländsk förebild. Marknaden upplever nämligen ingen efterfrågan från de medellösa. Andra utmaningar är att bygga ut tandvården för de som får gratis tandvård. Samt att bygga ut vården så att den motsvarar takten i massinvandringen. Det här är alltså akuta problem. Det måste göras nu.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bostadsbristen ställer till med många följdeffekter Jan och det är därför jag vill bygga bort den snarast möjligt.

 9. gerd

  Innan våra surt förvärvade och inbetalda pensionspengar ska användas så borde nog staten återbetala de 252 miljarderna som Göran den allsmäktige ”lånade” för att rädda bankerna i mitten av 90-talet. Lånet ( stölden) har ju lett till att vi har Europas sämsta pensioner.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi har inte Europas sämsta pensioner Gerd och den del Göran tullade av var överavkastningen och inget annat. det försvarar jag på inget sätt och att de pengarna ska återbördas hr jag redan skrivit om ett antal gånger och det står jag fortsatt fast vid.

   Det förändrar på inget sätt det jag nu anför i inlägget så även det står jag fast vid.

  • Michael Rönnlund

   Gerd du vet inte vad du pratar om. Du har gått på myten.

   Det är bara det att bilden är genomfalsk. Göran Persson stal inte 258 miljarder kronor från pensionärerna. Så här gick det till:

   Bakom det nya pensionssystemet som beslutades på 90-talet stod fem partier, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

   Faktum är att beslutet om det nya pensionssystemet fattades i juni 1994, då Sveriges statsminister hette Carl Bildt. Göran Persson var inte ens partiledare. Han var ekonomisk talesperson för Socialdemokraterna.

   En del av det nya pensionssystemet var att garantipensionen, efterlevandepensionen och förtidspensionen skulle lyftas bort från ATP-systemet. Tanken var att systemet för inkomstpensioner skulle fungera oberoende av statens finanser.

   Utgångspunkten var alltså ett ATP-system som var anpassat för såväl inkomstpensioner som för garantipensioner, efterlevandepensioner och förtidspensioner. Pengar hade betalats in till systemet för att klara alla dessa typer av pensioner.

   När nu flera typer av pensioner skulle lyftas bort från ATP-systemet, blev det logiskt att föra över en del av pengarna till staten. Den så kallade pensionsgenomförandegruppen kom fram till att det borde handla om ungefär 320 miljarder kronor. Men gruppen kom överens om att överföringen inte borde vara större än 258 miljarder kronor, för säkerhets skull.

   Mycket riktigt skedde detta under Göran Persson regeringstid. Men fem av riksdagens sex partier var överens. Att anklaga Göran Persson för detta blir absurt. Och någon stöld handlade det naturligtvis inte om. Det var ett legitimt politiskt beslut.

   2008 slog finanskrisen till. Följden blev att pensionsbromsen trädde i kraft. När landets ekonomi krymper blir det mindre pengar över för pensioner. Och pensionärerna är sannerligen inte den enda grupp som drabbats av krisen. Men då väcker någon tanken: Tänk om det finns ett kassaskrin någonstans, som Göran Persson har lagt beslag på. Då kanske inte pensionsbromsen behövs. Och så glömmer vi liksom bort varför den där överföringen på 258 miljarder kronor gjordes. Vips, så är det bara att kräva att staten återför pengarna. Som om 258 miljarder kronor skulle kunna överföras från staten, utan att det kostar någonting. Som om pengarna bara ligger där och dräller till ingen nytta.

   Visst kan pensionärer kräva att få 258 miljarder av staten. Men kom inte och snacka om stöld. Och inbilla dig inte att det går att göra utan att det märks. Kanske i form av sämre statsbidrag till kommuner och landsting. Och bland de grupper som är mest beroende av servicen från kommuner och landsting finns just pensionärer.

   https://www.na.se/artikel/opinion/ledare/nej-han-snodde-inte-258-miljarder

   • Gerd

    Göran Persson var regeringschef då, han initierade och fick igenom stölden i pensionsgruppen. Pengarna behövdes för att rädda bankerna och där hade borgarna lika stort ansvar. Pengar som de trots jättevinster under många år inte har behövt betala tillbaka. Beslutet är ju inte mindre allvarligt för att fler partier är med på det. En våldtäkt blir ju inte mindre allvarlig för att fler ansluter sig och genomför gruppvåldtäkt.
    Jag har under många år via avdrag på lönen inbetalt stora summor till pensionsfonderna. Dessa pengar är borta och det ska inte tullas något mer där. Beslutet att skinna framtida pensionärer på deras pengar togs i slutna rum i den s k pensionsgruppen. Gruppen har arbetat på detta sätt sedan dess. En lite spricka har nu sossarna medverkat till. De går ut själva och lovar höjd grundpension med max 800kr för en grupp födda på 80 och 90 talet som ska få fullt utfall om 30 år. Fokus läggs på summan och lite tystare om när det ska genomföras och för vilka.
    Till Fors säger jag bara. Ta reda på fakta om hur pensionerna ser ut inom EU. Det går lättast och fortast om du googlar. Vill du sen få veta vilket land som straffbeskattar sina pensionärer så finns dessa uppgifter att få fram också. Övriga förmånder som tillgång på boenden liksom äldreboenden, kostnad för sjuk- och tandvård mm ger också en bild över hur illa vi ligger till vid en jämförelse. Om inte förr så kommer ni att upptäcka detta själva, båda två, den dag ni sitter i skiten själva.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Publicerar som Gerds svar till Michael med det lilla tillägget att du ser oerhört kortsiktigt och schabloniserat på saker och ting Gerd – Politik är betydligt komplexare än så.

    • Michael Rönnlund

     Återigen – du har fel Gerd och behöver läsa på. Pengarna blev aldrig stulna. Tråkigt när folk inte ens bryr sig om att sätta sig in i vad som hänt.

     Faktum är, att beslutet om det nya pensionssystemet fattades i riksdagen i juni 1994, då Sveriges statsminister var Carl Bildt (M). Göran Persson var inte en påtänkt att bli partiledare för S då.

     En del i det nya pensionssystemet var, att garantipensionen, efterlevandepension och förtidspension flyttades från den gamla ATP-systemet till statskassan.

     Kostnaderna för detta uppgick till 320 miljarder, men partierna enades om att bara flytta 258 miljarder kronor till statskassan, för att finansiera just garantipensionen, efterlevandepensionen och förtidspensionen.

     Det var således ingen ”stöld” de 258 miljarderna gick alltså tillbaka till pensionärerna, men inte via pensionssystemet utan via statskassan.

     Att anklaga Göran Persson för stöld blir mot den bakgrunden är absurt, men sanningen är sanningen, men jag misstänker att myten om Göran Perssons ”stöld” kommer att leva kvar länge, men sant blir det inte.

     https://www.dt.se/artikel/opinion/insandare/stal-goran-persson-var-pension

 10. Krister

  ÖVRIGT:

  Alternative für Deutschland (AfD) har gått om Socialdemokraterna
  som näst största parti i Tyskland i en ny mätning av INSA/YouGov.

  —————————————————————————————-

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ska vi göra alla beslutsfattare personligt ansvariga kommer inga beslut att fattas i en framtid då det alltid finns olika sätt att betrakta ett beslut på – Det som en majoritet anser är rätt idag kan anses fel imorgon om majoriteten förändras eller ny kunskap tillkommer och saker alltid förändras över tid skuldbubbla.

   • skuldbubbla

    I dag är vi världens mest skuldsatta land värre en Grekland https://cornucopia.cornubot.se/2014/10/ny-rapport-sverige-mest-skuldsatta.html på grund av oansvariga politiker https://www.youtube.com/watch?v=ncf3oLU0a_U . Våran industri har flyttat ut, jordbruket har flyttat osv , Ekonomin drivs till mycket stor del av lån. Vad tror du händer när kommuner ,landsting, företag och privat personer inte kan låna mer pga ex lågkonjunktur?
    Vi trillar rätt ner i ett stort svart hål,För att komma ur det kan vi inte stimulera ekonomin genom att sänka räntan då vi har -ränta, vi har inga pengar att skuta in för att stimulera systemet hur ska vi göra? Vi är inte långt bort från en lågkonjunktur så börja fundera på hur ni ska bära oss då, Än att riskera våra AP-fonder och nya utgift som det inte finns pengar till.
    Som politiker så har man ett stort ansvar och det är hög tid att vakna!!!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har både bott och arbetat i landet i fråga och huruvida deras system är bättre eller inte råder det oerhört delade meningar om även hos landets befolkning skuldbubbla.

Lämna ett svar till Michael Rönnlund Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.