Vår kongressfest har inletts När vi har…

Av , , 4 kommentarer 3

Vår kongressfest har inletts När vi har kongress så har vi alltid fest och Mona har hälsat oss välkomna och fick Tomas Östros upp på scen ochsjunga Elvislåten in the getto.
En komiker Tomas Oredsson som är som toastmaster hade en mycket bra förklaring till varför moderaterna kan kalla sig solidarisk. Det beror på att man är solid och arisk. Stämningen är direkt på topp och nu måste jag sluta för att kunna lyssna

Lika skatt för arbete och pension.

Av , , Bli först att kommentera 4

Har varit lite slö idag då vi diskuterat det viktigaste området Högre kvalite i välfärden, ni får läsa det på annan plats. I morse hade jag en blogg om det uppror gamlingarna påbörjat.

Nu har jag dessutom hunnit prata med Göran Persson så har jag lyssnat på talav honom och Ingvar Karlsson. I går kväll tog vi en del beslut som rör mitt ansvarsområde som handlar om ekonomi och jobb. Vi gick på det förslag som vidrivit länge nämligen att alla ska beskattats lika och det gäller pensionärer, sjuka och arbetslösa.

Så fort vi vunnit valet ska ett rejält första steg tas för att minska klyftorna mellan pension och lön i beskattningshänseende. Lika självklart ska vi ta bort avdraget för hushållsnära tjänster. Det förslaget ger pengar till välfärd i stället

Vilka krutgubbar och krutgummor det finns…

Av , , Bli först att kommentera 5

Från mobilen

Vilka krutgubbar och krutgummor det finns i detta parti. Anna-Greta Leijon har dragit igång uppropet (S)töttepelarnasom startades idag på kongressen. Flera väl kända s-företrädare ingår.

Anna Greta Leijon lanserade uppropet för pensionärer genom att presentera ett nationellt nätverk bestående av flera kända namn. Hon uppmanade kongressen att sprida uppropet lokalt runt om i Sverige.

I uppropet skrivs bland annat: – Den allmänna bilden av pensionären är en person som gjort sitt. I samällsdebatten förknippas ’äldre’ med vård, omsorg och ökade konstnader. Äldre eftrfrågas inte i politiken eller i samhället i övrigt. Detta måste vi ändra på. – Det ska löna sig att arbeta, men det ska också löna sig att ha arbetat. Därför är skillnaden i beskattning mellan lön och pension oacceptabel. Klyftan mellan pensionärer och löntagare ökar, trot en viss sänkning av skatten för pensionärer.

Fram till 2007 betalade löntagare och pensionärer samma skatt. (S)töttepelarna vill arbeta för:

* Att äldre mötes med respekt och tilltro. Pensionärer har rätt att själva bestämma om sina liv och det ska vara möjligt för dem som vill att arbeta även efter 67 års ålder.

* Att lön och pension ska beskattas lika.

* Att det finns ett varierat utbud av bostäder med god tillgänglighet och service.

I (S)töttepelarnas centrala nätverk ingår: Anna-Greta Leijon, Ingvar Carlsson, Anita Gradin, Göran Johansson, Jan O Karlsson, Maj-Lis Lööw, Thage G Peterson, Ingela Thalén, Leni Björklund, Jan Eliasson, Lena Hjelm-Wallén, Bertil Jonsson, Bengt Lindqvist, Stig Malm och Gertrud Sigurdsen.

Behandlad klimatpolitik. Kongressen har…

Av , , Bli först att kommentera 4

Behandlad klimatpolitik. Kongressen har alldeles nyss diskuterat avsnittet om vikten av gröna jobb. Synnerligen ett spännande område och framförallt detta om transporter och transportsektorn.
Jobbkongressen har slagit fast att vi måste fasa ut äldre bensindrivna bilar och att nya hållbara bränslen och tekniker ska stimuleras. Jag tror därför att elen kommer att bli än mer viktig än vad den är idag. Järnvägen spelar i detta en mycket viktig roll i att bygga ett grönt och konkurrenskraftigt Sverige.

Erik vald till partistyrelsen. För en stund…

Av , , 1 kommentar 7

Från mobilen

Erik vald till partistyrelsen. För en stund sedan blev Erik Bergkvist invald i den Socialdemokratiska partistyrelsen. Ett av distriksstyrelsens motiv att nominera Erik har varit att vi ville ha en person som jobbar med frågan om regionernas Sverige. Vi grattar Erik till detta men jag som delgationsledare vill också passa på att tacka Dan Oskarsson för hans arbete med att få med starka skrivningar i riktlinjerna för ungdomspolitiken.

Inga sms lån till barn under 18 år

Av , , Bli först att kommentera 4

Partikongressen beslutade om ytterligare riktlinjer för den framtida politiken innan lunchuppehållet. Avsnittet som avhandlades var ”Barnen är framtiden”.

 

Det går inte att räkna upp allt som beslutades om men ett område som Ann Åström från Skellefteå drivit var detta med SMS-lånen. Det handlar om att vi tycker att barn inte ska kunna skuldsättas.

Enligt FN:s barnkonvention är det föräldrarna som har det fulla ansvaret för barnen, även barnens ekonomiska situation. Samtidigt har vi sett att fler och fler unga får problem med betalningsanmärkningar. Vi vill därför inte att sms lån och andra snabba lån ska ges till barn under 18 år. Vi vill inte heller ha ett system där föräldrar för över skulder på sina barn. Vi tror därför att det behövs en lag som omöjliggör att barn skuldsätts, vilket innebär att en vuxen alltid är ansvarig för sina barns skulder.

Ungefär så blev skrivningarna och det är Västerbottensdelegationen med Ann i spetsen som fick igenom skrivningen på kongressen och förtydligade partistyrelsens förslag till skrivning. Ytterligare en härlig framgång för delegationen.

 

Ett program för ”Ett jobb och en bostad”

Av , , Bli först att kommentera 4

Ett program för Ett jobb och en bostad. Nu har vi tagit ett program enligt den rubriken. Vi har också enhälligt ställt upp på de krav som kom från vårt ungdomsförbund SSU.

Vi har visat att vi tror på ungdommen och att vi är helt säker på att det är en bättre politik än den som förs idag av högeralliansen där ungdommar har en svår sits i samband med den ekonomiska kris som det är idag

Det var detta jag sa till SVT när de hälsade på i Lycksele men som speglades på ett helt annat sätt i det repotage som visades i TV

”Kamp mot brott och brottens orsaker”

Av , , Bli först att kommentera 3

Christer (Lindvall) var nyss varit uppe i debatten och pratade under rubriken ”Kamp mot brott och brottens orsaker”. Under debatten fördes bl.a. en diskussion om att polisen måste finnas i hela Sverige, även på ett fullgott sätt även i Norrlands alla delar.

Christers inlägg handlade emellertid inte om detta utan om Handels krav när det gäller kontanthanteringen. I riktlinjerna fick han in en skrivning utifrån de önskemål som Handels har drivit. Argumentationen var att antalet butiksrån har ökat och att det utgör ett hot och ett arbetsmiljöproblem för den personal som arbetar inom handeln. Därför skulle en minskad kontanthantering leda till färre rån och det är således viktigt att ställa krav på verksamheter inom detaljhandeln att ha slutna kontanthanteringssystem. Krav som Christer förde samtal med partistyrelsens föredraganden om och sedan fått in i riktlinjerna. Ett bra fotarbete.
 
 
 

OMSTART av sossekongressen. Nu är vi…

Av , , Bli först att kommentera 4

OMSTART av sossekongressen. Nu är vi igång igen efter några timmars sömn, alldeles för lite för den delen. Kongressen pågick ända fram till kl 2 då vi bröt trots att vi inte hunnit så långt som det var tänkt. Nu är det 1 min för varje person som ska prata i talarstolen just på grund av tidsbristen.

Nuvarande ämne är orättvisor och klyftor är inte lösningen. Det finns en skrivning i riktlinjerna som jag inte kommer att ställa upp på och det är " Därför är åtgärder som sprututbytesprogram och metadon behandling viktiga" Jag skulle kunna ha en lång argumentation men tror inte det löser problemen för personer med missbruksproblem utan det behandling som gäller, men det finns nog en risk att jag förlorar i frågan.