Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ett jämlikt samhälle ger människor stark framtidstro.

När man tittar på Sverige av idag och hur vårt land utvecklats sedan början av 1990-talet står det ganska klart att vi i många stycken utvecklats åt helt fel håll.

Det jämlika samhälle våra föräldrar och mor- och farföräldrar ihärdigt kämpat med att bygga upp har i rask takt förvandlats till ett samhällsbygge med världens största ökning av inkomst- och förmögenhetsklyftorna.

Jämlikhet har ersatts med ojämlikhet och kollektivism har ersatts med individualism samtidigt som kärlek och solidaritet har ersatts med girighet och egoism.

Att grupper ställs mot grupper och att partier som SD kan se dagens ljus samt växa och bli invalda i Sveriges Riksdag genom att skylla allt på invandringen och flyktingpolitiken visar en gång för alla att många människor förlorat tron på att demokratin fungerar.

Min tolkning är att många människor förlorat tron på att vi politiker faktiskt klarar av att lösa de vardagsproblem som de som samhällsmedborgare brottas med på daglig basis – Ska det problemet lösas måste kampen för ett jämlikare samhällsbygge där medborgarnas hjärtefrågor tas på allvar intensifieras.

Kort sagt så är mycket av det vi ser idag en effekt av att människorna är frustrerade och vilsna och sedan länge förlorat tron på oss politiker.

I en samhällsbild som präglas av ojämlikhet, ökade klassklyftor, hög arbetslöshet och svaga sociala trygghetssystem återstår fortfarande genomförandet av det som tidigare sades vara socialdemokratins största och mest inspirerande uppgift – Uppgiften att främja alla människors sociala och kulturella frigörelse.

Det är hög tid att vi socialdemokrater stannar upp och faktiskt tar oss en ordentlig funderare på innebörden av våra ideologiska kärnvärden kärlek – solidaritet och alla människors lika värde.

Vilka värden ligger nedärvda i dessa ideologiska övertygelser och vilken politik ska vi driva som en effekt av denna ideologiska övertygelse?

För egen del innebär dessa kärnvärden att vi måste driva en politik som lever upp till vår ideologi. Vi måste driva en politik som innebär att folkflertalet får det bättre på alla områden samtidigt som samma folkflertal känner att vi driver en politik som flyttar demokratin närmare människorna så att de kan känna sig mer delaktiga i samhällsbygget.

Kort sagt måste vi driva en politik som tar tillvara intresset hos majoriteten av Sveriges befolkning. För att åstadkomma detta är jag övertygad om att vi socialdemokrater måste röra oss mer åt vänster på den politiska skalan och på nytt driva en politik som gör att alla känner sig delaktiga i politiken.

Att flytta demokratin närmare människorna är nödvändigt om människorna ska återfå sin tro och nyfikenhet på framtiden.

I ett framgångsrikt samhällsbygge måste människor genom åtgärder och handlingar känna att vi socialdemokrater faktiskt bryr oss om deras vardagsproblem och att en lösning av dessa står högst upp på vår politiska agenda.

Den sociala och kulturella frigörelse vi tidigare värnade och satte högt innebär att människorna fortfarande måste få mer inflytande i samhället, i politiken och i arbetslivet för att känna att vi som verkar inom politiken faktiskt bryr oss om hur våra väljares vardag ser ut i verkligheten.

För att uppnå detta måste vi i allt vi säger och i allt vi gör visa att vår politik går i den riktningen.

Genom att satsa ännu mer resurser på viktiga saker som utbildning, sjukvård, bostäder åt alla, infrastruktur och starka sociala trygghetssystem kan vi visa att vi menar allvar med det vi säger.

Ett socialt progressivt samhälle kräver en socialt progressiv politik och socialt progressiva satsningar som gör livet bättre för det stora flertalet.

Högst upp på agendan för den socialt progressiva politiken kan det därför bara finnas en enda sak  – Kampen för ett jämlikare Sverige och åtgärder för att på nytt uppnå full sysselsättning i Sverige.

Bara för att förtydliga meningen av det moderna sättet att se på full sysselsättning vill jag säga att jag med full sysselsättning avser att människor endera jobbar, studerar eller självvalt är hemma med barn eller utför andra självvalda aktiviteter.

Ett Sverige med full sysselsättning skapar ett Sverige med en progressiv ekonomi – En progressiv ekonomi skapar förutsättningarna för ett socialt progressivt samhälle.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

39 kommentarer

 1. Leif Andersson

  Jag tror du har helt rätt i att medborgarna tappat tron till att politikerna i de ”etablerade” partierna kan lösa samhällsproblemen. Det är ju också ganska givet eftersom bostadsbristen blir större, vårdköerna längre, skolresultaten sämre, antalet olösta brott eskalerar samtidigt som orimligt stora mängder flyktingmigranter ges asyl vilket förvärrar de tidigare nämnda problemen ännu mer. Eftersom SD aldrig fått något inflytande tidigare och samhällsproblemen blivit värre med de övriga ”etablerade” partierna är det ju ganska logiskt att väljarna tycker att de kan få chansen istället. Det kan ju inte bli mycket sämre än idag och ett stoppat inflöde av flyktingmigranter har ju den fördelen att det finns en möjlighet att bygga ikapp med bostäder, utbilda fler inom vården för att korta köerna samt utbilda lärare (om nu detta är skolans huvudproblem vilket jag personligen inte är övertygad om) och förbättra polisens resurser. Det säger ju sig självt att när befolkningen växer så här snabbt helt okontrollerat och med lågutbildade flyktingmigranter som långtifrån är några nettobidragsgivare till samhället så förvärras dessa samhällsproblemen alltmer. Det är bara att titta på Danmark som inte alls har samma problem eftersom man har kontroll på sin migrationspolitik och det visar ju sig också att de flyktingmigranter man tar emot därför kan integreras mycket snabbare än i Sverige.

  Personligen har jag svårt och förstå varför migrationspolitiken och skattepolitiken inom bostadsområdet anses så känsliga att politikerna inte vågar genomföra de nödvändiga förändringarna utan att alla förutom SD måste vara överens. På de flesta andra områden kan regeringen lägga förändringar på riksdagens bord utan några större utredningar där det räcker med riksdagsmajoritet men aldrig för de två jag nämnde ovan.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det ligger ingen logik alls i att ge SD sin röst och därmed eventuellt makt då en röst på SD för de allra flesta innebär ett samhällsbygge som är sämre för dem än dagens.

   Att rösta på det sättet är att straffa sig själv och ingen annan.

 2. Gert

  Hänvisa gärna till en Vetenskaplig studie med empiriska fakta som underbygger Din tes?
  Dvs att:
  ”Ett Jämlikt Samhälle ger en bättre (positiv(are) framtidstidstro” (!?!)
  Än per definition,… ett mer Hierarkist Samhälle och Strukturer.
  Alltså på en Individuell nivå. Min utgångspunkt är att Människor är olika. Vad är det som säger att jag skulle bli lyckligare eller få större framtidstro o m t.ex Grannen köper en lika fin bil som den jag har? Det blir till ett Nollsumme-spel
  För att mäta Individuell Framtidstro kan man ju inte, i mitt tycke använda sig av t.ex Utilitarianismens tankegångar applicerbart på vad som skulle kunna vara bättre för ett Kollektiv.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag använder historiska fakta som grund för mitt påstående Gert. Det jämlika Sverige som växte fram under 50-talet fram till 1990-talets början var det Sverige där både landet och svenskarna mådde som allra bäst och hade stark framtidstro – Det är dit jag vill återvända.

   • Kim

    Du tycker inte förutsättningarna är något annorlunda idag än på 50-talet? Handel globalt kontra inhemskt? Samhällsstrukturer efter krig kontra dagens läge? Antal svenskägda patent/ideer idag kontra då? Hur industrin ser ut idag kontra då? Hur typen av jobb ser ut idag kontra då? Osv osv osv

    Nostalgi löser inte morgondagens problem. Det kräver att man kan förändra sig. Annars kan vi lika gärna gå tillbaka till stearinljus och matlagning över öppen eld.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det finns skillnader inom många områden idag jämfört med då men idealen i vår socialdemokratiska ideologi är lika aktuella idag som då givet att metoderna för att nå idealen anpassas till dagens samhälle. Det är därför jag vill byta ut arbetsgivaravgiften mot en produktionsavgift och det är därför jag vill ersätta merparten av alla bidrag med en basinkomst lika för alla ovan 18-års ålder.

 3. Jan-Erik

  Håller helt och hållet med. Socialdemokratins ideologi måste tas tillbaka och åter bli det parti som vi kan vara stolta över.

 4. erot

  Varför SD skyller allt på invandringen är beror ju på att det är så, invandringen=mer folk som ska dela på kakan.Invandring hänger ihop med precis allting,den som säger emot begriper ingenting,
  Eller har invandrarna en egen sedelpress? nä tvärtom dom lever på våran (dig och mig) sedelpress.
  Nu pratar jag om dom som inte kommit i jobb, en stor %, (låtsasjobb genererar inget) och om du läser Tino Sanandaji så får du svaret.
  dessutom så kan ett samhälle inte fungera baserat på känslor.Pengarna styr allt,
  Har du aldrig funderat varför SD växer så kraftigt?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om man ska titta på invandringen oh huruvida den är en kostnad eller en investering så måst det göras på lång sikt – Gör man det blir ekvationen annorlunda erot.

   • Jan

    Nu ljuger du. Den typ av asylinvandring vi har haft i Sverige är inte lönsam vare sig på kort eller lång sikt. Den bidrar dessutom till att permanenta problem och skapa splittring i samhället. Plus att den ger incitament till ännu större invandring genom de bidrag som invandrarna skickar hem. De enda som tjänar på invandringen är kapitalister (företagare, asylbaroner, jurister, anställda i asylindustrin) och invandrarna själva (samt deras släktingar i hemländerna). Staten, kommunen, landstinget och vanliga svenska medborgare och löntagare förlorar på den.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Titta på den invandring som skedde från forna Jugoslavien så ser du att jag har rät Jan. Rätt skött så skapar invandring varken splittring eller permanenta problem Jan- Allt det handlar om är att ställa rätt krav på de som kommer och förklara för dem vad som gäller om de önskar leva i Sverige och att ha en effektiv integrationspolitik som snabbast möjligt sätter de som invandrar i arbete och egen försörjning.

   • Jonny Disenfeldt

    Angående kostnad och investering.

    Ekvationen blir inte annorlunda på lång sikt.
    I genomsnitt 74000 minus per år och individ, en genomsnittlig livstidskostnad på 3-4 miljoner per individ.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ekvationen blir mycket annorlunda på lång sikt vilket tydliggörs av alla som kom från forna Jugoslavien till Sverige. När dessa kom pratades det om att detta skulle bli en enorm kostnad för Sverige – I dag massor av år senare visar det sig att ekvationen är positiv och att de inneburit en intäkt för Sverige.

     Så länge vi effektivt kan integrera människor och sätta dessa i arbete så att de kan försörja sig själva kommer de över tid att bli en tillgång för vårt land Jonny – Den saken kan du aldrig förneka eller hur?

   • Kim

    Var har du då dessa fakta om att det är lönsamt på sikt? Lönsamt då man ser hur många som fått jobb och bidrar kontra de ökade kostnader som kommer för bidrag, skolor, sjukvård och indirekta kostnader som hög andel i brottslighet mm mm????????????
    Visa ett underlag så kan du döda diskussionen. Kan du inte visa något så är du ännu en ren drömmare utan verklighetsförankring.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det finns gott om underlag gällande den grupp som kommer från forna Jugoslavien och deras liv i Sverige Kim – Läs där så hittar du säkert det du söker efter.

     Det är du som påstår motsatsen till det jag skriver och således ligger bevisbördan hos dig och inte hos mig.

     • Kim

      Märkligt resonemang. Du kommer med påstående. När någon frågar om underlag så säger du att bevisbördan är på alla andra. Logik?????? Infantil retorik.

      Jag gissar att du tänker på Scocco/Anderssons MYCKET ifrågasatta rapport? Min gissning är att du inte ens läst och satt dig in i rapporten och satt dig in i de olika delarna och kritiken (som för all del i flera områden enligt min mening är del och osaklig, men totalt sett är högst relevant kritik).

      Hur tycker du rapporten tagit hänsyn till de ökande kostnader samhället fått och då inte bara skola, arbetsmarknadsinsatser, sjukvård mm utan även den klart ökande kriminalitet som kunnat skönjas kring gruppen?
      Hur anser du att Scoccos/Anderssons grundläggande syn på invandring påverkat vinklingen av rapporten?
      Hur tycker du man vägt in de kraftigt olika volymer vi har nu kontra tidigare samt de olika bakgrunder grupperna haft vid olika tider. (Jämför tex med Paul Colliers teser)?
      Hur tycker du de olika arbetsmarknadssituationerna stämmer mellan invandring tom 90-talet respektive nu överensstämmer?
      Hur ser du på andel som vid tidigare flyktingvåg flyttat tillbaka kontra hur det är nu?
      Hur ser du på längden på flyktingvåg tidigare kontra nu?
      Hur ser du på professor emeritus Jan Ekbergs rapport angående ”lönsamheten” – på lång sikt?
      Hur ser du på att grunden på modellen faktiskt bygger på att den enda ekonomiska vägen att gå är att hela tiden blir många fler? Är det hållbart? Sett till ett globalt perspektiv? Eller finns det andra sätt, även om dessa är obekväma för politiker?
      Hur ser du på Staffan Danielssons redovisning (som bygger på SCBs RAKS-statistik) att endast 25% av flyktinginvandrarna har ett jobb inom 8 år? Är det då, ens teoretiskt, att dessa ska kunna ge ett positivt tillskott?

      Jag förväntar mig inte att du ska besvara några av frågorna. Du väljer alltid att ducka efter att du kastat ur dig tvärsäkra påståenden som du inte kan redovisa någon grund för.

      Som avslutning tycker jag hela diskussionen landar fel då man pratar om det är ekonomiskt eller inte. Antingen tar man emot ett antal av humana skäl eller så låter man bli. Gör man det så måste man ha en plan inklusive en budget för att få det att fungera. För alla parters skull. Detta saknas idag HELT.

      Först då detta är på plats är det relevant att diskutera om vi ska ta emot färre än idag. Eller många fler?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag använder ingen infantil retorik Kim och bevisbördan ligger på dig och inte på mig.

     • Mr Sound

      Ge dig, för ingen, märk väl ingen, nationalekonom har kommit fram att vår invandring är och kommer bli ekonomiskt lönsam. Att hänvisa till invandringen från forna Jugoslavien är bara oärlig debattteknik, dels hade vi då jobb, bostäder och dessutom var de som kom kulturellt närmre. Så integrationen gick bättre. Sen har jag inte studerat siffrorna exakt men du kan väl ge oss dessa?

      Faktum är att invandring under Alliansen och nu den röd-gröna kommer gräva stora hål i vår ekonomi, men egentligen spelar väl detta ingen roll för dig – vi har väl invandringen av humana skäl och inte ekonomiska?

      Men sanningen är det att i denna fråga har du väldigt lite fakta som styrker dina påstående. Att kassören i lokala S-föreningen skulle besitta bättre underlag än valfri nationalekonom är lite smått skrattretande, för din egen regering har ju presenterat vad vår invandring kostar oss mellan 2015-18, 212 miljarder, då är inte ens kommunernas kostnad inräknad…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att hänvisa till invandringen från forna Jugoslavien är helt korrekt Mr. Sound – Detta därför att den när den skedde fick samma kritik som den invandring som nu sker får i vår tid.

      Du får tycka vad du vill om min kunskap Mr. Sound det har jag inga problem men sanningen är att jag har rätt i det jag beskriver och det kommer du att inse om några år när integrationen kommit igång på allvar och de som invandrat blivit en del av samhället som försörjer sig själva och betalar skatt i vårt land.

      Sedan har du helt rätt i att jag inte ser på människor och invandring i ekonomiska termer och det beror på en enda sak – Min ideologiska övertygelse om alla människors lika värde.

    • TP

     Hej.Kim. Enda hoppet för Sverige är att vi röstar bort alla partier i 7-klövern från all makt. Att som A Forss gör att jämföra flyktingar från Europa med flyktingar från MENA-länderna är ju bara så korkat. Jag har inte läst någonstans
     att under 2 andra världskriget då flyktingar från Finland och andra delar av Europa kom hit, att det skulle ha blivit problem med gängmord, gruppvåldtäkter, rån, attacker på blåljuspersonal och sjukhuspersonal bilbränder mm.
     Man får använda Castro- Bertils uttryck som som han brukar använda, med med rätt betoning.. De som röstar på något av 7-klöverpartierna är lengrädde. Är från Skellefteå men aldrig hört nån annan än Castro -Bertil använda ordet lengräddad, men varför skulle det bli rätt när allting annat annat han skriver är tokigt.

 5. Anders Nilsson

  Först måste s klara ut vilka som är vi. Med en folkökning genom asylinvandring om 1%
  varje år hinner s aldrig ikapp. Demografin är den grundläggande variabeln för all
  samhällsutveckling. Här har SD helt rätt. Migrationspolitiken slår igenom på alla
  andra politikområden och ställer grupp mot grupp när resurser eller infrastruktur inte
  hänger med.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   S och M har redan enats om framtidens migrationspolitik och den borde sjösättas direkt efter valet trots att den borde varit på plats före valet – Med den på plats är det du lyfter upp löst en gång för alla.

 6. Sixten

  Det vore bra om du på ett tydligare sätt beskriver hur du vill uppnå ett mer jämlikt samhälle? Om man tittar bakåt i historien så är det 100 år sedan kampen om ett jämlikt samhälle påbörjades men har i princip misslyckats trots olika metoder runt om i vår värld.Socialdemokraterna har ju prövat olika exempel med meidnerfonder,pomperipossaskatt och långvarigt återkommande försök med konfiskering av egendom och tillgångar,nu senast med skogsstyrelsen som vapenbärare.Som tur är så säger folket ifrån genom val när brutaliteten blir för påtaglig.Kanske du utvecklar det där med (utföra andra aktiviteter) Tänker du som de gröna socialisterna nämligen att ge en medborgarlön för att slippa arbeta.Inte undra på att arbetsgivaravgifterna slår i taket för som vanligt är det ju dom som ska betala.Den gode fackmannen Löfven har ju gått ut och lovat höjda pensioner och han tänker skicka fakturan direkt på 15 000 000kr till arbetsgivarna om han mot förmodan får sitta kvar efter den 9 september.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du tittar i min blogghistorik och ca 1 månad bakåt hittar du ett inlägg som beskriver hur mer i detalj Sixten – Följer du bloggen historiskt så finns i nästan varje inlägg en eller 2 stycken som beskrivr den saken.

  • Leif Andersson

   Om det räcker med 15 miljoner kr som du skriver känns det inte som någonting att diskutera. Bara den dagliga kostnaden för skattebetalarna gällande regering och riksdag är väl nästan högre.

 7. Bertil Lund

  All forskning tyder på att jämlika Samhällen varit bäst. Alla mår bättre av jämlikhet. Det är den lika enkla som
  Faktiska sanninge som bl.a
  Richard Wilkinson och Kate Pickett skrivit i boken ”Jämlikhetsanden.
  Att ohälsotalen ökar har sin förklaring i
  de klassklyftor som skapats.

  Att Reinfeldt Borg och det gäng som föddes mellan 65-70 blev vår tids Samhällssabotörer råder ingen tvekan om.
  Äcklige Sclingman med sina väl utstuderade hur man lurar folk med retorik gick med hedern i behåll trots att det handlade om ren och skär bluff och förräderi.
  Hur Alliansen slog sönder arbetsmarknadens fackföreningar samt arbetarnas A-kassa for att inte tala om hur man nyttjade Anna Hedborgs sjukförsäkrkngsutredning.

  Anna Hedborg är f.ö. en skam för socialismen som borde kastats ut från partiet. Hon skulle fått jobb som modell för skogstroll det enda som fattades var en vårta på näsan.

  Finns många skadliga saker som drivit sjuka till självmord människor till ruinering genom arbetslöshet och dåliga sociala skydd,Unga till psykiska sjukdomar o.s.v.
  Detta bara för att man ville skapa klassklyftor och vi och de.

  Kort sagt många ångrar nog att de överhuvudtaget började jobba.
  Värdet av det var lika med noll för många.
  Arbete är många ggr inget värt om set inte finns sociala skydd i botten som ger försörjning även vid arbetslöshet ich sjukdom.

  Att låglöner och löner inom vårt gemensamma inte utvecklas i den takt som tillväxt och vinstfördelning sker
  tyder på att Nyliberalisterna i grund och botten består av gökar som inget utför själva utan tar från andras bon.

  Det enda vettiga verkar vara jaga dessa gökar och driva ut ondskan ur deras pannben.
  Kan nån säga för mig vad gjorde Reinfeldt och Borg för gott??
  Att dessa får gå omkring ostraffade är närmast skandal. Samma gäller även Maud Olofsson.

 8. Anders Nilsson

  Alla svenska medborgare har samma rättigheter och skyldigheter enligt vår
  författning. Men samma värde ? Vad är det ? Samma lön?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis Anders – Enligt författningen har de det men inte i verkligheten och det jag slåss för är att alla människor ska ha lika värde även i verkligheten. Lönerna behöver inte vara på pricken lika men vi bör slåss för en verklighet där löneskillnaden blir mindre än idag mellan yrkeskategorierna därför att alla jobb är lika mycket värda – Däremot ska det alltid vara lika lön för lika arbete så länge arbetstagarna har samma kvalifikationer.

 9. Anders

  Du har helt rätt i att folk har förlorat tron på att politikerna kan lösa problemen. Vi har alltför många exempel på det. Vad det beror på är en annan fråga. (Kanske klarar inte politikerna av det eller så vill de inte lösa problemen.)
  Att samhällsutvecklingen gått åt fel håll är vi också överens om. Här har socialdemokraterna ett stort ansvar. Sedan folkhemsbygget var klart någon gång på 70-talet förvandlades partiet successivt till ett nyliberalt, EU-vänligt mittenparti som egentligen inte skiljer sig från andra borgerliga partier, mer än att de verkar mer än lovligt vilse. Det är knappt de vet själva vad de vill.

  Att förvalta folkhemmet var aldrig aktuellt. Ej heller att utveckla det vidare till ett framtidssäkert och hållbart folkhem. Man har också övergivit sina ideal och sin målgrupp: arbetarna. Idag är det viktigare för Socialdemokraterna att utreda och begränsa strejkrätten än att skärpa arbetsmiljölagen.
  Det är viktigare att sälja ut och konkurrensutsätta offentliga verksamheter än att förbättra kvaliteten i verksamheterna.
  Mycket av detta handlar om EU-anpassningar och en bantning av den offentliga sektorn till de nivåer som finns i övriga Europa. Men för det stora LO-kollektivet har socialdemokraternas politik inneburit det största sveket genom historien.
  Invandringen är ett annat problemområde. Vi har visserligen aldrig haft en effektiv och fungerande integrationspolitik utan invandrarna har lämnats därhän. Det gick an på den tiden vi hade industrier som behövde arbetskraft. Då kunde man arbeta sig in i samhället. Idag behövs det utbildning till de jobb som finns och lågutbildade invandrare är inte anställningsbara. Politikerna har blundat för problemen i de utsatta områdena med kriminalitet, skjutningar, våld och droghandel och länge förnekat att det skulle finnas problem överhuvudtaget. Dessa lögner har folket sedan länge genomskådat (framför allt i Skåne där problemen funnits länge och SD varit som starkast. Det är ingen slump att det är så.)

  Att tro att Socialdemokraterna har några lösningar är att hoppas på för mycket. Socialdemokraterna är en del av problemet och en röst på dem är en bortkastad röst. I synnerhet om man hoppas att sossarna ska ändra sin politik! De har fått sina chanser och visat sig ointresserade. Att tro att Socialdemokraterna skulle gå åt vänster är inte realistiskt. Det är alltför många högersossar i ledande ställning som kommer att förhindra sådana tendenser. Det är mittenväljarna som är viktiga för att sossarna ska kunna växa. Många av dem har redan gått till SD. Kommer dessa tillbaka om S går åt vänster? Skulle inte tro det!

  Igår kunde man läsa i Expressen att Sverige rasar i EU-statistiken och vi är nu på plats 17 i arbetslöshetsligan. Trots att vi har en högkonjunktur. Jag säger det igen: Trots att vi har en högkonjunktur!! Dessutom har vi räntedopat ekonomin (för att inte tala om en rekordlåg krona) och öst på med bidragsjobb för att pressa ner siffrorna. Ändå har vi dubbelt så hög arbetslöshet som Tyskland Sossarnas mantra om att ”det går bra för Sverige” visar sig alltså inte hålla för en enkel faktakontroll. Antingen ljuger politikerna eller så begriper de helt enkelt inte bättre. Jag vet inte riktigt vad som är värst.
  BNP per capita har bara vuxit med 2,1% – i en högkonjunktur (där vi normalt sett brukar kunna räkna med 3-4% åtminstone.) Jag bävar för vad som händer när konjunkturen svänger och räntan inte längre ligger på -0.5%….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   En socialdemokrati som politiskt går i den riktning jag vill och driver och dagligen erhåller ökat stöd för är lösningen Anders. Med rätt sorts politik och nödvändiga förändringar i linje med det jag beskrivit i många inlägg kommer S att bli den förvaltare av folkhemmet som du efterlyser.

   • Anders

    Men problemet är ju att Socialdemokraterna inte går åt det hållet. De nyliberala krafterna styr partiet helt och hållet och de flesta ledande sossar har aldrig haft ett riktigt jobb och kan helt enkelt inte relatera till de som måste kliva upp på morgonen och masa sig till jobbet. Många är dessutom så unga att de inte har några minnen av vad partiet en gång gjorde och stod för. Inga stora reformer har gjorts under deras livstid. Att dessa på något sätt en vacker dag skulle vakna upp och få för sig att ta några steg åt vänster kommer aldrig att hända.

    Partiet kan heller inte gå åt vänster om de vill växa. Ifall partiet skulle gå åt vänster kan de endast ta röster från Vänsterpartiet (som då krymper i motsvarande grad). Glöm inte att S har tappat väldigt många väljare till SD. Endast en mindre grupp har gått till Vänsterpartiet så det är ju inte så att en gir åt vänster kommer att kunna lösa speciellt mycket. S måste analysera varför deras väljare gått till SD och vad det är med SDs politik som lockar och visa upp fungerande alternativ.

    Valen idag avgörs av vem som kan locka över flest mittenväljare. Problemet blir ju att det inte bara räcker med snack inför varje valrörelse. Man måste prestera också, annars är man inte trovärdig i väljarnas ögon. Väljarna är idag inte längre trogna ett och samma parti utan hoppar mellan olika partier, precis som det ska vara i en demokrati. Är man inte nöjd med hur sittande regering presterat så röstar man på ett annat parti. Att rösta på ett parti som inte gör som man själv tycker, eller för att man hoppas att partiet ska ändra kurs 180 grader, är ren och skär idioti.

    Nu har sossarna suttit i regeringsställning och inte tagit några steg åt vänster. Varför ska vi tro att de under nästa mandatperiod kommer att göra det?
    De går ju inte till val på det heller. Och väljarna verkar inte efterfråga en sådan politik. Så det är ett rent önsketänkande från din sida. (Det vore ju som att rösta på Fi i tron att de ska överge sitt partiprogram och bli ett högerparti för vita medelålders män som vill begränsa både invandringen och få tillbaka sambeskattning.)
    Sossarna kan ju inte heller visa upp något bra facit för mandatperioden då både tillväxt och arbetslöshet är pinsamt dåliga med tanke på högkonjunkturen vi befinner oss i. Att de regerat i minoritet är självförvållat och ingen hållbar ursäkt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Sakta men säkert skönjs en förändring och en kurs vänsterut i partiet även om det tar tid.

     Hur vi ska råda bot på att politiker aldrig jobbat i det reguljära arbetslivet har jag beskrivit i detalj ett flertal gånger Anders vilket du kan läsa om genom att leta i min blogghistorik efter sådana inlägg.

     S behöver inte vända 180 grader för att bli det parti jag på sikt vill att vi ska bli – För att nå dit behövs inget anat än att anpassa de metoder vi använder för att nå våra ideologiska ideal till hur världen och samhället ser ut idag. Det är därför jag vill ersätta arbetsgivaravgiften med en produktionsavgift och det är därför jag vill ersätta merparten av alla bidrag och stöd med en basinkomst lika för alla ovan 18-års ålder.

    • Leif Andersson

     Håller helt med signaturen Anders. Verkligen uselt att man inte fått ner arbetslösheten mer med negativa räntor och en indirekt devalvering av valutan. Lägg därtill att mängden statssubventionerade anställningar högst sannolikt också har ökat trots brinnande högkonjunktur. När Löfven tog över var vi på plats 10 i EU över lägst arbetslöshet och nu är vi på plats 17. Tittar man sen på tillväxt BNP per capita vilket är det mått som är relevant är resultatet fruktansvärt uselt och främst drivet av inhemskt bostadsbyggande.

     Sen ger man allianspartierna öppet mål när man slår sig för bröstet att antalet förvärvsarbetande ökat antalsmässigt. I valrörelsen inför valet 2014 gjorde Reinfeldt detsamma och blev häcklad av ditt parti som menar att detta är irrelevant och det är arbetslösheten i procent som är intressant eftersom befolkningen ökat. Detta är enligt min mening helt korrekt men blir ju patetiskt när man nu själva använder sig av Reinfeldts irrelevanta sätt att mäta arbetslösheten på.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.