Konstinvigning, Företagarnas kongress m.m.

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag blir det en liten slappare dag. Jag ska tillsammans med Eva Arvidsson inviga den konstnärliga utsmyckningen som vi satsade en miljon kronor på för något år sedan. Ett projekt med konsthögskolan och medborgardialog. Det ska bli spännande att se hur det blev men när det gäller konst finns det alltid de som gillar eller ogillar en sak och det är det som gör det så spännande.

Ikväll ska jag gästa Företagarnas kongress tillsammans med min fru Inger. Jag får väl fundera över om vilka väl valda ord jag ska säga om Umeå, men jag kan väl avslöja den vision vi har, t.ex. om en fast förbindelse till Finland.

Passa också på och njut av det fina vädret så länge det varar. Förresten om det finns någon som har en bra vinnare till V75 så ring.

Mona Sahlin ta initiativ till att stoppa hajfenssoppan

Av , , Bli först att kommentera 0

Ett Tv-reportage här i veckan inför en komma film gjorde mig både ledsen och heligt förbannad. Det handlade om att hajar fångas och slaktas bara för att fenorna ska användas till hajfenssoppa, resten ratas i de flesta fall. Det var till och med så att man ibland kapade av fenorna för att sedan släppa tillbaka hajarna levandes.

Detta är tydligen en oerhört stor handel då bara narkotikahandeln är större än handeln med hajar. En sådan marknadsekonomi vill vi inte ha och här behövs många åtgärder. Ett är ett globalt förbud mot systemet om det nu inte finns och självklart fiskekvoter över hela världen.

Förbjud och bojkotta hajfenssoppa där motivet för hajjakten finns. Den råa kapitalismen och människors fåfänga är ett hot mot jordklotets överlevnad inte minst nu med all ny teknik som hjälper denna typ av djurplågeri och överfiske.

Jag visste inte om att detta försiggick då man är för långt ifrån hajarna och inte äter hajfenssoppa. Mona Sahlin varför inte ta initiativ till att stoppa detta barbari.

Gå till jobbet gubbar

Av , , 1 kommentar 0

Om man går, dvs. promenerar till jobbet och drabbas av cancer så har gubbarna 33 procents större chans att överleva enligt professor Alicja Wolf på Karolinska. Det behövs så lite som 30 minuter om dagen. Vi får nu nästan dagligen se rapporter om vilka positiva effekter motion har och att det inte behöver vara så våldsamt mycket motion.

Läkare har till och med börjat skriva ut motion på recept. Nu handlar det inte enbart om att förebygga risken att dö i cancer. Motion har kanske större betydelse för att förhindra hjärt- och kärlsjukdomar, samt diabetes.

Det är emellertid märkligt att när det finns så säkra bevis i detta fall att inte fler människor tar ansvar för sin egen hälsa. Det mest skamliga är att inte föräldrar lär sina barn från tidig ålder att motion är viktigt och nyttigt. Det skulle behövas ett uppvaknande i en ny motionsrörelse.

Lekplatser skadar barn?

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är en av de nyheter som man har kunnat läsa här i veckan och när man läser detta så ställer man sig omedelbart frågan; vad det beror på? Vi har fått nya regler i kommunerna om hur lekplatserna ska utformas och det har satsats stora pengar på att åtgärda dem. Trots detta har olyckorna ökat med 50 % på 10 år.

Jag har många gånger frågat mig för vem som det skapas nya regler och om de ger den önskade effekten. Nu kommer också regler om hur köken ska vara i förskolor. Regler som fördyrar och ger mindre verksamhet till barnen.

Ibland undrar man om inte vissa regler kommer fram pga. starka lobbygrupper. T.ex. i fallet om lekplatser och om det är företag som säljer utrustning som legat bakom de nya reglerna för att de ska få sälja mer. Sen skyller man på regelbyråkratin.

För jag är mycket skeptisk till hur EU jobbar med att ta fram nya regler. I många fall tillsätts grupper med folk involverade från industrin. Istället bör vi bli mer försiktig med att ta fram nya regler och det är inte alltid att de kan garantera att de leder till mindre olyckor.

* Kör över moderaterna
En annan sak som man har hört här i veckan är att Mats Odell gärna vill gå vidare med regionfrågan och vi får hoppas att de övriga i regeringen har mod att köra över moderaterna.

* Angående förskolan och barngrupper
Jag kan konstatera att alla inte är helt påläst om vad som sagts. Vårt löfte om mindre barngrupper (15barn/avdelning i genomsnitt) ska vara uppfyllt vid 2009 års utgång. Något annat har aldrig utlovats och det budgetförslag som ligger ska klara detta om inte regeringens politik gör att skatteinkomsterna minskar mer än vad som nu är prognosticerat.

Unikt samarbete med facket om budget

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag är glad över den nöjdhet som facken visat mot mig personligen med det system jag har tagit ansvar för nämligen att själv svara för MBL-information och förhandling av budget. Om det är som facken säger så är vi i detta hänseende i stort sett ensamma om att arbeta och göra så.

Träffar hålls också med samtliga fack minst en gång per år inför löneförhandlingarna och där får man verkligen reda på hur våra arbetsgivareföreträdare i nämnderna sköter sig, t.ex. när det gäller lönesamtal, lönebeskedssamtal och utvecklingssamtal. Samtalen är också bra då vi centralt kan trycka på så att allt fungerar enligt ingångna avtal.

Individuella löner förutsätter ett väl fungerande arbetssätt och där ligger vi nog bättre till än landstinget. Kanske har min fackliga bakgrund betydelse då jag själv har en uppfattning om hur ett samtalsklimat ska och borde vara. Om man är intresserad av att se hur vi jobbar är man välkomnen att höra av sig. Jag tror att systemet håller även på den privata sidan.

* Inteckning i eget kapital och god ekonomisk hushållning
Jag såg vänsterns budgetförslag igår. Ett förslag som redan år 2010 skulle ge ett underskott och som enligt lagstiftningen måste inarbetas kommande år. Vi har ett överskott i vårt förslag till budget siffermässigt men i verkligheten är det inte det då socialnämnden säger att man kommer att använda inteckningen i eget kapital både i år och nästa år. Därför är de 48 miljoner kronorna i resultatet inte ett plus utan inteckningar som är resultatpåverkande.

Däremot delar vi SKL:s uppfattning om att denna hantering lagmässigt borde ändras då god ekonomiskt hushållning ska ses både bakåt och framåt. Budgeten kommer vi att kommentera i fullmäktige liksom deras och andras uppdrag. Däremot fattar jag inte riktigt vart de är på väg när man vill införa en marxtaxa. Den barnomsorgstaxa som Marx hade vet vi inte hur den såg ut.

Är folk för lata?

Av , , 2 kommentarer 0

Bensinpriset stiger men det är inte många som kör mindre bil, inte så att det är märkbart i alla fall. I Umeå har vi problem med luftkvaliteten och nya vägar behövs men även andra åtgärder som minskar trafiken. Då kommer man utsökt in på resor till och från jobbet och varför man inte går, cyklar eller åker buss i större utsträckning.

Rent ekonomiskt skulle många få mera pengar till andra saker om man gick eller cyklade till jobbet. Detta då kollektivtrafiken är både väl utbyggd och billig i jämförelse med bilen. Det skulle även vara bra ur hälsosynpunkt att gå eller cykla en halvtimme på morgonen och kvällen. Varför man nu inte gör det beror säkert på flera saker som t.ex. invanda rutiner och kanske bekvämlighet.

Tidsvinsten med bil på morgonen i centrala Umeå är ju också relativt liten med tanke på de köer som finns. En annan orsak till varför man tar bilen kanske har att göra med att arbetsplatsparkeringarna, i det privata näringslivet och det i offentliga, fortfarande är för billiga. Här måste vi tillsammans ta vårt ansvar och se över detta.

Parkeringar ska i första hand vara till för de besökare som inte har några alternativ till bilen och för de anställda som inte kan åka kollektivtrafik eller gå och cykla. Jag ser därför med tillfredställelse att landstinget är på väg att göra något åt sina parkeringsavgifter vid sjukhuset. Vi väntar på initiativ från universitetet också.

* Sjukvårdsköer
Träffade Carema för en tid sedan då de presenterade sin verksamhet som man bedriver både inom landstingets verksamhet och i den kommunala äldreomsorgen. Vid besöket kom det fram saker som jag tyckte var intressant.

En av dem var det system som man använt sig av för att hjälpa till med att operera bort köerna i landsting som Västra Götaland. Mobila enheter användes med gott resultat och man såg direkt att man kunde ha låga kostnader för att man infört en väl fungerande logistik.

Ytorna för verksamheten var helt annorlunda än de moment som ibland byggs in med stora ytor som används sällan och många korridorer. Rent generellt så tror jag att det går att spara en hel del pengar på effektivt lokalutnyttjande och det gäller även kommunen.

Den andra intressanta delen gällde sjukvården och det var att man sett att köerna i Västerbotten inte var så långa som man trott samt att intresset därför för deras verksamhet därmed inte skulle vara lika stort som i flera andra landsting.

Högeralliansen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har vi fått se högeralliansens budgetförslag för nästa år och det är som vanligt lite trixande hit och dit för att de ska få ihop en budget. I det förslag som vi fick se på morgonen hade man inte räknat upp ramarna på samma sätt som vi har gjort med ytterligare 0,5 % utan på de gamla, men de har säkert lyssnat på vårt förslag när de fick reda på detta.

I övrigt har jag bara några korta reflektioner gällande högeralliansens budgetförslag. En är att jag tycker det är oansvarigt att ge bilden av att det finns 15 miljoner kronor som är luft i administrationen. Högeralliansen brukar som regel lägga förslag som ger ökad byråkrati och de gamla uppdragen ligger kvar och man ser inte mycket nytt.

En annan är att de plockar bort stora delar av kommunens utvecklingsanslag och samtidigt pratar om tillväxt. Ett ohållbart resonemang då alla EU-projekt måste finansieras och utan offentlig finansiering tvingas vi skicka tillbaka pengar till EU.

Ytterligare en synpunkt är att det är osannolikt att tro att man kan spara 7 miljoner kronor genom att använda upphandlingar. Det känns som luftpengar då de entreprenader som man nu upphandlas börjar med att lägga fast priset oavsett vem som vinner upphandlingen då det är kvaliteten som är avgörande.

Sen kan jag också se av förslaget att vi väljer olika metoder när det gäller de minskade arbetsgivaravgifterna. I vårt förslag så tar vi in dem i pengapåsen och fördelar ut dem där det behövs medan högeralliansen låt de stanna där det finns ungdomar. Vi verkar dock ense om att tillväxten och skattekraften minskar men om orsaken har vi olika uppfattningar. Vi vet att det beror på regeringspolitiken.

Vi kommer från vår sida att kraftfullt jobba för en ökad tillväxt i kommunen. Det går dock inte att utläsa om det finns en samlad sådan allianspolitik då en del tycker det är fel att växa vilket borde vara uppenbart. Den enda garantin för mera pengar är ökad tillväxt och att Umeå blir en bättre stad att bo & leva i och som attraherar fler människor.

Sören Wibe igen & lite om särtaxan

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår skrev jag om den förvåning jag kände när jag såg att Sören har gått till Junilistan. Sören har varit motståndare till EMU och krävt folkomröstning om detta. Han har också önskat en folkomröstning angående Lissabonfördragets utformning som han har varit motståndare till.

Fördraget håller nu på att godkännas av regeringarna runt Europa och avgörandet ligger då inte längre i Europa utan på nationell nivå. Sören vill heller inte att beslut ska flyttas till EU samtidigt som han vill ha vara där och påverka för jag antar att en parlamentsplats hägrar. När det gäller de övriga politikområdena avgörs det mesta på nationell nivå och jag har svårt att se hur EU t.ex. ska kunna tvinga länder att bygga ut kärnkraften för att klara miljömålen. Att Junilistan inte kommer att bry sig om de andra politikområdena tror jag med andra ord inte på. Frågan är om Sören kommer att förbli sosse i hjärtat. För jag ser på Junilistan som ytterligare ett högerparti inom politiken i stort.

Däremot när det gäller direktiv i olika områden så måste vi vara framme tidigare och påverka från nationell nivå och inte från europanivå. Visst finns det konstigheter i tolkningarna på hemmaplan av EU-beslut såväl som det finns konstigheter i tolkningarna i EU. Den viktigaste frågan just nu är dock om den svenska modellen och att vi får ha kvar kollektivavtalen samt konflikträtten, istället för en statlig lönepolitik med lagstiftad miniminivå på lönerna.

* Särtaxa eller inte?
Den frågan återremitterades igår för ytterligare kompletteringar. En avgörande fråga blir om vi överhuvudtaget ska göra verksamhetsområden ute i byar som Stöcksjö. Här får nog de boende själva i så fall svara för vatten & avlopp och stå för dessa kostnader. Samtidigt blir det då miljönämnden, som brukar peka med hela handen, som får tvinga igenom den rening och hantering av spillvatten som miljön kräver. Likaså måste nog byggnadsnämnden avslå alla förfrågningar om bygglov och planändringar om inte miljö- och vattenfrågorna får bra lösningar. Vi får väl överväga om vi ska ta tillbaka Stöcksjö som verksamhetsområde för det är orimligt att man i andra nyexploateringsområden ska stå kostnaderna för detta. Jag blev förvånad över moderaternas svängning i denna fråga och är nästan helt säker på att det beror på att man inte kan systemet.

Hur mår du Sören Wibe?

Av , , 5 kommentarer 0

Ska man tro tidningsspekulationer
idag så kommer Sören Wibe att bli en av två ledare i Junilistan. Jag ska villigt erkänna att jag i min vildaste fantasi inte trodde att han skulle kunna ta ett sånt steg. Med den vänsterinriktning han haft i sina politiska värderingar om ett samhälle byggt på en generell välfärdspolitik och med alla de saker som ryms inom den generella välfärdspolitiken.

Junilistan grundades främst av missnöjda högerkrafter som gamla bankdirektörer där Nils Lundgren jobbade i en bank som satte hela Sverige i gungning. Ska nu Sören Wibe axla den högerinriktning som junilistan stått bakom? Att Sören varit EU kritiker det vet vi men det finns det flera av inte minst i Norrland.

Sören har haft förtroendet att sitta både i Riksdagen och i EU-parlamentet för socialdemokraterna men nu tolkar jag det som om att han resonerar som följande; att får jag inte som jag vill då byter jag vilket han gjort en gång tidigare när han kom till socialdemokraterna från vänsterpartiet då de gick emot kärnkraften. Jag tycker att Sören Wibes agerande skadar förtroendet för honom som person och dessutom skadar det demokratin.

Helgen som gick och fullmäktige

Av , , 1 kommentar 0

I helgen har det varit en stor sporthelg inte minst för sådana som jag som gillar trav i och med elitloppshelgen på Solvalla. Tyvärr så blev det inga stora framgångar med spelet och inte heller blev det någon riktig svenskhelg. Utdelningen var låg och det händer ganska ofta när det är finaldags. Trots det är det en riktig höjdare att vara där tillsammans med ca 30 000 andra fantaster.

I övrigt så gjorde Pirelli vad hon kunde i schlagerfestivalen men fick inte Europas stöd. UIK fick också se sig besegrade av Frankfurt och får nöja sig med att kalla sig Europas näst bästa lag.

Idag har vi fullmäktige och det brukar ta sin tid, särskilt enkla frågor och interpellationer. Fullmäktige sänds i radion och även via webb-TV så om man är intresserad går det att lyssna via radion eller datorn och följa med vad som händer och sker.

* Korta funderingar
– Grabbarna får lägre betyg än tjejerna när de har klarat proven med samma resultat. Inte undra på att det blir färre grabbar än tjejer som söker till universiteten.

– Militären i Burma drar sig för att öppna sina gränser så att det hårt drabbade folket ska kunna få hjälp. Det är mycket märkligt att regeringar avstår från att få hjälp när man inte klarar sig själv.

– Jag har flera gånger berört den vinst man gör i friskolorna och det beror självklart på att systemet för ersättning gynnar företag till att få stora vinster. De får samma ersättning trots att man inte har allt i friskolor som man har i den kommunala skolan.

– Det finns en stor oro över hur ekonomin i kommunerna kommer att utvecklas den närmsta tiden. Tillväxttakten går ner och högerregeringen har valt en väg med lägre skatter för dem som har det bra och neddragningar i välfärden.

– I kommunen måste vi bli bättre att följa upp och se om alla som lägger anbud till oss är seriösa. I torsdags fick vi åter höra talas om anbud som varit så låga att det inte finns en chans att man kan jobba på ett seriöst sätt, då är någonting galet.