S vill satsa på jobben, alliansen på utanförskapet

Av , , 3 kommentarer 11

 

Idag har S presenterat en huvuddel av den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Glädjande nog så säger man klart och tydligt att jobben kommer först. Det budskapet har vi kört i Umeå och det har väljarna gillat. Vi satsar även för framtiden på godsbangård, översiktplan som också kommer att kunna ge jobb.
Man säger på DN debatt att det finns inga skäl till stora skattehöjningar och man säger att man ska förbereda människor för en kommande arbetsmarknad genom kvalificerad arbetsmarknadsutbildning. Jag tror man är helt rätt ute för som jag skrev i min morgonblogg säger företagarna att det finns brist på arbetskraft inom en hel del områden.
Den här regeringen har inte satsat på arbetsmarknadsutbildning och jag tycker det är beklämmande när Anders Borg säger att ska man bygga ut traditionell AMS politik och återställa sjukförsäkringen kostar det pengar.
Ja det gör det men vår industri och även den offentliga sektorn behöver utbildad arbetskraft och det ger ju intäkter när de kommer ut i jobb i stället för att vara passiva bidragsmottagare. För Borg säger att skattesänkningarna ger ökad konsumtion, men han glömmer bort att även sjuka och arbetslösa behöver konsumera även om de har mycket mindre att röra sig med, så skulle säkert en höjd a-kassa och en höjd sjukförsäkring till allra största delen gå till konsumtion.
 Den politik som förs drar isär Sverige och klyftorna ökar och fler står utanför för att de inte har rätt utbildning för de jobb som kommer. Genom att så många står utanför har den förda arbetsmarknads och ekoniska politiken gjort att alliansen satsat på utanförskapet

EU, regeringen bär ansvar om ideella föreningar får det tufft och se och lär av varandra

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Om vi börjar med se och lär så är Uppsala här idag och i morgon både för att titta på hur vi jobbar med centrum planering, utveckling av staden tillsammans med näringslivet och vårt sätt att jobba med den nya organisationen. Jag tror att det generellt är viktigt att vi i kommunerna studerar och lär av varandra, men det går inte att kopiera varandra tror jag. Det gäller att göra saker minst lika bra och effektivare för medborgarnas skulle. Så här långt sa de sig vara mycket nöjda.
EU har vi nytta av dem numera?
Jag tycker EU fingrar i en massa saker som de egentligen inte skulle ha att göra med och det är skatterna. Minns jag rätt låg harmonisering av skatterna utan för fördragen. På många andra områden får man ha olika skatter som moms, inkomstskatt, fordonskatt och många många fler där länderna själva bestämmer
Nu ska Sverige tvingas betala moms enligt EU kommissionen som avslagit den svenska regeringens ansökan om momsgräns. Ska man tvingas till detta blir det mer byråkrati för föreningarna. Jag förstår inte varför man ansökt utan bara kört på som förut med momsbefrielse för föreningarna. Borg säger att han vill få EU att ändra inställning, och då får vi se om regeringen är så duktiga förhandlare. I går påstod han att kommunerna var dåliga förhandlare när man satte för höga ingångslöner och då måste jag säga att regeringen är inga bra förhandlare gentemot EU vilket numera är bevisat.
I vilket fall som helst så kan Sverige inte som land acceptera att EU ska kunna ta död på det Svenska föreningslivet som gör så stor nytta främst för barn och unga

Arbetskraftsbrist är ett hinder mot tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi har jättestor arbetslöshet i vårt land och främst bland våra ungdomar samtidigt som det finns arbetskraftsbrist. Det är därför mycket märkligt att regeringen under en lång tid inte satt igång utbildningar så att företagen kan få tag i den arbetskraft de behöver och med rätt kompetens. Ännu värre kommer det att bli i framtiden med den nya gymnasieskolan.

Här nedan kan du läsa första stycket ur en artikel i teknikdebatt som talar just om detta

Arbetskraftsbrist hinder mot tillväxt

Oavsett var vi befinner oss på konjunkturcykeln är bristen på rätt arbetskraft det största tillväxthindret. Det visar Företagarnas konjunkturmätning, Småföretagsbarometern, som presenteras två gånger per år. Det är alltså så illa att samtidigt som vi har en skrämmande hög ungdomsarbetslöshet, så hindras våra småföretag att växa för att de har svårt att hitta rätt kompetens. Hur är det möjligt?

Klickar du här kan du läsa resten av artikeln

 

Borg, ingångslönerna är för höga.

Av , , 2 kommentarer 10

Borg för höga ingångslöner. Som jag skrev i en tidigare blogg besökte Anders Borg SKL,s kongress och ordförandedag. Vi kommuner fick lite pekpinnar då har var kritisk till kommunernas förmåga att förhandla.

Han tycker vi kommunerna varit dåliga förhandlare då man gått med på för höga ingångslöner och hänvisade till konjukturinstitutet som i studier som visar att det skulle skapats fler arbetstillfällen med lägre ingångslöner.

Jag tycker detta var ett hårt angrepp på kommunerna och främst gentemot kommunals medlemmar. Det här visar att Borg tycker vi ska få flera som egentligen inte ska kunnaleva på sin lön.

Det här är i och för sig inte förvånande för Borg har via skattepolitiken ökat klyftorna där spannet mellan de låg och högavlönades disponibla inkomst ökat. Egentligen typisk moderat politik oavsett om det heter de nya eller de gamla moderaterna

SKL kongressen är över.

Av , , Bli först att kommentera 8

SKL kongressen är över. Nu har vi avslutat kongressen som egentligen enbart handlade om val och ett stadgeförändring som gör det möjligt för partierna att utse nya ledamöter om någon slutat.

SKL har många viktiga uppgifter framför sig och löneförhanlingarna är en viktig del. Under dagen gästades vi av Anders Borg och Erik Ullenhag som är integrationsminister. Inget nytt egentligen Borg betonade främst vårt ansvar för välfärden.

För min dek hoppas jag förbundet inte blir en budbärare för regingens politik uatn tar till vara alla kommuners intressen. Vi slåss för självstyret, finanseringsprincipen som innebär att fattar staten beslut som ger kostnadsökningar ska kommunerna ha ersättning för det. Vi vill också ha så lite specialdestinerade bidrag som möjligt. Pengarna i påsen.

Politiker fast för rattfylla. Så ser rubriken…

Av , , 1 kommentar 8

Politiker fast för rattfylla. Så ser rubriken ut på VK, s nättidning. Det är självklart tragiskt för den personen och hans eller hennes familj. Däremot är det många som misstänks till det kommer fram vem personen är.

När vår stadsdirektör körde för fort var det stora rubrikeer och namnet publicerades omecdelbart. Jag vet inte vilka grunder man har för att alla nämndsordförande ännu så länge ska tillhöra den misstänktas skara.

Som ni anar funderar jag över varför man ibland hänger ut folk och i bland inte. Personen i fråga tillhör som nämndsordförande den lokala regeringen där han eller hon bor

Sluta skada de långvarigt sjuka säger läkarna

Av , , 1 kommentar 11

Sluta skada de långvarigt sjuka. Så säger över hundra läkare med tillägget en omänsklig lag. Jag tycker det visar precis som läkarna skriver iSvenska Dagbladet att statsmakten är den som skadar de långvarigt sjuka.

De vittnar om hur patienter hamnat i kläm på grund av den sjukförsäkringsreform som regeringen med Husmark-Persson och regeringen i dess helhet är ansvarig för. Reinfeldt bytte ut henne men med Kristensson är det fortfarande sammalag.

Läkarna skriver också att de tragedier som utspelas bara är toppen på ett isberg och att ytterligare flera tusen kommer att utförsäkras.

Orsakentill att regeringen införde denna hemska sjukförsäkringslag beror på att man skulle minska kostnaderna för att ha råd med skattesänkningar och de största skattesänkningarna till de som tjänar best.

Det kan väl inte vara någon hemlighet att ska man ha balans i budget och sänker skatten minskar intäkterna och man måste skära i kostnaderna. Tänk att regeringen har hjärta att plåga de långtidssjuka på detta sätt

Knakar det i fogarna hos alliansen eller är det bara en vilseledande manöver

Av , , Bli först att kommentera 18

 

Det skakar i alliansen och alla utom moderaterna tycker att det tar för lång tid att förändra sjukförsäkringen, eller som jag tycker rätta till de absolut grövsta misstagen. Den som det går för sakta för är socialförsäkringsminister Ulf Kristensson med de utlovade förbättringarna vad det nu är.
Vi har sett länge hur den moderata sjukförsäkringen ställer människor på bar backe där folk som har allvarliga sjukdomar och inte kan arbeta ställs utan ersättning och folk är helt enkelt utförsäkrade på grund av sjukdom och att de inte kan jobba.
De allianspartier som nu är kritiska är dock ansvariga för gällande försäkring och missnöjet är snarare ett sätt att försöka mildra kritiken
Regeringen har ju valt att sänka skatterna och sjukförsäkringen även om det är en försäkring som löntagarna avstått pengar till kostar mycket pengar, vilket även skattesänkningar gör. Sänks skatterna blir det mindre välfärd och sjukförsäkringen är en del både i välfärden och i kostnaderna. Ska man få ekonomin att gå ihop måste man ju höja skatterna eller skära på något annat ställe om man inte ska hamna i situationen som övriga Europa att budgetunderskottet ökar

Regeringens prognoser är bara prognoser

Av , , Bli först att kommentera 8

Ska regeringens prognoser för jobben hålla krävs det femtusen nya jobb i månaden fram till och med slutet av Kulturhuvudstadsåret, dvs. år 2015 enligt Swedbanks prognoser.

Även om regeringen gör prognoser så finns det inga åtgärder för nya jobb eller en politik som utbildar för de nya jobben.

Regeringen vill fortsätta med skattesänkningar vilket inte skapar fler jobb i den offentliga sektorn. Snarare blir det färre. Försäkringskassan är bara ett exempel där servicetjänster försvinner.

Det skulle behövas mer pengar till kommunerna för att klara volymer i skolan och inom omsorgen, men det behövs också kvalitetshöjningar inom många kommunala områden som t.ex. inom det tekniska området med vägar, cykelbanor, fastighetsunderhåll osv. Listan skulle kunna göras nästan hur lång som helst.

Det skulle ge jobb och välfärd och bevara värdet på fastigheterna. Det finns ett stort underhållsberg. Problemet är att regeringen tror att skattesänkningar är det enda som löser jobbkrisen.

Regeringen skrotar försäkringskassans lokalkontor.

Av , , 1 kommentar 5

Försäkringskassans lokalkontor skrotas. Försäkringskassans lokalkontor ska bort om kassan ska klara ekonomin. Över 100 kontor rör det sig om och självklart försvinner service, men inte i Täby.

Det är självklart att försvinner hundra kontor försvinner service för medborgarna. Det visar också vad jag sagt tidigare att det finns ingen regionalpolitik och trots att alla åtgärder ska ha med just ett regionalpolitiskt tänkande i besluten.

Försäkringskassan ligger under moderaterna medan regionalpolitiken har Maud Olofsson ansvaret för, och någon regionalpolitik har inte funnits med i besluten. 

Det som saknas för att kontoren ska finnas kvar är pengar. Kontoren kostar pengar det är väl en självklarhet och mindre pengar ger färre kontor.

Regeringen har enhälligt valt skattesänkningar före service till medborgrna då försvinner kontor och service och då fär det konsekvenser . Det här är inte svårare att sänks skatterna saknas det pengar till något och försäkringskassans lokalkontor är en del i detta och allt offentligt kostar pengar och skatter är betalningsmedlet.