Gotlands länsstyrelse visar att länsstyreserollen tillhör antiken

Av , , 1 kommentar 7

 

Länsstyrelserna behövs de verkligen ? Det har jag och många andra med mig ifrågasatt tidigare och föreslagit att man i stället bildar regionkommuner. Länsstyrelserna är ju en tummelplats för tjänstemän utan demokratisk kontroll, inte minst sedan man tog bort lekmannastyrelserna.
 
Nu är det fritt fram för enskilda tjänstemän att tolka lagarna hur man vill oavsett om man är landshövding och den yttersta chefstjänstepersonen eller en enskild tjänsteman. Nu blåser det runt landshövdingen på Gotland för hon gett dispens från strandskyddet till en enskild företagare.
 
Märkligt är att på en statlig myndighet sitter man och spelar in samtal mellan chefen och de olika tjänstemännen i beredningen av ett ärende. Jag tar inte ställning i fallet på Gotland då uppgifterna i övrigt är så begränsade att det inte går att veta vad som är sant eller inte. Men vad är det är för tjänstemän som sitter och spelar in samtal under en beredning av ett ärende ? Ett sånt förhållningssätt är fel oavasett om personen har rätt eller fel i det enskilda ärendet
 
Vi har ju upplevt hur enskilda tjänstemän på länsstyrelsen i Umeå agerat mot myndighetschefen och till och med senare gjort egna inlagor och överklaganden till regeringen. Det var under tiden när det fanns lekmannastyrelser i länsstyrelsen och vid det tillfället hade landshövdingen kallat in länsstyrelsen styrelse för att samråda med den och i det fallet delade styrelsen landshövdingens uppfattning och det gjorde även regeringen när överklagandena behandlades.
 
Nu kommer ju strandskyddsbestämmelserna i framtiden att hamna rätt då det blir en kommunal ansvar att planerna var man kan ge dispens eller inte, så det var i slutet på en gammal förlegad lagstiftning det som hände på Gotland hände.
 
Samhällsplanering är ett kommunalt ansvar och ska ske under demokratiskt kontroll och ansvar vilket inga beslut som fattas av enskilda tjänstemän på en myndighet och med egna tolkningar av lagstiftningens möjligheter. Det här visar att länsstyrelserna i dess nuvarande former bör ersättas med regionkommuner och dess uppgift får bli en helt annan än att fatta beslut i samhällsplaneringen

Kommunerna förblöder men försvarsministern inser inte att det är mer pengar som behövs om räddningstjänsten ska var orörd

Av , , 3 kommentarer 4

 

Idag fick bloggen vänta tills i eftermiddag då det var så mycket annat i det fina vädret som skulle göras. När man står och knogar med än det ena eller andra kommer ändå tankarna att hamna på regeringen och jag får funderingar över hur de egentligen har tänkt det.
 
Sveriges kommuner har en mycket besvärlig situation och mycket beror på regeringens förda politik men även avsaknad av åtgärder för att klara välfärden ute i kommunerna.
 
Det är 15 000 personer som utförsäkras ur försäkringskassan årsskiftet och ytterligare 8000 nästa år. De här personerna har ingen annan möjlighet än att gå till kommunen och få socialbidrag. Det har regeringen inte tänkt ge några pengar till kommunerna för att klara.
 
Igår hörde jag försvarsministern klaga på att kommunerna dragit ned på räddningstjänsten med anledning av det som hände i Rinkeby. Med de stora tapp kommunerna har både på intäktssidan och utgiftssidan så är det ingen verksamhet som kan lämnas orörd.
 
Jag är säker på att man följt de lagar och regler som säger hur och vilka resurser som ska finnas i räddningstjänsten men det är klart att servicenivån blir lägre om inte pengarna räcker. Så är det inom skolan, äldreomsorgen att standarden får sänkas om det inte finns pengar men det kan ju regeringen åtgärda genom att tillföra mera resurser till kommun Sverige.
 
Det var ett magstarkt uttalande av en försvarsminister att säga att hans verksamhet och hans ansvarområde är viktigare än alla andra områden i kommunerna. Nu kanske ändå Stockholmskommunerna kunde höja skatten för att klara av sin verksamhet men den möjligheten finns inte för de flesta andra kommunerna

Att ungdomsarbetslösheten är hög är inte ett statistikfel. Littorin

Av , , 2 kommentarer 8

 

Under förra mandatperioden efterlyste högeralliansen en jämförbar statistik över ungdomsarbetslösheten i Europa. Nu finns den där statistiken och den ska vara jämförbar inom EU.
 
Sverige ligger i topp i Europa när det gäller just ungdomsarbetslösheten, men då är det ingen bra statistik enligt Littorin.
Regeringen med arbetsmarknadsministern i spetsen tål inte se sanningen i vitögat. Skitpolitik ger skitår och ungdomar är de som får stå utanför, man har gjort ett utanförskap för ungdomarna i Sverige. Det blir hög arbetslöshet om man inte gör något för att begränsa arbetslösheten

Bra förhållande för anställda då görs bättre jobb ansåg vissa redan i slutet på 1800 talet

Av , , 1 kommentar 4

 

Vissa företagare ansåg redan i slutet på 1800 talet och början på 1900 talet att det var viktigt med bra förhållande för jobbarna. Jag tänker på Franz Kempe som byggde upp sågverksamhället ute på Norrbyskär och ville göra det till ett mönstersamhälle.
 
Självklart delar inte jag alla hans åtgärder som att förbjuda fackföreningar och politiskt arbete men han grundade i alla fall egna arbetarråd där man skulle diskutera gemsamma frågor för företaget och de anställa. Det var ju andra tider då och det var väl inte accepterat att fack fick bildas så man gick egna vägar.
 
Mönstersamhället bestod självklart av bra bostäder där man av hälsoskäl inte fick bo i köket och flera strikta regler som att det var förbjudet att ha hund och det skulle dessutom vara när till jobbet dä hyvlarna bodde nära hyvleriet och sågarna när sågen.
 
Vid bostäderna fanns dessutom potatisland, tvättstugor, bagarstugor och verkstad. Man hade dessutom hand om sjukkassa och pensionskassa och gubbarna tjänade bra för det var gubbarna som jobbade på sågen men kvinnorna skötte resten. Lika självklar var idrotten en del av samhället på ön
 
Företaget insåg också att det var viktig med bra skola och med god hälsovård för då gjorde de anställda ett bättre jobb. Företaget tog också hand om änkorna. Norrbyskär lades ned i början på 50 talet och är numera ett vackert utflyktsmål i Umeå kommunen som är värt att se och besöka. Det finns självklart mycket att läsa om Norrbyskär och det mönstersamhälle som fanns på ön då sågverket i slutet på 1800 talet var Europas största sågverk
 
Tänk om dagens näringsliv med Svenskt näringsliv i spetsen insåg att trygg och bra anställningsförhållanden är viktiga för att företagen ska gå bra och att vi behöver bra sjukvård, skola och pension som betalas på ett enklare sätt idag via arbetsgivaravgifter och skatter

Även en professor kan vara ute på hal is

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Även en professor kan vara ute på villovägar. Annat känner jag inte när jag läste dagens reportage i VK där professor Dieter Muller på kulturgeografen tycker att man ska kunna vara skriven i två kommuner.
 
Hans motiv är att folk bor mer och mer i fritidshusen och i Robertfors bor man 78 dygn per år där i snitt, han tycker det är fel att kommunen inte får skatteintäkter från sommarstugeägarna.
 
Då vet han inte vad han pratar om då fastighetsskatten tillfaller den kommun där fritidshuset står.
 
Han tycker vidare att man borde få skriva sig i fler kommuner och att det ger mer skatteintäkter till kommunen och ger också möjlighet att få rösta och delta i beslutsfattandet och dessutom ska man få välja hur mycket skatt man ska betala i respektive kommun.
 
Ni hör väl
 
Vilken märklig demokratisk syn att gå ifrån systemet med en person och en röst. Att få välja i flera kommuner och även landsting och till riksdagsvalet är i alla fall för mig helt otänkbart.
 
Kommunerna mister skatteintäkter säger han men det blir ju enligt hans förslag också kommuner som tappar pengar. Skatt är ju till för att den kommun man bor i ska kunna leverera den välfärdspolitik som man kan behöva under vissa tider av livet och en fördelning mellan generationer.
 
Sedan verkar han inte känna till att det finns inkomst och utjämningssystem mellan kommunerna som utjämnar skillnaderna och att vara skriven i flera kommuner och få det att fungera går nog inte för det är tillräckligt krångligt som det är.
 
Det finns många som har stugor i flera kommuner och skulle då kunna utöva rösträtten i flera kommuner. Det kan väl inte vara förenligt med en person en röst
Hans förslag innebär ju också att det kan vara olika landsting om man är skriven i fler kommuner liksom valkretsar till riksdagen.
 
Avslutningsvis så anser han att man ska få välja hur mycket skatt man får betala i respektive kommun.
 
Som ni ser är det ett mycket märkligt synsätt för barnen går i skola hela året och vi vet alla att den befolkning vi har den 1 november är den vi kan räkna skatteintäkterna på och planera verksamheten utifrån. Det kunde bli så att en person är skriven i en lågskattekommun medan en annan kommun får stå för välfärdstjänsterna där man bor större delen av året om Muller får som han vill.
 
Tala om att vara ute och cykla utan att ha tänkt på helheten vad skatten går till i stället för att en kommun som inte har några kostnader inte får några intäkter Sist men inte minst så när det gäller byggande som påverkar sommarstugeägaren så har man rätt att göra sin röst i när dett gäller byggplaner som påverkar honom eller henne
 
Svensk lagstiftning är rätt som säger att man ska vara skriven där man stadigvarande bor och flyttar man ska man också byta mantalskrivningort. Det är många som är borta mer från hemmet i jobb än de som åker till sommarstugan  längre tider

Ekologisk odling en bluff ur miljösynpunkt ?

Av , , 1 kommentar 5

 

Vad är bra eller dåligt miljöval har blivit ett försäljningsargument då många konsumenter tar miljöhoten på allvar. Ekologiskt odlat stiger undan för undan på försäljningslistorna.
Sveriges konsumenter är förhållandevis miljömedvetna men det kommer också rapporter som gör att man känner sig lurad.
 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) menar i en rapport att ekologisk odling är mer skadlig för miljön än odling på konvitionellt sätt i jordbruket.
Orsakerna är att det blir mycket mindre skördar och därmed behövs mycket större arealer för att producera samma mängd mat.
 
SLU forskningen visar att ekologisk odling utarmar markens näringsförråd och det blir upp till 50 % mindre skörd och dessutom ger det större näringsläckage.
 
Har marknaden nu tagit ekologisk odling som intäkt för människors oro för miljön och för att kunna sälja sina produkter till högre priser. Det är en katastrof om vi nu på grund av oron för miljön luras in i något som kanske är sämre än hur vi odlar idag.
Det här visar bara på att vi går åt vissa håll i trender utan att vi vet vad som är långsiktigt bäst

Att plocka bär kan ge en extra slant i svåra tider

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Nu nalkas snart bärsäsongen här i Norrland. Det blir väl som vanligt att det börjar med blåbär och med hjortron. Det gäller att ta vara på vad naturen ger så att de slipper odlas och framställas på annat sätt. Det är gott, det är nyttigt och inte minst blåbären sägs ju vara en av de bästa antioxidanterna som finns. Efter blåbären och hjortronen kommer så lingonen plus en massa andra bär och frukter.
 
Jag har röda och svarta vinbär och det är inget fel på dessa heller även om jag föredrar de svarta vinbären.
 
För att få dessa till en industriråvara behövs plockare och nu kommer folk hit framför allt från asiatiska länder och plockar, främst Thailändare men även en del Kineser dyker upp och plockar och säljer. Det har visserligen varit en del problem på vissa ställen och framförallt hur de behandlas men under den tid de är här får de ihop en summa pengar som räcker länge när de kommer hem.
 
Det som jag förundras över är varför vi svenskar själva har slutat att ta vara på vad den svenska skogen och naturen ger. Klimatmässigt är det fel att folk måste flyga hit för att plocka till vår industri.
 
Att plocka bär kan ju vara ett bra extraknäck för många som fått det svårt med ekonomin på grund av högerregeringens politik. A-kassan har ju också sänkts och fått sämre villkor så även för arbetslösa så borde bärplockning vara ett extraknäck som inte gör att man tvingas avstå från A-kassa.
 
Det har varit svårt och ont om sommarjobb för många ungdomar och visst borde våra bärföretag försöka få med sig ungdomar ut i skogen när de klarar av att rekrytera från Kina och Thailand. Kanske det har gått så långt för gammal och för ung att man inte ser bärplockning som ett sätt att få sig lite extrainkomst.
 
Min uppmaning blir att ta på er riktiga kläder och gå ut i skogen och plocka bär kan vara ett gott råd från en som vet och har tillbringat många hundratals timmar i skogen för att få ihop lite extra förtjänst

Det är härligt med trav och ännu bättre ju mer rätt du får på spelet

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Lördag är det  V75  som vanligt och det ser lite svårt ut tycker jag. Många tippar Järvsöfaks och visst har han goda chanser att vinna men det kan vara som förjort om Jan-Olov tänkt vinna för sista gången med faksen på hemmaplan.

Händer inget så tror jag att jag spikar Evidence Ås i tredje avdelningen och så tror jag Robert Berg vinner 6,e avdelningen. Vi får se om formen håller i sig för idag drog jag in 6 rätt men utdelningen var inte så bra men i trav gäller det först att pricka in alkla rätt hur andra tippar kan man inte göra något åt.

Det går också bra att till exempel gå in på¨Bubblan och köpa in dig i ett andelsystem, men det har de flesta spelbutikerna.

Den 7,e augusti kan du besöka Umåker för då återinvigs Umåker efter omläggniongen av banan framförallt av djurskyddssynpunkt.

Nordebro på VK har du tysnat när det gäller hästar?

 

 

 

Se till att utbetalningarna av A-kasse och sjukersättningarna fungerar

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Utbetalningen av socialbidragen ökar inte helt oväntat. Det är inte helt oväntat för med den politik som högerregeringen för är det fler och fler som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och dessutom har det blivit mycket dyrare för människorna att vara med i A-kassan så en del har känt sig tvingad att gå ur av ekonomiska skäl, och när man blir arbetslös då är det socialbidrag som är alternativet.
 
Regeringen valde att sänka skatterna och mest för de som har det bäst.
 
Det finns dock en ökning som beror på att A-kassorna, men även försäkringskassorna har alldeles åt skogen för långa handläggningstider innan utbetalningarna kommer. När det gäller handläggningstiderna hos försäkringskassan så är det regeringens ansvar att se till att utbetalningarna sker och A-kassorna måste se till att sina försäkringstagare får ut de pengar man har rätt till.
 
När det gäller utbetalning av lön finns det tider i kollektivavtalen när de ska betalas ut och det brukar i stort sett fungera utmärkt i de flesta företagen. Regeringen har ansvar för att se till att regelsystemet är begripligt och inte ger onödig byråkrati och kassorna själva måste se till att pengarna kommer ut till försäkringstagarna.
 
Skärpning över hela linjen för det kan inte vara så att kommunerna ska vara bank och hålla med pengar tills utbetalningarna sker. Vi har hört talas om fall där det tagit flera månader att få ut ersättningar.
 
Skärpning både i A-kassorna och i det statliga systemen

Svenskt näringsliv, företagarna och högeralliansen skäller som bandhundar över Teatercafeet,andra länders tar över Sverige

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Den svenska högerregeringen och Svenskt näringsliv hand i hand skäller värre än en bandhund på att samhället äger företag. Andra länders regeringar har en toatalt motsatt syn utan låter de samhällsägda och statliga företagen utvecklas men Sverige låter andra länders statliga bolaget köpa och ta kontrollen.
 
Detta är ju en utarmning och på sikt kommer jobb och kunskap att försvinna från Sverige och huvudkontoren lämna landet. Jag ska bara här ge några exempel då man aldrig hör ett enda ord om detta från högeralliansen, företagarna och Svenskt näringsliv.
 
Bring ägas av norska posten och därmed den norska staten. Bringkoncernen är ganska omfattande och sysslar med enheter som Mail, Dialoge, Logistics, Express och Citymail. De flesta områden är inom transport och logistik.
 
DHL syns ju lite överallt och de sysslar också med transporter och där finns ju bland annat gamla ASG och ägare är tyska posten.
 
Vi tar ytterligare ett förslag och det är Telenor som ägas av Norska staten och där ingår bland annat Bredbandsbolaget. De har ju många anställda på support i Umeå och det har även de andra bolagen som jag räknat upp.
 
Företagarna, Svenskt Näringsliv och högeralliansen brukar gå i taket till och från när det gäller folkets hus men i dessa fall har vi inte sett och inte hört ett enda dugg om att andra länders regeringar tillåter deras statliga företag ta över mer och mer ägande i svenskt näringsliv