Energiförhandlingar

Av , , Bli först att kommentera 0

Det blev ingen uppgörelse över blockgränserna om energipolitiken och inte oväntat skyller regeringen på de våra. Från socialdemokraternas sida är det regeringen som är orsaken till sammanbrottet.

Jag hade den uppfattningen redan tidigare när regeringen enats och de fått centern att kovända samt ställa upp på att ny kärnkraft får byggas på de platser det idag står kärnkraftverk. Då har regeringen inget spelutrymme att förhandla om.

S-beskedet har varit att kompromissa om helheten och hade lovats ett bud som dock inte kom. Det talar väl också för att det var samma sak som skedde i regeringen, dvs. att centern tvingades att gå med på mer kärnkraft.

Det är idiotiskt att ställa villkor i förhandlingar och det är lika dumt att inte bemöda sig om en överenskommelse över blockgränser som håller över tiden.

Det kanske är dags att ha en ny folkomröstning, även och jag principiellt är mot folkomröstningar, men nu är man från alla håll långt ifrån folkets vilja som det uttrycktes i förra omröstningen. Dessutom har det kommit ny kunskap. Att se till att industrins långsiktiga behov av billig el tillgodoses måste vara ett ansvar för våra riksdagsmän och regeringar.

Grattis Ibbe!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag är jätteglad och stolt över att Ibrahim Baylan blivit utsedd till partisekreterare för vårt parti. Ett uppdrag som jag är helt säker på att han kommer att klara av med glans. Jag känner Ibbe sedan han började vara verksam i politiken här i Umeå och visst har vi förstått att han kommer att få större uppgifter. Det fick han t.o.m. före han satt i riksdagen då han blev skolminister. Tyvärr kan han inte ta på sig uppdraget som partidistriktets ordförande här när han får detta uppdrag men vi är säker att han kommer att göra stor nytta för partiet i hela landet. Grattis Ibbe!

* Regeringen utarmar landet
Så skriver f.d. arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund i gårdagens DN. Jag har inte alltid haft samma uppfattning som Börje men nu måste jag hålla med honom till 100 %. Egentligen går hela den borgliga politiken ut på att föra över pengar till de som har från de som har det sämre. Det gäller i detta fall och det gäller också skattepolitiken samt arbetsmarknadspolitiken med mera.

Bifogar ett utdrag vad centerprofilen Börje Hörnlund skriver:

"Regeringen rövar systematiskt pengar från fattiga landsorts- och högskattekommuner och överför dem till rika lågskattekommuner. Med berått mod har statsministern tillsammans med näringslivsministern och centerledaren Maud Olofsson beslutat att låta de allra svagaste kommunerna betala 100-200 kronor extra per invånare.

Dessutom har de förhindrat kommunministern att ens skicka på remiss ett utredningsförslag som i stället förordade att de utsatta kommunerna skulle kompenseras ekonomiskt. Detta är rena maffiametoderna på högsta politiska nivå. Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson vill eller törs inte lyssna på vad kommunal och annan expertis anser."

Vindkraft med rätt lagstiftning och Obamas första budget

Av , , 1 kommentar 0

Regeringen har föreslagit att vindkraft ska kunna byggas enbart som ett miljöärende. Där har regeringen fel och jag delar SKL:s uppfattning att det är bygglov direkt eller via detaljplan markanvändningen ska hanteras. Däremot går det att finna regler som gör att ärendena kan snabbas på och att det inte går åt så mycket tid till överklagningar.

Hur ska USA klara sig?
Vi har sett Obamas första budget, som kom efter en ekonomisk turbulent tid främst för att USA hade ett fullständigt ruttet bolånesystem. Den budget som nu gäller i USA har ett fruktansvärt stort underskott nämligen 12,3 % av BNP eller 15 000 miljarder dollar. Underskottet är till stor del ett arv efter Bush. Nu hoppas man få fart på hjulen med dessa stimulanspaket och att underskottet ska ner till 3 % år 2013.

I andra länder brukande bankerna kräva att staten ska ha ordning på finanserna och i Sverige har det sett bra ut före man började sänka skatterna, ett skattesänkningssystem som använts av USA och givit dessa enorma underskott.

Det finns ingen annan än medborgarna och företagen som kan åtgärda detta, samt att det inte finns något alternativ till skatter. Sverige med en liten valuta får inte gå mot underskott, då blir det problem.

* Grattis Skellefteå till slutspelet i ishockey!
Nu väntar vi på att Löven börjar spela bättre nästa år för på sikt behövs ett elitserielag i Umeå. Ett tips är att man ska göra som Malmö har gjort i slutet av säsongen, nämligen att satsa på hungriga ungdomar.

Nytt svenskt rekord

Av , , Bli först att kommentera 0

Det slås nya rekord varje månad när det gäller antalet varsel och i februari har det hitintills varslats runt 11 000 personer. Skillnaden mot tidigare är att nu blir varslade uppsagda och får gå från jobbet.

Nästa krisbransch blir våra kommuner om inte regeringen gör något. Men har man inte gjort något förut så varför tro att de gör något nu då man för 5 månader sedan sagt att kommunerna har fått hur mycket pengar som helst. Nu ser vi dock att det inte går att leva på effekterna av den socialdemokratiska politiken hur länge som helst.

Ge mer pengar till kommunerna och tillsätt ett ordentligt stimulanspaket för reparations och ombyggnader som omfattar alla fastighetsägare. Det kostar inget och ger bättre effekt än sänkt skatt och hushållsnära tjänster.

Ätten Bernadotte ut ur slottet

Av , , 2 kommentarer 0

Det är snart 200 år sedan Bernadotte lade beslag på Stockholms slott då marskalk Jean Baptiste Bernadotte från Napolions garde raggades hit för att bli kung Karl IV Johan.

Han betalade av den svenska statsskulden, avtalade att ätten Bernadotte skulle ärva makten och att ätter kommer från den manliga sidan. Så har det varit ända tills tronföljden ändrades 1980, kanske mest för att man var rädd att kungahuset skulle dö ut, vilket var nära eftersom nuvarande kung var yngsta barnet.

Motiven var av jämställdhetsskäl, men det får de lärde spekulera i om det var det som avgjorde.

Nu blir Viktoria den siste Bernadotten på tronen och deras barn blir ätten Westling och med ens blir också kungahuset större. Det går att titta på TV inslaget som finns här.

Idag har vi även haft regionråd och fått en information om hur äldreomsorgen i Holmsund bedrivs. Till min stora glädje jobbar de efter Tyras principer och allt man gör har att göra med de gamla. Det är de man är till för och de bor samt betalar hyra för sitt boende.

Det var 2003 vi besökte Tyra Frank och i Holmsund har man också varit där och lärt sig. Tyras teorier om ett mänskligare äldreboende håller och även i Holmsund har det visat sig att det blir betydligt billigare.

Jag är glad och stolt över vår äldreomsorg i Holmsund. De som vill få inblick i verksamheten eller lära sig kan kontakta äldreomsorgen i kommundelen.

Valplanerat bröllop av kungahuset

Av , , Bli först att kommentera 0

Äntligen får Viktoria sin Daniel. Det är väl inte en dag för tidigt om de tycker om varandra. JAG SKA DÄRFÖR BÖRJA MED ATT GRATULERA OCH ÖNSKA DE BÅDA ALL LYCKA.

Jag tycker det var välplanerat eller kanske rent av valplanerat bröllop. Nu sprids en annan diskussion när det är som mörkast ute i landet.
Medierna får något helt annat att basunera ut och spekulera i än att beskriva det som sker ute i samhället i samband med den ekonomiska krisen i samhället.

Det kommer både att spekuleras i när bröllopet ska ske och om/när det kommer en tronarvinge. Veckoblaskor och andra får nu något att göra och koncentrera reportagen på vad som sker hos de som ärver samhällsfunktioner.

Däremot är det märkligt att det ska till en massa tillåtelser både av regeringen och av hovet i övrigt. Det om något måste vara en gammal förlegad syn att inte människor som gillar varandra får förlova samt gifta sig med varandra när de vill.

Bröllopet kommer att ske under nästa vår då valrörelsen så smått börjar och då får media beskriva allt det positiva med att tronarvingen ska gifta sig samt all den glamor som kommer att ske runt bröllopet.

Det kommer att ge en positivare bild än det mörker som bland annat kommunerna befinner sig i. De konservativa krafterna som finns får nog ett glädje fnatt över allt som sker och den rojalistiska yran samt den blåblodiga adeln känner vällust.

Hemsjukvården är landstingets uppgift

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår på fullmäktige fick Eva frågor då det framkommit i media att pensionärerna fått fler som besöker dem i deras hem då man delar ut mediciner. Förut har kommunen gjort detta åt landstinget då medicinutdelning tillhör hemsjukvården och är landstingets ansvar.

Landstinget vill inte betala för detta och utför nu dessa uppgifter själv. Men hur man tror att det blir billigare förstår jag inte. Landstinget som har problem med ekonomin, vilket vi kunnat läsa vid media. Det här ex. visar på att de som stoppade ett övertagande av hemsjukvården gjorde det besvärligare för patienterna och de gamla.

* Äldre herrar
Det finns många äldre herrar som för många år sedan varit med i kommunen, antingen i olika förvaltningar eller i politiken, som tror att man löser planeringsfrågorna på samma sätt som förut. Det tror däremot inte jag då det även inom planering och synen på planering har tillkommit ny kunskap.

Ta bara till exempel detta om vad som är bäst när det gäller att bygga långsiktigt hållbara städer och samhällen. Tidigare skulle allt smetas ut geografiskt, ungefär som man gjort i USA, medan det nu planeras för att man ska bygga tätare, dvs. att "bygga städer" då det är bättre ur miljöskäl.

Vi ska vara tacksamma för att det kommer ny kunskap det, det motsatta hade varit förödande för all utveckling.

FRA-lagen och vad händer med SAAB?

Av , , Bli först att kommentera 0

* FRA-lagen igen
Regeringens kompromiss för att lugna de egna leden som hatar det övervakningssamhälle som de borgliga nu inför får hård kritik. Datainspektionen och Tullverket är kritisk. Datainspektionen tycker inte att integritetsskyddet räcker då den domstol som man ska inrätta inte fyller kraven på integritet. Den frågan måste Mona ta tag i och riva upp när hon blir statsminister.

* SAAB. GM och regeringen
I söndags var det debatt mellan Maud Olofsson och SAAB:s VD. Jonsson sa då att det finns intressenter men att de vill ha besked om statliga lånegarantier medan Maud sa att regeringen har sagt att GM ska ansöka om medel och ta ansvar. Men GM som är helt utan pengar har väl inga pengar att ta ansvar med? Idag så sägs det dock att man ska förbereda en ansökan till globaliseringsfonden. Samtidigt som man säger att GM ska ta ägaransvar för SAAB, trots att plånboken är tom.

Bygg inte där det är olämpligt.

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag hade vi en motion till fullmäktige som rör Norrbyskär där man vill uppdra till kommunstyrelsen att ta initiativ till förverkligandet av de planerade byggnationerna på Norrbyskär.

Det har varit planer på byggande i den fina kulturmiljön där familjen Kempe byggde sitt mönstersamhälle med allt vad det innebär. Där sågverket tidigare varit var det en gammal person som jobbat där förut som kom ihåg att det använts en hel del kemikalier där.

Nu har prover tagits och man har funnit bland annat dioxiner i marken som gör att det är omöjligt att börja bygga före man vet hur många föroreningar som finns i marken.

Jag förstår inte varför de borgliga då vill börja bygga, trots att man inte vet om det går.

* Fastighetsmarknaden tror på Umeå
I förra veckan kom det signaler som tyder på att fastighetsmarknaden fortfarande tror på Umeå, vilket är glädjande.

Priserna sjönk med ca 3 % och en villa kostade 1 934 000 här vilket är 91 000 högre än riksnittet och 153 000 högre än regioncentra med universitet.

Har också läst att Skanska har för avsikt att köra igång byggandet på Gimoborg då det går att sälja. Jag hoppas att det utvecklas ett byggande som gör att det blir billigare att bygga och därmed att bo.