Travet i Norrland får storstryk av sin egen organisation

Av , , 3 kommentarer 8

Travet ska spara massor med pengar de kommade året och det är många travtävlingar som försvinner i hela landet
Så här ser det ut längst i norr där 20 tävlingsdagar bantas bort av de 49 dagar som ska bort i hela Sverigen.

Boden 31, -4 tävlingstillfällen. Skellefteå 16, -2 tävlingstillfällen. Umeå 23, -5 Solänget 11, -2, Dannero 12, -2 Östersund 25, -5. Sommarbanaorna får oförändrat antal dagar och Sundsvall får behålla sina 50 dagar. Vart ska Boden få sina hästar från då många från närområdet försvinner även om de klarar sig hyfsat

Det finns ju flera orsaker till att det måste fram besparingar och det är att det inte går att komma fram med ett avtal som passar både staten och travet och kommer man inte fram är risken att travet är en utdöende närin och att staten dessutom i nästa skede tappar stora intäkter. Regeringen har ju sagt att man vill avskaffa spelmonopolet och då är sporten död

Det kan det bli en då för vem i Norrland vill satsa på dyra hästar när tävlingstillfällena blir betdyligt färre. Jag tror det är dit man egentligen vill och det har vi sett tidigare. Det är bara två år sedan man slog fast att Umåker skulle vara en åretruntbana. 23 dagarar är för lite för en åretruntbana

Det kommer inte heller att finnas sällskap som har råd att utveckla sporten och anläggningarna som är dyra att hålla igån när dessa kostnader ska belasta allt färrre travdagar att slå ut kostanden på.

Det här är ett klnivstick i ett sällskap som satsat inte minst på att göra banan bra ur djuskyddssynpunkt. Man också konstera att publiken håller på att svika banorna och det är många dagar på året det är nästan öde med folk på Solvalla. Jag tror det som man nu håller på med är den näst sista dolken i ryggen på travet inte minst i Norrland, den andra kommer när staten inte vill vara med på minst samma sätt som tidigare och det leder också till att många tusen människor blir utan jobb

Socialdemokraterna i Riksdagen satsar på skolan

Av , , 3 kommentarer 13

Investeringar i skolan: mindre klasser, tidiga insatser och lärarmiljard – budgetnyhet

Förslagen finns med i Socialdemokraternas kommande budgetmotion.
Socialdemokraterna investerar 4,5 miljarder i skolan i den kommande budgetmotionen. Det är nära 6 gånger mer än regeringen.

Socialdemokraterna prioriterar investeringar i jobb och skola före att låna till skattesänkningar.

Investeringarna i skolan om 4,5 miljarder går till detta:
1. Höj kunskapsresultaten genom tidiga insatser
– Mindre klasser de första åren i skolan
– Anställa 1000 fler speciallärare och specialpedagoger
– Utbilda 1000 fler förskollärare

2. Lärarmiljard
– Färdplan för läraryrket
– Karriärtjänster
– Kompetensutveckling
– Minskad administration för lärare
– Kvalitetssatsning på lärarutbildningen
– Stärka det pedagogiska ledarskapet

3. Ge alla elever förutsättningar att lyckas i skolan
– Investeringar i skolor med tuffa förutsättningar
– Skolforskningsinstitut
– Läxhjälp till alla elever
– Obligatorisk sommarskola
– Obligatorisk gymnasieskola till 18 års ålder

VResultaten i skolan har sjunkit sju år i rad och klyftorna i skolan växer. För att vända resultaten i skolan krävs mindre klasser de första åren i skolan, tidiga insatser och att vi ger lärarna riktigt bra förutsättningar att göra sitt jobb.

Regeringen har nu lagt sin sista budget. De prioriterar inte skolan. Regeringen lägger mer än 20 gånger så mycket på skattesänkningar än på skolan. Socialdemokraterna prioriterar skolan – mindre klasser och en
lärarmiljard.
Läraryrket är ett av de viktigaste yrkena i samhället och bör ha bättre villkor och högre status. Vi föreslår därför en lärarmiljard i vår budget.

Skandalös behandling av Norrland

Av , , 2 kommentarer 27

Skandalös behandling av Norrland. Så lyder rubriken på en ledare i Dagens Arena. Jag kan inte annat säga att jag delar den uppfattningen. Det handlar om regeringens förslag till infrastruktur budget. I stället för att länka till ledaren så klistrar jag in den här nedan för det är den möjlighet jag har när jag skriver via telefon.

Så här skriver Åsa Petersen i Dagens Arena

Staten använder Norrland som råvarukoloni men vill inte ens betala för säkra godstransporter från landets norra delar. Det är skandalöst.

Det är knappt så en tror det. Men när Dagens Arena granskar regeringens nya infrastrukturbudget visar det sig att de fyra nordligaste länen  halva Sveriges yta  får dela på knappt tre och en halv procent.

Sammanlagt vill regeringen satsa 190 miljarder kronor på infrastruktur mellan 2014 och 2025. Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten får tillsammans knappt 6,5 miljarder. Samtidigt får Stockholm drygt 31 miljarder, Västra Götaland 36,5 miljarder och Skåne 10,4 miljarder.

Även om man räknar bort underhållet av infrastrukturnätet får de nordligaste länen bara dela på cirka fem procent.

Det är skandalöst. I den nu pågående gruvdebatten har det blivit tydligt hur staten använder Norrland som råvarukoloni. Därifrån transporteras stora mängder naturresurser ut i Sverige, Europa och världen. Malm från gruvor, virke från skogen och vattenkraft från älvarna.

Men Norrland får nästan inget tillbaka. När Fredrik Reinfeldt säger att gruvan är för Sverige vad oljan är för Norge  är han totalt ute och cyklar. Den norska staten ser till att bli rik på oljan. Det är mer än man kan säga om Sverige.

Utländska gruvbolag kan komma till Norrland och bete sig i princip hur de vill, samtidigt som gruvavgiften är pinsamt låg. Gruvbolagen behöver bara betala en halv promille av värdet på mineralerna till staten. I världens övriga gruvnationer brukar nivån ligga på mellan 10 och 30 procent.

Regeringen säger även nej till att bygga Norrbotniabanan. Denna 27 mil långa järnväg, som skulle sträcka sig mellan Umeå och Luleå, är enligt Trafikverket en vinstaffär för både ekonomin och miljön. Transportkostnaderna för godstrafiken kan sjunka med upp till 30 procent. Koldioxidutsläppen beräknas minska med cirka 80 000 ton per år.

Trafikverket konstaterar att godstransporterna mellan norra och södra Sverige är omfattande. Ungefär 60 procent av godstransportarbetet på järnväg sker i norra Sverige. Samtidigt tvingas industrin att använda stambanan genom övre Norrland, en bana som byggdes för 1800-talets behov. Stambanan har stora lutningar, tvära kurvor, låga hastigheter och ett enda spår  vilket gör den sårbar för störningar.

Ändå har flera regeringar i rad struntat i att bygga Norrbotniabanan.

Stefan Löfven lovar bot och bättring från Socialdemokraterna. Norrbotniabanan ska byggas. Men medan statsministern gärna solar sig i glansen från gruvboomen, och näringsministern försäkrar att hela landet ska leva, vill regeringen varken höja gruvavgifterna eller göra anständiga satsningar på godstransporterna i Norrland.

De behandlar helt enkelt norra Sverige som en råvarukoloni att suga ut. Så mycket som möjligt ska forslas från Norrland men så lite som möjligt ska ges tillbaka.
Blott tre och en halv procent av infrastrukturbudgeten. Smaka på siffran igen.

Slut på citat från ledaren men jag måste upprepa att det är precis så här man känner. Regeringen bryr sig inte om Norrland och det finns fler saker som glömts bort bland annat Kvarkentrafiken som är en viktig länk österut men som betalas igen på något år

Solvalla, Kriteriet och Löven- Karlskoga

Av , , Bli först att kommentera 8

Solvalla, Kriteriet och Löven- Karlskoga. I dag är det största loppet för treåriga hästar på Solvalla nämligen Svenskt Trav-Kriterium med ett första pris på två miljoner kronor. Det ser svårt ut denna gång men jag tror mest på häst nummer 4 Amazing Man som tränas och körs av Veijo Heiskanen. En hingst som startat 11 gånger och har 4 segar och 4 andraplatser. Men på V75 tar jag med ytterligare 6 hästar

Tyvärr hinner jag inte hem för att se Björklöven möta Karlskoga som överraskat på mig och ligger trea i serien. Ärligt talat tror jag man får svårt att vinna men visst finns chansen. De matcher jag sett tycker jag ändå man spelat hyfsat men det måste bli bättre och snabbare till skott. Det är ont om tid i dagens hockey. Hoppas bara att det är en bättre domare än senast mot Mora. Lycka till Löven och jag håller tummarna ska ni veta

Läxhjälp för alla – avskaffa läxRUT…

Av , , 4 kommentarer 22

Läxhjälp för alla – avskaffa läxRUT Läxhjälp till alla elever
Med S-budget får alla elever möjlighet till läxhjälp. Vi kommer att investera 100 miljoner kronor utöver regeringens 16 miljoner kronor för att alla elever i grundskolan ska ges möjlighet till läxhjälp iskolan, på fritids eller i samarbete med ideella föreningar.

Regeringen har infört läx-rut så att elever vars föräldrar har råd att betala kan få hjälp med läxorna. Men inte bara dessa barn ska få möjlighet till läxhjälp  alla elever ska ha det. Den moderatledda regeringen bidrar med sin politik till att öka klyftorna i skolan. Socialdemokraterna står för en helt annan politik och kommer att
avskaffa läx-rut och istället införa läxhjälp för alla elever.

Alla elever ska ha samma chans att klara skolan. Inte bara elever var föräldrar har råd att betala ska ha
möjlighet till läxhjälp  alla elever ska ha det. Våra gemensamma skattemedel ska aldrig användas för att aktivt öka skillnaderna mellan våra barns framtidsmöjligheter. Det är en del i den generella välfärdspolitiken. Det är inte plånbokens storlek som ska avgöra om man får läxhjälp

Läx-rut är ett tydligt exempel på hur regeringens politik ökar skillnaderna i skolan och klyftorna i samhället. Läxrut visar tydligt var skiljelinjerna går i svensk politik.Resultaten i skolan har sjunkit sju år i rad och samtidigt ökar skillnaderna mellan skolor och olika elevgrupper,
likvärdigheten i skolan försämras.

OECD visar tydligt att de resultatmässigt mest framgångsrika skolsystemen i världen är de skolsystem som också är mest likvärdiga. Vi behöver därför reformer på skolans område som stärker såväl resultaten som likvärdigheten. De går hand i hand. Att säkerställa att alla barn får tidigt stöd i skolan genom mindre klasser och fler speciallärare och specialpedagoger främjar likvärdigheten samtidigt som det ger högre skolresultat.

Vi behöver säkerställa att skolpolitiken medverkar  och inte motverkar  en likvärdig skola med höga resultat. Därför ska alla elever ges möjlighet till läxhjälp och läx-rut ska avskaffas. Skolan ska organisera läxhjälp på ett sätt som skolan ser fungerar bäst. För de yngre eleverna väntar vi oss att läxhjälpen främst kommer att bedrivas inom ramen för fritidshemmen, då drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna. Skolor kan samverka med ideella föreningar för att erbjuda alla elever
läxhjälp.

Det är Skolverket som ges i uppdrag att fördela stimulansbidraget om 100 miljoner kronor till kommuner och
fristående skolor för att alla elever i grundskolan ska erbjudas läxhjälp.

Staten bidrar inte med regler som ger bra miljö

Av , , 1 kommentar 14

Staten bidrar inte med regler som ger bra miljö. Vi har problem med luftkvaliten i centrala Umeå och därför byggs det nya vägar. Det har tyvärr dragit ut på tiden och den västra länken blir nog inte klar före 2017 och då har det tagit mer än 20 år.

Staten har inte heller ett regelsystem som gör det möjligt att få en bättre miljö snabbare. En ny E4 har byggts och är klar för ett år sedan men att det ska ta ett år att få fram ett genomfartsförbud för tung trafik är obegripligt. Det har inte heller drivits fram av Trafikverket utan av kommunen som bad Länsstyrelsen agera. Ett motiv var att det var en statlig väg och att den kan man inte sätta genomfartsförbud på. Men vi alla här har sett vägverket stänga av vägar när det är tjällossning så visst kan man sätta förbud med hänsyn till miljön

I går tog vi beslut om att begära ett förhandsbesked om det är en skattepliktig förmån för anställda hos en hyresgäst om man får rabatt på bussresor genom gröna friköp , pengar som satsas i fonden. För mig är det obegripligt eftersom de inte är anställda hos fastighetsägaren. Man får göra avdrag för resor till och från jobbet, parkeringar för bilen är ingen förmån om den inte är för låg. Är det en löneförmån som ska beskattas för att hyresvärdar tar ansvar för en bättre miljö är det åt h-vete. Vi som tror på jobbet för en bättre miljö kommer att agera till våra riksdagsledamöter.

Det finns nog mera som ännu inte är riktigt klarlagt ur skattesynpunkt och det är cykelparkeringar inomhus med omklädningsrum för de cyklande som en del tror också kan vara en löneförmån. Då är det ännu mera konstigt för varje arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljölagen tillhandahålla omklädningsrum.

Som ni alla ser har inte staten system som underlättar för oss som vill planera och jobba för en bättre miljö. Jag vet inte om det är Borg som vill ha in mera skatt eller om det är byråkratin som krånglar till det. Vill man ha en bättre miljö är jag övertygad om att det varit viktigare med stimulanser i skattesystemet för miljöåtgärder än generellt sänkt skatt och mest för de som tjänar best

Centern kör med dubbla budskap om Norrbottniabanan

Av , , 1 kommentar 12

Jag såg att centerns Helena Lindhal var så glad över att centerstämman sagt att Norrbottniabanan ska byggas. Vad byter det ? Ingenting för centern sitter i en moderatledd regering och med dem vid rodret blir det ingen Norrbottniabana. Så enkellt är det för den finns inte med i den nya planen som regeringen lagt och där centern ingår.

Man kan även upprepa att centerstämman är i otakt med sina ledamöter i regeringen för de står bakom ett beslut om att Norrbotniabanan inte ska med i planeringen inte i alla fall före 2024, enligt det förslag som regeringen med partiledaren i spetsen står bakom.

Ska Norrbotniabanan komma till behövs det en ny regeringen för en alliansregering kommer inte att bygga den. Centern kan ju om de vill ha Borniabanan men även en landsbygdspolitik lämna regeringen men då tror jag inte man ska ha kvar nuvarande partiledning

Vi socialdemokrater vill att folk ska ha jobb

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi socialdemokrater vill att folk ska ha jobb. Därför har vi satt upp ett mål för detta. Vi ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i Eu till 2020.

Sverige har hög arbetslöshet som idag ligger på 8,0 %. Lägre har idag Österrike 4,8%, Tyskland 5,3%, Luxemburg 5,7%, Danmark 6,7 %, Nederländerna 7,0 %, Storbritannien 7,7%, Finland 7,9%.
Tittar vi på Norden har vi den högsta arbetslösheten. De som har högre i Europa är som ni förstår länder som haft stora ekonomiska problem.

Regeringen har prioriterat 30 gånger mer till skattesänkningar än till skolan och 20 gånger mer till skattesänkningar än till insatser mot arbetslöshet för långtidsarbetslösa och unga

Det behövs många åtgärder och det har vi. Det behövs god tillgång på kvalificerad arbetskraft. Vänd resultaten i skolan, utbildningskontrakt för unga utan gymnasieexamen, slopa fas 3 och sätt in riktiga åtgärder för långtidsarbetslösa, bristyrkesutbildningar, en arbetsförmedling som möter arbetsgivarens krav.

Näringslivet måste växa och för det behövs det efterfrågestimulanser, investeringar i bostäder och infrastruktur, innovationssatsningar, andra åtgärder för att företag ska växa och bli fler och det behövs ett exportstöd som utvecklas.

Under den borgliga regeringstiden har skolresultaten försämrats år för år. År 2006 var det 10,5 % som saknade gymnasiebehörighet och idag har det stigit till 12,5%, det har bara blivit sämre. Svensk arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning. Arbetslösheten bland de som gått ut gymnasiet är runt 15% och runt 45 % bland de som saknar utbildning.

Vi måste få fler välutbildade och andelen 25-34 åringar med eftergymnasial utbildning. Där ligger Korea bäst till av OECD länderna med 63,8 % Japan, Kanada, Irland, Storbritannien, Norge, Luxemburg, Nya Zeeland , Israel, USA, Frankrike har bättre än Sverige som har 42,9% bland nämnda grupp.

Sverige ska konkurrera med hög kunskap och inte med låga löner.

Antalet höskoleplatser har sjunkit från 431 000 till 377 000 år 2013, matchningen har försämrats då det finns fler lediga jobb idag än 2007 trots att arbetslösheten är högre. Det beror ju på avsaknad av arbetsmarknadspolitik.

Vi vill ha ett växande näringsliv för fler i arbete. En satsning på att ta bort arbetsgivarens ansvar för andra sjuklöneveckan då minskar kostnaden för företagen, risken för att anställa och det minskar risken att företagen väljer personer med en sjukdomhistoria.

Efterfrågestimulanser, investeringar i infrastruktur och bostäder, ett utvecklat exportstöd, innovationssatsningar och andra åtgärder för fler och fler växande företag är åtgärder.

En innovationskedja ger fler jobb och det behövs ett nationellt innovationsråd. Stärk patentskydd, innovationsupphandling, tjänstledighet för innovatörer,regionala utvecklingsråd, kompetenscentrum för offentlig upphandling, nyföretagaregaranti, regionala inkubatorer, innovationsfond, strategiska samverkansorgan är länkar i innovationskedjan liksom ett stärkt exportstöd och en utvecklad exportstrategi kommer att fe fler jobb. Det här är inte bidragspolitik utan näringspolitik.

2006 var staten anslag för exportåtgärder 300 miljoner vilket i stort sett har halverats för att sänka skatten mest för de som tjänar mest. Exporten till snabbväxande ekonomier måste öka och för det har vi åtgärder för 250 miljoner.

Vi har viljan att ha den lägsta arbetslösheten i Europa och kommer att lyckas med en bra näringspolitik och en arbetsmarknadspolitik som ser till att företagen får tag i rätt utbildad arbeskraft

Vi vill att svenska företag ska exportera…

Av , , Bli först att kommentera 16

Vi vill att svenska företag ska exportera mer

250 miljoner för att stärka svenska företags exportmöjligheter
Socialdemokraterna vill investera en kvarts miljard kronor för att stärka svenska företags exportmöjligheter .
Förslagen finns med i Socialdemokraternas kommande budgetmotion.

Sammanlagt innehåller exportsatsningarna 250 miljoner kronor för 2014. Åtgärder riktas mot att stärka små och medelstora företags exportmöjligheter och främja svensk export. Vi föreslår att UD öppnar representation i New York, Kanton och São Paulo samt i Botswanas huvudstad Gaborone.

Så här ser förslagen ut i korthet och det ska leda till att nya jobb skapas. Vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet 2020

Ny nationell exportstrategi  Export Sweden – ska tas fram i samverkan.
100 miljoner kronor till ökat exportfrämjande.

50 miljoner kronor för öppnande av fyra nya representationer 2014: Generalkonsulat i New York,
Kanton och São Paulo samt en ambassad i Botswanas huvudstad Gaborone.

70 miljoner kronor för subvention av garantiavgifter hos EKN för förstagångsexportörer samt stöd till
exportorienterade företagsnätverk att anlita lokal exportkompetens.
30 miljoner kronor för utveckling av regionala exportcentra enligt principen en dörr in .

Bistånd har utgått till biståndsministern

Av , , 1 kommentar 27

Bistånd har utgått till biståndsministern. Så enkelt som det låter, är det. Ekot har avslöjat att den moderate biståndsministern Gunilla Carlsson låtit biståndsmedel finansiera sin egen och statssekreterarens lön. Enligt Ekot rör det sig inte om några små pengar utan hela 20 miljoner kronor. Pengar som enligt riksdagsbeslut kunnat gå till demokratiarbete i Afrika eller till flyktingar i Syrien.

Så här skrev hon i DN debatt i våras ”Som biståndsminister är jag tydlig med att biståndet ska gå till människor som lever i fattigdom, och till att förbättra fattiga människors möjligheter. 

Hon åkte ur regeringen bara för någon vecka sedan med helt andra motiv än att ha använt pengarna på ett felaktigt sätt. Jag tror jag har fog om jag säger att troligen var det för detta och det hade kommit fram under den granskning som Ekot gjort för det tar säkert tid och gjordes inte i går. Trots detta väcker inte detta då starka reaktioner i media och något drev mot Reinfeldt har ännu inte synts till.

Jag har inte ännu sett frågan till Reinfeldt även om han nu är i FN som skulle lyda ungefär så här. Var det detta som var orsaken till att du sparkade Gunilla Carlsson. Jag hörde hur förvånad flera moderater var när de hörde att hon fick gå ur regeringen för någon vecka sedan. Han har haft problem Reinfeldt under sina 7 år då många moderater fått lämna regeringen då de inte haft rent mjöl i påsen. Jag tycker det är ovanligt tyst från andra partier där biståndet varit en angelägen fråga som hos Folkpartiet.

Vilket liv och vilket drev det skulle ha varit i media och hos andra partier om det varit en Socialdemokrat som gjort på detta sätt. Hur har det varit om det varit Mona Sahlin ? Det är tydligt att de etiska kraven på moderaterna ser ut på ett annat sätt. Jag tycker det är skandal och det måste redas ut vilka som är ansvarig för att detta skett.

Låt inte Reinfeldt trollla bort sitt ansvar. Han var snabb på att kritisera Polisen som registrerat romer men om det som sker inom regeringen tiger han precis som media