Är höjningen av VD lönerna verkligen rimlig….

Av , , 2 kommentarer 15

Är höjningen av VD lönerna verkligen rimlig. Lönerna för VD,arna i de 75 största bolagen har sedan 2009 ökat med 32 %.
Samtidigt har de rörliga ersättningarna fördubblats. Direktörerna manar samtidigt sina anställda om återhållsamhet. Det här förhållningssättet är inte trovärdigt och bäddar till en lönerörelse som blir besvärlig.

Det är svårt att förstå att girigheten är så stor bland dessa herrar för det är nog herrar i de flesta företagensom är direktörer. Regeringen har ju dessutom spätt på deras ekonomi genom att just dessa personer samtidigt fått de största skattesänkningarna.

Så härhar inte lönerna i de kommunala bolagen stigt, i alla fall inte i Umeå

Efterfrågan på arbetskraft ökar i hela landet….

Av , , 2 kommentarer 10

Efterfrågan på arbetskraft ökar i hela landet. Det är självklart bra att så sker men det finns inte rätt utbildat folk att få tag i för företagen.

Det ansvaret ligger på regeringen då de drog ner på alla typer av utbildningar för ett par år sedan och inte har de satsat mer för att kunna tillgodose företagens behov av rätt utbildad arbetskraft.

Det var ansvarslöst att inte satsa några miljarder på utbildning för framtiden och man ska investera i framtiden när det är dåliga tider. Regeringen valde skattesänkningar och RUT i stället

Låt nu Thailändarna få den regering som folkket vill ha

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Thailand får en regering som är vald av folket, men hur länge? Det är nu 5 år sedan militären störtade Thaksin Shinawatra. Nu blev det en storseger för hans syster Yingluck som ska genomföra de löften man gick till val på. Partiet som vann valet gjorde det stort och fick 263 av 500 platser. Det här valet var det första testet på sittande regering som inte var folkvald. Nu ska partiet genomföra de reformer som man lovat men där en del experter tror på ökad inflation..
Frågan är nu om förlorarna accepterar folkviljan för som på många andra ställen råder maktkamp mellan fattiga och rika, i norr bor de fattiga och i söder den rika eliten och militären och hovet och som lett till de protester som varit.
Nye premiärministern får en balans gång att gå och inte militären än en gång tar makten för eliten och kungens skull. Vi får väl se om hennes bror kommer hem och vad det kan leda till och dessutom är det annan maktkamp som pågår bakom den populära kungen Bomibol som han kallas.
För allas skull måste demokratin och folkviljan även få råda i Thailand och om militären än en gång agerar där får väl USA och andra länder stå upp och försvara demokratin. Gör inte skillnad denna gång

Badet och Västerbottens Nytt.

Av , , Bli först att kommentera 11

Badet och Västerbottens Nytt. Nu har Lerstenen presenterat vad som ska ske i kv Nanna med ett bad och i kvarteret där Mimerskolan ligger med ett hotell i den gamla skolan. I kvartererna ryms även bostäder och lite handel men mycket parkeringar. Ni som följt översiktplanearbetet vet att parkeringar är ett måste med de utbyggnader som sker i centrum och att kajparkeringarna kommer bort med kulturväven.

I går kom Västerbottens nytt med en nyhet som är flera år gammal. Man fick helt enkelt känslan av att de vill skapa en oppinion mot badet.

Vi vet sedan länge att allt nytt är mycket dyrareän det som är gammalt och så är det med badet. Det här badet är dubbelt så stort som det gamla på grund av 50 meters bassänglängd och därmed dubbelt sästora ytor och mer vatten gör allt dyrare och har badet legat på någon annan plats har det inte blivit billigare. Däremot är chansen större till störreintäkter om badet går att nå med kollektivtrafik från hela kommunen.

Jag berättade dessutom i fullmäktigedebatten att det inte var avsatt pengar 2014 för merkostnaderna och kritiserade alliansen att de förbrukat pengar till skattesänkningar och vi ska finansera både badet och kulturväven.

Jag tror attdet kommer att bli ett riktigt lyft för stadskärnan när detta blir färdigt och parkeringarna blir lätta att nå från ÖK

Gynna inte fuskare utan kräv kvitto.

Av , , Bli först att kommentera 15

Gynna inte fuskare utan kräv kvitto.
I måndags skrev Svensk Handel och Skatteverket en artikel i Svenska Dagbladet. Artikeln handlade om att de uppskattar att det försvinner 20 miljarder i skatteintäkter på grund av fusk.

Fusket uppstår främst där det är kontanthantering och vanligast är deti resturanger, frisörer och kaféer. Det är självklart inte bra och är ett knivstick i ryggen på alla seiösa företag.

Vad gör man åt detta från Skatteverket och Svensk Handel frågar vän av ordningen. Jag vet inte och vet inte heller vad regeringen gör. Man ska börja bötfälla de som skräpar ner och förhoppningsvis så kommer det att bli renare och mindre skräp.

Ett tips på åtgärd skulle kanske vara att det blir lag på att kunden skall ha och ta emot ettkvitto. Då skulle ju kunderna kräva kvitto och därmed skulle näringsidkarna tvingas slå in allt i kassaapparaterna

Svensk handel är minst 20 år efter sin…

Av , , Bli först att kommentera 13

Svensk handel är minst 20 år efter sin tid. För 20 år sedan lyckades svensk handel stoppa entre norr när borgarna inte stold pall för att nya handelsföretag skulle få plats där och etablera sig i Umeå. Deras medlemmar lyckades till slut få död på projektet och idag grinar de för att det inte kom till.

Inte var det Socialdemokraternas fel att det inte kom till.
Nu agerar de för att de tycker det fel att det kommer till stånd en ny plats att ha handel på, det som i översiktsplan kallas Entre Syd. Trots att i stort sett alla områden är fullbelagda.

Jag vill bara påminna om att i en Översiktsplan avsätter man mark för ett långsiktigt ändamål och vår översiktsplan som tas i augusti pekar ut hur marken ska användas fram till att vi blir 200000 invånare, förhoppningsvis år 2050,

Jag känner igen argumenten från handeln sedan 20 år tillbaka i minsta detalj. Vi vill inte ha fler handelsområden. Vill inte låta tjatig men de var aggresiva mot Entre Norr och idag säger de att de saknar Entre Norr. Nu kommer det att finnas ett område för handelsexpantion i Umeå i anslutning till den ringled som byggs för fullt.

Benny Andersson är Mr Goldfinger, tveklöst….

Av , , Bli först att kommentera 13

Benny Andersson är Mr Goldfinger, tveklöst. Det är sällan jag brukar skrive en blogg direkt jag sett något.

Jag blir så glad varje gång jagfår höra BAO ( Benny Anderssons orkester) och de är skansen och allsång på Skansen och säljer inte sin själ till reklamkanaler. De gör säker pengar på att alla alltid får se dem.

Benny Andersson med början i Hep Stars och ABBA är ett musik geni och vi ser hur han njuter bakom pianot

Den orkestern vore väl en höjdare i en Svensk och Europeisk kulturhuvudstad

Barn under 12 ska inte cykla själva i trafiken….

Av , , 1 kommentar 10

Barn under 12 ska inte cykla själva i trafiken. Det visar en studie som är gjort här i Umeå där bland annat Ulf Björnstig är med. Är man så unga så finns det brister i simultankapaciteten. Ser de något och vrider på huvudet har man svårt att styra cykeln.

Jag tror att de har rätt och det gäller väl att föräldrar att ta ansvar och se till att deras barn inte drabbas av onödiga skador genom olyckor.

Appropå cyklister skulle det vara intressat med ytterligare studier på just cyklister. Det verkar precis som allt trafikvett som man fått lära sig försvinner när man kliver upp på en cykel.

Hur många cyklister som helst tror att de är gångare när de kommer fram till ett övergångsställe och bara trampar på och förväntar sig att bilisterna stannar. Nu stannar de flesta trots att de inte alls behöver det. Reglerna i vägkorsningar är helt de vanliga och då är det de vanliga reglerna om väjningsplikt som gäller.

Jag är helt säker på att det spys ut tonvis med luftföroerningar just på grund av denna brist på respekt för de regler som finns.  I Umeå tog vi tidigt bort de flesta signalkorsningarna eftersom de gav falsk säkerhet. Barn bland annat gick när de fick grönt, bilisterna körde för fort och endera körde på eller tvärbromsade för hårt och blev påkörda bakifrån med skador som följd bland annat whiplash skador. Den erfarenheten fick vi från forskning här i Umeå, signalkorsningar togs bort och andra farthinder infördes och olyckorna sjönk.

Det byggs för lite bostäder i Umeå. Vår planeringsavdelening…

Av , , 1 kommentar 9

Från mobilen

Det byggs för lite bostäder i Umeå. Vår planeringsavdelening har så här i sommartider presenterart hur mycket bostäder som byggs. Förra året var det 429 lägenheter och hus, vilket är alldeles för lite. Risken är dessutom att det blir ändå mindre i år och kommande år. ??Orsakerna är flera men för de kommande åren är jag orolig att bostadsbyggandet stannar av på grund av brister i statens bostadspolitik om man kan säga att det finns någon alls. Unga som bildar familj vill gärna bo i villa, men det är osäkert om det kommer att byggas några villor med de regler om lån som regeringen och bankerna infört. ??En villa kostar minst 2 miljoner och det är en mycket billig villa och nu krävs att man ska ha 20 % i egen instas och det är 400 000 och vem har så mycket pengar på banken. Det är ett märkligt agerande från regering och banker för bankerna har inte förlorat många kronor på bostäder. ??I Umeå har vi bra planberedskap. Det dyker inte heller upp nya företag som vill bygga hyreslägenheter för samma sak även där, det krävs för stor kontantinsats och de gamla företagen som har äldre fastigheter är för försiktiga, och de som vill bygga råkar ut för överklagniningar som aldrig avgörs av regeringen som där jag själv bor. ??Ska vi inte hamna i akut bostadsbrist måste regeringen fatta beslut om överklaganden och samtidigt ändra reglerna så att folk får låna pengar till boendet. Det finns liten risk att låna ut till de som har jobb men kräv amorteringar och låna inte ut till mera konsumtion samtidigt. Vi är på väg in i en katastrofsituation när det gäller boendet. I Stockholm skulle dock jag vara rädd för att låna ut så mycket som det betalas för en del bostäder där. Branchen får ta sitt ansvar och bygga billigare och kommunerna ska inte heller göra det krångligare än vad nöden kräver

Regeringen försöker bluffa Svenska folket….

Av , , 3 kommentarer 9

Regeringen försöker bluffa Svenska folket. Maud Olofsson har lagt en proposition där vi som elkonsumenter ska få fri timavläsning av sin elförbrukning. Man föreslår också att man ska få välja någon annan att läsa av mätaren.

Visst kan timavläsning vara bra då man kan styra sin elförbrukning när elen är som billigast.

Så till det som jag kallar bluff. Det är självklart att det har uppstått kostnader när de nya mätarna satts in och det har kunderna självklart betalt på det ena eller andra sättet. Blir det andra kostnader med timavläsning kommer självklart kunderna att få betala det. Möjligen får de inte ta särskillt betalt av den kund som vill ha timavläsning men då får alla kunder tillsammans betala kostnaderna.

VISST VET ALLA OM ATT DET FINNS INGENTING SOM KOMMER FRÅN FÖRETAG SOM ÄR GRATIS. KOSTNADERNA SKA TAS UT, SÅ REGERINGEN BLUFFAR.

Självklart blir det också kostnader som uppstår omandra ska läsa av mätarna än de som äger nätet, och kunderna får betala allt.

DET ÄR AVREGLERINGEN SOM ÄR PROBLEMET FÖR INGET HAR BLIVIT BÄTTRE SEDAN DESSA OCH DEN HÄR REGERINGEN VILL AVREGLERA MER OCH DET BLIR DYRARE OCH SÅ KOMMER DET ÄVEN ATT BLI VID AVREGLERINGEN AV KOLLEKTIVTRAFIKEN