Olof Palme

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag för 21 år sedan minns jag som om det vore i går. Då var jag i Långvattnet i mitt gamla föräldrahem. Jag var uppe länge på natten och helt plötsligt spelades ny musik. Jag trodde att kungen hade dött. Sedan kom fakta att Palme hade skjutits. Det var fruktansvärt overkligt. Det kändes som om att detta inte kunde ske i Sverige, det var helt främmande. Så den natten blev det inget sova av utan ständigt radiolyssnande och TV tittande. Jag hade haft förmånen att lära känna Palme, inte minst genom Bertil Whinberg Byggnads ordförande som också sköts i Estland under kommunisttiden.

Sedan den dagen för 21 år sedan har villkoren för ledande politiker radikalt förändrats med allt vad säkerhet heter. Vi såg det inte minst i valrörelsen då bevakningen var stor. Det finns all anledning att komma ihåg Palme framför allt för hans mycket starka internationella engagemang. Han var de svaga och fattigas verklige företrädare. Men rättsystemet schabblande bort en fällande dom på hans mördare, för jag är helt övertygad om att Palmes fru kände igen och identifierade rätt mördare.

Bli först att kommentera

Demokrati och regionfrågan

Av , , Bli först att kommentera 0

Regionfrågan och ansvarskommittén kommer med sitt betänkande idag. Jag har inte hunnit ta del av underlaget än men jag hoppas att indelningen sammanfaller med gränserna för sjukvården i Norrland. Jag har fortfarande svårt att förstå dom som är negativa ur demokratisynpunkt. Att ge uttryck för hur samhället ska organiseras kan jag inte se är odemokratiskt. Skapa debatt om frågor som berör människor är i hösta graden kärnan i en demokrati och därför förstår jag inte kritiken som framförs gällande artikeln om regionindelning som jag med flera skrivit.

Att staten i alla dess roller och med tjänstemän på verken, länsstyrelser med mera skulle vara mer demokratiskt är en direkt osanning. Inflytande över bland annat planeringen av infrastruktur kan väl inte bli sämre än den är. Att tro att samarbetet och resursutnyttjandet bara skulle ske på frivillig väg är en utopi och med en ny ordning är det ännu viktigare med kommuner i samverkan. Jag tycker att det är demokratiskt riktigt att politiken får fatta de beslut som idag fattas av statliga tjänstemän, i alla dessa statliga myndigheter. Att politiken får fatta fler beslut är kärnan i att bilda nya regioner. Jag och andra som skrev artikeln har inte med ett enda ord sagt att staten ska avhända sig sitt ansvar för regionalpolitiken eller något annat. Vi vill bara ha ett större inflytande. En regionindelning där sjukvården utgör basen känns är, i alla fall för mig, rätt. För mig är det långt mycket viktigare än de regionalpolitiska medlen som länsstyrelsen har, 120 miljoner, mot sjukvårdens 4 miljarder i vårt län. Nuvarande gränser med länen är för små, det har jag känt, inte minst i byggandet av nya järnvägar som sen ska ha en kollektivtrafik som går över gamla länsgränser.

Mycket har förändrats sedan Axel Oxenstierna beslutade om län i början på 1600-talet. Jag är helt säker på att hans organisation inte tillkom av demokratiska skäl utan för kungens möjligheter att styra och kunna tukta folket vilket fortfarande sker på många olika sätt i den odemokratiska uppbyggnaden som finns idag. Nu försvaras denna indelning i ett öppet Europa där regioner bör ha någon jämvikt i styrka. Att ämbetsmän och landshövdingar går ut och försvarar detta system förstår jag då deras makt flyttas till politiken i en ny demokratisk regionindelning där personer kan bytas ut vart 4:e år i val. Vi behöver en ny regionindelning byggd på folkvalda. Axel hittade inte rätt hur organisationen skulle se ut för 400 år sedan och ingen vill väl ha en tillbakagång till det samhället. Samhället måste organiseras efter dagens och morgondagens uppgifter.

Vi får säkert gott om tid att diskutera innehåll och gränser men där man kört igång regioner som i Västra Götaland och Skåne finns bara positiva effekter, ur alla synpunkter – inte minst demokratin. Att ligga kvar vid gamla gränser är en tro på att Axel Oxenstierna hittade rätt för flera hundra år sedan.

Bli först att kommentera

Det leende folkets land

Av , , Bli först att kommentera 0

Väl bemött blir man i Thailand. De har ett förhållningssätt som gör att man blir på gott humör. Det leende folkets land kallas dom ju. Så bemötandet är det inget fel på alls och visst borde vi ta efter en stor del i bemötandet. Det skulle nog alla tjäna på. Däremot är det mycket eller nästan allt det övriga som är annorlunda. T.ex. bostäderna som inte behöver så mycket mer än tak och insynsskydd och det gäller för alla hus. Här behövs ingen uppvärmning däremot kylning.

Jag besökte en byggarbetsplats under en promenad för några dagar sedan och ska man möta den omvända världen måste sådant ses. Det var minst 20 personer runt armeringsbänken och arbetsplatsen var som en liten kåkstad med små restauranger och butiker. Det är inget att ta efter och det går nästan inte att beskriva hur det såg ut. De kör också med en extrem högerpolitik i Thailand där få saker finansieras via skatten, möjligen skolan upp till gymnasiet, men sjukvården är bara att betala för. De är mycket imponerade av det svenska systemet då man berättar hur det är att bli sjuk i Sverige.

De nya medierna och tekniken runt detta är fantastiskt. Att ha aftonbladet en dag efter är väl en sak, men att var man än är kan följa med via nätet om vad som sker är riktigt bra. Här i Thailand behövs dock snabbare nät dvs. bredband för det tar lite väl lång tid. Ett annat litet problem är tidsomställningen. Om jag glömmer att stänga av telefonen kan det ringa kl. 3 på morgonen för då är klockan 9 på kvällen hemma. En annan nackdel är ju att den som ringer inte betalar samtalet utanför landets gränser och att förklara varför det behövs nya större regioner tar sin lilla tid.

En fundering med anledning av helgens schlagerfestival i TV, som ur demokratisynpunkt är ett hot. Ni kanske tror att jag har fått solsting, men svaret är nej. Men med ett system som gör att man kan rösta flera gånger, så är det inte TV-tittarnas vilja som avgör vem som vinner. Alla omröstningar som sker där det går att rösta flera gånger är ett demokratihot. Att SVT ger sin på dessa avvägar när det gäller demokrati är en skam.

Intresset för min blogg om fördyringarna väckte mycket uppmärksamhet. Till mig personligen har jag bara fått en enda liten negativ reaktion och det var från VK:s ledarsida. Jag hoppas verkligen att de som sitter och fattar beslut om lagar går in och följer hur det gått med processen omkring Botniabanan och de fördyringar som lagstiftningen gett. Än en gång känns det som om det varit till större nytta för miljön om pengarna gått till gratis kollektivtrafik istället. Ska vi ha sådana långdragna processer när det gäller investeringar för företag – då finns det inga pengar att bygga infrastruktur för. Företagen har då investerat i andra länder. De kan inte vänta som nu sker. Dessutom tror jag inte att den utdragna processen har gett ett enda uns av bättre miljö. Inte ett dugg och om jag inte minns fel, men var de det som var meningen med miljöbalken och reglerna runt den. Så här går det inte att fortsätta. Advokaterna som driver folk framför sig om att överklaga allt är tillräckligt välgödda.

Bli först att kommentera

Kärnkraft, kultur och ishockey

Av , , Bli först att kommentera 0

Låt oss anta att det är en socialdemokratisk regering istället för en borgerlig. Låt oss också gissa vad Maud Olofsson skulle ha sagt då om regeringens ansvar för kärnkraften. Hon skulle nog ha spytt galla på regeringen om passivitet för klimatpolitiken efter de senaste rapporterna. Tänk hur det kan bli när ett kärnkraftsfientligt parti så radikalt byter fot för regeringstaburetterna. Visst kan man behöva tänka om, det är inte det – utan sättet man gör det på. Tänk så liten skuld regeringen får idag för det som händer mot tidigare regering.

Torbjörn Olsson (m) och jag tror på staden som en miljö människor vill bo i. Däremot försöker han sig på ren och skär populism när han kritiserar sin moderatledda regerings handlande när det gäller kulturpolitiken. Han sitter själv i landstinget och där förslog alliansen minskade anslag vilket även inneburit minskade statliga anslag. Staten tar nämligen inte större andel av kostnaderna än vad man gör idag. Den tvist som nu varit har inneburit mer pengar till kulturen efter ny tolkning av momsregler, som vi tyckt varit felaktiga. KD:s Gunilla Tjernberg far med samma vilseledande agerande. Jag vet att alliansen i landstinget vill minska kulturanslaget totalt med 10 %. Alliansen är kulturfientlig på länsnivå. De lokala alliansföreträdarna försvarade även sina kollegor i landstinget före valet.

Som kommunalråd får man frågor om stort som smått. Många kan jag svara på andra skickar man vidare till sina kollegor inom politiken och hoppas dom svarar. Andra klarar man inte av då man inte vet. En sån fråga har varit om de som jobbar på Skogis och är engagerad i ornitologiska föreningen gör det som en del i sin tjänst. Agerandet i frågan om Botniabanan är ett sånt exempel och då kan det även gälla om man har löneavdrag då man sitter med advokater och i domstol. Svaret för mig blir ett ganska vanligt svar – vet ej. Att tydliggöra roller och ansvar är viktigt när det gäller skattemedel.

Har jag sett säsongens sista ishockeymatch nu när jag åker bort? Svaret är säkert ja, även om jag för en gångs skull hoppas jag har fel. Säsongen har i alla fall varit positiv. Jag tror på det upplägg man är inne på, nämligen att slussa in de egen producerade spelarna i laget. Så ska det vara. Idrotten behöver mindre människohandel. Att köpa och sälja folk är bara tillåtligt inom idrottens värld. Tänk hur olika tankarna kan vara. Att spelare ska få spela där dom vill är en självklarhet men är människohandel acceptabelt? All övrig människohandel är i alla fall högst förkastlig.

Bli först att kommentera

Reaktioner

Av , , Bli först att kommentera 0

Reaktionerna på vad man kunnat få i kollektivtrafik som överklagningarna på Botniabanan och därmed förseningarna kostar skattebetalarna lät inte vänta på sig. Jag undrar bara vilken galla som skulle ha spytts över mig om vi fått en fördyring på 2 miljarder för något projekt. Däremot har jag inte sagt något som VK:s ledare påstår, att jag vill begränsa överklagandemöjligheterna. Men visst måste man ifrågasätta rimligheten. Demokratiskt har dragningarna fastställt av kommunfullmäktige i Umeå och med en Översiktsplan bakom sig. Det måste väl anses demokratiskt korrekt att folkvalda fattar dessa beslut. Regeringen har också fattat beslut om att godkänna dragningen. Regeringens sammansättning har utsetts av riksdagen som också är valda av folket.

Om vi som politiker fattat beslut som kostar 50 miljoner per år i 40 år har vi tvingats avgå. Detta oöverblickbara system gynnar inte investeringar i vårt land utan bara dom som vill ha en egen födkrok i systemet. Vi som politiker måste kunna ifrågasätta om det system som riksdagen fastställt, miljöbalken och alla de regler som finns runt den, är rätt och ändra dessa om det får oanade konsekvenser för dom som ska betala detta, nämligen skattebetalarna. Jag lovar att hålla debatten igång om regler som missgynnar skattebetalarna så länge jag lever. Finns det en enda person i detta land som tror att det gynnar Sverige som land om regler är så obegripbara att kostnaderna inte går att kontrollera. Vem kan tro att det skapar jobb i det privata näringslivet, som sedan generar skatter som vi får välfärd av. Tänk vad roligt det varit om vi haft 50 miljoner till att göra välfärd av.

Bli först att kommentera

Miljö och klimatförändringar

Av , , Bli först att kommentera 0

Dessa frågor är som jag tidigare skrivit om ordentligt på dagordningen. Hållbarhet handlar dock inte enbart om miljö dvs. ekologi och vilken påverkan som sker på ekosystemen utan även om ekonomi och social hållbarhet. Om man har det tänket i grunden fattar jag inte den som föreslår att enda lösningen på laxens vandringar förbi Stornorrforsen är att släppa på mera vatten. Det finns saker som kan göras bättre ur hållbarhetssynpunkt – det vet vi. Varje kubik vatten som rinner förbi turbinerna, förutom det som inte behövs i nya vandringsvägar, ställer till större miljöproblem. Den elen ska i huvudsak ersättas med kol eller olja. Miljömässigt är det sämre, t.o.m. mycket sämre och inte en tillstymmelse till garanti för bättre fiskvandring. Ny teknik och ny kunskap om fiskvandrig ska självklart prövas i Stornorrfors så att fiskynglen kommer ut i havet utan att passera turbinerna. På så vis vill man försöka inbilla fiskynglen att det är vägen tillbaka till lekplatsen vid vuxen ålder.

Bli först att kommentera

Vem bestämmer?

Av , , Bli först att kommentera 0

Ledande politikers makt pratas det mycket om. Till och med media som tycks veta allt talar aldrig om att enskilda politiker aldrig själv kan fatta beslut själva. Beslut tas alltid i en styrelse, nämnd, fullmäktige, riksdag eller regering men först alltid i en partgrupp. Däremot gäller det ha kolla på eller om tjänstemännen ger sken av att fatta beslut eller tala om vad som gäller. Jag har dessutom sett mycket graverande exempel där gamla kommunala chefer hanterar sanningen mycket vårdslöst och sprider detta, i bland annat tidningar. De tycks veta bäst och ha mycket dålig respekt för politiska beslut och därmed för demokratin. Det som skett i Holmsund är ett sånt exempel.

Hur tjänstemannamakten kan utövas finns också i alla statliga organ och myndigheter som i länsstyrelsen. Vi måste vara rädda om demokratin och inte låta specialister ha ännu mer makt och vi ska inte gå mot fler domstolsavgöranden. Överklagandeinstrumentet som jurister använder i bland annat Botniabanan är också ett prov på maktövertagande då man den vägen saboterar genomförandet och skattebetalarna får stå för kalaset. Mycket välfärd har det blivit för två miljarder som deltaöverklagandena kostat. Som skattebetalare tycker jag att en investering på 2 miljarder faktiskt är mycket pengar. Låt mig ta ett exempel. För två miljarder kronor så skulle vi i Umeå kommun kunna åka gratis kollektivtrafik i fyrtio år!!! Dvs. för 50 miljoner kronor per år. Är detta rimligt?

Bli först att kommentera

GRATTIS MARIA TILL SILVRET

Av , , Bli först att kommentera 0

Det går inte att uppleva en prestation som Maria Pietilä Holmner gjorde i storslalom utan att bli tårögd. Det är så spännande att det inte går att beskriva. Jag har ju hört berättas om hennes talanger sedan barnsben då hennes pappa Tom jobbat med min hustru. Det känns självklart ännu roligare när en bekant får framgångar. Visst har hon talang men hon har aldrig nått dit om inte pappa Tom och mamma Elisabeth ställt upp som dom gjort. Törs inte ens tänka hur många 10-tusentals mil dom kört till träningar och tävlingar och hur många timmar Tom varit i Bräntis och gjort snö. Jag tycker man alltid gömmer bort arbetet bakom framgångar och vi som minns Toms som hockeyspelare vet att det är alltid att ge gärnet som gäller. Det var ett helt annat Go än i måndagens lövenmatch.

Bli först att kommentera

Veckans kalender och lite annat

Av , , Bli först att kommentera 0

Vädret varierar
vissa dagar som nu måndag morgon riktigt kallt. Jag ogillar detta och därför blir det skönt att åka till Thailand men jag ska hålla igång bloggen. Jag måste också se till att jag får med några dvd:s med Lövenmatcher åt Puta "taxiåkare" som flyttat dit. Hoppas det ordnas.

Sedan sist
har jag sett på de s.k. miljöhusen på Tomtebo och det ser spännande ut. Krister Qvick har mer idéer om miljöbyggande och visst hoppas jag att han kan komma fram här på hemmaplan.

BB i Nordmaling
har jag också besökt för första gången på, i morgon, 61 år. Där har idag Botniabanan projektkontor och vi är flera som fötts i den lokalen som varit och är engagerad i det. Jag var tvungen ringa min snart 95 årige mor för att höra vad barnmorskan hette och det mindes hon.

Regionråd och Blå vägen
har vi haft utan större omvälvningar men en sak är viktig och det är att komma igång med förarbetet med Leader då det nu finns projektpengar för Lag grupper. Jag var också på ett intressant seminarium i fredags om stadsbyggande som handlar om att bygga staden rätt, liksom att bo vid vattnet.

Helgen
har varit fruktansvärt jobbig då man har så många starter i störtlopp, skidskytte och trav. Man förundras över hur Anja lyckas samla ihop sig till stordåd efter stordåd och att Järbyn tar en medalj trots att han snart fyller 40 år.

Borgerlig kulturpolitik
betyder olika behandling. Statens institutioner på kulturområdet får behålla momsen som blev resultatet av skattetvist. Operan i Umeå får det inte och länets borgerliga är tyst som en sten.

Veckan blir
ganska lugn. Idag är det besök hos länsledningen med anledning av deras hantering av planerna, sedan två företagsbesök. Tisdag är födelsedag och förmiddagen spenderas tillsammans med Mona Sahlin som besöker oss, sedan kommunstyrelse. Onsdag är det konferens om kommunalt samverkansorgan. Jag är bara förvånad över att vi är så få kommunpolitiker från Umeå som deltar. Lako redan kl. 8 på morgonen samma dag i Lycksele och offentligt möte på kvällen i Yttersjö. Torsdag är det Kvarkenrådsstyrelse i Finland och vid hemkomsten två-part dvs. möte med universitetsledningen. Museet har vi bolagsstämma med på fredag då titten på en svävare uteblev. Lördag då är jag på väg österut. Ja, detta är min kalender för denna vecka. Jag ska skriva kortare framöver.

Bli först att kommentera

Kyla, handel och bad

Av , , Bli först att kommentera 0

Kylan
har slagit till ordentligt, både temperaturmässigt och politiskt. Nu kommer försämringarna som regeringen beslutat om för dom som har det sämst, för både sjuka och arbetslösa.
Däremot är det intressant att se hur tekniken förbättras för uppvärmning. Ta t.ex. den utrustning som jag nyligen satt in i stugan, nämligen värmepump. Att göra värme ur kyla är inte dåligt.

Nyab
fastigheter har också med sitt miljöbygge visat att det går att bygga miljövänligare och energisnålare, trästomme utvecklad i länet och annan ny teknik. Hoppas dom vill fortsätta att utveckla sitt miljöbyggande i vår kommun och Nykvist som hjälper dom med tekniken brinner verkligen för miljöbyggande.

Klimatförändringarna
påstås ligga bakom mycket av vad som sker när det gäller vädret inte minst pekar FN:s klimatrapport på det, men visst har det varit varmare förut också, som när de frusna mossarna i norr växte. För dom växer ju inte under frosten.

Badet
är väl också en klimatförändring i god Umeåanda. Nu är det gasen i botten som gäller innan gamla hallen havererar. Jag hoppas verkligen att vi får med den s.k. marknaden och att dom kan tänka sig att bygga och driva och vi köper bassängtid för simsport. I ett äventyrsbad finns ju många saker som ska ske på rent kommersiella villkor. Vi bör även se om Mimer och andra angränsade kvarter kan eller bör ingå på ena eller andra sättet. Det gäller också att ge tillåtelse till kompletterade exploatering om vi ska få ner kostnaderna.

50-metersbassäng
ryms däremot, det vet vi även om det tar bort vissa kommersiella ytor. Den flitige insändarskribenten Mr x har fel även i detta fall. Han som alltid vill ge sken av att veta och kunna bättre än alla andra. Förvånande är att han inte lyckats bättre i sina affärer. Det går inte att leva på att skicka fakturor till kommunen på arbeten som inte är beställda. En kommun köper tjänster. Inget förundrar en längre i detta fall och jag vet argumenten från Mr x när det gäller hur dagis skulle se ut. Att man har så lätt att få utrymme på både debatt- och insändarsidor. Hur går det till? Visst är tidningen ansvarig för det som står i den men ingen bryr sig troligen om att både debattera eller att anmäla tidningen. Jag skulle i alla fall inte ödsla tid på detta.

Planering
för resecentra är högaktuellt så att det är klart när järnvägen är klar. Östra delen är högintressant liksom i närheten av den gamla järnvägsstationen. Attraktivt ska det vara även upp mot universitetet men med vett och sans så att inte kostnaderna skenar iväg så vi inte har råd att köpa trafik.

Handeln
än en gång. Nu är ett externt köpcentra bäst som dom ogillade för 15 år sedan. Tänk om dom lyssnat på oss då. Vi hade rätt då – säger man nu. Många säger sig vilja få handeln att expandera, men jag tror man bara vill expandera där det gynnar egenintresset. Fastighetsägarna i centrum måste ta utmaningen av dom externa centren på allvar, annars gräver dom sin egen grav. Dom bör också bidra till försköningen för det får man göra i externa lägen och då helt själva. Däremot väcker handelsetableringar heta känslor hos många och jag tror man har minnen om allt som skett sedan 1988 så att det skulle räcka till en tjock thriller. Att en del aktörer törs bete sig som man gjort. Man avslöjar sig själv liksom budbärarna. Handelspolicyn gäller med 3 stadsdelscentra där fackhandeln har stor etableringsfrihet, förutom att de totala ytorna på hela Ersboda inte får bli mycket större än det som finns i gällande planer, även om allt ännu inte är bebyggt som det finns byggrätter för.

Bli först att kommentera