Riv upp nya antagningssystemet till Universitet

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Antagningarna till Universitet måste bli rättvisare

Den borgerliga regeringen har gjort 331 831 personer som har sökt en högskoleutbildning i höst till försökskaniner för en illa genomförd och elitistisk antagningspolitik.

 
* Regeringens antagningsregler ökar den sociala snedrekryteringen. Språkval redan från årskurs fem påverkar högskoleantagningen vilket missgynnar elever från studieovana hem. Elever som läst in extra ämnen på KOMVUX för att bli behöriga missgynnas. Många gymnasieskolor ger inte alla kurser som ger meritpoäng. Elever på yrkesprogram har väsentligt svårare att få meritpoäng.
 
* Sökande med utländska betyg missgynnas jämfört med sökande med svenska betyg.
 
* De som gick ut gymnasiet före 2003 kan inte få meritpoäng och har svårare att antas och ingen möjlighet alls att komma in på de drygt 100 utbildningar som kräver mer än 20,0.
 
* Systemet med meritpoäng är mycket svårt att förstå. Många gymnasieelever vet inte
effekterna av att välja olika kurser i gymnasieskolan.
 
Så här säger vi
 
– När nu regeringens antagningspolitik nu havererat krävs snabba åtgärder som återupprättar människors förtroende för högskolans antagning.
 
– Antagningen måste bli rättvis. Sökande från olika utbildningar, årgångar och länder måste behandlas lika.
 
– Motverka snedrekryteringen. Val som elever gör i årskurs fem ska inte avgöra om de kan läsa på högskolan. Elever på vissa skolor och program ska inte missgynnas.
 
– Antagningen måste bli enklare att förstå. System som eleverna inte förstår saknar legitimitet.
 
– Vi ska stimulera studier i språk och matematik men inte med dagens kraftiga biverkningar.
 
– Viktiga förändringar av antagningen kan inte dras i långbänk utan behöver genomföras redan inför antagningen till höstterminen 2011.

Ljug inte på mig Edward Riedl, studentbostadsbristen och moderata kampanjen

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Edward Riedel endera ljuger eller far med dubbala budskap, i och för sig intet nytt. Så här skrev han nyss i sin blogg ” Ibland blir Lennart Holmlunds (S) utspel bara för mycket. Nu har han i två bloggar kritiserat att moderater besökt Umeå fotbollsfestival och gått runt på området i moderattröjor och sett bra ungdomsfotboll”.
Jag har inte kritiserat att moderaterna är på fotbollsfestivalen jag har kritiserat att de kampanjar och så här har Edward själv skrivit i sin blogg och rubriken den 29 juli  16:27 Moderatkampanj vid Umeå fotbollsfestival
Och så här var bildtexten ” Den moderata kampanjen i Västerbotten fortsätter och vi jobbar för en fortsatt alliansregering även efter höstens val.”
Senare kl 18:15 så löd bildtexten från fotbollsfestivalen så här ” Den moderata kampanjen i Västerbotten fortsätter och vi jobbar för en fortsatt alliansregering även efter höstens val.”
Har Riedl sagt att man kampanjar så tror jag honom allt annat är en efterhandskonstruktion.
Så var det med det Edvard och beskyll inte mig för det du själv sagt.
Studentbostadsbrist
Nu kommer rapporter från i stort sett alla Universitets och högskolestäder om en akut bostadsbrist för studenterna. Visserligen är det fler än vanligt och mest beroende på den enormt stora ungdomsarbetslösheten. De när större än någonsin trots att BNP ökar och det visar att BNP inte är det eda som man ska räkna för hur svenskarna har det.
Studentbostadsbristen beror också till stor del på den av regeringen förda bostadspolitiken. Det har inte byggts många hyresrätter sedan den här högerregeringen tillträdde. Vad som tidigare gjorde att det byggdes små lägenheter både för studenter men även lägenheter för pensionärer var ett investeringsbidrag för de små lägenheterna som gör att hyran blir i runda tal 300 kr lägre per kvadratmeter och år eller 18 000 för en lägenhet på 60 kvm.
Här i Umeå har vi byggt bostäder trots att bidraget försvann men det kommer att bli knepigare framöver då de blir fr dyrt. Vi klarar nog  av studentbostadsbristen i Umeå hyfsat men det skulle behövas ett ökat byggande av små lägenheter.
Ska det byggas bostäder för unga och gamla behöver man byta regering
Smutsig moderatkampanj
I går tog jag upp att moderaterna i Umeå kampanjade under fotbollsfestivalen enligt Edward Riedl själv. Det är ett smutsigt agerande då idrottsarrangemang ska vara fria från politisk agitationen. Det räcker med att partierna får köpa skyltar på arrangemangen. Jag tror till och med det är förbjudet enligt fotbollsförbundets regler. Har inte sett någon reaktion från arrangörerna ännu men jag ska ta kontakt med Göran Ljungberg efter helgen och fråga om man ändrat policy, vilket jag inte tror.
 

Studenter saknar bostad och den smutsiga moderatkampanjen

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Studentbostadsbrist och smutsig M-kampanj
Nu kommer rapporter från i stort sett alla Universitets och högskolestäder om en akut bostadsbrist för studenterna. Visserligen är det fler än vanligt och mest beroende på den enormt stora ungdomsarbetslösheten. De när större än någonsin trots att BNP ökar och det visar att BNP inte är det eda som man ska räkna för hur svenskarna har det.
Studentbostadsbristen beror också till stor del på den av regeringen förda bostadspolitiken. Det har inte byggts många hyresrätter sedan den här högerregeringen tillträdde. Vad som tidigare gjorde att det byggdes små lägenheter både för studenter men även lägenheter för pensionärer var ett investeringsbidrag för de små lägenheterna som gör att hyran blir i runda tal 300 kr lägre per kvadratmeter och år eller 18 000 för en lägenhet på 60 kvm.
Här i Umeå har vi byggt bostäder trots att bidraget försvann men det kommer att bli knepigare framöver då de blir fr dyrt. Vi klarar nog  av studentbostadsbristen i Umeå hyfsat men det skulle behövas ett ökat byggande av små lägenheter.
Ska det byggas bostäder för unga och gamla behöver man byta regering
Smutsig moderatkampanj
I går tog jag upp att moderaterna i Umeå kampanjade under fotbollsfestivalen enligt Edward Riedl själv. Det är ett smutsigt agerande då idrottsarrangemang ska vara fria från politisk agitationen. Det räcker med att partierna får köpa skyltar på arrangemangen. Jag tror till och med det är förbjudet enligt fotbollsförbundets regler. Har inte sett någon reaktion från arrangörerna ännu men jag ska ta kontakt med Göran Ljungberg efter helgen och fråga om man ändrat policy, vilket jag inte tror.

Simpelt av moderaterna att kampanja på Umeå fotbollsfestival

Av , , 20 kommentarer 16

 

Jag blir både förbannad och ledsen när jag ser och läser moderaten Edward Riedls blogg och facebook där han beskriver hur moderaterna är ute och kampanjar på Umeå fotbollsfestival.
Jag tycker det är ett simpelt agera av moderaterna då det alltid varit ett förhållningsätt att hålla idrottsarrangemang och politisk påverkan  fria från politisk reklam.  Minns jag inte fel strider det också mot RF,s regler men det vet jag inte säkert.Jag vet vilket liv det blev en gång när vi och LO hade köpt en match av UIK.
Nu tror inte jag att Umeå fotbollsfestival sålt sitt arrangemang till moderaterna och att de har betalt för att kunna vara där.
Vi har från vår sida respekterat att man i idrottstävlingar inte ska vara där och kampanja och det tyder på att moderaterna håller på att bli lite lätt deperata

Vi kanske kan få svar om moderaterna sponsrat Umeå fotbillsfestival och köpt tid i arrangemanget. Jag vet i alla fall hur Göran Ljunberg i Mariehem varit mycket noga med att politisk propaganda inte ska förekomma på deras ungdomsarrangemang som dessutom riktar sig till barn och ska fråga honom

JAG TYCKER DESSUTOM DU SKA LÄSA MIN BLOGG OM HUR HÖGERREGERINGEN DISKRIMINERAR EN GRUPP AV STUDENTER

Sökande till Universitet försökskaniner

Av , , 1 kommentar 5
Har haft två tidigare bloggar idag som du kan tittapå här nedan ochden första är att jag har bildbevis på att det funnits byggnader nedanför kyrbron och den andra är att pensionerna sjunker även nästa år och forutom att det ska vara samma skatt måste man se över den delen av pensionssystemet.
 
 
 
Antagningarna till Universitet måste bli rättvisare

Den borgerliga regeringen har gjort 331 831 personer som har sökt en högskoleutbildning i höst till försökskaniner för en illa genomförd och elitistisk antagningspolitik.

 
* Regeringens antagningsregler ökar den sociala snedrekryteringen. Språkval redan från årskurs fem påverkar högskoleantagningen vilket missgynnar elever från studieovana hem. Elever som läst in extra ämnen på KOMVUX för att bli behöriga missgynnas. Många gymnasieskolor ger inte alla kurser som ger meritpoäng. Elever på yrkesprogram har väsentligt svårare att få meritpoäng.
 
* Sökande med utländska betyg missgynnas jämfört med sökande med svenska betyg.
 
* De som gick ut gymnasiet före 2003 kan inte få meritpoäng och har svårare att antas och ingen möjlighet alls att komma in på de drygt 100 utbildningar som kräver mer än 20,0.
 
* Systemet med meritpoäng är mycket svårt att förstå. Många gymnasieelever vet inte
effekterna av att välja olika kurser i gymnasieskolan.
 
Så här säger vi
 
– När nu regeringens antagningspolitik nu havererat krävs snabba åtgärder som återupprättar människors förtroende för högskolans antagning.
 
– Antagningen måste bli rättvis. Sökande från olika utbildningar, årgångar och länder måste behandlas lika.
 
– Motverka snedrekryteringen. Val som elever gör i årskurs fem ska inte avgöra om de kan läsa på högskolan. Elever på vissa skolor och program ska inte missgynnas.
 
– Antagningen måste bli enklare att förstå. System som eleverna inte förstår saknar legitimitet.
 
– Vi ska stimulera studier i språk och matematik men inte med dagens kraftiga biverkningar.
 
– Viktiga förändringar av antagningen kan inte dras i långbänk utan behöver genomföras redan inför antagningen till höstterminen 2011.
 

antagningarna till Universitet måste bli rättvisare

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Antagningarna till Universitet måste bli rättvisare

Den borgerliga regeringen har gjort 331 831 personer som har sökt en högskoleutbildning i höst till försökskaniner för en illa genomförd och elitistisk antagningspolitik.

 
* Regeringens antagningsregler ökar den sociala snedrekryteringen. Språkval redan från årskurs fem påverkar högskoleantagningen vilket missgynnar elever från studieovana hem. Elever som läst in extra ämnen på KOMVUX för att bli behöriga missgynnas. Många gymnasieskolor ger inte alla kurser som ger meritpoäng. Elever på yrkesprogram har väsentligt svårare att få meritpoäng.
 
* Sökande med utländska betyg missgynnas jämfört med sökande med svenska betyg.
 
* De som gick ut gymnasiet före 2003 kan inte få meritpoäng och har svårare att antas och ingen möjlighet alls att komma in på de drygt 100 utbildningar som kräver mer än 20,0.
 
* Systemet med meritpoäng är mycket svårt att förstå. Många gymnasieelever vet inte
effekterna av att välja olika kurser i gymnasieskolan.
 
Så här säger vi
 
– När nu regeringens antagningspolitik nu havererat krävs snabba åtgärder som återupprättar människors förtroende för högskolans antagning.
 
– Antagningen måste bli rättvis. Sökande från olika utbildningar, årgångar och länder måste behandlas lika.
 
– Motverka snedrekryteringen. Val som elever gör i årskurs fem ska inte avgöra om de kan läsa på högskolan. Elever på vissa skolor och program ska inte missgynnas.
 
– Antagningen måste bli enklare att förstå. System som eleverna inte förstår saknar legitimitet.
 
– Vi ska stimulera studier i språk och matematik men inte med dagens kraftiga biverkningar.
 
– Viktiga förändringar av antagningen kan inte dras i långbänk utan behöver genomföras redan inför antagningen till höstterminen 2011.
 

Det har funnits byggnader mellan kyrkbron och Konstnärligt Campus

Av , , Bli först att kommentera 5

Bilder som visar att det var alldeles full med hus från Döbelns Park och österut, dessut om har det funnit ett vägreservat för E12 ner till Holmsund som jag själv var med och tog bort då vägpaketet påbörjades och E12 flyttades på den södra sidan av älven. Det är mycket viktigt i all planeringsdiskusion att man talar om hur det ser ut och varför. Därför har inte nuvarande område bedömts vara bevarandevärd utan det går att åter bygga hus där och den detaljplan som finns garanterar strandpromenaden. Så är det.

Eftersom detta ändrats sedan länge tillbaka tillhör det inte heller riksintreset

 

Pensionerna sjunker nästa år för andra året i rad

Av , , 1 kommentar 8

 

Pensionerna sjunker nästa år för andra året i rad och det beror på att avkastningen i systemet blivit lägre, så ur den synpunkten är det helt rätt.
 
Nu diskuteras skatterna för pensionärerna så att deras ekonomi inte faller för mycket och det är väl gott och väl.
 
 Pension är uppskjuten lön och ska självklart beskattas lika men nu har det på grund av fallande belopp uppkommit en budgivning om sänkta skatter. Vi vill ha samma skatt på arbete och pension men kommer alliansen att höja skatten för pensionärerna om de ökar mera än lönerna
 
Det här talar för att man måste se över dessa delar i pensionssystemet och de sätt pensionerna räknas om när det går bra eller dåligt i ekonomin. Pensionärerna får en lönesänkning med 4,3 % nästa år och ingenstans har jag sett att löntagarna och inte heller direktörerna för den delen fått sänkta löner.
 
Det skulle behövas någon typ av buffert i systemet som tar ansvar för nedgångar i värdet av pensionsfonderna. Det är klart att den här frågan måste ses över för att undvika detta och att pensionärerna ska hållas skadelösa tills systemet förändrats.
 
En översyn bör göras i bred politisk enighet, och blanda inte in skatter i detta för de ska vara lika
 

Rösta på Holmlund så slipper du Ågren

Oljebolagen ska tvingas städa upp efter sig i hela världen

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Det är dags att de stora globala oljebolagen tar sitt ansvar för miljöfrågorna och städar upp efter sig där de smutsat ner. Vi har just sett vad som skett i USA och de krav som Obama regeringen lagt på BP. Om skadorna går att åtgärda återstår väl att se men självklart så ska de städa och betala kalset och även skador för enskilda människor som drabbats.
Idag har vi också fått reda på att det i Afrika varit omfattande nedsmutsning av Shell i detta fall och visst ska samma regler gälla där, de ska städa upp efter sig. Där berörs många länder och om de länderna har styrkan att ställa oljebolaget till svars är väl tveksamt men här får det träffas internationella överenskommelser för att få igång städaktioner.
I Sverige blir man ju ålagd att rensa upp gamla miljösynder och det har vi i Umeå berörts av som bostadsområdet på Öbacka och nu gamla fabriken i Hörnefors där vi övertog ansvaret men grunden är att det är förorenarna som ska betala. Det gäller att snabbt finna system för detta i hela världen så att inte förorenarna bara flyttar till andra länder.
Det här visar att oljeberoendet måste bort och visst är man tveksam till hur man kontroller och undviker läckor när man borrar och pumpar olja på djupt vatten. När kommer en katastrof för vårt västra grannland Norge och hur många oljeläckor har det varit runt om i världen