Nu är det nya tider på Irland

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu är det nya tider på Irland. Tänk vilket land det är och hur hårt Katolska kyrkan har styrt över landets politiker. Det är 91 år sedan man fick ta en öl på en pub på långfredagen. Nu i går blev det en verklighet.Detta sedan en lag som på religiösa grunder förbjudit alkoholförsäljning på den kristna helgdagen avskaffats, detta enligt nyhetsbyrån AFP.

Lagen som är ända från 1927 förbjöd alkoholförsäljning tre dagar om året, långfredagen, juldagen och St Patrick’s Day. Den sistnämnda undantogs dock från lagen redan 1960. De irländska pubarna beräknas dra in totalt runt 40 miljoner euro under dagen. Det här visar hur gammalmodig den katolska kyrkan är. Den kyrkan har också förbud mot aborter som politiken har svårt att rå på. En kyrka som har avslöjats att ha präster som förgripit sig bland annat på pojkar. Det är på sin tid att politiken bestämmer och inte kyrkan

Gäddfiske förbud kan införas på ostkusten

Av , , 1 kommentar 5

Gäddfiske förbud kan införas på ostkusten. Man ska göra det för att beståndet av gädda har minskat dramatiskt i 20 år. Jag är helt säker på att enbart det löser inte problemen. Man har pekat på de faktorer som gjort att gäddan minskat och Ett gäddfiskeförbud kan införas längs delar av ostkusten, rapporterar P4 Sörmland.

Anledningen är att gäddbeståndet har minskat dramatiskt de senaste 20 åren. Orsaken är övergödning, utdikning och säl och skav. Länsfiskekonsulenten i Stockholm säger att läget är allvarligt och det vet jag. Tyvärr så ger både sälen och skarven fan i ett fiske förbud och det är skarven och sälen man måste angripa.

Stammarna av dess djur har tillåtits att öka alldeles för mycket under mycket lång tid. De rensar vattnet på gädda så om antalet gäddor ökar så äter säl och skarv upp fisken och samtidigt som det blir mer mat åt säl och skarv och då ökar både säl och skarvstammen.

Det finns ingen som helst anledning att ha begränsad säljakt utan avskjutningen måste ökas kraftigt, kanske till och med fyrdubblas. Skarven behöver inte skyddas den har blivit från sällsynt till ett djur som är ett direkt hot mot andra arter. Ta bort skyddet och jag ner stammen betydligt. Dessa åtgärder är de enda som hjälper om vi ska ha levande kust och gäddfiske.

Moderaterna är ett hot mot en bättre miljö

Av , , Bli först att kommentera 2

Moderaterna är ett hot mot en bättre miljö. I alla fall i vår huvudstad Stockholm och jag tror det är likadant i landet. Moderaterna i Stockholm tänker inte införa miljözoner i huvudstaden 2020 om de vinner valet i höst. Det kritiseras självklart av Miljöpartiet, som anser att löftet är oansvarigt , skriver Dagens Industri.

Moderaterna har farhågor om att ett dieselförbud skulle sänka tillväxten i huvudstadsområdet. Det köper inte Miljöpartiet, som menar att tillväxten snarare påverkas av bostadssituationen och kollektivtrafiken. Det handlar inte om huruvida du kan köra in med en äldre dieselbil i Stockholms innerstad, säger partiets miljöborgarråd i Stockholms stad Daniel Helldén till Di.

De motiv moderaterna har visar att de tänker inte ett dugg på miljön. Motivet de har att det kan hindra tillväxten säger detta. Det är trafiken som är den största boven mot klimatomställningen som i stort sett hela värden delar förutom USA och Donald Trump. Stockholmsmoderaterna går hand i hand med Trump. Blir det moderaterna som tänker styra landet då är det troligt att Sverige kommer att styra klimatfrågan åt fel håll då moderaterna är Stockholmsstyrda.

Anders Ågren gör stort nummer av att Ulf Kristensson drog fullt hus i ett rum på Rex

Av , , 7 kommentarer 10

Anders Ågren gör stort nummer av att Ulf Kristensson drog fullt på Rex. Även Nicklas Sandström körde i sin blogg på samma tema. Kristensson hade dessutom med sig flera från centralt håll och så var det folk från länet i övrigt såg jag på bilder. Fullt hus var nog lite drygt 100 personer i den stora salen på andra våningen på Rex

Men självklart ska en partiledare dra fullt på Rex nästan i vilket parti som helst och själv skulle jag tro att den rymmer max 150 personer den lokal man höll till i och tror att minst 95 % av besökarna var moderater. Jag törs säga utan att darra på manschetten att en sådan lite lokal har aldrig vi bokat. Vill Anders skryta över att moderaterna fick ihop fullt hus i den lokalen och är mycket nöjda över det även om jag inte skulle skryta så mycket som Anders för det antalet besökare där många säkert var inpiskade  att gå dit.

Det är PPM Fonder som kommer att sparkas

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är PPM Fonder som kommer att sparkas. Visst är det bra att man har sett över vilka fonder som får vara kvar i premipensionsfondsystemet. Det är mer än en tredjedel av fonderna i premiepensionssystemet som kan sparkas ut, har Dagens Nyheter skrivit. Det här har sitt ursprung i den blocköverskridande överenskommelse mellan regeringen och Alliansen som presenterades i december förra året.

Det kommer absolut att åka ut fonder ur systemet. Uppskattningen är att det kan handla om uppemot 300 fonder, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till Dagens Nyheter. Visst är det bra att det rensas upp för det är många som inte får den pension som de skulle haft. Det har visat sig tidigare att många har alldeles för höga avgifter vilket tillfallet ägarna.

Stoppa utländska hatpredikanter vid gränsen

Av , , 1 kommentar 1

Stoppa utländska hatpredikanter vid gränsen. Det är en del i det socialdemokratiska programmet om trygghet inför valet.

Religiös och politisk extremism är ett hot mot vårt samhälle. Framväxten av extrema grupper i Sverige drivs på av internationella organisationer som skickar ut representanter i världen för att sprida sina budskap. Dessa personer ska hindras från att resa hit. ( (Det förekommer att religiösa och politiska organisationer bjuder in talare med extremistiska budskap. Talarna kan till exempel vara representanter för högerextrema organisationer eller religiösa fundamentalister. Om en person kan komma att störa den allmänna ordningen är det redan nu möjligt att neka den personen att resa till Sverige. För att utnyttja den möjligheten måste berörda myndigheter utveckla arbetet med att kartlägga dessa arrangemang. ( (Socialdemokraterna vill:
*Att personer som vid upprepade tillfällen har uppmuntrat till terror eller hotat personer på grund av deras ursprung, religion eller sexuella läggning, ska nekas inresa i landet.

*Att EU tar fram en sanktionslista för att hindra hatpredikanter från att resa in i Schengen. 

*Att berörda myndigheter får i uppdrag att ta till de åtgärder som krävs för att hindra dessa personer från att resa till Sverige.

Det här är en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid som nu lanseras av Socialdemokraterna. Sverige ska bli tryggare  med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. (

Ordning och reda ska det vara i klassrummet

Av , , 2 kommentarer 1

Ordning och reda ska det vara i klassrummet. Jag tycker det är bra att Socialdemokraterna tar tag i detta. Visst är det störande både för elever och lärare. För elever som har det lite svårare måste det vara bra men det kan inte vara lätt att vara lärare om det är för surrigt i klassrummet. Socialdemokraterna har presenterat ett förslag som kommer att genomföras om vi får väljarnas förtroende att styra landet efter valet. Här kommer en kortversion av förslaget
 
Det ska råda ordning, studiero och fokus på kunskap i svenska skolor. Därför presenterar Socialdemokraterna i dag en rad förslag för trygghet och ordning i skolan. 
 
Socialdemokraterna har påbörjat det största trygghetsprogrammet i modern tid. Sverige ska bli tryggare  med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Tryggheten ska även stärkas i skolan. Det ska råda ordning, studiero och fokus på kunskap. Därför presenterar Socialdemokraterna i dag ett trygghetspaket för skolan.
 
Socialdemokraterna vill att:
 
*Mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet, det blir huvudregeln. Används digitala verktyg i undervisning ska skolan tillhandahålla dem.

*Disciplinära åtgärder ska skärpas.

*Möjligheten till avstängning eller omplacering av en elev som hotat eller utsatt annan elev eller personal för våld eller hot ska ses över och tydliggöras.

*Ordningskontrakt ska upprättas på varje skola.

*Skolans regler för trygghet och studiero ska vara ett gemensamt ansvar för elever, föräldrar och skolan.

*En nationell plan för studiero ska upprättas.

*Fler lärarassistenter i skolan ska anställas för att avlasta lärarna som ska få tid för planering och undervisning.

Det där tycker jag ser bra ut och det är bra att man tar tag i detta

Stor klyfta mellan Stockholm landet i Kulturen

Av , , 4 kommentarer 2

Stor klyfta mellan Stockholm landet i Kulturen. DN har en redovisning om hur statens pengar för kulturen fördelas i landet och det kan inte anses som rättvist. Hela 44 procent av statens kulturpengar gick 2016 till Stockholms län, visar rapporten Kultur i hela landet enligt DN. Och inte nog med detta så går 900 kronor per invånare till dem som bor i Stockholmsregionen jämfört med den genomsnittliga invånaren i landet som får drygt 500 kronor. Dessutom är det så att i Stockholmsregionen har man dessutom lägre skatt än vad vi har i Umeå.

Hela Sverige ska leva med verksamhetschefen Terese Bengard säger i pressmeddelande följande. Vi vill inte ställa stad mot land, men vi måste ändå visa på att olika delar av landet ges väldigt olika förutsättningar att utvecklas inom många områden  inte minst inom kulturen . Den uppfattningen delar jag

I Dagens Nyheters artikel kan man vidare läsa följande och jag citerar. Samtidigt lägger både Stockholms landsting och många av länets kommuner mindre pengar på kutlur än resten av landet, visar rapporten. Kulturens storstadskoncentration påverkar bland annat konstnärernas bostadsort. 70 procent av alla konstnärer inom bild/form, musik, teater, dans och film är bosatta i Malmö, Stockholm eller Göteborg, medan bara 39 procent av befolkningen bor i samma regioner . Slut citat Dagens Nyheter.

Trots detta gnälls det en hel del när det bland annat gäller kostnadsutjämningen. I Umeå vet jag att vi satsar betydligt mer kommunala pengar än de flesta kommunerna i Sverige och vi gör det för att vi tycker kultur är viktigt för livsmiljön i vår kommun. Däremot finns det inga kulturverksamheter i Umeå som helt finansieras av staten, vilket det finns gott om i Stockholm. Det behövs en rättvisare fördelning av statens kulturpengar.

Det kommer att Byggas mindre bostäder

Av , , 4 kommentarer 1

Det kommer att Byggas mindre bostäder. Det visar en prognos från analysföretaget Prognoscentret. Särskilt pekar man på byggandet av bostadsrätter. Bakgrunden är den ökade osäkerheten på bostadsmarknaden. Enligt prognoser tror man att det kommer att påbörjas 56 500 bostäder i år, och det är knappt 10 000 färre än under 2017.

Vinstjakten i välfärden begränsas

Av , , 2 kommentarer 3

Vinstjakten i välfärden begränsas. Det har varit oskäligt höga vinster inom välfärdssektorn. Jag är i princip inte emot att det finns privata lösningar inom vad som kallas välfärdsektotorn. För mig har skolan varit den jag ogillat mest. Det beror på att andra än de som betalar(kommunerna) är de som som både beslutar om att ge tillåtelse och kontrollerar att man gör rätt saker. För min del har ett anbudsförfarande varit mera korrekt. Det är många saker som kommunens skolar har och eftersom ersättningen betalas till samma nivåer som den kommunala skolan.

Nu lägger S-regeringen fram ett förslag om vinstbegränsning i svensk välfärd. Våra gemensamma skattepengar ska gå till att göra skolan och omsorgen bättre. Välfärden är till för våra barn, elever och brukare  inte för ett fåtal ägare. ( (Socialdemokraterna inleder nu lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Sverige ska bli tryggare  med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. ( (Vinstjakt riskerar att försämra välfärdens kvalitet. Felaktiga drivkrafter kan leda till glädjebetyg för att locka till sig elever, lägre lärartäthet, lägre löner eller konkurser när lönsamheten försämras eller allt för mycket pengar lämnat verksamheten. Det leder också till lägre bemanning i äldreomsorgen, och till otryggare anställningar för personalen. En stor folklig majoritet vill att vinstjakten i välfärden stoppas. ( (Socialdemokraterna vill:
” säkra att våra gemensamma skattepengar går till det som de är avsedda för  inte till vinstjakt.
” att det ska införas ett särskilt tillstånd att ta emot offentliga medel.
” att det i tillståndet finns en vinstbegränsning och att vinst därutöver ska återföras till verksamheten.
” att förslaget ska omfatta privata utförare av verksamhet i skola och omsorg.

Jag tycker det ser som att man gjort en rimlig bedömning även om man gnäller från de privata. Samtidigt tycker jag man ska ha sett över att den som betalar kalaset nämligen kommunerna haft ett inflytande. Ett alternativ att staten har tagit över det ekonomiska ansvaret för friskolorna. Det är staten som kontrollerar