Ingenting är gratis allt ska betalas över tiden

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Jag sade det i går och jag säger det igen ingenting är gratis och det vi ska finansiera tillsammans det måste betalas med skatter. Nu ger jag lite exempel på det som har att göra med att ta ansvar för framtiden och ett hållbart samhälle.
Jag själv har tidigare varit emot skatter på bensin och drivmedel på fossila bränslen men nu är jag säker på att ju fortare vi ställer om ju bättre.
Så här ser förslaget ut
 
 • Koldioxidskatten ska höjas med 10 öre 2011 och ytterligare 7 öre 2012. Detta motsvarar 29 öre 2011 och 20 öre 2012 i bensinskatt i konsumentled. En genomsnittsbilist som kör 1500 mil om året får ökade kostnader med 29 kronor per månad första året och 49 kronor per månad andra året.
 
 • För att kompensera för dem som behöver bilen för att ta sig till och från arbetet, och de som använder bilen i arbetet, höjer vi reseavdraget med 75 öre 2011 och 150 öre 2012.
 
Vårt besked är att nivån på koldioxidskatten, utöver den befintliga indexeringen, endast ska höjas i två steg under mandatperioden, 2011 och 2012.
 • Sänkt fordonsskatt på bussar För att dämpa effekten av den höjda koldioxidsskatten på kollektivtrafiken ska fordonsbeskattningen på bussar sänkas med 100 miljoner kronor.
 
 • Stöd till efterkonvertering. Vi föreslår att 25 miljoner kronor årligen 2011-2012 avsätts till efterkonvertering av bilar så att fler kan köra miljövänligt. 5000 kr ska ges i stöd till den som konverterar sin bensinbil till en etanolbil.
 
 • Stöd till omställning av den svenska fordonsparken För att påskynda omställningen av den tunga fordonsparken föreslår vi ett tillfälligt stöd till förnyelse av tunga fordon. 25 miljoner kronor årligen 2011-2012 satsas på detta.
 • Nystart för Klimatinvesteringsprogrammet Vi vill göra en nystart för Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som ger kommuner, företag och andra aktörer goda ekonomiska möjligheter att satsa på klimatvänlig teknik. Vi föreslår att 600 miljoner avsätts till Klimp över perioden 2011-2012. Programmet ska bidra till ökad klimateffektivitet och utveckling av ny, grön teknik samt gå till de samhällsekonomiskt mest lönsamma projekten.
 • Kilometerskatt för tung lastbil En kilometersskatt kan införas tidigast år 2013 och ska användas för att finansiera investeringar i infrastruktur. Vid införandet av en kilometerskatt ska hänsyn tas till skogsindustrin som saknar alternativ till transport på väg. En möjlig lösning för detta är att geografiskt differentiera skatten. Vi vill införa en skatt i nivå med vad SIKA och klimatberedningen har föreslagit – cirka en krona per kilometer i 2001 års prisläge. Detta motsvarar cirka fyra miljarder kronor i intäkter.

 • Det här ingår hur vi finansierar våra investeringar i jobb och välfärd. Det handlar om att öka rättvisan i skattesystemet – och att se till att skatterna bidrar till klimatomställningen. Fler jobb och mindre klyftor är vår politik.
 • Regeringen har tidigare ägnat all kraft åt att gnälla på att vi inte har presenterat dessa förslag. Nu ägnar man all kraft åt att gnälla på att vi har presenterat förslagen. Det är en osammanhängande oppositionspolitik – när Sverige behöver en regering som tar ansvar för landets utveckling.
 • Vi behöver använda styrmedel för att snabbare ställa om Sverige, få fram de nya gröna jobben och hjälpa bilisterna att köra mer på miljövänliga bränslen. Vi behöver också resurser för att finansiera de satsningar på jobb och utveckling i hela landet som vi vill göra. Det duger inte att fortsätta låna till skattesänkningar.
 
 • Vi vet att Sverige är ett vidsträckt land – och att många pendlar lång väg till jobbet. Höjningen av bensinskatten kompenseras därför fullt ut för dem som behöver bilen till jobbet. Vi ger också att tydligt besked att vi inte tänker göra några ytterligare höjningar av bensinskatten under nästa mandatperiod utöver dem vi nu presenterar.  

         Jag ska i en blogg senare redovisa vilka skatter centerpartiet ville ha på drivmedel 

Blå dunster och buskig borglig propaganda

Av , , 2 kommentarer 13

 

Jag har sett många lögner från alliansföreträdare med anledning av de rödgrönas förslag till budget och pengar till kommunerna. Jag säger att det är lögner för det de säger är inte sant. De pengar som man satsar är finansierade och ger en bättre välfärd.
Å andra sidan har de kritiserat de skattehöjningar som föreslås som ska förstöra landet enligt deras vulgärargument. Jag har också sett alliansföreträdare i Umeå tala om hur ekonomin blivit mycket bättre och då blir jag ännu mer förvånad.
Våra verksamhetsföreträdare har idag visat vilka volymökningar vi har främst inom skolan, individ och familjeomsorgen, äldreomsorgen och förskola eller som jag brukar kalla det barnomsorgen. Och för att minska antalet barn i barngrupperna
Deras bedömning av behoven handlar om i runda tal 170 miljoner och att fördela efter att ha följt regeringens prognoser finns i runda tal 70 miljoner kronor. Det kommer att bli svårt att klara av dessa verksamheter med nuvarande standard med de volymökningar som finns och jag hoppas verkligen att vi byter regering som kommer med mera pengar till kommunerna men även de 12 miljarderna som man föreslår i den rödgröna budgeten gör att det blir mycket knapert och ännu svårare blir det när avtalsrörelsen är klar då vi räknat upp nämndernas lönebudgetar med 2 % för mer hade vi inte råd med förut.
Så med en borglig politik för kommunerna blir det nedskärningar om de inte kommer med mera pengar. Vi har dessutom ökningar av socialbidrag och placeringar av ungdomar som har det svårt vilket det alltid brukar bli när det är sämre sociala skyddsnät.
Den här regeringen har valt att sänka skatterna och det ligger ju i deras ideologi att skatt är något ont men de talar aldrig om att det ger mindre välfärd. Skatten har sänkts mest för de som redan har det bäst och har klarat sig utan skattesänkningar som jag till exempel. Tala om vad ni ska ta bort för att finansiera skattesänkningarna i stället.

Varför kommer lögner ut om Björklöven

Av , , 1 kommentar 4

 

Jag vet snart inte vad jag ska tro och jag återkommer till den källgranskning som media måste göra innan man publicerar och som man tvingas svara på när man blir uppringd som jag igår.
De hade tidigare talat om detta lån av Baltic men, men men
Har stått att läsa i VF och även i VK att Björklöven, s bolag har skulder till föreningen. Nu har det visat sig att även konkursförvaltaren hade läst de ekonomiska rapporterna dåligt och att den skuld som bolaget hade var en skuld till Baltic.  Så här sägs det nu i VF
Vk har inte uttalat sig lika konkret men i artikeln står samma summa pengar och det går att läsa underden här artikeln.

12 miljarder mer till välfärden

Av , , Bli först att kommentera 6

De rödgröna har gett besked inför vårbudgeten. I vårbudgeten kommer man att föreslå att kommunernas resurser ska stärkas med 9 miljarder kronor mer än i regeringens budget. Därutöver föreslår man över 3 miljarder i riktade satsningar över en tvåårsperiod med särskilda satsningar på bl.a. skolan och sjukvården. Kommunsektorn får sammantaget 12 miljarder i förstärkningar under år 2011 och 2012.

Välfärdssatsningen bedöms bidra till 10 000 – 15 000 fler jobb i välfärden i kommuner och landsting. Ett första steg för att möta de utmaningar som kommer inom kommun- och landstingssektorn. Utmaningar inom exempelvis skola, vård och omsorg. Satsningar som kommer att stärka välfärdens kvalitet i Sverige och som gynnar alla.
 
De rödgröna har också kommit överens om att kontinuerligt se över statsbidragens storlek för att under nästa mandatperiod se till att ha värdesäkrat statsbidragen.
Beskedet är mycket positivt och Sverige behöver en ny färdriktning. Välfärden måste sättas före nya stora skattesänkningar såsom den borgerliga regeringen har gjort och vill fortsätta göra.
 
Enligt regeringens egen prognos fortsätter uppsägningarna i välfärden i år. Totalt bedöms hela 25 000 välfärdsarbetare ha försvunnit från den gemensamma välfärden och trots stora behov valde den borgerliga regeringen att inte tillföra några pengar  i sin budgetproposition till välfärden i kommuner och landsting. Det är tydligt att de borgerliga partierna fortsätter att prioriterar skattsänkningar för de redan välbeställda framför investeringar i välfärden.  

Vi måste se till att Umeå växer snabbare

Av , , 25 kommentarer 7

Umeå har växt i jämn takt sedan 50-talet och kommunen har ett mål om 200 000 invånare år 2050, men inte alla tycks vilja detta.

Vi noterar hur andra regioner fortsätter att växa och frågan borde snarare vara hur vi i Umeå kan snabba upp vår takt, oavsett vilka mål vi har.

Stockholmsregionen beräknas öka med 400 000 invånare fram till 2030 vilket skulle kunna omsättas i våra siffror fram till 2050. Detta om något visar att Umeåregionen måste få till en snabbare tillväxt annars kommer vi att halka efter och redan inför detta val vet vi att Stockholm får fler mandat i riksdagen.

De allra flesta är numera överens, förutom några få som lever i nostalgins värd, att tillväxt och byggande av städer är framtidens sätt att bygga mer hållbara städer. Täta städer är den möjlighet som finns när det gäller att klara klimatmålen och bygga på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vi skulle alla behöva hjälpas åt för att öka tillväxttakten och skapa nya, bättre och fler jobb. Utbudet över hela linjen blir då starkare. Samtidigt får sjukvården och infrastrukturen i dess helt bättre underlag och kvalitéerna ökar och därmed attraktionskraften.

Vi har alla ansvaret att se till att inte Umeå blir en stad som börjar backa och vi kan inte tillåta att all befolkningstillväxt ska ske runt Stockholm och till viss del Malmö och Göteborgsregionen. Jag hoppas verkligen att mina kollegor i de mindre kommunerna i norr inser att Umeå är den motor som behövs för att regionen ska överleva.

Umeå konkurerar inte med de små kommunerna, utan är snarare en förutsättning för att de små kommunerna ska finnas kvar. Inställningen borde snarare vara hur bra det skulle varit för turismen i Västerbottens fjällvärd om närområdet Umeå hade varit dubbelt så stort.

 

Vad viss media har lätt att bli budbärare för vissa avsikter

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Jag har i alla tider haft svårt att se vilka grunder som man gör sin nyhetsbevakning utifrån. I dag hade vi 2 interpellationer om ett ärende som egentligen är mer än 10 år gammalt eller rättare sagt 19.
Den grupp som är emot den yttre dragningen var självklart på plats och jag misstänker att det var de som fått framförallt TV och radion med sig. Att de är emot den yttre dragningen är verkligen ingen nyhet.
Vänsterpartiet och miljöpartiet som varit mot alla vägbyggnationer som skulle förbättra miljön ville då helt plötsligt att vi skulle göra avsteg från den ordning vi har nämligen interpellationer och enkla frågor först och att de enkla frågorna skulle hinnas med tillsammans med någon interpellation inom den första timmen.
När det gäller vägarna så är det faktiskt vägverket som beslutar över de statliga vägarna och kommunen yttrar sig och därför vet jag inte ens om det går att behandla eftersom vi behandlar medborgarförslag som rör kommunen, men yttrar sig gör alltid kommunen.
Jag frågar mig vart är nyhetsvärdet över en interpellation eller att några personer lämnar in ett medborgarförslag i en fråga som diskuterats så länge och som sedan länge är fastställd i den kommunala översiktsplanen.
Jag tror ärligt talat att man gör ingen nyhetsvärdering, man hakar alltid på när någon är emot något utan att man granskar de argument som de framför och de argument som finns emot den dragning de företräder.
Vem granskar media och framförallt de som betalas av oss alla

Företagen borde satsa mer på arbetsmiljön

Av , , 1 kommentar 7

Forskning har visat att det är mycket lönsamt att satsa på arbetsmiljön, samt sjuk- och friskvård. För varje krona man satsar får men tre tillbaka.

Hur man mår, oavsett om det är arbetsrelaterat eller inte, påverkar hur man arbetar säger Lohela Karlsson som forskare på ämnet.

Posten satsade 100 miljoner i hälsofrämjande åtgärder och sänkte kostnaderna för ohälsa så till den vida grad att sjukfrånvaron minskade med 500 miljoner. Umeå kommun har också gjort stora satsningar som påverkat både sjuktalen och ekonomin.

Vi hade tidigare höga sjuktal och när förvaltningarna hade underskott åberopade man ofta att detta berodde på de höga sjuktalen och att man inte hade pengar till att åtgärda detta. Den forskning som kommit fram är glädjande då det visar på vikten av att prioritera åtgärder som syftar till att minska sjuktalen och att syssla med hälsofrämjande åtgärder.

Det är därför märkligt att den borgerliga regeringen, det första de gjorde vid makten, var att ta bort den forskning som bedrevs via Arbetslivsinstitutet och som hade till uppgift att finna vägar för det förebyggande hälsofrämjande arbetet.

Vi får hoppas att företagen tar del av den forskning som nu presenterats och att de ser vilken nytta de har av företagshälsovården men också att de ser nyttan av övriga hälsofrämjande åtgärder som t.ex. kost och motion. Dessa åtgärder ger mycket tillbaka och det är ett mycket bra odds att få tre gånger pengarna tillbaka.

Norrbottniabanan blir verkliget.

Av , , Bli först att kommentera 7

Norrbottniabanan blir verkliget.

Får vi en ny regeringen efter valet i september kommer Norrbottniabanan att byggas det skriver bland annat Mona Sahlin tillsammans med V och Mp i en debattartikel i Dagens nyheter. Det är bra men inte helt oväntat då socialdemokraterna fört fram den tidigare.

Det är bra ur många synpunkter inte minst miljömässigt och viktigt för industrin. Det finns också med att påbörja satsningar på snabbtåg på vissa platser och det finns med pengar till att även vägnätet får sitt.

Det här är bra och inget fel att vi fick det före första maj som jag tagit upp i min blogg. Vi har ju försått sedan länge att moderaterna har haft svårt med järnvägssatsningar allt sedan diskussionen om Botniabanan påbörjades

Höjda elpriser

Av , , 1 kommentar 7

 

Lagar höjer elpriset
 
Tolv miljarder kostade den satsning som gjordes förra året på nya elmätare. Det här är konsumenterna som får betala och en del i att nätavgifterna tvingats höjas. De kom till för att man skulle spara el men satsningen har visat sig vara näst intill effektlös.
 
Forskare på Lunds universitet visar att många i stället ökade sin konsumtion.
Jag är ju intresserad av energifrågor och nu kan jag säga att mina farhågor besannades. Jag förstår inte hur man kunde tro och det finns de som tror att även timtaxa skulle minska elförbrukningen. Hushållen behöver strömmen för värme, maten ska lagas och lyses tändas då det blir mörkt och då kommer elen att användas, det var inte överraskande

Dagens stjärna hittar du på Umåker

Av , , 1 kommentar 4

 

 

 

 

I dag är det stor trav ute på Umåker, där helgens V75 körs. 

 Det är många riktigt bra lopp och en av Sveriges största stjärnor är på besök nämligen Maharajah är på besök.

Den hästen var fjolårets stora stjärna och vann många lopp däribland Svenskt travderby som är ett lopp för 4 år gamla hästar och han sprang in drygt 4,5 miljoner kronor. Den hoppas nog hela travsverige ska dyka upp i Prix d’Amèriqe nästa år.

Ta chansen och åk ut på Umåker får du se en riktig stjärna. I guldivisionen får du också se vår tidigare klubbmedlem i Umeå Bangolfklubb Torbjörn Boström, s häst Reven D’amor starta, men hade otur och fick spår 12.

Det finns dessutom för första gången på mycket länge många Västerbottenshästar med bra vinstchans.

Nordsvenskloppet har Umeåhästen Eld Kevin med Jan Norberg i sulkyn som kan vinna om han får spara sin speed till upploppet och min kollega kommunalrådet Arne Hellsten från Malå har i samma lopp sin duktiga häst Farmfurir.

Vi syns på ovalen som man kallar en travbana och ovalen är Umåker

Fredrik Reinfeldt besöker i dag Umeå och Mona Sahlin och jag har en artikel i dagens VK och som du kan läsa här