Det blir bara roligare och roligare att vara sosse

Av , , Bli först att kommentera 15

Det går numera inte en enda dag utan att man någonstans kan läsa att det bara går bättre och bättre för Socialdemokraterna. Tacka för det när vi fick en partiledare. Det är just det beror på att förtroendet ökar.

En kunnig person som vet hur det är att jobba och som vet hur det är att leda en organisation. Jag skulle tippa att det finns lättare saker att leda än Metall, vilket han har gjort med bravur.

För mig är det extra glädjande då jag arbetat ihop med Metall och Löfven i en del frågor och främst när det gäller fordonsindustrin.

Idag går länken om det ökade förtroendet till Expressen och det är bara på en av fem stora områden som S inte har störst förtroende och det är i de ekonomiska frågorna men det är inte mer än en vecka sedan Stefan utsåg den som ska ta ansvaret för de frågorna.

Läs här

Västra länken i tunneln har prövats förut

Av , , Bli först att kommentera 16

Västra länken i tunneln har prövats tidigare. Jag tycker att Trafikverket har dragit rätt slutsatser när det gäller västra länkens dragning.

Tunnelalternativet har tidigare prövats och fick inte gehör bland annat av orsaken att det var för dyrt i förhållande till nyttan. Intrånget över Röbäcksslätten ingick också i det beslutet där besvären bifölls.

I dagens läge är också  tunnelalternativet 600 miljoner dyrare. Att i det läget komma tillbaka med samma dragning och med de höga kostnaderna har varit oklokt av Trafikverket.

Nu är det inte enbart kostnaderna som är orsaken till beslutet utan det är en sammanvägning av många fler faktorer

Stefan Löfven får stort förtroende hos väljarna

Av , , Bli först att kommentera 12

Stefan har varit partiledare nu i 33 dagar. Hans frtroende är stort och nästan var annan väljare ger honom mycket stort eller stort förtroende i den undersökning som presenterades i dagens Aftonblad.

Han når redan nu de toppnoteringar som Mona hade när hennes förtroende var som störst. Du kan läsa här hur det ser ut.

Nu ska Reinfeldt få en ordentlig match om statsministerposten 2014 för i samma undersökning har visserligen  han stort förtroende men det är kraftigt på väg neråt

Äntligen. Äntligen Äntligen ett beslut….

Av , , 1 kommentar 8

Äntligen. Äntligen Äntligen ett beslut. Den 28,e presenterade vägverket vart de anser att den västliga länken ska dras. Jag tycker eller vi tycker att det är det bästa alternativet.

För de som får en väg nära kan jag förstå att de tycker att det blir problem men vi i våra ställningstaganden måste vi se till helheten för Umeå och nya vägar måste till för att klara luftproblemen i centrum. Utan vägar som fungerar blir Umeå en stad på tillbakagång och vi blir inte attraktiv längre och värdena på husen sjunker.

Tunnel alternativet och de gamla dragningarna över Röbäcksslätten har prövats tidigare och det gick inte igenom. Regeringen upphävde beslutet

De som överklagade fick rätt och regeringens motiv för att bifalla överklaganden var att nyttan var inte försvarbar i förhållande till intrång och kostnader.

Intrånget har minskats över Röbäckslätten och genom att tunneln tagits bort har kostnaderna minskat med en halv miljard.

Det är mycket pengar och de skattepengarna gör stor nytta på andra vägar. Västerbottensnytt har självklart hittat de som är emot och att de tycker annorlunda förstår jag men det är inte sant att det var okänt att en väg skulle kunna gå där, det var sagt före byggandet kom igång och är det någon son fått det beskedet är det säljaren som ljugit

Varför får jag inte in min blogg

Av , , Bli först att kommentera 7

Har skrivit en blogg om västra länken och vad som låg bakom den. Har skrivit samma förslag två
gånger men provar en tredje på detta sätt genom att klistra in vad jag skrev. Om jag inte kan mobila säg då till det eller om ni inte vill jag ska blogga säg till

Så här skrev jag i blogg som inte togs in via mobilen
Äntligen. Äntligen Äntligen ett beslut. Den 28,e presenterade vägverket vart de anser att den västliga länken ska dras. Jag tycker eller vi tycker att det är det bästa alternativet.

För de som får en väg nära kan jag förstå att de tycker att det blir problem men vi i våra ställningstaganden måste vi se till helheten för Umeå och nya vägar måste till för att klara luftproblemen i centrum. Utan vägar som fungerar blir Umeå en stad på tillbakagång och vi blir inte attraktiv längre och värdena på husen sjunker.

Tunnel alternativet och de gamla dragningarna över Röbäcksslätten  har prövats tidigare och det gick inte igenom. Regeringen upphävde beslutet

De som överklagade fick rätt och regeringens motiv för att bifalla överklaganden  var att nyttan var inte försvarbar i förhållande till intrång och kostnader. 

Intrånget har minskats över Röbäckslätten och genom  att tunneln tagits bort har kostnaderna minskat med en halv miljard.

Det är mycket pengar och de skattepengarna gör stor nytta på andra vägar. Västerbottensnytt har självklart hittat de som är emot och att de tycker annorlunda förstår jag men det är inte sant att det var okänt att en väg skulle kunna gå där, det var sagt före byggandet kom igång och är det någon son fått det beskedet är det säljaren  som ljugit

Vem tar ansvaret för massvaccineringen….

Av , , 1 kommentar 10

Vem tar ansvaret för massvaccineringen. Jag blir ibland förvånad och även förbannad. Vem bär ansvaret för den massvaccinering som skedde mot svininfluensan både den ekonomiska och de negativa effekter den gav.

Det blev en hysteri när svininfluensan kom. Det satsades stora pengar och det gav egentligen ingen effekt alls som var positiv enligt vissa. Inte minst media bidrog till den hysteri som följde och som även gjorde att jag tog sprutor

Effekten i Sverige av massvaccineringen var inte bättre än i de länder där bara högriskpatienter fick en spruta det enligt Svenska Dagbladet.

I Sverige vaccinerade sig 5,3 miljoner, eller 60 procent av befolkningen. I Tyskland fick knappt var tionde, eller 8 procent vaccinet.

Trots det har länderna haft samma dödlighet, 0,31 per 100.000 invånare.

Den svenska massvaccineringen beräknas bara ha räddat sex liv men gav i särklass flest narkolepsifall i Europa, 168 stycken.

Jag tycker att staten borde ersätta landstingen för de kostnader som blivit och man måste även ifrågasätta hur en myndighet kan agera så när det ger en massa biverkningar. De patienter som fått skador av vaccineringen bör osjälvklart ersättas

Nu är det mycket förkylningar men färre som tagit sprutor men självklart är det svårt att veta vad det beror på. Den fråga som jag som lekman alltid ställer mig är om det är rätt att satsa dessa pengarna och har dessa pengar gett bättre hälsa om de använts annorlunda.

Jag gillar delar av det finska kynnet.

Av , , Bli först att kommentera 15

Jag gillar delar av det finska kynnet. Vad jag nu syftar på är att tider man fått ska passas. Har jag fått tid hos doktorn, tandläkaren ja egentligen var som helst ska jag vara där på den tid jag fått. Det gäller självklart även den som gett tiden för besöket.

Det är rätt att tiderna passas och ska samhället fungera och vi ska klara av servicen så gäller det att folk är på rätt tid och rätt plats. Att inte passa tiden innebär att man inte har respekt för andra. Dessutom kostar det pengar.

Är det en Juholt effekt att sossarna ökar?…

Av , , Bli först att kommentera 13

Är det en Juholt effekt att sossarna ökar? Novius de opinionsundersökningar som gjorts och sammanväger detta och får ett resultat som i och för sig inte är oväntat. Socialdemokraterna har haft en uppgång sedan partiledare bytet.

Jag tycker bara den slutsats som professor Tommy Möller i statsvetenskap vid Stockholms universitet sa till Sveriges radio kan vara så säker på varför förtroendet för Socialdemokraterna ökat så mycket. Så här säger han till Sveriges radio.

” Jag skulle säga att det handlar om en Juholt-effekt snarare än en Löfven-effekt. Allt fokus i den politiska debatten låg under en väldigt lång tid på den förre partiledaren och dennes olika tillkortakommanden. Jag tror aldrig att vi har sett motsvarigheten till ett sådant fötroendeproblem tidigare i ett parti.”

Jag tycker det är märkligt att säga så utan att ha analyserat orsaken är lite tvärsäker. De som vet varför är enbart de som bytt åsikt och jag tror inte de är tillfrågade. Jag tror med på en Löfven effekt än en Juholt effekt.

Väljare tar inte ställning för att lämna något de tar ställning till vad de tycker är bäst vid tillfället för undersökningen. Man går inte från något utan alltid till.

Eurozonen har bett G 20 länder om hjälp….

Av , , Bli först att kommentera 14

Eurozonen har bett G 20 länder om hjälp. Eurozonen vill ha hjälp att fylla på kassan i internationella valutafonden.

Brasiliens finansminister villkorar detta med att då vill utvecklingsländerna också ha ett ökat inflytande men även att länderna i Europa ökar sina insatser.

Det låter ju rimligt men det är upp och nedvända världen idag när Euroländer söker stöd av de som kallas utvecklingsländer.

Euron blev inte vad det var tänkt och frågan är hur det kommer att gå. Det fanns krav på hur ekonomin skulle se ut innan man gick med och hur den skulle skötas. Det är ju ingen nästan som brytt sig om detta och sånt skapar aldrig tillit och tilltro till varandra om man ska göra något gemensamt