Umeåderby Björklöven-Teg igår

Av , , Bli först att kommentera 14

I GÅRDAGENS UMEÅDERBY i ishockey mellan Björklöven-Teg kunde jag tyvärr inte gå dit. Istället prioriterade jag avtackningen av Anna Andersson som sedan 1988 arbetat som assistent åt den politiska kommunledningen. Hon har varit en klippa och stabil i alla lägen.

Men åter till matchen. Det var Björklöven som vann och det var länge sedan ett derby hölls mellan klubbarna. Synd bara att det måste spelas i en sådan låg serie.

Umeå har tidigare varit väl rustade i de högre nivåerna. IFK Umeå, nuvarande Björklöven, där även Sandåkern kom med i den nya klubben, var bra. Sen har ju både TEG och Sandåkern själva spelat i högsta ligan. Det var under en tid då de flesta spelarna kom fram lokalt och då man inte värvade en massa så kallade försörjningsspelare.

Dålig kontroll

Av , , Bli först att kommentera 11

SVT HAR AVSLÖJAT att kommuner har betalat för vård som aldrig erhållits inom missbruksvården. Det är tre saker som skrämmer i och med detta.

 

Det första är att de kommuner som drabbats inte har kontrollerat att det som de betalar för, dvs. olika tjänster, har leverats eller inte.

 

Det andra är att företaget som säger sig tillhanda vård för personer med missbruksproblem fakturerar för tjänster som de inte levererat.

 

Och det kanske mest allvarliga är att de människor som behöver vård inte får det.

 

Mer (m)inisterposter

Av , , Bli först att kommentera 12

REINFELDT KRÄVER FLER (m)inisterposter i och med att M stärkte sin ställning inom alliansgruppen. Kravet kommer att få konsekvenser för de andra mindre allianspartierna, vilket jag tidigare tagit upp i bloggen men utifrån en lokal synvinkel. I Umeå är moderaterna lika stor som de andra partierna tillsammans.

Självfallet är det en viktig del i demokratin att väljarnas resultat slår igenom. Och det finns modeller hur sådant räknas fram. Det är utifrån valresultatet som mandatfördelningen tas fram i styrelser och nämnder. Skulle inte detta göras finns det i kommunerna en regel om proportionella val. Inom olika valkarteller går det också att ganska enkelt räkna fram mandaten.

Men åter till M:s starkare ställning i alliansgruppen. Utvecklingen riskerar att göra de mindre partierna än mer osynliga och den moderata politiken helt igenom dominerade.

SD utpressningar

Av , , 2 kommentarer 12

STEG FÖR STEG ser vi hur olyckligt det är med att främlingsfientliga partier kommer in i riksdagen. Jag välkomnar en uppgörelse över blockgränserna om invandrar- och flyktingpolitiken.

Via media sägs att Sverigedemokraterna vill ha en post bland talmansgruppen. Annars kommer man stödja de rödgrönas förslag på Björn von Sydow som gör det rätta i ett sådant läge och inte står till förfogande om han skulle komma in som talman med Sverigedemokraternas hjälp. På lagspråk kallas detta utpressning men är nog inte straffbart.

Däremot såg jag att en läkare med invandrarbakgrund var beredd att gå i spetsen för att bygga upp Sverigedemokraterna i inlandet. Det ställer i sin tur frågan om patienterna kan lita på att alla patienter får samma förutsättningar oavsett etnisk bakgrund? Detta då det i Sd finns en grundmurad föreställning att invandrare och flyktingar med annan etnisk bakgrund inte är lika mycket värda.

 

Dumläggning av väljarna fortsätter

Av , , 2 kommentarer 21

I GÅRDAGENS VK-ledare var Nordebo förvånad över att väljarna hade samma uppfattning som partierna då de personer som stod överst på listorna fick mest kryss. Ska man hårdra Nordebos resonemang var väljarna dumma som följde partiernas prioriteringar.

Idag kommer nästa angrepp på väljarna och det gäller de rödgrönas framgång i landstingsvalet. Där hade VK trott att det skulle gå åt motsatt håll och till resultatet finns det ingen logisk förklaring, enligt VK. Argumentationen blir alltså att väljarna gjorde fel.

Det är rätt att S gick framåt i landstinget och det har säkerligen med trovärdigheten till den politik som man gick till val på. Nordebo diskuterar inte detta på samma sätt som när han diskuterade socialdemokraternas tillbakagång där han skyllde att man backat på Mona Sahlin, som var i opposition, samt att det kan bero på alliansens kandidater.

För att de borgliga ska ha en chans är nu skilda valdagar lösningen, enligt Nordebo. Han hoppas självklart på ett lägre valdeltagande, vilket sägs gynna borgligheten som har högre valdeltagande bland sina väljargrupper. Nordebos resonemang går ut på att väljarna inte vet vad de gör när de enligt honom röstar fel.

Landstingsvalet har  hamnat i mediaskuggan. Men är det inte både politikernas ansvar att för ut sin politik samtidigt som media har ett ansvar att spegla valet, även i landstinget. Landstingsvalet har inte fått mycket uppmärksamhet i  våra medier Jag är övertygad om att väljarna på alla nivåer gör ett aktivtval, av både partier och personer.

Personrösterna

Av , , 2 kommentarer 16

VK TAR I DAGENS ledare upp frågan med personrösterna och hur de har fallit ut. Själv är jag oerhört glad, stolt och ödmjuk över de antal kryss som jag har fått. Personligen har jag fått fler kryss än vad Kristdemokraterna har fått i partiröster.

Däremot delar jag inte Nordebos analys fullt ut. Han menar att när väljarna ger mig många röster så är de auktoritets bundna men de är de ju också när de kryssar ledarna i andra partier?! Jag undrar hur resonemanget håller ihop.

Många väljare valde att ge mig sitt förtroende och sin röst, trots att det pågick omfattande kampanjer främst från närstående till VK:s ledarsida, dvs. Folkpartiet men även från Moderaterna när det gäller ledarskapsfrågan.

Ett argument som förs fram är att det är systemets spärrar som gör att man i stort sett följer partiernas listor. Nog kan det spela in. Samtidigt tycker jag att om man endast har den förklaringen till resultatet helt glömmer bort en annan sak. På samma gång kan man ju hävda att samtliga partiers rangordning av listorna har partiernas sympatisörer tyckt varit det bästa. Partiernas medlemmar som utser listorna har samma förtroende för kandidaterna som dess väljare.

Utifrån det skulle man, tvärtemot vad VK tycker, kunna påstå att det svenska partisystemet fungerar utmärkt. I systemet med personkryss krävs i kommunerna, endast 5 % för att kryssas förbi den rangordnings som partiet bestämt. Och man kan ju i samma veva fråga sig om en minoritet på 5 % av partites väljare som kanske vill något annat är demokratiskt korrekt om de ges ännu mer inflytande?!

I Sverige har vi partival med personvalsinslag och vi röstar alltså på partier och därefter på personer. Det andra alternativet skulle vara rena personval där man räknar röster rakt upp och ner på kandidaterna.

Vi bör också komma ihåg att vi i Sverige har ett mycket högt valdeltagande i förhållande till alla andra länder (förutom i enpartistater) och det ska vi vara rädda om.

I det här fallet visar, menar jag, ändå resultaten att det svenska systemet är förhållandevis bra – även om valsystemet inte är fullt ut anpassat då det blir fler och fler partier. Sen kan man ju tycka det är intressant att VK:s ledarsida inte ifrågasätter riktigheten i att S fick fler röster än alliansen tillsammans men ändå får ett mandat färre och riktigheten i det. Men det verkar mindre spännande att ta upp från VK:s sida.

Jag tycker vi ska slå vakt om det svenska valsystemet om man vill ha ett högt valdeltagande, vilket faktiskt inte alla vill då man tror att ett lägre valdeltagande skulle gynna andra partier.

 

Vilka bostäder byggs i framtiden?

Av , , Bli först att kommentera 15

FRÅN OCH MED fredag måste du ha 15 % i egna pengar om du ska köpa en bostad då bankerna inte får låna ut mer än 85 % av marknadsvärdet. Det här är ett beslut som Finansinspektionen har tagit då de tycker att svenskarna har blivit för hårt skuldsatta.

Det har fungerat med en hög belåningsgrad så länge man har jobb, men sedan kan det bli problem. Inte minst med de låga nivåerna i arbetslöshetskassan som kan göra att man tvingas sälja sitt hus om man blir arbetslös. Får man då inte ut det som man betalat så sitter man fast i en skuldfälla.

Det är inte helt otroligt att många i och med detta tvingas till dyra försäkringar för att försäkra sig mot sådana händelser.

Experterna funderar nu över vad som kommer att hända. Men de som kommer att drabbas värst är självklart de som är förstagångsköpare och som inte fått del av de marknadshöjningar som skett på begagnade hus.

Räntan har också stor betydelse medan många menar att detta redan är intecknat idag. Skulle räntehöjningarna bli betydligt högre än planerat så är det många som kommer att få problem, precis som tidigare.

Hyresrätten är ett alternativ men hyresrätten är missgynnad av staten och har sämre förutsättningar på grund av skattesystemet då det inte är neutralt mellan upplåtelseformerna. Det måste ändras men tyvärr har vi en regering som inte inser hyresrättens fördelar.

En stad i förvandling

Av , , 2 kommentarer 9

TRAFIKVERKET PLANERAR för västra länken och ett samråd hölls igår för det yttre alternativet. Det är också det alternativ som kommunen har gett sitt stöd till och som är kommunens huvudförslag.

Motivet med det inre alternativet, det s.k. tunnelalternativet, är däremot lite eljest då man menar att det totalt ryms inom kostnadsramen. Det inre alternativet torde också ge ingrepp i stora kulturvärden i landskapet.

I kommunen bygger vi aldrig dyrare än vad som behövs, utan istället försöker vi använda resurserna till att minska kostnaderna.

Synpunkterna har kommit fram under processens gång att vägen kan komma att ligga 85 meter från det bostadsområde som lokaliserades dit efter att vägreservatet lades ut. Byggnationer som alltså påbörjades efter att vägreservatet fanns i översiktsplan och detaljplan.

Till syvende och sist handlar det om en väg får eller inte får byggas närmare än 85 meter från ett bostadsområde. Om det inte får ske i en stad så kommer det inte att finns några städer.

Efter hela Backenvägen, vägarna i centrala staden, Västra Esplanaden, nuvarande E12 in i Umeå, kommande E4 – nuvarande kolbäcksvägen i Marielund och de många många flera vägar som har och kommer att ha betydande mera trafik än västra länken. 85 meter från en väg är en betydande sträcka.

Förhoppningsvis kan projektet komma igång, då vi behöver komma till rätta med både luftkvalitetsproblematiken och en fortsätt utveckling av Umeå stadskärna.

 

Friskolor är återigen på tapeten

Av , , 5 kommentarer 14

KOMMUNAL HAR VARSLAT om stridsåtgärder för 3 000 medlemmar som jobbar på friskolor (alltså skolor med privata arbetsgivare). De har inte fått samma löneökningar som de som jobbar i offentliga skolor och de som bromsar är Almega, arbetsgivarorganisationen.

Jag anser det vara en självklarhet att friskolor ska betala lön efter samma kollektivavtal som kommunerna. Lika självklart är det att friskolorna ska ha samma krav på sig som de offentliga skolorna när det gäller kvalitén i skolan. Privata skolföretag ska inte kunna ta ut vinster genom att vara lönedumpande och ha sämre kvalitet.

Nu har dessutom Internationella friskolan för rättvisa och fred ett stängningshot över sig då Skolinspektionen återkallat tillståndet för skolan. Skolinspektionen anser att skolan inte lever upp till lagens krav och att eleverna inte får den utbildning som de har rätt till. Skolan har heller inte rättat till de krav som man sedan tidigare har fått på sig.

Alliansen tycker det är viktigt med fler friskolor och att skolorna ska få göra vinst. Men exemplet ovan visar återigen att vinstintresset är överordnat barnintresset och vikten av att ge barnen en bra undervisning. Sen bidrar överetableringen av friskolor till ökade kostnader vilket gör det dyrare för skattebetalarna, samtidigt som det blir mindre resurser för alla elever sammantaget då pengarna måste tas någonstans ifrån.

Vad är vänster och höger inom politiken?

Av , , 1 kommentar 8

IBLAND ÄR SVARET på frågan självklart. Då finns det en tydlig skiljelinje mellan förslagen från höger och vänster, ofta handlar detta om rättvisefrågor. Men ibland blir det lite mer svårförutbestämt vad som är vänster eller höger.

Personligen har jag svårt att riktigt förstå dem som menar att det är vänster eller högerpolitik när det handlar om hur höga husen ska vara eller hur kommunens gator ska dras. Många gånger när det kommer till sättet att planera kan det vara svårare att skönja de ideologiska spörsmålen.

Möjligen när det gäller saker som kan påverka trafiksäkerheten eller om en planering mycket tydligt går ut på att gynna höginkomsttagare eller inte. Då kan man se att det finns en vänster och högeruppfattning. Kanske också när det gäller taxor. Och när det gäller just taxor så  upplever i alla fall jag att det är mer vänster att vilja ha (och se till så att det är) samma taxor för avfall över en livscykel. Detta så att t.ex. barnfamiljer inte får extra höga avgifter när barnen är små och mycket av soporna är blöjor. Det är ett exempel. Däremot ska avgifterna vara lika för alla, oavsett om man är låg eller höginkomsttagare. Det är istället via skattesystemet som inkomster ska omfördelas, inte via differentierade avgifter.

En annan tydlig skillnad gäller välfärdspolitiken. Där är vänster för mig en välfärdspolitik lika för alla och där behoven styr vilka insatser man får. En välfärdspolitik där det är gemensamma lösningar och en gemensam finansiering som gäller. Vänster är också att vi har fungerande trygghetssystem vid sjukdom och arbetslöshet. En anständig försäkring som ger rimliga ersättningar när man drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Ytterligare ett exempel på vänster är att vi vill ha samma skattesats för alla, även pensionärerna.

Däremot vem som skottar snö eller bygger hus åt kommunen och om det utförs av egen personal eller köps tycker inte jag är höger eller vänster. Men det måste vid alla sorters entreprenader ställas samma krav på de som gör jobb åt offentlig sektor som om kommunen gjorde jobbet själv. Däremot tycker jag att det är högerpolitik när man vill sluta med offentlig verksamhet bara för att det ska drivas av privata företag. Jag tycker också det är högerpolitik när man vill försämra det offentliga för att istället gynna privata försäkringslösningar.

Ja, listan med vänster eller höger skulle kunna fortsätta men anledningen till att jag tar upp frågan är att jag ibland tycker att vi kan bli tydligare med vilka skillnader det finns även i den praktiska politiken, inte bara i retoriken.