25 år sedan Olof Palme mördades. Idag är…

Av , , Bli först att kommentera 8

25 år sedan Olof Palme mördades. Idag är det 25 år sedan den dagen och jag minns det precis som det var i går. Jag och Inger var i stugan ochnågon gång under natten började de spela en helt annan musik i Radion innan beskeden kom om vad som hänt.

Det är mångs som spanat och spekulerat om mordet men det kommer aldrig att klaras upp är jag säker på. Den som fälldes i tingsrätten blev ju friad i hovrätten och spekulanterna tror inte ens på vadLisbeth såg.

Däremot tycker jag det är märkligt att så många människor uttalar som om Palme som person trots att de aldrig träffat honom. Greider är juen av de som ställer upp och vill tala om hur han var, vad han stod för och så vidsare.
De vill till och med tolka vad han stod för politiskt trots attde aldrig själv upplevt det klimat som rådde vid den tidpunkten eller har träffat honom.
Är det inte fler som jag som blir förvånad över all den typ avexperter som dyker upp i media dagligen och ska försöka få folk att tyucka som de. Tacka vet jag de sociala medierna som till och med lyckas störta diktaturer

Blir USA nästa oroshärd?

Av , , Bli först att kommentera 6

Det har spridit sig som en löpeld i ett flertal arabländer där ropen skallat på demokrati. Diktaturerna har fallit eller håller på att falla. I de flesta länder har den revolutionen kunnat ske utan inbördeskrig även om det spillts en hel del blod.

Det är dock att göra det för lätt för sig när man enbart angriper ledarna. Det finns underliggande orättvisor och brist på mat och pengar som fått en lite undanskymd roll i debatten. Folk blir förbannade när stora grupper i landet får det sämre och sämre medan några få skaffar sig stora rikedomar.

Vi har tidigare kunnat notera en hel del oro i vissa Europeiska länder där arbetslöshet, brist på pengar och välfärd fått människor ut på gatorna.

Nu demonstrerar stora grupper människor i USA för stöd till fackliga rättigheter. I Wisconsin gick tiotusentals människor ut på gatorna för att protestera mot delstatsregeringens försök att begränsa de offentliganställdas förhandlingsrätt.

Sedan Wisconsin börjat försöka spara pengar genom att inskränka förhandlingsrätten har också andra delstater följt efter, bland annat Ohio, Tennessee, Idaho, Indiana, Iowa och Kansas.

Självklart är det glädjande då människor börjar agera och protestera mot orättvisor och begränsningar i de fackliga rättigheterna runt om i världen. Nu är väl militären för stark i västvärden mot folket så av den anledningen blir det knappast någon revolution.

I de länder som det händer demonstrationer, inte minst i USA, har politiken gått åt ett enda håll. Bättre för de som har det bra och sämre för det stora folkflertalet som redan innan har sämre ekonomiska förhållanden. Samtidigt har välfärden skurits ned i land efter land för att ha råd med skattesänkningar. I många länder har man heller inte orkat skära i utgifterna och har fått gigantiska budgetunderskott.

Det måste bli en annan tingens ordning i hela världen. Folk behöver mat och jobb för att kunna försörja sig. De behöver välfärd i form av utbildning och vård och omsorg som ska och bör finansieras via skatter. Välfärd går före skattesänkningar för de flesta människor.

Det är regeringens ansvar Edvard Riedl att se till att vägarna till sjöss är farbara

Av , , 2 kommentarer 6

 

Det är regeringens ansvar att se till att vägarna till sjös är farbara
Det är inte bara tågen som har problem denna vinter med brister i investeringar och underhåll på vägar och järnvägar. De vägar som går på vattnet har fått allvarliga problem för de som ska gå på dessa vägar och som ni förstår tänker jag på båtarna beroende på brister i isbrytarkapaciteten.
Vi  har ju fler isbrytare men en sär långt borta och skulle den beordras hem så kanske det tar flera månader. Den isbrytaren är uthyrd till andra vatten med is och jag tror det var sydpolsområdet. Det är självklar t av ekonomiska skäl och sjöfartsverket har väl bedömt att man har för lite pengar för att kunna ha ytterligare en isbrytare uppe i Bottenviken.
Att det inte finns tillräckligt med isbrytarkapacitet är ytterst regeringens ansvar som har till uppgiften att se till att den delen av infrastrukturen har tillräckligt med pengar för att kunna säkerställa transporterna. Den här politiken är ytterst ett slag mot vår industri som inte får ut sina produkter, i alla fall till det blir omöjligt att köra båt då de nya reglerna för svavel träder i kraft en regel som kom till när regeringen låg och sov med de som representerade Sverige när besluten togs.

Diktaturens kreatur

Av , , 1 kommentar 5

 

Diktaturens kreatur
Så sa Olof Palme en gång i tiden. Frågan är vart på skalan man ska sätta Khadaffi. Nu köper han sig anhängare med pengar och bilar för att försöka stoppa demonstranterna och demokratiseringen. De ska patrullera Tripoli och hålla folk i tukt och förmaning. Folk går inte ut med rädsla för livet.
 
Nu har ju sanktioner inletts, men frågan är om det inte är väl sent. Sverige har i detta fall med Carl Bildt i spetsen haft en alldeles för passiv hållning i Libyernas kamp för demokrati. Det finns mycket att göra inom arabvärden för det är nog inte i många länder det finns något som kan kallas demokrat
 

Flumskolan spunnet ur friskolesystemet ???

Av , , 1 kommentar 8

 

Flumskolan spunnet ur friskolesystemet?
 
Vi har ju ständigt fått höra av utbildningsministern att det är en flumskola som vi har i Sverige. Vi kan självklart fråga oss hur det kan komma sig. Den senaste tidens granskningar som TV 4 gjort inte minst nu senast om Thorengruppens skolor i Stockholm vart man klassar den.
 
Vi har sagt att vi inte är emot friskolor men man ska inte kunna göra pengar genom att göra avkall på kvalitén
 
Thorengruppen har oerhört mycket att göra om de ska kunna återställa förtroendet för företaget och deras möjlighet att bedriva bra yrkesutbildning. Jag om någon välkomnar en granskning av den typen av företag över hela landet samtidigt.
 
I grund och botten är det systemet med friskolor som måste göras om i botten. De finns alldeles för dåliga krav på vad man ska göra för att kunna få- ersättning för utbildningen. Det är klart att det är dåliga företag som inte kan se vart det finns pengar att tjäna om det inte finns klara och tydliga regler. Det är där  Thorengruppen och andra gjort pengarna på,  inte på att man varit duktigare och effektivare
 
Jag tycker det  viktigt att föräldrarna pratar med sina barn och försöker sätta sig in i om deras barn kommer att få en utbildning. Det viktigaste är inte att få en bärbar dator utan en utbildning.
 
Jag vet också mycket väl vad företagen säger om de kunskaper eleverna fått när de kommit från en del av friskolorna. Ja inte tycker de att de fått lära sig vad de borde kunna. Den kommunala skolan måste också bli bättre på att tala om vad de gör och vilka kvalitéer den har.
 
Kan det vara så Jan Björklund att vad han kallar flumskolan har sitt ursprung i friskolesystemets kravlösa skola
 
 

Nya PBL största haftsverket på 200 år. …

Av , , Bli först att kommentera 6

Nya PBL största haftsverket på 200 år. Det måste man hålla med Byggindustierna om. Den lagförändring och förenkling som ska träda i kraftsnart innebär inga större förändringar alls, risken är nog i stället att det kan krångla till det

Man har inte gjort ett dugg åt det största problemet nämligen vem som är sakägare och därmed att rätt att överklaga. Det är politik i PBL men det är inte politiken som i sista hand avgör.

Dessa och många andra synpunkter kom fram vid Byggmästarnas dag i fredags. Själv hade jag möjlighet att närvara både under dagen och på kvällen och det var riktigt bra. Det känns också bra att de är på samma väg som oss när det gäller utveckling och byggandet för att minska enerigförbrukningen samt att de är nöjda med vadvi gör i Umeå

Idag får man antagligen sitta i soffan överspänd tills målgången är klar för herrarna skidlopp i Holmenkollen. Vi har duktiga löpare men hur ska man stå emot Northugg finns nog ingen enkel lösning på annat än att Hellner åker fortare

Kommer Umeå att tvingas upphöra med kollektivtrafiken

Av , , 5 kommentarer 11

 

Kommer länsstyrelsens agerande innebära stopp för kollektivtrafiken i Umeå
Vi måste nog sluta med kollektivtrafiken
Vi har överklagat länsstyrelsens beslut om att mäta bullret på den nyaste Volvo ledbussen som finns i trafik och som går till bland annat till Ersboda. Grunden var en privatperson som tycker att bussen bullrar och att han blir störd.  Den bussen är typgodkänd av den statliga myndighet som har det ansvaret.
 Vi bedömdes att inte ha rätt att överklaga trots att det är vi som betalar. Det skulle nog ha varit bussbolaget Nobina som överklagat.
Vad blir konsekvensera av detta. Jag de yttersta konsekvenserna är att vi kan bli att vi tvingad att sluta med kollektivtrafiken. Det skulle i och för sig ge besparingar. Ett annat alternativ är att linjerna dras så lång ifrån bostadsbebyggelsen att antalet resenärer kommer att minska kraftigt. Det finns många andra platser där bussarna går lika nära bostäderna eller närmare än som i fallet på Ersboda
Vid upphandlingen har vi följt och ställt de miljökrav som finns att ställa och bussen är som jag sagt tidigare typgodkänd. Vi har kommunen, länstrafiken som skött själva upphandlingen och Nobina som fick anbudet följt den lag som gäller
Vad är det för samhälle vi har när då Länsstyrelsen som statlig myndighet bifaller ett överklagande där beställaren och Operatören följt gällande lagar. Har länsstyrelsen rätt att överpröva ett typgodkännande av en buss som det i verkligheten blir
Går det inte att köra med typgodkända bussar i Umeå måste vi sluta med kollektivtrafiken och då får vi en mycket kraftig försämring av miljön och nu ska hela Sverige enligt de mål som finns fördubbla antalet resenärer inom kollektivtrafiken. Går det inte att köra med typgodkända bussar i Umeå kan det inte gå på något annat ställe i Sverige

Centern överlägset längst ut på högerkanten

Av , , 5 kommentarer 12

Vid torsdagens debatt debatterades arbetsmarknadspolitik, inte minst utifrån vad som hänt på Phone House. Vd:n för bolaget medger fel och att det är bra med avtal och reglerade förhållanden men det gjorde inte alla.

Centerns medverkande Johan Pettersson gav en annan syn på avtal, lagar och regler inklusive ingångslöner som gör att man blir mörkrädd. Så reaktionära åsikter har jag inte ens hört från Svenskt Näringsliv. Det här bekräftar att centern gått från att vara ett folkrörelseparti till att vara ett parti på yttersta högerkanten.

 

Libyen kommer säkert att ha en framtid med demokrati

Av , , 1 kommentar 7
Just nu ser det ut som om ytterligare en arabisk diktatur är på väg att falla sönder och det är Libyen. Det är dock en lite annorlunda situation gentemot andra diktaturer. Enligt uppgifter som kommit ut så har man investerat en del av sina oljepengar i Europa och USA.
 
De här investeringarna är gjorda av deras statliga fondförvaltare LIA. 200 miljarder är inlåsta i amerikanska banker och investerade i tillgångar i London. Man har också investerat i Europeiska bolag.
 
Vi får väl vänta och se vad som händer. I vilket fall som hest har aktiebörserna runt om i världen skakat och det beror väl mest på oron för oljeprisstegringar. Det här visar att det måste till en kraftsamling så att vi så fort som möjligt kommer bort från oljeberoendet.
 
Vi får hoppas att våldet mot civila upphör så snart som möjligt men jag har svårt att förstå utrikesministerns mycket passiva hållning i Libyenfrågan och i torsdagens debatt fick vi se borgliga ledamöter från utskottet uttala att Bildt varit för klen för att stötta den demokratiska omvandlingen. Utrikespolitiken verkar inte vara regeringens utan Carl Bildts.

 

 

Björklund medger borglig naivitet, ja så sant det är

Av , , Bli först att kommentera 6

Sent, sent skall syndaren vakna sjungs i en gammal psalm. Nu ser det ut som om Jan Björklund till slut vaknat upp när det gäller friskolor och till och med medger att det funnits en viss naivitet från borgligt håll i synen på friskolor.
 
Nu säger han till Dagens Industri att det finns tecken på att vinst går före kvalité. Bra att han vaknar nu är frågan vad han gör åt det.
 
Det finns luckor i lagstiftningen som gör att det blivit stora vinster på grund av kvalitetsbrister. Brister som att skolorna saknar politik, studievägledning och skolsköterskor som några exempel och som gjort att man gjort vinster och kunnat ta ut överskott.
 
Nu väntar då jag i alla fall att Britt-Mari Lövgren ska ställa sig upp och erkänna att även hon och de borgliga i Umeå varit lika naiva som vad Björklund tycker. När vi sagt dessa saker genom åren har vi blivit pådyvlade att vi är emot friskolor vilket inte är fallet, men vi har tyckt att regelsystemet varit fel och att man kan göra vinster genom att göra avkall på kvaliteten.
 
Det är därför som jag sätter rubriken att sent skall syndaren vakna och jag gör det för att många skattekronor runnit ner i giriga fickor istället för att ha gått till barnen.