FRA-lagen skadar Sveriges anseende. Föräldraförsäkringen. Lyssa på de unga

Av , , Bli först att kommentera 0

FRA skadar Sveriges anseende
Missnöjet runt införande av FRA-lagen växer runt om i Europa och att inte ge upp och förändra lagen skadar Sveriges anseende i världen
Under veckan reagerade Europas advokater som representerar runt 700 tusen advokater mot lagen. De anser att lagen äventyrar advokaternas tystnadsplikt då ett samtal mellan en advokat och en klient kan avlyssnas och är förvånad över att det inte är en domstolsprövning som förr över vad som får avlyssnas.

I Norge revolterar man också mot FRA lagen från den Norska oppositionens sida. Orsaken är att den stora delen av internettrafiken till och från Norge går via svenska servrar. Norrmännen säger att norska medborgare och norskt näringsliv kan komma att övervakas.
Den Svenska regeringen den lyssnar inte på kritiken från någon och har ingen avsikt att ändra lagen och de kritiker som fanns i regeringsalliansen de får finna sig i att lyda under partipiskan.

Föräldraförsäkringen
I går basunerades det ut att Socialdemokraterna vill göra förändringar stegvis i föräldraförsäkringen. Sanningen är dock att det är en arbetsgrupp som föreslagit detta. Föräldraförsäkringens huvuddrag ska fastställas av partikongressen nästa år. Förra kongressen sa nej till mera kvotering av försäkringen och kan säkert göra det igen, så ännu har inte partiet ändrat sig i frågan

Ungdomsombud
Inom Umeå kommun har vi ungdomsombud anställa för att aktivera ungdomar på många olika sätt och även föra samtal med ungdomarna och vara deras länk inom kommunen.
Vi måste säga att det har varit och är en lyckad satsning. I förra veckan gjorde ett av ombuden sin sista arbetsdag och hade inbjudit många för att ge sin betraktelse från de två åren och då sa han att de viktigaste sakerna för ungdomarna är att få mera livskunskap och fråga nummer två var att ungdomarna vill få utvärdera lärarna och som en del i att skolan är till för ungdomarna och inte för lärarna, lärarna är redskapet för att ge ungdomarna en bra framtid.
Jag tycker den delen var intressant och förstår inte varför partierna i högeralliansen blev så upprörda över detta med att utvärdera lärarna som diskuterades under förra fullmäktige. Jag tror det är bra för framtiden att lyssna på våra ungdomar.

Volvo och transportstödet

Av , , 3 kommentarer 0

Transportstöd

Om hyttfabriken med montering ska kunna verka långt från marknaden så ska självklart produktionen vara mycket effektivare eftersom transportkostnaderna kostar mycket pengar när hytterna ska transporteras lång väg.

I processindustrin som även monteringen ingår i så tål inte företagen fördyrade kostnader på grund av transporterna och då ska transportstödet ta bort lägesnackdelarna.

Anders Sellström få tycka vad han vill och säga till mig vet hut men jag vet vad Volos hela koncernledning tycker i denna fråga och jag vet att de anser att transportstödet för fabriken i Umeå är den viktigaste åtgärden då allt ska transporteras härifrån, ja även insatsvarorna

Jag har inte varit glad över hur vårt parti hanterade frågan men vi lyckades övertyga om transportstödets betydelse och därför återinfördes detta.
Jag är glad att jag har fått direktinformation från Volvo på ett öppenhjärtligt sätt och att de är stola över världens renaste måleri men de har aktieägare som kräver största möjliga avkastning på insatta pengar och då är alla kostnader under luppen.

Jag vill att fabriken och monteringen ska vara kvar i Umeå även i framtiden och är glad över att man lyckades få den till Umeå för inte så länge sedan och då räknade man med transportstödet.
Låt oss enas om att Volvo är viktigt för Umeå och Sverige för alternativet är i annat land och jag tillhör dom som tycker att vi ska vara räda om stora multinationella företag som har produktion i Sverige

Utsatthet, skolgårdar och närheten till beslutsfattare

Av , , Bli först att kommentera 0

* Det nya utanförskapet
Fler och fler ungdomar får det sämre och sämre ekonomiskt. Allra sämst är det för ensamstående mammor. Det är inte direkt förvånade då politiken har gått ut på att sänka skatterna för dom som redan idag ligger på den bättre halvan ekonomiskt. Försämringarna i våra trygghetssystem slår också igenom och påverkar. Även boendekostnaderna för dom som ska skaffa sig ett boende inverkar.

* Utrotningshot
En nyhet igår var att skolgårdarna är utrotningshotade på många ställen då marken används till annat som byggnader, parkeringshus och platser där föräldrarna kan stanna bilen för att lämna sina barn. I Umeå har vi valt en annan väg och försöker skapa bra skolgårdar. Bland annat ska Grubbeskolans nya invigas och Teg är ett annat exempel.

Jag vet jag inte hur det är generellt sett på friskolorna men nog finns det skolgårdar för framförallt de små barnen som har en karg miljö. Att vi i de kommunala skolorna satsar pengar på bland annat skolgårdar som faktiskt kostar en del pengar är att vi tror det är viktigare att ge barnen en bra utemiljö i skolorna före att sänka skatten. Barnen måste få kosta för det är dom ska ta över i framtiden.

* Nära till beslutsfattare
I Umeå har vi valt att ha kommundelsnämnder vilket är ett resultat av de tidigare var egna kommuner och numera kommundelarna Sävar, Holmsund och Hörnefors. En del förespråkare har hävdat att det är en dyrare och dubbel organisation, samt att det skulle bli billigare i nuvarande förvaltningar och nämnder.

Jag är inte alls säker på att så är fallet. Däremot är det inget absolut krav på att förvaltningarnainte kan samordnas och att man ändå har kvar kommundelsnämnderna som kommit till för att värna demokratin. Att en del partier nu och tidigare inte har sina representanter boende i kommundelen är däremot inte bra för det är just det som är den stora vitsen med att politikerna ska ha närheten till väljarna.

Det kanske är dags att diskutera ett valbarhetskrav om vi i framtiden ska ha kommundelsnämnder, vilket har varit en utgångspunkt från vår sida.

Kommentar om transportsödet

Av , , 1 kommentar 0

Jag har kommenterat Sven-Olov Edvinssons blogg i dag under hans blogg där du kan läsa vad jag sa, och där jag är mycket orolig över de förändringar som gjorts i transportstödet. Det kanske komemr en artikel i morgon också.

Jag tycker han tar lite för lätt på min oro, för eftersom jag vet att Volvo är djupt kränkta av neddragningen, och då menar jag ledningen för Volvo lastvagnar. de känner inte att deras verksamhet är viktig då stödet dras ner och sedan har man andra typer av stöd tex i Gent där hytterna monteras. De ska ju dessutom tillverka mera hytter i Umeå och då blir stödet ännu mindre per hytt.

Ingen skulle bli gladare än jag om centern drev igenom att transportstödet skulle höjas generellt men även för Volvo och att det blir per hytt. Transportstöd är enligt min uppfattning den bästa regionalpolitiska åtgärden. Jag vet självklart att moderaterna i alla tider ogillat stödet men driv det så backar vi upp
Nästa gång jag ska hälsa på¨i Göteborg så ska du f följa med och höra vad man säger

Folkpartiet ett hot mot demokratin? Röj upp efter älvsstranden

Av , , 3 kommentarer 0

Folkpartiet ett hot mot demokratin??
För förra riksdagsvalet uppdagades att folkpartiet gjort intrång i det Socialdemokratiska datanätet. Den typen av aktiviteter ska man helt kunna avhålla sig ifrån även om man kommit över koderna enkelt. Mellan partierna ska det inte behöva den sortens spioneri.

Nu har det uppdagats att folkpartiledarens angrepp på den svenska skolan under mycken lång tid där han använt uppgifter från olika håll som inte har varit sanna. Har han framfört åsikter om skolan utifrån sina värderingar är det en sak än men att ljuga med hänvisningar till rapporter och siffror är mycket illa
.
De liberala ledarsidorna har lydigt ställt upp och instämt i den osanna kören och de liberala tidningarnas nyhetssidor har aldrig granskat sanningen och refererat vad som är sanning i de undersökningar och rapporter Björklund hänvisat till. Jag förstår inte att hela den svenska nyhetsrapporteringen lyft fram lögnerna.

Från vårt håll och även andra partier har vi ju hävdat att det som sagts om skolan inte var sant, men det har varit att prata för döva öron.
De liberala folkpartisterna i hela landet och även här i Umeå har hakat på de osanningar som Björklund farit fram men och troligen har många litat på att han har rätt. Nu får en del känna sig grundlurade av sin partiledare som han blivit.

Sveriges Radios granskning som jag har hänvisat till har visat att de hänvisningar han gjort varit osanna och det är så media ska jobba att granska oss beslutsfattare.
Det som nu hänt skadar inte bara folkpartiet utan hela politiken och utgör också en grund för sådana partier som sverigedemokraterna som också använder den här typen av påstående och bara kör sitt budskap. När dessutom media lydigt ställt upp på detta så är det som skett ett direkt och långsiktigt hot mot demokratin och politiker i dess helhet

När det gäller förtroende har vi en massa folkpartister som röstade ja till FRA- lagen enligt regeringens förslag. Protokollet hann inte torka efter riksdagsbehandlingen började en del känna hur fel det var då folkstormen ökade mot förslaget och då, först då sa man sig vilja ändra beslutet och vem ska tro att det går då man ställde upp på förslaget i sina riksdagsgrupper och lovade rösta för.

Promenadfråga
När jag är ute och går mina stavgångspromenader efter vår vackra Umeälv så är det en fråga som jag ofta får och det handlar om hur det ser ut efter älven. Nu är det inte nedskräpningen som är mest aktuell utan det är att folk tycker det ska röjas upp bland all sly så man ser älven. Jag får ta ett samtal med Christer och se om inte det ska vara möjligt där det är kommunens mark och hoppas att de privata tar sitt ansvar där det är deras mark

Fp, Vägverket och fotboll

Av , , 1 kommentar 0

Britt-Marie Lövgren (fp) uttrycker i sin blogg att det är enpartivälde om man anser att folkpartiet har en gnällig inställning. Det handlar inte alls om personangrepp. Lövgren gillar inte när man kritiserar för det verkar vara en uppgift enbart för henne. Jag kan naturligtvis inte avslöja vad som sägs i enskilda sammanträden men Lövgrens inlägg i kommunfullmäktige har många hört och hennes angrepp på vår skolstyrelseordförande. Vad som är angrepp eller inte går att diskutera men folkpartiets agerande i skoldebatten har ju avslöjats av Sveriges Radio.

* Ang. Vägverkets lyssnande
Kan konstatera att Vägverket inte lyssnar, varken på kommuner eller regionförbund. När de nya hastigheterna var ute på remiss var det viktigt att vi svarade och det gjorde regionförbundet och kommunerna. Ingen ville sänka hastighetsgränserna överhuvudtaget. Men det brydde sig Vägverket inte om utan sänkte ändå. Det enda man höjde var sträckan Umeå-Vännäs och en stump norr om Skellefteå.

* Stoppa fotbollen i Stockholm
I måndags var det fotboll i huvudstaden mellan Hammarby och AIK. Som vanligt urartade matchen och domaren funderade på att bryta matchen. Det är märkligt att folk i Stockholm inte har det vett och sans som behövs för att kunna gå på fotboll – utan att det istället blir bråk och problem. Metoden för att stävja detta är antingen att spela inför tomma läktare eller att stoppa fotbollen på elitnivå i.

Tillväxt och FRA

Av , , Bli först att kommentera 0

* Sossar för tillväxt
Idag besöker näringslivsutskottet ett par företag, dock inte hela dagen då flera ledamöter ska på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Samarbete med andra var ett av de kriterier som gjorde att vi blev årets tillväxtkommun. Jag tycker det är intressant att utmärkelsen, två år i rad, har gått till kommuner som har socialdemokratiska KS-ordföranden. Jag tror egentligen det inte är så underligt då vi gillar tillväxt.

Tyvärr så kommer varslen i hög fart. I Umeå drabbas Komatsu Forest och i Jämtland skär Z-lyft ned kraftigt och det kommer mera då det inte går att sälja lika mycket. Den stora oron för de som tvingas gå kommer av de försämringar som gjorts i A-kassan med lägre ersättningar men också andra saker som kanske innebär att huset måste säljas. Flytten blir då en verklighet.

* Vad händer med FRA?
Det är många av högeralliansens ledamöter som verkar ha ångrat sig efter omröstningen i riksdagen. Flera folkpartister säger sig vilja göra om beslutet, även centern verkar ha funderat lite. Vi socialdemokrater brukar ta reda på och fundera över saker innan vi tar beslut. Nu väntar vi på ett agerande från dom som säger sig ha bytt fot. Några kommunala och regionala moderater skrev en artikel och protesterade men Anders Ågren (m) fanns inte på den listan och jag undrar om han törs kritisera Reinfeldt på en enda punkt.

Gnälliga folkpartister & flyget i kris

Av , , Bli först att kommentera 0

Folkpartiets Jan Björklund har länge kört en mycket aggressiv kampanj mot den svenska skolan. Det finns många exempel på detta och vi är säkerligen många som tycker att han har fått fara med otaliga osanningar.

Jag brukar ibland, å min sida, kritisera media och på vilket sätt dom synat Folkpartiet. Till min stora glädje ser jag nu att Sveriges Radio har gjort en ordentlig genomgång av hans påståenden om vad som är sant och inte sant.

Men när det gäller rubriken "gnälliga folkpartister" – känns det som om att en gnällighet genomsyrar Folkpartiet i hela landet just nu. Umeå är inget undantag vilket också kunde höras i gårdagens fullmäktige samt synas i Britt-Marie Lövgrens blogg där hon gör sina egna tolkningar.

* Flyget i kris
Flygbranschen är i kris och bolagen gör stora underskott i sina försök att konkurrera ut varandra. Det kan komma att innebära problem för oss som bor utanför storstäderna. Komatsu Forrest har även aviserat att de ska flytta sitt centrallager från Umeå till en annan plats, till en internationell flygplats. I motivet sägs att det beror på att turerna till Umeå har minskat.

Byggandet av Botniabanan kan aldrig ersätta flyget för vissa typer av transporter men samtidigt bör flygbolagen varken ha monopol och/eller försöka ta död på varandra såsom nu. Konkurrens är bra men det finns gränser när hela branscher kan slås ut och det får inte ske med flyget.

Demokrati och elevinflytande & alliansen mot jämställdhet

Av , , Bli först att kommentera 0

* Demokratin lever den?

Igår hade vi kommunfullmäktige som är det direktvalda lokala parlamentet. Den revolutionära trotskisten Jan Hägglund från Rättvisepartiet socialisterna (som uteslöts ur socialdemokraterna på 1970-talet och som sedan gick fram med en valsedel som det stod socialdemokraterna på där man bl.a. tog mitt namn och satte längst upp på valsedeln för att vilseleda väljarna) stod länge och orerade i fullmäktige igår. Hägglund pratade om vilka fel som han menade fanns i den utredning som Vägverket gjort när det gäller det statliga vägarna i Umeå.

Rättvisepartiet hade även en motion om att en folkomröstning gällande en tunnel efter E4:an skulle hållas. Ett förslag som inte finns överhuvudtaget. Vägverket har ansvar för allt byggande av europavägarna. De har sedan länge förkastat förslaget av flera skäl. Dels av ekonomiska skäl då förslaget är dubbelt så dyrt samt att det inte har funnits pengar som räcker till för de behov som finns redan idag. Ett annat skäl är att det ger mer utsläpp och vi har fått statens order om att minska dessa.

Men att som Jan Hägglund stå och mässa om en sak som inte finns som ett reellt alternativ och som aldrig kan komma ifråga är ett hot mot demokratin, kanske är det de kaoset som man vill nå i god trotskistisk anda.

* Alliansen mot jämställdhet
Igår på fullmäktige fattade vi också beslut om att kommunen ska sätta samma regler vid upphandlingar inom äldreomsorgen som i egen regi, nämligen målet om att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.

Förslaget möttes av ett kompakt motstånd från alliansen och inte minst från Britt-Marie Lövgren. Det är tråkigt när ett f.d. kommunalråd står i talarstolen och påstår saker som inte är sanna.

I förslaget finns inget förbud mot deltider, inget förbud mot samarbete mellan kommunen och de privata företagen och inget förbud om att man ska kunna ha två deltider som ger en heltid. Detta bara för att ta några av de saker som vissa ledamöter hängde upp sig på i debatten, saker som inte ens är sant.

* Elevers inflytande
En annan fråga som diskuterades ganska länge var en interpellation från alliansen. Frågan handlade om huruvida jag och Margareta Rönngren tycker det är lämpligt att höra elevernas synpunkter om vad de anser om sina lärare. Även i denna debatt blandades äpplen och päron.

Jag tycker det är märkligt att man inte vill höra vad eleverna tycker så att man får deras syn på hur lärarna fungerar. I andra verksamheter har vi gjort och kommer att arrangera brukarundersökningar. Varför ska skolan vara undantagen detta?

I denna debatt blev jag glad att Edvinsson (c) inte deltog i de angrepp som en del alliansledamöter höll mot elevernas möjligheter att få ge sin syn på de som ska forma dess framtid.

Björklöven. Begrundanden. Bemötande. Bostäder

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag återkommer jag efter två dagars uppehåll då jag haft lite brist på inspiration att skriva. När jag kom hem från Malmö blev det ishockeyfestival med kräftskiva och sedan på lördag färd till barndomshemmet och en massa jobb som låg och väntade och idag har vi kommunfullmäktige

Björklöven positiva
Nu fick jag se knappt en hel match men det var positivt och speciellt de yngre spelarna visade framfötterna och jag hoppas verkligen att man ger de yngre spelarna chansen att visa vad man kan. Det är bättre att spela in ungdomar än att köpa spelare som har tappat lusten.
Kräftskivan är också ett trevligt inslag och ger chansen att träffa många företag och företagare och de är lika glada och stolta som jag men att Umeå fick tillväxtpriset.

Några tankar efter kommek
Fredagens blogg handlade till viss del om vad Göran Persson sa om regioner och jag ska ge några reflektioner från andra seminarier.
Att förklara en resursfördelningsmodell för 600 åhörare på 15 minuter kändes ganska hopplöst.

Moodys missade sin rating över ett skotskt bolåneinstitut helt när man gett det de allra högsta värdena men de gick mer eller mindre i konkurs.
Inflationen beror till viss del på att i de asiatiska länderna vill man ha högre lön och bättre standard och förut är de dessa låglöneländer som hjälpt till att hålla inflationen nere.

Skattebasen flyttar utomlands då 10 000 flyttar ut och 6 000 in och det bor mellan 300 och 500 tusen utomlands.

För att klara välfärden behövs fler arbetade timmar och frågan är om så många kan gå i förtida pension framöver.

Fetman kostar stora pengar och då behövs ändrade kostvanor och mera motion.

Enligt socialstyrelsen säger 2/3 av landets socialchefer att det går att effektivisera om man får långsiktiga spelregler från oss i politiken.

Bemötande.
Jag har sagt att bemötande är viktigt i kommunen om vi ska ha en bra tillväxt och då gäller det inte bara hos Umeå Kommun. Jag blir riktigt besviken när jag hör hur vissa av representanterna från våra fastighetsbolag behandlar sina kunder så de försöker söka sig till nya hyresvärdar

Bostadspolitik
Byggandet av bostäder minska i hela landet med 7% och det är inte oväntat med de förändringar regeringen gjort och tagit bort investeringsbidraget för de små lägenheterna. Nu har en arbetsgrupp inom vårt parti presenterat ett förslag där man ska ta bort skatten på hyresrätter. Visst kan det vara ett steg för att upplåtelseformerna ska bli mer likvärdiga, men jag tror att det behövs ett investeringsbidrag om våra ungdomar ska kunna komma ut på bostadsmarknaden