Vallagar måste göras om snarast

Av , , 4 kommentarer 12

Vallagar måste göras om snarast. Det finns lagar som krockar med varandra. Jag tar ett exempel denna gång. Varje kommunfullmäktige fattar beslut om hur många ledamöter man ska ha och det gör man enligt kommunallagen.

Nu har vi sett i flera rapporter att det kommer att stå tomma stolar i flera kommunfullmäktige. Det beror på att Sverigedemokraterna inte hade någon kandidat på sina valsedlar och har man inte det ställer man inte upp.

Detta löser man enkelt om man vill. Man räknar helt enkelt om och tar bort deras tomma plats och den platsen går till det eller de partier som står i tur enligt den turordning som gäller. Har en kommun bestämt hur många platser ett kommunfullmäktige ska ha ska det följas. Man ska ju också skriva under att man vill stå på ett partis valsedel så därför borde man inte komma in om någon skriver en namn på en valsedel

Nya uppgörelser med Miljöpartiet

Av , , Bli först att kommentera 6

Nya uppgörelser med Miljöpartiet. Nu är det försvar och vapenexport, inget NATO, Försvarsberedningen, Migrationen, Pensionsreformen och lite som hör till detta. Nedan kan ni se vad det handlar om och som inte är sönderplockat av media tillsammans med alliansen.

Uppgörelser mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna

Försvar och vapenexport
Den svenska militära alliansfriheten har tjänat och tjänar vårt land väl. Försvaret av Sverige börjar i Sverige. Det svenska försvaret och dess folkliga förankring ska stärkas och vår krisberedskap förbättras

Sverige ska inte vara medlem i Nato. En modern svensk säkerhetspolitik byggs på ett ökat nordiskt samarbete, en aktiv Östersjöpolitik, ett samarbete i EU och ett starkare Förenta Nationerna.

Försvaret förstärks genom att Försvarsberedningens förslag genomförs

Personalförsörjningen till det militära försvaret och den svenska krisberedskapen ska tryggas.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att vapenexportkontrollen gentemot icke-demokratier ska skärpas, inklusive följdleveranser och konsulttjänster. Försvarsexportmyndigheten (FXM) läggs ned.

Migration
Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Det finns särskilda skäl att eftersträva en bred uppslutning kring migrationspolitiken. Regeringen ska därför eftersträva breda uppgörelser i riksdagen när nya lagförslag läggs inom migrationspolitiken.

Den tidigare regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken ligger fast

Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar in i EU för att söka asyl samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar.
Uppgörelse pension

Den blocköverskridande pensionsreformen är en förutsättning för ett tryggat pensionssystem. Arbetet fortsätter därför i nuvarande form. Miljöpartiet accepterar, på samma sätt som Socialdemokraterna, grunderna i pensionsöverenskommelsen och kommer att ansluta till pensionsarbetsgruppen när den nya regeringen tillträder.

Urban Ahlin talman lite oväntat för mig

Av , , Bli först att kommentera 8

Urban Ahlin talman lite oväntat för mig. Socialdemokraternas först blev lite oväntat Urban Ahlin. I alla fall för mig. Han varit utrikespolitisk talesperson och kom in i Riksdagen 1994.

Moderaterna förde fram Tobias Billström som valdes men i dagsläget är inte tredje vald då vänsterpartiet sagt att de röstar blankt då tredje största parti är Sverige demokraternas Björn Söder då talmännen utses i förhållande partiernas storlek.

Vänsterpartiet har dock ingen egen kandidat och inte något annat parti heller så då blir valsedlarna blanka om man inte röstar på Björn Söder. Troligen blir det då tre omgångar för rösterna räcker inte. Men det är bortkastad tid för det finns inget alternativ än Söder. Vi får vänta ett tag och se hur valet slutar.

Även om det var en överraskning att partiet nominerade Ahlin så är jag säker på att han kommer att klara av jobbet som Riksdagens talman

Överenskommelse om skolan mellan S och MP

Av , , 4 kommentarer 8

Så här ser den ut den överenskommelse som träffades mellan S och MP om att vända resyultaten i den svenska skolan. Pengarna de kommer i budgeten

Kunskapsnivån i svensk skola måste höjas. När allt fler svenska skolelever lämnar nionde klass utan att kunna gå vidare till gymnasiet är det en tydlig signal: nu måste skolan prioriteras. Det får vara slut på experimenterandet med våra barn. Skattesänkningar, privati¬seringar, byråkratisering och vinstjakt har gått ut över kvaliteten, kunskapsresultaten och den jämlika skolan. Kvaliteten i skolan måste förbättras – för varje enskilt barns skull och för våra gemensamma framtidsutsikters skull.

Lärarna är den viktigaste faktorn för elevens kunskapsresa. Lärare ska få vara lärare, deras administrativa uppgifter måste minska så att de får mer tid för eleverna och för för- och efterarbete. Kvaliteten i undervisningssituationen ska stärkas. Elever ska må bra av att gå till skolan, barnen ska mötas och utmanas i sin kunskapstörst och alla har rätt till en trygg skolmiljö.

• Inget barn ska halka efter och alla barn ska ges möjlighet att springa före. Fler ska anställas i svensk skola så lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet. Fler speciallärare och special¬pedagoger ska anställas i skolan. Vi vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti som säkerställer att insatser sätts in så fort en lärare upptäcker ett behov, redan från förskoleklass. Lagstiftningen rörande elevers rätt till särskilt stöd ses över. Vi ger skolan bättre förutsättningar genom minskade elevgrupper och högre personaltäthet på fritids.

• Stärk lärarna. En nationell samling för läraryrket genomförs. Inom ramen för den nationella samlingen kommer regeringen att tillföra resurser och föra en dialog med parterna för att möjliggöra att lärarnas löner höjs. Lärarnas administrativa börda ska minska och rektorerna ska stärkas i sitt pedagogiska ledarskap.

• Den tillsatta skolkommissionen utvecklas till att innefatta svenska skolforskare och företrädare för professionen. Kommissionen ska arbeta i dialog med riksdagens partier. Kommissionen ska lägga fram förankrade och vetenskapligt underbyggda förslag för exempelvis metodutveckling, klassrumsnära forskning, stärkt ledarskap och jämlikhet i skolsystemet.

• Alla skolor ska vara bra skolor. Resurser till skolor ska fördelas efter behov. Särskilda insatser ska riktas mot skolorna med allra sämst resultat. Vi vill ha ett samarbete för bästa möjliga skola. Staten behöver vidga sitt fokus från kontroll till stöd, från att mäta till att utveckla.

• Alla elever ska få gå i skolor med bra arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler. Ett stöd införs för att medfinansiera investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.

• Satsningar på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa, något som särskilt drabbar flickor och unga hbtq-personer.

• Tillgången till bra skolbibliotek ska säkras.

Alla barn i förskolan har rätt att bli sedda, till tid för lek och pedagogiska utmaningar. Barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller särskilt de barn som har föräldrar med kort utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor.

• För att höja kvaliteten i förskolan ska barngrupperna minska.

• Alla barn ska börja i förskoleklass som är en viktig brygga mellan förskola och grundskola.

Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara några årtionden sedan. I dag krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer komplext och kunskapsintensivt samhälle. Dagens och framtidens arbetsliv och samhälle kräver gedigna kunskaper av alla.

• Alla ungdomar som inte fyllt 18 år ska gå en gymnasieutbildning. Eleverna ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen och utvecklas efter sina förutsättningar. Avhoppen från gymnasieskolan ska minska genom nationella mål och genom en gemensam strategi mellan stat och kommun.

• Stärk yrkesprogrammen genom att göra dem högskoleförberedande och genom att göra om dem till yrkescollege i samverkan med arbetslivet.

• Ett estetiskt ämne ska ingå i alla gymnasieutbildningar.

Kronan kommer att försvagas

Av , , 1 kommentar 9

Kronan kommer att försvagas. Det tror SEB och att den försvagning som skett kommer att fortsätta. I år har kursen rasat 11 procent mot dollarn. Nedtryckt inflation, sänkta prognoser för global tillväxt och ett osäkert politiskt läge i riksdagen talar för att trycket nedåt består ett tag till.
SEB-strategerna tror också att Riksbanken sänker räntan ännu en gång.

Det borde i alla fall vara bra för vår exportindustri om kronan faller i värde. Den har varit ovanligt stark gentemot Euron som gjort att skogsindustrin haft stora problem med lönsamheten.

Att köra rattfull får konsekvenser

Av , , 1 kommentar 7

Att köra rattfull får konsekvenser . Det vet vi att så blir det och att man åtminstone tappar körkortet. Är man idrottsstjärna så kan man missa sponsorer. Nu vill inte Audi fortsätta sitt sponsorsamarbete med den norske skidstjärnan Petter Northug efter rattfylleriolyckan i maj i år.

Däremot har Coop Norge ingått ett tvåårigt avtal med honom, värt cirka 10 miljoner kronor om året, enligt vg.no. För mig är detta lite förvånande att Coop gör det.

 Vi är glada över att fortsätta samarbetet med Petter och har stora förväntningar på vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Coop Norges administrative chef Svein Fanebust i ett pressmeddelande.

Skidförbundet har krävt i dagarna att han ska lämna Coop men det gör han inte och då får vi se om han åker i landslaget
 Petter har valt Coop, och Coop har valt Petter. Det är därför inte aktuellt för Petter att bryta eller ta en paus i avtalet med Coop och gå tillbaka till landslaget efter VM i Falun, säger Northugs manager Are Sørum Langås till VG.

Flyktingarna blir fler och fler

Av , , Bli först att kommentera 8

Flyktingarna blir fler och fler. Flyktingströmmarna från områden där Islamistiska Staten drar fram i Syrien bara ökar och ökar. Från Kurdiska område flyr nu 100 tusentals till Turkiet och enligt FN finns det mer än en miljon flyktingar nu i Turkiet. Ett 60 tal samhällen har IS tagit över och folk flyr för livet

Det gäller för världen att se till att stoppa organisationer som IS som sysslar med folkmord och terror. De breder ut sig och intar fler och fler orter. Dessutom uppstår nya terrorgrupper i Syrien som främst riktar sig med hot och terror mot USA. Hela mellanöstern är en krutdurk

Danske bank tror att bopriserna sjunker

Av , , 1 kommentar 13

. Danske bank tror att bopriserna sjunker.
Rallyt på den svenska bostadsmarknaden är snart över. I alla fall enligt Danske Banks bedömning, som menar att ökningarna varit för stora och kan ge ett prisfall på 20-30 procent. Nedgången börjar nästa år, enligt banken, med en nedgång på 5 procent.

På riktigt lång sikt är det bara en sak som kan förklara uppgångar i tillgångspriserna och det är inkomstökningar, säger Roger Josefsson, Danske Banks chefsekonom för Sverige till DI.

Jag tror banken har rätt för det som skett är inte rimligt. Ett värde på ett gammalt hus kan inte vara mera värt än vad det är att bygga nytt. Borg har berömt sig över en välskött ekonomi men tittar man till totalen är skuldbördan mycket hög i Sverige per innevånare och det är obegripligt hur bankerna lånat ut, som om det inte är någon risk.

Flyktingarna blir fler och fler

Av , , Bli först att kommentera 15

Flyktingarna blir fler och fler. Flyktingströmmarna från områden där Islamistiska Staten drar fram i Syrien bara ökar och ökar. Från Kurdiska område flyr nu 100 tusentals till Turkiet och enligt FN finns det mer än en miljon flyktingar nu i Turkiet. Ett 60 tal samhällen har IS tagit över och folk flyr för livet

Det gäller för världen att se till att stoppa organisationer som IS som sysslar med folkmord och terror. De breder ut sig och intar fler och fler orter. Dessutom uppstår nya terrorgrupper i Syrien som främst riktar sig med hot och terror mot USA. Hela mellanöstern är en krutdurk