Planera åt, med eller för

Planera åt, med eller för

Vi har gjort ett kort besök i Sundsvall och tittat på handelsetableringar och företag som arbetar med detta men även hur stadsförnyelsen skett utifrån företagens vinkel. Det finns många reflektioner man får vid ett besök.
Jag är inte riktigt säker på att vi jobbar med och under samma förutsättningar. De uppgifter som vi fick är att Länsstyrelsen ser sin roll helt annorlunda och verkligen försöker bidra till att skapa nya handelsplatser och därmed nya jobb. Det som sker ute i Birsta är en mycket kraftig expansion och alla verkar vara överens om att det är bra. Här känns det som om det alltid är krafter som sätter i gång och motarbetar etableringar.
Jag uppfattar också att kraven från kommunen är olika och annan såg mycket frågande ut när frågade om parkeringsnormer i externa centra. Man menar att det är en överlevnadsfråga för handeln att det finns parkeringar.
Synen på att lösa trafikfrågorna verkar också vara helt olika och allt behöver inte vara klart i förväg och utredningarna inte lika omfattande.
Vi måste sätta oss ner ordentligt och fundera om vi gör saker på rätt sätt o för att få hit handelsföretag och då främst de som inte redan finns här och om vi inte kan släppa handel på en del tomter som företag varit intresserade av bland annat inne på Ersboda.
Det är viktigt att vi lära av varandra och vi har säkert saker att lära ut men ska vi vara en tillväxtort ska vi se möjligheter och inte börja med att söka efter saker som kan stoppa upp utvecklingen oavsett vad det rör sig om

Webben
Har haft svårt att läsa bloggar och tidningar då jag varit borta men har förstått att VK blev irriterad över mina kommentarer om att tillåta kommentarer på min blogg i tidningen och drog igång en kampanj mot detta. Jag har ju nekat för att man inte behöver tala om vem man är. På min egen blogg via partiet är det tillåtet att kommentera men där raderar jag ju bort de som inte törs stå för sin åsikt. Kritiserar man media så tar man alltid till det stora artilleriet och man verkar ha oerhört svårt att ta kritik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.