När Arlanda byggs görs det ej för kvinnor….

Av , , 3 kommentarer 13

När Arlanda byggs görs det ej för kvinnor. När inrikeshall 4 byggts om ser det som det ser ut, bara för att göra nya handelsytor. Kundernas behov verkar man helt glömt bort. Jag själv tillhör den grupp resenärer som ibland har behov att gå på toaletten efter någon timmes resande hemifrån.

När jag går på herrmuggen så finns det goda möjligheter att slippa ställa sig i en lång kö. Det är det problem de kvinnor som reser alltid råkar ut för på Arlanda. Ingångarna mot toaletterna sammanfaller i början och anländer man på tider när många plan landar så är det nästa alltid långa köer för damerna.

De tvingas stå där och vänta i den jäkt som råder när många sedan ska vidare åt olika håll. Någon form av fel är det när handelsytor är viktigare för Svedavia än kvinnornas behov att gå på toaletten.

Man kan verkligen fråga sig vilka arkitekter som Svedavia anlitat som inte vet att det behövs fler toaletter för kvinnor än för män då vi kan uträtta våra behov snabbare.

När vi nu besökte Svensk Flygs dag så påtalade jag trots min blyghet detta för Svedavias VD och visst blev hon förvånad men som tur var fanns det fler personer som upptäckt detta och som stod vid samma bord. Det är inte jämställda lokaler när toa frågan hanteras på detta sätt.

Bra utbildning ger bättre jobb med bättre lön

Av , , Bli först att kommentera 12

På DN debatt skrev i går Stefan Löfven och Ibrahim Baylan att de förslår kongressen att gymnasieskolan ska göra obligatorisk. Det förslaget tycker jag hörs mycket bra. Oavsett om ett jobb inte krväer gymnsiekompetens så får unga som gått gymnasiekolan alltid högre lön på samma typ av jobb, förutom hos oseriösa företag.

Företagen vet självklart att de som ha en gymnsieutbilning har bättre förutsättningar attt klara de jobb som de anställs för i dagsläget men de har också möjligheter att få mer och mer kvalificerade jobb i förtaget. Ta resturangbranchen som ett exempel, besöksnäringen som andra. Visst är det bra att de kan prata främmande språk och räkna.

Jag tycker det är dags att reformera gymnsaieskolan och utveckla den det blir ett lyft för framtiden och främst för våra ungdomar. Att göra den obligatorisk är ett steg men det krävs självklart ännu mer och är det ett politikerområde som  behöver utveckling så är det gymnsaieskolan och där behövs först en återställare för det som borgliga alliansen förstört och som ogillas av industrin där man tog bort allmänna behörigheten till Universitet för flera så kallade yrkeslinjer vilket gjort att förre söker sig dit och det blir brist på arbetskraft i företagen

 

HÄR KAN DU LÄSA DEBATTARTIKELN I GÅRDAGENS DN

Regeringen skattar extra på flygplatser….

Av , , 1 kommentar 13

Regeringen skattar extra på flygplatser. Idag är jag på en konferens som föreningen Svensk Flyg håller. Elmsäter försvar de mycket höga avlastningskraven på Svedavia. De är mycket höga mot vad många börsnoterade bolag har. Regeringen har avvecklat och sålt de olönsamma flygplatserna till kommunerna.

Hon tycker det är rätt att ta in dessa stora vinster till statskassan. De här pengarna som är hög vinst skulle i de flesta fall kallas skatt. Parkeringsavgifterna som staten tar är höga och som ingen annan kan ta ut och de allra flesta MÅSTE ta bilen.

Den stora avkastningen har regeringen använt till att sänka skatten för de som har det bäst och inte använt det till att bygga om flygplatser där har vi tvingats vara med och finansiera.

Trots att man gör så stora vinster så tvingas ändå regioner och kommuner bidra till investeringar. Jag tror att alla som sett Umeå Flygplats håller med mig att där har inte fastighetsägaren tagit sitt ansvar.

Motivet är att den flygplatsen inte har haft tillräckligt stor vinst. De pengarna har regeringen tagit och resten har investerats på Arlanda. Man tror inte att Arlandas resenärer kommer från andra platser och det känns som om man skulle tjäna mest pengar om flygplanen bara startade och landade

Det finns för mycket regler som dessutom går emot varandra

Av , , Bli först att kommentera 12

Vi har hört hur länge som heslt att regeringen ska se över regelsystemet som gör det dyrare och dyrare att bygga bostäder och snart är det helt stopp på bostadsbyggandet där en sak regler och andra är att det är svårt att låna och hyresrätterna är mest utsatta i det ekonmiska systemet.

Det är nya regler som nyss trätt i kraft och som skulle snabba på processen och det blev tvärt om. Nu ska man se över reglerna för buller och det är inte en dag för tdigt.Att klara alla regler inomhus är inga problem men reglerna för utomhusmiljön gör det nästan omöjligta tt bygga och här har staten olika syn som naturvårdsverket som egentligen inte vill ha någor byggande alls om man tolkar deras yttranden och så boverket som har en annan syn. Det är skandal att det får pågå på detta sätt och att staten kan samordna sina regler och tala om vad som gäller.

 

Det viktiga är att det är tyst inomhus och det är inga problem som helst att bygga på det sättet. Däremot kan man ju aldrig garantera något om man ska räkna med att fönstern står öppna. Sedan utomhusbullret på natten är en annan vansinnig het för på nätterna är det få som sitter ute .

Här följer en länk till SKL och deras syn på detta

Regeringen sover enligt Micke Nybrink som är travexpert

Av , , 2 kommentarer 7

 

Regeringen sover enligt Micke Nybrink Nybrink. Den jag menar är Micke Nybrink som är travexpert i TV 4 och travkrönikör åt Aftonbladet där han i tisdagens krönika dammar till oss politiker som kollektiv men han syftar på Regeringen som har avtalen med travet.

 Han börjar så här. När ska travet få syrgas av politikerna ?

Eller ska sporten kvävas av spelbolagen ?

Jag håller med eftersom vi dom spelar via ATG betalar skatt varav en del går tillbaka till travet och används som prispengar och till anläggningarna. Nätbolagen betalar ingen skatt och det innebär att de snyltar och stjäl pengar av staten och även travet och spelet har gått ner och det blir mindre pengar till priser och därmed är travet på väg in i en ond spiral. Du som vill ha travet kvar ska spela hos ATG för nätbolagen bidrar inte.

Det är fel att man tillåter att man över huvud taget har rätt att använda det svenska travet i sitt spel utan att betala för detta. Ska det vara konkurensneutralt ska samma förutsättningar gälla. Det måste vara samma skatt och lika mycket som går tillbaka till travet. De som avskaffar spelmonopolet sätter spiken i svensk travsport och näringen dör ut. Läs också Micke Nybrinks krönika den är bra även om han tar i men det verkar vara få som förstår vad det handlar om i pengar både för staten och travet och kolla hur många jobb som försvinner.

Här läser du Micke Nybrinks krönika från i går som han skrev i Aftonbladet

Stefan Löfven fortsätter jobboffensiven har DI lagt märke till

Av , , 5 kommentarer 17

Det är väl ingen hemlighet att jobben är den viktigaste frågan för oss Socialdemokrater. Nu har man lagt ett förslag om en portalpargraf för jobben och har även fullföljt med ett program för utbildning.

Det är nåt fel när arbetslösheten är så hög och så finns det brancher som behöver folk. Det gäller att utbilda folk i stället för att öka arbetskraftsinvandringen.

Dagen Industri har en bra artikel som presenterar den offensiv som de sätter rubriken till

Folkpartist känner sig lurad av moderat och hoppar av.

Av , , 2 kommentarer 9

Det har hänt i Stockholms läns landsting och i den nämnd som har ansvar för kollektivtrafiken. Han som hoppar tycker att moderaterna går i från vad de varit överens om. Det är klart att det blir hård press i en allians med så stora åsiktsskillnader och då moderaterna är tillräckligt stora för att köra över resten

Här kan du läsa mer om det som hände i Stockholm och jag tror det är bara början på slitningarna

För att klara jobben i framtiden måste utbildningen reformeras

Av , , 1 kommentar 13

Idag har vi massarbetslöshet, den största i manna minne och samtidigt är det företag som saknar arbetskraft. Det finns inte rätt utbildad arbetskraft, så ska jobben klaras måste utbildningen förändras och visst kommer det att gå att ta igen 8 förlorade år men det måste vi göra

Vi har tagit fram ett prioriteringsdokument som kongressen kommer att ta och det ska ha en portalparagraf som jag berättade om i går på bloggen. Jobben först och det är självklart utbildningen som är nyckeln till framtidens jobb

 Grundskolan

Vår självklara ambition är att alla elever ska nå målen i grundskolan. Fram till år 2020 vill vi halvera antalet elever som är obehöriga att påbörja ett av gymnasieskolans nationella program. För att nå målet vill vi investera mer i skolan för bland annat mindre klasser, fler skickliga lärare, obligatorisk förskoleklass och kostnadsfri läxhjälp. Allt för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska kunna nå målen.

Gymnasiekompetens

Alla under 25 år ska ha en fullständig gymnasieexamen. På vägen dit, vill vi, till år 2020 minska andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har det. Unga arbetslösa utan fullgjort gymnasium ska genom ett utbildningskontrakt få hjälp till färdiga gymnasiestudier.

Högre utbildning

År 2020 ska hälften av 30-34-åringarna ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning. Vi vill också bygga ut högskolan med fler studieplatser och höja utbildningarnas kvalitet.
 
Varje år den borgerliga regeringen haft makten har resultaten i skolan försämrats. Det vill jag ändra på.

Grunden för att alla elever ska nå sin fulla potential är att höja kvaliteten i skolan. Det är ett långsiktigt arbete som kräver politiska och ekonomiska prioriteringar. Socialdemokraterna föreslog i alternativet till statsbudget 2013 stora investeringar i skolan, totalt 3 miljarder kronor.
 
Vår vision är att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors frihet att forma sina egna liv.

 Det måste bli slut med slöseriet av mänskliga resurser och dessutom är det andra fel i arbetsmarknadspolitiken när man får ta in utländsk arbetskraft som man får göra nu. Det måste finnas ett system så de kan göras på hemma plan

 

 

 

Det är uppror i centern, bondeuppror säger gammal känd centerpartist

Av , , Bli först att kommentera 19

Centerns nya ideprogram har mottagits med vad man skulle kalla varma servetter. Vad jag kan minnas så har aldrig något parti som skickat ut någon form av program haft så dålig förankring. Nu är det ute på remiss och det sågas från olika håll.

Till och med partiledaren insåg att detta går inte och åkte hem från semestern i Thailand. Hur hon ska klara sig ur detta är för mig obegripligt. Hon står egentligen för de nyliberala tankar som finns i programmet och hennes kollegor inom Stureplanscentern och ungdomsförbundet tycker det är rätt.

De centerpartister som kritiska och ogillar det  säger  att det ska ändras på stämman och visst tror jag att de kan lyckas med det men då kvarstår frågan om partiledaren kan vara kvar och leda partiet med en politik som hon egentligen inte står och vart far då de nyliberaler som ändå finns i partiet.

Läste en intressant artikel där en av centerns mest inflytelserika person Per-Ola Eriksson säger i från och säger just att det är ett bondeuppror för folkrörelsecentern om mot floskler från nyliberaler..Läs här

M överger den representativa demokratin….

Av , , 1 kommentar 28

M överger den representativa demokratin. På annat sätt kan man inte tolka deras agerande i landstinget där man ställer upp på en folkomröstning om innehållet i en liten del i en budget.

Vad ska man rösta om. Man har en fördelningsnyckel om pengar ut till de olika sjukvårdsområdena. Ska man då rösta om att ta pengar från Lycksele sjukhus och lägga den i Dorotea? Man fråga sig om det egentligen är landstingets uppgifter det handlar om.

Ska man folkomrösta om ökade utgifter och överskridande av budget eller ska man flytta ännu mer pengar från Umeå, ska man inte ta ansvar för andra saker som ligger på landstinget, eller ska man rösta om skatten.

Jag tycker det är förvånande att moderaterna vill folkomrösta om en liten del av en budget. Det finns många andra frågor som har större betydelse för hälsan och jag kan tänka mig vilket ljud det varit i skällan om moderaterna styrt och om S krävt folkomröstning om en liten del i en stor budget. Populism skulle de med all säkerhet ha kallats.