Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

LO är överens med mig om att klyftorna måste minska i samhället.

I en artikel i Affärsliv24 i VK.se går det att läsa hur LO nu går på offensiven för att se till att samhällsbygget blir mer jämlikt och att inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar i den takt de borde för att det ska uppnås.

Vill du läsa artikeln i sin helhet finns den på följande länk:https://affarsliv24.vk.se/2577011/lo-det-lacker-i-taket-hoj-kapitalskatterna?_ga=2.102523780.42654204.1540620768-534459877.1487067273

I artikeln går det att läsa om hur LO nu lägger fram sin andra rapport med focus på ökad ekonomisk omfördelning – En rapport som även innehåller förslag om hur detta ska gå till.

Precis som jag anser och framfört under lång tid skjuter LO in sig på bland annat arvs & gåvoskatten, förmögenhetsskatten och fastighetsskatten för att uppnå de utjämningar som är nödvändiga att åstadkomma för att skapa ett jämlikare samhälle – Något som även OECD i sina rapporter uttryckt att Sverige bör göra snarast möjligt.

Att fastighetsskatten försvann och ersattes med en kommunal fastighetsavgift som är lika oavsett fastighetens värde är oerhört kontraproduktivt och där måste vi så snart det går förändra så att fastighetsskatt på nytt blir en realitet för dyrare bostäder.

Exakt vid vilket värde fastighetsskatt ska slå till och utgå bör vi debattera för att det ska bli rätt men att fastighetsskatten ska återinföras får det aldrig råda några tvivel om.

Därutöver är det en självklarhet att förmögenhetsskatten ska återinföras för att minska klyftorna då avskaffandet av den är en av de största anledningarna till att klyftorna har ökat så fort och mycket som de gjort sedan förmögenhetsskatten avskaffades.

Att mitt eget parti socialdemokraterna fram till nu varit rädda för att agera för att detta ska hända tycker jag är svagt och därför är jag helt överens med LO om att partiet bör göra helt om och agera snabbt för att återinföra både förmögenhetsskatten och arvs & gåvoskatten.

I denna för jämlikheten så viktiga fråga är det av yttersta vikt att arbetarrörelsen står enade och visar medborgarna att vår politik är minst lika mycket verkstad som den är snack.

Jag delar LO:s åsikt om att det är fullt rimligt att sikta på att Sverige på nytt ska vara världens mest ekonomiskt jämlika land år 2030 – Något som ska ske genom att höja skatten för de rika samtidigt som vi höjer nivåerna för de fattiga.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

50 kommentarer

 1. Brorson

  Har det varit något slags förhandling mellan dig och LO? Var LO svåra att övertyga om att du har rätt?

  Att LO emellanåt kommer överens med sina motparter på arbetsgivarsidan, är vi vana vid, annars blir det inga avtal. Det blir strejk och lockout. I vilken egenskap är du en motpart till LO?

  Om jag är överens med LO om någonting säger jag inte att LO är överens med mig. Det vore att överdriva min egen betydelse. I vart fall kan en läsare få intrycket att jag gör det. Men eftersom jag torde ha skrivit lika mycket på Forss-bloggen som Forss själv, och tydligen alla världens makthavare läser den bloggen, kan det ju lika väl vara jag som styr världen med mina kommentarer… Så vem vet?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi har självfallet aldrig förhandlat om saken utan mitt uttalande bygger endast på vid vilken tidpunkt jag respektive LO aktivt började driva frågan.

   • Brorson

    LO har aktivt bekämpat klyftorna i samhället sedan organisationen bildades 1898. Var du ännu tidigare? Men kanske fanns det en spåkula redan då, genom vilken man kunde läsa framtidens blogginlägg.….

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Nu är det klyftorna vi ska debattera och inget annat och oavsett vad LO har gjort har de varit rätt tysta i ämnet de sista 4 åren vilket jag inte varit.

     • Jonny Disenfeldt

      Det är klart att LO varit tysta de senaste 4 åren när vi haft en regering ledd av socialdemokraterna … så är det med fackföreningar som inte är politiskt oberoende…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      LO har drivit på regeringen rätt hårt under förra mandatperioden Jonny och att de nu tar nästa steg och på nytt börjar jobba för att skapa ett jämlikare samhälle och minska klyftorna i samhället är något om är bra och efterlängtat bland medborgarna.

     • Brorson

      ”Nu är det klyftorna vi ska debattera, och inget ann…” Men redan i rubriken har du skrivit ”LO är överens med mig…” Och dessutom debatterar du själv om fastighetsskatten ska återinföras, trots att den inte har ett dyft att göra med klyftorna i samhället, förutom att den kommer att öka klyftorna i samhället ännu mer om den återinförs, och vad OECD har sagt eller inte sagt.

      Jag har inte röstat på OECD i något allmänt val. Varför ska denna det internationella kapitalet bestämma över oss i Sverige? Kravet på ett återinföra den forna fastighetsskatten kommer från borgerliga provokatörer, som försöker splittra arbetarklassen mellan de som äger sin bostad och de som inte gör det, och vill minska skatten på höga inkomster. Då måste man ju ta in de nödvändiga skatteintäkterna på något annat, och helst på låginkomsttagare som kan skällas ut som små kapitalister i den mest vulgära retoriken.

      Den forna fastighetsskatten har tillsammans med förmögenhetsskatten på tillgångar (privatbostäder) som inte gav någon avkastning, dränerat gamla arbetarstadsdelar och arbetarförorter i storstädernas närhet på arbetare och andra med låga eller måttliga inkomster. Eftersom nyrekryteringen till arbetarklassen idag till stor del sker genom invandringen har vi fått ett etniskt starkt segregerat samhälle, där den vita överklassen bor i de bostäder, som arbetarna byggde åt sig, exempelvis Vällingby. Nu har det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg bestämt att hela arbetarstaden Sundbyberg ska tömmas på människor med inkomster motsvarande en arbetarlön. Bolaget säger att ”Alla har rätt att bo i Sundbyberg, men inte var som helst i Sundbyberg”. Låg- och medelinkomsttagare hänvisas till de perifera stadsdelar, där det skjuts. Kommer det att minska antalet oskyldiga mordoffer?

      Om man ökar de icke-inkomstrelaterade skatter, som alla måste betalaför att de råkar bo på fel plats, så måste det ju sättas ett tak för hur mycket inkomstskatterna kan höjas, för att de totala skatterna inte ska överstiga vad en inkomsttagare i relativt vanliga inkomstlägen tjänar. Du har ju själv skrivit att alla, som tjänar under 30.000 kr / mån är ” fattiga” Betyder det att bara de, som har inkomster över 30.000 kr /mån ska ha rätt att bo i arbetarnas gamla egnahems-bostäder genom den sammanlagda effekten av fastighets- och förmögenhetsskatt?

      Det är sant att vi har diskuterat det här länge, men att LO nu har gått på din vänsterretorik förklädda högerpropaganda, stämmer inte alls. Det är ju inga arbetare som sitter på LO och gör ekonomiska analyser av det svenska klassamhället. Det är i bästa fall arbetarnas barn eller vanligare arbetarnas barnbarn, som själva bor i de innerstadskvarter som har gjorts om till höginkomsttagar-paradis.

      Att LO har legat lågt med denna sorts analyser under fyra år, har inget med dig att göra. utan med det faktum att vi under de gångna fyra åren har haft en S-ledd regering. Det kallas ”facklig-politisk samverkan”, och är den ordning som gäller inom den forna arbetarrörelsen sedan 900.000 LO-medlemmar uteslöts ur det socialdemokratiska partiet. Alla dessa LO-medlemmar reducerades från röstberättigade partimedlemmar till passiva betalare.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag sa i inledningen att rubriken kan låta kaxig men den är helt sann om man tittar på de sista 4 åren och på vem som drivit dessa frågor hårt.

      En återinförd fastighetsskatt bir om den genomförs på rätt sätt något som minskar klyftorna snarare än ökar dem Brorson – Allt det handlar om är att hitta en formel för fastighetsskatten som beskattar dyra bostäder ordentligt emedan bostäder på landsbygden och på andra ställen i princip behåller den nivå de idag betalar i fastighetsavgift.

     • Brorson

      Enligt din formel för beskattning av ”dyra” bostäder, så är man en miljonär om man äger en bostadsrätt på 24 kvm i Stockholm city eller en villa på 50 kvm i Danderyd och ska då beskattas till döds. Det blir precis som jag säger, attraktiva områden dräneras på låg- och medelinkomsttagare, som inte vill sälja sina hem, som de kanske har ärvt. Tjänstefolket, som passade upp i Djursholm, som ligger i Danderyds kommun, bodde väl någonstans i närheten? Men med fler riktiga miljonärer, så trängs arbetarna ut ur de gamla arbetarkvarteren. Och det tack vare den skatt, som du vill återinföra.

      Det här är högerpopulism. även om det kommer från dig eller från de högavlönade akademikerna i LO-borgen. Högerpopulism är högerpolitik, som serveras med vänsterretorik. l Trots att vi har en högre utbildad arbetarklass än någonsin, och även i internationell jämförelse. duger tydligen inga arbetare som utredare hos LO. Om du kollar familjebanden och var de bor, så är det en socialdemokratisk elit, som har klarat de höga inkomstkraven för att få hyra hos den s.k. allmännyttan i Stockholm. Det är nästan så att man frestas instämma i begreppet ”sosseadeln”.

      Varför inte höja inkomstskatten i de högre inkomstlägena i stället för att ge sig på fattigpensionärer och andra låginkomsttagare, som har blivit ”miljonärer” genom en osund fastighetsspekulation – som de själva är oskyldiga till?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är precis så vi ska konstruera fastighetsskatten i en framtid Brorson – Så att den inte tvingar någon att sälja genom att knyta den till inkomst oh förmögenhet innan vi tittar på husets värde i sig och på läget.

      Exakt hur det ska gå till ska jag låta var osagt för stunden men att det går att åstadkomma bara viljan finns är jag övertygad om. De hus jag pratar om är de som ligger i T.ex. Djursholm, Danderyd, Lidingö med flera platser runt om i Sverige och att lösa problemet är ett måste tycker jag.

     • Brorson

      Det här handlar om vilket skattesystem vi ska ha, och där har du lyssnat till locktonerna från borgerliga provokatörer, som vill ha lägre skatt på arbete och högre skatt på sådant som personer med höga inkomster kan köpa sig förbi och t.o.m. få subventioner till. exempelvis elbilar.

      Jag förordar i stället höga skatter på arbete, med en procentuellt stigande skatt på stigande inkomster, med andra ord ett progressivt skattesystem. Naturligtvis ska det gälla alla slag av inkomster, vinster och utdelningar, inklusive realisationsvinster vid fastighetsförsäljning. Med det skattesystem, som jag förordar behövs varken fastighets- eller förmögenhetsskatt, eftersom en bostad som ägaren själv bor i inte ger någon avkastning och eftersom avkastningen på förmögenheter ska beskattas som inkomst av kapital – precis som inkomst av arbete.

      Du behöver inte leta efter en ”formel” för en återinförd fastighetsskatt, eftersom jag redan har hittat en formel för den progressiva inkomstskatt som jag förordar, nämligen parabelkurvans ekvation vid origo. Fördelen med denna kurva är att den ger en steglös ökning av progressiviteten från 1 % (men aldrig så lite som 0 %) till 99 % (men aldrig så mycket som 100%) av inkomsten. Men naturligtvis får man besluta politiskt om lägsta och högsta skatt, och använda parabelkurvan mellan dessa båda ytterligheter.

      En annan fördel är den steglösa skärpningen av progressivitet, varmed risken för pomperipossa-effekter (att skatten i vissa inkomstlägen ökar mer än inkomsten) helt elimineras. Alla kan få ett exakt besked om hur mycket de får behålla av en inkomstökning, både i kronor och i procent.

      Med en mycket hög progressivitet i de högsta inkomstlägen säkerställs att inte ens personer med extremt höga inkomster kommer att behålla tillräckligt mycket efter skatt, som de kommer att behöva för att betala dina återinförda fastighets- och förmögenhetsskatter på slott och herresäten. Så vad vill du? Att staten ska tvingas tvångsförvalta dessa byggnader eller att deras ägare ska trängas med de verkligt fattiga i socialtjänstens väntrum för att få matpengar?

      Den här modellen presenterade jag på s-bloggar under ett antal år, innan du debuterade som bloggare, men att det inte har satt något avtryck i socialdemokratisk politik torde beror på att de flesta socialdemokrater är så matematiskt obildade, så att de inte förstod ett dyft. Detta gäller även en f.d. s-ledamot i skatteutskottet, på vars blogg jag har skrivit en hel del i ämnet. Om han hade varit mer lyhörd för kritiken mot den orimliga fastighetsskatten, hade vi kanske aldrig haft någon alliansregering. I stället försökte S komma överens med Mp om en ”formel” för fastighetsskatten, för att låginkomsttagare med övervärderade villafastigheter inte skulle beskattas till döds.

      Du försöker tjäna två herrar samtidigt, både skränvänsterns krav på urskillningslösa skattehöjningar för alla, och borgerlighetens krav på sänkta inkomstskatter, speciellt för höginkomsttagare..

      .

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Förvisso handlar delar av det om skattesystemet Brorson men den stora saken är genomförandet av reformer som på nytt sätter socialdemokraterna o förarsätet på samma sätt som historiskt. Jag har skrivit många inlägg om dessa reformer där ett skifte från arbetsgivaravgifter till en produktionsavgift är en del och ett införande av en livslång basinkomst lika för alla ovan 18-års ålder en annan.

     • Brorson

      Så är vi där igen. Så utmynnade även denna diskussion i utopiernas kvicksand. Att ersätta dagens arbetsgivaravgifter med en ”produktionsavgift” – för utdelning till arbetsskygga lättingar – är stöld, Av löntagarnas inbetalda premier till socialförsäkringssystemen. Som de försäkrade har avstått löneutrymme till.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du är låst i ett gammat tänk Brorson och en basinkomst skapar inga lättingar utan enbart mer frihet för individer att själva bestämma hur länge man ska vara hemma med barn, när man ska vidareutbilda sig om man känner för det eller om man från tid till annan vill gå ner i arbetstid och att själv bestämma när och hur man vill gå i pension.

      Väldigt få människor kommer att kunna leva på enbart en basinkomst även om de är sambor eller gifta och har dubbla basikomster – I vart fall inte om man vill leva på ett sätt som i dagens samhälle. Den ersätter dessutom de flesta bidrag vi erhåller idag så i slutändan är allt det handlar om att ge människor frihet att själva bestämma över hur de vill leva Brorson.

      Lägg därtill att fler och fler arbetsuppgifter kommer att tas över av maskiner vilket innebär att fler människor ska dela på färre jobb. Med en basinkomst i botten kan vi genomföra en arbetstidsförkortning till 6 timmar per dag med tillhörande minskning av inkomsten vilket skapar det moderna samhälle som behövs för att vi ska kunna säkerställa att samhället blir jämlikare och att klyftorna minskar.

      Det finns säkert ett fåtal som kan kvalificera till ditt påstående om att vara arbetsskygga lättingar men den skaran kommer på inget sätt att öka därför att vi inför en basinkomst – värt om kan den till och med minska och att som dig utgå från att skaran är stor är et gravt felaktigt antagande.

      De sociala trygghetssystemen måste alltid anpassas till den tid vi lever i och en basinkomst är blott och allena en anpassning till dagens läge.

      Därför ska saken utredas på djupet så att vi alla kan debattera på saklig grund i en framtid vilket är det som alltid varit mitt grundförslag Brorson – Jag har svårt att förstå varför du inte vill utreda saken?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Fattig får vi räkna de som har inkomster upp till 30.000 kr/månad och resten rikare och rikare ju högre lön de har.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag vill påstå att de flesta av Sveriges arbetstagare är att betrakta som fattiga i det sammanhanget och det är därför kampen för ett mer jämlikt samhälle med mindre klyftor är så angelägen Sven.

   • Jonny Disenfeldt

    ”Fattig får vi räkna de som har inkomster upp till 30.000 kr/månad”

    Det var inte så länge sedan herr Forss tyckte att de med löner över 30000 var höginkomsttagare …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ser du att jag sagt något annorlunda nu så ser du fel då det är precis det mitt svar säger – Upp till 30k är vi lågavlönade medan inkomster över 30k är att betrakta som höga – Ju mer över 30k ju mer välbetald är man Jonny.

     • Jonny Disenfeldt

      Så den svenske genomsnittlige inkomsttagaren tycker du är högavlönad då.

      Det stämmer ju illa med ditt påstående att ”de flesta av Sveriges arbetstagare är att betrakta som fattiga”…

      Hur ska du egentligen ha det Anders?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vad jag tycker har jag redan svarat på Jonny. Sedan vill jag på nytt påminna dig om att du i vanlig ordning avviker kraftigt från ämnet i inlägget.

 2. Leif Andersson

  Du har rätt om fastighetsskatten men OECD har aldrig kritiserat Sverige för att man avskaffade förmögenhetsskatten. Är för övrigt bara Frankrike, Spanien, Norge och Schweiz som har någon typ av förmögenhetsskatt i Europa medan i proncip alla har en fastighetsskatt som är mycket högre än den svenska varianten.

 3. Bertil

  Jag tror Anders är överens med LO om att klasklyftorna måste minska.
  Det sker inte med högerns sänkta trösklar och försämrad A-kassa och övriga sociala stöd samtidigt som man sänker skatter mest för välmående.

  Var man måste höja skatten det är ISK och kapitalförsäkringar.
  Då frigörs pengar så A-kassa jan höjas liksom ingångslöner. Därmed mildras högre löner.

  Alternativet är att skatt efter bärkraft och produktionsskatt måste komma till debatt.
  Tyvärr så lär vi få 4föröorade år med ökande klassklyftor.

  Men en djup lågkonjuktur med höjd ränta arbetslöshet hemlöshet, kan ändra det politiska läget.

  Nyliberalismen är ett hot mot demokratin
  Mot vår planet och mot mänsklighetens överlevnad.
  Låt oss krossa den.
  Bättre kämpa för en modern Castro än rösta för mer av Nyliberalism.
  Där är även sossarna mesig.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med tillägget att de reformer jag tidigare föreslagit och driver kommer att minska klyftorna och bygga ett jämlikare samhälle.

 4. Anders

  Ökade klyftor behöver inte nödvändigtvis vara ett problem. Det som är avgörande är hur det ser ut för de som har det sämst ställt. Hur ser deras situation ut och vad har de för möjligheter? Växer eller minskar gruppen? Bakom en formulering som ”ökade klyftor” finns ett antal potentiella scenarier varav långt ifrån alla är skadliga.

  Istället för att fokusera på de svaga grupperna handlar socialisternas idéer bara om att försämra för de som har det bäst och förhindra folk (även de fattiga) från att få det bättre. Man prioriterar bidrag framför arbete samtidigt som man försämrar för starka grupper så skatteintäkterna sjunker. En ekvation som aldrig någonsin visat sig framgångsrik. Med tvång och kontroll och ett omänskligt skattetryck ska vi bygga ett jämlikt samhälle där ingen har det bra och alla har det lika dåligt.

  LOs och fackens egentliga syfte är att organisera arbetarna så att de inte hittar på något ofog. Organiserade arbetare som står bortom politisk kontroll är livsfarliga. Så kan vi inte ha det!
  Nä vi ska ha lydiga arbetare som inte ställer några krav utan håller sig i skinnet och passivt lyder de direktiv som kommer uppifrån- och ytterst får LO sina direktiv från Partiet. (Samtidigt som man försöker upprätthålla bilden av att det skulle förhålla sig tvärtom.) Där har vi förklaringen till att LO-kollektivet halkat efter trots decennier av sossepolitik. Ja, för det vi ser är ett resultat av de spelregler som sattes upp redan på Palmes och Erlanders tid. Vi ska inte låtsas att de åtta åren med Reinfeldt var det som förstörde något jämlikt paradis där ingen var fattig, ingen var utförsäkrad och ingen var arbetslös. Sossarna är i allra högsta grad medskyldiga till att situationen ser ut som den gör. Med den stora icke-socialistiska majoritet som råder i riksdagen saknar socialdemokraterna möjligheter att genomföra det LO önskar. Därför är rapporten i sig ganska meningslös. Det vet nog LO också om, men det gäller att visa upp sig och motivera sin existens innan folk genomskådat charaden.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ökade klyftor och med det ett mer ojämlikt samhällsbygge är det största problemet som finns Anders – Både i Sverige och i världen.

   Ska vi bevara världsfreden och ha ett harmoniskt och välmående Sverige måste vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än idag så att klyftorna minskar och jämlikheten ökar.

   Det recepttet följde vi när vi socialdemokrater byggde välfärdslandet Sverige till positionen som världens ledande välfärdsland och till världens mest jämställda land där alla människor tillerkändes lika värde.

   Att som du nu gör påstå att ökade klyftor inte skulle vara ett problem är lika sanslöst som fel Anders.

   Socialdemokratin har aldrig handlat om att göra det sämre för någon Anders utan blott och allena om att med skatter och andra viktiga reformer som verktyg skapa ett samhällsbygge som ser till att alla har det bra och har tillgång till en välfärd som ges till alla oberoende av den egna plånbokens storlek.

   Skulle vi följa din linje hade vi inte haft fri sjukvård, fri skolgång, fackföreningar och en massa andra saker som vi som svenskar tar för givet oavsett politisk hemvist.

 5. Alexander

  ”De flesta arbetstagare i Sverige är att betrakta som fattiga”

  Det är alltså resultatet av socialdemokratiskt styre under största delen av tiden vi haft allmän rösträtt. Anders Forss sätter betyg.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Fel igen Alexander – Så länge vi socialdemokrater styrde under lång tid utan avbrott såg situationen helt annorlunda ut och Sverige var under den tiden världens ledande välfärdsnation och världens mest jämlika land – Att det förändrats beror inte på S utan på borgerligheten och den nyliberala politik de förespråkat – Politik likt den skadliga arbetslinjen mm.

   • Jonny Disenfeldt

    Arbetslinjen som gett de som arbetar en extra månadslön i plånboken efter skatt, något som Anders Forss vill ta tillbaka …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Arbetslinjen är en skadlig företeelse som dessutom urholkat vår välfärd och bidragit till kraftigt ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor och en växande ojämlikhet – Att sådant måste brytas och att en regering alltid måste sätta kollektivets bästa framför individens bästa är en självklarhet för varje kärleksfull och solidariskt tänkande människa Jonny.

     Det är sådana som du som ser till dig själv först som tycker att skadliga företeelser som arbetslinjen är bra.

 6. Alexander

  Anders

  Du är så oseriös så att det är larvigt. Skyller du alltså fattiga arbetstagare på åtta års borgerligt regeringsinnehav? Antar att du har siffror som visar fantastiska löneökningar under de senaste fyra åren? Och minskade klyftor?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Är det någon som är oseriös är det du Alexander eller vill du förneka att ci socialdemokrater historiskt faktiskt ledde Sverige till positionen som världens ledande välfärdsland och till positionen som världens mest jämlika land?

   Sedan har borgerligheten i omgångar styrt mer än 8 år sedan de drygt 40 åren av socialdemokratiskt styre bröts.

   Att vända på skutan och räta till de orsaker som gjort att klyftorna ökat – T.ex. att rulla tillbaka avregleringar av offentlig sektor och av saker som LOV tar tid Alexander – Betydligt mer än 1 eller 2 mandatperioder och förutsätter dessutom att socialdemokraterna på nytt kan regera landet utan avbrott.

   Även om vi är på rätt väg för att återställa ordningen är mitt tips att detta tar åtminstone 2 mandatperioder till.

   Vad gäller de ökade klyftorna och deras skadeverkningar kan du med fördel läsa de rapporter OECD publicerat i ämnet om du vill vidimera att så är fallet.

 7. Alexander

  ” kan du med fördel läsa de rapporter OECD publicerat”

  Fast det betyder ingenting. Sunt förnuft och eget tänkande är mer värt. Det är så du säger när blir överbevisad…

  Intressant att du anklagar Jonny för att sätta sitt eget bästa framför andras. Det är, återigen, du som är ekonomiskt oberoende tack vare osolidariska affärer. 20 år utan att skatta i Sverige och nu tar du del av välfärden vi andra jobbat ihop. T ex den avancerade vård du får..

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hur min privata ekonomi ser ut har inget med saken att göra och varken du eller Jonny har en aning om hur den ser ut så den saken bör ni lämna därhän i en debatt om den ska hållas på en vuxen nivå.

   OECD’s rapporter säger det jag säger att de gör vilket är lätt att påvisa genom att du läser dem Alexander – Sedan har jag aldrig blivit överbevisad av vare sig dig eller Jonny på något område och sunt förnuft är en viktig del av livet och för att fatta rätt beslut.

 8. Bertil

  Anders skriver
  ”Ökade klyftor behöver inte nödvändigtvis vara ett problem.”

  Om det inte är ett problem så då skulle jag föreslå att välmående folk plundrars och man vänder på det hela.

  Ockuperar finfiljets bostäder
  Tar deras bilar.

  Är det inget problem så kan det ju inte vara nåt problem bli plundrad heller.

  Mera Castro som rensar ut tror jag inte heller är nåt problem.
  Eller??

 9. Jonny Disenfeldt

  Anders skriver ”Sedan har jag aldrig blivit överbevisad av vare sig dig eller Jonny på något område”

  Jo, upprepade gånger men du har ett tillstånd som omöjliggör att du kan ta till dig verkligheten i de fallen. Du förnekar och ljuger. Det vet de som läser din blogg.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I din värld ser du säkert på saken på det sättet Jonny trots att fler än jag påstår att du har fel och att ljuga är inget jag ägnar mig åt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den enda sjukdom jag lider av för närvarande är den cancer som jag nu behandlas för.

 10. Alexander

  Anders

  Jag och Jonny har skrivit här i flera år. Du menar, på allvar, att vi ALDRIG haft rätt och du fel? Nu menar jag alltså rena faktauppgifter och inte ditt” samhällsbygge”. Det finns inte EN ENDA GÅNG jag varit rätt ute när vi diskuterat? Inga fakta jag kunnat som du missat? Samma sak med Jonny?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det ni klagar på är att den socialdemokratiska ideologin skulle vara fel och vilket inte är sant Alexander. Det svaret säger sannolikt allt eller hur?

   • Jonny Disenfeldt

    När jag och andra visar på fakta så vägrar du ta till dig det och fortsätter att hävda felaktigheter.
    Jag gav exempel men du valde att inte visa den kommentaren … så oärlig är du tyvärr.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det du hävdar är felaktigheter är korrekta uppgifter från min sida Jonny – Att det jag anför inte passar in i din världsbild betyder inte att det inte är sant.

     Sedan ska man nog passa sig för att kasta sten i glashus Jonny – Något jag hävdar medveten om alla lögner du sprider på din egen blogg.

     • Jonny Disenfeldt

      ”Att det jag anför inte passar in i din världsbild betyder inte att det inte är sant.”

      Du Anders kan inte skilja på åsikter och fakta, du lever i en världsbild där du tror att dina åsikter är samma sak som fakta.

      ”medveten om alla lögner du sprider på din egen blogg.”

      Vilka då Anders?
      Du har gång efter gång fått fakta redovisat i olika ämnen av mig och många andra och vägrar konsistent att ta till dig fakta.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är din felaktiga syn pa saken Jonny och att det är så har jag inga problem att leva med.

 11. Per Kjellén

  Politiken skall inte göra människor lyckliga och nöjda. Inte ens försöka.

  Politiken skall se till att hungriga får föda, nakna får kläder och hemlösa får tak över huvudet. Låter det inte som kristna värderingar? Så detta har vi jobbat med i minst 2000 år.

  Hur skall det socialistiska, jämlika samhället se ut? Skall alla äta samma mat och dricka samma drycker. Skall kläderna vara en uniform av något slag. Skall alla ha en bestämd yta att bo på?

  Jämlikhet betyder att alla har samma rättigheter och skyldigheter enligt lagen. Det gäller samma för alla kön, alla raser, alla religioner.

  Vad är det för klyftor ni (alltså vänstern) talar om? Menar du verkligen att en arbetare skall ha samma lön som en ombudsman och en ombudsman samma lön som LO-toppen? Det var en norrlandsmiljonär som lät bygga Halwylska palatset i Stockholm. Det lär ha sysselsatt en hel del arbetare från Söders höjder som därigenom kunde slippa bark i brödet. Om du ogillar detta så riv huset och se vad som blev bättre i Stockholm efter det. Eller skulle all vinstgivande verksamhet i Norrland förbjudits i en förhoppning att socialdemokrater i olika styrelser skulle ordnat motsvarande produktion och inkomst till arbetare? Jag tror inte att du i ditt innersta tror på detta.

  Inse att värdslig rikedom i sig självt inte betyder framgång och lycka. Inse att det inte ligger på politiken att ge människor frid i själen. Ägna dig år att ge hungriga mat, nakna kläder och hemlös hem så kommer du själv att känna dig nöjd med livet.

  I politiken gäller det att ha det bästa sättet för att ge folk ett gott liv. Bevisligen är den fria marknadsekonomin överlägsen planekonomin. Blandekonomi, alltså att blanda bra med dåligt, är ingen lösning.
  .

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I Sverige har vi aldrig haft några uniformer eller något i den stilen för att skapa ett jämlikt samhälle. Det jag avser skriver jag om i inlägget och i grunden är det att återgå till den sorts socialdemokratiska politik som över tid byggde Sverige till en position som världens ledande välfärdsland och till positionen som världens mest jämlika land – Kan vi nå tillbaka dit är problemet löst och det harmoniska och humana samhällsbygget ett faktum.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.