Tala om vuxenmobbing

Av , , 4 kommentarer 5

Jag brukar inte om tycka till om agerandet mellan andra partier men känner att jag måste det denna dag. Under debatten om extrapengarna utsattes miljöpartiet och främst Alireza Mosahafi för rena rama vuxenmobbingen.

Vi har alltid när det gäller budget i kommunen prövat  de olika förslagen mot varandra sedan nya systemet infördes i smaband med att balanslagen infördes. Så gjordes även idag men trakaserierna mot Alireza gick ut på att han var en farise om han inte stödde alliansen i en kontraproposition.

Självklart hakade Nordebro lydig på en den klagomuren. Vill bara påminna om att verksamhetsplanera har alltid tagit av nämnderna och rapporterats till fullmäktige och även det har vi varit överens om förutom KD som överklagade detta, men Sellström fick fel. Budget är ju en helhet.

Offensiv offrar lönereserven

Av , , 1 kommentar 3

Jag bara konstaterar att rättvisepartiet är beredd att offra lönereserven vilket får som konsekvens att en del nämnder hamnar på besparingar så fort löneavtalen är klar och räcker inte pengarna så är det i regel personal som måste bort..

Det är också intresant att se att alliansen gör allt för att hitta en ekonomisk politik tillsammans med rättvisepartiet. Jag har aldrig

Inkomstligan i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7

VK har idag en lista på vilka som tjänade mest ifjol i de olika kommunerna i Västerbotten. Inte oväntat var Krister Olsson och Jörgen Holmqvist i topp.

Förvånande var att platserna 3 till 5 innehavs av de tre personerna som främst kommer från friskolan Minerva och alla tre kommer upp i en inkomst runt 15 miljoner kronor.Det är säkert på grund av fastighetsförsäljning men värdet på fastigheten beror ju på att det har gått att tjäna stora pengar på just hyresintäkterna och det generösa system som funnits för hyrorna. Det är våra gemensamma skattepengar som är orsakerna till Åmans, Janssons och Sjölunds stora inkomster. Detta visar på att det behövs förändringar i regler för friskolor och främst när det gäller ersättningen för lokaler.

 

En mörk framtid i Europa

Av , , Bli först att kommentera 3

I går hölls en folkomröstning i Schweiz och folkomröstningen gällde om det skulle få byggas fler minareter eller ej. Folkomröstningen tillkom då Schweiziska folkpartiet tvingade fram den då man samlat in 100 000 namnunderskrifter. Det här är självklart en skam för det neutrala landet och tilläggas bör att det politiska etablissemanget var emot förslaget.

Folkomröstningar i all ära men det kan också finnas negativa delar och det är valdeltagandet och Schweiz har en tradition med folkomröstningar och lågt valdeltagande. Det är dock inte det som är det nattsvarta utan den våg av främlingsfientlighet som ligger bakom resultatet. Beslutet strider också mot landets grundlagar om religionsfrihet. I valkampanjen har Folkpartiet haft affischer som ansetts piska upp hat mot muslimer, trots att islam är landets näst största religion.
 
Folkpartiet är ett av alla dessa främlingsfientliga högerpartier som dyker upp på fler och fler platser runt om i Europa. I Sverige finns Sverigedemokraterna som även driver en linje byggd på främlingsfientlighet. Det gäller för alla att ta ansvar för att motarbeta extremhögern där partierna har sin bas och inte på några villkor samarbeta med dem. Det ansvaret måste alla partier ta och hålla rent åt höger. Vi hör ju hur mörkerkrafterna tar valresultatet i Schweiz som en intäkt för att gå vidare med en mer främlingsfientlig politik.
 

En mörk framtid i Europa

Av , , Bli först att kommentera 1

I går hölls en folkomröstning i Schweiz och folkomröstningen gällde om det skulle få byggas fler minareter eller ej. Folkomröstningen tillkom då Schweiziska folkpartiet tvingade fram den då man samlat in 100 000 namnunderskrifter. Det här är självklart en skam för det neutrala landet och tilläggas bör att det politiska etablissemanget var emot förslaget.

Folkomröstningar i all ära men det kan också finnas negativa delar och det är valdeltagandet och Schweiz har en tradition med folkomröstningar och lågt valdeltagande. Det är dock inte det som är det nattsvarta utan den våg av främlingsfientlighet som ligger bakom resultatet. Beslutet strider också mot landets grundlagar om religionsfrihet. I valkampanjen har Folkpartiet haft affischer som ansetts piska upp hat mot muslimer, trots att islam är landets näst största religion.
 
Folkpartiet är ett av alla dessa främlingsfientliga högerpartier som dyker upp på fler och fler platser runt om i Europa. I Sverige finns Sverigedemokraterna som även driver en linje byggd på främlingsfientlighet. Det gäller för alla att ta ansvar för att motarbeta extremhögern där partierna har sin bas och inte på några villkor samarbeta med dem. Det ansvaret måste alla partier ta och hålla rent åt höger. Vi hör ju hur mörkerkrafterna tar valresultatet i Schweiz som en intäkt för att gå vidare med en mer främlingsfientlig politik.
 

Vad gjorde att Löven vann, vinnarskalle?

Av , , 1 kommentar 4

Kommer hem efter att ha varit på en disputationsfest och försöker finna vad det var som gjorde att Löven vann i kväll.

Ingen har som jag sett gjort analysen hur det blev så utan det är som vanligt himmel eller helvete.

Jag hoppas att ni som gillar ishockey och andra idrotter och som varit verksamma i idrotten någon gång i framtiden låter er kunskap tala och inte låta okunskapen om idrotten ta över. Det finns hur mågna som helst som tror att alla är vinnare inom idrotten

De som sysslat med idrott spelare eller ledare vet hur det är , motgångar med vinnare och förlorare eftersom i alla matcher finns det båda, medan media tycks tro att alla är vinnare

Regeringens politik är fel väg att gå

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag ska träffa Migrationsverket och diskutera deras propåer om att vara mottagarkommun för ensamkommande flyktingbarn. Vi har dock inte formellt fått någon hemställan, om jag är rätt underrätad, men vi har en positiv inställning i grunden. Vi måste emellertid få veta vad vi ska göra och vad Migrationsverket bör göra. Sen får vi väl se om det finns några regionalpolitiska inslag hos verket, för just nu genomför regeringen en avrustning när det gäller regionalpolitiken och all verksamhet koncentreras söderut.

Coachning ska lösa regeringens problem
Sen kan man verkligen ifrågasätta regeringens integrationspolitik då utanförskapet under deras styre skulle minska, det var i alla fall högeralliansens stora vallöfte inför valet. Men det är mycket, mycket länge sedan så många människor ställdes utanför som nu samtidigt som dem som är i utanförskap har så pass dåliga ekonomiska förutsättningar.
 
Arbetsförmedlingen ska dessutom ta över integrationspolitiken från kommunerna enligt ett förslag från regeringen. Coachning ska lösa även detta problem och därigenom regeringens huvudvärk när det gäller invandrings- och flyktingpolitiken.
 
Kritik av SKL
SKL, som är den gemensamma organisationen för Sveriges kommuner och landsting, ger Arbetsförmedlingen underbetyg för deras insatser. 8 av 10 fick ingen hjälp och inget stöd enligt SKL. Misslyckas Arbetsförmedlingen får kommunerna ändå ett ”sistahands-ansvar” att se till att människorna kan överleva.
 
Sen måste vi även komma ihåg alla dem som utförsäkras på grund av de nya reglerna i sjukförsäkringen att de också ska ha ett jobb på den del man är friskskriven och därmed vända sig till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens förfogande. Dessa individer kan alltså inte jobba heltid på det ordinarie jobbet men ska söka jobb för den del som man inte är sjukskriven på och inte får ersättning för. En konsekvens av regeringens märkliga politik och regelverk. För det är ju regeringen och ingen annan som fastställt de nya reglerna för Försäkringskassan.

Den skenhelige kristdemokraten

Av , , 4 kommentarer 7

Ja, den skenhelige kristdemokraten Anders Sellström (som även sitter i partiledningen) har bloggar som kan jämföras med en gödeselspridare, bara en massa skit.

Han har en dålig självinsikt då han samtidigt bedömer sig själv som intelligentare och klokare än de allra flesta.
 
Nu senast har han på sin blogg påstått att Tomas Eneroth inte har alla poletter hemma då Eneroth har kritiserat regeringen för att de inte har gjort ett enda dugg när det gäller SAAB och regeringens agerande i Vattenfall. Jag har även tidigare skrivit om detta då jag tror att DN:s politiske redaktör har rätt i sin analys.
 
Sellströms ständiga försvar av regeringens politik, hur misslyckad den är, slår aldrig fel. Men att påstå att, som i detta fall, att Eneroth inte kan eller inte vet – bara för att Sellström har en annan uppfattning är ett bottennapp. Han är ett hot mot Umeåandan som bygger på att man kan dra åt samma håll i en del frågor och att vi måste ha respekt för att vi har olika politiska värderingar.
 
Att han på sin blogg använder sig av mobbingkampanjer är inget nytt – däremot skiftar objektet. Fast det blir nästan motsägelsefullt då Kristdemokraterna som parti vill förknippas med att de vill ha ett samhälle som präglas av kristen etik, byggd på västerländsk humanism. Men detta kanske snarare visar inställningen till folk som tycker annorlunda.

Du om någon är värd journalistpriset Sverker Olofsson

Av , , 1 kommentar 6

Vad jag blir glad när jag läser att Sverker Olofsson fick stora journalistpriset. Tänk om resten av dina kollegor skulle jobba på samma sätt som du då skulle inte media och journalistiken se ut som den gör.

Jag tror inte du hakat pånågot meiadrev som uppstått ,du ser till at t skaff dig egen kunskap om det ärene du tänker rapportera om. Det tycker jag är bra för  du ha ralldeles för många kolegor som inte vet ett enda dugg om det som de gör repotage eller granskningar om

Grattis Sverker

USA största miljöboven

Av , , Bli först att kommentera 3

Amerikanarna är de som släpper ut mest av växthusgaser per person i hela världen och Obama har meddelat att han ska komma till Köpenhamn och med beskedet att de ska minska utsläppen med 17 % fram till 2020.

Det är mindre än andra länder men det känns som om bedömningen är att det inte finns en politisk vilja i USA att fatta beslut om hårdare krav. De krav som USA kommer med är dock betydligt lägre än vad Europa är beredda att göra. Och det verkar ligga i den amerikanska attityden att andra ska göra saker men att ingen ska lägga sig i vad den enskilde amerikanen gör. Den liberala politiken kallas det.
 
Det är också effekterna av den fria marknaden. En marknad utan kontroll och utan statlig inblandning, helt enligt det amerikanska idealet. Så har det i synnerhet varit inom finansvärlden. Ett förhållningssätt som nästan höll på att göra så att världens finanssystem havererade. Skattebetalarna, konsumenterna och medborgarna i hela världen är nu de får betala för effekterna av detta generösa förhållningssätt med bonusar utan prestationskrav och ansvar.
 
Konsumentmakt är viktigt. Hela den amerikanska bilindustrin verkar vara på väg att haverera då amerikanarna inte känt av den miljömedvetande som spridits över världen. Nu vill nästan ingen köpa bilar som har stor miljöpåverkan. USA:s påverkan på världshandeln kommer troligen att minska p.g.a. av dessa skäl men även av andra skäl som deras eviga krigande i andra länder.
 
Även USA måste ta miljöfrågorna och utsläppen på allvar men det finns en konflikt mellan den amerikanska drömmen och vårt gemensamma klimatansvar på jorden. Då går det inte att fortsätta att vara egoistiskt och bortse från sitt ansvar. Då ska snarare handel med länder som tar sitt ansvar och har mycket mindre utsläpp per person premieras.