Reinfeldt vet inte att han styr i minoritet

Av , , Bli först att kommentera 12

Reinfeldt vet inte att han styr i minoritet. Han är beroende redan idag av Sverigedemokraterna och där får han sitt stöd för att kunna styra Sverige. Vid några enstaka tillfällen markerar Sverigedemokraterna sitt missnöje mot högeralliansen.

Vi vet också att Sverigedemokraterna inte tror att de får sitta i en högerregering för i de flesta fall är de för långt till höger om moderaterna men markerar i vissa fall emot och enbart av taktiska skäl.

Sverigedemokraterna är det mest fackföreningsfientliga tillsammans med centerpartiet men helt plötsligt röstade man med de rödgröna för att stärka kollektivavtalen på den Svenska arbetsmarknaden med anledningen sv Lavaldomen.

Jag är helt säker på att motivet är för att de vill inte ha utländsk arbetskraft i Sverige. Inte för att de ska ha samma lön som svensk arbetsmarknad. De tror att då minskar den utländska arbetskraften. Självklart vill vi att Svenska avtal ska gälla även för arbetskraft utanför Sverige.

Nu förlorade den högerledda minoritetsregeringen med en omröstning om att stärka kollektivavtalen. Det kommer inte att ske för regeringen följer inte heller reglerna om visstidsanställningar.

Däremot är det helt klart att Sverigedemokraterna vill ha kvar Reinfeldts högerregering då den är en del i högerpolitiken på många områden. En röst på Sverigedemokraterna är en röst på Reinfeldt precis som idag.

När inser Reinfeldt sanningen

Av , , Bli först att kommentera 11

När inser Reinfeldt sanningen. Han får inte som han vill i riksdagen då han inte har majoritet med sig.han styr i minoritet och är beroende av Sverigedemokraterna om han ska ha igenom sina förslag i riksdagen. Regeringen vill höja snusskatten med 22,2 procent.

Men nu sätter sig en majoritet i riksdagen, S, V, MP och SD, emot förslaget.  Regeringens förslag är konstigt ur ett folkhälsoperspektiv, säger skatteutskottets vice ordförande Leif Jakobsson (S).

Bakslag för regeringen ännu en gång

Av , , Bli först att kommentera 10

Bakslag för regeringen ännu en gång. Regeringen åkte som väntat på ett bakslag i riksdagen på onsdagen. Med 154 röster mot 153 avslog riksdagen förslaget att ytterligare sänka arbetsgivaravgiften för unga upp till 23 år.

Enligt förslaget skulle bara ålderspensionsavgift betalas för unga som inte fyllt 23 år. Därtill skulle den nuvarande sänkningen slopas för ungdomar som fyllt 25. I dag gäller det upp till 26 år. Förslaget var tänkt att träda i kraft 1 juli.

Det finns bättre sätt att använda pengarna på. Tex satsningar på utbilda folk till de jobb som ändå finns.

Världen har fortfarande barbarer

Av , , Bli först att kommentera 12

Världen har fortfarande barbarer. Nygift gravid kvinna stenad till döds i pakistan av sina egna släktingar för att hon gift sig med en man hon själv valt

Kvinnan var på väg in i en domstol i Lahore för att försvara sin make mot anklagelser från hennes familj om att han skulle ha fört bort henne. I polisutredningen sägs att kvinnans bröder försökte skjuta henne men de missade

Då slog släktingarna ihjäl henne med tegelstenar. Hennes far har gripits misstänkt för mord. Det här är saker som inte får ske någonstans i världen och i länder sär görs måste världen protestera och ställa krav på landet

Hur är människor funtade i skallen när familjen stenar sin dotter till döds. Hedersrelaterat våld brukar det kallas och är det mest barbariska som sker i dagens samhälle. Det måste bort idag.

FD toppmoderat vet inte vem som får rösten

Av , , 1 kommentar 13

FD toppmoderat vet inte vem som får rösten. Är slutet när för Reinfeldt, Borg med flera i Nya Moderaterna. I går kväll hörde jag även moderaternas fd toppledare i Stockholm Kristina Axén Olin var tveksam om hon skulle rösta på moderaterna i nästa val. Undra på att M sjunker som en sten i förtroende då fd ledamöter i den innersta kretsen funderar.

Helt säkert gav de nya moderaternas framgångar där Reinfeldt och Borgs pekande åt partiets medlemmar eller megafoner vad som de skulle säga om en modell med förändrade begrepp som det nya arbetarpartiet som inte ens sympatisörer kände igen. Det fanns väl ingen arbetarpolitik i sänkta skatter för välavlönade, försämrad trygghet och hög arbetslöshet.

Sverige gillar inte att välfärden slaktas för att de som har det bäst ska få det bättre och de som har det sämst ställt får det sämre. De tycker inte om att försäkringar kallas bidrag som de skälva betalt. Orsakerna är många att förtroendet för en trött Borg och en trött Reinfeldt tappar i förtroendet.

Glädjande valresultat i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 11

Glädjande valresultat i Umeå. Jag är glad och stolt över att Umeåborna tog avstånd från Sverigedemokraterna vid EU valet. Lägsta siffran för dem i hela Sverige säger något om politiska klimatet i Umeå.

Umeå är och har alltid varit en öppen och tolerant kommun att leva och bo. Nu var valdeltagandet runt 50% och troligen har Sverigedemokraterna ändå haft lättare att mobilisera till EU valet vilket kan tyda på att de förhoppningsvis inte får plats i fullmäktige.

Jag tror att det ser lite annorlunda ut vi valet i höst då det visat sig att mindre partier har lättare i EU valen än i riksdag, landsting och kommunvalen. För oss Socialdemokrater gick det bättre än vid förra EU valet och vi fick ett ökat förtroende med runt 3 %. Tyvärr har inte media märkt av detta. Vår ökning i Umeå var lika stor i % som för Sverigedemokraterna . Piratpartiet var de största förlorarna gentemot förra EU valet som man bör jämföra med.

I länet måste man tyvärr konstatera att Sverigedemokraterna har det betydligt lättare att få förtroende i de små kommunerna. Lägst förtroende har de som sagt i Umeå, 4,4%, Robertsfors 5,7% , Skellefteå 6,3% av röstetalet. Det ska vi nog se till att det blir även vid höstens val. Vi måste se till att främlingsfientliga partier står utanför de beslutande församlingarna i länet. Vi måste ha ett län som står för alla människors lika värde.

EU valet en källa till oro för framtiden

Av , , Bli först att kommentera 12

EU valet en källa till oro för framtiden. I valet till Europaparlamentet har fler och fler främlingsfientliga, rasistiska nazistiska extrema högerpartier kommit in och fått så många platser i flera länder i Europa och nu även Sverige. Det är oroande för EU är ett fredsprojekt och ett projekt för ökad sammanhållning och fri rörlighet.

Front Nationale i Frankrike får 25 % Nazistiska Partiet i Tyskland får ett mandat och Danske Folkarti är störst i Danmark och även i Storbritannien är det främlingsfientliga Indepedent störst med 24% av väljarna. Det är ett val där främlingsfientliga krafterna som mobiliserar sina väljare och det ger resultat när det är lågt valdeltagande. EU kritiska högerextrema partier har nått framgångar men även EU kritiska partier till vänster har haft framgång

I flera länder är valdeltagandet dessutom mycket lågt och i Slovakien var det så lågt som 13%., Tjeckien under 20, Storbritannien och Nederländerna under 40 %.
Nu är flera av siffrorna från vallokalsundersökningar.

I Sverige blev det ett kraftigt ras för moderaterna medan vi lyckades få lika många väljare som förra valet. Allianspartierna behåller antalet ledamöter. Framåt har MP gått och blivit näst största parti, Fi kommer in och det måste nog tillskrivas Schyman och den hjälp partiet haft genom media. Sorgligt nog får främlingsfientliga Sverigedemokraterna två platser i parlamentet. Centerna och KD gick det bättre för än i förra valet

I länet har inte Sverigedemokraterna nått samma framgång som i resten av landet vilket är glädjande. Alla allianspartier hamnar i länet på runt 6,5 % liksom FI medan vi har betydligt fler väljare än alla allianspartier tillsammans och hamnar på runt 33% vilket är betydligt bättre än i riket. MP är även näst största parti med runt 14% och V runt 12% . Valdeltagandet i länet blev runt 52%.

Nu börjar de så kallade experterna att spekulera i orsakerna till vinster och förlusterna för de olika partierna och främst för tappet för M, framgångarna för FI och MP. Min egen reflextion är att arbetslösheten i Europa har gett framgångar för främlingsfientliga partier där man tror att invandrare och den fria rörligheten är orsaken arbetslösheten.

I Sverige verkar det komma in ett nytt parti vi varje EU val nu åkte piratpartiet ut och förra gången var det Junilistan som åkte ut och nu kom FI in. Jag tror inte heller siffrorna i Svenska valet går att översätta till höstens val. Men man måste vara bekymrad över att Europa blir mer och mer främlingsfientliga

Grisbönder är en döende näring

Av , , 1 kommentar 14

Grisbönder är en döende näring. Nu har vi under en tid fått höra hur man i Danmark och ännu värre i Tyskland matar grisar med antibiotika och som är en grogrund för resistenta bakterier. Påstår en del medan andra säger att det inte är bevisat. Folk vill ha mera svenskt griskött men det finns inte att få tag i.

I VK den 24 maj finns en artikel om Umeås sista grisbonde som tvingades slå igen i början av året då slakteriet inte ville skriva på nya avtal. Varför hade dock inte VK lycktas ta reda på. I vilket fall som helst skulle Erik Bäckström kunna fortsätta ha 400 grisar i sitt grisstall.

Orsaken till att det inte finns grisbönder i Norrland är den Svenska jordbrukspolitiken eller snarare brist på den. Man skyller ständigt att det är EU,s fel men det är en ren och skär lögn. I Finland där har man sett till att man skyddar och har kvar sina grisbönder men det är klart att det kostar lite. Har man regler som gör det dyrare måste staten ta ansvar och kompensera bönderna för detta.

I Sverige har vi minst antibiotika i fodret av de flesta EU länderna och högre krav på djurskyddet och troligen även på slakterierna för det är för mig obegripligt att inte slakteriet skriver avtal så Erik får slakta sina grisar. Har Sverige infört hårdare regler än EU så måste självklart staten kompensera bönderna för detta.

Är danskt och tyskt griskött billigare eller mycket billigare är konsumenterna inte villiga att betala mycket mera för det svenska köttet. Så fungerar egentligen all handel då folk inte fått lära sig att kvalitén har betydelse.

Allt går numera ut på att allt ska köpas till lägsta pris i alla fall i offentlig sektor när den gör sina upphandlingar och LOU ger bara en massa överklagningar.

Grisarna ska ha det bra så länge de lever och ska bli mat. De ska inte matas med antibiotika och andra saker för att gynna produktionen däremot ska djuren som människorna få antibiotika om och när de blir sjuka.

Det är regeringens jordbrukspolitik som är orsaken till att vi inte får Svenskt griskött. Regeringen har satt skattesänkningar före bättre mat. Vi är inte självförsörjande på mat, långt därifrån och det gäller inte bara griskött.

Det dröjer inte länge förrän vi är utan potatis som odlas lokalt. Det finns sämre förutsättningar i Norrland än i Skåne att bedriva jordbruk beroende på den långa vintern vi har.

Regeringen har glömt bort Norrland även i jordbrukspolitiken och sorgligt men sant så har den regering där centerpartiet haft ansvar för jordbrukspolitiken sett till att grisbönderna i Umeå har utrotats. Att centern varit så enögda och tagit på sig att ansvara för att ta död på det Norrländska jordbruket i alliansregeringen är obegripligt.

Centern avger grislöfte en Larsson

Av , , 2 kommentarer 18

Centern avger grislöfte en Larsson. Vad han säger har ingen betydelse. Har man velat ha grisuppfödningen har man kunnat göra det i Sverige. I Finland har man i nationen sett till att man stöttat lokal grisproduktion.

I Sverige har centern styrt jordbrukspolitiken i snart sex år och under den tiden har man tagit död på Norrländska jordbruket och nästan det svensk
Har centern velat ha kvar vårt jordbruk har man kunnat driva en annan politik. EU s regler än minium inte max

Sjuka och arbetslösa förföljs av regeringen

Av , , 6 kommentarer 17

Sjuka och arbetslösa förföljs av regeringen. Det har jag sagt förut och säger det igen. De har inte fått några löneökningar då taket i försäkringarna är för låga. De har tappat mycket i köpkraft.

Sjukskrivna och arbetslösa betalar mer i skatt på varje krona än vad löntagare och pensionärer gör. Det är jobbskatteavdragen som gör skillnaden så stor. Löntagarnas skatt har sänkts men på A-kassan och på sjukpenningen har inga skatter sänkts vilket gör att de straffats med sänkt köpkraft

En sjukskriven kan få max 21240 i månaden och betalar då 6 160 i skatt medan en löntagare i arbete betalar 4660 i skatt en skillnad på 1500 kronor

En arbetslös som har 14960 i a-kassa betalar 3994 i skatt men en person med samma lön 2781 mindre. Till och med pensionärerna har lägre skatt då den som har 21.240 kr/mån i pension betalar i snitt5.290 kr i skatt vilket är 870 kr mindre än skatten på sjukpenningen och
861 kr mindre än skatten på a-kassa.

Det här är typisk gammaldags högerpolitik. De som har det sämst de sjuka och arbetslösa ska förföljas till vilket pris som helst. Det gäller att det blir slut på den här typen av diskriminering. Alla med samma inkomst ska betala lika mycket i skatt