Paragrafrytteri tvingar äldre att flytta

Av , , Bli först att kommentera 11

Så handlar ett nyhetsbrev från SKL SVeriges kommuner och landsting. I artikeln skyller man allt på arbetsmilöverket men då tycker man gör det för lätt för sig. När det gäller statliga myndigehter så är det regeringen som bär ansvaret för dem och ger dem instruktioner. Självklart vill inte SKL,s ordförande lägga ansvret på regeringen utan på myndigheten men det tycker ajg är fel

Det har varit samma diskussion inom många andra områden men det ska jag inte trötta er med att påpeka. Många av dessa regler har också gett betydande kostandsökningar för våra kommuner vilket vi inte fått tillbaka i form av ökade statliga bidrag en den så kallade finansieringsprincipen.

Jag håller dock med att det kommer mer och mer regler och man kan verkligen fråga sig om alla ger den nytta man eftersträvar och om det inte vore bättre att kommunerna kunnat anställa fler i välfärdstjänsterna än att byråkraterna växer på de statliga verken som lokliserats till Stockholm.

Får väl återkomma mer en annan dag men jag rekomenderar att du läser den artikel som jag har en länk  till här

Låga amorteringskrav kan ge skuldkris i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 7

Låga amorteringskrav kan ge skuldkris i Sverige. Det finns en del som tror att det kan bli en skuldkris i Sverige och orsaken är den låga amorteringstaken på bolånen.

S och M sagt nej till ökade amorteringskrav. Visst är det många som skulle ha svårt att börja amortera om man inte trott att man måste göra det då man fått låna utan att banken krävt amortering.

För mig säger i alla fall sunt förnuft att ett hus står inte hur länge som helst och då måste det vara betalt när det rivs. Det finns andra fel i systemet med bostäder och det är att man bara betalar mer och mer för gamla hus som i många fall är dyrare än att bygga nytt. Nedan följer en artikel ur Dagens Arena från den 26 oktober av Erik Rosen som jag kopierat in som jag tycker är läsvärd

Politikerna måste agera när svenskarna inte amorterar annars kan en skuldkris stå för dörren.

Boverket varnar nu för vad den låga amorteringstakten på bostadslån kan komma att leda till om inte politikerna agerar för att vända utvecklingen. 2010 amorterade svenska låntagare ynka 1,3 procent av den totala låneskulden, vilket är alldeles för lite, enligt Boverket som pekar på att en belåningsgrad på 75 procent inte är långsiktigt hållbar.

I Danmark, Nederländerna och Irland har priserna fallit kraftigt, vilket skapat stora problem för hushållen, vilket kan visa på hur utvecklingen riskerar att bli i Sverige, skriver Riksdag och Departement.

I Sverige har bland annat LO föreslagit att amorteringskrav införs, och även Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, har sagt till TT att det vore en bra åtgärd.

Samtidigt säger varken Moderaterna eller Socialdemokraterna ja till amorteringskrav.

Slut på artikeln.

Anders Borg tar inte tag i fusk i byggbranschen….

Av , , 2 kommentarer 12

Anders Borg tar inte tag i fusk i byggbranschen. Han har haft ett förslag på sitt bord sedan 2009 men gör ingenting. Skatteverkets bygger med folk utan tillstånd. Den här regeringen är inte dålig på att komma med pekpinnar om bland annat LOU. När Skatteverket själva bygger så använder man till och med folk som saknar arbetstillstånd.

Det är inte att undra på att det är stor arbetslöshet i vårt land då staten använder lågavlönad arbetskraft från andra länder. Regeringen har haft förslag liggande på Anders Borgs bord sedan 2009 som skulle motverka fusket i byggbranchen. Det är skrämmande att vi har en regering som inte gör något åt fusket i byggbranschen som gör att seriösa företag slås ut med osund konkurrens. Här nedan kan du läsa en artikel i Dagens Arena från den 20 oktober och bedöm själv hur regeringen skötet sig

.
Publicerat 23 oktober, 2012 av Yonna Waltersson
Fackförbundet Byggnads riktar skarp kritik mot regeringen efter avslöjandet om fusk vid bygget av Skatteverkets kontor.
Illegal och underbetald arbetskraft var vad Dagens Arena kunde avslöja i fredags. Det efter att ha granskat ombyggnationen Skatteverkets lokaler i Sundbyberg.

På tisdagen bekräftade Migrationsverket att 17 av de anställda på Contender saknade arbetstillstånd i Sverige. Nu kritiserar Byggnads regeringen för att ha förhållit sig passivt till att stärka arbetstagares rättigheter.
Skandalen vid Skatteverkets bygge åskådliggör exploateringens fula tryne av migrerande arbetskraft från tredje land.

Detta har möjliggjorts av en passiv regering, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.
Regeringen har vid flertal tillfällen visat på en ovilja att införa EU lagstiftning som förbättrar situationen för utsatta arbetstagare. Däremot är regeringen inte sen att via tvivelaktiga EU-rättsliga resonemang inskränka fackliga rättigheter, fortsätter Johan Lindholm.

Så sent som på måndagen kunde Dagens Arena berätta att ett färdigt förslag för att motverka fusket i byggbranschen ligger på finansdepartementets bord sedan 2009. Där har det fastnat, och på departementet ger man nu som besked att frågan ska utredas på nytt.

Vi är duktiga på att planera i Umeå och får beröm för det

Av , , Bli först att kommentera 7

I går diskuterade vi Översiktsplan för Nydala som ger förutsättning för hur området används i framtiden. Vi har planerat mycket med flera födjupningar och ajg tycker det har gått mycket bra och vi har nått goda resultat. Jag har haft förmånen att leda Umeå planering sedan 1995 och tycker också att vi lyckats få en bättre och bättre stad att leva och bo i.

Socialdemokraterna har alltid tagit ansvar flör en god planering som gör en stad attraktiv och det har vi verkligen lyckats med. Jag är glad att vi i många av översiktsplanerna lyckats hitta en samsyn med andra partier och där vi kunnat luta oss mot olika partier och har  vi haft en alliansregering i kommunen så tror jag inte det gått så bra som det gjort. Av erfarenhet vet jag hur det brukar gå när alliansen spretar åt olika håll

Vi är ju nominerad till ett fint pris av Sveriges Arkitekter och här ser vi de motiv som de har. Oavsett om vi vinner elller  inte så är det här inga dåliga motiv. Och självklart slickar vi i oss av berömmet

 

"Det sker mycket i Umeå. Kulturhuvudstad 2014 har samlat och fokuserat många initiativ i staden. Här finns en lång tradition av samtal, aktioner och planering av staden, som på många sätt är unik i Sverige. De många parallella initiativen – den formella planeringen tillsammans med andra aktörer som universitet, byggherrar, kultur- och föreningsliv och de individuella aktionerna – utvecklar staden steg för steg.

Den fördjupade översiktsplanen visar på en strategi för hur staden kan växa från dagens 130.000 upp till 200.000 invånare. Planen visar att tillväxten kan ske inom stadens befintliga centrum samtidigt som nya kvaliteter skapas. Trafikplaneringen integreras med stadsbyggnadsförslaget och är tillsammans med kulturen drivande i utvecklingen av staden.

Det radikala i förslaget är att strategin är operativ. Den genomförs samtidigt som den tänks. Den omprövas och anpassas. Processen är tillåtande för initiativ underifrån och kommunen klarar av att samla aktörer mot gemensamma mål och aktioner.
Alla de nya projekt i små och stora skalor som nu genomförs med dess olika medskapande processer, ger förutsättningar för att bygga en genuint egen stad. Fördjupningen av Översiktsplanen och Umeås planeringskultur ger förutsättningar för att klara av "post-kulturhuvudstads-syndromet" på ett vackert sätt."
 

Nydala behövs i framtiden som ett rekreationsområde

Av , , 1 kommentar 11

Idag är återe Nydala uppe till diskussion då vi ska ta en översiktsplan för området. Det är för att säkerställa området för rekreation och inte för att det ska privatiseras vilket det gör om man väljer alliansens väg.

Det var under alliansens ledning i slutet på 70 talet som drev fram detta som rekreationsområde och vi stödde självklart den inriktningen. Ja den inslagna vägen har sedan fullföljts. Vi har utifrån den förra översiktsplanen tagit bort det bosatdsområde som fanns och säkerställt den värdefulla stugubebyggelsen och golfbanan som även fanns med har tagits bort.

Han använda området som fritshusbebyggelse är fel och skulle kunna jämföras med att vi skulle börja sätta ut fritdshus i gamliaområdet

Här följer en debattartikel som vi har inne i dagens VK

Det är fel att det finns olika byggregler….

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är fel att det finns olika byggregler. Tro det eller ej men det finns regler för byggande som är motstridiga.

Det gäller regler mellan den svenska byggnormen och en EU regel som heter TSD och har med tillgänglighet och göra och den är i konflikt med den Svenska Byggnormen som Byggnadsnämnden måste följa.

Det här har vi upplevt bland annat i samband byggandet av Botniabanan. Jag tycker det är svagt av den svenska regeringen att man inte harmoniserar reglerna mellan Byggnormen och TSD

Det är oklart om krogmomsen gett jobb. Fem…

Av , , Bli först att kommentera 14

Det är oklart om krogmomsen gett jobb. Fem miljarder kostade sänkningen resturangmomsen. Centern inbillar sig att det gett 9500 jobb men vi tror att det blivit 3500 färre.

SCB i sin tur säger att det går inte att utläsa om det blivit varken fler eller färre jobb. Det kanske ligger något i att det inte går mer än att äta sig mätt och den momssänkningen gör inte att fler går ut och käkar.

Jag är helt säker på att 5 miljarder till landsting eller kommuner och äldreomsorgen gett många nya jobb och en bättre välfärd. Jag är också säker på att 5 miljarder till ROT för bostäder också gett många nya jobb liksom att sänkta skatter inte gett nya jobb

Pensionärerna får det sämre 2014

Av , , Bli först att kommentera 12

Så här kunde man läsa i gårdagens tidning Riksdag och departement. Pensionärerna kommer att få det sämre. Inte nog med att de har högre skatt utan de får inte heller höjda pensioner på grund av ekonomin. Hur det ska gå för oss i kommunerna med minskjade skatteintäkter törs man inte tänka på

Nedan följer ett citat från tidningen

2014 magrare än väntat för pensionärerna

 

 Inkomstpensionerna 2014 kommer att sänkas ännu mer än tidigare beräknat, enligt en ny prognos från Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndighetens prognos
 

I juli var Pensionsmyndighetens prognos att pensionerna år 2014 skulle sänkas med 0,3 procent. Nu räknar myndigheten med en sänkning på 0,8 procent. Anledningen till den sämre utvecklingen är att inflationen nu bedöms bli lägre än i den tidigare prognosen.
 
Också den väntade höjningen av inkomstpensionerna år 2015 har skrivits ned. I stället för en höjning med 1,1 procent räknar myndigheten nu med att pensionerna höjs med 0,5 procent år 2015.
 
Hur det verkligen blir beror framförallt på hur många som arbetar och hur deras inkomster utvecklas.
 
Men också börskurserna har betydelse, eftersom de är avgörande för AP-fondernas tillgångar.
 
I tidigare prognoser har Pensionsmyndigheten räknat med att aktiekurserna ska stiga med 5 procent per år. Den ekonomiska krisen har fått myndigheten att tänka om. Nu beräknas kurserna kommande år istället utifrån antaganden om räntan på tremånaders statsskuldsväxlar.
 
Det nya räknesättet ger en förväntad ökning av aktiekurserna på 2 procent nästa år, lika mycket år 2014 och 3 procent år 2015.
 
Hur det ska gå med inkomstpensionerna nästa år är bestämt. Pensionerna höjs vid årsskiftet med 4,1 procent.
 

Alliansregering i landstiget vore helt…

Av , , 3 kommentarer 18

Alliansregering i landstiget vore helt fel. Landstingets underskott går ner, tack vare S och MP
Nicklas Sandström skriver på sin blogg att landstinget behöver ett nytt ledarskap.

Men herre min själ vad har han själv visat på för politiskt ledarskap och ansvarstagande. De trixar med siffror som sina kollegor i kommunen.

Men hade Moderaterna och Alliansen fått bestämma hade underskottet aldrig gått ner, vilket det nu har gjort och tack vare omstruktureringarna närmar sig landstinget balans. De fonder M ville sälja och hade man gjort det hade man fått ett ännu större underskott.

Alliansens och Moderaternas politik har gått ut på att vara emot allt. Kostnadsminskningarna ska alltid ske någon annan stans, någon annan gång. Men utan att de säger var eller när. Möjligen att upphandla mer. Att som dem bara föreslå en generell nedskärning utan att specificera var pengarna ska tas ifrån är inte seriöst.

Landstinget och Dorotea kommun har nått en avsiktsförklaring om att samverka om vårdplatserna, vilket innebär att kostnaderna för samma vård kan halveras.

Placering av dem är nu upp till en samverkansgrupp att avgöra. Men Nicklas Sandström kräver att platserna ska ligga på sjukstugan.

Det är märkligt att Moderaterna inte tycker att Dorotea kommun ska få vara med och bestämma om det, men samtidigt vilja att alla i Västerbotten ska rösta om det. Det kallar han ledarskap och mitt tips är att en folkomröstning nog kostar 10 miljoner i länet om jag tittar på vad ett val kostar vid ordinarie val. Jag tycker det är märkligt om detta varit förankrat hos Ågren som distriktsordförande.

Hade Moderaterna fått som de velat under resan skulle underskottet aldrig gått ner, och vi hade knappast kunnat ta oss an nya utmaningar. Det är inte för mig ett ledarskap som vårt landsting behöver

Svenskarna blir skyldig mer för boendet….

Av , , Bli först att kommentera 11

Svenskarna blir skyldig mer för boendet. De svenska hushållen lånar allt mer till sina bostäder och i en snabbare takt än de betalar på lånen.

Boverket säger att trots att det införts ett bolånetak har bolåningsgraden ökat hos de som har bostadsrätter ökat med 5 % och hos villaägarna med 3% .

Boverkets analytiker anser att hushållen amorterar för lite och bygger upp sina skulder och påpekar även att sedan 1995 har amorteringarna aldrig överskridit uttaget av nya lån.

Det här har säkert flera orsaker. Bostadspriserna även på gamla bostäder har stigit kraftigt. Det byggs för lite inte minst hyresrätter är en stor bov då hyresrätterna inte har samma avdragsrätter för ränta och reparationer och folk behöver bo. I många kommuner byggs inga hyresrätter utan man har i stället sålt ut dessa.

Det saknas en bostadspolitik och det blir många hushåll som kan få det mycket besvärligt nu om man blir arbetslös med den alldeles för låga ersättningen i A-kassan. De kan bli folk som tvingas gå från hus och hem med skulder för resten av livet och dessutom får ett dyrare boende i en hyresrätt. Det måste vara samma ekonomiska förutsättningar i de olika boendeformerna, de ska råda neutralitet mellan de olika upplåtelseformerna.