Vilket bra inlägg jag hittade på Facebook

Av , , 1 kommentar 6

Vilket fantastisk inlägg av Stig-Björn Lundgren. Ett inlägg jag läste den 27 februari på Facebook som jag vill att även ni som inte har Facebook ska få del av. Har skrivit till n
honom och bett om lov att använda det och fått ett ja. Jag vet inte om jag tycker att han har fel på någon enda punkt. Läs och begrunda det är mycket läsvärt och pricksäkert och så här lyder det.

Har just skrapat ihop några punkter till kvällens föreläsning, från Platon till Facebook:
1. Medierna är makthavare, inte en oberoende granskare av makten.

2. Det är medierna som organiserar det politiska samtalet – eller snarare, medielogiken styr det kollektiva medvetandet. Medierna organiserar folkets protester, och formulerar politiska krav.

3. Partiföreträdarna blir snarare samhällslärare än visionärer. Journalister och politiker har bytt plats.

4. Denna process underlättas av att partierna har blivit en del av statsapparaten.

5. Medierna speglar inte verkligheten, de skapar verkligheten och uppfinner sanningen på nytt varje dag. Förr speglade medierna politiken, idag speglar politiken medierna!

6. Medierna sätter inte dagordningen, men de avgör i vilken ordning frågor ska tas upp. Det riktiga är att ”dagordningen sätts utifrån en medial logik” (jfr ”marknaden styr världen” som snarare borde vara ”världen styrs som en marknad”…)

7. Media är en del av upplevelseindustrin och ska främst förstås som en slags drömfabrik som producerar för en marknad. En marknad som är i stark förvandling, har griniga konsumenter och stor betydelse för makten.

8. Makt är att organisera medborgarnas samförstånd med hur saker förhåller sig.

9. Medierna (journalisterna) skall inte skällas för att svika sin uppgift (enligt vår klockartro om att det som står i tidningen ska vara ”sant”) utan gör vad de ska som (i bästa fall) anställda – att ge sina ägare en rimlig avkastning på investeringarna, antingen i form av pengar eller ära, utan att själva förlora skråets respekt eller äventyra framtida anställningar.

10. Avsändarens resursbrist och resultatkrav, kombinerat med mottagarens begränsade uppmärksamhetsresurser, förklarar varför medierna gör som de gör.

11. Om en hund biter en brevbärare är det ingen nyhet, men om brevbäraren biter hunden är det stort. I synnerhet om det finns filmat – då blir det viralt. Mediekonsumenterna föredrar nyheter om brevbärare som bits före de slentrianmässiga alternativen.

12. Problemet uppstår om folk tror att världen består av hundbitande brevbärare.

13. Medierna använder fragment av verkligheten för att skapa berättelser som berör. Jfr Bergman och Aftonbladet!

14. Det är skillnad på Medieverklighet och Verklig Verklighet.

15. Alla som varit med om ett medialt drev vet att medierna inte säger som det är.

16. Medierna mörklägger inte, de färglägger. Insikten om detta är fundamental för att för att förstå dagens samhälle.

17. Om medierna tenderar att underrapportera vissa verklighetsdrag i vissa lägen, kan de senare tendera att överrapportera.

18. Folk tror vad de ser, men behöver stöd från andra för att artikulera sina intryck. Om inte traditionella medier och partier gör detta kommer alternativa medier och partier att göra det.

19. Det är lättare för medierna att förlora sitt anseende än att bygga upp det.

20. Det är inte journalisternas sanningslidelse som är främsta drivkraften i mediernas kollektiva handlande, utan ångesten över att inte komma fram i bruset.

21. Medierna är nyhetsdrivna, inte analysdrivna.

22. När vi inte kan lita på andra får vi i sämsta fall gå på vår ”magkänsla” (konfirmationsbias), eller söka efter ”lotsar” eller ”kuratorer” (valfri ”filosof”) som hjälper oss att veta vad vi ska tro på.

23. Därför skapas ett hav av alternativa fakta, fejkade nyheter och filterbubblor samt parallella åsiktskorridorer.

24. Den allmänt spridda cynismen gör att många längtar tillbaka till en värld där det fanns en gemensam berättelse, ett ”vi”. Vilket leder till utrymme för populism i form av retrospektiv radikalism. Och allmänna utsagor om det önskvärda med en återupprättad samhällsgemenskap.

25. I ett medielogiskt samhälle räcker det inte med att ha rätt, det gäller också att få rätt.
26. Därför har PR-industrin vuxit fram i medieutvecklingens skugga – de hjälper med vetenskapliga metoder makthavare att ”få rätt” och hitta i medielandskapets djungel. PR-industrin hjälper också medierna att hitta bra saker att rapportera.

27. Hela denna industri, inklusive politikerna, har varje år branschstämma i Almedalen.

28. Mediernas makt har ökat, och det är en förändring som är jämförbar med andra maktförskjutningar, som exempelvis när partierna trängde undan den gamla herremakten. Och de som trängs undan gnäller alltid.

29. Nu är mediernas traditionella bärare på väg att förlora greppet och medielogiken erövras av alla, vilket skapar kaos för maktutövningen.

30. I den mån denna utveckling skapar problem, kan dessa inte främst åtgärdas genom att ”avsändaren” reformeras, utan uppmärksamheten måste riktas till ”mottagaren”. Mediekonsumenterna måste själva bli sina egna redaktörer, lära sig att de inte ska söka dementier, utan bekräftelser.

31. Utgångspunkten bör vara två från varandra oberoende källor. Och en lätt cynisk inställning om att allt som rapporteras i medierna sannolikt inte är sant, utan att vara lögn.

32. Vi bör skilja på ”journalism” som är en upplevelseinriktad medieaktivitet och ”journalistik” som mer vetter åt det vetenskapliga hållet.

33. Vi bör rusta oss för en övergång från folkrörelsedemokrati till publikdemokrati, men där publiken går från att vara passiv till att vara medverkande i processerna.

34. Kombinerat med övriga samhällsförändringar skapar detta ett revolutionärt klimat där märkliga förändringar sker i den politiska världen. Som att demokratin, som skapats för att förhindra revolutioner och vara en balanspunkt mellan olika samhällsintressen, uppfattas som dels ett hinder mot utvecklingen för de krafter som vill utvecklas, dels ett medel att revoltera mot misshagliga förändringar från dem som känner sig hotade av utvecklingen.

35. Förbannade människor gör uppror, idag mot en slags ”kognitiv överhet” under beteckningen ”PK” eller ”kartellen”. Tidigare rörelser har lyckats fånga upp människors vrede och kanaliserat det i nygamla banor. (Jfr Jens Ljunggrens bok om folkets vrede som ”valuta”)

36. Den som tror sig kunna bekämpa faktaresistens kan försöka övertyga någon som tror på Gud att Gud faktiskt inte existerar enligt vad som är rimligt att tro.

37. Det vi ser tycks vara att höger- och vänsterpopulism smälter samman och istället kommer en slags medielogisk populism att växa fram – under stort motstånd från de gamla makthavarna.

38. Är vi i den postliberala eran – och är Donald Trump dess profet?

Åsikts och yttrandefrihet gäller även inom…

Av , , 10 kommentarer 1

Åsikts och yttrandefrihet gäller även inom idrotten. Jag tar upp detta idag när jag såg det drev som VK och Lövenbloggen gjorde i går med anledning av den kritik jag har riktat mot en del domare och inte minst mot 0-1 i förra hemmamatchen. Jag mycket förvånad över att en liberal frisinnad tidning börjar ifrågasätta den grundlagsskyddade åsikts och yttrandefriheten. Jag har tyckt att VK gjort ett bra jobb i den frågan även om jag varit kritisk mot en del andra frågor

Jag tar inte upp tryckfriheten som VK har frånsagt sig när det gäller bloggarna och då har man kanske gjort det även för Lövenbloggen. Jag har alltid tyckt om de grundlagsskyddade rättigheterna och förundras mycket över VK,s agerande just i den här frågan.

Politiken där jag varit verksam länge anklagas politiker ibland för att inte följa lagar. Då finns det ett system för att överklaga detta. I ishockey finns inte det systemet för matchen måste gå vidare och där har man inrättat ett straffsystem i efterhand för grova påhopp och för att under matchen kolla om det var mål eller inte.

Björklöven drivs som aktiebolag och den lagen har ett speciellt ansvar för styrelsen i ekonomiska frågor och det ansvaret är alltid enskilt för varje styrelsemedlem ekonomiskt. Man kan visserligen reservera sig mot beslut i styrelsen. Ett felaktigt dömt mål kan få mycket stora ekonomiska problem för en klubb som man inte från styrelsen kan påverka med ett ekonomiskt beslut och ansvar och inte reservera sig mot beslutet i efterhand

Det går inte heller att gissa hur en match gestaltat sig om det blir matchens första mål. Nu är det ingen ide att reservera i styrelsen efter matchen i ett domslut som ger ett mål som inte skulle varit ett mål. Däremot skulle det enkelt gå att döma den som är offside för just offside. Det är bara att chipa båda skridskorna med ett chip för varje spelare och pucken då kan man se vem som är först in i zonen och ingen signal utgår då pucken är inne i anfallszon och avlarmas automatiskt när den går ur zon. Då behövs inga linjemän för tekniken klar säker även red line offside om man ska ha kvar den. Icing bör huvuddomara klara om man alltid är två och man kan ha en person som sköter alla nedsläpp. Man har digital tidtagning i många sporter och resultat ses på tusendels sekund och ett stort problem är borta om man bara vill ,och de duktiga linjemännen idag kan bli domare. Ta hjälp av teknik så man slipper felaktiga beslut

Vk kontaktade domarna i det fall som jag senast skrev om, då VK skulle dreva mot mig. Jag är inte förvånad att de försvarade dina domare men har jag varit journalist skulle jag frågat om man inte får kritisera personer och grupp eftersom man har yttrande frihet i vårt land. Följde matchen till del i går och i början av matchen var det minst tre gånger man tyckte till i referatet att det borde ha varit utvisning och säkert var två av dessa när reporten tyckte att Pantern skulle ha en utvisning.

Nu har jag inte berört Gustav Petterssons utfall mot mig eftersom det var på Lövenbloggen och det kan jag inte säga är VK eftersom man inte tar utgivare ansvar för bloggarna, rätt eller fel vet inte jag. Men kommentarerna har jag numera börjat radera de allra flesta då det är så grova påhopp på främst andra. Jag tycker att de helt borde tas bort det gör man inte trots att ansvarig utgivare hjälp mig spärra en del men jag tror inte de vet om detta för dessa flyttas bara till skräpposten.

Jag har en gedigen bakgrund som indrottsledare och har erhållit Riksidrottsförbundet största förtjänsttecken och känner till både stadgar och tävlingsregler och där varit alkoholkontrollant då vi införde ett förbud mot alkohol under tävlingarna när vi inte fick kalla det doping. Det var RF inte ville kalla det doping så vi införde det i våra tävlingsbestämmelser med samma straffskala som för doping. Var med om stadgeändringar men aldrig något som skulle begränsa föreningsfriheten, yttrandefriheten eller åsiktsfriheten. Det var då helt otänkbart både för förbunden och RF

Jag undrar så här på slutet vad domarna säger om de domartavlor som ständigt visas om och om i Tv kanalerna inkluderande tidningarnas Tv repriser på felaktiga domslut. Det är därför jag påstår att detta var ett drev mot mig personligen och inget annat. Jag säger vi är inte lika inför media.

Nu ska jag inte få säga vad många tycker

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu ska jag inte få säga vad många tycker. Det handlar om domarna i ishockey där jag i VK flera gånger sagt vad jag och många många med mig tycker men inte skriver. När det gäller lördagens match säger många som satt så till att det var en klar och tydlig offside. Är det så att man inte får kritisera domaren i en tidning måste det även vara förbjudet att kritisera ledare och spelare i samma tidning och de kommentarer som släppts fram i referat har jag aldrig vågat göra även om det varit en bättring i år. Där har ibland inte minst VK gått hårt fram. De matcher förutom den sista så har de flesta delat min uppfattning om domarna och det har varit två huvuddomare som fått mycken kritik. Nog om detta nu men i de policys Björklöven har så finns inte ett ord om att man inte får kritisera domarna det vet jag. Jag är dock fortfarande stolt att jag varit med och räddat Björklöven från konkurs.

Däremot är det som vanligt en följetong och ett sätt av VK att angripa mig. Senast har jag kritiserat den granskning som VK gjorde av samhällsbyggnadskontoret som innehöll många fel vilket också den rapport som kommit fram visade. Detta tog jag upp bara för några dagar sänder. Jag beskrev även där hur man brukar göra genom att ringa runt. Det gjorde man också när jag kommenterat Igors blogg, trots att man borde vetat att det var Igors ansvar att publicera kommentaren enligt VK,s egna reglerJag blev anmäld och friad från alla brottstankar men Vk hade beskyllt mig att jag gjort en brottslig gärning. Ja även då ringde man Björklövens ordförande. Så det förväntar jag mig även sker i framtiden

Sverigedemokrat vill starta inbördeskrig

Av , , 2 kommentarer 3

Sverigedemokrat vill starta inbördeskrig. Ja till och med i Sverige eftersom de vill sända militär till Rosengård i Malmö. Det är deras politiske sekreterare där som har sagt till BBC att han vill skicka in militär i rosengård. Ja det är dessa personer som moderatledaren vill samarbeta med. Rosengård har mer problem än vi kan se i mer svenska områden i Sverige, sade han till BBC. Hör och läs i ” mer svenska områden” vilket innebär att Malmö inte är ett svensk område.

Det här är inget nytt att SD smutskastar Sverige och med dem vill moderaterna styra Sverige. Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö med ansvar för bland annat trygghet, säger att SD överdriver och
polariserar debatten. -SD fortsätter
att hantera Malmö och Sverige som en bananrepublik där man skickar in armén på sin egen befolkning, säger han.

Skickar man militären på sin egen befolkning vill man ha inbördeskrig med allt det hellvete ett inbördeskrig innebär. Man ser att trots man rensar ut för att accepteras så blir SD bara en större och större belastning för alla svenska och att de är rasister kan väl ingen neka till efter sådana uttalanden som en politisk sekreterare gör. Och med dessa personer och de är ganska många i SD vill Kindberg Batra och moderaterna samarbeta med och då har även moderaterna blivit ett främlingsfientligt parti.

De nya moderaterna har dött och kommit tillbaka till den nazistprägel många moderater inte minst bland militärer på K4 under 1940 talet. Tittar man tillbaka kan man säga att ränderna går aldrig ut.

Risken för kvalspel för Björklöven ökar

Av , , Bli först att kommentera 1

Risken för kvalspel för Björklöven ökar. Det kan man inte blunda för efter lördagens förlust hemma. Det är obegripligt att man nu förlorat många hemmamatcher i rad men lyckats spela klokt och effektivt borta.

I morgon åker man på en bortaturné som dessvärre ser mycket svår ut när man i tur och ordning möter ettan och trean i serien och börjar i morgon borta mot Pantern och avslutar onsdag mot serieledarna Mora. Får hoppas att sista matchen hemma mot Västerås kan rädda laget kvar i Allsvenskan även om jag tycker man borde ha stora chanser i en kvalspelsserie men det är bäst att slippa den.

Det måste ändå bli mycket bra spel om man ska vara kvar nu då Västerås har ett lättare program med Vita Hästen och Södertälje hemma innebärande att Björklöven troligen måste vinna en bortamatch.Det känns tungt för visst trodde jag på bättre resultat med det här laget.

Att slopa en förvaltning har Umeå inte råd med

Av , , Bli först att kommentera 2

Att slopa en förvaltning har Umeå inte råd med. Jag har så svårt att förstå hur M och Anders Ågren liksom C och Mattias Larsson kan inbilla sig att det löser några problem i kommunen alla fall inte ekonomiska att slopa en förvaltning och göra om till flera. Kan det verkligen vara något som kan organisera som gett det tipset. Möjligen någon som vill ha egen makt. KOM IHÅG ATT DET ÄR ALDRIG ORGANISATIONEN ÄR SOM KAN VARA ORSAKEN TILL ATT DET INTE FUNGERAR, som ni måste tycka när vi gå tillbaka till flera förvaltningar. Det är en sak dom är helt säker och ni har gett mycket svepande skäl att ni inte tycker det fungerar och det är svagt och inte har någon lösning.

Jag ska bara ge några exempel på att det varit positivt. När vi införde samhällsbyggnads kontoret som en förvaltning gjordes stora effektivitetsvinster som nämnderna som berördes fick använda. Orsaken var klar och tydligt att jobbar man över gränser som finns mellan förvaltningar blir det billigare och effektivare och experterna fick göra det man kunde.

Självklart har det funnits och blivit många effektivitetsvinster när man bildade en förvaltning. Nu behöver man som exempel ha inte ha så många personalchefer utan nu är det tre. Även under ekonomi jobbar man över gamla förvaltningsgränser, liksom i alla typer av stödformer för organisationen och för politiken. Det är inte minst stora fördelar för att kunna använda personal så effektivt som möjligt, inte minst när det är svårt att få tag i experter på område efter område.

Jag tycker Anders och Mattias det här får ni reda på om ni pratar med folk som ansvarar för detta tillexempel Margareta Alfredsson som varit med hela tiden sedan vi bildade samhällsbyggnadskontoret. Ni ska införskaffa kunskap hur organisationen fungerar innan ni skjuter vilt från höften, för det är höftskott ni sysslar med och jag tycker det visar på att ni har en stor kunskapsbrist hur organisationen ska fungera

Det är klart att det är en stor organisation och det blev en del fakturor om kostnaderna skulle ligga på rätt ställe dvs där verksamheten bedrevs. Vi la ett uppdrag som ni ställde upp på och som skulle komma tillrätta med detta i den sista budgeten som vi lade med V och Tamara och jag var helt överens om detta med de många små fakturorna.

Hur detta kunde tolkas som att köp och sälj skulle bort om man nu kan kalla det köp och sälj internt är obegripbart det handlar om att kostnaderna ska ligga i den verksamhet som behöver tjänsterna för att fungera

I det uppdraget hade vi inte nämnt att allt skulle anslagsfinansierat och att fastigheter skulle bli en fri nyttighet fanns inte i tankevärden. Hur det förslaget kunde komma till vet jag inte men någon har inte följt fullmäktiges uppdrag på tjänstemanna nivå möjligen ekonomikontoret och ett uppdrag kan bara ändras av den nivå som gav det och det har inte skett eftersom jag sitter i fullmäktige.

Vi gick ifrån anslagsfinansieringen för det hade havererat när ägandet låg på nämnderna. Underhållet var noll man prioriterade verksamhet före lokalerna. Vi har under många år satt till för lite till ökade hyror. Ska man ha bra fastigheter som står pall över tid då ökar hyrorna. Det gör man inte genom att ordna fastighet som anslagsfinansiering.

Självklart ska det finnas ett hyresförhållande. Visst har det varit problem mellan fastighet och verksamheterna men inte löser man det med fria nyttigheter. Det är nämnderna som måste ha påverkan både på de lokaler de behöver prioritera även inom vilka de fastigheter de brukar

Nu vid tog den reviderade budgeten så gav fullmäktige sitt godkännande av ett förslag från den gemensamma förvaltningen hur man skulle få ned kostnaderna för att budget skulle hållas. Det var stora summor om jag inte minns fel, nästan uppemot de hundra miljoner som Ågren haft i flera interpellationer även under min tid. Det var i alla fall nu 70 miljoner plus de effektivitetsvinster som gjorts tidigare där en del kom fram genom förvaltningen och annat var kostnadsminskningar som kom från nämnderna. Den kostnadsminskningen har varit helt ogenomförbar utan en förvaltning.

Moderater och centerpartister, era förslag om att avskaffande av en förvaltning om den genomförs kommer att ta pengar från verksamheterna till byråkrati. Försök att fullfölja att minska mellanleden och för ut budget och ansvar så långt som möjligt för den delen hade vi inte lyckats med som det var tänkt när en förvaltning bildades

Donald Trump fortsätter sina påhopp

Av , , Bli först att kommentera 0

Donald Trump fortsätter sina påhopp. Han gör det utan att ha varit här utan grundar det på en felaktig artikel och kanske numera också av vad Jimmy Åkesson skrivit i en debattartikel i en extrem högertidning. Ambassaden har lag ut sanningen på sin hemsida hur många brott det skett i Sverige. Det finns en fd utrikesminister som agerar hårt mot Trump och nyhetssajten Omni hade en artikel om detta som jag lägger ut här så får ni läsa och det är bra gjort Carl Bildt och så här lyder artikeln

TRUMPS SVERIGE-PÅHOPP Det är beklagligt att Donald Trump fortsätter att smutskasta Sverige i sina försök att stänga USA:s gränser. Det skriver den tidigare statsministern och utrikesministern Carl Bildt i en debattartikel i Washington Post. Under rubriken sanningen om flyktingar i Sverige  skriver Bildt att flyktinginvandringen från Balkan som skedde under hans tid som statsminister har varit en framgångssaga. Han medger samtidigt att vissa grupper av flyktingar har varit svåra att integrera men att alla länder har utmaningar .
Jag misstänker att Trumps kunskap i frågan är extremt begränsad. Om det inte vore för att det skulle leda till kaos så skulle jag uppmana honom att skippa en av sina golfresor och komma hit , skriver Bildt. Det var väl bra tycker i alla fall jag

Dessa s

Av , , 2 kommentarer 0

Dessa s….s domare som förstör ishockeyn. Är inte hemma och ser matchen live men det är ett justietsemord eller blindhet att de inte ser att det kan aldrig vara en tydligare offside när Almtuna gjorde 1-0. Nu är det inte bara huvuddomare som förstör svensk ishockey. Hade man haft ett tvådommare system så hade en av huvuddomaren blåst av. Jag bar konstaterar att när det gäller domslut, huvuddomare eller linjemän kan man tro att alla spelat på matchen eller andra matcher hos svenska spel.

Donald Trump fortsätter sina påhopp

Av , , 2 kommentarer 2

Donald Trump fortsätter sina påhopp. Han gör det utan att ha varit här utan grundar det på en felaktig artikel och kanske numera också av vad Jimmy Åkesson skrivit i en debattartikel i en extrem högertidning. Ambassaden har lag ut sanningen på sin hemsida hur många brott det skett i Sverige. Det finns en fd utrikesminister som agerar hårt mot Trump och nyhetssajten Omni hade en artikel om detta som jag lägger ut här så får ni läsa och det är bra gjort Carl Bildt och så här lyder artikeln

TRUMPS SVERIGE-PÅHOPP Det är beklagligt att Donald Trump fortsätter att smutskasta Sverige i sina försök att stänga USA:s gränser. Det skriver den tidigare statsministern och utrikesministern Carl Bildt i en debattartikel i Washington Post. Under rubriken sanningen om flyktingar i Sverige  skriver Bildt att flyktinginvandringen från Balkan som skedde under hans tid som statsminister har varit en framgångssaga. Han medger samtidigt att vissa grupper av flyktingar har varit svåra att integrera men att alla länder har utmaningar .
Jag misstänker att Trumps kunskap i frågan är extremt begränsad. Om det inte vore för att det skulle leda till kaos så skulle jag uppmana honom att skippa en av sina golfresor och komma hit , skriver Bildt. Det var väl bra tycker i alla fall jag

Sjöstedt(v) bestämmer inte över S-kongressen

Av , , Bli först att kommentera 2

Sjöstedt(v) bestämmer inte över S-kongressen. Jag tycker att han hr brutit allt vad som anstår en partiledare. I fredagens Aftonblad om nu Per Karlsson har skrivit rätt säger han så här. V-ledaren är också tydlig med att budgetsamarbetet är hotat om Kongressen beslutar att göra som S-ledningen vill. Jag själv har aldrig gillat att vi ska samarbeta med V för de är inte ärliga i alla frågor om ett budgetsamarbete. Det kan inte vara någon som inte vet att det troligen finns en majoritet i Riksdagen mot att införa begränsningar av vinsterna i välfärden.

Tolkar jag det rätt regeringen börja med vinsterna i skolan. Friskolesystemet är ett ruttet system där det kan ges tillåtelse att starta friskolor och de som ska betala får rätta sig efter detta. Ett angrepp på det kommunala självstyret. Jag är inte emot friskolor utan det system som finns när de grundas. Det borde vara en typ av entrepenad. Man betalar från kommunernas sida men får inte utöva kontrollen hur kommunens skattemedel används.

Jag tycker det är märkligt att vänsterpartiet försöker styra vilken politik som Socialdemokraterna vill föra. När kongressen fattat beslut ska regering följa detta. Sjöstedt har ingen rätt att lägga sig i vilken politik socialdemokraterna ska för. Bryt samarbetet med V Stefan Löfven