Det stinker som fasen över Svensk ishockey, en ledning som enbart bryr sig om SHL och en svag ledning i Allsvenskan. Det är många som borde bort innan hockeyn dör

Av , , 5 kommentarer 6

Det stänker skit och korruption om Svenska Iskockeyförbundet och det är för djävligt gjort av Leksand som troligen har kunnat åka ur SHL om det har spelats färdigt. Nu värvar man MoDos tränare Björn Hellkvist trotts att han är bunden av ett längre avtal. Ingen ska inbilla mig annat än Leksand har värvat honom trots att han är bunden av ett längre avtal. Det måste kosta mycket men avtalen mellan SHL och Allsvenskan där man kan värva spelare som är under kontrakt och som allsvenskan har skrivit är ett avtal som är under all kritik.

Men Allsvenskan verkar också ha en helt värdelös ledning som inte jobbar för allsvenskan utan sitter i knät på Anders Larsson och SHL. Vore jag ledare för Allsvenskan skulle jag omedelbart byta ut VD Stefan Guiance och ordförande Håkan Svensson som gjort uppgörelsen med den fege ordföranden i förbundet. Är det någon ruter i Hockeyallsvenskan måste man byta styrelse och enas om att få bort Anders Larsson och där såg jag i TV att Hockeyförbundet har en valberedning som tycker att ordf gjort det han ska. Det här visar att efter allt som hänt att det är en total korrupthet för att lyda SHL.

Jag har läst ingressen i en artikel i Aftonbladet men har inte köpt så att jag kan läsa allt. Men bara det som står i ingressen som jag här citerar är helt korrekt.

Leksand köper loss Björn Hellkvist, 43, från Modo.
Sportbladet ställde såklart den givna moralfrågan till våra experter.

”Det stinker. Det är det smutsigaste spel jag varit med om. Det går inte att jämföra med något annat, det är på en helt egen, historiskt låg nivå”.

”Katten på råttan-leken har vi haft länge och den är kanske så grym, men bara att acceptera.”

”Hela kansliet borde jämnas med marken”.
Dessutom går panelen in närmare på hur Hellkvist ska förändra Leksand – och vem som nu ska träna Modo. Slut citat och när jag ska ut och handla köper jag Aftonbladet och jag hoppas att de har kanaler så att man kan få reda på all skit. Det finns ju två personer som fått kicken och som kan berätta sanningen utan att de avslöjas. Hockeyförbundet får inte efterforska källan. Avslöja den korrupta ledningen Aftonbladet

För ett tag sedan ändrade riksdagen i kostnadsutjämningen men som de flesta helt fel sa skatteutjämningen, det finns också en inkomstutjämning som riksrevisionen granskat.

Av , , Bli först att kommentera 0

Intressant slutsats om den kommunala inkomstutjämningen. Den handlar inte om den senaste debatten som de flesta kallade skatteutjämningen vilket det inte var utan den hette kostnadsutjämningen. Den ska vara tillför att utjämna de strukturella skillnaderna som fler eller färre äldre och flera andra strukturella skillnader. Den sa jag är ingenting som kommer att lösa ekonomin för de små kommunerna och där blev Umeå en kommun som skulle betala ännu mer till kostnadsutjämningen trots att man redan tidigare betalade mest av alla kommuner trots att Umeå har en mycket hög skatt, högre än de flesta andra större kommunerna.

Det som berörs i artikeln det handlar om inkomstutjämningen som till en del ska utjämna kommunernas inkomster som i de flesta fall är skatteintäkter. På inkomstsidan till kommunerna finns även statsbidragen som enligt mitt tyckte ska vara generella statsbidrag och inte som det blivit riktade statsbidrag. Umeå kommun har inte en skattekraft som motsvarar 100% av intäkterna och vi har legat strax under och det beror helt enkelt på att vi har så många som studerar av befolkningen dels att vi växer och har en ung befolkning som går i skolan upp till en ålder av 19 år och dessutom har vi alla studenter som går på de två universiteten och som inte heller betalar någon skatt. Den artikel som lag lägger ut är hämtad och citerad från dagens arena och den handlar just om Riksrevisionens granskning av inkomstutjämningen och så här ser den ut och jag citerar

KOMMUNUTJÄMNING Riksrevisionen ville granska om kommunal inkomstutjämning påverkar tillväxten. Det gick sådär. 
Det kommunala inkomstutjämningssystemet har till syfte att åstadkomma likvärdig offentlig service och likvärdiga villkor mellan olika kommuner i landet. Kommuner med lägre skattekraft, det vill säga lägre skatteintäkter från sina medborgare, kompenseras genom att kommuner med hög skattekraft samt staten skjuter till skattemedel. På så sätt ska skatteinkomsterna per invånare i slutänden bli i stort sett lika stora oavsett kommun.

Då rättvisan i systemet regelbundet diskuteras, och det enligt ekonomiska teorier finns tecken på att inkomstutjämningssystemet hämmar tillväxt, har Riksrevisionen valt att granska effekterna av modellen. Det man kommer fram till är att det inte finns tecken på att systemet hämmar kommunernas tillväxt – men man kan heller inte styrka att så verkligen inte sker, på grund av metodologiska problem och att systemet är så komplext.

Granskningen har gjorts genom att studera tre olika förändringar av inkomstutjämningssystemet, mellan 2001 och 2014, som i huvudsak syftat till att låta bidragskommuner behålla en större andel av sin ökning av skatteintäkter än tidigare. Undersökningen visade visserligen att skatteintäkterna ökade i kommuner som fick ta emot sänkt utjämningsbidrag, men rapportförfattarna menar att det inte går att veta om regelförändringen var orsaken.
Dessutom har en enkät gjorts med 86 deltagande kommuner om deras lokala tillväxtarbete.

– Av granskningen kan vi dock se att det kommunala tillväxtarbetet är en bredare fråga än enbart ökad skattekraft, och att kommunerna ofta samarbetar med varandra i tillväxtfrågor. En väg framåt är att fördjupa sig ytterligare i hur det lokala tillväxtarbetet fungerar och vilka mekanismer som ligger bakom den lokala tillväxten, säger Heléne Berg, projektledare för granskningen i en kommentar.

2019 låt skattekraften i genomsnitt på 200 000 kronor per invånare, vilket motsvarar runt 160 000 kronor per invånare för kommunerna i den nedre delen av skalan medan de rikaste kommunerna hade skatteintäkter på 300 000 kronor per invånare.
Bidraget till de kommuner som tar emot pengar från inkomstutjämningen uppgick 2019 till upp till 12 procent av de egna skatteintäkterna, medan kostnaden för de betalande kommunerna motsvarade upp till sex procent av de egna skatteintäkterna.
Även om Riksrevisionen på sätt och vis anser sig ha misslyckats med sin uppgift att granska effekterna av inkomstutjämningssystemet på kommunal tillväxt ser de goda skäl att gå vidare och granska systemet.
– Vi ser det som ett empiriskt resultat att reformerna vi har granskat har visat sig vara rent svårutvärderade. Det är olyckligt, men på förväg verkade våra metoder tydliga, säger Heléne Berg till Dagens Arena.

För att komma vidare med granska effektiviteten i inkomstutjämningen förespråkar hon ett mer kvalitativt undersökningssätt.
– Vi tänker att man gå vidare genom att granska mekanismer bakom tillväxten och hur de påverkas av kommunutjämningssystemet, så det lutar mer åt ett kvalitativt tillvägagångssätt. Vi gör också en enkät med kommunerna och ser det finns anledning att gräva djupare där, säger hon.
Hur mycket mer säkra resultat tror ni att man kan komma fram till?
– Vår utgångspunkt är att det kommunala inkomstutjämningssystemet är ett av de viktigaste styrmedlen för att kommunerna ska kunna erbjuda sina medborgare likvärdig service. Motivet till att det är viktigt att granska systemet är att på marginalen vet man inte vilka tillväxthämmande effekter det har. Men i slutänden är avvägningen mellan likvärdighet och effektivitet en politisk fråga, säger Heléne Berg.

Den där presidenten Donald Trump brydde sig inte om de varningar han fick om vad som hände i Wuhan

Av , , 1 kommentar 2

Det har kommit fram att Trump har fått information men inte brytt sig om den. Det har han visat hela tiden sedan han blev president. Han blev redan i januari februari varnad ett dussintal gånger för det som hänt i Wuhan i Kina.

Så här skriver Omni om detta. Redan innan Donald Trump tillträdde sitt ämbete klargjorde han hur lite han i brydde sig om den dagliga rapport över de viktigaste världshändelserna som presidenten får på sitt bord varje dag – drygt fyra år senare börjar konsekvenserna av hans aversion mot underrättelser och expertutlåtanden nu klarna, skriver Washington Posts Aaron Blake i en analys.

Blake kommenterar de nya uppgifterna om att underrättelsetjänsten i den dagliga rapporten varnade Trump för hotet från coronaviruset mer än ett dussin gånger i januari och februari. Trump införde visserligen reserestriktioner från Kina den 31 januari – ”men i en och en halv månad efter det vidtog han inga kraftfulla åtgärder”, skriver Blake.

CNN:s Stephen Collinson skriver i en analys att Trump, trots att han avslöjats med en rad felaktiga och sena beslut, fortfarande tror att det bästa sättet att navigera ut ur den värsta inhemska krisen sedan andra världskriget, är ”ännu mer Trump”. Slut citat Omni

SAS gör helt rätt för har man inte jobb åt sina anställda måste övertaligheten bort

Av , , Bli först att kommentera 3

Flygbolaget SAS VD resonerade klokt igår. I stort sett kan jag sympatisera med de stora dragen hans resonemang. Om man som VD inte ser att man har jobb åt sina anställda måste man varsla och säga upp folk. Från början gjorde man som många andra att man permitterade anställda. Nu ser man in i framtiden och inte tror att det blir någon större ökning av resande kan man självklart inte flyga och köra med tomma plan då är det arbetsbrist och då säger man upp folk. Vi som varit i byggbranchen är mycket vana den typen av åtgärder som arbetsbrist.

Staten kan självklart inte betala stora summor pengar till företag om man inte har sysselsättning. SAS VD tror inte det blir någon större fart på att folk reser förrän 2022 så därför har man arbetsbrist. Jag för min del tror att vi kommer att få se ett helt resande när detta helvete är över. Nu är det oerhört många som tagit sig i kragen och genomför möten och sammankomster den digitala vägen och jag tycker att många tycker det funkar bara bra. Jag tycker även i fallet med SAS så hade reportern lite svårt att fatta att Corona har ställt till det för bolag som transporterar folk.

Jag vill ge beröm på det sätt SAS vad framförde orsaken till varslen nämligen det är för lite folk som flyger och då har man arbetsbrist. Visst tyckte staten borde hjälpa till om vi vill ha SAS kvar men samtidigt berömde staten för de insatser de gjort. Jag tycker däremot att många resonerar konstigt att staten mer eller mindre ska rädda alla företag. Jag tror det blir en hel del rationaliseringar efter Corona och skulle även tro att inom vissa branscher finns även överetableringar. Om det ska bli fart på jobben i Europa vore det hälsosamt att man än en gång öppnar gränserna för det är viktigt om vi ska få tillbaka tillväxten i hela världen

Alliansen sänkte skatterna med 140 miljarder och välfärden inte minst för de äldre fanns inte pengar till

Av , , Bli först att kommentera 0

Tänk att det finns inte en reporter som sätter sig in i vem som som är ansvarig. Så på eftermiddagen Tilde i efter fem och hon frågade äldreministern om vad kan du göra åt situationen åt de äldres situation. Hallengren förklarade att det är kommunen som har ansvaret. Jag är förvånad över att man tex tog dit någon från Stockholms kommun som fick stå till svars det som hänt i Stockholm på äldreboenden där man har flera hundra olika företag som sköter omsorgen. Det är ju de som beställer och upphandlar de privata företagen och lika dant är det när det gäller skyddsutrustningen som inte finns och det är också som Hallgren säger att det är kommunen som kan förbättra villkoren för de anställda. Jag fattar inte att journalister inte kan lära sig vilka som är ansvariga. Där fick du ett stort minus hos mig.

Varför är situationen då som det är för äldreomsorgen. Svaret är ganska enkelt att staten har sänkt skatterna under allianstiden så man har inte haft några pengar att överföra till kommunerna så de kan klara och behålla och höja standarden för pensionärerna genom både pensioner och pengar till vård och omsorg och även rimliga och förbättrade arbetsvillkor för de anställda inom äldreomsorgen liksom att höja statusen på jobben inom äldreomsorgen. Man måste komma ihåg att

De borgliga partierna har sänkt skatterna för 140 miljarder och de som fått mest är de som tjänar mest. Så är sanningen och S-regeringen tvingades gå med på att ta bort värnskatten så att regeringen fick möjlighet att ge mer pengar till regioner och kommuner men det är resursbrist hos kommunerna. Man måste även komma ihåg att andelen äldre har ökat och dessutom har även levnadslängden ökat. Det kostar mycket mer pengar och den medicinska utvecklingen går också framåt och fler kan räddas till livet. Nu finns även en kraftig nota för Corvina som ska betalas. Men jag förutsätter att omvårdnaden och omsorgen om de äldre måste få ökade resurser för framtiden. Annars kommer det att bli ett mycket stort missnöje bland de äldre som inte accepterar att bli diskriminerade.

Det finns jobb inom jordbruksnäringen och de söker folk , det är inget sämre jobb än andra servicejobb och passar unga människor

Av , , 1 kommentar 11

Visst har han rätt som är ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund Palle Bergström när han tar upp frågan om arbetskraft till Lantbrukarna. De har ju problem över hela Europa att få tag i folk till odlingar och även till bärplockning och då inte bara i skogen utan snart är det dags för jordgubbarna att de ska vara på borden. Jag tycker det är mycket märkligt att man ska ta hit arbetskraft utanför EU.

Vi går ju mot en tid med massarbetslöshet. För nya på arbetsmarknaden är det ett jobb som många andra och kan ge att man fyller arbetsvillkoren och då senare har rätt till A-kassa. Det är ett ganska fritt jobb och jag tror inte heller det är sämre betalt än inom många andra serviceyrken. Det kan inte vara så att man ska gå på A-Kassa när det finns jobb. Dessutom måste man öppna gränserna inom EU för arbetskraft, de är åt skogen att man på detta sätt begränsar den fria rörligheten. Det måste även vara ett bra sommarjobb och tjäna ihop en slant. Jag tycker också facken ska hjälpa till att vi kan få mer mat lokalproducerad. Arbetsförmedlingen har också en uppgift att de som arbetslösa kommer ut i jobb. Jag blir bekymrad när jag ser att man inte får tag i folk som kan jobba. Jag fattar inte vad det beror på om man tror det är ett skitjobb eller vad är det. Så här skriver Omni om LRFs ordf debattartikel.

Många svenskar har permitterats eller blivit arbetslösa på grund av coronapandemin – ändå går det trögt för lantbrukarna att hitta arbetskraft till de 8 000 säsongsjobb som behövs under våren och sommaren. Det skriver Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, på Aftonbladet Debatt.

”En del tror att bönder hellre utnyttjar billig utländsk arbetskraft i stället för att anställa svenskar”, skriver han och understryker att inget kunde vara mer fel. Coronakrisen skulle snarare kunna ge lantbruket en chans att bli mer attraktivt och få samhället att se bönder som ”en livsviktig och spännande framtidsbransch som leder utvecklingen mot det hållbara samhället”. Slut citat

Vi måste alla hjälpas åt så att vi kan få en större del av vår mat producerad i vårt land. Det finns säkert många yngre som varit ute och sagt just detta. Då borde det vara en självklarhet att även skaffa sig lite gröna fingrar.

Bra initiativ i tankarna hos Nolia med en stor Julmarknad

Av , , Bli först att kommentera 0

Gasa på Nolia. Det är bra att man i tider när mässor och mötesplatser fått ställa in att man prövar nya idéer. I dagens VK tar VD Jonas Dahlberg upp detta att man diskuterar att göra en julmässa hos de tre ägarna Umeå, Skellefteå och Piteå. Det är klart att det är en mycket bra ide för att starta på ny kula efter pandemin. Då kan handeln få en skjuts. Hoppas då att de lokala företagen ställer upp på ett helt annat sätt än vid Stora Nolia. Där träffade jag flera företagare jag känner som valt att inte delta av lite olika skäl och ett var att det var så mycket arbete som gav så lite så man valde att ha aktiviteter på hemmaplan.

Jag såg att Jonas hade tänkt hålla till ute men varför låsa sig med det, ni kan ju ha öppet för båda delarna beroende på vad kunder utställare vill ha. Men jag tycker det är bra att pröva nya idéer det ska ni ha all eloge för. Man kan gå på en annorlunda inrikting än den julmarknad som brukar vara på Gamlia. Jag väntar med spänning på att det kommer ett beslut. Men gör det inte så märkvärdigt och dyrt så inte kunderna avstår då man inte har kunnat spara i ladorna i sommar

En kanonbra krönika i Löven4Ever

Av , , 2 kommentarer 6

SHL Silly season
Gästkrönikan:Corona – en skänk från ovan.
25 april, 2020 Lövenbloggaren 4 kommentarer Björklöven, Debatt, IK Oskarshamn, Krönika
Ni känner honom bäst som Dagdrömmaren, men idag debuterar Peter Kemppe som gästkrönikör och han tycker till rejält. Varsågod, lördagskrönikan.

Det tar emot att skriva en så osmaklig rubrik. Men faktum är att den är sann för en del supportrar och föreningar. Supporters och föreningar som faktiskt njuter av de konsekvenser som pandemin har givit dom. Konsekvenser som Svenska ishockeyförbundets styrelse gjort möjliga genom att inte göra någonting utöver att ta ett enkelt och alldeles för ogenomtänkt och förhastat beslut. Ett beslut som gjort säsongens förlorare till de absolut största vinnarna och som gjort säsongens vinnare till de största förlorarna.

IK Oskarshamn kom klart sist i SHL och väntade med all tydlighet ett kval mot Björklöven. Ett skadefritt Björklöven, en lagmaskin som förmodligen hade slagit ut IKO ur SHL och tagit den plats som förtjänat efter den säsong de genomfört. Det är med den vetskapen som gör livet så fruktansvärt plågsamt för oss som förtjänat så mycket efter denna säsongen. Inte bestraffas som vi blir på daglig basis numera. När SHL lagen helt ogenerat kan plocka våra kontrakterade spelare. Cooper, Häman Aktell och nu verkar Larsen försvinna.

Hur kan förbundsstyrelsen göra det enkla och inte göra någonting? Absolut noll och ingenting. För att bara avsluta säsongen och agera som om den inte ens pågått är att göra absolut ingenting. Vilket alla känner till så gjorde det beslutet att Oskarshamn tillsammans med Leksand blev hockeysveriges största vinnare. I hockeyallsvenskan gjordes AIK till de största vinnarna. Ett beslut som får deras supportrar att välkomna den situation som råder. Men Oskarshamn och Leksand blev inte bara belönade med en gratisplats i SHL de får även ytterligare nära 7 miljoner i intäkter kommande säsong. Pengar de nu kan erbjuda kontrakterade spelare i hockeyallsvenskan. Och varför inte plocka spelare som Sveriges bästa sportchef värvat?

Vad hade man kunnat göra då? Jo man hade kunnat göra flera saker. För speciella tider kräver speciella åtgärder. Ja så är det överallt, förutom i hockeysverige. Här är iallafall ett par exempel.Man hade kunnat lyfta upp Modo och Björklöven. Men alla andra lagen som hade möjligheten då tänker ni. Jo det är väl det förbundsstyrelsen lutar sig emot. Men någonstans måste man dra gränsen. Men den gränsen måste dras på ett sätt så att bra prestationer premieras. Inte bestraffas.En annan sak man kunnat göra är att tillfälligt frysa den regel som gör att kontrakterade spelare i hockeyallsvenskan kan plockas av SHL lag fram till 10 juli. Men det är ju inte juste mot spelarna tänker ni. Ja visst, det hade varit en liten smäll mot de spelare med kontrakt som hade fått SHL ögon på sig under säsongen. Men ett kontrakt är ett kontrakt och speciella tider kräver speciella åtgärder. Idag får de bästa lagen i hockeyallsvenskan ta den absolut största smällen, ja i princip hela smällen. Den smällen kunde delas med spelarna med kontrakt. Att frysa den regeln hade gett något åt lagen i hockeyallsvenskan som lugnt kunnat räkna in kontrakterade spelare till kommande säsong där man får börja om igen. IK Oskarshamn sportchef kan ju i praktiken bara sitta lugnt i båten och vänta och se vilken spets Kenttä värvar före 10 juli och bara plocka den spelaren framför näsan på oss. Det vore ju det smartaste att låta Sveriges bästa sportchef göra jobbet åt en. Och det helt gratis.

Nä i dessa tider önskar man att man hade ett annat intresse än hockey och Björklöven. För får vi inte lida då det går dåligt sportsligt, då ska ni se att det finns sätt att tortera oss på när man fått uppleva den bästa säsong sportsligt i modern tid.
Hoppet är ju det sista som överger en. Man hoppas att någon gång så kommer rättvisa att prägla Svensk hockey. Att bra prestationer och sportslig framgång belönas och inte bestraffas. Björklöven förtjänar SHL men förtjänar SHL Björklöven?

Jag är tyvärr Oskarshamnare också, född och uppvuxen där. Har till och med spelat i föreningen upp till juniorerna. Jag jublade när IKO vann sin plats i SHL till förra säsongen. Men den IKO låga som fanns i mitt hjärta har slocknat nu när de inte förtjänat sin plats på sportsliga grunder. Att de nu rensar Björklöven på kontrakterade spelare får mig att känna avsmak. Jag hade ju planerat att åka till Oskarshamn i augusti med barnen. Så dom och deras farmor som bor där får träffa varandra, vilket på grund av avståndet inte sker särskilt ofta. Man får hoppas att man orkar åka dit då för barnens skull. För idag skulle jag inte klara av att vistas i Oskarshamn över huvudtaget.

Jag är plågad och sjukt bitter. Tyvärr är jag relativt långsint också. Det är inget bra och inget jag rekommenderar. Men jag tackar lövenbloggen för att jag får låna denna plattform för att vädra det jag känner och som många av er känner med mig. Det är lite vårdande att få ut det man tänker. Och det är vårdande att läsa andras tankar då man delar dom. Så förhoppningsvis är det vårdande för en del av er att läsa det.
För evigt för alltid – Björklöven.
/Peter Kemppe

En bra artikel som verkligen avslöjar reformisterna och därmed Daniel Suhonen och Göran Greider

Av , , 2 kommentarer 1

MARXISM Karl Marx påstod aldrig att kapitalismen kommer att upphäva sig själv. Han menade att det krävdes en revolution för detta. Vilket de som idag kallar sig marxister behöver påminnas om, skriver Peter Sundborg i en artikel i Dagens Arena och han jobbar som licentiand vid Mittuniversitetet, och skriver på en avhandling om synen på staten hos arbetarrörelsen i Sverige. Fil kand i konstvetenskap och fil mag

Författaren och debattören Daniel Suhonen påstår sig vara marxist. Dock samtidigt socialdemokrat. Men hur mycket marxist Suhonen verkligen är kan sannerligen diskuteras. Som en av grundarna av Reformisterna är han ansvarig för föreningens program. Reformisterna vill ha ekonomisk demokrati, det vill säga demokrati på arbetsplatserna. Parollen om ekonomisk demokrati lanserades av Ernst Wigforss för nästan 100 år sedan och har idag inte kommit en millimeter närmare sitt uppfyllande. Om Suhonen vore lite mer bekant med Marx analys av kapitalet, så skulle han inse att ekonomisk demokrati är omöjlig under kapitalismen.

Den ekonomiska diktaturen, via privata äganderätten, aktiebolagslagen med mera, är en av kapitalismens grundpelare. Utan den ingen kapitalism.

Reformisterna lanserar den gamla idén om att staten ska ge fördelaktiga lån till arbetarägda kooperativ. Det är en idé som först lanserades av Ferdinand Lassalle på 1850-talet. Lassalle menade att arbetarnas frigörelse kunde förverkligas genom att upprätta egna produktionsföreningar för att driva till exempel en fabrik. En förutsättning för att dessa produktionsföreningar skulle kunna startas var att de stöttades av staten med kapital och krediter. Lassalle hade stor tilltro till den samtida tyska preussiska staten och menade att det var fullt möjligt att de skulle kunna verka i arbetarklassens tjänst.

Marx däremot, ansåg att den samtida staten var helt och hållet i händerna på den tyska borgerligheten. Han hyste inga illusioner om att den på något sätt skulle hjälpa arbetarna att starta egna fabriker. Marx hade heller inte mycket till övers för Lassalle, han avskydde honom. Inte konstigt med tanke på att de hade så olika uppfattningar om kapitalism och socialism, och inte minst om staten. Reformisternas idé vilar alltså på en gammal lassalleansk tanke, i direkt strid mot Marx idéer.
Reformisternas program handlar framför allt om fördelningspolitiken. Alltså hur staten ska finansiera sin verksamhet och fördela pengarna. Det är lätt att i vårt politiska klimat få uppfattningen att den politisk/ekonomiska kampen inte längre handlar om mervärdet i produktionen, utan om just den statliga fördelningspolitiken.

Redan den gamle revisionisten Eduard Bernstein hävdade att utsugningen hade att göra med samhällets distributionssektor och inte, vilket Marx hävdade, samhällets produktionssektor. Att klyftan mellan fattiga och rika ytterst handlar om hur staten fördelar pengar är numera en uppfattning som är vanlig inom den reformistiska vänstern. Därför blir den ekonomiska klasskampen, till exempel strejkkamp och annan facklig kamp, för dem ganska ointressant. Men den som kallar sig marxist bör väl vara någorlunda överens med Marx om att utsugningen sker i produktionen.

”Jag tror att Marx hade rätt:/ Kapitalismen kommer att upphäva sig själv”, sade Göran Greider vid ett möte med Reformisterna. Problemet är bara att Marx aldrig påstått att kapitalismen kommer att upphäva sig själv. Det har däremot reformisterna Karl Kautsky och Hjalmar Branting påstått, i strid mot Marx. Kautsky ansåg att den ekonomiska utvecklingen drev kapitalismen automatiskt mot sin egen undergång. Det var en ”naturnödvändighet”, skrev han vid ett tillfälle. Hjalmar Branting lade fram ungefär samma idéer i sitt viktiga föredrag Varför arbetarrörelsen måste bli socialistisk från 1886. Branting sade att ”socialismen framgår som en nödvändig, logisk följd av själva utvecklingen”, alltså den ekonomiska utvecklingen. Marx däremot, skrev visserligen om profitkvotens fallande tendens, kapitalismens kriser och motsättningen mellan produktionsförhållandena och produktionskrafterna. Men han var ingen determinism. Arbetarklassens aktiva roll i kampen för kapitalismen upphävande var central för honom. Kapitalismen gick definitivt inte under automatiskt.
Den till synes outgrundlige Karl Marx har av reformisterna förvandlats till en slags symbol som kan användas till vad som helst.

Göran Greider och Daniel Suhonen står helt främmande inför en bärande tanke hos Marx, nämligen att det krävs en revolution för att krossa kapitalismen. Men den här tanken har reformister och revisionister ända sedan Marx död försökt utplåna ur ”marxismen”. Den tyske socialdemokratiske ledaren och teoretikern, Eduard Bernstein, var den som samlade ihop de olika revisionistiska idéerna som var i omlopp i slutet av 1800-talet. Hans bok Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter var en systematisk och grundlig uppgörelse med Marx.
På en rad områden hade Marx fel, enligt Bernstein. Ett av dessa var just idén om revolutionen. Bernsteins tanke var att en väl fungerande kapitalism var förutsättningen för övergången till socialism. Och övergången skedde inte genom en revolution utan stegvis. Socialismen kunde mycket väl förverkligas inom kapitalismens ramar.

Kapitalismen skulle inte gå under av ekonomiska orsaker, utan på grund av socialismens högre moraliska och etiska kvalitéer. På det här sättet försvann också klasskampen. Övergången från det ena samhällssystemet till det andra blev en moralisk fråga.
När det gällde den ekonomiska teorin kritiserade Bernstein arbetsvärdeläran och mervärdeteorin. I all korthet innebar Marx arbetsvärdelära att en varas värde mättes genom det samhälleliga nödvändiga arbete den innehöll. Bernstein menade att detta var en teoretisk konstruktion som inte hade någon förankring i det verkliga samhället. I och med att arbetsvärdeläran föll, så föll också mervärdeteorin, enligt Bernstein. Istället för att ha sitt upphov i produktionssfären, vilket Marx hävdade, så uppstod mervärdet och profiten genom att kapitalisten köpte billigt och sålde dyrt, hävdade Bernstein. Mervärdet uppstod alltså inte genom att lönearbetaren lade ner mer värde i en producerad vara än han fick betalt för. Mervärdeteorin var central i Marx analys. När Bernstein förkastade teorin så förkastade han också stora delar av den marxistiska förståelsen av kapitalismen.
 

Eduard Bernstein 1895. (Wikimedia)
 
Göran Greider skriver nästan aldrig om kampen mot kapitalet. Som så många andra reformister lämnar han kapitalet i fred. Istället handlar hans artiklar ofta om omfördelningsfrågor, han vill ha mer statliga pengar hit och mer statliga pengar dit. Han har gått i fällan. Det svenska kapitalet är mycket nöjt om politiken bara handlar om skattepengarnas fördelning. Man kan fråga sig om Marx arbetsvärdelära och teori om mervärdet alls har lämnar några spår hos Greider.

I sin iver att framhäva reformismens möjligheter hänvisar bland andra Daniel Suhonen till välfärdspolitikens framväxt under 30-talet och dess genomförande under senare delen av 1940-talet och framåt. Men det är stor skillnad i det politiskt/ekonomiska läget mellan den tiden och idag. 1945 var kapitalet kraftigt försvagat av 1930-talskrisen och världskriget, arbetarklassens däremot var på frammarsch; politiskt ekonomiskt och kulturellt. Idag är arbetarklassen hårt tillbakapressad, medan kapitalet kanske aldrig har varit starkare; ideologiskt, ekonomiskt och politiskt.
Reformister omhuldar också myten om att välfärdssamhället byggdes upp genom sociala strukturåtgärder utarbetade inom det socialdemokratiska partiet. Detta är inte helt sant. Det är kanske inte ens halva sanningen. För fakta i saken är att välfärdssamhället kunde växa fram tack vara de många människornas vardagliga kamp; i fackföreningar, i hyresgästföreningar och i kulturella föreningar av olika slag.

Det är därmed också en långt mer tidskrävande, omfattande och mobiliserande uppgift att återuppbygga välfärdssamhället än att bara formulera ett sjupunktsprogram, vilket Reformisterna gjort.
I Vänsterpartiets förslag till nytt program sägs att partiet är marxistiskt. Det är också socialistiskt. Under Marx tid användes begreppet socialism för att beteckna en av arbetarklassen ledd stat där produktionsmedlen ägs gemensamt och där ekonomin befinner sig utanför den kapitalistiska. Så småningom började begreppet socialism användas för någonting helt annat, bland annat genom Eduard Bernsteins försorg. Begreppet socialism fick ett moraliskt innehåll. Det började talas om grader av socialism. Allt för att passa ihop med de nya reformistiska teorierna där det sades att kapitalismen succesivt växte över till socialism.

Någon revolution var det inte längre tal om, socialismens skulle genomföras via rösträtten, i demokratisk ordning. Man kom allt längre bort från Marx.
I Vänsterpartiets program heter det att ”socialismen är en idégemenskap och rörelse som förbättrar majoritetens livsvillkor och motverkar de orättvisor som kapitalismen skapar. Socialismen organiserar samhället och ekonomin utifrån demokratiska principer.” Lite längre fram står det att socialismen till vis del redan finns i dagens Sverige. Socialism och kapitalism kan alltså förenas. Det här är uppfattningar som vilar på teorier som reformister som Bernstein formulerade. Vänsterpartiet kan gärna kalla sig reformistiskt. Men man bör nog undvika att kalla sig marxistiskt. För Marx var socialism och kapitalism oförenligt.
 

Barrikader vid Place Vendôme, under Paris-kommunen 1871. (Wikimedia)
 
Ett av banden i verket Kapitalet skulle handla om staten, det var Marx plan. Men så blev det aldrig. Någon grundlig analys av staten gjorde Marx aldrig. Men han tog upp frågan om statens karaktär i sin bok om Pariskommunen 1871. Jag tror att Marx befann sig i London vid den tiden. Han följde i alla fall utvecklingen i den franska huvudstaden mycket noga. Vad hände då med statsapparaten under den korta tiden kommunarderna hade makten? Ett av Kommunens första dekret var att avskaffa den stående hären och ersätta den med en beväpnad folkmilis. Polisen berövades alla politiska funktioner och sattes direkt under Kommunen. Ämbetsmännens privilegier togs bort och organisationen smulades sönder. De offentliga tjänsterna tillsattes med personer som fick vanliga arbetarlöner och de kunde avsättas när som helst. Den högsta makten var Kommunen som hade bildats av de genom allmän rösträtt valda kommunalråden i de olika distrikten i Paris. Flertalet var arbetare eller representanter för arbetarklassen.
Ämbetsmannaväldet och militärapparaten, det var de två benen den franska staten stod på under senare delen av 1800-talet.

Det var just de här två delarna av statsapparaten kommunarderna inriktade sig på att få bort. Marx slutsats av Pariskommunens erfarenheter var att staten inte kunde behållas som den var och övertas av arbetarrörelsen, den måste brytas ner. Varken Kautsky eller Bernstein delade den här uppfattningen. De var tvärtom ganska imponerade av statsapparaten i sin preussiska version. De ville att arbetarrörelsen skulle behålla staten så som den var. Den uppfattningen gick också bättre att förena med de små stegens väg till socialism. Kapitalismens skulle långsamt, genom den ena reformen efter den andra, växa över till full socialism. Ingen revolution.

Denna uppfattningen delas också av Suhonen, Greider och Vänsterpartiet.
Det här handlar inte om att tolka eller förstå Marx rätt eller fel. Eller att bara vissa grupper, partier eller personer har ensamrätt till Marx. Det handlar om att den reformistiska vänstern i Sverige verkar inom en sedan länge upparbetad reformistisk/revisionistisk tradition med hundraåriga rötter. En tradition som gått ut på att revidera och ta avstånd från Marx. Bernstein var helt öppen med att han ansåg att Marx´s teorier om till exempel arbetsvärde, klasskampen och mervärdet var felaktiga. Den till synes outgrundlige Karl Marx har av reformisterna förvandlats till en slags symbol som kan användas till vad som helst. Men lyckligtvis finns hans verk fortfarande lätt tillgängliga (det mesta finns på nätet numera) så det går att bilda sig en egen uppfattning om vad han stod för. Symbolen Karl Marx behöver då och då granskas och diskuteras. Det behöver undersökas hur stora likheter symbolen Karl Marx fortfarande har med den verkliga Karl Marx. Slut citat artikeln i Dagens Arena.

Jag ska ärligt säga att det var en avslöjande artikel om bland annat Suhonen och Greider. Jag hoppas att Socialdemokratiska partiet verkligen tar tag i saken om det är förenligt med partiets stadgar att Reformisterna följer dessa och om svaret är nej ska de gå samma väg som trotskisterna gjorde.
 

Oskarshamn värvar Björklövare nu en målvakt och två backar

Av , , 5 kommentarer 5

Oskarshamn köper sönder Björklöven. Först var det Canatta, sedan blev det Cooper och nu så är det dansken Larsen som försvinner. De två senaste var dessutom spelare med kontakt. Cooper hade förlängt tidigare i år medan Larsen hade ett kontrakt sedan tidigare. Oskarsham har kunnat gör detta trots att de egentligen skulle ha åkt ut om serien spelats klart. Oskarshamn hade varit chanslösa om serierna fullföljts då Björklöven, MoDo och ev Timrå har aldrig förlorat mot Oskarshamn. Dessutom fick de 6 miljoner till genom att de fick stanna kvar i SHL och därmed fick man mera pengar. Det är märkligt att Oskarshamn ska straffa Per Kenttä på detta sätt då det var under hans tid som sportchef de tog steget upp i SHL. Ytterst är det ishockeyförbundets styrelse som är ansvarig detta i stället för att spela kvalet klart inför tomma läktare.

Det här bevisas än en gång att styrelsen bara går i SHL,s ledband och ordföranden Anders Larsson som dessutom leder arbetsgivaralliansen och de agerar som de flesta andra arbetsgivare organisationer ogillar avtal. Hockeyförbundet har även andra lik i lasten som hanteringen av damerna, anmälan om sexuella trakasserier och avskedandet av generalsekreteraren. Det visar hur dåligt förbundet fungerar