Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En strikt upphandlingspolicy för offentlig sektor måste bli verklighet.

För att fortsätta på spåret om upphandlingar inom offentlig sektor och hur dessa fördyrar är det viktigt att framhålla att det ligger i sakens natur att den som vinner en upphandling måste spara in på personal och personaltäthet så länge upphandlingarna har lägsta pris som viktigaste kriterium för att vinna en upphandling.

Om lägsta pris ska styra i alla lägen utan att vi som politiker lägger in krav om personaltäthet och kvalitet mm. blir det per automatik så att vi får vad vi betalar för – Nämligen en service och en personalpolitik i förhållande till prislapp.

Precis som jag skrivit i tidigare inlägg så är min övertygelse den att den upphandlade och konkurrensutsatta offentliga verksamheten leder till högre samhällskostnader om vi tittar till totalen i form av arbetslöshet, sjukskrivningar mm.

Skenande sjuktal innebär att vi måste reagera och göra något åt saken. Jag vill därför att vi snarast möjligt tillsätter en kommission med uppdrag att arbeta fram nya och mer hållbara regler för all offentlig verksamhet som ska upphandlas i framtiden.

Denna nya upphandlingspolicy bör bland mycket annat innehålla skrivningar om att befintlig personal alltid ska följa med till den entreprenör som vinner upphandlingen. Dessutom bör regelverket ställa krav på personaltäthet och förekomsten av företagshälsovård och sist men inte minst bör regelverket innehålla en reglering av hur scheman och arbetstid får förläggas.

Jag vill se ett regelverk i Sverige som innebär att delade turer försvinner och att tillsvidareanställning på heltid blir norm i all offentlig verksamhet – Detta oberoende av om den drivs i egen regi eller av en privat entreprenör.

Sist men inte minst vill jag se ett regelverk som stipulerar att all den tid en arbetstagare tillbringar på sin arbetsplats ska vara betald tid undantaget avdrag för 1 timmes rast för mat och fika fördelat över en matrast på 45 minuter samt 2 fikaraster om vardera 7,5 minuter.

Gör vi så kommer fler verksamheter än i dag att drivas i egen regi av det offentliga samtidigt som de verksamheter som drivs privat regleras på ett sätt som över tid kommer att minska sjukskrivningarna på grund av stress och hög arbetsbelastning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

26 kommentarer

 1. Kim

  Dina funderingar visar att du kan alldeles för lite om upphandling och har svårt att se upphandlingar utanför ditt egna lilla område (buss), vilket är en oerhört liten del av det som upphandlas i offentlig sektor.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tvärtemot vad du påstår så kan jag oerhört mycket m upphandling Kim och i inlägget anför jag inget som på något sätt är ett brott mot vare sig upphandlingsregler eller EU regler.

   • Bertil

    Så många olika ämnen du skriver om kan du omöjligt ha koll på allt.
    Därför vilka ämnen är det du kan bäst.?
    Då vet läsarna. För läsare har du.

    Sen så håller jag med dig i oerhört mycket.
    Men ibland kommer vi i ”luven” på varann.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är viktigt att skriva brett och om alla ämnen som ingår i planen för samhällsbygget Bertil även om jag inte kan vara expert på alla. Däremot har jag en åsikt i alla ämnen och den åsikten ligger alltid i linje med resten av planen för samhällsbygget därför att det är helheten som är viktig om samhällsbygget ska bli stabilt och framgångsrikt.

   • Kim

    Jag vet att du i detta ämne, som i princip allt annat, anser dig oerhört kompetent.

    Det ändrar inte min uppfattning om att du uppenbart inte kan området offentlig upphandling. Ditt inlägg kan iofs ses som inspiration till den smala nischen om bussupphandling (och några andra områden), men du är helt ute och cyklar (i annan världsdel) i ämnet som helhet.

    Hade jag trott att du var intresserad av att ta in fakta och förstå olika ämnen hade jag lagt tid på att förklara med, men jag vet att det är lönlöst.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har inget emot att du kritiserar mig Kim men ska du göra så bör du specificera på vilket område du anser att jag saknar kunskap i ämnet – Gör du inte det så är det du som är ute och cyklar, något som sannolikt även är fallet när du specificerat dig.

 2. Per Kjellén

  Idag har jag tittat på Forum med ett långt program om korruption inom kommunerna. Och upphandlingarna ligger med i det ämnet.

  Problemet är politiskt och lösningen omöjlig i Sverige därför att

  En klar gräns mellan politiker och förvaltning och tjänstemän måste införas.
  Kommunala och halvkommunala/privata bolag måste avskaffas.
  Det politiska uppdraget från politiker till förvaltning måste vara allmänna och medföra straffansvar. Revisionen måste vara professionell.

  Detta strider mot socialdemokratisk politik som bygger på Kärlek och solidaritet och en liberal politik som bygger på rofferi och girighet. Vänstern saknar tillit och förtroende för andra människor och har aldrig förstått innebörden i ”alla människors likhet i värdighet och rättigheter.”

  • Bertil

   Upphandling via Kommuner kommer skapa enorma problem och kosta skattebetalarna massor.
   Betala får så klart svaga grupper när välmående grupper har kul.

   LOV ( lagen om valfrihet ) kommer bli rena skattkistan för de som kan nyttja valfrihet på andras bekostnad. Vilket blir som Per Kjellen nämner.

   Vi ser bara i Stockholm hur ex Karolinska blivit rena guldgruvan för företag. Hur korruptionen ser ut i det bygget skulle vara intressant se forskning om. Men sånt lär inte ske för de som tjänat på Karolinska lär även vara de som kan stoppa all insyn.

   LOV och privatisering av vårt gemensamma kommer bli en katastrof det om inget görs
   för att införa en klar gräns mellan som Per skriver politiker och förvaltning och tjänstemän .

   Enbart LOV är nåt som smyginfördes utan att folket visste vad som försigick. Går man ut idag och frågar folk på gatan vad LOV är så skulle jag tro 90% inte alls vet vad det är.

   Vi behöver mer Castro inom vårt styre så kärnverksamheter räddas så vård, skola, omsorg funkar ger jobb är attracktiva jobb och där många både outbildade och högt utbildade ska kunna jobba.

   Allt behöver inte vara effektivt, det handlar om människovärde där människor som inte platsar på privata högeffektiva företag de kan göra insatser inom vårt gemensamma och därmed förhindras en massa kriminalitet oro och höga sjuktal.
   på sjukhus kan finnas de som tar emot kunder visar vart de ska .
   På skolar kan det vara personal som är stöd i klassrum ute på gården. på aldreboende kan det vara de som läser för äldre hjälper med datorer och ger äldre ett rikt avslut.

   Alla jobb idag har ett syfte elitarbetande folk enbart. lätta jobb gör maskiner Robotar AI i allt större omfattning.
   Därför måste vårt gemensamma på sitt sätt vara effektivt ta hand om alla som blir ”över”.
   Därmed kan alla även få vettiga löner och inte enbart tal om sänkta trösklar och hårdare tag.

   Castro har poänger. han ansåg även materiella ting var onödigt sågs leva spartanskt
   och kuba var även ett land där man levde enkelt.
   Dock för enkelt kanske man skulle kunna tycka.

   Dagens tyranner till ledare som Trump, Thatscher, Reagan, Bush, Reinfeldt, Putin, Nopbelpristagare som M. Friedman m.fl. Eller Nobelnominerade som Stalin och Hitler är väl kort sagt inga bättre människor än Castro.

   Kort sagt måtta på allt.

 3. Bertil

  ”Sist men inte minst vill jag se ett regelverk som stipulerar att all den tid en arbetstagare tillbringar på sin arbetsplats ska vara betald tid undantaget avdrag för 1 timmes rast för mat och fika fördelat över en matrast på 45 minuter samt 2 fikaraster om vardera 7,5 minuter.”

  Privata arbetsgivare har ofta egna fikarasttider. Matrasttider. finns även regler som säger du bör ha fem minuters vila varje timme. Gäller ofta de med monotona jobb.

  Håller med all tid från det du kommer till jobbet till du åker hem bör vara betald tid.
  Äter eller fikar du inte på jobbet bör du få sluta samma motsvarande tid tidigare. Alternativet att det blir övertid och mer i plånboken.

  Sen tycker jag en arbetslös ska behandlas lika 8 tim arbetsdag hemma som arbetslös eller i åtgärd som arbetslös. Är det åtgärd ska lönen vara enligt fackliga avtal inte enligt Kristerssons sänkta trösklar och försämrad a-kassa.

  Dessutom anser jag att en A-kassa liksom fallskärmar och liknande ska vara på en viss nivå som är statiska för alla. Inte typ 50% av tidigare lön utan den ska vara statisk. Exakt hur stor kan jag inte precisera rakt av. Men det ska beräknas efter bostäders pris, matvaror o.s.v kort sagt efter pris och löneindex.

  Ska vi få bort Klassklyftor måste värdet av de samlade resuserna fördelas bättre och mera jämlikt.
  Vi ser tydligt hur jobben minskar. Denna minskning av jobb döljs av det faktum att klassklyftor ökar och lönekuverten och att lågkvalificerade jobb ges allt sämre lön.

  Vi ser även åtgärdsjobb av skiftande slag som ett tydligt tecken på att jobben minskar.
  Dessa s.k ”Loppisföretag” ( ex: Myrorna)där halta och lytta hamnar är ett tydligt tecken på jobbminskning. Tidigare fanns Samhall, men där är lönen mindre men ändå ska företaget vara vinstgivande. Så var det inte tidigare.
  Nu har detta bollats över till typ Myrorna och liknande.

  Jobben minskar samtidigt som företag inte får tag i personal.

  Ta bara Flyget som ökat oerhört sedan 40-50 år.-
  Alla kan inte bli flygkaptener. Vården har även den utvecklats, fler blir idag sjuka för att fler sjukdomar kan botas. Därmed behövs kompetent folk i mycket större omfattning än tidigare.
  sen är maskinparken inom våra sjukhus mera avancerade och kräver de som klarar dessa.

  Det Anders nämnt tidigare om Produktionsskatt är helt nödvändigt i nån form av variant i framtiden.
  Jobben tas över allt mer av maskiner, robotar, AI. Det talas t.o.m att i framtiden kan det bli förbjudet köra bil. Bilens självkörande egenskaper kommer bli bättre än människans förmåga.

  Därmed försvinner lastbilschauförer, Busschauförer o.s.v.
  De som idag faktiskt är brist på.

  Grävmaskiner, Truckar, o.s.v Skogsmaskiner av olika slag, behöver ingen personal.
  de kan i bästa fall övervakas av en person och tio maskiner.

  Fortsätter utvecklingen som den gör kommer det vara omöjligt ersätta alla förlorade jobb med nya jobb. På det ska vi ha klart för oss att hela kontinenter knappt börjat jobba.

  Afrika hur många sitter vid sina hyddor och har kvinnan som bär ved och tar död på nån Kyckling
  så middan blir fixad.
  Asien jobbar man för fullt visserligen men med Träplog och sälja sopor.
  Sydamerika har också liknande problem.
  Många jobbar i ex: gruvor med primitiva medel eller på Bomullsfält med personalkrävande plockning.

  Alla dessa kontinenter går framåt med gigantisk fart. Mobiler och internet gör att de inser man lever i stenåldern. I Kina har stora städer byggts som står tomma och väntar på att de ska fyllas av lantisar
  Kravet är bara att de börjar tjäna pengar så de kan betala för Bostäderna.

  Tempot är idag oerhört högt vad gäller utveckling från Spade till Grävmaskin.
  Stora företag köper i allt snabbare takt upp småföretag. Makten kommer i framtiden styras av stora företag som även har all politik i sina händer.

  Därför är jobb kort sagt åt alla en utopi. Om så måste världens b

 4. Bertil

  Bäst är väl slopa upphandling riva upp det falska LOV och göra jobbet i en enda stor gemenskap.

  Privata kan göra döda ting som
  Ploga bygga kulturhus o.s.v.
  Men kärnverksamheter ska finnas skatter till att sköta via vårt gemensamma.

  Det ger därmed jobb till alla och inte bara till en elit.
  Är det eliten som enbart ska jobba.
  Ja då kan dessa försörja de som inte räcker till.

  Ska vi ha ett hårt känslokallt samhälle
  Ja då ska det även riktas mot alla empatilösa egoister.

  Men bäst är att utrota egoism empatilöshet o.s.v.

 5. Bergis

  ”Jag vill därför att vi snarast möjligt tillsätter en kommission med uppdrag att arbeta fram nya och mer hållbara regler för all offentlig verksamhet som ska upphandlas i framtiden.” Men du har inte högersossarna med dig i Umeå kommunfullmäktige. Du står ensam Anders! Hans Lindberg med Anders Ågren styrande i baksits tillåter inte det, Lennart Holmlund tillåter det inte heller.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min inställning kommer att vinna stöd i framtiden Bergis och redan nu har delar av det jag anför antagits som skallkrav i framtida upphandlingar då alla sådan från nu och framåt kommer att kräva att den vinnande entreprenören tar över den avgående entreprenörens anställda.

   • Bertil

    Anders Du borde kämpa för att riva upp LOV.

    LOV är en medveten bokstavskombination för att lura folket.
    Liksom att det är de med bokstavskombinationer som kommit med detta dåliga för att krossa vårt gemensamma .

    Vi bör satsa på att sätta friska i makt inte enbart de med en eller flera sorters bokstavskombinationer.

    Vi kan inte ha de som beter sig som en nyss avliden Brottare, säger de ska gå ut och köpa mjölk sen aldrig kommer med nån mjölk.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du som följer min blogg vet att jag redan kämpar på för att avskaffa LOV eller i vart fall för att begränsa användningen av LOV till ett minimun. Det betyder dock inte att alla inlägg måste handla om den saken då det är viktigt att lyfta alla saker som utgör grunden för ett stabilt och framgångsrikt samhällsbygge till debatt om man vill lyckas med densamma.

     • Bertil

      Jag vet Anders försöker bara få fler till att
      Vara för riva LOV.
      Men det gör inget om du skriver oftare om den rivningen.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag skriver om det när jag känner för det Bertil och så kommer det att bli även fortsättningsvis.

     • Bertil

      Anders rubriken lyder: ”En strikt upphandlingspolicy för offentlig sektor måste bli verklighet.”

      Jag får inte det till att du kämpar för att avskaffa LOV.
      Snarare att du anpassat dig till den men vill försöka ändra innehållet.
      Bra så i alla fall.

      Personligen är jag helt emot LOV men lär tvingas inse att den är här för att stanna.
      Därmed kommer från vissa eller många håll kampen om dess avskaffande fortsätta.
      Dock tyder allt på idag att vårt gemensamma har stora krafter på att det ska avskaffas helt.

      Med 60% som röstar höger är det stor risk att vi i framtiden inte har nån gemensam sektor som skyddar folk utan allt kommer utgå ifrån vilken plånbok du har och där privata med allt större företag kommer styra allt. Det kommer dessutom bli globala stora företag som styr. Se bara Facebook vilken enorm globalisering det fått.

      Det i sin kommer innebära att klassklyftor kommer bli enorma och där mänsklig svaghet på olika sätt inte kommer skyddas av någon utan de lämnas helt i ”sticket”.

      Frasen som Louis Blanc myntade: ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”
      kommer enbart bli en parentes i politikens historia.
      Istället kommer frasen ” The Winner takes it all ” vinna mark.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har skrivit oerhört många inlägg där jag vill avskaffa LOV – I alla inlägg som handlar om skolan och sjukvården brukar det vara en av mina slutsatser att så bör göras Bertil.

 6. Bertil

  Citat: ”När jag jobbade som undersköterska i vården bodde bara relativt friska människor hemma. Nu vårdas svårt sjuka i hemmen. Det innebär mycket tyngre arbete, samtidigt som bemanningen försämrats.
  Enligt Maria Albin är det alltså fysisk belastning i arbetet som spelar roll, inte psykisk.
  Därför behövs åldersplanering på arbetsplatserna. När en anställd kommer upp i medelåldern passar inte ett fysiskt tungt arbete längre.”

  Med LOV som reform så kommer fler sjuka bli följden Vården kommer inte få pengar för detta. Däremot kommer vinster för företagen öka, bemanning minska och stressen öka.
  Förlorare på reformen LOV och att vårt gemensamma krossas och blir klirr i kassan för råkapitalister är enligt mig fel väg.

  Kärnverksamheter bör aldrig privatiseras. Riv upp LOV är det enda rätta.
  Samt att även andra viktiga samhällsfunktioner ospecificerade aldrig heller ska privatiseras.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I dag är sjukskrivningar på grund av psykosociala orsaker den sjukskrivningstyp som ökar allra snabbast Bertil vilket påvisar att det är den psykosociala arbetsmiljön vi ska fokusera på om vi vill komma tillrätta med sjukskrivningarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.