Fyra segrar i ishockey blev det i går. Det…

Av , , 1 kommentar 10

Fyra segrar i ishockey blev det i går. Det var bra resultat för norrländsk ishockey i går. Seger som väntat för Luleå och Skellefteå men även MoDo tog ytterligare en vinst MoDo och Luleå tog sina segrar på bortaplan.

Björklöven gjorde en bra match här hemma mot Piteå och vann med klara 5-0. Det enda negativa som jag ser det var att man sköt för lite. I andra perioden var det bara nio skott trots att man i stort sett spelade i Piteås försvarszon. I övrigt ser det lovande ut och visst måste vi hoppas att de tar klivet upp i allsvenskan

Själv ska jag snart iväg på skidförbundets årsmöte för länet där jag har tagit på mig att sitta som ordförande på mötet. ska bli intressant att höra hur de ser på framtiden

Det behövs en anständig sjukförsäkring….

Av , , Bli först att kommentera 9

Det behövs en anständig sjukförsäkring. Nu kommer det säkert en förbättring i sjukförsäkringen i S budgeten. Vi har målet om att 80% ska ha 80% i ersättning.

Jag hoppas att båda delarna ryms i budgeten samt att den bortre gränsen kastas på sophögen. Tidigare har man också sagt att man ska ta bort den ena sjuklöneveckan som arbetsgivarna idag betalar.

Det är en försäkring som löntagarna betalt via sitt löneutrymme men som alliansen tog av löntagarna och det är inte heller ett bidrag som alliansen försökt tuta i folk utan en försäkring mot inkomstförlust vid sjukdom

Duktiga grannar i både norr och söder. Skellefteå…

Av , , Bli först att kommentera 6

Duktiga grannar i både norr och söder. Skellefteå hade inga som helst problem att i torsdags hur enkelt som helst slå Brynäs. Efter några matcher utan flyt har man hittat stilen igen. Det lovar gott

Våra grannar i söder MoDo hade inga som helst problem tidigare serieledarna HV 71 och inte helt oväntat var det Alexander Steen som höll i taktpinnen och det var bra att inte MoDo gick med i kartellen som elitserieföreningen hade beslutat om.

Vi som vill se bästa ishockeyn vill självklart se de bästa spelarna.

Vill inte glömma att ge en eloge till UFC som igår gjorde en kanoninsats mot Trelleborg och vann med 5-1 och grep det halmstrå som finns för vi behöver ett lag helst i toppen av Superettan. Idag är det trav och V75 på Solvalla och kl 16 blir det att kolla in Löven när de spelar hemma. Vi kan väl synas där

Det finns hopp för framtiden om man tar tag i framtidsfrågorna

Av , , 1 kommentar 8

 Nu har vi lagt en ny politik för forskning och innovation. Jag delar den inriktning som finns i den och tror det början på att åter flytta fram Sveriges position i världen. Nedan har jag skrivit ner några av de viktigaste punkterna i den som presenterades idag av Stefan Löfven

*Den ska innehålla
*Ett 10-årigt perspektiv på forsknings- och innovationspolitiken.
*Upprätta strategiska samverkansprogram.
* Innovationsråd
*Stärkt riskkapitalförsörjning för inkubatorer
 
10-årigt perspektiv på forsknings- och innovationspolitiken
Forskning är en långsiktig verksamhet. Det tar lång tid att bygga upp framstående forskningsmiljöer och forskningsprojekt har många gånger en betydligt längre tidshorisont än de fyraårsperioder som idag styr forskningspolitiken.
 
Svensk forskningspolitik lider idag av splittring och kortsiktighet. Om Sverige ska förbli en forskningsnation i en internationell topposition krävs ökad långsiktighet.
Vi menar att forskningen skulle gynnas av att politiken stakades ut för ett längre tidsperspektiv. Vi går därför över till ett 10-årigt perspektiv för vår forsknings- och innovationspolitik.
 
En långsiktig och sammanhållen forsknings- och innovationspolitik är en förutsättning för att lärosätena ska kunna bedriva ett strategiskt arbete och satsa på risktagande kring nya osäkra projekt som kan leda till vetenskapliga kunskapssprång.
 
Under sommaren sträckte vi ut en hand till regeringen för en blocköverskridande överenskommelse om forsknings- och innovationspolitiken. För Sveriges skull vill vi se en 10-årig blocköverskridande överenskommelse. Sverige behöver en långsiktig forsknings- och innovationspolitik som ligger fast vid regeringsskiften.
 
Upprätta strategiska samverkansprogram
Om vi i högre grad ska kunna omsätta resultat från forskning krävs att vi stärker vår nationella förmåga till innovation. Vi behöver utveckla fler innovativa lösningar och få dem till betalande kunder, i Sverige såväl som i omvärlden. En framgångsrik innovationaspolitik kräver en långsiktig, bred och strategisk samverkan.
 
Därför vill vi inrätta strategiska samverkansprogram och bygga en ny modell för strategisk samverkan mellan olika samhällssektorer. Vi vill, i dialog med akademi, företag och fackliga organisationer, utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i centrala framtidsutmaningar.
 
Samverkan handlar om att hitta de viktiga utmaningarna och lösningarna i nära dialog med olika samhällssektorer. Rundabordssamtal är en utgångspunkt. I våras hade vi samtal med Life Science, och nu i höstas hade vi rundabordssamtal kring hållbara transporter.
 
Som en viktig del i att få den strategiska samverkan att fungera har vi föreslagit att det inrättas ett innovationsråd som leds av statsministern. Frågor av vikt är exempelvis forskningspolitikens övergripande inriktning, strategisk kompetens- och kapitalförsörjning, immaterialrätt och offentlig upphandling av innovationer.
 
För att upprätta strategiska samverkansprogram avsätter vi 800 miljoner kronor år 2013.
Stärkt riskkapitalförsörjning för inkubatorer Vi vill förstärka försörjningen av riskkapital i direkt anslutning till Sveriges inkubatorer. Därför föreslår vi en ny modell för statligt riskkapital till företag kopplade till inkubatorerna. Syftet bör vara att omvandla innovativa idéer som ännu anses för riskfyllda och befinner sig i ett för tidigt skede för att få finansiering från enbart privata investerare till företag som befinner sig i ett uppstartsskede. Utformningen av hur det nya riskkapitalet ska fördelas vill vi göra i samverkan med inkubatorerna.
 
Målet bör vara att företagen efter tiden inom inkubatorn ska bli kapabla att erhålla privat finansiering och fungera utan statligt stöd. Återbetalning av statligt stöd ska ske från de företag inom inkubatorn som genererar intäkter. Du är välkommen hit Stefan ska vi visa dig hur vi jobbat balnd anant med Bic FActory
Sist men inte minst behövs en stärkt riskkapitalförsörjning för Sveriges inkubatorer avsätter vi 50 miljoner kronor år. Vi har ju inkubatorer i Umeå som Bic Facktory som har många lyckade resultat liksom den som nu ska bildas vi konstnärligt campus hoppas jag kan rymmas och få stöd till sin verksamhet och att man ska kunna bygga ut den med statligt stöd

Arbetslösheten löses genom förtidspensionering….

Av , , Bli först att kommentera 10

Arbetslösheten löses genom förtidspensionering. Det ska bli lättare att få förtidspension.
Långtidssjuka ska ha rätt till förtidspension. Försäkringskassan ska släppa på den hårda prövningen sägs det.

Det är många som fått avslag och nu beräknas ca 1000 till få pension. De här uppgifterna är hämtade från Dagen Eko för en tid sedan

Det är bra men jag tror inte ett dugg på att försäkringskassan själva kan göra detta utan sanktion från regeringen, De borgliga politikerna har så hårt och envist försvarat den felaktiga politiken och har inte velat erkänna dess fel.

De har mer eller mindre kallat de som varit långtidssjuka och inte kunnat jobba som personer som inte vill jobba som bara är ute efter bidrag och trott att hårdare regler tvingar folk att jobba.

Erkänn att ett politik varit fel och gör en pudel och erkänn era misstag i stället för att på andra vägar ge order till försäkringskassan.

Regeringen höjer skatten på Grön el

Av , , 1 kommentar 17

Regeringen höjer skatten kraftigt på vattenkraften. I årets budget tar regeringen bort skatten för kraftvärme men den sänkingen tas igen på andra energislag och vattenkraften är de som får betala mest till detta.

Det är att missgynna Norrland där vattenkraften främst finns

2013 höjs taxeringsvärdet för alla energianläggningar. För övrig kraftproduktion blir det skattehöjningar 2013 med 2,5 miljarder. Taxeringsvärdet höjs med 70 %. Vattenkraften är de som drabbas hårdast då de redan idag har högre skattesats än övriga energislag.

Fastighetsskatten för innevarande år har höjts med 2,8 % eller 4 miljarder. Det nya taxeringsvärdet gör att skatten ökar med ytterligare 2 miljarder till 6.
2013 blir den nya fastighetsskatten 9 öre per kilowatt, börspriset på el har under vissa tider legat på 8 öre per kilowattimme.

Det här är enfelaktig politik. Den höjda skatten på just produktion av el motverkar främjandet av ny el med låga klimatutsläpp.
För mig är det här helt obegripligt att regeringen lägger ett sånt förslag. Elen blir dyrare för vår industri, vattenkraften står för nära hälften av all energiproduktion. Det

Du kan läsa mer genom att klicka här och läsa i den bifogade länken
 

Fler och fler unga är helt utan inkomst….

Av , , 2 kommentarer 15

Fler och fler unga är helt utan inkomst. Det är dagens sanning och en effekt av brist på politiska åtgärder. Skillnader i inkomst har ökat och det gäller främst bland de yngre. Det har Svt Agenda och SVT Pejl sett i sin granskning.

Andelen unga vuxna som helt saknar inkomst har ökat med 50 % sedan Fredrik Reinfeldt blev statsminister och Anders Borg finansminister. År 2005 var 8% i åldersgruppen 20-34 år utan egen inkomst och 2010 var den siffran 12 % och den har förmodligen ökat ytterligare sedan dess.

Den främsta orsaken är att man inte får jobb och orsaken till det är att andra saker har varit viktigare för regeringen än jobbpolitiken. Skattesänkningar ska alltid finansieras och de är de unga som fått stå tillbaka och vi har ju massarbetslöshet för unga

Samtidigt finns det brist på folk inom vissa yrken men det saknas pengar till utbildning. Det kommer att bli ännu sämre när nya gymnasiereformen fått fullt genomslag. Jag förväntar mig åtgärder i Socialdemokraternas budgetförslag

Friskolor bryter mot elevhälsolag.

Av , , Bli först att kommentera 15

Friskolor bryter mot elevhälsolag. Så stod det i VK,s nättidning i en rubrik till en notis från TT i onsdags. Resten kan du läsa nedan

"Många friskolor bryter mot den nya skollagen om elevhälsa när det gäller elevernas tillgång till kuratorer eller skolpsykologer.

Enligt en sammanställning som Skolinspektionen gjort för Svenska Dagbladet visar 16 procent av gymnasieskolorna med privata huvudmän och 18 procent av friskolans grundskolor brister i elevhälsan. Motsvarande siffra för kommunala skolor är tre respektive fyra procent.

Skolinspektionen har granskat 114 gymnasieskolor och 470 grundskolor" slut citat

Tyvärr visar inte undersökningen vad som görs åt detta. Det innebär i korthet att dessa friskolor har fått för mycket pengar av kommunerna. En del kan ha gått ut till vinst till ägarna. Vinster som uppstår på grund av att man inte gör det man ska göra ska inte få ske. Kommunerna ska inte betala för det som inte gjorts

Undra på att det blir konstiga debatter om vinster i välfärden när man på detta sätt fuskar med ersättningen. Jag hoppas att det blir granskning på fler områden där jag misstänker att man fått pengar för det man inte gjort.

Det finns ett system fel till och det är att inte granskningen får göras av de som betalar detta nämligen kommunerna och att inte det finns ett lagligt krav att pengar de fått för att elevhälsan ska återbetalas när de inte gjort jobbet.Så här går det när man rundar det kommunala självstyret och att staten ska bestämma.

Centern ett hot mot lokal demokrati. Centern…

Av , , 3 kommentarer 14

Centern ett hot mot lokal demokrati. Centern vill begränsa kommunala självstyret. Man börjar fundera över om centern är på väg att förstatliga den kommunala politiken.

Annie Lööf är beredd att köra över de lokala centerpartisterna som kommunalrådet Åkesson från Mönsterås som är ett av de kommunalråd som suttit längst i Sverige när det gäller det kommunala självstyret. Undra på att 4% spärren är nära. Västerbottens centern de tiger still och finner sig i de inskränkningar i det kommunala självstyret som Lööf står bakom. När kommer nästa steg i förstatligandet av beslut ?

Åkesson tycker inte staten ska bestämma över om det ska finnas en valfrihet inom äldreomsorgen eller inte utan det är i kommunerna det ska avgöras

Jag delar självklart uppfattningen att har vi ett kommunalt självstyre med val till kommunerna ska inte staten köra över medborgarnas val i den eller andra frågor. Partierna går ju till val på ett lokalt partiprogram som väljarna tar ställning till och i det sägs ju om man vill införa LOV eller inte.

Den svenska demokratins styrka har just legat i det kommunala självstyret och centern har varit en varm anhängare av detta genom alla tider och dessutom varit en försvarare av de små kommunerna och deras möjlighet att överleva och kunna fatta egna beslut

Med den syn som Lööf nu företräder så finns det ingen som helst anledning att ha kvar de små kommunerna då staten ska bestämma exakt hur de ska bedriva verksamheten. Det liknar det forna Sovjetunionen för att vara helt ärlig.