Bärföretagare som inte sköter sig och betalar löner borde få sitta i ett Thailändskt fängelse som Sverige betalar för

Av , , Bli först att kommentera 10

Det är märkligt att det finns företag idag som tar hit folk från Thailand för att plocka bär och sedan missköter sig och inte betalar de löner de skall ha
Så här skrev VK inledningsvis i en artikel ”En grupp thailändska bärplockare bor sedan några dagar tillbaka i Kulturhuset i Åsele. De får inte betalt av sin arbetsgivare och ett polisiärt ärende är startat. Sitti, en man från nordöstra Thailand, är tacksam för hjälpen de fått.
– Polisen har hjälpt oss så nu mår vi bättre. Vi är så tacksamma för att de hjälper oss, berättar han.”

Det rörde sig om ett 40 tal bärplockare som var i Åsele det handlar om. Det har varit en stor polisstyrka på plats och det har skett förhör med bärplockare och de som sköter företaget en man och kvinna har häktats. Om den är kvar vet jag inte. Det är en skam att det i dag finns den typ av företag som inte gör rätt för sig mot Thailändarna

Det här borde ge ordentliga straff när man lurar hit folk ända från Thailand och så sköter inte företaget sig. I sådana fall borde de får tjäna av straffet i ett Thailändskt fängelse. Svenska staten borde göra upp med Thailand om detta och självklart betala för det men ett Thailändsk fängelse borde vara den plats de får avtjäna straffet i.

Nu är det hög tid att man slutar tjafsa om fotbollstältet och att det tas fram en plats för detta

Av , , Bli först att kommentera 10

Mycket märkligt agerande av Umeå kommun. När Thorenhallarna byggdes fick Umeå kommun ett fullstort fotbollstält med för att träningar för fotbollen skulle få mycket bättre träningsmöjligheter. Det har varit kritik i många år just på bristen på träningsmöjligheter under vintern. Det blev ett år på Gamliavallen som tältet kom upp och sedan har det legat nedpackad då säsongen för seriematcher blivit för lång. Jag tycker det är märkligt eller mycket märkligt att man inte kunnat hitta en plats där man kunnat resa tältet. Pengar sattes väl av för detta när man fick tältet antar jag. Nu bör man från de som skrev under avtalet se till att det finns ett ställe där detta fina fotbollstält kan öka tiderna för fotbollen. Det skulle behövas ett lyft framför allt för herrarnas fotboll för att ligga i div3 är för dåligt.

Jag förstår mycket väl att regionen måste höja patientavgiften som stått still i 8 år sedan 2016

Av , , Bli först att kommentera 4

Ser att regionen ska höja taxor och avgifter vilket är helt rätt. Kostnaderna ökar hela tiden och mest nu. Nu höjer man patientavgifter med en hundring då det stått stilla sedan 2016 om jag minns rätt. Om vi tittar på andra saker så det inte alls en stor höjning. De måste dessutom höja skatten för att klara ekonomin.

Jag tycker det är ett stort svek av statsmakten att inte öka statsbidragen till kommuner och regioner. Tänk om sjukvården vore statlig vilka nedskärningar det hade blivit. Staten har aldrig kunna styra sjukvården och de övriga verksamheter som ligger på regionerna idag utan regeringen har inte glesbygd i sin agenda.

Jag har hört Västerbottensnytt tjata om höjda patientavgifter på ett sätt som gör att de arbetar mot detta. De har inte heller talat om när regionen sist höjde patientavgifterna. Jag har tagit reda på att det är 2016. Där inflationen det sista åren är runt 10%

Det måste föras ett krig mot knarket eftersom det är boven i gängkrigen straffa de köper knarket

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är varje dag man diskuterar detta med de så kallade kriget mellan gängen. Det är hårdare straff och en del andra åtgärder som debatteras. Jag fattar inte varför man inte angriper orsaken till kriget mellan gängen. Det finns ju en orsak till dessa och det är kampen om marknaden för knark försäljningen

På område efter området har man vidtagit många olika åtgärder och förändringar av lagar som tex avlyssningar och saker som ifrågasätts ur integritetsskäl. Inte ett ord om åtgärder för att få bort Knarket som är boven till det som lett till skjutningar och sprängningar. Visst har man sagt att tullen behöver resurser men inga åtgärder mot knarket.

Jag tror att det skulle vara hälsosamt att öka straffen för bruket av knarket för då är det helt självklart att efterfrågan kommer att minska. Nu är det försäljarna som kan straffas och buras in. Åker någon fast finns alltid nya försäljare. Man har vågat ta nya lagar så varför inte hårdare tag mot brukarna. Sedan for man ta fram resurgent som hjälp till de som frivilligt vill lämna drogerna. Det är klart att det kan finns fler åtgärder än att straffa brukarna men utan att kraftigt få ner bruket blir det inte stopp på skjutningarna och sprängningar. Begriper inte varför inte M och SD försöker få ned bruk och missbruk möjlig kan det bero på att de har krafter som vill legalisera knarket eller att det finns en hel del partyknarkare bland de välbeställda och rika som fått skattesänkningar så de får bättre ekonomi för att köpa droger
.

SD högerregeringen tar inte tillvara på de pengar 38miljarder som finns i EU för klimatomställningen

Av , , Bli först att kommentera 7

Sverige har rätt till 38 miljarder kronor i stöd från EU. Men bara om vi uppfyller våra åtaganden, bland annat gällande klimatet. 

Med regeringens förslag om sänkt reduktionsplikt kan delar av stöden frysa inne, säger en talesperson för EU-kommissionen till SVT Nyheter.

EU har avsatt svindlande 700 miljarder Euro till en fond, som ska bidra till återhämtning efter pandemin. Pengarna är öronmärkta, bland annat till stöd för medlemsländernas klimatarbete. För Sverige är motsvarande 38 miljarder kronor avsatt – det är dubbelt så mycket som hela Sveriges klimatbudget – och regeringen har tidigare aviserat att pengarna bland annat ska gå till det så kallade Klimatklivet.

Men SVT Nyheters granskning visar att mångmiljardbelopp riskerar att frysa inne. Pengarna är nämligen villkorade med att Sverige uppfyller en plan som tecknades mellan förra regeringen och EU, men där nuvarande regering ändrat en del av politiken.

– Stöden är ”prestationsbaserade, de betalas bara ut när medlemsländer uppnått det man lovat och åtagit sig i sin återhämtningsplan, säger Veerle Nuyts, talesperson för EU kommissionen, till SVT.

Reduktionsplikten en ”nyckelåtgärd”
Andra länder har redan börjat få pengar – men inte Sverige. I Sveriges plan fanns satsningar på järnväg och värdefull natur, som nuvarande regering bantat. Inte minst reduktionsplikten, som Tidöpartierna vill sänka rejält, menar EU-kommissionen är en ”nyckelåtgärd” för att Sverige skall nå sina klimatmål. Flera remissinstanser – däribland Naturvårdsverket – har lyft risken att Sverige kan gå miste om mångmiljardbelopp.  

Delmålen uppfylls inte
Formellt kan ett land begära ändring av sin plan, om utlovade åtgärder anses omöjliga att genomföra, eller om åtgärder ersätts med andra reformer som ger samma resultat för klimatet.  

Sverige skickade en uppdatering av återhämtningsplanen i slutet av augusti, men utan att nämna sänkt reduktionsplikt, eller föreslå alternativ. EU-kommissionens talesperson bekräftar för SVT att delar av de 38 miljarderna därmed knappast kommer att kunna betalas ut.  

– Om vår bedömning är att ett land inte uppfyller delmål och mål man åtagit sig, kan kommissionen kanske göra en delutbetalning, men resten av utbetalningarna ställs in, säger Veerle Nuyts.  

Återhämtningsfonden

EU:s återhämtningsfond kom till under pandemin, där finns totalt drygt 700 miljarder Euro hälften som lån, hälften som bidrag. Alla medlemsländer kan få stora stöd, men där det finns särskilda krav och villkor, kring bland annat klimat, hållbar utveckling och digitalisering. Reformer och åtgärder skall vara genomförda senaste 31 december 2026.  

EU kan enligt ekonomistyrningsverket göra av drag med 10, 25, eller 100 procent på ansökta medel om det sökande landet inte uppfyller de åtaganden och mål man uppgett i sin ansökan. 

Av Sveriges sökta medel på 38 miljarder svenska kronor, har nära hälften koppling till klimat/hållbarhet. Många länder har redan börjat få utbetalningar, efter att man inrapporterad att man fullföljt åtaganden, men Sverige har ännu inte fått några pengar, och inte heller begärt några utbetalningar.