Höghushotell vid Åhlens döms ut ………….

Av , , Bli först att kommentera 16

Höghushotell vid Åhlens döms ut ………. Det lyder en rubrik i dagens VK med anledning av hotellplanen i kvarteret Thor och riksintresset.

Vad jag minns av det ärendet är att det fanns inga synpunkter från Riksantikvarieämbetet när planen antogs. Varken vid samråd eller utställning.

Jag förutsätter att regeringen gör som man brukar göra. Man brukar enbart ta ställning till saker som kommit fram under planprocessen. Man kan inte ha en annan tågordning i detta fall och ska självklart yttra sig under planprocessen och har de inte yttrat sig ska de inte ha någon gräddfil in till regeringen. Planen för hotellet följer antagen översiktsplan.
 

Nu var ju Riksantikvariets yttrande ett ytrrande till Boverket så jag förutsätter att de avvisar detta och i sin samlande bedömning påtalar att det följer antagen översiktsplan och att det är förenligt med riksintresset

Det är precis som jag sagt många gånger att länsstyrelserna och enskilda tjänstemän ska inte ha makt över folkvalda. Centerledaren och näringsministern sa klart och tydligt vid sitt besök i Umeå på Länsstyrelsen att hon tyckte inte länsstyrelserna följde regeringens vilja när det gäller strandskyddet

MP granskas inte så tufft som andra partier enligt professor Asp

Av , , Bli först att kommentera 13

MP granskas inte så tufft som andra” Miljöpartiet har gräddfil i medierna genom sin unikt starka ställning bland svenska journalister, konstaterar Kent Asp, professor vid Göteborgs universitet.

-Den slutsats jag drar efter alla
dessa års studier är att Miljöpartiet
får en mer gynnsam behandling än de andra partierna, säger Kent Asp som i över 30 år studerat hur svensk politik behandlas medierna.

-De befinner sig på sätt och vis i en fredad zon när det gäller bevakningen av politik. MP granskas inte lika tufft som andra. säger Asp till SVT.

Detta kunde man läsa på text TV i går. Man hade gjort en undersökning om partisympatierna och den visade att MP hade 41% V 15 % och S och M 14 %. jag är inte förvånad ett enda dugg utan det kan man självklart se hur vissa journalister agerar.

Jag tycket det är bra att Göteborgs universitet gör dessa undersökningar men samtidigt borde det finns en oberoende organisation som kunde vända sig då media far fram med sina riktade politiska kampanjer

Regeringen skiter helt i våra ungdomar

Av , , Bli först att kommentera 16

Regeringen skiter i våra unga helt.

Regeringen fattar inte att unga vill jobba. Det mycket märkligt att vi har en regering som inte gör något för att ordna jobb för våra ungdomar.

Regeringen har ansvar för arbetsmarknadspolitiken.

Regeringen använder dessutom de pengar de avsatt fel och pengar skickas tillbaka tillbaka från arbetsförmedlingen.

I Umeå har vi satt av pengar till ungdomsjobb medan regeringen valt att sänka skatterna mest för de som har det bäst.

Bakticgruppen satsade 20 miljoner på ungdomsjobb, vi betalade arbetsgivaravgifterna. Det blev ett lyckat resultat, av de 196 som fick jobben och kom de flesta i jobb eller utbildning.

I Södertälje som också är S styrt har kommunen ett samarbete med 7 större företag för att få ut unga på arbetsmarknaden.

150 arbetslösa unga hyrs ut till olika företag där de får testa olika arbetsuppgifter och samtidigt läsa olika kurser och och därmed blir anställningsbara

Visst är det mycket märkligt att vi har en regering som sitter med armarna i kors och inte gör ett enda dugg för att få ut unga i arbete. De har suttit för länge.

Jag tycker att Anders Ågren, Edward Riedl men även Britt-Marie Lövgren borde högljutt tala om för regeringen att göra som i Umeå , satsa på unga i stället för att satsa på de som har det tillräckligt bra

Släng förslaget om dubbdäcksförbud. Sluta…

Av , , Bli först att kommentera 17

Släng förslaget om dubbdäcksförbud. Sluta skyll partikelproblemet på däcken. Tror inte alls det är dubbdäcken som ensam är boven när det sprids partiklar i gatumiljöer och som en expert från trafikverket ville förbjuda.

Det är bara att gå och se var dammet ryker och sprids. Det är den lättflyktiga sanden som finns över allt som blir flyktig där trafiken viner förbi och när det blåser.

Låt både folk köra med dubbdäck

Centerns Lööf vet inte hur lönebildningen…

Av , , Bli först att kommentera 11

Centerns Lööf vet inte hur lönebildningen är. Centern vill öka löneskillnaderna ännu mer än idag.

Hon vet inte att redan idag är löneskillnaden i handeln mellan en 19 åring och en 35 åring hela 125 %. nu vill centern öka den klyftan ytterligare. De flesta avtal har redan idag avtal där erfarenhet och kunskap belönas med högre lön.

I dag tycker jag du ska åka ut till Umåker för att se på riktigt trav. Självklart ska du spela lite V75 och om du inte är en van spelare kan du gå in på en spelbutik och köpa dig en del i ett andelssystem. Bubblan i korsningen Brogatan Kungsgatan är en av dem

Att vara öppen vinner i längden det vore bra även för travet

Av , , Bli först att kommentera 13

Det snackas en del om Umåker men inte alla fakta kommer fram. Inför årets föreningsstämma var jag föreslagen som mötesordförande. I min föreberedelse gick jag igenom bland annat valberedningens förslag och kollade valbarheten av ledamöterna enligt stadgarna, som mötesordförande har man en skyldighet att följa stadgarna.  Jag hade för förberett mig på vad jag skulle säga då Per-Erik Karlsson var föreslagen som lekmanna revisor men eftersom han sade av sig gjorde jag inte den redovisningen till stämman. Stadgarna säger att den som inte varit på två av fem senaste stämmor automatiskt är uteslutna. Jag har påtalat detta i en protokollsanteckning från stämman.

Det har pratats om Tomas Åströms dubbla roll som VD och ordförande. Styrelsen har ansvaret för att utse VD och vi tycker att han gör ett mycket bra jobb. När det gäller ordförande kan inte styrelsen ha några synpunkter på detta för det är stämman som avgör. Stadgarna reglerar hur val går till. Valberedningen lägger ett förslag som skickas till samtliga medlemmar och då kan medlemmarna komma med ett motförslag inom en viss tid. Jag bara konstaterar att ingen medlem inte heller de som tycker till har skickat in något motförslag till ordförande.

När det gäller lekmanna revisor Per-Erik Karlsson har jag klargjort min sin i protokollsanteckningen.  Han har inte skrivit något till stämman som är hans uppdragsgivare och inte heller gett några synpunkter till styrelsen som revisorer ofta gör om till exempel  förbättringar som styrelsen bör vidta och han har inte en enda gång under min tid i styrelsen bett att få träffa styrelsen, så är sanningen.
 

Jag tror att jag är en av få som sitter i sällskapet och inte är ägare till någon häst och därmed inte i något fall pratar i eget intresse för det är klart att det kan bli olika typer av mostättingar mellan hästägare , man konkurrerar om de pengar som finns till förfogande.

Att följa stadgarna som finns i sällskapet gäller samtliga medlemmar och att skada sällskapet är inte tillåtet. Jag tycker det är och har varit en dålig still att inte öppet prata om det som sker och i stället går en anonym väg i stället för att ta upp det på stämman. Det skadar travsällskapet och är inte föreniligt med föreningens stadgar men jag förstår att ma nskriver annonymt för då behöver man inte stå till andvar för det man säger eller riskerar att uteslutas.däremot är det säkert fler än jag som är till hundra procent säker på vem det är.

Det kommer förr eller senare fram men i alla fall jag har ju blivit uppringd av folk som sitter i sällskapet och som agerat för de som ljuger. det är sjukt för att var ärlig och desutom fegt. vi en öppen debatt är det ingen sm helst svårighet attt smula sönder det skitsnak som vissa ledamöter för. Må de sova på en bundt taggtråd

Ni som sitter i bolag och föreningar vet ju att enn vald revisor har enligt min mening skyldighet att lämna skriftliga rapporter till stämman eller synpunkter till styrelsen och det har inte den person som varit föreslagen till lekmannarevisor varit som dessutom själv sägs vara revisor. Hur hhan då sköter de uppdragen ka nma nfundera över efter det som hände i travsällskapet

13 % upp på 3 månader Vi är inte alls uträknade som en del trodde

Av , , Bli först att kommentera 12

13 % upp på 3 månader. Idag presenterades TV 4/Novus väljarbarometer för april månad. Glädjande för mig och säkert många andra är att Socialdemokraterna fortsätter att öka.

Socialdemokraterna ökar sedan förra mätningen med 3,5 % och det är den högsta sedan valet 2010, en statistisk säkerställd uppgång. 13 % ökning sedan bottennoteringen i januari innan Stefan Löfven tillträdde som partiledare.

Det här visar på att det är viktigt att våra kongresser utser ledare som har förtroende. Det ställer frågan hur våra valberedningar och nomineringar fungerat för några stora förändringar har inte skett i politiken utan den lades fast vid den ordinarie kongressen 2009
Så här ser siffrorna ut
Moderaterna 29,1 (-1,4 %)
Folkpartiet 5,2 (-0,5 %)
Centerpartiet 5,1 (+0,3 %)
Kristdemokraterna 3,8 (+0,8 %)
Socialdemokraterna 35,9 (+3,5%)
Vänsterpartiet 6,5 (-0,8 %)
Miljöpartiet 8,2 (-0,6 %)
Sverigedemokraterna 5,3 (-0,4 %)

Det finns en stark trend och och den är att Socialdemokraterna går framåt och moderaterna backar.

Lite mera badhus i Umeå

Av , , 4 kommentarer 14

 

 Jag blir trött på de media som far runt och ljuger om att äventyrsbadet är mindre än i Lerstenes förslag. Badet är cirka 300 kvm större än i Lerstenenses sista förslag. Ett förslag som jag inte ens tror att media har sett.

En av anledningarna att vi började fundera på att överta badet i egen regi var just det att äventyrselen minskades undan för undan. Äventyrsbadet är nu störrre än i Lerstenens sista förslag och dessutom kan hela eller delar av bassängsområdet användas under lördagar och söndagar som äventyrsdel då det främst är barnfamiljer som besöker baden.

Det är inte heller bara storleken som har betydelse i ett äventyrsbad utan även hur äventyrsdelen är konstruerad

Man ska kunna säga så här
det har uppstått  en förvirring kring storleken av den nya friskvårdsanläggningen trots att den är större

..
I presentationen av det nya konceptet för upplevelse- och nöjesdelen var det viktigaste att det var en anläggning med attraktionskraft och upplevelserikt innehåll.
Dessa önskemål har emotsetts med det  presenterade förslaget.

För att möta allmänhetens behov vid högfrekventa tider såsom helger och lov integreras på dessa tider nöjes- och upplevelsedelen med 50meters bassängen som är förberedd för detta med spännande flytattraktioner och annan utrustning anpassad för barnfamiljers behov.

Vårt mål har varit att göra en miljöanpassad flexibel anläggning av god kvalitet som motsvarar efterfrågan vid alla tillfällen..

Däremot har jag svårt varför media försöker fara fram emd saker som inte är sant. Ni vet väl själv vilka media det är men jag vet i alla fall att media ringt till en del politiker och påstått att det är mindre och TV4 är en av dem.

Exakt hur det det kommer att bli med hela innehållet kommer att visas sen höst när projekteringen är klar för innan dess är det bara spekulationer om vad som finns i äventyrsdelen.

För föreningar som vill veta sanningen ta kontakt med mig så kan vi komma och berätta och jag tror säkert Anders Ågren också kommer med. Lita på dem som vet och inte de som spekulerar är räknar på fel underlag

 

Jag håller med Marit Pålsson helt i hennes kritik av regeringens EU politik

Av , , Bli först att kommentera 11

Jag håller med Marit Pålsson helt i hennes kritik. Marit gick till kraftigt angrepp på regeringen och hennes egen partikamrat Minister Olssons för regeringens flathet i Europa förhandlingarna om den framtida regionalpolitiken inom EU.

Det här innebär att det blir ännu mindre satsningar på regionalpolitiken främst i Norrland och dess inland hon har ju helt rätt att Anders Borg kommer inte att ersätta dessa EU pengar med egna pengar.

Samma sak är att regeringens agerande i förhandlingarna om jordbrukspolitiken kommer att innebära att de norrländska jordbruken troligen kommer att upphöra. Jordbruket speciellt inte i Norrland kommer inte att överleva utan stöd

Det finns media som far ut med lögner om äventyrsdelen i badhuset

Av , , 4 kommentarer 5

Jag blir trött på de media som far runt och ljuger om att äventyrsbadet är mindre än i Lerstenes förslag. Badet är cirka 300 kvm större än i Lerstenenses sista förslag. Ett förslag som jag inte ens tror att media har sett.

En av anledningarna att vi började fundera på att överta badet i egen regi var just det att äventyrselen minskades undan för undan. Äventyrsbadet är nu störrre än i Lerstenens sista förslag och dessutom kan hela eller delar av bassängsområdet användas under lördagar och söndagar som äventyrsdel då det främst är barnfamiljer som besöker baden.

Det är inte heller bara storleken som har betydelse i ett äventyrsbad utan även hur äventyrsdelen är konstruerad

Man ska kunna säga så här
det har uppstått  en förvirring kring storleken av den nya friskvårdsanläggningen trots att den är större

..
I presentationen av det nya konceptet för upplevelse- och nöjesdelen var det viktigaste att det var en anläggning med attraktionskraft och upplevelserikt innehåll.
Dessa önskemål har emotsetts med det  presenterade förslaget.

För att möta allmänhetens behov vid högfrekventa tider såsom helger och lov integreras på dessa tider nöjes- och upplevelsedelen med 50meters bassängen som är förberedd för detta med spännande flytattraktioner och annan utrustning anpassad för barnfamiljers behov.

Vårt mål har varit att göra en miljöanpassad flexibel anläggning av god kvalitet som motsvarar efterfrågan vid alla tillfällen..

Däremot har jag svårt varför media försöker fara fram emd saker som inte är sant. Ni vet väl själv vilka media det är men jag vet i alla fall att media ringt till en del politiker och påstått att det är mindre och TV4 är en av dem.

Exakt hur det det kommer att bli med hela innehållet kommer att visas sen höst när projekteringen är klar för innan dess är det bara spekulationer om vad som finns i äventyrsdelen.

För föreningar som vill veta sanningen ta kontakt med mig så kan vi komma och berätta och jag tror säkert Anders Ågren också kommer med. Lita på dem som vet och inte de som spekulerar är räknar på fel underlag