C är löntagarfientlig

Av , , 1 kommentar 14

Maud Olofsson gjorde för en tid sedan ett utspel om att pensionärer skulle få F-skattsedel. Hon menade att pensionärerna skulle tjäna på detta.

Men på vilket sätt skulle de tjäna på detta istället för att vara anställd? Om man har en F-skattsedel ska man själv betala in skatter och avgifter men också stå för försäkringar m.m. Man ska även följa arbetsmiljölagarna.
 
Centerns motiv blir allt tydligare. De vill slå sönder den nuvarande arbetsmarknaden och gynna arbetsgivarna men missgynna arbetstagarna. Sen kan man också fundera över varför just pensionärerna ska konkurera om de jobb som finns som är för få?
 
Förslaget riskerar att göra det ännu svårare för ungdomar att få jobb. Det här är ytterligare ett förslag från centern som syftar till att tvinga ungdomar att acceptera lägre löner och sämre anställningsförhållanden. Centern är löntagarfientlig. Någon annan slutsats kan man inte dra. Ännu en anledning till varför jag vill byta regering.

Privatiserad bilprovning dyrare

Av , , 13 kommentarer 9

Regeringen har gjort stort nummer av att privatisera bilprovningen. Nu kan privata företag få syssla med detta efter en prövning. Dagens Eko har erfarit att detta kommer att höja priserna kraftigt. Enligt en utredning som regeringen har beställt kommer dagens pris på 300 kronor att rejält höjas efter privatiseringen eller ”avregleringen” som regeringen kallar det. Enligt Ehrenstråhle som är Vd på Svensk bilprovning så kommer priset att hamna på runt 500 kr.

Resultatet är inte alls förvånande, trots att det kommer att finnas en överkapacitet då dagens bilprovning har plats för alla bilar som ska besiktas. För regeringen är det viktigare att privatisera även om de vet att det är dyrare för kunden. Och hur kommer servicen i glesbygden att se ut om man inte får tjäna pengar på en ort för att sedan kunna ha råd att finnas överallt? Miljön kommer att belastas på de orter där besiktningen läggs ner.

Ökat utanförskap

Av , , 7 kommentarer 10

Dagarna före midsommar kom rapporter om att utanförskapet har ökat med högerregeringen, detta tvärtemot de löften som gavs i valrörelsen 2006 om att det skulle minska. Littorin är trots det nöjd och stolt över resultatet och skyller istället på lågkonjunkturen och finanskrisen.

Men väljarna blev lurade för inte med ett ord sa högeralliansens företrädare att målet att minska utanförskapet endast skulle gälla om vi fortfarande var kvar i en extrem högkonjunktur.
 
Regeringen har dessutom fattat otaliga beslut som direkt ökar utanförskapet. Några exempel på detta är de nya reglerna i sjukförsäkringen och att en halv miljon människor har tvingast lämnat a-kassan då den blev för dyr.

Så kan det gå med borgligt styre

Av , , Bli först att kommentera 9

1991 till 1994 var det borgligt styre i Umeå och då skulle privatiseringarna genomdrivas till vilket pris som helst. I Hörnefors kommundelsnämnd var Sven-Allan Andersson ordförande och den borgliga majoriteten träffade då ett avtal med Håkan Karlsson och Astridgården. Ett avtal om att köpa särskilda boenden och även hemtjänst av bolaget, vilket gjordes utan upphandling endast för att det var den privata modellen som skulle gälla. Dessutom gav man kommunal borgen för husbygget.

Vi socialdemokrater fick åter väljarnas förtroende 1994 och sedan dess har det tagit mycket tid och kraft att ta sig ur dessa åtaganden. Det har även kostat pengar. Problemet har varit att när vi  upphandlade äldreomsorgen i Hörnefors har vi inte fått tillgång till huset. Vi kunde prova att köpa tjänster ävden tidigare men då skulle det ske via anbudsupphandling.
 
Nu såg jag i fredagens VK att Sven-Allan som ordförande i Kvarkenvind stämt Håkan Karlsson och hans familj på 20,5 miljoner som de anser att de fört från föreningen till familjen Karlssons privata bolag.
 
Jag kan bara konstatera att stämningsansökan är gjord av den nya föreningsstyrelsen som tillträdde då föreningsstämman kickade familjen Karlsson på grund av misstankar. Tingsrätten har beslutat om kvarstad på hela beloppet.
 
Jag avundas inte Sven-Allan som en gammaldags centerpartist för den situation han hamnat i, men det kanske ger lite eftertanke till de som genomdrev Astridgården och hissade Karlsson till skyarna. Till det bidrog även Bengt Westerberg som kom upp och invigde Astridgården under pompa och ståt.
 
Själv har jag varit inbjuden och förrättat invigningen av ett vindkraftsaggregat i Holmsund åt föreningen, men då hade inte de misstankar som nu finns kommit i dagen.

Ge inte högeralliansen möjlighet att stycka Bostaden

Av , , Bli först att kommentera 12

 

Vi vill slå vakt om vårt kommunala bostadsbolag Bostaden. Det har och är viktigt att Umeå har ett bostadsbolag för hyresrätten och för studentboendet. Vid budgetfullmäktige hade högeralliansen att förslag där man skulle sälja ut delar av beståndet så Bostadens andelar av hyresrätten skulle minska från 45 % till 30 % och de ville även att hyresrätter skulle ombildas till bostadsrätter.
Några enstaka områden kan vi tänkas oss ombildningar och syftet är man i något område skulle få en bättre sammansättning av upplåtesleformerna, dvs. blandat med bostadsrätter, hyresrätter men i ett sånt område kanske även byggande av exempelvis radhus
Däremot tycker vi inte om förslaget att sälja ut och det har visat sig över tiden att det är ett viktigt instrument i bostadsförsörjningen att ha ett välskött kommunalt bostadsbolag och utan ett starkt bostadsbolag har inte tillgången på hyresrätter varit så god som den är idag, för det har inte funnits något förbud för privata att bygga hyresrätter.
Det är barra att titta på hur det ser ut i Stockholm där högeralliansen sålt ut hyresrätten till största delen och vilka konsekvenser det fått för tillgången på hyresrätter

Det behövs en anständig sjukförsäkring för de blir sjuka

Av , , 5 kommentarer 13

Det är väl ställt utom allt rimligt tvivel att den sittande högerregeringen förstört sjukförsäkringen och använt pengarna till att sänka skatten för de som tjänar mest. Pengar som löntagarna avstått i avtalsrörelsen för att kunna ha rimliga villkor om man blir sjuk

 

  • 1. Avskaffa stupstocken som gör människor försäkringslösa. 1 januari 2011 avskaffas den vid rödgrön valseger.
  • 2. Rätt till en snabb individuell bedömning. En individuell bedömning av arbetsförmågan senast sex veckor efter första sjukskrivningsdag.
  • 3. Rätt till individuell rehabiliteringsplan. Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan.
  • 4. Avskaffa de stelbenta tidsgränserna. Vi vill redan under 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar.
  • 5. Gör det möjligt att kombinera studier och sjukskrivning. I ett första skede på halvtid.
  • 6. Inför en rehabiliteringspenning. Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser.
  • 7. Skapa en rehabiliteringsfond. För att säkerställa att människor verkligen får tillgång till rehabiliterande insatser vill vi satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond.
  • 8. Den som blir sjuk ska inte bli fattig. Vi föreslår därför en stegvis höjning av taket i sjukpenningen från dagens 26 500 kronor i månaden till drygt 28 200 kronor 2011 och drygt 30 000 kronor 2012. Vi föreslår också att ersättningen i sjukpenningen höjs till 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.
  • 9. Den som behöver ska kunna få sjukpenning även under längre tid.
  • 10. Ge möjligheter för dem som utförsäkrats att ta sig tillbaka. Vi vill erbjuda de människor som utförsäkrats och lämnats i sticket av regeringen en rehabiliteringspenning, aktiv rehabilitering eller andra insatser från Arbetsförmedlingen så att de ges reella möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden igen.
 

Är det bra för Sverige att utrikesministern haft ett ansvar i Lundin Oil ?

Av , , 6 kommentarer 8

 

Är det bra för Sverige att vår utrikesminister suttit i styrelsen för ett bolag som är misstänkt för folkmord i Sudan. Där är ställt utom allt tvivel som jurister säger att Carl Bildt satt i styrelsen för Lundins Oil under den tiden folkmorden skedde.
 Kammaråklagaren säger så här. Det finns anledning att anta att brott har förövats och att det kan finnas en svensk anknytning till ett sånt brott.
Nu är han inte dömd men frågan är om det är lämpligt att en utrikesminister kan misstänkas för ansvarig i ett bolag som är misstänkt för folkmord.
Carl Bildt var talesman för bolaget i Sudanfrågorna. Fredrik Reinfeldt har full förtroende för sin utrikesminister och det är väl ganska väntat och en koppling mot de gamla moderaterna. Bildt får man inte kritisera och han har en attityd där han mästrar och talar om som om att det han säger är den enda vägen.
Vi får väl se men den här undersökningen som kammaråklagaren inlett kommer säkert inte att vara klar före valet

Ska man hjälpa utryckningsfordon eller inte

Av , , Bli först att kommentera 7

 

I morse skrev jag på i facebook hur vi hamnade mitt uppe i en polisjakt i och hur smidigt det gick för polisen att få fast personen de jagade tack vare att bland annat den taxichaufför som körde vår bil höll åt sidan dock överspärrlinjer.
När jag läser dagens Aftonblad ser jag att en anställd åt Årjängs kommun hjälpe en ambulans som kom körande med cirenarna på i full fart och då var han tvungen att öka farten så att ambulansen skulle kunna få fri väg.
Vad hände honom, jo en polis på motorcykel körade upp honom när man kommit till en sträcka där det gick att köra om och eftersom han kört för fort så drog man in körkortet,hur det beskrivs kan du läsa här.
Jag säger bara att har den taxi vi åkte med igår gjort som lagarna säger har polisen aldrig så snabbt kunnat gripa den person och jag tycker vi ska både hjälpa polis och underlätta för utryckningsfordon att komma fram. Att sjukvården tycker att varje sekund är oerhört viktig det vet, någon ordning får det väl vara även på en del poliser.
Varför kör man med cirener i så fall om inte meningen är att de vill komma fram så fort det går

100 miljarder i sänkta skatter

Av , , 4 kommentarer 4

Siffror från riksdagens utredningstjänst visar att regeringen har sänkt skatterna med närmare 100 miljarder kronor. Nu planerar de borgerliga för att sänka skatten ytterligare med 100 miljarder kronor. Det framgår av de borgerliga partiernas utspel. I praktiken innebär detta ännu mindre pengar till välfärd.

Bevarandet ett hot

Av , , Bli först att kommentera 1

I tisdags invigdes den nya laxtrappan och även det minikraftverk som byggts av lockvattnet för fisken i Stornorrfors. Den nya laxtrappan kom till av nya regler för damsäkerhet. I samband med detta gjordes en förlikning och ett avtal med markägarna vilket tidigare legat sedan 1956 och där åtgärder för att underlätta för fisken att vandra ingår.

I Stornorrfors finns nu en smoltavledare som ska leda fiskens utvandring så att de ska gå via trappan och inte behöva gå genom turbinerna. Det har också gjorts andra åtgärder samt att det sätts av stora pengar även ovanför trappan och upp efter Vindelälven.
 
Tyvärr har många av fiskarnas lekplatser i älven blivit förstörda under lång tid. Anledningen till detta är att man tidigare har gjort stora ingrepp i älven för att bl.a. rensa den från sten. Orsaken till detta var för att underlätta för flottningen och därför behövde älven rensas från alla olika hinder. Under perioder användes t.o.m. traktorer för att kunna schakta bort stora mängder sten. Man byggde också stenpirar och s.k. stenkistor för att timret inte skulle fastna i älven. Dessvärre blev resultatet att laxens och öringens lekplatser till stora delar försvann.
 
Nu verkar bevarandeintressena för dessa stenkistor och liknande vara så starka att man inte får återställa älven till dess ursprungliga skick. Det senare är ett måste för att kunna säkra fiskens lekplatser. Självklart ska vissa av dessa människoskapade stenkistrester bevaras. Däremot är uppgifterna från Vindelälvens fiskeråd bekymmersamma om bevarandeintresset nästan alltid får överhanden och överallt. Det borde gå att få en balans så att även fiskens överlevnad kan beaktas. Om inte fler av fiskens lekplatser kan återställas finns risken att mycket pengar kastas i sjön.
 
Länsstyrelsen har skrivit under förlikningsavtalet, liksom markägare, Vindelälvskommunerna, Kammarkollegiet, Fiskeriverket, med flera och jag förväntar mig att alla tillsammans försöker se till att fiskens överlevnad i Vindelälven, samt att det får minst samma tyngd som bevarandet av alla dessa människoskapade stenkistor.  Experterna på SLU har kunskapen och kunnandet om vad som måste göras för att lyckas med fiskens lekplatser. En kunskap som måste få större tyngd i hanteringen av Vindelälven. Om vi inte kommer framåt får vi väl överväga om vi ska göra en gemensam fördjupad översiktsplan för Vindelälven för att kunna säkerställa fiskens överlevnad på lång sikt.