Märklig debatt om friskolor i Fullmäktige

Av , , 6 kommentarer 1

Har läst ett par av alliansens företrädare sagt att det är ett drev mot friskolor och Minervaskolan i särsklilldhet under dagens kommunfullmäktige

Diskussionen handlade om vinstnivårena i Minervaskolan och om det var skäligt med de vinstnivåer vi tagit del av i fastighetsbolaget och som ägarna gjorde uttag på.

Den är synen på vart vinsterna i friskolor ska kunna hamna som vi socialdemokrater diskuterar, visst ska man kunna ge vinst och en avkastning på det kapital som satsas men huvuddelen av vinsterna som är betalda av skattebetalarna ska gå till eleverna och inte in i enskillda plånböcker

Kommunfullmäktige och Japanerna kastade ut högerregeringen

Av , , 1 kommentar 3

 

Sista måndagen i månaden och då är det nästan alltid kommunfullmäktige förutom i Juli. I dag är det 6 motioner som ska behandlas och det finns stor risk att det kommer att dra ut på tiden. Dessutom ska ishallsförvärvet upp till beslut och jag blir lite förvånad över att det finns folk som påstår att man är jäv för att man brukar se på ishockey. I så fall är alla jäv någon gång, men det är traditionell smutskastning. Mer förvånad blir man att den typen av insändare får plats i tidningen, själv brukar det vara svårt att komma in även om man har saker som är av betydligt större vikt i kommunen.
 
Kommunfullmäktige går att följa både på webben och i radion på 102.3
 
I helgen var det val i japan och där kastade man ut högerregeringen som suttit i drygt 50 år med dunder och brak. Ska man tolka de kommentarer som vi fått läsa från Japan så är det längtan efter en modernare politik där välfärden finns med och fans med som ett löfte från segrarna, och att man skulle ta krafttag mot byråkratin som var så nära sammansvetsade med storföretagen. Det ska bli intressant att följa för det ekonomiska undret Japan är inte ett under längre även om deras ekonomi är omfattande

Vart är mänskligheten på väg ?

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Det går snart inte en dag när man slår på TV,n eller tittar på TV eller läser tidningar så har det endera varit skottlossning, mord, mordbränder, våldtäkter, rån, självmordsbombare eller vad det nu är. Mord och våld är en ständig nyhet överallt.
 
Här börjar det ganska tidigt i skolan där många elever utsätts för mobbing i skolan och inte minst den nya tekniken via mail och sms sägs var vanligt använda.
 
I många länder sker också ett fruktansvärt våld mot enskilda personer eller de som tänker annorlunda eller har en annan tro eller även grovt våld och mord mot personer men annan tro. Vi ser hur det är i många muslimska länder vilket fruktansvärt våld och förtryck och inte minst det förtryck som sker mot kvinnor. Ta bara i Afghanistan och det våld och förtyck som hela den kvinnliga befolkningen blev utsatta för av talibanerna.
 
I Kuwait tände en kvinna upp ett brölloppstält där kvinnor och barn befann sig i samband med att hennes före man gifte sig. Vi har fall av hedersvåld beroende på en märklig syn på kvinnors rätt och skyldigheter i samhället.
 
Det går att ställa ytterligare frågor vart människan är på väg förutom allt det meningslösa våld som sker och det kan handla om nedskräpning, grafittimålning och det mest sjuka man kan se och läsa om är när folk ger sig in och gör åverkan på gravplatser på kyrkogårdar. Inte undra på att vi kommer att bli mer och mer övervakade då det är ett fåtal som ser till att vi får ett övervakar samhälle
 
 
Det här är ingen lätt sak att börja med men det gäller för alla att börja på hemmaplan. Vi måste börja med detta i vårt land och i våra städer och byar och vi måste få tillstånd en systemförändring där våldet måste bort. Det kostar oerhört lidande men även pengar med detta meningslösa våld som bland annat sker i många hem.
 
Vi måste tidigt börja med våra barn och för diskussioner och lära barnen att våld och hot inte är något som löser problem och konflikter. Vi måste ställa krav på länder där kvinnorna är förtyckt och ifrågasätta samarbete och handel med dessa länder och det borde ingå som en del i de upphandlingar som vi genomför, Fair Trade ska vara en ledstjärna i detta
 

Katt i sitt boende en självklarhet

Av , , 1 kommentar 3

 

Katt i sitt boende en självklarhet även om man är gammal
 
Även om man har varit med länge händer saker man aldrig slutar att man blir förvånad över. Det finns exempel på äldreboenden, jag hoppas inte i Umeå att gamlingarna som bor på ett äldreboende tvingats sälja katten för att personalen är allergisk.
 
Det är märkligt då det är den äldres bostad som de betalar hyra för även om det sker i ett hus där flera äldre bor. Har det varit i ens egen villa eller egen lägenhet eller annan hyrd lägenhet har man självklart inte tvingat personen i fråga att sälja katten.
 
Visst är det problem för de som har allergier det sticker jag inte under stol men vi i kommunerna får i dessa fall omplacera personalen. Självklart ska man få ha kvar sin katt i sitt eget boende och dessutom har det med all säkert positiva effekter för de gamlas hälsa.
 

Alliansregeringen för en politik där fler och fler blir bidragsberoende

Av , , 2 kommentarer 5

 

Högerpolitiken slår hårdare och hårdare mot de som har det sämst. Inte oväntat så är det fler och fler som tvingas söka bidrag för att kunna klara av att betala hyran och inte oväntat är de flesta av dessa pensionärer. Första halvåret har försäkringskassan fått in 600 000 ansökningar om bostadsbidrag och bostadstillägg,
 
Det är en ökning på 30 000 personer vilket är över 5 %. Men inte oväntat så har också ungdomar och barnfamiljer svårare att klara hyran och ökningen där är runt 7 000 personer.
 
De här grupperna inte minst pensionärerna är de som fått stå tillbaka då de som haft det bättre ställt har fått skattesänkningar. Den moderatledda regeringens politik gör att fler blir bidragsmottagare i framtiden och det lyser igenom inte bara när det gäller bostadsbidrag och bostadstillägg utan ökning har varit mycket stor även på socialbidragen
 

Expressenkampanj mot demokratin

Av , , 1 kommentar 7

 

Expressen bedriver nu en kampanj mot politikers arvoden. Att jag som socialdemokrat kommer in förvånar inte mig får se om det finns någon liberal som de frågar och jämför med och som dessutom inte sitter och behöver ta ansvar.
 
Däremot känns det kränkande på det sätt frågorna ställdes till mig. Västerbottningarna vet mycket väl vad mina arvoden är för att det brukar i stort sett speglas en gång om året. Kränkningen är att den som pratade med mig utgick att jag skulle skämmas och ha svårt att förklara att mitt arvode var högre än snittet för Umeåborna.
 
Arvodena till förtroendevalda i Umeå finns stor politisk majoritet för.
 
Jag har jobbat hårt före jag blev politiker och hade före detta löner som låg högre än genomsnittet vilket innebär att jag skulle ha varit tvungen att sänka mitt arvode för att hamna på snittet om jag tolkade frågorna rätt.
 
Vi som politiker, ytterst ansvariga i en kommun har lägre årsinkomst än många av våra chefer och våra tider finns inte reglerade någonstans annat än det krävs att vi alltid vardag som helg, morgon som kväll ska ställa upp och vara tillgängliga inte minst för media, vi får utstå hot och aldrig kunna vara privat.
 
Det skulle vara intressant att veta hur många av Expressens ledning och även journalister för den delen som har en lön som ligger på snittet över de människor som de inbillar sig att företräda. Jag är helt säker på att det finns inte en enda politiker, inklusive Reinfeldt, Sveriges statsminister land som har högre lön än chefen på Expressen. Vem granskar media brukar jag säga.
 
Visst har jag en bra inkomst, men jag jobbar mycket och jag har inte en fast anställning, 4 år i taget är reglerna för politiker. Jag tror att det är viktigt att vi har ett arvodessystem där ett politiskt uppdrag ska vara intressant för alla annars i ett system där inte de förtroendevalda politikerna styr utan där experterna styr. Tid för uppdraget och en rimlig ersättning till uppdraget måste vara rimligt.
 
Låt inte media, Expressen eller någon annan vara demokratin, den utgörs av valda politiker av folket

Staten tar inte sitt ansvar för kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Nu när regeringen äntligen insett att det är kärvt för landsting och att man anslår pengar för att man ska klara av vaccineringen då står alliansföreträdarna upp och skryter om att regeringen tillför pengar. Det ligger ju redan i systemet att när det kommer order från statsmakterna så ska vi ha kompensation för detta från staten.
 
Tänk om man tagit mod till sig och agerat mycket kraftigare för att kommunerna måste ha mera pengar om man ska klara sysselsättningen och välfärden i kommuner och landsting på nuvarande nivå.
 
Nu finns det kommuner som Vilhelmina som i stället höjer kommunalskatten med en krona för att kompensera upp det som saknas från regeringen medan regeringen sänker skatterna för de som har det bäst ställt och kommunalskatterna slår hårdast för de som har det sämst ekonomiskt som pensionärerna.
 
Vilhelmina har dessutom beslutat lägga ner musikskolan, mycket kraftiga sänkningar av stöd till kultur, föreningar även de politiska partierna. Jag kan inte i detalj vad det innebär men högre skatter gör att det blir ännu tuffare för ungdomar, pensionärer i Vilhelmina.
 
Det här om något visar på att regeringens skyfflar över ansvaret på kommunerna i stället för att ta ett ansvar för dem och se till att de har pengar för verksamheten. Med regeringens politik är man på väg in i ett torftigt samhälle
 

Anders Ågren vill inte se hela sanningen

Av , , 3 kommentarer 3

Anders Ågren är ute och cyklar lite i sin blogg idag då han blir förbaskad då jag säger att det är samma sak när det uthyrningen till Rex som en kommunal uppgift och att jag hotar. Jag ska bara citera det avsnitt som handlar om fastighets uthyrning av lokaler.

Jag citerar vad som skrivs i Ernst & Young,s rapport och då ska det inte ur generell mening inte en uppgift för en kommun. Det går att läsa mera i den blogg jag la ut i morse om detta med näringslivsklimat

Nedan följer det jag stöder mina påstående på, och vad är det för hot i detta

 

4.4.1.6 Lokaluthyrning

Sett utifrån kompetensfrågan är det i generell mening inte en kommunal uppgift att tillgodose

det enskilda näringslivet med lokaler. Att tillgodose hantverkets och småindustrins

behov av lokaler faller dock inom ramen för den kommunala kompetensen, förutsatt att

verksamheten inriktas på detta företagskollektiv i allmänhet.

Fastighets externa uthyrning av lokaler är av begränsad omfattning i förhållande till den

totala omslutningen och inte i första hand byggda för att hyras ut externt.

 

Det eviga och ständiga gnället

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Jag blir förbannad, upprörd och även ledsen när jag hör att de sysselsättningar vi gör för de arbetshandikappade och andra som har det svårast på arbetsmarknaden ska vara en nackdel för företagsklimatet i kommunen.
 
De som har dessa jobb har inte Umeås näringsliv varit ett intresserad av eller så har de stötts bort. De här jobben försvarar vi helt kompromisslöst och förstår inte att alliansens företrädare darrar lite på manschetten för att några näringsidkare gnällt.
 
Kommunen ska enligt lag bedriva sysselsättning för handikappade. Kommunen ska bedriva daglig verksamhet enligt lag för personer som är utvecklingsstörda, har andra typer av funktionshinder, inte har jobb och inte utbildar sig.
Lagen ger även rätt att bedriva affärsverksamhet i syfte att bereda anställning åt handikappade.
 
Det här gör vi men det har kommit gnäll för att vi sysslar med illojal konkurens och då menar man persienntillverkningen på den dagliga verksamheten på Åbacka dagcenter. Visst kan man se över priset men varför skulle produkterna säljas till företag som i sin tur skulle tjäna pengar på de som har daglig verksamhet.
 
Returmarknaden är en annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd för människor som har eller har haft det fruktansvärt svårt och som dessutom har haft ett långsiktigt socialbidragsberoende, returmarknaden ska ge arbetsträning och sysselsättning och det har kommunerna lagligt stöd för att utföra.
 
Det är kommunallagen som styr vad vi får göra och det som görs i Folkets Hus och som alliansen alltid har ett ont öga till finns också fog för dessutom är inte Folkets Hus en kommunal angelägenhet men vi fick många andelar då man valde den konstruktion för att uppfylla de statliga kraven
 
När jag nämner att vi kanske måste se om det är rätt att hyra ut till Rex då tar alliansen till och påstår att jag är ute och cyklar. I den utredning de hänvisar till om Folkets Hus glömmer de att läsa om den kommunala kompetensen som finns i kommunallagen så står det ”att det i generell mening inte en kommunal uppgift att tillgodose det enskilda näringslivet med lokaler med undantag för lokaler för hantverk och småindustri.
 
Med den regeringspolitik som förs och de många som ställs utanför arbetsmarknaden och trygghetssystemen kommer det i framtiden att bli nödvändigt att avsätta vissa jobb till personer som har olika typer av handikapp och som inte det privata näringslivet tar hand om och då ska man inte gnälla över företagsklimatet i kommunen för detta.
 
Jag påstår att vi i Umeå försöker vara noggranna med det vi håller på med och att det ska vara förenligt med lagar och vad kommunerna får syssla med och därför kommer man på lekskolenivå när det gäller att kritisera det vi gör
 

Barn ska inte jobba utan gå i skola, tobaksbolagen är gangsters

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Den här bloggen ska jag ägna åt saker som sker utanför vårt land men som vi ändå kan påverka.
 
Barn utnyttjas och skadas i sitt arbete. Det finns tusen eller tiotusentals barn bara i Malawi som jobbar i tobaksplantager. Barnen skadas i sitt arbete då de får nikotinförgiftning som motsvarar att röka 50 cigaretter om dagen.
 
De som visat på detta utnyttjande av barn är organisationen barns rättigheter. Det har gått så långt att man till och med sett symtom på 5 åriga barn med nikotinförgiftning. Förgiftningen uppstår när barnen plockar tobaksplantor och nikotinet upptas genom huden.
 
Det är fruktansvärt att barnarbete fortfarande sker runt om i världen och det sägs att det är 80 000 bara i Malawi. FN måste ta tag i detta och världen måste samordnat se till att barnarbete upphör, i samband med barnarbete sker också handel med människor.
Barnarbete är dessutom vanligare i länder där arbetslösheten bland vuxna är mycket hög
 
När det gäller att få bort nikotinförgiftning för barn är ett alternativ att sluta röka eller få en märkning av varor där konsumenterna kan ta avstå från varor som produceras med osunda arbetsförhållanden.