Brist på aktiva regeringsåtgärder

Av , , 4 kommentarer 0

Edward Riedl moderaternas gruppledare blir alltid sur och påstår att jag gnäller när jag säger att regeringen ingenting gör. Det får han väl tycka men jag kan konstatera att BNP faller mer i Sverige än de allra flesta länderna i Europa och vi ligger i topp när det gäller ungdomsarbetslösheten.

Jag har aldrig skyllt hela den globala krisen på regeringen men det har gått att dämpa med en aktiv politik. Man har sänkt skatterna för de som har det bäst och pensionärer, sjuka, arbetslösa, fått det sämre. Det tycker jag är en orättfärdig politik och ökar klyftorna i samhället men nog vet jag att det är ett led i den moderata politiken.

Kommuner och landsting skulle kunna mildra effekterna av krisen genom att erhålla pengar för att kunna behålla välfärden och det är ett bättre recept än att börja säga upp vilket ytterligare bidrar till ekonomins försämring.

Har inte sett att en enda krona av de 28 miljarder som avsattes för fordonsindustrin börjat användas, tex. för kompetensutbildning för personal i stället för att folk sägs upp. Har varit en bättre åtgärd för jag tror vi är överens om att det kommer att svänga framöver. Den högerledda regeringen i Tyskland har vidtagit ganska kraftiga åtgärder för att rädda sin fordonsindustri

Jag har saknat aktiva åtgärder för att bromsa krisen och de satsningar regeringen påstår sig göra är inte ens i närheten av vad man drog ner på arbetsmarknadspolitiken för något år sedan. Kommunernas kostnadsökningar för försörjningsstödet är en följd av brist på politiska åtgärder. Jag skulle kunna sitta och räkna upp många fler saker som man kunnat göra som dämpat krisen men man valde skattesänkningar för de som har det bäst i stället för att satsa för framtiden. De skattesänkningar man gjort har inte gett några nya jobb.

Nu ska jag iväg på Solvalla för att se dagens V75 omgång och självklart hoppas jag på lite tur, för tur behöver man även i travet om det ska bli vinster

4 kommentarer

Regeringen som inget gör ger ett land i fritt förfall

Av , , 2 kommentarer 0

Ett skit år på grund av skitpolitik. Ja visst är det så att det är länge sedan det gått så dåligt för Sverige. Första kvartalet sjönk BNP med 6,5% sedan förra året. Det är väl nästan in men även den beror på en fullständig övertro på den så kallade marknaden. Det är bevisat sedan länge och så är det överallt den klarar inte av de grundläggande behoven som finns i samhället.

Att BNP fallit mer i Sverige än andra länder beror på att regeringen inte gjort ett enda dugg för att åtgärda problemen och nu kommer deras politik att slå fullt ut och jag tror det är meningen att man vill föra en total omfördelningspolitik där de som har det bra ska få det bättre på de som har det sämst.

Amnesty säger att finanskrisen är de rikas fel medan det är dom fattiga som får betala. Världen vilar på en krutdurk av social oro som är på väg att explodera och behöver ett nytt ledarskap. Vidare säger man att det finns en prägel av frosseri medan andra blir utblottade och där många görs fattigare för att tillfredsställa girigheten hos några få.

Amnesty menar säkert inte Sverige speciellt men jag är säker på att förhållande mellan rika och fattiga länder också slår igenom i de rikare länderna. Det har om något med den politik som regeringarna för.

jag tycker det är beklämmande att ledande landstingspolitiker tror sig kuna leda landstinget på ett bättre sätt. Det är regeringens ansvarslösa politik som drabbar både landsting och kommuner

2 kommentarer

Regeringens politik ger full effekt

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu börjar regeringens politik ge full effekt och det syns framförallt inom socialtjänsten och individ och familjeomsorgen som har stora ekonomiska problem. Det är framför allt försörjningsstödet som ökar men även placeringar av barn med missbruk. Båda saker är inte alls ovanliga när arbetslösheten stiger, det tenderar tyvärr att bli så.

Effekterna beror på regeringens politik då man försämrat a-kassa och sjukförsäkringen så att man inte klarar sig på nivåerna och utförsäkras.
Kommunerna tilldelas inte heller pengar enligt finansieringsprincipen, då det trots allt är den förda politiken som är orsaken.

Jag har varnat för detta tidigare medan alliansföreträdarna har varit stolta över den förda politiken. Men detta är bara början då regeringen för en politik där de som har det sämst får betala skattesänkningarna för de som har det bäst.

VK skryter inte helt oväntat över alliansens budget i Umeå men det är precis som regeringen gör, de tar fram pengar som inte finns för satsningar. De besparingar som man gör i skoladministration finns inte.

Vi från vår sida har lagt förslaget om att se över förvaltningsorganisation och där tror jag vi är överens medan vi inte har räknat fram besparingarnas storlek. Däremot har vi sagt att pengarna ska gå till socialnämnden där volymökningarna finns och inte specifikt till äldreomsorgen som alliansen.

Ni kan även läsa min tidigare analys av skillnaderna i budgetförslagen.

Bli först att kommentera

Sverige behöver kloka personer i Europa

Av , , 3 kommentarer 0

Nu är det drygt en vecka kvar tills vallokalerna stänger för EU valet av parlamentsledamöter. Jag blir ledsen och besviken när man påstår att EU inte har någon betydelse för oss. Jag vet av erfarenhet att många av de beslut som rör oss i kommunerna fattas först i Bryssel och sedan genomföras det beslutet i svenska regler och lagar.

Jag tycker att alla ska ta sitt ansvar och gå och rösta och rösta på sossarna först och främst men aldrig rösta på ett parti eller en person som är emot den svenska modellen både när det gäller rätten till välfärd och till att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det är inte marknaden som ska försvaras utan människorna i Europa och i Sverige

3 kommentarer

Hållbart resande är allas ansvar

Av , , 1 kommentar 0

Inom Umeåregionen driver vi en hel del projekt tillsammans. Ett av projekten är hållbart resande. Och vi har sett flera aktiviteter som rapporteras om i media men en del tål att upprepas.

Oansvariga föräldrar?
Ta den del som undersökte hur barnen tog sig till skolan. Då visade det sig att 59,3 % av barnen åkte bil, trots att barnen hade mindre än 1 km till skolan så åkte man bil.

Man kan väl inte med bästa vilja i världen säga att det är bra för miljön och inte heller bra för folkhälsan. Att gå upp till 1 km kan inte ta mera än ca 12 minuter och skulle ge en nödvändig morgonpromenad som skulle vara bra för hälsan och för lärandet. Dessutom får barnet ingen ful ovana och lär sig att det är bil man ska använda, trots det korta avståndet.

* Tomgångskörning
Som kanske flera av läsarna sett så pågår det dessutom inom taxi prov och tester med att få bort så mycket tomgångskörning som möjligt. Här finns många olika exempel på hur mycket pengar som skulle kunna sparas om tomgångskörning undveks bara vid hämtning av resenärer.

Ett av de mest extrema exemplen är en besparing på 3540 kr på 3 månader och det är över 12 000 kronor på ett år. Nog måste det gå att minska ner tomgångskörningen avsevärt och därigenom skapa bättre lönsamhet och därigenom utrymme för t.ex. högre löner.

Som tur är finns det ny teknik som gör att motorerna stannar av automatiskt även vid en signalkorsning om det är rött ljus. Det är självklart bra ur miljösynpunkt dels att de nya bilarna stannar och att tomgångskörningen upphör.

Fler tips och projekt kan du läsa om på webben för hållbartresande, www.smartaresor.nu. Så ta chansen och lär mer om hur man spar pengar, miljö och förbättrar hälsan.

1 kommentar

Regeringen som lånar till skattesänkningar

Av , , 1 kommentar 0

Edvard Riedel gruppledare för M i landstinget i Västerbotten gör som vanligt skryter om regeringens poltik och hänvisar till att det viktigaste är en ansvarsfull ekonomisk politik.

*Där håller jag faktisk med, men det är ju det inte regeringen har gjort. Jag tycker det är helt galet att sänka skatter som man lånar till som regeringen gjort.

*Ungdomsarbetslösheten har aldrig varit så hög som nu och det är inte en ansvarsfull ekonomisk politik att de ungdomarna får gå sysslolösa i stället för att få en utbildning som förebereder för en framtida arbetsmarknad. Neddragningarna där gick också till skattesänkningar

*Sänkningen av de så kallade arbetsgivaravgifterna för ungdomar har inte heller gett några nya jobb, och inte har det sålts en enda lastbil till för detta, och det har bara gett större underskott som man får låna till.

*Listan på misslyckanden kan göras betydligt längre, men det är fruktansvärt länge sedan det var så många arbetslösa och inget är så dålig ekonomisk politik som att folk går utan jobb och nu kommer jobbkrisen även till kommunerna

1 kommentar

En luftbudget

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår presenterade borgaralliansen i Umeå sin budget som innehåller mycket luft. Det framställs som om att man avser göra vissa satsningar fast med pengar som egentligen inte finns.

Läs gärna det pressmeddelande som skickats ut där jag kommenterar skillnaderna mellan vårt förslag till budget och högeralliansens budget.

PRESSMEDDELANDE

Umeå

2009-05-27

Kommentarer med anledning av högeralliansens budgetförslag i Umeå

Igår presenterade Allians för Umeå sitt budgetförslag och som vanligt är det en budget där man använder pengar som inte finns. De räknar hem effektiviseringsvinster redan innan några organisatoriska förändringar är gjorda.

Som framgår nedan av förslagen så använder högeralliansen pengar som inte finns, än en gång bygger man luftslott. Vi socialdemokrater har inte räknat hem några rationaliseringsvinster i förväg då vi inte vet vad en sådan förändring kan komma att innebära, varken i pengar eller organisatoriskt. Alla eventuella pengar som kommer av en samordning av förvaltningsorganisationen ska vi tillföra det sociala området, vilket rör framförallt kommundelsnämnderna och socialnämnden, säger Lennart Holmlund kommunalråd (s) Umeå.

Förändringar och kommentarer på Allians för Umeås budgetförslag är utifrån vårt socialdemokratiska förslag som presenterades förra veckan (område för område).

Allians för Umeå vill genomföra en:

? Generell minskning av administrationen och där man även räknar in effektiviseringsvinster av förvaltningssammanslagningar med 12 mkr.

? Minskning av kommunstyrelsens utvecklingsanslag med ytterligare 10 mkr.

? Minskning av dataanslaget med ytterligare 2,5 mkr.

? Minskning av kommunstyrelsen oförutsedda utgifter med ytterligare 3,5 mkr.

? Sänkning av skatten med 0,10 kr 2011 och ytterligare 0,30 kr per år 2012-2014, totalt 1 krona.

? Socialnämndens verksamhet inom äldre- och handikappomsorgen ska spara 2 mkr genom konkurrensutsättning samtidigt som nämnden tillförs 15 mkr för äldreomsorgen (vilket är en annan prioritering än vår då vi tror att den största utmaningen kommer att vara inom handikappomsorgen då den största volymutvecklingen finns där och inte inom äldreomsorgen).

? För- och grundskolan tillförs 7 mkr för att minska barngruppernas storlek och 6 mkr för att minska klasstorlekarna, samtidigt som de ska skära bort 25 mkr på administrationen.

? Ökad turtäthet i kollektivtrafiken med 3 mkr.

? Rent generellt läggs en budget för 2011 med ökade anslag (medan vi socialdemokrater i vårt förslag har avstått från att göra detta då vi inte vet hur ekonomin kommer att utvecklas. Budget för 2011 läggs i juni 2010).

? Tekniska nämnden tillförs 1 mkr för en satsning på ett "tryggt och rent Umeå", Man lägger också till 750 000 kr för driften av bron till Bölesholmarna (vilket är en annan preferens än vår då vi ser det som en felprioritering i dagens ekonomiskt utsatta läge). Sen sker en minskning av Tekniska nämndens anslag med 5 mkr i och med att man konkurrensutsätter IT- och städ med motsvarande summa.

? Fritidsnämnden tillförs 1 mkr.

? Övriga nämnder har oförändrade ramar utifrån vårt förslag, däremot pekar Allians för Umeå ut mindre barngrupper och mindre klasstorlekar även i kommundelarna. Pengar som ska tjänas in genom sammanslagningar av förvaltningar.

? Högeralliansens angrepp på den s.k. administration är således totalt nästan 41 mkr där Sävar kommundelsnämnd ska spara 1,2 mkr, Holmsund kommundelsnämnd 1,0 mkr, Hörnefors kommundelsnämnd 0,9 mkr och på central nivå 12 mkr, samt För- och grundskolan 25 mkr.

Jag tror inte såsom alliansföreträdarna att det inom För- och grundskolenämndens verksamhet går att spara 25 mkr på administrationen. Det kommer att krävas även andra förändringar vilket gör att deras påstående om att de kan tillföra medel är orealistiskt. Det är pengar som inte finns, säger Lennart Holmlund.

Konkurrensutsättningen av IT- och städ inom Tekniska nämndens ansvarsområde är också pengar som inte går att tjäna in då det är en verksamhet helt utan anslag, fortsätter Lennart Holmlund.

Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att det inte finns pengar till de satsningar som högeralliansen vill göra sken av att de avser göra i sin budget. Jag tror inte att de skulle ha lagt en sådan här illusionistisk budget om de hade haft ansvar för verksamheten. Sen är det tragiskt att de nästan helt tar bort utvecklingsanslaget – det som har varit vår styrka och motor när det gäller Umeås utveckling. Det visar bara på att man inte tycker att Umeå ska fortsätta växa, avslutar Lennart Holmlund.

Bli först att kommentera

Alliansbudget

Av , , 3 kommentarer 0

Idag har vi sett högeralliansens förslag till budget för Umeå kommun. I morgon bitti kommer jag att kommentera den i ett utskickat pressmeddelande och även här på bloggen. Men det är intet nytt under solen. Man genomför påstådda satsningar och använder sig såsom tidigare av pengar som inte finns.

Samtidigt skiter alliansregeringen helt i kommunerna och skulle katastrofen vara framme även efter valet 2010 så kommer välfärdspolitiken helt att raderas. Om moderaterna blir lika starka som den här gången då får vi ett samhälle som är helt byggt på egosim och på eget ansvarstagande. Med andra ord, döden för den generella välfärdspolitiken.

* Regeringen flyttar jobb till Belgien
I går fick vi dessutom reda på att Volvo suttit med den belgiska regeringen (en regering som tycker att jobb och miljön är viktigt) genom att erbjuda lånegarantier på mellan 200 och 300 miljoner samt euro (vilket är mellan 2 och 3 miljarder om pengarna används till miljövänligare teknik).

Jag är helt övertygad om att den politik som regeringen Reinfeldt för med Maud Olofsson som näringsminister kommer att radera ut den svenska fordonsindustrin. I praktiken innebär det att utvecklingen i Umeå bromsas upp och att folk blir arbetslösa.

3 kommentarer

Bojkotta Expressen

Av , , 3 kommentarer 0

I dagarna har vi fått se hur en av regeringens kampanjorgan angriper Vanja med meningen att skada socialdemokratin. Och igår fick vi se ett av de grövsta övertrampen som ett media kan göra. Expressen hade en intervju med Vanja Lundby Wedin om Riva del Sol men den stora bilden som man använde visade sig inte vara Vanja utan någon annan. Man tycker att det borde vara straffbart att göra på detta sätt, i alla fall att det finns någon form av straffsatser. Expressens agerande borde ställa krav på kraftiga förändringar om vad media får och kan göra.

Sen är det svårt att förstå att en journalist som tycks känna folk så väl att man kan missta sig på en sådan känd person som Vanja. Men har också svårt att förstå varför man svarar på frågor från denna journalist överhuvudtaget.

Chefredaktören gick sedan ut och bad om ursäkt för felet men vad hjälper det. Klagar man mot en felbehandling blir det efter ett par månader en notis om vad pressens opinionsnämnd har sagt men vad hjälper det.

Som Expressen betett sig med direkta förvanskningar så kan det nästan liknas vid hur nazisterna förde folk bakom ljuset eller hur kommunistiska tidningar förde fram det kommunistiska budskapet.

Det borde vara mycket kraftfulla böter mot lögner i media. Detta är bara ett exempel men det finns hundratals andra som alla visar på medias förfall. Bojkotta Expressen.

* Vad har VK sagt

Idag står det i en insändare i VK att kommunen ska satsa 410 miljoner på kulturhuvudstadsår och man hänvisar till en artikel den 13/10 2008. Jag har pratat med Anders Brodin och förklarat att det inte finns en endaste krona avsatt i budget för kulturhuvudstadsåret. Trots detta publicerar VK en anonym insändare med dessa lögner om satsningar på kulturhuvudstad.

Jag tycker det är ynkligt att man tar in insändare som ljuger. Insändare med direkta felaktigheter. För att inte tala om alla sjuka kommentarer på nätet som VK också är ansvarig utgivare för.

3 kommentarer

Kommer regeringen överhuvudtaget att reagera?

Av , , 1 kommentar 0

Fullmäktige sammanträder idag och vi har inte så många beslut att ta. Trots det håller vi nästan alltid på länge men jag är inte så säker på att det stärker demokratin.

* Kommer Maud att bidra till att Volvo flyttar till Belgien?
Jag tycker att regeringen saknar en nationell handlingsplan för den svenska fordonsindustrin. Man har heller inte vidtagit nodvändiga åtgärder för att fabrikerna ska vara kvar i Sverige. Jag har idag kunnat läsa på nätet på vk.se att Volvoledningen är ute efter att försöka flytta så mycket verksamhet som möjlighet till Belgien. Frågan är om regeringen överhuvudtaget kommer att reagera.

* Näringslivsklimatet
Vi har fått ta del av Svenskt Näringsliv undersökning om vad som är bra företagsklimat men hur jag ser på deras undersökning och vad den står för ids jag inte ens kommentera.

Vi har också fått ta del av en undersökning som kommunen beställt av en extern revisionstjänst som har granskat om kommunen och dess bolag konkurrerar med det privata näringslivet.

Som vanligt gäller det att alltid se över verksamheter där det kan finnas brister och/eller om det finns saker som angränsar till det kommunen inte bör syssla med.

Företagarna har också muntligt presenterat sin undersökning och även utifrån den finns det saker som behöver klarläggas men så mycket törs jag ändå säga att de är ganska nöjda.

Däremot förstår jag inte varför man tycker att UPAB bara ska äga parkeringsgaraget och inte de övriga verksamheterna som finns i huset. Parkeringsbolaget är och var ett sätt att hjälpa företagarna i Umeå att ordna parkeringsplatser. Detta gjordes så att fastigheterna kunde byggas ut, om och till. Fastighetsägarna har ju köpt sig fria i och med att lägga in pengar i bolaget. Att stycka av en del i huset som nu vissa vill framstår som märkligt.

Varför reagerar jag då på detta? Svaret är enkelt, speciellt då ingen har tagit upp att vi hyr ut lokaler till restaurangverksamhet i Rådhuset, kanske det mest attraktiva läget i hela stan. Eftersom vi knappast vill sälja Rådhuset borde då konsekvenserna vara att vi upphör med att hyra ut till restaurangverksamhet. Vi kanske bör pröva detta med den inställning som finns, även om jag mycket väl vet varför vi gick ut med en restaurangverksamhet i lokalerna då vi tyckte det var ett lämpligt läge för just restaurangverksamhet.

1 kommentar