Skicka Reinfeldt på praktik till Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 0

VÄSTERBOTTENS LANDSHÖVDING HAR VAKNAT PÅ RÄTT SIDA
Till min stora glädje ser jag att vår nye landshövding, Chris Heister, nu vill att det satsas pengar på vägar och på Norrbotniabanan. Jag tror inte hon hade den uppfattningen när hon satt i moderattoppen och som landstingsråd i Stockholm. Hon har varit här i två månader och på den tiden insett vad som behövs och vad som är bra för hela Sverige.

Sådant gillar jag, att man omprövar det man haft fel eller bristande kunskaper om. Därför har jag ett förslag som går ut på att Reinfeldt kan få tjänstledigt i två månader och vara här och praktisera. Då kanske även han kommer att inse att Norrland behövs, likväl som att Norrbotniabanan behövs.

MODERAT RÄTTSPOLITIK HAVERERAR
Riksåklagaren drar i nödbromsen och sätter stopp för övertid, tjänstledighet och nyanställningar hos åklagare. Orsaken är att pengarna inte räcker. Det innebär att åtal inte kan väckas och brottslingar inte kan dömas.

Moderaterna som har påstått sig värna rättsystemet. Det kan väl inte vara rätt att sänka skatterna så mycket för de som har det bäst så att inte misstänkta brottslingar ska kunna dömas och få sitt straff. Straff ingår som en del i det brottsförebyggande arbetet. Det behövs en haverikommission inom rättsväsendet.

MODERAT SPLITTRING
Men hur är det ställt med de nya moderaterna? När man ser hur omröstningarna har gått till i Storuman ser man att det måste vara ett mycket splittrat parti då andra partier lägger sig i deras nomineringar.

Jag tycker i och för sig att systemet som vi enats om i Umeå är mycket bättre och så ska det vara. Andra partier ska inte lägga sig i vilka kandidater som ett annat parti för fram, det är att missbruka demokratin. Det är min bestämda uppfattning vilket jag också har sagt många gånger. Men om VK:s uppgifter stämmer att Gunnar har skrivit en lapp på bordet att han lämnar moderaterna är det andra saker i bakgrunden.

Högerpolitiken ger bostadsbrist

Av , , Bli först att kommentera 0

Det som rubriken anger är ingen nyhet. Så har det varit tidigare när högerpartier styrt och nu har det hänt efter lite drygt ett år med högerstyre. Det byggs i princip nästan inga små hyresrätter eller trivselboenden sedan investeringsbidraget togs bort. Detta då kvm-hyran i små lägenheterna blir för dyr vilket är till nackdel för både gamla och unga. Samtidigt har pensionärer och studenter inte fått de skattesänkningar som de välbeställda har fått.

* Miljöpartiet en svikare
Jag har i tidigare bloggar kommenterat Miljöpartiet och att de inte går att lita på. I Umeå stoppade man vägbygget som skulle ha gett en bättre miljö. Nu kryper man också under täcket på högeralliansen och köper gammal högerpolitik. En politik som går ut på att folk utanför EU ska kunna få arbetstillstånd utan inblandning från facket och arbetsförmedlingen. Ett förslag som ger lönedumpning.

Jag ställer frågan varför vi ska hålla på och förhandla med Mp om helheter i politiken då de ibland får fri lejd till gamla högerförslag som att sätta arbetsrätten och facket åt sidan? Mona du bör tänka dig för när det gäller miljöpartiet. Till viss del är de fackföreningsfientliga och anarkistiska. De ogillar tillväxt och tror på medborgarlön utan krav på folk – flum som jag kallar det.

Här får du tips Reinfeldt så läs noga

Av , , Bli först att kommentera 0

Idagens VF säger Reinfeldt klart nej till Norrbotniabanan. Det är inte ovanligt att moderaterna säger nej till järnväg. De tror inte att det behövs några transporter norr om Täby och de var väl också emot Botniabanan.

Moderathövdingen Reinfeldt vill ha förslag från någon som är för banan så här får även du det Reinfeldt, precis som dina ministrar i regeringen fått; SLUTA finansiera stora projekt för landets nytta via årliga anslag över budget då hinner det aldrig bli ett bra transportsysten.

Järnvägar måste byggas färdigt i stråk så att även Stockholm får bort sina hårnålar. Låt Banverket låna pengarna i ett bolag som Botniabanan AB eller så kan du och dina gelikar i regeringen använda de vinster man gjorde på Vin och Sprit till att bygga järnväg för. Staten är de enda som tar investeringar på driften.

* Västerbotten är bra för Sverige och EU
Länsstyrelsen har inventerat råvarorna i Norr- och Västerbotten för att kartlägga hur försörjningen ser ut inom EU. Vi har malmen och skogen, det vet vi sedan tidigare. Nu ska vi inte i all hast plundra malmen och skogen för att kortsiktigt tillfredsställa EU. Nästan all järnmalm kommer från våra två län och 1/3 av guldet liksom andra metaller.

Skogen har gett landet välstånd men vi har fått tillbaka för lite. Det går också att få ut mer ut av skogen om man gödslar och förädlar trädslagen liksom att plantera. Däremot har inte landet Sverige gett oss de kommunikationer som vi förtjänar i form av vägar och järnvägar. Nu får man tillsammans se till att så blir fallet då våra tåg måste kunna gå igenom hela landet.

Så än en gång, SATSA pengarna som man fick för Vin och Sprit på Norrbotniabanan och en upprustning av befintliga nät så vi får ett fungerande system genom landet.

* Lite hängig igår på fullmäktige
Jag var inte i bästa form igår men jag var inte sämre än att jag blev ordentligt besviken på miljö- och vänsterpartietdå de kritiserar att vi går in med pengar för att få bättre luft. Det var de som i förhandlingar tvingade oss att ta bort väginvesteringarna som fanns i vägplanerna.

Det går att diskutera vem som är bov till varför luften inte är bättre i centrala Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har vi debatterat vägpaketet i Umeå och de insatser som lagts fast i en avsiktsförklaring för att få igång vägbyggnationerna. V och Mp är oroliga för att vi tar över statens ansvar för statliga vägar.

En del saker har kommunen varit tvungna att göra och en del kan räknas till exploateringskostnaderna. Då ska man också komma ihåg att vi socialdemokrater har haft det högt prioriterat och i budgeten för genomförande. Men tyvärr så bifölls besvären när Björn Rosengren var kommunikationsminister.

Sedan inledde partiet ett mer omfattande samarbete med miljö- och vänsterpartiet. De gjorde som vanligt och motarbetade vägdragningarna i Umeå i förhandlingarna med regeringen. Det har inneburit att vägpaketet i Umeå inte har kommit tillstånd, samt att vi inte har klarat av miljökvalitetsnormen.

De är därmed ansvariga för att kommunen måste gå in med pengar för att klara av luftkvaliteten och vi vet att den enda åtgärden är att bygga vägarna. Därför tycker jag att man från vänster- och miljöpartiet ska sluta skylla ifrån sig då man är ansvariga för att vi inte kunnat bygga bort den dåliga luften och nu går in med kommunala pengar. Då spelar det ingen roll att vi förhandlat med en regering där centern har ansvar för kommunikationsfrågorna.

Den långa måndagen – igen!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har vi kommunfullmäktige och dagen ska avslutas med partiets representantskap och att redovisa inför budget. Tyvärr finns det inte så mycket att säga då vi inte vet vilka pengar som finns.

Kommunfullmäktige börjar kl. 9 och den debatten går att följa både via webben (kommunens hemsida) och i radion. På dagens fullmäktige är det inte många beslutsärenden. Endast årsredovisningen, detaljplan för sandåkern, stadgar för vår pensionsstiftelse och en utökning av investeringsramen för curlinghallarna från 4 till 6 banor.

Däremot är det nio interpellationer och 11 enkla frågor. Skillnaden dem emellan är att på interpellationen får fler än den person som ställt frågan och den som ska svara vara med och delta i debatten. Om det är en enkel fråga så är det bara den som frågar och den som svarar som får debattera.

Interpellationer och svaren finns även utlagda på kommunens hemsida. Som sagt det blir en lång dag vilken toppas med en förkylning slog till under helgen.

* Inlåst, förolämpad och pinad
Dagens rubriker är annars om den person som hållit sin dotter inlåst i 24 år och dessutom förgripit sig på henne. Hon har också fött sju barn. Men det är obegripligt hur något sådant kan hända och att ingen, inte ens mannens hustru, har märkt något.

* Valborg och 1:a maj
Valborgsmässoafton brukar vara en dag med stora kalas där många ungdomar gör sin debut med alkohol eller att man prövar narkotika. Här måste vuxenvärlden ta sitt ansvar och inte köpa ut alkohol till minderåriga. Tänk på vilken tragedi du kan sätta ungdomarna i.

Vad gäller 1 maj så ska jag tala i Nordmaling och det är dags att börja fundera på det tal jag ska hålla. Det borde dock vara ganska lätt då vi har en regering som fattat många beslut som jag inte delar. Ett ämne som kommer upp är bl.a. utförsäljningen av statliga företag. Vin och Sprit är ju redan sålt och de pengarna borde användas till infrastruktur.

Vad har moderaterna egetligen gjort

Av , , Bli först att kommentera 0

Travet igår
Det blev en riktigt svår V75 omgång på Umåker men det var också på förhand lite svårtippat. Lyckades dock rita dit en femma tillsamman med vi som satt vi bordet och drygt 2000 kr i utdelning. Vi klarade oss. Själv fick jag också in Zac Seabrock på vinnarspelet. Höjdpunkten var i alla fall Guldbjörken och Dig for Dollars prestation.

Moderat reklam.
Om du är i Umeå så ser man en moderatkampanj med Ulla Lövgren, Anders Ågren och Edvard Riedel. Budskapet är att Ulla har gjort det, Anders har gjort det och Edvard har gjort det. Vad dom menar att dom gjort framgår dock inte. Möjligen att dom är med i moderaterna eller de nya som dom kallar det. Ny och ny kan man ju fråga sig vad det är. För mig är det samma gamla högerpolitik som ska gynna dom som redan har

Möjligheter är mycket bättre än hinder

Av , , Bli först att kommentera 0

Titta tillbaka för att gå framåt
I går var vi ute på besök med näringslivsutskottet och hälsade på bönderna och fick bland annat se ett nybygge för mjökkor med robotmjölkning. Det är klart det blivit stora förändringar och en automatisering. Däremot måste man på något sätt finna långsiktiga lösningar så att åkerarealen säkerställs. Det kan inte vara lätt när uppemot 75 % är arrenderad mark. Den strukturomvandlingen för att säkerställa åkermarken bör komma igång om vi långsiktigt ska kunna ha kvar bönder. En annan fråga som måste säkerställas är generationsskiften och jag är också övertygad om att det finns en hel del bestämmelser som är helt onödiga och påhittad i Stockholm och riksdagshuset. Vi blev nog alla stort imponerad av Konsums marknadsföring av lokalt producerade varor. Om konsumenterna vill ha lokalt producerade varor gäller det att vi konsumenter på ett lätt sätt får veta det och det gröna märket som Konsum har och heter NU är en bra ide.

Möjligheter och inte hinder.
Den nye lanshövdingen har jag träffat ett par gånger och hon vill få tillstånd en hantering där man ska se möjligheter och inte söka hinder. Den ställer jag upp på till 100% och ska självklart också gälla kommen och gäller även om vi inte lyckats med detta fullt ut ännu. Vi får väl ta oss en funderare hur vi ska forcera detta. Vi gör ju mer och mer undersökningar om hur vi fungerar gentemot brukarna av offentliga tjänster och kanske bör det vara en del i våra lönekriterier. Då skulle dom som har en positiv inställning att gå i takt med det politiken vill få en bättre utveckling än de som inte gör det. Kanske en ide att pröva men då behövs ett förhållningssätt där tjänstemannanivån ska stämma av vart politiken vill

Årets Höjdare
För oss som gillar trav är V75 på hemmaplan den verkliga höjdpunkten. Idag med fint väder och många bra lopp får vi hoppas på publik invasion. Självklart finns drömmen om alla rätt och bra utdelning med.. Guldbjörken ska bli spännande och min favorithäst Digger Crown finns med men jag tror den ska garderas idag och i första hand med Go on Pale. Jag är väl som de flesta hemmapatriot och hoppas att Mats Bucht,s tränade Västerbo World kommer först över linjen i första avdelningen. Vi ses på banan där jag dessutom ska dela ut lite hederspriser

Drivmedelsdebatten hettar till

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår såg jag en debatt på TV som handlade om framtida drivmedel och den konflikt som finns mellan att marken används för drivmedelsproduktion istället för matproduktion. Jag kan också konstatera att fler och fler är mycket tveksamma till etanol som lösning på drivmedelsbristen av både miljöskäl och felanvändning av marken.

Experterna har besannar mina misstankar, vilka förstärks hela tiden, att det var ett misstag att ålägga drivmedelsbolagen att bygga etanolpumpar. Etanol ger mer koldioxidutsläpp då det behövs mera för förbränningen. Det ger också större hälsorisk då fler partiklar ger upphov till cancer.

Tänk så idiotiskt det var av de partier som drev igenom gratis parkering för etanolbilar som ger en ökad cancerrisk. Vi ger stimulansmedel för att förorena luften i Umeå centrum.

* Gå på trav
Att gå på trav och träffa människor, spela och se alla underbara hästar tävla är en riktig trevlig upplevelse. Ikväll är det V65 på Umåker med många fina lopp som är spelvärda. Imorgon är det V75 som också har mycket bra lopp. Jag kan rekommendera ett besök på Umåker under denna helg, då tror jag ni en riktigt trevlig upplevelse.

Ta tillfället i akt för risken är att det kan ta slut inom några år om högeralliansen får fortsätta. Försvinner spelmonopolet, det som ger travet intäkter, då finns det ingen ekonomi för sporten längre. Högeralliansen är ett stort och reellt hot mot hela travsporten.

Utan avtal blir det låga pensioner

Av , , 2 kommentarer 0

Många personer riskerar att få låga pensioner då deras arbetsgivare skiter i att betala in premien för tjänstepensionen. En av fem småföretagare gör inte detta. Tjänstepensionen finns i avtalsförsäkringarna och finns det inga kollektivavtal så missar man pensionen.

Det finns partier i högeralliansen som vill begränsa strejkrätten för facken då de kräver kollektivavtal. De som motarbetar den rätten motarbetar de anställdas rätt till pension. Jag har vidareutvecklat detta i en artikel som är publicerad i dagens papperstidning. Kampen mot partier som vill begränsa strejkrätten ska gå vidare.

* Befolkningsökningen
Det ser ut som om vi idag har passerat 112 000 invånare. Det ser ganska bra ut även om man inte kan dra några slutsatser för hela året på ett kvartal, även om drygt 200 personer plus är mycket bättre än förra året som hade ett litet minus.

Det har fötts fler och färre har dött så födelsenettot ser bättre ut. Inflyttningen har ökat och utflyttningen minskat vilket också är ett plus. Men som sagt man ska inte dra alltför stora slutsatser av detta då terminsavslut och terminsstart avgör hur året kommer att bli.

* Företagsbesök
Vi försöker göra besök ute på olika företag en gång per månad. Idag besöker vi de agriella näringarna. Jag skulle gärna vara ute mer men det är ibland svårt att få tid i kalendern då det finns så mycket annat som måste gå före. Men företagen uppskattar detta så vi ska försöka prioritera detta mer i framtiden.

Återbud i ishockey

Av , , Bli först att kommentera 0

Sportrubrikerna handlar snart mer om alla återbud till hockey-VM än om det idrottsliga. Det behövs ett nytt system världen över. Ska hockeyn blomstra så ska de bästa spelarna spela i VM. I fotboll hör man aldrig att någon avstår från landslagsspel bara för att man inte vill. Där är det en del i karriärvägen att få representera landet och så är det i hela världen.

Ishockey som är en liten sport internationellt sett om man menar deltagande länder har nog skämt bort sina spelare. Det borde finnas klausuler i alla former av kontrakt att spelarna ska ställa upp i respektive lands landslag om de blir uttagna. Då blir det naturligt för alla. Självklart ska man inte spela om man är skadad. Men idrotten behöver sina idoler och sin publik som betalar deras löner. Då ska landslagsspel vara en självklarhet för de som platsar.

* Osanningar som flukturerar
Jag vet inte hur många gånger jag blivit uppringd av simklubben då det hörs ha fått uppgifter att vi är på väg att gå ifrån en 50-meters bassäng. Jag säger än en gång; lögn och förbannad dikt. Det är samma person som gång på gång far fram med osanningar i detta ärende och jag är djupt förvånad över att simklubben ens orkar lyssna. Varje gång detta sker så minskar förtroendet.

En klubb som vet vad vi har sagt, vet också att alla beslut är offentliga. Lita därför inte på ljug för det avslöjar sig självt. Ljuger man en gång brukar det bli fler. Varför denna person far med osanningar kan man fråga sig men kanske för att bli lyssnad på eller att det är en njutning när man ser reaktionerna. Jag avstår från att säga vem men är övertygad om att klubben vet.