Skatter gör nytta och ger tillväxt

Av , , 2 kommentarer 6

Högerpolitiker i de flesta länder  har sänkt skatter och sänkt skatter om och om igen när de har suttit vid makten. Effekterna har blivit stora statskulder, nedskärningar i välfärdssystemen, spekulation och en havererad ekonomi i jakt på snabba vinster.

Men jobb, forskning och utveckling inom välfärden skapas av skatter som i sin tur ger tillväxt. Det visar bland annat den här artikeln på. Sverige har haft lika hög tillväxt som USA, vilket tyder på att det inte finns något samband mellan låga skatter och hög tillväxt. USA är ett lågskatteland med stora orättvisor och där 50 miljoner står utan sjukförsäkring och med en statskuld som är gigantisk. Då inser man att skatter gör nytta.  Tillväxten i Sverige har ju dessutom avtagit sedan man sänkte skatterna undan för undan.

Indien storsatsar mot växhusgaser och bygger ut kärnkraften

Av , , 3 kommentarer 2

 

Indien kommer att ta mycket stora krafttag för att minska utsläppen av växthusgaser. Man gör det genom att kraftigt bygga ut kärnkraften de kommande 40 åren från dagens ca 4100 megawatt till 470 000 megawatt. Sverige har idag lite mer än dubbelt så många megawatt som Indien.
 
Indiska miljöexperter menar att det är just kärnkraften som är lösningen för att klara växthusgaserna. Visst förundras man över att utbildningarna runt om i världen tycker så olika eller är det andra skäl som i stället ligger bakom.
 
Oljan måste bort så fort det bara går för den är den stora boven mot en renare miljö och det kommer att behövas massor med ny energi för att ersätta oljan och för att klara det så är vindkraften bara några tusendelar. Framtidens fordon kommer att ha el som bränsle det är jag till hundra procent säker på

Uranbrytning i Sverige ?

Av , , 2 kommentarer 0

 

I går öppnade statsministern för att han kunde tänka sig uranbrytning i vårt land. Visst finns det oerhört stora tillgångar av uran och till enorma värden kanske långt mycket mer än som finns i övrig malm. Det finns delade meningar om uranbrytning men en viss logik finns i att man själva ska kunna försörja sina egna reaktorer med bränsle.
 
Jag vet inte eller kommer inte ihåg vad som ingick i den energiöverenskommelse som högeralliansen träffade när man öppnade för nya reaktorer när de gamla tjänat ut.
 
Såg på bloggen att Edblom (c) reagerat men ska man bygga nytt så måste man ju ha bränsle så vad gäller egentligen för alliansen del om uranbrytning efter centerns svängning i energipolitiken

Reportage i Studio 1 och rabatter på miljöbilar en bluff

Av , , Bli först att kommentera 3

I går gjorde Studio 1 ett reportage med anledning av att BRÅ vill gå ut på en bred remiss om den lagliga graffitiväggen. Jag ska inte upprepa vad som sades i reportaget och vilka frågor som ställdes för det kan man gå in och lyssna på sr.se.

Däremot framställdes det i reportaget som om vi redan bestämt att det ska stängas ner, vilket inte alls är sant.  Det enda vi har sagt är att vi nu ska gå ut på en bred remiss och ta reda på effekterna av den lagliga graffitiväggen. De rapporter som oroades oss var de mycket tydliga signalerna från polisen huruvida detta kan anses vara en miljö som är lämplig för barn i 10-15 årsåldern samt om effekterna verkligen är de förväntade. Jag hörde också i reportaget att man ansåg det vara ett konstnärligt projekt men då kommer frågan om vilka konstnärer som vi ska tillhanda lokaler åt?
 
 
Rabatter på miljöbilar en bluff
Det finns olika typer av rabatter på miljöbilar och staten har subventionerat de som köper sig en ny bil. Själv har jag dock aldrig förstått mig på detta då t.ex. etanolbilar även går att köra på bensin.
 
Nu är det också bevisat då det sålts mycket fler miljöbilar. Men trots detta så har etanolförsäljning sjunkit med 20 % på ett år och då är det inte ett miljötänk som fått bilisterna att köpa nya miljöbilar utan bara den statliga subventionen.
 
På många platser runt om i landet har dessutom kommunerna subventionerat parkeringar för miljöbilar vilket även detta till viss del är ett feltänk då vissa bilister som kör på bensin får gratis parkering. Precis vad vi och folkpartiet i Umeå sa när gratisparkeringar infördes. Det är viktigt att vi satsa på det som ger miljöförbättringar och det är än mer tydligt efter sådana här rapporter.

Låt Reinfeldt tala om sin politik, det är så hans politik avlöjas

Av , , 7 kommentarer 8

 

Det kan inte vara en nyhet för några att Reinfeldt och högeralliansen för en politik jag ogillar men det som skedda idag när har kom hit på inbjudan av utrikespolitiska föreningen måste han få hålla sitt anförande och ställas till svars för sin politik med frågor.
 
Enligt VK stördes han av vänsterdemonstranter vilket jag egentligen tvivlar på. Jag har svårt att tro att någon som tror på demokratin ska använda den typen av metoder i ett land som jag påstår har demokrati och har en politisk majoritet som fått regeringsmakten i fria och öppna val.
 
Jag är säker på att beteendet är till skada för Umeå. Jag tror att om VK skulle syna demonstranterna i sömmarna så skulle de finna att de är samhällsomstörtande kommunister. I länder som  med vänstersympatier så får man  hålla tal och föra fram sina idéer men det har aldrig varit tillåtet i kommunistländer

Avknoppningar av kommunal verksamhet förbjuden

Av , , 1 kommentar 4

 

Förbjudet att avknoppa.
 
Vi har ständigt eller i vilket fall som helst ständigt hört att högerallianspartierna velat avknoppa verksamhet. Som jag misstänkt hela tiden är det en olaglig verksamhet för ska man köpa tjänster ska det upphandlas.
 
Lördagsmorgonen läste jag i Svenska Dagbladet att flera kommuner i Stockholmsområdet nu hade slutat med detta med hänvisning till att det strider mot EG rätten. Visserligen hade de svarat att det var rätt skött men de skulle ändå helt sluta med avknoppningsverksamhet.
 
Det är ett brott mot EG rättens konkurrensregler när man överlåter egen verksamhet till personalen genom avknoppning.
 
Enligt statskontoret 2008 sa de att avknoppning strider både mot kommunallagen mot EG, s rättsliga regler om statsstöd. Det har funnits ett ärende i Åre där ett livsmedelsföretag fick köpa tomten till ett lägre pris än vad ett annat erbjöd.
 
Nu förväntar jag mig att högeralliansen i Umeå slutar engagera sig i saker som strider både mot kommunallagen och EG rätten
 

Skyll inte ungdomsarbetslösheten på LAS

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Las är inte boven
Många gånger tar företag och vissa borgliga ledamöter till nödlögnen att det är Las ( lagen om anställningsskydd) som är orsaken till ungdomsarbetslösheten vilket är en stor bluff. Ja den kan vara ett problem för arbetsgivare som har många äldre om man vill säga upp för i regel har de äldre längre anställningstid. Las kom också till för att skydda den äldre arbetskraften men det är inga problem att anställa ungdomar och de är också lätta att bli av med om man får för lite jobb.
 
Den borgliga regeringen har dessutom infört undantag för flera och kommit med visstidsanställningar som allmän visstidsanställning som man verkligen kan ifrågasätta. Nog går det bra att anställa ungdomar med Las, det är inte problemet och jag tror knappast det är lönenivåerna heller för löneavtalen har ju en individuell del och jag är också helt säker på att många yngre har svårigheter med de ingångslöner som finns att klara sin ekonomi.
 
Skyll inte ungdomsarbetslösheten på LAS utan det är lågkonjunktur och det saknas en riktig politik och åtgärder för arbetslösa. Låt inte de äldre hamna utanför för de kommer inte in igen.

Regeringen som skiter i jobben

Av , , 2 kommentarer 6

 

Sveriges regering skiter i fordonsindustrin vilket hotar jobb, Det har jag påpekat under en längre tid och visar på att den svenska regeringen inte bryr sig inom jobbpolitiken.
 
Alla länder stöttar sin bilindustri, Kina gör det liksom USA. Frankrike gör det genom lån på 7 miljarder Euro, Volvo får stöd i Frankrike genom ett lån på 500 miljoner Euro, och där ska staten köpa franska elbilar där de är ute till försäljning.
 
Merkel i Tyskland lägger ner mycket kraft och pengar för att rädda Opel och Spanien och England försöker också på sitt sätt att få företagen att överleva.
 
I Sverige är regeringen helt kallsinnig till bilindustrin och man verka tro att vi klarar oss lika bra utan svensk bilindustri. Bilindustrin svarar enligt Aftonbladets Jens Collin för hela 18 % av BNP och tänk om det försvinner. Sveriges framtid handlar om att ha en industri som kör miljövänligt och inte om hushållsnära tjänster,
 
Volvo personsvagnar jobbar också i Belgien för att få stora lån och rädda jobben. Den här regeringen gör inget för att rädda jobben i Sverige

Dåligt med flyg och kommer staten att ta ansvar för spårtaxitest?

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Inatt har jag varit tvungen att sova över i Stockholm på resa hem från Luxemburg. Det är dåligt med flygförbindelser hem när man landar i Stockholm runt kl 21.00. En ort som Umeå som trots allt är en flygplats som ligger högt på ligan i passagerartal bland alla Svenska flygplatser, där bryr sig ändå inte flygbolagen om sina passagerare som man t.ex. gör på Sundsvall dit det går senare flyg trots att den flygplatsen kanske har enbart en tredjedel så många resenärer.
 
Nu är det ingen fara på det sättet att sova över på ett hotell på Arlanda utan det är att vi Umeåbor ska tvingas få högre kostnader. Något flygbolag som har en morgontur från borde köra upp lite senare. Man får passa sig för när Botniabanan är klar få vi andra alternativ att resa hem.
 
Spårtaxi
 
I går blev Umeå tillsammans med Uppsala, Södertälje och Stockholm utsedda till att gå vidare med spårtaxi. På den resan jag varit har även kommunalrådet från Uppsala varit med och trots att han är moderat hamnar vi nog på samma uppfattning. Ska ett sådant projekt komma i gång får det inte bli dyrare än idag för några nya pengar för att köra dyrare trafik det finns inte, så staten måste ta de merkostnader som skulle uppstå. Vi har nog också samma tilltro till den tekniska utvecklingen och tror att inom 10 år så kommer elbussarna att finnas tillgängliga.
 
I Uppsala berättade han att det finns utveckling av bilar där man numera kan bygga om till elbilar som kör ganska långa sträckor men att även i batteribranchen så sker det mycket och snabbt. Vi får också stora förändringar si stadsmiljöerna med spåtaxi. Vi får väl se vad staten erbjuder men det känns som om andra och minst lika bra kollektivtrafik miljömässigt redan har sprungit förbi spårtaxi som dock är oberoende av tidtabeller
 
 

1-årssatsningar ger ingen långsiktighet

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag är besviken på att så lite görs för att lindra arbetslösheten och de nya kommunpengarna kommer inte att bidra speciellt mycket till detta då det endast är en 1-årssatsning. Och trots att regeringens skatteprognos ser lite bättre ut, vilket jag är lite förvånad över då antalet arbetslösa ökar som i sin tur torde minska antalet arbetade timmar. Men vi ska nu studera finansplanen och se hur man kommit fram till den slutsatsen. Dock skulle det ha behövts långsiktiga åtgärder för kommunerna och inte minst när det gäller utbildningen för arbetslösa som det finns ont om åtgärder för. Frågan lär dock återkomma.

Morötter i lönesystemet
Jag tror det var Trelleborgs kommun som vill ge lärarna högre lön om eleverna får högre betyg med utgångspunkt från de nationella proven.
 
Betygen är många gånger satta på olika grunder och vi har sett hur vissa skolor, inte minst friskolor, som regel har högre betyg. Så kan det självklart vara då man på ett annat sätt väljer elever än den kommunala skolan.
 
Det finns också andra sätt att ge lärarna stimulanser i arbetet och det är antalet undervisningstimmar per lärare. Där har friskolorna många fler timmar undervisningstid per lärare än de kommunala skolorna och där finns också en förklaring till att ekonomin går bra.
 
Det är bra med morötter i lönesystemet och en självklarhet för en som kommer från Byggbranschen, men ska lärarna få lön baserad på betygen borde också elevernas omdömen om lärarna var med som en faktor liksom undervisningstiden.