Bli inte en nyttig idiot säger statsminister Ulf Kristersson

Av , , Bli först att kommentera 13

Nu tror jag att vi har en statsminister som helt tappat fattningen. Han har inte heller synts till speciellt mycket under koranbränningarna och tagit tag i frågan. Men när jag som vanligt slog upp text Tv på SVT blev jag mycket förvånad över hans uttalande. Men uttalande att bli inte en nyttig idiot då har väl gränsen passerats. Vi som följer med har ju sett att han är helt i händerna på Sverigedemokraterna i den frågan eftersom han inte vill göra någonting. Han ställer därmed upp på SD,s linje att ha muslimerna dvs hetsa mot folkgrupp

Så här såg texten ut på SVT
INRIKES PUBLICERAD 26 JULI

Kristersson: Bli inte nyttig idiot

Statsminister Ulf Kristersson bryter
tystnaden efter korankrisen. På sociala medier uppmanar han till att inte elda på hatet genom att sprida en felaktig bild av Sverige.

Han skriver att bränningar av ”kopior
av heliga skrifter” sker med avsikten
att splittra och söndra Sveriges
ställning internationellt.

”När du möts av ny information – tänk
efter en extra gång. Vem är avsändaren? Vad är syftet? Vems ärenden riskerar jag springa? Vem vill avsändaren påverka och på vilket sätt? Bli inte en nyttig idiot för andras intressen”. Slut citat

Regeringen har ett ansvar att agera mot koranbränningarna genom lagändringar och de ska inte låta SD,s muslimhat styra sitt agerande

Av , , Bli först att kommentera 3

Det måste bli ett slut på koranbränningarna. Det finns många vägar att göra det utan att det är ett angrepp på det fria ordet. Det finns många som kommenterat detta på Facebook och menar att det har inte alls något med det fria ordet att höra. Det kan vara hets mot folkgrupp, angrepp på religionsfriheten mm. Så här skriver Erik Lundgren från Umeå och jag tycker han har helt rätt.

Jag citerar Koranbränningarna ger debatten om svensk yttrandefrihet ny fart. Men den förstärktes när svenska nationella och ekonomiska intressen hotades. Är det yttrandefrihet att bränna Koranen? Jag ser det som en symbolhandling med budskapet till muslimer, vi vill inte ha era yttranden. Vilka utsagor i Koranen vill ni hävda, som vi kan diskutera? Bertrand Russel och Ingemar Hedenius yttrade sig kritiskt om kristen tro och dess uttryck i samhället. De brände inte Bibeln. Det ledde till att kyrkans företrädare yttrade sig i en fri och öppen debatt. Att bränna Koranen ser jag inte som ett inlägg i en fri debatt, snarare dess motsats, ett hot mot yttrandefriheten. Slut citat och det finns många fler exempel

Det märkliga är att regeringen gör ingeting åt detta och jag är helt säker på att de får inte göra det för Sverigedemokraterna. De vill odla hatet mot muslimerna och vill inte ha muslimer i Sverige. De använder i stort sett samma metoder som hitler gjorde mot Judarna och som senare ledde till att han började med judeutrotningen. Jag tycker det är svagt och fel att regeringen inte gör något åt för att stoppa detta. Nu utsätts vi i stället för hot både av terrorister och regeringar som stoppar all handel med Sverige.

Att inte göra något innebär samtidigt att regeringen bär ett ansvar för hotet mot Sverige. När det gäller debatten om yttrandefriheten tar media alltid till Nils Funke som de kallar expert och på det området är det media som gett honom namnet expert. Han är ingen expert på lagar utan de som lärt sig lagar är jurister och tyvärr har han skrämt upp en del med expertkunskap då de inte vill löpa gatlopp i media. För att få stopp på koranbränningar behövs inte alls grundlagen ändras som en del tycks tro. Det står inget i grundlagen om att man får bränna heliga skrifter. Se till att det blir ett snabbt beslut om ett förbud att bränna heliga skrifter. Vi kan inte minst av säkerhetsskäl tillåta detta. Det kan skada eller har redan gjort det att bli medlemmar i Nato och det vill ju egentligen inte heller ryssarna och Sverigedemokraterna. En regering tycker jag inte bara att en regering bör agera utan de har också en skyldighet. Låt inte Sverigedemokraternas hat mot muslimerna styra detta med att stoppa koranbränningarna

Mycket beröm för SM veckan och Urban Bengtsson har hyllad simningen och badhuset

Av , , Bli först att kommentera 3

SM veckan hölls nyss här i Umeå och det har varit mycket lyckade arrangemang vilket gläder mig. Det beror självklart på att vi har framförallt duktiga föreningar som kan arrangera tävlingar. En sak som gläder mig och säkert många andra är den debattartikel som Urban Bengtsson hade i VK den 8 Juli. Främst gläds jag åt av hans del i artikeln som handlar om simningen och den nya simhallen på Navet. Han inleder artikeln med att grattulera Umeå SS och Svenska Simförbundet för utomordentliga tävlingar. Jag har också träffat några från simsporten som tycker det är en mycket bra 50 meters bassäng som passar mycket bra för tävlingar.

Det var ju mycket diskussioner främst om detta med läktarkapaciteten men det rymdes inte fasta läktare i den storlek på hallen och med allt vi skulle ha in där bland annat för handikappade. Nu blev det bra och vid större tävlingar visar det sig att det går hur bra som helst med mobila läktare. Jag håller även med Urban att det gäller även att kommunen ser till att det finns bra anläggningar för alla idrotter i Umeå. Jag tycker att idrottsanläggningar är en av de bästa förebyggande åtgärderna för kampen mot brottslighet och utsatta områden så det behövs flera nya anläggningar för framtiden som ger möjligheter för elitidrott och därmed få stora och större tävlingar. Jag vill sluta med att tacka Urban Bengtsson för hans artikel och främst hans lovord över hur bra tävlingar det gick att ha i badet

Det måste bli ett slut på att bränna koranen och hetsen mot muslimerna och deras tro, de ska ha religionsfrihet i vårt land som alla religioner.

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är dags att sätta stopp för koranbränningarna. Det kan man göra på många olika sätt. Motståndarna skyller på att det är en yttrandefrihetsfråga att få bränna en helig skrift tycker jag är rent skitsnack. Media ringer då upp Nils Funke och kallar hon tryckfrihetsexpert. Han är en journalist som många gjort och sagt just expert om och eftersom journalister kritiserar ju aldrig andra journalist. Han är ingen jurist och det är lagar som ska tolkas och det gör domstolar och inte journalister. I fallet där man upphävde polisens nej till koranbränning var det en förvaltningsrätt som upphävde polisens nej och inte en domstol som har en vidare bedömning av ärendet. Jag tycker det var fel.

Nu har vi sett vad som händer när man angriper en religion för det är det som sker när man bränner en helig skrift en bibel. Man måste sätta stopp för koranbränningarna men med vilken lag och på vilket sätt får man pröva. För det ses som en angrepp på religionsfriheten är ju helt klart. Det är ett hårt angrepp på muslimerna det råder ingen tvekan om. På grund av angrepp på religionen reagerar man i de muslimska länderna kraftfullt och det skadar Sverige det som nu sker.

Att angripa religionen det gjorde Adolf Hitler och gav sig på judarna och han såg innan annan väg att att utrota dem. Det tror jag alla håller med om var ett övergrepp som inte får upprepas. Jag är ganska säker på att det är Sverigedemokraterna som stoppar regeringen för att förbjuda att Koranen bränns. SD har ju klart och tydligt visat att de vill att koranen bränns då man självklar vet att det tar i själen på muslimerna. Det är inte att ta i att man är fientligt sinnade från SD,s mot muslimerna och vill inte ha dem i Sverige

Vi är inte medlemmar i Nato som många firade efter den träff som hades mellan Sverige, Turkiet och Nato. Jag sa då ropa inte hej förrän man är över bäcken. Turkiets parlament har inte ratificerat Sveriges ansökan ännu och efter de senaste koranbränningarna tror jag att Erdogan är beredd att ompröva sitt beslut. Då har SD vunnit sin önskan om nej till EU just på grund av att det är tillåtet att bränna koranen. Hur det kan vara ett hinder för yttrandefriheten förstår jag inte. Det är just att bränna bibeln koranen som hetsar muslimerna inte att man debatterar religionen

Regerigen måste ta ansvar för vad som är bra för Sverige och om jag förstått det rätt är det inte svenskar som bränt koranen utan nu senast en Iranier som agerat i Sverige. Det som nu händer kan med säkerhet öppnar för att det kan komma terrorattentat mot Sverige och det är illa. Det finns terrorgrupper som hetsar mot sverige och Svenskar. Hoten kommer av att Sverige tillåter att muslinernas bibel får brännas. Det är då ett stort intresse även från Sverige och svenska journalister att sitta och spekulera i detta.

Jag tycker att alla religioner ska få ha sin egen bibel och det gör jag fastän jag inte räknar mig som troende men värnar om religionsfriheten. Jag är orolig över att regeringen i detta fall inte törs agera emot vad Sverigedemokraterna och annan extremhöger vill liksom extremister på vänstersidan. Nu måste regeringen ta ansvar och styra så att vi kan leva i lugn och ro i Sverige utan att hotas av extremister och vi kan få komma in i NATO. Det vill inte ryssarna och de kan säkert ha med några fingrar i syltgruppen för att vi inte kommer in. Ta ansvaret och styr Ulf Kristersson

Tror inte ett dugg på att det blir bättre om vissa verksamheter förs över till staten. Inget statligt fungerar bra

Av , , Bli först att kommentera 4

Är det verkligen någon som kan tro att vi får en bättre vård om den blir statlig, Hur kan någon tror att det blir en bättre skola om staten går ansvaret. Jag tror inte på staten som driftoperatörer utan Trafikverket med Järnvägar och vägar visar klart och tydligt på motsatsen. Välfärden i form av sjukvården ligger idag på regionerna och finansieras av regioner av egna skattemedel och statsbidrag. I dag säger regionerna sammantaget att det behöves många många miljarder för att behålla nuvarande standard. Staten de säger nej. Det gör de också när det gäller statsbidragen till kommunerna som också har brist på pengar till sin verksamhet där skolan är en stor verksamhet men även äldreomsorgen. Staten säger nej till mera pengar till kommunerna.

Det här är ett klart och tydligt besked att om staten skulle sköta detta har det inte blivit mer pengar till välfärden för där är det viktigare med skattesänkningar för de som tjänar bra och mycket bra. Staten är ingen bra driftoperatör och de är rena kommunismen att staten ska vara en som sköter och klara av driften

Tänk på att vi tyvärr ännu inte är medlemmar i Nato utan först ska parlamenten i Turkiet och Ungern ha fattat beslut om detta

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har det hörts massor med glädjerop om att vi är med i Nato. Det är inte sant och det finns två frågor att lösa. Turkiet har lovat att släppa fram Sveriges ansökan genom sitt parlament men jag har inte sett när det kommer att ske. Det finns flera ansökningar på fler koranbränningar och vad händer om de blir av och att folk blir aggressiva mot detta och det sker i flera av de muslimska länderna. Jag tror nämligen att då kommer Turkiet att reagera och det kan bli uppskjutet.

För att Sverige ska komma in i NATO behövs också ett godkännande från Ungerns parlament och hörde talmannen där säga att hon visste inte när beslut skulle tas. I vilket fall var det inte planerat in något extra möte för beslut i parlamentet. Visst är jag glad om vi kommer in som medlem i Nato men för mig är varken Ungern eller Turkiet några länder jag litar på fullt ut och vi ska komma ihåg att båda länders parlament måste godkänna att vi får bli medlemmar så det är där jag tycker att man inte ska ta saken för given att vi snabbt kommer med i Nato

Det blir inget medlemsskap i Nato så länge vi tillåter att koranen får brännas

Av , , Bli först att kommentera 5

Senaste dagarna har det varit en massa Fake News för jag tror inte ett dugg på att Erdogan trycker på knappen OK för Sverige i Nato. Jag tror det är bara inbillning att man lyckats vända Erdogan när det gäller för Sverige att bli NATO medlem. Vi kommer vi aldrig att bli medlem så länge vi tillåter detta med att bränna koranen. För han som muslim är koranen verkligen en en helig bok. Jag är väl ingen stor sympatier till Erdogan och den politik han för. Men han har ju sagt att det blir inget ja Det är bara dagar kvar till Vilnius mötet så att man ska tro att det kommer att bli ett beslut på någon dag hoppas fel och är helt naivitet. Erdogan har sagt hela tiden nej till Sverige om detta demonstrationer mot Koranen och att den bräns

Regeringens samarbetsparti vill tillåta koranbränningar och kör inte regeringen över SD kommer vi inte med i Nato

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag är inte förvånad över att regeringen är alltför passiv när det gäller att bränna koranen. Jag såg även Tomas Bodström tala om för en en extremhöger varför regeringen har en skyldighet att agera mot koranbränder. Det styrs av regeringsformen. Jag förstår att regeringen är för svag och beroende av Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna vill tillåta koranbränningar och motivet är självklart och det är att man hatar muslimer och vill helst att de försvinner från Sverige. SD,s ordförande i justitieutskottet Richard Jomshof tycker att regeringen ska stå upp för koranbränningarna. Det här måste vara och är att styra tillsammans med ett parti med rötterna i nazismen och därför och är främlingsfientliga och helst inte vill ha muslimer i Sverige. Tala om ett parti som är främlingsfientliga så är det Sverigedemokraterna och det hatet genomsyrar allt av deras politik.

Så här skriver Omni om vad S tycker om detta
Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin tycker att det är ”ytterst anmärkningsvärt” att ordförande i justitieutskottet, SD:s Richard Jomshof, anser att regeringen ska stå upp för koranbränningarna.
Baudin säger att Jomshof uppmanar till fler koranbränningar, och kräver att regeringen agerar.
– Att Richard Jomshof håller på så förvånar mig inte, men det är märkligt att varken Ulf Kristersson eller Gunnar Strömmer tar hand om detta. De borde ta honom i örat. Vi kan inte ha det såhär i vårt land, säger han till Aftonbladet.

Att förbjuda att bränna koranen är inget ingrepp i yttrandefriheten, Nils Funke är ingen ensam sanningssägare av tolkning av yttrandefriheten

Av , , Bli först att kommentera 0

Det haglar ruckade om mycket när det gäller koranbränningar. Det finns en juridikprofessorn Vilhelm Persson som säger att förra veckans koranbränning kan ha varit en brottslig handling. Jag tycker det är rätt resonerat när han säger ”att det är självklart att yttrandefriheten sträcker sig så lång att man i varje läge kan göra vad som helst med en koran. Han har efterlyst att inte Högsta Domstolen prövat hur långt tryckfriheten sträcker sig. Jag för min del tror mycket mer på jurister än på media och andra tyckare som nu spyr galla.

Det har även bivit en diskussion sedan UD och utrikesministern tyckt till i frågan och tycker det var fel med att bränna koranen. En som tycker att UD agerade rätt är Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi. En som inte tycker det är rätt är han som kallas för expert på tryckfrihet nämligen Nils Funke.

Nu är han inte någon jurist eller annan sakkunnig utan han är en journalist som dessutom anlitas av media för att utbilda andra journalister. Att påstå att inte regeringen och UD ska få yttra sig där går gränsen. Självklart gäller också yttrandefriheten tjänstemän på UD men även för statsrådet dvs utrikesministern. Då händer följande nämligen eftersom han tillhör skrået är det ingen som granskar hans ständiga påståenden. Funke säger att regeringens uppgift är att försvara tryckfriheten. Det är ett märkligt uttalande för yttrandefriheten kan också utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Det tycker jag att det gör i detta fall eftersom det skadar Sveriges intresse när vi vill vara med i Nato och den reaktion som kommit från länder där muslimer och deras tro är stark förankrad. Jag tycker också det var ett märkligt beslut som gick emot poliserna beslut att neka demonstrationen.

Det som även nu händer där många utsätts för hot när man ogillar detta med koranbränningar och av folk som inte kan något om yttrandefrihet och tror att man i alla lägen får säga vad som helst. Många uttalanden mot muslimer eller andra grupper kan vara hets mot folkgrupp. Där blandas det även frisk att till och med när man säger sanning så blir man beskylld. Men avslutningsvis så går media i spetsen och skyller på att det är ingrepp på yttrandefriheten som Funke gör. Det är domstolar som ska tolka och inte media så något fall borde ändå HD pröva.

Jag lägger här ut två artiklar från Omni om detta där även juridikens syn kommer till tals.
Där tycker Enligt juridikprofessor Vilhelm Persson kan förra veckans koranbränning ha varit brottslig, rapporterar TT.
– Jag tycker inte att det är självklart att yttrandefriheten sträcker sig så långt att man i varje läge kan göra vad som helst med en koran, säger han.
Frågan har aldrig prövats i en svensk domstol. Vilhelm Persson menar att helhetsintrycket måste bedömas för att se om bränningen, som det står i lagtexten, syftat till att ”uttrycka missaktning”.
Han hade gärna sett att Högsta domstolen prövade ett fall för att tydliggöra hur långt yttrandefriheten sträcker sig. En fråga som då hade kunnat besvaras är om platsen och tidpunkten för bränningen påverkar bedömningen.

Förra veckans koranbränning har startat en stor debatt om yttrandefrihet, inte minst sedan svenska utrikesdepartementet gick ut och fördömde aktionen. En som tycker att UD agerade rätt är Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi.
Till SVT Nyheter säger han att många muslimer uppfattar det som att svenska staten, inte polis och domstol, har godkänt koranbränningarna och att det medför risker.
– Det värsta som skulle kunna hända är att våldsbejakande extremistiska grupperingar eller individer triggas och begår våldsdåd mot svenska intressen, säger han.
Yttrandefrihets- och juridikexperter har varit kritiska till UD:s hårda fördömande. En av dem är Nils Funcke som till DN säger att regeringens uppgift är att försvara yttrandefriheten.

Sätt stopp för koranbränningarna och andra eldar av heliga skrifter innan det är för sent

Av , , Bli först att kommentera 9

Det måste bli ett slut på koranbränningarna. Det som sker har ingeting med yttrandefrihet att göra. Det är helt andra orsaker man arrangerar dessa och de som nu är orsaken till att vi blir illa hållna är kammarrätten. Polisen gjorde fel som stoppade koranbränningar, har kammarrätten slagit fast. Nu har en 37-årig man som tidigare fått nej plötsligt fått ett ja till att genomföra en aktion. Ni ser ju reaktionerna runt om i världen där muslimer ser det som ett angrepp på deras religion vilket man måste ge dem rätt för.

Det här ger Sverige ett mycket dåligt rykte i stora delar av världen och är också säker på att USA skulle reagera om det ordnas demonstrationer där man bränner biblar. De som håller på är självklart även ivrigt påhejade av Ryssland när det gäller Natofrågan. När kammarrätten saboterade polisens jobb så måste en lag till snarast om ett förbud att bränna heliga skrifter. Jag har skrivit om detta tidigare och i går citerade vad Erik Lundgren skrivit i frågan.

Regeringen måste så snabbt det vara går införa en ny lag om detta. Sverige kan inte får i stort sett hela världen emot sig för dessa nazistiska inslag om främlingsfientlighet. Låt inte Sverigedemokraterna reta upp minst halva världen. Det här som sker är också dyrt för skattebetalarna med att polisen inte får tid att jaga den organiserade brottsligheten och i ställe bevaka de främlingsfientliga krafter som vill förfölja den muslimska befolkningen i Sverige och i världen. Det här är illa för Sverige