Utbildningsdagar i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 0

* KSO
Igår hade vi utbildningsdag för KSO:s fullmäktige. Jag kan bara konstatera att en del har jobbat ganska länge med frågorna och att vi har olika bakgrund. Det finns också en känsla av att KSO ska lösa allt men vi styrs av regler från staten och några nya pengar jämfört med tidigare finns det inte, möjligen om vår organisation blir effektivare.

* Lövgrens blogginlägg
Hur mår du Britt-Marie Lövgren? Den frågan känns angelägen efter att man läst Britt-Marie Lövgrens blogginlägg från igår. Det är enligt Britt-Marie "bannbullar" när man kritiserar Svenskt Näringsliv. Jag har igår mött många av kommunledningarna i länet och företrädare för alla partier som delar min uppfattning fullt ut. En del har sagt "Lennart du som brukar säga vad du tycker varför höll du igen"? Lyssnar du så får du säkert höra vad det är jag har grundat min kritik på.

Man ska föra fram kritik när man tycker att något är felaktigt, det är en demokratisk rättighet. Jag kommer även i fortsättningen att föra fram kritik mot Svenskt Näringsliv när det är befogat. De deltar aldrig i grupper eller annat som syftar till att diskutera utveckling. Men turligt nog har vi enskilda företag, handelskammaren, företagarna och fabriks- och hantverksföreningen som vill delta i utvecklingen. Det är viktigt för dem och de går inte i någons koppel. Britt-Marie Lövgren bör se över sitt eget agerande så tar jag ansvar för mitt. Kritik ska ges då det är befogat, men inte jämt och ständigt såsom vissa gör.

Maud Olofssons agerande, Svenskt Näringsliv och enkel fråga

Av , , 1 kommentar 0

* Vet du vad du gör Maud Olofsson?
Maud har sparkat en utredare som hon trodde var en annan person. De hade samma namn, Lars-Olof Pettersson, som också kallas Loppan, fick kicken då man trodde det var Lars-Olof Pettersson, en kille som jobbat på Seko och som jobbade under valet åt S.

Nu vet jag vilket företag Loppan driver och det nätverk som flera små konsulter jobbar i. Maud Olofsson var inte nådig i sin kritik då hon menade att Lars-Olof Pettersson inte hade koll på de frågor som han skulle utreda. Men nog förväntar man sig att ett regeringskansli vet vilka personer som sköter vad, även om det som i detta fall är två personer med samma namn. Se även vad Anne Cahling skrev om detta.

Om det fanns någon som helst etikett så är väl en ursäkt på plats. En annan reflektion är att Maud Olofsson i förväg bestämt vilken riktning utredningen skulle gå vilket liknar ministerstyre. Den nya utredaren som Maud Olofsson har tillsatt är en person med rötterna i Svenskt Näringsliv som säkert får "gå dit han vill". Men Maud har kopplat bort folk förut t.ex. till strukturfondspartnerskapet.

* Samarbete med näringslivet
Gårdagens blogg kan kanske tolkas som en kritik mot näringslivet. Så är det inte. Vi har ett alldeles förträffligt samarbete både med handelskammaren i länet och lokalt, samma sak med förtagarna regionalt och lokalt men inte med Svenskt Näringsliv. Det goda samarbetet kommer att fortsätta men jag har lovat flera av dess representanter att inte tala om vad de tycker om Svenskt Näringsliv.

* Fullmäktiges debattregler styr jag inte över
Jag fick en enkel fråga av Anders Ågren på måndagens fullmäktige om befolkningsmålet och då är det bara två personer som får prata. Britt-Marie Lövgren (fp) tycker att fler än två personer ska diskutera frågan om befolkningsmålet men en enkel fråga är en enkel fråga där bara frågeställaren och den som frågan riktas mot får delta i debatten. Lövgren skriver att en bredare debatt behövs, det är riktigt. Britt-Marie och alla andra är välkomna att delta. Diskussionen om framtiden ska vara och kommer att bli bred. Vissa kommer att vilja ha det som idag och andra vill ha något nytt.

Svenskt Näringsliv gnäller och far med osanning

Av , , 1 kommentar 0

Igår framförde Svenskt Näringsliv en rad lögner i den undersökning som de redovisade igår, vilken handlade om att kommunen konkurrerar ut privata företag. De går bland annat ut med ett angrepp på Teaterkaféet som de säger ägs av kommunen till 98 %, vilket är fel.

* Teaterkaféet ägs till 100 % av Folkets Hus som är en ekonomisk förening, där kommunen har flest andelar då det var en del av den kommunala medfinansieringen som krävdes för att staten skulle ge bidrag. Dessutom förutsattes ett driftbidrag för att hyrorna skulle kunna hållas nere för föreningslivet och kulturen. Kommunen har haft revisorer som granskat att inga pengar använts till kommersiell verksamhet både när det gäller uthyrning av lokaler och till restaurangdelar.

Folkets Hus har bidragit till att Umeå blivit en stor konferensstad, vilket gynnat både hotell- och restaurangnäringen, handeln och kommunikationerna. Detta har jag även talat om för Karina Folkesson, regionchef på Svensk Näringsliv i Umeå, och Mia från Rex som representanter för resturangnäringen. Det finns inga subventioner. Jag sa också att vi fått kritik för vår uthyrning till Rex, både när det gäller vilka ytor som de betalar för och hyresnivån. Kommunen ska egentligen inte ha kommersiella lokaler men om vi nu inte ska säga upp Rex för att flytta dit egen verksamhet ska vi i alla fall ha hyror som är marknadsenliga. Enligt media har vissa fastighetsägare höjts dessa med över 30 % för vissa. Ändå kommer denna attack från dom.

Frågan som borde ställas till Svenskt Näringsliv är om det är förbjudet för ekonomiska föreningar att syssla med näringsverksamhet? Ta t.ex. Jordbrukskooperationen som driver en mycket omfattande rörelse med foderfabriker, företag inom maskinbranschen, LRF konsult, mejerier m.m. Skogsägarna äger via ekonomiska föreningar sågverk och pappers- och massafabriker. Konsumentkooperationen, COOP, äger handel av alla slag liksom bensin i form av OK.

Lagstiftningen ska vara lika för alla ekonomiska föreningar. Därför bör Svenskt Näringsliv tala sanning om vad de anser om ekonomiska föreningar, alternativt läsa på som man vet vad en ekonomisk förening är för något, eller kanske är det så att man vill förbjuda dessa?

Offentliga monopol är bättre än privata monopol då politiken är den som stå till svars för taxorna i offentliga bolag och de bolag som finns i kommunen slår inte ut företag på en konkurrensutsatt marknad.

* Umeå kommun har ett bolag för elnät och det är monopolverksamhet. De är billigare än de flesta privata vilket gynnar Umeås näringsliv.

* Fjärrvärme är ett annat kommunalt bolag och där finns inte heller någon konkurrens med fjärrvärmeleverantörer. Även där kan vi konstatera att det är låga priser.

* Umeva håller på med vatten, avlopp och avfall där renhållningen och entreprenader upphandlas. Konkurrerar inte med privat verksamhet.

* Hamnen är infrastruktur för sjöfarten där SCA har monopol på stuveriverksamheten till många andra företags besvikelse. Detta då de får rätta sig efter SCA:s intressen. De konkurrerar inte med annan privat verksamhet.

* Kommunen planerar att bygga två resecentra. För att göra detta var man tvungen att bygga själva men om regeringen ändrar reglerna får marknaden köpa dessa och driva dem med de intäkter som operatörerna betalar. Man lade detta i ett kommunalt bolag för att förhoppningsvis kunna ha en konstruktion utan skattesubvention.

Det näringsliv jag träffar säger att de vill att samhället ska ordna infrastrukturen. Men kanske Svensk Näringsliv har en annan uppfattning?

* Kommunen har ett infrastrukturbolag som ska marknadsföra godsterminalen och det ska även byggas andra funktioner för att tågen ska gå. Där finns flera näringslivsrepresentanter som deltar men inte organisationer som Svenskt Näringsliv.

* Kommunen har museet och musiken i bolag och ingen av dom konkurrerar med privat marknad. Det finns även ett koncernbolag som upphandlar länstrafiken av privata aktörer och där koncernbidraget ger kollektivtrafik. Vi vill nämligen inte att bolagen ska skatta bort pengar och använder därför koncernbidrag precis som alla andra aktiebolag gör. Moderbolaget arbetar inte på en konkurrensutsatt marknad.

* Kommunen har ett fastighetsbolag som fastighetsägarna ville att vi skulle bilda när I20 lades ner då de hade blåslampa på oss så att det inte skulle skapas en fastighetskris. Det bolaget ska även säljas – precis som vi sa när det bildades.

* Kommunen har ett bostadsbolag som till stor del haft ansvaret att bygga hyresrätter för att se till så att det funnits tillräckligt med hyreslägenheter, inte minst studentbostäder. Ett bolag som vi kommer att behålla.

* Kommunen har två nätbolag för bredband som ska öppnas för alla operatörer, vilket är vår vilja. Men det är viktigt att försöka undvika att hamna i ett bolag men på den privata sidan. Det kommunala bolaget har byggt svartfiber där ingen annan ville. Jag är övertygad om att öppna stadsnät gynnar företagsklimatet, men självklart inte företag som vill ha egna monopol.

* Kommunen har ett parkeringsbolag som bygger och driftar parkeringshus. De entreprenader som dessa bolag behöver upphandlas i full konkurrens.

Efter denna genomgång så kan man alltså se att kommunen inte konkurrerar med sina bolag där det finns en kommersiell marknad och slår därför inte heller undan fötterna på något företag. Kommunen ska inte sälja bort offentliga bolag för att istället skapa privata monopol som då plågar ut allt ur kunderna.

Jag tycker Svenskt Näringsliv kritik är osaklig och torde ha två syften; ett att försöka försvara sitt berättigade samt att vara en kampanjorganisation för det idag liberalaste partiet – nämligen centern med de kopplingar som finns.

Man har dessutom fått regeringen att fatta beslut om förändringar som påverkar löntagarna negativt. Löntagarna har avstått löneutrymme för att ha ett skydd i den händelse man skulle behöva detta – men i och med regeringens beslut kan detta närmast betraktas som stöld.

Det synsätt som Svenskt Näringsliv har och redovisar så inger det inget större förtroende, i alla fall inte hos mig. På Umegalan sa även alla representanter vad de tyckte om företagsklimatet i Umeå – men inte vad man tyckte om Svenskt Näringslivs budskap.

Kommunen har jobbat och kommer att fortsätta jobba för ett växande Umeå med flera företag och fler sysselsatta men det har vi aldrig upplevt att Svenskt Näringsliv gör.

Gårdagens fullmäktige med motion från fp & fråga från m

Av , , 1 kommentar 0

* Mer om Folkpartiets motion
I gårdagens blogg tyckte jag synd om folkpartiet med anledning av deras motion om att utse annat folk än nominerade från politiken till bolagsstyrelserna. Så här efter fullmäktigedebatten kan jag inte påstå att det blev något klarare vad dom var ute efter heller. Det gäller att inte bry sig om man inte förstår. Jag vet vad vi andra tycker och det räcker då vi har bra styrelseledamöter.

* Moderaternas fråga angående befolkningsmålet
På fullmäktige igår svarade jag även moderaterna när det gäller befolkningsmålet och vi kommer säkert att finna lösningar på detta. Under mina 48 år i Umeå har befolkningen fördubblats och varför ska den inte kunna göra det igen?

Det pågår en urbanisering i hela världen där människor vill bo och leva i större städer då större städer erbjuder mera av allt; möjligheter till jobb, meningsfull fritid och kultur – ja, helt enkelt bättre utbud. Umeå måste därför våga bli större, det är ett måste – inte enbart för Umeå utan för Norrland om vi ska vara attraktiva. Umeå har alla möjligheter som finns för att göra detta.

* Synd om miljöpartiet
Idag får jag tycka synd om miljöpartiet för de verkar ha hamnat i en hopplös sits. Den klan runt Jabar Amin som kuppade till sig makten kommer nog aldrig att släppa den. De pengar dom lägger ut på konsulter är helt kastade i sjön, tro mig.

För oss socialdemokraterna som parti tror jag inte det är någon större nackdel. Vi har nog goda möjligheter, att i alla fall lokalt, att få sympatier för de utstötta. Men jag tror ärligt talat att den grupp av män som det nu berör har svårt att acceptera kvinnor i ledande ställning. Och den skada som deras agerande ger är på människors tilltro till politiken och till demokratin. Därför är det viktigt att vi andra ger uttryck för det vi känner men jag har tyvärr mött många miljöpartister som gett upp sitt engagemang.

* Revolution
Det är ca 30 år sedan de personer som infiltrerade socialdemokraterna uteslöts för att de var revolutionära kommunister. Deras läromästare och tesfader var Trotskij som jobbade med den metoden. De fuskade sig in i kommunfullmäktige genom att gå till val under socialdemokratisk flagg med några registrerade socialdemokratiska kandidater överst på listan och sedan andra namn.

Riksdagen rättade dock till detta och de blev ett eget parti och kallade sig för Offensiv och numera med tillägget Rättvisepartiet. De är ofta i konflikt med nazisterna och det ska man vara men det är inte ovanligt att yttersta högern och vänstern är det. De har i stort sett samma filosofi att ta makten.

Rättvisepartiet och andra trotskistiska rörelser föredrar den väpnande revolutionen för att ta makten då deras tro om att få stöd i val aldrig kommer att lyckas. De använder oftast olika typer av kampanjer att dölja sig bakom.

Alla partiföreträdare har granskats av media medan offensivarna alltid har klarat sig undan och visst förstår jag att det är svårt att få insyn i sekter som dom men att ingen gör seriösa försök?

Synd om folkpartiet? och Maud Olofsson

Av , , Bli först att kommentera 0

* Synd om folkpartiet?
Idag har vi kommunfullmäktige då vi bl.a. ska behandla en motion från folkpartiet som inte vill att vi ska utse styrelseledamöter ’ur politiska maktförhållanden’ när det gäller kommunala bolag. Det kan inte finnas annan orsak än att man är missnöjda med sitt eget arbete och sina egna ledamöter. Det är fritt fram för varje parti att utse vilka ledamöter man vill. De behöver inte vara partimedlemmar för att väljas. Däremot ska de alla ta ansvar för bolaget.

Vad man vill med bolaget bestäms när ägardirektiven ges och det är där politiken finns. Vill inte folkpartiet ha några styrelseledamöter så kan de överlåta dessa platser till de andra i högerburen eller ge dem till oss. De ledamöter vi utser har bred kunskap och klarar av att styra ett bolag och en del har haft bolag själva.

* Maud Olofsson
Före valet var hon ofta ute i media och klagade på Bo Bylund, generaldirektör på AMS, att han gick regeringens vägar när han talade om hur det gick med arbetsmarknadspolitiken samt vilken väg arbetslösheten var på väg åt. Tänk att inte Maud fortsätter att skylla på honom och den socialdemokratiska regeringen när det gäller arbetsmarknaden?

Apropå arbetsmarknad vill Maud minska konflikträtten. Jehovas vittnen hade anställda med svältlöner och till och med Littorin tyckte det var hemskt med de låga löner man betalade. Ska vi inte ha en statlig lönepolitik som i kommunistländer då ska vi ha konflikträtt för facken så de kan få tillstånd avtal och därmed drägliga löner för folk.

Befolkningsmål och musikskolan

Av , , Bli först att kommentera 0

* Nyheter
Det är intressant att de två senaste bloggarna, som båda handlat om sport, dagen efter blivit reportage i VK. Fotbollen kan jag förstå eftersom det var tankar och inget annat men gårdagens blogg och dagens reportage var endast ett referat från en av Umeås världsmästare som jag haft ett samtal med.

* Befolkningsmålet
Anders Ågren (m) har ställt en fråga om detta och mitt svar kommer först att delges i fullmäktige dit frågan har ställts innan den kommenteras någon annanstans. Om jag börjar kommentera frågor i förväg så skulle jag sabotera fullmäktiges frågeinstitut.

* Musikskolan
Idag kan jag inte undgå att kommentera en sak som framkommit inom gymnasieskolan och musikskolan som man har ansvar för. Musikskolan har subventionerat musiksällskapet med att tillhandahålla 19 lärare med 2 timmar per vecka och det rör sig om ganska stora kostnader. Frågan som jag ställer mig vart är beslutet taget? De ordförande vi haft nu i 13 år har inte känt till detta.

Musikskolan har haft svårt med ekonomin men den delen har aldrig kommit fram som ett besparingsalternativ. Visst kan man bidra men är det för den uppgiften musikskolan finns och ska man i så fall delta i körer, teatrar eller vad som helst? Jag blev ärligt talat ledsen när jag fick reda på detta. Vårt sätt att styra med långt gångna delegationer samt de mål som finns för skolan gäller.

Gamlia, konstnöspår, fotboll och Löven

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag hade jag tänkt komma tillbaka till centerns syn på demokratin och om man får yttra sig eller inte men nöjer mig med en kort kommentar. Jag känner många centerpartister runt om i landet och pratar med dom i förtroende. Jag vet att det finns ett stort missnöje med den politik man för och att man i många frågor gått från att vara ett folkrörelseparti till att vara det parti som angriper den största folkrörelsen av alla nämligen fackföreningsrörelsen. Man är också det parti som gör det mest av alla partier. Ingen debatt har synts utåt och jag har först nu förstått att det beror på rädslan av att ’halshuggas’ om man säger det man vill.

* Uppvärmda planer
Tanken om ett uppvärmd Gamlia istället för brist på träningstider väcker intresse men visar på att vi har ganska lätt att ligga kvar i gamla spår. För mig kom iden när jag var ute på en stavgångspromenad. Att motionera lagom hårt ger hjärnan friskt blod. Hur det blir med värme på Gamliavallen är däremot en sak för vår Fritidsnämnd att diskutera men tankar som man får tycker jag är lämpliga att blogga om men får aldrig tolkas som om att alla tankar kommer att genomföras.

* Per Elofsson
Konstsnöspåret på Nydala är egentligen Per Elofsson förtjänst. Jag lovade detta som en hyllning till skidåkningen när han vann VM guld. Visst blev det lite komplicerat då dåvarande landshövding stoppade EU bidrag till anläggningen då han trodde det skulle vara till nackdel för Kiruna som skidort. När jag samtalade lite kort med Per under Umegalan och ville veta hans koppling till sporten berättade han att ingen från IFK efterfrågat hans kunskaper. Generellt är man dåliga på att använda idrottsmän som vill ge tillbaka sitt engagemang till en sport som gett dom så mycket.

* Fotbolls EM
Sverige gick som väntat till EM genom att slå Lettland hemma. Däremot åkte England dit hemma och på mycket länge kvalade dom inte in. Tänk vilken revansch för Sven-Göran Eriksson som fick kicken mer eller mindre framtvingad av engelsk press. Jag undrar om det finns någon självrannsakan bland den gruppen men det är väl bara att hänga tränaren som vanligt.

* Björklöven
De har gjort en ordentlig uppryckning den senaste tiden trots alla problem med skador. Men för mig är det svårt att glömma det AIK mål som först och främst var offside i målgården och som troligen även var spark även om det är en gränsdragning då spelaren stod helt stilla och inte rörde foten. Men klarare offside kan inte finnas och en målkamera hade talat om för domaren hur det faktiskt var om han hade frågat.

Demokratisyn, klimatfrågor och miljöpartiet

Av , , Bli först att kommentera 0

* Centerns demokratisyn
Igår tog centerns Sven-Olov Edvinsson till storsläggan och kallade det demokratisk halshuggning om man kritiserade deras planeringsfilosofi. Jag måste säga att det var ett mycket märkligt agerande. Delar man inte centerns eller de personer som de har anlitat ställningstagande då är det halshuggning. Jag som har trott att centern varit bärare av en demokratisk syn måste nog ompröva detta. Det är det största påhoppet jag hört på demokratin och att den typen av begrepp används då man inte delar centerns ställningstaganden.

* Träningstider för fotbollen
Inomhustider är en bristvara för fotbollen och jag tror det är svårt att bygga bort. Däremot har vi en arena som har uppvärmning, Gamliavallen. Det kan väl inte vara fel att träna ute? Många idrotter får aldrig vara någon annanstans än ute. Visst är det dyrt att värma upp men jag tror nya inomhushallar är ännu dyrare per timme. Fotbollen och kommunen får väl sätta sig ner och diskutera detta om längre uppvärmning och samtidigt diskutera vad tiderna kostar. Lena Sandlin som ordförande i fritidsnämnden är öppen för den typen av diskussioner. Bygger vi anläggningar som ska kunna hålla planerna igång är det meningen att använda när det blir fruset.

* USA största klimatbov
Det kommer ständiga rapporter om klimatförändringarna. Det finns länder som t.ex. USA som vägrade skriva på Kyotoprotokollet och att börja begränsa utsläppen. De är de största bovarna på utsläpp, inte minst på grund av dålig samhällsplanering, med spridda bostadsområden och mycket bilkörning.

I USA har utsläppen av växthusgaser ökat med 16 % sedan 1990, i Australien med 26 % och västländerna med 11 % och i det snittet finns även USA och Australien med. EU räknar med att klara en minskning med 5 % till 2012. Världen borde ställa större krav på USA när det gäller klimatförändringarna. Detta självgoda land ska inte bara ställa krav på andra. USA brukar ju dessutom ta till vapenmakt om dom inte får som dom vill.

* Miljöpartiet igen
Medlemmarna i miljöpartiet tror på utomstående konsulter för att lösa sina interna problem. Jag tror inte att man klarar av detta. Klanen runt Alireza kommer aldrig att ge sig eller ens inse att de har någon som helst skuld i det inträffade. Egentligen är det på ett sätt synd om Alireza som är en bulvan för andra intressen.

Centerns planeringsfilosofi = utglesning

Av , , 2 kommentarer 0

Sven-Olov Edvinsson, centern, recenserar idag på vk.se det blogginlägg jag skrev igår då jag inte gillar deras syn på planeringen av Ön. Som många andra förbehåller jag mig rätten att tycka till om saker och ting då detta inte ska vara reserverat bara för vissa.

För att förtydliga så kritiserade jag den arkitekt som kommunen hade anlitat för översiktsplan då han var besviken över att vi inte gick på hans linje om en lägre bebyggelse. Jag känner många arkitekter som tycker man ska bygga mera städer, ta bara Eva Nygren som besitter minst lika goda kunskaper som Halvarsson.

Men så fort vi diskuterar planeringsfrågor hamnar centern i trångmål och vid en historisk tillbakablick är det mycket som byggts mot centerns vilja. Dessbättre brukar det bli bra om centern är emot. Ta bara Entré norr som centern var med och stjälpte mot vår vilja – något som handeln i Umeå idag saknar.

Den planering som centern föredrar är utglesning, vilket är ett av de största hoten mot miljön. De allra flesta experterna säger samstämmigt; bygg städer så att ni minskar bilåkandet och klarar av kollektivtrafiken.

Omprövning av energipolitiken, tillväxt och företagsbesök

Av , , Bli först att kommentera 0

* Ny ’energi’ i partiet
I vårt parti har det alltid gått att ompröva den politik man fört – betygen i skolan är ett exempel. Nu borde nästa omprövning gälla miljöpolitiken och det måste ske innan jordklotet går under och omprövningen borde särskilt gälla energipolitiken. FN:s rapport talar sitt tydliga språk. I världen svarar kolet för 28 %, oljan 36 %, vattenkraft 6 % och kärnkraft för 6 %. I Sverige ser det bättre ut då de två sista kategorierna ligger på över 40 %.

Ska världen räddas räcker det inte med vindsnurror och en osäker etanol utan det måste till mer möjligheter med vattenkraft och framförallt med kärnkraft tills vi har fusionskraften i drift. Som kampanjledare för linje 2 sa vi att kärnkraften skulle avvecklas om det gick för jobben och välfärden. Men vi började avveckla den för att tillfredsställa centern, vänstern och miljöpartiet, ett misstag som går att rätta till.

* Låt Umeå växa
Umeå behöver växa om vi ska vara en intressant ort för företag och medborgare. Tyvärr upplever jag och många med mig att det finns de som med alla medel försöker bromsa tillväxten. Det kan gälla hur och var man ska bygga och det kan gälla hus, vägar, järnvägar – ja nästan vad som helst.

Jag förstår inte detta sätt att tänka då det egentligen handlar om att försöka bli en så bra ort som möjligt att leva och bo i. De som inte bejakar att vi växer bidrar till att vi riskerar att komma in i en nedgående trend och så småningom hamna i sotdöden. Det behövs jobb och tillväxt om orter ska utvecklas.

* Företagsbesök
När näringslivsutskottet besöker företagen får man reda på mycket.

Revisionsfirman Deloitte tycker att den bästa utbildningen av revisorer sker vid Umeå universitet. Då är det viktigt att de och andra företag försöker få dessa välutbildade att stanna kvar i Umeå och ge studenterna arbete. Den typen av jobb behöver man inte göra från storstäderna.

Aditro?
?Som i början hette Ecoglokal, sedan Tradimus, har inte bara varit framgångsrik som logistikföretag åt Volvo lastvagnar utan sköter också mycket åt Ålö och Komatsu Forest. Deras tänk har gjort att man fört över gods från 4000 trailers till båt, en god miljöåtgärd.

Gårdagens 3:e besök gjorde vi hos Thorengruppen, ett utbildningsföretag, som tappat en hel del jobb när staten dragit ner på anslagen för vuxenutbildning. Men de har stora förhoppningar på sin andra del, nämligen de fristående skolorna. Däremot känner de sig inte välkomna till grundskolan för att presentera sig. Intressant är att de kan göra goda vinster… och kanske finns det saker för den kommunala skolan att lära sig av de fristående skolorna när det gäller kostnaderna för utbildningen.