Jobbpolitiken den får tummen ner. Inte helt…

Av , , 1 kommentar 11

Jobbpolitiken den får tummen ner. Inte helt oväntat får regeringens jobbpolitik kritik av de som arbetar med den dagligen nämligen arbetsförmedlarna.

Jobb och utvecklingsgarantin räcker inte till för de som är långtidsarbetslösa tycker en stor del av förmedlarna. Insatserna kommer igång för sent och har för dålig kvalité. De skulle även vilja erbjuda mer arbetsmarknadsutbildning

Den här regeringen har helt misslyckats med jobbpolitiken och främst är det våra ungdomar som har det värst med massarbetslöshet. Det finns även brist på folk inom många områden men utan utbildning hår det inte att tillgodose dessa brister.

Det behövs en ny regering och en ny politik om man ska komma tillrätta med bristen på arbetskraft och råda bot på arbetslösheten

Media granskar aldrig kommunistiska sekter, varför ?

Av , , 13 kommentarer 50

Kommunistsekten Arbetarpartiet Socialisterna eller Jan Hägglund har styrt den sekten sedan 70 talet. Hans parti vad det nu heter tillhör de revolutionära kommunisterna som tror på Trotskij (mer kan du läsa under denna länk) och det har synts i Umeå. De försökte infiltrera vårt parti för att skapa en revolution men misslyckades och kastades ut i mitten på 70 talet ur SSU.

När den fria nomineringsrätten fanns gick de ut med sina namn under namnet Socialdemokraterna och då manipulerade man väljarna genom att de skrev på valsedlarna att det var en Socialdemokratisk valsedel och sedan satte man två namn överst på valsedeln som var socialdemokrater, resten sina egna  och lurade därmed väljarna.

Den möjligheten är numera borta enligt de svenska vallagarna och när det hände blev de Offensiv. Tyvärr har media haft lite svårt att se vilka de egentligen är.
Nu har de överklagat detaljplanen som Kommunfullmäktige antagit om vart Ikea ska ligga och påstår eller ljuger om processen.

De verkar ha glömt att i kommunala sammanhang har inte en ensam politiker rätt att fatta beslut själv förutom i enskillda ärenden inom socialtjänsten om omhändertagande av barn.

De säger att de vill ha IKEA på annan plats men den platsen finns inte för IKEA. Det innebär att de inte vill ha IKEA till Umeå.  De har hållit på  desinformation om allt, som de  sysslat med ända sedan början av 1900 talet i Ryssland, Jan Hägglund är en revolutionär kommunist som genom sitt sätt att arbeta vill skapa oro i samhället för att efter detta steg starta den väpnande revolutionen.

Jag har varit och är förvånad över att media ännu inte i dag granskat de grundidéer som denna sekt står för och allt de gör har ett enda syfte, den kommunistiska revolutionen i Sverige. Däremot vill de inte ha IKEA och det kan jag väl acceptera men säg inte något annat.
 

Ännu mer förvånad över  är jag att det finns folk som vill ha det samhälle som de förespråkar, men de kanske inte har blivit upplyst om vad de egentligen står för. Jag frågar bara vad har jJan Hägglund haft för inskomst som han har kunnit leva av, vet media detta

Regeringen har förstört sjukförsäkringen….

Av , , Bli först att kommentera 16

Regeringen har förstört sjukförsäkringen. Det blir bara färre och färre som får 80 % av lönnen när blir sjuk. Detta trots att man i löneförhandligar avstått löneutrymme för att ha en försäkring mot inkomstförlust vid sjukdom.

Det här har inneburit att många tvingats ta egna tilläggsförsäkringar endera själva eller att facket tecknat kollektiva försäkringar för sina medlemmar. Man har hyror och andra fasta utgifter även vid sjukdom så visst behövs en sjukförsäkring värd namnet.

Självklart ska 80 % kunna ha 80 % av lönen när man blir sjuk för att slippa gå från hus och hem om man blir sjuk. Därför måste taket i sjukförsäkringen höjas men det gör inte denna högerregering. Dessutom har de mage att kalla försäkringen bidrag. En försäkring man betalt.

Det här är en av de smygande åtgärderna som den här regeringen genomfört i sin systemförändring för att slakta välfärdspolitiken och öka orättvisorna och klyftorna i samhället. Gammal klassisk högerpolitik handlar det om i ny förpackning

Förtroendet för regeringen sjunker. 2010…

Av , , Bli först att kommentera 12

Förtroendet för regeringen sjunker. 2010 tyckte 59 % att regeringen Reinfeldt gjorde ett bra jobb. Redan hösten i fjol hade det sjunkit till 39 % och resultatet kommer från Som institutet vid Göteborgs universitet. Hand i hand sjunker även Kungahusets förtroende.

Jag själv har varit förvånad över det höga förtroendet som regeringen har haft för de har inte gjort speciellt mycket. De har undan för undan dragit ner på välfärden och den generella välfärdspolitiken har man tagit död på.

De som redan har det bra har fått det ännu bättre och samtidigt råder det massarbetslöshet. Jag har sagt det förut och säger det igen att det beror till viss del att media har varit regeringens lyckliga budbärare och aldrig granskat det man gjort men till slut genomskådar folket regeringen

KD får vänta tills vi får en sosseregering….

Av , , 1 kommentar 14

KD får vänta tills vi får en sosseregering. KD vill att det inom länet ska bildas en regionkommun och att därmed region Västerbotten läggs ner och att landstinget därmed får överta det regionala utvecklingsansvaret.

En dum och mycket dålig lösning och om detta kommer inte Umeå att bidra till. Vi har ju sett att Kristdemokraterna vill skära på den regionala utvecklingen och minska anslagen till detta och även i stort sett slakta kulturen. Vi vill även i fortsättningen satsa på kultur och även mera på kollektivtrafik så det vore förödande för Umeå och vår utveckling. Ingen regionkommun bara inom länet.

Varför det inte bildats några större regioner som samtidigt blir ansvariga för sjukvården beror på att moderaterna inte lyft ett finger. Men det är nödvändigt om vi ska klara sjukvården i Norrland att det görs en region av de fyra nordligaste länen. Det är regeringen som tillsammans är ansvariga för att inget skett i regionfrågan och i den ingår Kristdemokraterna

Nu får vi verkligen hoppas att det blir regeringsskifte för då återkommer regionfrågan. KD får vänta tills vi bytt regering då blir det regionkommuner. Det vore på sin plats att man även stimulerade till kommunsammanslagningar. Det är ett enormt slöseri med så många kommuner som är så små och bara blir mindre

Är moderaterna ute och cyklar. Man undrar…

Av , , Bli först att kommentera 12

Är moderaterna ute och cyklar. Man undrar vad som sker i den Svenska högerregeringen. Är det en moderat enmansföreställning eller vad.

Moderaternas partisekreterare gjorde ett utspel att man skulle bilda en ny byråkrati genom att inrätta en myndighet som ska granska äldreboenden.

Dagarna efteråt sa man från Kristdemokraterna att detta är redan är på gång. Tjänsten som generaldirektör sas redan vara utlyst och ansökningstiden hade gått ut. KD,s partisekreterare tycker att moderaternas borde vara mer insatt i vad regeringen gör.

Det kan man väl tycka vore på sin plats. Göran Hägglund hade varit ute på twitter och varit riktigt spydig. Nu backar moderaterna även om de är störst bland alliansen och den nye partisekreteraren känner sig säkert jagad av Reinfeldt även om det har varit svårt att se att Kent Persson som är M,s partisekreterare varit någon valvinnare

Lotsar som inte lotsar flyktingar rätt….

Av , , Bli först att kommentera 9

Lotsar som inte lotsar flyktingar rätt. Regeringen har varit allt annat än framgångsrik i sin sysselsättningspolitik. Regeringen införde etableringslotsar för nyanlända flyktingar. Nu får den reformen tummen ner av statskontoret

En arbetsförmedlare, en så kallad
etableringslots, skulle vara den
främsta kontakten för den nyanlända när stat och arbetsförmedling tog över ansvaret från kommunerna.

Men i verkligheten sysslar de mest med socialt stöd, enligt Dagens Nyheter. Bara fyra procent av dem som hittills varit inskrivna i etableringsreformen har fått jobb.

4 % har alltså fått jobb och då kan man inte säga annat än att det är ett fjasko som regeringen infört.

Inlandets framtid mörkare än många tror….

Av , , 4 kommentarer 21

Inlandets framtid mörkare än många tror. Jag har i bloggar kritiserat alliansen där försöker vinna kortsiktiga poänger på att stötta en folkomröstning som rör en liten nedskärning inom landstinget.

Jag är också helt övertygad om att det kommer att krävas kommunsammanslagningar både ur ekonomiska skäl och av kvalitesskäl. Det kommer att vara omöjligt att rekrytera de kompetenser som behovs i de små kommunerna , kunna betala de löner som krävs och klara jobb för den andra hälften i en rekrytering.

Många av de special funktioner som behövs har inte heller full sysselsättning inom området. Pengarna behövs i stället för att klara av främst äldreomsorgen.

Det är dessutom många som kommenterat mina bloggar men som är helt omöjligt att publicera med de grova angrepp som finns både mot mig och andra. För att vara snäll har det vara så nära fascistiska angrepp det går att komma. Dessutom fattas det all insikt om hur ett samhälle fungerar och ska fungera.

Reinfeldt brukar påstå att arbetslösa och sjuka går på bidrag och har man en egen skattekraft runt 60 % då är det inte ett utjämningssystem man pratar om utan då handlar det om bidrag

Det är helt omöjligt och ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar att ha så små kommuner sim det är i Västerbotten. Det är tillräckligt stor börda på kommande skattebetalare då man blir färre och färre som ska försörja fler.

Livsmedelsproducenter som slavhandel. I…

Av , , Bli först att kommentera 11

Livsmedelsproducenter som slavhandel. I USA har det visat sig att många av de som producerar livsmedel utnyttjar illegala invandrare på ett brutalt sätt. Gör man inte som det sägs så får man gå och utan pengar och hot om utvisning.

Det är övergrepp, det är hot och trakasserier. Samtidigt är det en överproduktion av livsmedel som går att sälja medan mycket folk inte har råd att äta. Något är galet men samtidigt är det nog helt omöjligt att veta vart det sker så man som konsument kan välja.

Det finns ändå saker man kan göra även i Västerbotten. Man kan köpa lokalproducerat och man kan även där välja produkter från Norrmejeriet före produkter från Arla om man vill ha norrlandsproducerade produkter som dessutom i alla fall på mjölk är ett miljövänligare alternativ. Man behöver inte bara peka åt andra vad de ska göra, man kan välja själv

Skadeskjuten trygghet ledare i nätmedia.Nedastående…

Av , , Bli först att kommentera 6

Skadeskjuten trygghet ledare i nätmedia.Nedastående ledare kommer från Mikael Feldbaum i Dagens Arena. Tänkvärda ord och jag håller med om det mesta. Läs

Arbetsskadeförsäkringen, a-kassan och sjukförsäkringen monteras ned i det tysta av regeringen. Det uppmärksammas i en artikel i senaste numret av Fokus. Om nedmonteringen sker i det tysta kan diskuteras. Men att förändringen motiveras av ideologi snarare än av ekonomisk effektivitet är desto tydligare.

Det handlar om ett systemskifte. Den kristdemokratiska familjemodellen står nu mot det framgångsrika skandinaviska generella välfärdssystemet.

Många gånger har tillvägagångssättet skett diskret. Politikens inflytande dras tillbaka: Ersättningarna sänks först och räknas sedan inte upp med inflationen.

Endast tolv procent når i dag taket i a-kassan och en tredjedel i sjukförsäkringen. Sverige sjunker i OECD:s trygghetsliga. Marknaden tar över: En halv miljon svenskar har privat sjukvårdsförsäkring genom arbetsgivaren. Akademikerfacken erbjuder tilläggsförsäkringar.

Arbetarfacken har inte råd. Egenföretagare och korttidsanställda kan titta i månen.
Samtidigt omfamnar strategen Per Schlingmann i retoriken den exakta motsatsen till regeringens verkliga politik: Den skandinaviska statsindividualismen , det vill säga generell välfärd.

Men han som bestämmer, Fredrik Reinfeldt, vet vad som väntar om man förlorar sitt jobb under hans styre: Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt , förklarade han i SvD. Och Moderaterna får ändå sägas ha varit tydliga från starten. Bidragssamhället skulle bytas mot arbetslinjen . Och med bidrag menades även det som vi i vanliga fall benämner försäkringar.

Att betrakta försäkringar som bidrag är en ideologisk ståndpunkt som en majoritet av svenskarna accepterat två val i rad. Vi kan inte hävda att vi inte visste.

Däremot har både folkpartister och socialdemokrater varit tysta om systemskiftet. Trots ett brett stöd i samhället för ett socialförsäkringssystem som följer inkomsten (till skillnad från ett system med grundtrygghet). I Fokus artikel exemplifieras stödet hos såväl Långtidsutredningen och Saco som hos ekonomer på Inspektionen för socialförsäkringarna samt Institutet för näringslivsforskning.

Varför är den generella välfärden så poppis utanför regeringen? När du får pengar i relation till lönen om du blir arbetslös, så lönar det sig att jobba mer, ta risker och byta jobb. Då ökar rörligheten på arbetsmarknaden.

Samma system för alla skapar förutsättningar för tydliga förutsägbara regler och sänker kostnader för screening av försäkringstagarna. Tilliten i samhället stärks om samma regler gäller för alla. Jämlikare inkomster skapar förutsättningar för skattefinansierad välfärd. Vid lågkonjunktur fungerar socialförsäkringar som effektiv kontracyklisk politik.

Kampen står mellan detta system och ett system med privata försäkringar och hjälp från familjen. Ju fler rapporter som kommer från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen framöver, desto tydligare lär konflikten bli.

Så skrev han och så sant