Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vänsterpartiet är emot flytten av ungdomsgården till Ersboda Folkets Hus.

Vänsterpartiet i Umeå har sedan dag ett motarbetat den av de boende på Ersboda krävda och länge önskade flytten av ungdomsgården från Sporthushallen på Västra Ersboda till Ersboda Folkets Hus – Därtill kommit med massor av lögner om oss socialdemokrater och den politik vi står för.

Låt mig därför ge er alla bakgrund och fakta till de påståenden jag gör så att ni kan bedöma saken själva.

Ersboda S-förening och jag själv har sedan länge haft inställningen att politiken måste flytta närmare väljarna för att värna demokratin så att människor kan känna att de är delaktiga i politiken och känna att deras vilja betyder något samt att deras påverkan leder till handfasta resultat.

Av den anledningen drog jag och föreningen igång politiska caféer på Ersboda Folkets Hus där vi bjöd in kommunens ledande politiker från vårt eget parti och oppositionen till debatter där huvudtemat var ett debattformat som innebär att deltagarna kan debattera direkt med ansvariga politiker i de olika nämnderna/verksamheterna och framföra sin åsikt.

Frågan om flytten av ungdomsgården till EFH är ett önskemål som funnits länge bland de boende på Ersboda och något som både jag och föreningen snappat upp och sagt att vi måste göra något åt varför vi inte var förvånade när de boende på området lyfte den frågan under en oerhört välbesökt cafékväll.

På detta politiska café deltog Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S) och nämndens vice ordförande Lennart Johansson (M) och i deras närvaro kom så frågan upp genom att våra Ersbodaungdomar lyfte frågan om fritidsgården med de ansvariga politikerna.

Både Ari och Lennart tog frågan på största allvar och lovade att jobba för att ungdomarnas önskemål skulle bli verklighet så fort det är möjligt vilket de ska ha all heder av.

Tillsammans med dessa herrar har sedan jag själv och Ersboda S-förening jobbat fram och drivit på den flytt av ungdomsgården som nu blir verklighet genom att se till att de politiska besluten för flytten fattats i snabb takt för att tillfredsställa medborgarnas önskemål. 

Mitt på sagda möte stormade vänsterpartiets Nasteho Osman Lander in tillsammans med att par andra personer och gjorde allt för att försöka ta över mötet och störa – Något varken jag såsom debattledare eller den deltagande publiken kunde acceptera varför jag tvingades ingripa och stoppa hennes verbala attacker på allt och alla.

Efter många om och några men fick jag henne att besinna sig och vara tyst och förstå att på detta möte kommer alla till tals i demokratisk ordning genom att begära ordet och tala i tur och ordning – En ordning Nasteho inte såg ut att gilla då hon och de personer som kom med henne lämnade mötet med samma fart som de kom.

Efter mötet fick jag av väl initierade källor veta att detta var en sedan länge planlagd handling av Nasteho och Vänsterpartiet. Deras mål var att störa mötet för att motarbeta Ersboda S-förening och vår ambition att i enighet med de boendes vilja initiera och verkställa en flytt av ungdomsgården.

Allt sedan dess har vänsterpartiet och dess lokala företrädare baktalat socialdemokrater i allmänhet och Ersboda S-förening och undertecknad i synnerhet genom att sprida direkta lögner och andra osanningar om oss.

Allt sedan den dagen har vänsterpartiet varit emot en flytt av ungdomsgården till den plats där medborgarna vill ha den.

Säkra källor och direkta vittnesmål givna till mig från de som personligen mottagit informationen direkt från de personer jag nämner vid namn ger vid handen att Abdi Hanad (V) och Ahmed Hersi (V) tillsammans med Nasteho sprider lögner om att socialdemokrater är rasister och brunskjortor och att vi gör allt som står i vår makt för att motarbeta alla invandrare med alla tillbuds stående medel.

Dessa lögner är givetvis inte sanna då vi som jag ser saken är det enda partiet på Ersboda som står upp för alla genom att alltid lyfta alla människors lika värde i allt vi säger och i allt vi gör.

Hur vänsterpartiet kan påstå att Ersboda S-föening vars styrelse består av invandrare och svenskar i stark symbios och vars kandidater i det stundande valet består av både invandrade och etniska svenskar kan beskyllas för att vara rasister och brunskjortor övergår mitt förstånd.

Därför vill jag rikta en uppmaning till vänsterpartiet i Umeå sluta ljuga om oss socialdemokrater – Därtill en uppmaning att tillrättavisa de personer jag nämnt i inlägget och uppmana dem att sluta sprida lögner och förtal. 

Årets valrörelse är smutsig nog som den är och ingen tjänar på det beteende som dessa vänsterpartister uppvisar genom att ljuga för att i hopp om egen personlig vinning skaffa sig arvoderade positioner inom Umeåpolitiken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

26 kommentarer

 1. Alexander

  Socialdemokraterna borde också sluta ljuga om Moderaterna och Sverigedemokraterna.

  ”Årets valrörelse är smutsig nog som den är”

  Som sagt, städa framför den socialdemokratiska dörren innan du hoppar på andra.

 2. Bertil

  Men herregud är det en stor valfråga.
  Visst finns det allvarligare saker skriva om än sånt där. Det där ju bara personliga bråk mellan er personligen.

  Det är val nu ! Du har kommit med ett antal blogginlägg som varit viktiga inför valet, men nu är du på väg spåra ur igen.

  Visa nu inte att du är en virrhöna och hoppjerka utan att du brinner för nåt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bertil med all respekt så är det så att jag avgör vad som är viktigt att skriva om på min blogg – Har du en egen blogg är du fri at skriva vad du vill men på min blogg gäller min vilja.

   Bygget av ett jämlikare samhälle är den röda tråden i alla mina inlägg men ibland måste man ägna tid åt viktiga lokala frågor varav det som tas upp i detta inlägg är en vilket du bör respektera Bertil.

   • Bertil

    Men herregud visst skriver du vad du vill om i din blogg. Det är ju även därför du även får kritik av mig om att jag anser det ämne du tog är relativt personligt och en enskild konflikt lokalt.

    Vill man få en sosseregim finns ingen genväg. Det är viktiga ämnen som måste komma i första rummet.

    Thats IT.

    Men du avgör själv.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om saker går över bord och människor sprider lögner så måste det angripas och bemötas vilket är vad jag gjort i detta fall Bertil. Jag gör nog mer än många andra vad gäller att hålla debatten igång inför valet genom att skriva om och avhandla viktiga frågor så på den punkten har jag gott samvete.

 3. Jonny Disenfeldt

  ”ljuga för att i hopp om egen personlig vinning skaffa sig arvoderade positioner inom Umeåpolitiken”

  Verkar vara en smittsam politikersjukdom.

 4. Brorson

  Jag googlade på namnet Abdi Hanan och hittade ett inlägg från Anders Forss den 2 maj 2017, där Forss undervisade Hanan om hur afrikaner ska uppföra sig i Sverige.

  Man kommer osökt att tänka på det gamla talesättet ”Neger ska vara neger”.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det inlägget du refererar till och dessutom lyfter saker ur så att de förlorar sitt sammanhang står jag för varje dag Brorson då allt det jag skrev då var fullt korrekt.

   Sedan undervisade jag inte om något annat än den hederskodex och det umgängessätt där yngre alltid respekterar äldre och som Abdi helt åsidosatt vilket framgår om man följer både inlägg och mina kommentarssvar i den tråd som finns för det inlägget Brorson.

   Abdi Hanads beteende och lögner mot socialdemokrater hade börjat långt innan det inlägget skrevs och jag kan lova dig att jag dragit mig in i det längsta för att skriva men till slut blev lögnerna så många att jag inte hade något annat val än att författa och publicera detta inlägg för att beskriva vad som händer.

   Vänsterpartiets företrädares lögner om socialdemokrater måste få ett slut.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag censurerar inga kommentarer Brorson – Däremot tyar jag mig friheten att stryka det som är grova personliga påhopp på mig eller andra och sådant som kan anses som rasistiskt och/eller främlingsfientligt.

     Den rätten har jag meddelat alla ända från början så mina spelregler är väl kända Brorson.

     • Brorson

      Ett oerhört fult debattrick av dig, Anders Forss. Utan att skriva det i klartext, försöker du påskina att jag skulle ha skrivit något som kan anses som grova personliga påhopp på dig eller andra eller kan anses rasistiskt och /eller främlingsfientligt. För din och andras kännedom meddelas härmed att jag har kopierat ditt inlägg den 2 maj 2017 ”Vänsterpartisten Abdi Hanad förnekar sina afrikanska rötter”, där alla kan se din vita herrefolksmentalitet och därmed dina i grunden rasistiska värderingar..

      Om du försöker radera eller ändra i nämnda inlägg, kommer jag att skicka det till Vänsterpartiet i Umeå, De kommentarer från mig, som du har censurerat kommer jag att skicka till en V-blogg i Umeå. Kommer någon att kunna tro dig i fortsättningen? Har du inte – i strid med svensk grundlag – försökt efterforska vilka medlemmar i Somaliska föreningen som stöder Vänsterpartiet? Även det har du förnekat. Du ljuger om hart när allt och alla, när du är trängd.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      På min blogg bestämmer jag vad jag skriver och vad jag kommenterar och släpper igenom och det har jag alltid gjort. Den blogg jag publicerade där Abdi förekom förra gången är en officiell blogg som alla som vill kan läsa med tillhörande kommentarer då den finns i min blogghistorik där alla som vill kan hitta den. Sedan har jag aldrig skrivit något blogginlägg om Abdis afrikanska rötter varför det påståendet från dig är en ren lögn.

      Att hota mig fungerar inte Brorson och de slutsatser du försöker dra av det jag skrivit genom att lyfta enskida kommentarer eller snarare delar av dem och försöka ge dem en annan innebörd än den som är den riktiga är inget annat än ett personligt påhopp Brorson.

      Jag har inte brutit mot någon lag då jag i ett öppet bloginlägg frågar vem som står bakom en förening som utger sig för att representera hela länet men saknar styrelse Brorson – Att ställa den frågan är mycket relevant och definitivt inget lagbrott och jag efter frågade inte huruvida dess medlemmar stödjer V utan blott och enbart om föreningen som namnet förespeglar har medlemmar i alla Västerbottens kommuner.

      Att du Brorson eller Lars som jag egentligen borde kalla dig om du uppträder under eget namn har så mycket hat och agg gentemot mig som du aldrig träffat och inte känner eller vet speciellt mycket om är underligt – Alldeles speciellt så då du inte ens bor i Umeå utan långt härifrån.

      Huruvida mina läsare och följare tror på mig eller inte är upp till dem att avgöra och bestäms inte av dig på samma sätt som det är jag och inte du som avgör vad jag skriver om på min blogg och vilka kommentarer jag släpper igenom.

 5. Olof Kristmansson

  Helt klart fult av vs företrädare.

  Men vilka var det som styrde när Ungdomsgården som fanns på EFH flyttades därifrån?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är rätt säker på att vi styrde även då och att ungdomsgården flyttade till Sporthushallen var en del av kulturhuvudstadsåret och ess satsningar som samlades ihop i sagda lokaler.

 6. Bergis

  Varför göra om Folkets hus på Ersboda till en ungdomsgård? Har inte stället fungerat som ett trevligt ställe att gå att dansa på tidigare? Varför förvandla det till ett ställe där ungdomar bara ska stå och hänga fastän dom borde vara hemma och lära sig sina läxor, vilket är extra viktigt på Östra Ersboda med tanke på vilka som bor där.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi gör inte om EFH till en ungdomsgård utan ger Ungdomsgården den lokal som tidigare hyrdes av en frikyrka – En lokal med egen ingång som inte inkräktar på EFH:s egna verksamhet.

   Detta görs därför att en majoritet av de boende på området önskar detta och därför att vi politiker bör hörsamma medborgarnas önskemål.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det får vi hoppas att han gör Abdi och därtill att han hjälper både dig och mig då det jag anför i inlägget verifierats av många jag mött och möter.

   Det är dags att vi ägnar tiden åt att tala om för väljarna vilken politik vi vill genomföra snarare än att snacka skit om våra politiska motståndare och det är det läget inlägget vill nå.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     De rapporter jag får om din politiska gärning från de du pratar med säger annorlunda – Alldeles speciellt så från de män som har sina rötter i samma land som dig.

     Jag har alltid ägnat tiden åt att bedriva den politik jag tror på och står för samt säkerställa att Ersboda utvecklas på det sätt de boende på området vill – Det är därför ungdomsgården flyttas till EFH, Det är därför vi bygger naturliga mötesplatser utanför lilla Coop och nästa sommar runt EFH, Det är därför multisportplanen med konstgräs kommer till, Det är därför vi nästa sommar får en 11-manna konstgräsplan på grusplanen vid Östra Ersbodaskolan och det är därför skogen glesas ut runt äventyrslekparken och elljusspåret på de boendes önskan bara för att nämna något.

 7. Jan Sjöström

  Hej

  Intressant inlaga – lögner – eller sanning.

  Att påstå är en sak, att vidimera sin påstådda sanning någonting
  helt annat.

  Nej det är inte sant att ”Ersbodas befolkning” önskar se sitt UG
  återigen placerat vid Östra Ersbodas Folkets hus.

  Empiri tas aldrig ur de enskilda möten du och din (S) grupp i en
  eventualitet ser skäl att ha, detta oavsett hur ”oerhört många” du
  påstår dig prata med.

  Sanning (torde de flesta av oss förstå) kommer med dokumenterad
  och verifierad källhänvisning, någonting ”just du” har extremt svårt
  att ta till dig.

  Återigen Ersboda och dess befolkning är inte och har aldrig varit
  din eller Socialdemokraternas privata lilla klubb oavsett hur många
  gånger du ser skäl att så påstå.

  Med vänlig hälsning // Ersbodabo

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De boende på Ersboda har länge drivit på för en flytt av ungdomsgården dit de vill ha den – Dvs. på EFH. Det Nasteho gjorde finns många vittnen till så det jag anför är helt sant och korrekt Jan.

   Jag har dragit mig länge för att skriva detta inlägg men tillslut når man en punkt där lögnerna blir så många att det inte finns någon återvändo vilket är precis vas som hände denna gång.

   Allt vi vill är att ha en schysst politisk miljö där de som ägnar sig åt politik gör så genom att prata om vad man själv vill genomföra i stället för att snacka skit om motståndarna.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders skriver ”Allt vi vill är att ha en schysst politisk miljö där de som ägnar sig åt politik gör så genom att prata om vad man själv vill genomföra i stället för att snacka skit om motståndarna.”

    När ska du själv börja följa den devisen Anders Forss?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Den linjen har jag alltid följt Jonny och det är därför de boende i mitt område nu upplever att deras önskemål blir verklighet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.