Maud ring mig, samt döden & pensionsstölden

Av , , Bli först att kommentera 0

Maud Olofsson kritiserade mig tidigare för att jag skrev artiklar och bloggar när jag ville ha fram bra saker. Jag konstaterar att Maud borde ha ringt mig före sina uttalanden igår om byggbranschens, enligt hennes tycke ansvarslösa, agerande för arbetskraftbristen i branschen. Det finns ca 5 % som går arbetslösa men regeringen har förändrat arbetsmarknadspolitiken så dessa gubbar har inte längre någon möjlighet till bredare kompetens då de flesta är kranförare samt mark- och anläggningsbyggare. Det finns inga pengar sen högeralliansen fick makten.

Umeå har ökat utbildningen lite grann men med vånda. Orsaken är att branschen inte har någon möjlighet att ta emot fler lärlingar som efter sina tre år i gymnasiet går och får sin färdigutbildningstid i företagen som omfattar drygt två år. Jag kan tala om för dig Maud att det tar ca fem år att bli byggjobbare med de yrkeskrav branschen ställer på en yrkesarbetare.

Svenska byggjobbare är välutbildade och har mer kompetens. Frågar du mig hur många gubbar det behövts för Botniabanebron över Umeälven så hade det varit minst hälften mot för vad det är idag med utländsk arbetskraft. Vi ska inte lura in en enda ungdom i yrkesutbildning om vi inte kan ge dem den utbildning som branschen kräver. De ungdomar som inte klarar av dessa krav och som inte får rätt utbildning hamnar bara i arbetslöshet och dit ska vi väl inte hamna.

* Döden, döden
Det sägs att så sa Astrid Lindgren när hon ringde sin syster. Samhället fattar en massa beslut som ska minska för tidig och onödig död samt sätter till resurser för att bota sjuka. Vi inför hastighetsbegränsningar, bilbälteslag, cykelhjälmar och massor med trafiklagar.

På område efter område tas olika beslut. Om jag är rätt informerad så är antalet döda i trafiken bara en droppe i havet mot hur många dödsfall som rökningen ger. Rökning är enligt expertisen det som orsakar flest dödsfall. Varför angriper man då inte detta och helt enkelt förbjuder rökningen i vårt land och kanske i hela EU?

Nu är inte jag någon som tror att man löser allt med lagar och jag är själv en gammal rökare som efter konstaterad asbestslunga kallar mig feströkare. Men om vi ska bli trovärdiga i våra försök tror jag att det är viktigt att börja där man får störst effekt och då skulle ett rökförbud troligen ge bäst hälsoeffekt om vi ska tro på den medicinska expertisen.

Menar vi allvar med att vi ska försöka minska antalet dödsfall som sker i onödan då orsakar sannolikt rökning, för lite motion, felaktiga kostvanor fler dödsfall än trafiken. Ett första steg är att alla dessa kampanjer som ska få tillstånd förändrade attityder ska inriktas på detta samt att vi är beredda på att förändra olika lagar. Rökförbudet på restauranger har gjort att den näringen fått en blomstrande tillvaro.

* Pensionsstölden
Fondbolagen plundrar oss på pensionspengarna enligt ett program på TV igår och troligen går pengarna till aktieägarna i fondbolagen. Bankerna tar ut 1,5 % under år ett och på 10 år har man tagit ut 14 % av pengarna och efter 33 år så ca 40 % försvunnit till ägarna av fondbolagen. Odell ger skenet av att vara missnöjd och kritiserar att det varit bristande information. Det är väl bättre att han för en gångs skull gör något så om bara någon kunde tala om för honom hur man gör när något ska göras så vore det bra.

* Regeringspolitiken ett fiasko
Högeralliansen har basunerat ut sina åtgärder som befrielsen på allt och när åtgärderna synats så har det visat sig vara ett fiasko. Nu har vi fått rapporter att jobbsatsningen för invandrare vilket ytterligare är ett sådant. I Sverige har det sedan den 1 juli förmedlats 435 jobb för invandrare. Det har m.a.o. varit mycket väsen för lite ull.

Media, avreglering av spelmarknaden och fjärrvärme

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår ringde VK upp mig eftersom vi inte hade någon presskonferens efter arbetsutskottet. Brodin koncentrerade sig på att handikapprörelsen hade en remiss till ärendet om lokala ordningsstadgan som varit uppe för beslut men som drogs ur ärendelistan då vi ville ha tjänstemän närvarande som kunde förklara skillnader mellan olika regler samt om det var en fråga för ordningsstadgan eller inte.

När det gäller cykling efter Kungsgatan som handikapprörelsen påpekat i remissen är detta inte en fråga för lokala ordningsstadgan utan en lokal trafikföreskrift vilket tekniska nämnden beslutar om. Hela artikeln präglas av att cykelförbud eller inte är en fråga för lokala ordningsstadgan. Citaten från remissen bygger också på detta. VK bör rätta till detta och säga som det är för jag tror t.o.m. att om man läser hela materialet så finns det beskrivet där. Det är också fel att ärendet om cykling efter Kungsgatan skulle behandlas igår eftersom cykling där inte tillhör lokala ordningsstadgan. Jag tror inte VK riktigt lyssnade på vad jag sa och varför frågan drogs ur.

* Kampen mot avreglering
Den samlade travrörelsen i Europa agerar nu kraftfullt mot avregleringen av spelmarknaden som diskuterats. Svaret på detta är mycket enkelt då en avreglering är ett dödshot mot hästnäringen och man kämpar alltid för att överleva. Prispengar och pengar generellt till travsporten kommer från spelet och precis som i Sverige beror det på hur mycket spel som sker via ATG vilket bestämmer hur stora prissummorna blir.

I Europa sysselsätts ca 200 000 människor inom hästsporten och dessa jobb kommer sannolikt att försvinna till stösta del då få kommer att kunna syssla med travsport om det inte finns några prispengar. De borde egentligen vara högre redan idag för de prispengar som finns gör att sporten hålls vid liv, även om en majoritet av hästägarna har svårt att få intäkterna att täcka kostnaderna.

Hästnäringen har stor betydelse för att bibehålla det öppna landskapet men faller spelmonopolet behöver vi inte bry oss om några områden för hästnäringen i översynen av översiktsplanen. Moderaterna har sagt nej till spelmonopolet och jag tror även att kd och fp är inne på samma linje. Då tvingas centern ner på knä samtidigt som trav och galoppsporten får ha begravning.

* Busstaxor
Busstaxorna diskuteras ofta trots att det är mycket billigt att åka buss om man jämför med andra sätt att ta sig fram förutom med gång eller cyklel. I Umeå har taxorna legat i stort sett stilla sedan 2004. Däremot har det införts ungdomsrabatter samt att gränsen för ungdomsrabatter har höjts.

Man ska också samordna taxorna med länstrafiken vilket innebär att ett årskort kommer att införas. Dock har drivmedelskostnaderna ökat, samt att lönerna har ökat för de anställda men det gäller ju även för resenärerna. Glädjande är att vi haft en resandeuppgång men den täcker dessvärre inte kostnadsökningen samtidigt som man har haft andra problem t.ex. med biljettmaskiner som inte har fungerat och kostnader för förstärkningstrafik. Den har dock inte behövts vilket upptäckts med egna kontroller.

* Fjärrvärme
Förändringar i regler och utsläppsrätter gör att kostnaderna för bränsle till fjärrvärmeanläggningar ökar, vilket kommer att tvinga fram högre priser. Det är deponiskatter som gett ökade kostnader och troligen även andra skatter. Torv som bränsle kommer inte att kunna användas då den blir för dyr då den omfattas av handel med utsläppsrätter.

Spillvärmen från Obbola som varit miljövänlig energi blir också olönsam då det blir elskatt på elpannor som spillvärmen är beroende av. Det mesta av fördyringen på fjärrvärme är således föranlett av politiska beslut och ansvarig för energipolitiken är Maud Olofsson, även om hon kanske skyller detta på andra men det är undanflykter. Om man orkar med denna djungel så går det att läsa att när och vem som tagit besluten samt vem som är ansvarig. Det kan inte skyllas på EU.

Vårdnadsbidraget – en kvinnofälla, luftmiljö och mer om demokrati i Storuman

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår var Anders Sellström (kd) heltänd när motionen om vårdnadsbidrag var uppe i kommunfullmäktige som en gemensam motion från alliansen. Det har varit och är kd:s viktigaste fråga att få till ett system med 3000 i månaden för att kvinnan ska stanna hemma och ta hand om baren. Jag ska inte upprepa alla de argument som hela tiden funnits för att avslå motionen. Däremot kan jag till min glädje konstatera att 4 av 5 folkpartister gick emot vårdnadsbidraget. Det är självklart glädjande att folkpartisterna på lokal nivå står emot partipiskan och röstar efter sin övertygelse. Dessutom är Marianne Normark gruppledare för folkpartiet i landstinget. Däremot gick inte Maria Brömster mot partiet vid riksdagsbehandlingen utan då ven partipiskan. Det är klart och tydligt att detta var en eftergift för kd och att detta egentligen är det enda kd fått ut i regeringsställning samtidigt är det nog framförallt folkpartiet som fick vara förlorare i den här frågan på nationell nivå. Jag kan också konstatera att moderaterna mera pliktskyldigast röstade för vårdnadsbidraget och det var inte var med någon större entusiasm man gjorde det.

* Miljöproblemen i centrum
Det finns partier som vänstern och miljöpartiet där det inte går att få förståelse för att det är nya vägar som måste till om vi ska få en renare luft. De tror inte ett dugg på all kunskap som finns utan vet bättre än alla lärda. Men samtidigt som de röstade för att införa gratis parkering för miljöbilar vill de också kraftigt höja parkeringsavgifterna. De verkar inte se att etanol och miljöbilar, ja alla fordon som har förbränningsmotorer, bidrar till problemen med luftmiljön. Det enda som hjälper är att folk tänker till. I Umeå är det relativt korta avstånd och man kommer fram på kort tid fram till nästan alla arbetsplatser om man cyklar eller går. Detta plus nya vägar ger en bättre miljö och dessutom bättre hälsa.

* Utrensningen i miljöpartiet
Det framgick också igår med all tydlighet att utrensningarna och utfrysningarna i miljöpartiet fortsätter. Det har varit ovanligt tyst i media och lite analyser av den personkult med Alireza och Jabar Amin i bakgrunden bedriver. Miljöpartiet i Umeå har numera blivit klanen Amin än ett parti och alla som inte går i deras fotspår fryses ut. Vi har kunnat följa detta sedan kupperna började när de hade sina nomineringar och hur man skrev in familjemedlemmar för att gå och rösta enligt klanens order.

* Revolutionärer
Det är nästan samma med Trotskijklanen i offensiv. Hur de finansierar sin partiverksamhet har ingen kommit åt och granskat. Inte heller hur deras ledare lever på löner som inte är en millimeter i närheten av vad kollektivavtal ger. Stämmer det som tidigare redovisats så ligger de långt under existensminimum. Jag är lite förvånad över att det finns människor som röstar på ett parti med en sådan struktur. Ett parti som vill ha den ständiga revolutionen, ett totalitärt parti eller rättare sagt en sekt som styrs av en inre kärna och som inte tål att någon verksamhet drivs och ägs av privatpersoner. Själva går de inte ut och talar om helheten i sin politik och vilket samhälle de skulle vilja ha om de fick bestämma. Den kommunistiska ideologin ska inte ha någon bevarandestämpel på sig av någon länsantikvarie för vi får väl för folkets skull hoppas att kommunismens tid är över en gång för alla.

* Mer om demokrati i Storuman
Ser att kommunalrådet i Storuman tycker att jag tar i om alliansen samarbetar med avhopparna i kommunen efter gårdagens blogg. För mig handlar det inte om att lägga mig i Storumanpolitiken utan att slåss för demokratin. Som jag tidigare skrivit har vi partival med personvalsinslag. Det innebär att de som lämnar ett parti och inte lämnar uppdragen för det parti man blivit invald på har gjort ett bedrägeri mot väljarna. Demokratin ska man vara rädd om då det alltid finns antidemokratiska krafter. Sitter utbrytarna kvar och leder skolan så sker ett organiserat samarbete. Gunnar Åström säger att man sköter sig själva och det får man göra. Men för mig är alltid kampen för demokrati överordnad olika samarbetsprojekt.

Kommunfullmäktige och flum i Storuman

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har vi månadens traditionella fullmäktige. Det går att lyssna på via webben, gå in på umea.se så hittar ni länken. Det går också bra att titta förbi på biblioteket där vi håller till. Risken finns att dagens fullmäktige blir långt då det är många motioner och interpellationer. Av vana brukar det vara många som vill vara med och debattera även om man inte har något nytt att tillföra. Min förhoppning som alltid är att ordförande slår klubban i bordet när man börjar fara utanför ämnet. För när det gäller innehållet så tror jag inte det är några beslut som kommer att förändras av dagens argument. Så är det för alla partier då man har sina gruppmöten dagen före kommunstyrelsen och det är då partierna ta ställning.

När det gäller några av de frågor som kommer upp på dagens fullmäktige så vill vi socialdemokrater självklart inte införa kvinnofällan vårdnadsbidrag, det säger vi nej till. Vi tycker inte heller att det ligger i den kommunala kompetensen att erhålla "starta eget" kurser. Likaså tror vi inte på ett system med gratis kollektivtrafik enbart de dagar man riskerar att komma över luftkvalitetsnormen.

* Flummet i Storuman
Nu får vi se vad som händer när flera vänsterpartister i Storuman hoppat av. Självklart ska man nu bort från regeringsställningen i kommunen för Westman är väl ordförande i skolstyrelsen och högeralliansen har ett samarbete med vänstern. I Sverige har vi partival med personvalsinslag och det bör lagstiftningen se till så att lagarna följs, samt innebär att den som byter parti eller lämnar det parti man röstats in på ska tvingas sluta sitt uppdrag med automatik.

Vi har ett samarbete med Storumans kommun bland annat genom E12 alliansen och föreningen Blå vägen. Ska detta samarbete bestå så förväntar vi oss att ingen av de styrande sitter och har ett samarbete med folk som hotar demokratin och lurar väljarna.

* Renmarkstorget
Det torget är ingen större upplevelse att se och det har aldrig varit ett torg med liv och rörelse. När vi tidigare tittade lite på staden med snöhätta med fleras förslag var ett vanligt argument att torgen var alldeles för stora och ödsliga. Det går inte att göra annat än att hålla med och det kanske är dags att fundera över vilken typ av byggnad som skulle kunna passa in samt bygga något på. Vi kan inte ha det som nu i framtiden.

Vackert väder, äntligen – äntligen och hot i media

Av , , Bli först att kommentera 0

* Det kan inte vara vackrare än idag
Jag befinner mig i barndomshemmet i Långvattnet denna helg. Idag är det minus 10 grader kallt ute, det är gott om snö som är så vit och ren helt utan smuts, samt en sol som skiner från en klarblå himmel. Fåglarna sitter alldeles fullt i träden och skalar hamp och solrosfrön som jag tillhandahåller dem med glädje, även om det kostar en hel del för en hel vinter. Men det är värt vartenda öre. Tyvärr har jag ingen kamera med mig så att jag kan visa er hur vackert det är ute men ni får blunda och föreställa er.

* Äntligen, äntligen
Så brukade Gert Fylking ropa när nobelpriset i litteratur bruka offentliggöras. Jag säger det idag av en helt annan anledning och det är vad fiskeriverkets chef skrivit på DN debatt. Han säger att EU:s ministerrådsbeslut strider mot den biologiska rådgivningen och att verket ska arbeta aktivt för att minska den svenska fiskeflottan, men även jobba för fiskestopp under lekperioder. Helt i linje med vad jag skrivit tidigare på bloggen.

Jag hoppas verkligen att myndigheten har den befogenheten för annars är jag tveksam om de får igenom sin vilja. Den svenske jordbruksministern har ju inte fört fram tankar åt det hållet. Det är ett viktigt steg om vi inte ska plundra och utrota bland annat torsken, men generellt bör man nog vidta åtgärder mot fiske under lekperioderna. Det får ske även om det går ut över löjrommen och sikrommen för de delikatesserna kan vila från borden ett par år.

* Hot i media
Igår lördag hade Skellefteå AIK:s sportchef fått nog av hoten som publicerats på Norra Västerbottens nättidning. Jag tycker det är uselt av tidningen att publicera sånt och tidningen borde själva polisanmäla detta men de verkade inte vara speciellt ångerfulla. De nöjde sig med att ta bort inläggen men saknade samtidigt det fria ordet. Det var fruktansvärt skamligt och jag tycker att Peo Larsson egentligen borde anmäla tidningen och den ansvarige utgivaren. Det har gått alldeles för långt när en tidning publicerar hot mot människor även om det är Skellefteå hockeys ledare.

Per Nuder och internt skvaller, samt den gångna veckan i korthet

Av , , Bli först att kommentera 0

I veckan har det varit en hel del spekulationer runt Per Nuder. Idag säger han i DN att någon i partikansliet läckt uppgifterna om hans samtal med Mona Sahlin. Det skulle i och för sig inte förvåna mig för ibland verkar det läcka om många saker i interna partiangelägenheter. Och så fort det kommer ut är det alltid en massa folk som villigt springer till media för att få se sig citerad i media och på bloggar sätter också diskussionen i gång med ros och ris. För mig syns det ha formats en konstig kultur i både riksdagsgrupp och delvis partistyrelsen.

Men Mona och Per borde väl veta vilka som har haft kännedom om diskussionerna och båda sitter ju i VU så det är väl att ta bort skvallerbyttorna. Ska för en gångs skull citera en gammal kommunistisk partiledare och säga ’någon djävla ordning får det vara i partiet".

Ska ägna resten av bloggen åt några korta reflektioner över den gångna veckan.

* Oroligheter och vissa kommuners agerande
Förra helgen var det oroligt i Åsele då en grupp flyktingar enligt uppgift var de som slog sönder en pizzeria i Åsele då de inte fick köpa öl. I slutet av denna vecka har det varit slagsmål mellan olika invandrargrupper på Östra gymnasiet i Umeå. Jag har tidigare kritiserat kommuner som tar emot ensamkommande flyktingar för att sedan skicka de vidare till Umeå och på så sätt tjäna pengar på flyktingpolitiken. Det är självklart svårt att veta vad oroligheterna beror på men många har flytt från platser som enbart haft våld som kultur i sitt leverne och det bevisar att vi alltid måste motarbeta allt som har med våld att göra.

* Opinionsundersökningar
Det kan väl inte vara förvånande för en enda person att kd skulle rasa i dessa undersökningar. Sveken om fastighetsskatt, ett nej till högre bensinskatt som sedan blev ett ja, vårdnadsbidrag som en kvinnofråga, samt synen på homosexuella. Sammantaget tycker jag ändå de har klarat sig bra med en politik som är så ute ur tiden.

* Torskar
Nu kommer krav på bojkott av att köpa torsk då den är utrotningshotad. Visst kan det var en åtgärd men risken finns att den fångade torsken går till djurfoder. Detta är en sak för den svenska regeringen och EU att fatta beslut om samt ta ansvar för. Här får inte fiskenäringen styra då de inte inser vad som sker.

* Försvunnet bagage
I veckan har det vistats hur mycket bagage som försvinner, en kostnad som vi får stå via våra försäkringar. Väskorna lämnas in i ett slutet system och endera stjäls de där eller så sker det på bandet när bagaget ska hämtas ut. Det kan inte vara annat än stöld någonstans under den resan. Sånt är enkelt att fixa genom ett utlämnigssystem som i garderober på restauranger. Det måste vara billigare än att alla får stå kostnaden på sina försäkringar då allt ändå ska betalas.

* Utsläpp
Det är klart att det sker en hel del onödiga utsläpp från flyget men vi är många som inte har andra alternativ. Jag fattar inte varför det med dagens teknik ska behöva cirkulera flygplan över Arlanda i väntan på landning. De borde väl vara enkelt att med den avancerade tekniken få planen att dra ned på farten tidigare och därmed släppa ut mindre och ändå kunna landa på samma tid som nu efter att ha cirkulerat runt.

Det ekonomiska läget, avdragsförsök och förbjudandet av dubbdäck m.m.

Av , , 1 kommentar 0

* Minskad tillväxt
Tillväxten avtar och regeringen kommer nog att skriva ner prognoserna för nästa år, vilket gör det extra viktigt att hålla ekonomin i ordning. Annars riskerar vi att få urholkade finanser och då kommer högerregeringen att ytterligare försämra välfärden. I kommunerna minskar dessutom skatteintäkterna vilket inte känns bra. Jobbavdraget som regeringen införde har inte heller medfört att folk arbetat mer utan de som har bäst ekonomi har istället kunnat vara mera ledig. Att gynna de som har det bäst är klassisk gammaldags högerpolitik.

* Fp:s skatteexpert
Man blir förvånad när man läser text-tv och ser att folkpartiets skatteexpert yrkat på avdrag för soduko och cykellås. Nu fick han nej för dessa avdrag och några till. Visst får man yrka avdrag för olika saker för inkomsternas förvärvande och nog kan man ibland fundera över skatteverkets tolkningar men inte har då jag med den kunskap jag har om skattelagstiftningen kunnat tro att sällskapsspel är avdragsgilla. För i så fall skulle man kunna hävda att lotto, trav och andra spel också utgör sällskapsspel för många. Vad ska man egentligen tro om sånt omdöme?

* Vägverket bör tänka sig för
Enligt uppgift så vill Vägverket förbjuda dubbdäck. Jag tror inte det är rätt väg att gå för oss norrlänningar då man har svårt att hålla vägarna i bra skick, särskilt med tanke på den väderlek som varit med blixthalka på slutet. Jag tror därför trots allt att dubbdäcken är säkrare.

* Umeå som modell
Igår var jag i källaren på Dragonskolan och tittade på Folke Hübinettes modell av gamla Umeå. Ett fantastiskt arbete som borde dokumenteras och sparas för visningar. En del av hans arbete finns även ute på Norrbyskärs museum och handlar självklart om hur Norrbyskär såg ut under Kempeeran och det speciella samhälle som fanns där. Man känner väl igen sig från de byggnader som fanns kvar i slutet på 50-talet, och det blir lite nostalgi.

* Stadshusentrén
Under öppet stadshus och även igår blev jag påmind om att entrén vid gamla vaktstugorna in till stadshuset liknar skylten över Auschwitz. Det har jag även bloggat om tidigare. Folk har kommit fram och är illa berörda och jag hoppas verkligen att entrén kan göras om och att skylten försvinner. Jag har egentligen den uppfattningen att detta bör vara huvudentré in till stadshuset vilket det inte är idag. Visserligen går det inte ha utfart där men infart borde gå. Dagens infarter sker på sidogatorna.

* Att motionera
Stavgångsmotionen har blivit lidande p.g.a. vädret som varit lite besvärligt på slutet då det varit halkigt, blött och allmänt otrevligt. Men det får inte hindra att man motionerar och för mig har det istället blivit inomhus på en motionscykel. Det går också bra då man samtidigt kan se på TV. Det är inte lika skönt som att vara ute och gå men man brukar ju säga att motionera bör man annars dör man. Vi måste alla ta ett eget ansvar för vår hälsa för ingen annan kommer att göra det åt oss. Gör vi det tror jag med bestämdhet att vi blir friskare och då slipper landstiget spara pengar.

Företagsbesök däribland på klamydia.se

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår var vi ute med näringslivsutskottet på de månatliga företagsbesöken i kommunen. Vi började på Uminova innovation där de framtida högteknologiska företagen kan ta sin början. Uminova innovation är en inkubator. Men jag är övertygad att om det fanns mera pengar så skulle resultaten bli ännu bättre och att nya pengar skulle vara väl använda pengar. Här borde staten satsa mera resurser för att lyfta nyföretagandet samt att man skulle få ut mera av alla idéer som finns på t.ex. Umeå universitet. Ett universitet som står sig bra i konkurrensen.

* Klamydia.se
Det är varumärket på ett företag som heter Karlsson & Novak Medical AB som specialiserat sig på klamydiatester där man vid misstanke inte behöver gå till läkare första gången. Det har säkert sparat 2 till 3 miljoner kronor för landstinget i Västerbotten, pengar som förhoppningsvis omprioriterats till annat. Några landsting till köper tjänsten men det är obegripligt att inte alla gör det. De andra landstingen tror kanske att de är bättre på att göra detta själva vilket de inte är. jag tror Sverige skulle spara mycket pengar på detta. Metoden har också medfört att testerna blivit mera jämställda då även grabbarna testar sig, vilket är viktigt om smittspridningen ska kunna stoppas då det har kommit rapporter om att klamydia har ökat.

* Bättre patientinformation
Detta skulle sannolikt också spara stora pengar samtidigt som det gör patienterna mer införstådda om vad som väntar vid en operation. Det företag som visade denna nya sorts teknik hette Megra Studio och drivs av en kirurg i Umeå, än så länge i inkubatorn. Jag hoppas verkligen att landstinget blir först i Sverige med att använda sig av detta vilket med största sannolikhet torde ge minskade kostnader. Offentliga organ måste vara ett område där nya idéer kan prövas samtidigt som det kan ge framtida tjänsteföretag en marknad.

* Koldioxidproblemet
Utskottet fick också information från ett företag som ser ut att kunna lösa koldioxidproblemet då detta görs till biogas och därmed drivmedel. Företaget heter Ermigen och idén riktar sig främst till avloppsrening och värmeverk. Vi får hoppas att idén är genomförbar då det skulle bidra till att klara EU:s krav på minskade utsläpp från reningsverken.

* Nära ögat
Utskottet besökte också Bio resonator som utvecklar instrument för mätning av tryck i ögat, vilket skulle kunna utvecklas till att mäta tryck i andra organ. Metoden ger bättre underlag för effektiva och bra operationer. Dagen avslutades hos Likvor som mäter tryck i hjärnan. Däremot känns det knepigt att det inte (i alla fall i dagsläget) finns företag som kan tillverka de framtagna produkterna i vårt län sedan GE Helthcare enbart tillverkar åt sig själv. Däremot visar alla dessa exempel på att det kommer nya idéer och nya företag från universitetet samt den forskning som pågår där.

*Björklöven slog ut tidigt
I år slog Björklöven verkligen ut tidigt. Man kan inte säga annat efter deras match mot Leksand igår kväll. Det var en jättebra match med bra spel och dessutom var den schysst samt att Löven vann. En bidragande orsak var självklart Tobias Lundströms storspel men hela laget ska berömmas för det består av mer än bara en målvakt. Enda smolken i bägaren var att man inte gjorde mål när man spelade 5 mot 3. Det visar sig också att det är rätt att satsa på unga spelare och här har hela hockey-Sverige ett ansvar med Löven som förebild. Träffade på Curre Lundmark under periodpauserna och han var mycket imponerad av Löven som lag. Så grattis Löven till gårdagens match men glöm inte att ni måste göra om samma sak i flera matcher om ni ska gå direkt till kvalserien.

Etanolbluffen en verklighet och att lura väljare är bedrägeri

Av , , 4 kommentarer 0

I Umeå kommun vill de andra partierna förutom socialdemokraterna och folkpartiet subventionera parkering för bilar med etanol. Men denna bluff kommer mer och mer i dagen och har lurat mycket folk med miljöintresse på felaktig sätt. Jag läste en mycket intressant artikel igår av Aftonbladets klimatjournalist och jag erkänner att jag var på väg in i fällan. Men med de nya kunskaper som kommit fram när etanolfanatikerna synats av andra experter har jag omprövat min inställning.

Etanol skulle rädda världen från klimatpåverkan men blir istället döden för många och enligt en FN-rapportör är biobränslen ett brott mot mänskligheten. Drastiskt sagt; kör du på etanol så dödar du fattiga barn. Vete och majs stiger i pris då dessa varor köps upp av etanoltillverkare med resultatet av att priset på mat ökar vilket skapat kravaller i flera stora länder.

Jag har i tidigare bloggar kommenterat vad reportaget påpekar; att rika länderna som har råd att köpa drivmedel tillverkade av matgrödor kommer att påverka priset på mat. Det stiger vilket medför att två tredjedelar av världens befolkning befaras svälta ännu mera än vad de gör idag.

Jag hoppas därför att alla som är beslutsfattare på lokal, regional, nationell och internationell nivå vågar ta sitt ansvar och inte försätta stora delar av världen i svält för att vi ska få köra bil.

Enligt samma artikel så säger forskare vid Smithsonian Institute att alla biobränslen som görs av majs, sockerrör och soja är dåliga för att de sliter på miljö och människor.

De flesta forskare jag har läst undersökningar av på senare tid och även här i Umeå har ungefär samma slutsatser. Däremot delar inte Gröna bilister den slutsatsen och då faller man på deras ranking, en organisation som tyvärr verkar ha svårt att ta till sig av ny kunskap. Det har även vår egen organisation Bio Fuel Region. Det går inte att bara tänka på bilen som många har gjort under lång tid och det är bokstavligen livsfarligt att falla i en ny fallucka när bensin blir dyrare. Att gå över till drivmedel som dödar människor av svält är inte lösningen på drivmedelsproblematiken.

Idag finns i stort sett endast etanol som är producerad av livsmedel. De som subventionerar etanolbilar och parkeringar för dessa måste nog läsa på vad som de nya kunskaperna har gett för information. Sätt ett dödskallemärke på etanol och det är en produkt som aldrig kommer att bli rättvisemärkt. När det gäller den beslutade miljöbilpoolen i Umeå gäller nu att tekniska nämnden tänker rätt.

* Att lura väljare är bedrägeri
Så har det hänt igen. Några ledamöter hoppar av det parti man blivit invalda på och ska istället bilda nytt. Självklart ska denna möjlighet finnas men till nästa val ska de tvingas avsäga sig sitt nuvarande uppdrag. I Storumans kommun har några vänsterpartister hoppat av från partiet, men de tänker lura väljarna genom att sitta kvar på uppdragen.

Dessa personer tror tydligen att de är invalda på personröster vilket inte är fallet då vi i Sverige har partival med personvalsinslag. De har skrivit under att de ska representera vänstern men hoppar av och bildar eget vilket dom självklart kan göra men inför nästa val.

Det är dags att vi får en ny lagstiftning som tvingar personer som byter parti eller lämnar det parti man blivit invald på att avsäga sig uppdraget. Detta är ett bedrägligt beteende mot väljarna och visst förväntar vi oss att den allians som styr Storuman ställer personerna i fråga så långt ifrån makten som möjligt. Ett annat lagförslag skulle vara att vi i kommunerna kunde hålla nyval när sådant här sker.

Är planeringen gjord för hemmafruar? och världsekonomin i dallring

Av , , Bli först att kommentera 0

Hur bostäder, bostadsområden och handeln planeras kan man fundera över. Detsamma gäller hur utbildningen för arkitekter och planerare ändrats då samhället förändrats. Idag arbetar i de allra flesta fall båda i en familj. Men det syns som om planeringen ibland går ut på att det är mammorna som är hemma med barnen.

Barnen är idag den största delen av sin tid på dagis och de ytor som skapas inne i bostadsområdena med lekytor och annat nyttjas sällan. Gårdarna är inte mötesplatser på samma sätt som förut, i alla fall inte för de mindre barnen, och många gånger är nog dagistomten bättre då den är mer välplanerad och en mer fungerande mötesplats än den egna gården.

Parkeringar både i centrala lägen och i bostadsområden är trånga när man kommer med barn, barnvagn och varor från butiken. Att ha full ordning på barnen så att de inte öppnar bildörren så att det blir skador på en andra bilar är en utmaning. Likadant är det på bostadsparkeringarna.

Det framstår fortfarande som om utomhusmiljön och parkeringarna är gjorda för hemmafruar som tar en promenad till butiken i närområdet med barnvagnen och har barnet ute på gården vissa tider av dagen. Det här är endast två exempel där det ibland känns som om detaljerna i planeringen är gjorda för hemmafruar och skulle man syna detta finns säkert andra liknande planeringsmissar.

* Mer om planeringstankar?
Just nu håller vi på att planera för att bebygga Ön men när man pratar med planerare så finns det få nytänkare. Det handlar om byggandets karaktär och höjd till så många bilplatser som möjligt. Nog hade i alla fall jag väntat mig lite nyare idéer för hur man tar sig till och från Ön utan att bara bygga nya broar för bilar och/eller kollektivtrafik.

Jag tror själv att t.ex. en inglasad gång- och cykelväg med rullbanor som man kan ställa sig på om man inte vill gå och/eller små miljövänliga fordon, förhoppningsvis eldrivna, som man kan ta sig in till centrum. All kollektivtrafik borde vara attraktiv men några nya djärva grepp som dessutom är billiga och resurssnåla har vi inte hört talas om.

* Världsekonomi i dallring
Just nu rasar börserna världen runt och man tror att det beror på situationen framförallt i USA. Bankerna har lånat ut pengar till byggande av bostäder för folk som inte har ekonomi för detta och som inte klarar av att betala lånen. Förväntningarna och tron på att ekonomin ska rulla på i samma takt som tidigare har även denna gång varit överdrivna.

Folk blir aktieägare och t.o.m. lånar till aktier och när kurserna faller så tvingas många sälja till förlust. Då är det bara de som har det gott ställt som har råd att köpa till mycket låga priser. De vet nämligen att de vid nästa uppgång kan sälja igen och köpa tillbaka vid nästkommande nedgång.

Men jag är förundrad över den tilltro som finns till USA som alltid har haft svårt att få utgifter och inkomster att gå ihop. I USA har skattesänkningar, låga statliga utgifter och ett omfattande konsumtionssamhället i form av varor varit viktigt, dock inte konsumtion av välfärdstjänster. Dessutom går alldeles för mycket pengar till militären och krig runt om i världen. Sånt kostar pengar.