Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

LO beredda att ta strid om försämrad arbetsrätt.

Föga förvånande säger LO nu att man är är beredd att ta en lika lång som hård strid mot alla eventuella försämringar av regelverket för den svenska arbetsrätten.

För LO:s del gäller att man kommer att ta strid för arbetsrätten och driva fram ett extraval där folket själva får bestämma om arbetsrätten är viktig eller inte.

Att LO driver den linjen är föga förvånande och i detta beslut står jag helt bakom LO och ger dem mitt fulla stöd.

LO:s inställning i frågan sammanfaller med min egen syn på saken – För mig är det en självklarhet att vi aldrig ska kompromissa bort arbetsrätten för hundratusentals svenska arbetstagare genom att tillåta politiker att lagstifta om sänkta löner och försämrade arbetsvillkor.

Självklart tycker jag liksom LO att det är helt ok att kompromissa om mindre förändringar i arbetsrätten – Förändringar som innebär att det förenklar för samhället och samtidigt stärker arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden så att vi får större chans att lyckas med vår strävan att bygga ett starkare och bättre Sverige för alla.

Avslutningsvis upprepar jag därför det jag anfört i många tidigare inlägg – Ett starkare och bättre Sverige kommer aldrig att se dagens ljus med hjälp av reformer som sänkta skatter, sänkta ingångslöner och försämrad arbetsrätt – Ett starkare Sverige kan bara byggas på ett sätt – Genom stärkt arbetsrätt, ökad jämlikhet och minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

18 kommentarer

 1. Brorson

  Ganska uppseendeväckande att ett politiskt parti tycker att organisationen Svenskt Näringsliv tillvaratar medlemsföretagens intressen så dåligt, så att politiker måste gå in och lagstifta om sänkta löner. Och vilket straff väntar arbetsgivare, som vägrar rätt sig efter lönesänkningslagen? Och vilka skatter kommer att betalas på de nya lägstalönerna?

  Det blir ju ökade utgifter för kommunerna, samtidigt med att de får minskade skatteintäkter. Med löner, som ligger under riksnormen för försörjningsstöd, kommer det inte att löna sig att arbeta. Däremot har allianspartierna fel, när de tror att man kan få en högre inkomst av enbart försörjningsstöd jämfört med lön + försörjningsstöd. Lönen reducerar ju faktiskt behovet av försörjningsstöd.. Med sänkta löner ökar behovet av försörjningsstöd.

  Allianspartierna, och särskilt C, har uppenbarligen förts bakom ljuset av sin egen retorik. Så här sänker man inga skatter, utan att det blir rejäla underskott för det allmänna. Däremot tror jag att rätt utformade skattesänkningar är bra. Förutsatt att de sammanlagda beskattningsbara inkomsterna ökar, vilket torde vara svårt att uppnå under den väntade lågkonjunkturen, går det mycket väl att sänka skatterna för var och en utan att skatteintäkterna till samhället minskar.

  En sak som C också har minskat är att avsättningarna till framtida pensioner är lönebaserade, och med sänkta löner, kan det bli ökade utgifter för det allmänna i framtiden för garantipensioner och äldreförsörjningsstöd. Och med sänkta inbetalningar till sjukförsäkring, a-kassa och föräldraförsäkring, blir det ökade utgifter i närtid för det allmänna för sjukförsäkringen, a-kassan och föräldraförsäkringen. En annan effekt kommer med största sannolikhet att bli fler aborter och minskad befolkningsåterväxt, och därmed ökad arbetskraftimport.

  Om C på sikt vill byta ut hela svenska folket mot något annat folkslag, bör det sägas öppet. Annars: se till att även anställda får löner, som man kan försörja en familj på.

 2. Bertil

  ”Självklart tycker jag liksom LO att det är helt ok att kompromissa om mindre förändringar i arbetsrätten ”

  Det tycker jag inte alls är självklart. Ger man lillfingret tar de hela handen.
  Ger man dem en synål slutar det med en sockerskål.

  Fattar inte vad Löfven håller på med. Släpp fram högern det är redan klubnbat deras budet .för år 2019
  Varför då kämpa för statsministerposten.
  Under detta år kan man hellre kämpa för misstroendevotum mot en högerstyrd regim och skapa sin egen budget. 2020.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du läser hela meningen Bertil så innehöll den även orden att det är ok under förutsättning att det förenklar för samhället samtidigt som förändringen aldrig påverkar arbetsrätten negativt för landets arbetstagare.

   Den biten av meningen är oerhört viktig eftersom det är det som gör stor skillnad – Man kan alltid förändra så länge förändringen stärker arbetstagarnas ställning eller hur Bertil?

 3. Bertil

  ”Med löner, som ligger under riksnormen för försörjningsstöd, kommer det inte att löna sig att arbeta.”
  Brorson har intressanta inlägg,

  Frågan i framtiden med dagens skatte och lönesystem är om nån är villig betala för jobb som människan utför,

  Centerns pajaskonster går ju ut på Elitisering av arbetskraften, resten vill högern ska tvingas till jobb där lägsta budet gäller.

  Allt hänger ihop arbetsförmedling ska privatiseras arbetskraften elitiseras åtgärdsjobb bort och arbetsgivarna ska helt ha hand om arbetskraften.

  Allt fler jobb skapas under former som sociala jobb. Man beskriver från företag att man tar hand om folk med olika sociala problem.

  Men man vill ogärna omtala att dessa problem är medvetet skapade genom en politisk riktning som Ayn Rand är den som uppmärksammades först om globalt.
  Sen kom mera kända som Milton Friedman och politiskt drev Reagan Thatscher fram dessa.

  Nyliberalism är en oerhört farlig politik som om den får fortsätta tar död på vår planet. Lika illa är det med den Kommunism som fått luft i Kina.
  Robotar och AI där de är världsledande.

  Så sammantaget ser det inte bra ut.
  Men det kan däremot bli riktigt bra om en ny ekonomisk ordning skapas, där detta med Jobb förminskas som försörjningskälla och där folk hellre har sociala jobb vårdjobb som ett kall.
  Lön ska ingen behöva bry sig särskilt mycket om.
  Sånt sker via Robotars och teknikens produktion. Robotar som sliter dygnet runt för att försörja mänskligheten.

  Korkade påhitt som arbetslinje kommer beskrivas som humbug och en som Reinfeldt kommer betraktas som en falsk ond galen ledare ich än värre blir detta med Borg som finansminister som stal från fattiga och visade snorren.

  Vi får hoppas framtiden löjliggörande alla dessa ondskefulla Nyliberalister.

 4. Brorson

  I en tidigare diskussion försökte jag förklara varför jag ena stunden föredrar en socialdemokratisk enpartiregering med stöd av V, och nästa stund förordar en S + M + L -regering. Mitt svar var att det handlar om ren matematik. Det är inte alltid som det mest önskvärda är möjligt. Och när socialdemokratiska partiledningar inbillar sig att ministerposter åt MP ska ge fler mandat i riksdagen sammanlagt än ett eget bra valresultat, går det åt skogen.

  S har nu två alternativ att välja mellan. Det ena är att bilda regering tillsammans med minst två borgerliga partier, vilket givetvis kräver kompromisser. Det andra är att gå i opposition och släppa fram en alliansregering, som är beroende av SD.

  Nu säger Ulf Kristersson att han är beredd att bilda en alliansregering, som inte är beroende av SD. Är detta ens möjligt? Jo, om denna alliansregering för en socialdemokratisk politik. Alliansen + MP ger ingen majoritet. Alliansen + V ger ingen majoritet. men hur sannolikt är det alternativet. Alliansen + V + MP ger visserligen majoritet, men hur sannolikt är det alternativet? Om S går i opposition är det mest troliga att V gör samma sak Men i så fall blir det ingen alliansregering utan SD-stöd.

  Om vi tittar närmare på V, finns inte så mycket för V att välja mellan, eftersom det inte finns något stort parti att stödja till vänster om V.

  V måste stödja S, även om S bildar en koalitionsregering tillsammans med borgerliga partier. V har visserligen sagt att v aldrig kommer att ingå i en regering med borgerliga ministrar, men därmed har V inte sagt att man inte kan stödja en sådan regering.

  Men det kommer naturligtvis inte att bli tal om förhandlingar med V, som i så fall har att välja mellan att stödja en S-ledd borgerlig regering eller utgöra ett oppositionsblock tillsammans med SD. Någon S + C + L + MP -regering med stöd av V, kommer det dock inte att bli. MP behövs helt enkelt inte.

  Hur har det kunnat bli så här? Jo, genom att ledande socialdemokrater har fått för sig att väljarna inte behövs. .Allt som behövs är andra partiers väljare – och förhandlingsskicklighet. Det började med att kollektivanslutningen av LO-medlemmar till S avskaffades. Arbetarna behövdes inte längre i den s.k. arbetarrörelsen, bara deras pengar.

  Arbetarklassen hade ingenting att tillföra, allra minst något klassbaserat, däremot domedagsprofeterna i MP. Så resonerade det samhällsskikt, som tagit makten i den forna arbetarrörelsen

  • Bertil

   Citat med början på denna mening.
   ”Hur har det kunnat bli så här?…..”

   Jag håller med helt i det Brorson skrev
   Att som Reinfeldt gjorde mellan 2006-2014 med tyngdpunkt 2006-2008
   Var helt enkelt förödande för socialismen.
   Knäcka facket, knäcka sjukförsäkring a-kassa plundra pengarna till välmående

   Reinfeldt öste pengar till inte minst företag. Känner en Företagare i Stockholm som sa till mig ” det kom pengar som manna från himlen fast jag inte alls behövde dem”

   Målet att utnyttja arbetsgivarens sociala försäkringar och posten Allmän löneavgift dom var tänkt till EU-avgiften blev en kassa där man rensade från övriga poster i denna arbetsgivaravgift var oerhört väl uträknat.
   Detta samtidugt som man höjde avgifter för fackmedlemskap och skilde a-kassan från Fackföreningarna.

   Det var grunden till att socialismen föll
   Och som Brorson skriver sossarnas toppskick har inte förstått att man måste ha folket med sig vilket är de som går till valunorna.

   Löfven är helt klart på fel spår om han ger efter flr arbetsrätt enbart för att sitta iben regering där högern totalstyr.

 5. Leif Andersson

  Är ganska egendomligt hur det här med arbetsrätten har blåsts upp som ett stort problem.

  Roade mig med att googla detta och resultatet är främst kopplat till problemen att få flyktingmigranter och lågutbildade i arbete. Logiskt tänkande innebär då att man snarare slutar ta emot och ge asyl till flyktingmigranter samt satsar på utbildning av de lågutbildade istället för att försämra arbetsrätten för alla.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du har helt spårat ur Leif – Även hos dig är det numera så att allt i samhället beror på flyktingar och invandring trots att vi alla vet att detta är ren och förbannad lögn helt utan verklighetsförankring.

   Det beteendet bör du sluta med om du vill kommentera på min blogg – Om inte hamnar dina kommentarer i papperskorgen.

 6. nils johnsson

  Att LO skulle kommunicera med Stefan Löfven via debattsidor är ju skrattretande, detta är ju en regisserad good cop bad cop för att kunna förhandla med Centern. Löfven och LO kan ringa varandra om det var varandra de ville prata med.

  Självklart går S med på uppluckrad arbetsrätt för att få makten och självklart så kommer LO att få gå med på detta (om det sedan räcker är upp till C). Detta är inte på något sätt att ”ta strid” utan det är bara en del i förhandlingen. Om LO tog strid om detta skulle de säga att om S luckrar upp LAS så kommer vi inte att stödja S i nästa val, men det sker såklart inte.

  LO måste förbereda sina medlemmar (som röstar på SD) på en uppluckrad arbetsrätt och försöka säga att de kämpade emot.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du får se hur du vill på den saken Nils – Att LO reagerar är det viktiga och budskapet som bör spridas till alla.

   • Magnus

    Hej
    Skulle du kunna vara snäll och förklara för mig varför man inte bör göra en översyn av LAS och göra den mer samhällsnyttig. Och om du anser att den är det idag, motivera gärna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv hur sist in, först ut verkar för samhällsnyttan.

    Mvh
    Magnus

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ett sådant inlägg lovar jag att skriva i början av nästa år även om jag skrivit om saken flera gånger under detta år för den som vill läsa om det.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Invandring påverkar en rad saker i marginalen Alexander – Då precis på samma sätt om det finns många andra saker och skeenden som påverkar.

   Det enda jag vänder mig emot Alexander är påståendet att invandring och flyktingar är det största problemet och det som orsakar alla andra problem – Detta är inte sant och det vet du minst lika väl som jag eller hur Alexander?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.