Framtiden

Av , , 1 kommentar 0

Idag har vi kommunala framtidsdagar i Västerås. Framtiden ser dock lite dyster ut just nu, främst beroende på den finansiella oron som kom som ett bombnedslag över hela världen. En av de stora orsakerna till detta härstammar från marknadens förlovade land, USA, som gav en bankkris över hela världen och där samhället har tvingas gå in och rädda det finansiella systemet.

Banksystemet är en viktig del i en marknadsekonomi men man spelade med pengar och gav stora bonusar så att systemet i stort sett kollapsade. USA är ingenting att härma efter i detta avseende, ett land med en gigantisk statsskuld och skulder som måste betalas av. Och när det är offentliga skulder ska detta betalas med skattemedel.

En viktig framtidsfråga för Sverige är att se till att den exportintensiva och energiintensiva industrin kan få el till rimliga priser. En energi som också ska vara framställd utan att öka miljöbelastningen. Jag har dock en viss oro att samarbetet med V och Mp kan ta en väg där kärnkraften avvecklas utan att målen i folkomröstningen är uppfyllda, det vill säga att den ska avvecklas när inte avvecklingen hotar tillgången på el och hotar välfärden.

Linje 2 ska uppfyllas enligt svenska folkets vilja i en folkomröstning. Jag har påtalat det tidigare och gör det igen: det allra bästa drivmedlet för bilar är el och nu kommer det med raketfart. Den här frågan är inte uppe på kommunala framtidsdagar men måste alltid vara med på dagordningen.

Däremot är det allvarligt att inte regeringen ger ett stödpaket till Sveriges kommuner så att vi kan säkra välfärden i de stora välfärdsproducenterna, nämligen Sveriges alla kommuner och landsting. Kommundagarna är viktiga mötesplatser mellan oss som välfärdsverkställare och våra ledande företrädare i partiledningen.

Dyker det upp ett bra tillfälle ska jag framföra min idé om att kommunerna borde få låna av riksgälden istället för bankerna för då skapas det en likviditet som bankerna kan låna ut till våra företag.

Kommunerna en krisbransch?

Av , , Bli först att kommentera 0

Var 4:e kommun har för mycket folk i förhållande till vilka pengar man har och måste vidta uppsägningar om budgeterna ska hållas. Alternativet är att höja skatten vilket inte anses som det bästa alternativet. Varför detta händer beror på att skatteintäkterna minskar när konjunkturen blir sämre samt att regeringens systemförändringar gällande A-kassan och sjukförsäkringen påverkar. Det för över kostnaderna på kommunerna, vilket inte täcks in i finansieringsprincipen som ska ligga till grund för förhållandet mellan stat och kommun när staten fattar beslut.

Kommunerna behöver helt enkelt mera pengar och det är politiker i Sveriges kommuner och landsting, SKL, helt överens om. Det är fler kommuner i Norrland som tvingas säga upp folk och dra ner på välfärden. Kommuner som redan innan i regel har högre skatt än kommuner söderut och då är det fel väg som regeringen är på väg att göra nämligen att förändra skatteutjämningssystemet i negativ riktning för Norrland. Skatter har redan sänkts mest för de som har det bäst, klassisk högerpolitik.

* Volvo vad har hänt?
Igår fick vi siffror på hur Volvo personvagnar har gått och man funderar över hur bolaget har skötts och om det förts över pengar inom koncernen till modern Ford. Att varje bil skulle ge en förlust med över 30 000 kronor per bil låter fruktansvärt mycket.

* Nätavgifter för el
Fastighetsägarna har protesterat mot att elbolagen höjer sina nätavgifter och det får man väl ha förståelse för och jag tycker man har varit dålig på att förklara varför. Tidigare är det också många som har protesterat mot elpriserna och de går upp och ner, vilket är en följd av beslutet om att införa ett nytt system med nätare som ska ge förbrukningen mera minut för minut. Det är väl helt klart att dessa nya mätare kostar pengar och hur man ska ta igen dessa pengar på alla som bara har lite hushållsel har för mig varit obegripligt. Vi får betala de nya mätarna som man kan fråga sig om de behövs och gör den nytta som var tänkt genom högre nätavgifter. Det man vinner på gungorna förlorar man på karusellen.

Norrstyrelse, skillnader i vägstandard och vård efter behov

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår var jag uppe i Luleå med arbetsgruppen som Norrstyrelsen tillsatt för att förbereda en storregion inom näringsliv och innovation. Vi sysslar just nu med en analysfas och man börjar se, klart och tydligt, att det varit en fördel om vi fått ett positivt besked av regeringen.

Nuvarande strukturfondsperiod utgår 2014 men arbetet med att forma verksamheten för detta borde egentligen ha startat redan nu för att vara klart före 2014, i och med då måste veta vad vi vill och med ett innehåll. Idag finns en uppdelning av målområdena och det har känts över åren som om detta varit till nackdel för utvecklingen.

* Vägverkets slöseri
Igår körde jag bil upp till Luleå då det inte fanns lämpliga kommunikationer och kom inte hem förrän kl. 1 i natt. Då man åker bil får man funderingar över den standard som finns på E4 och de skillnader som finns i just standard.

Norrut finns det 4:a fältsvägar med stora och dyra trafikplatser, nästan från söder om Skellefteå och vidare norrut. Däremot är det 3-fälts vägar med mitträcken söderut och det är stora skillnader i att bygga så.

Man undrar vem som har tagit beslut om dessa standardkrav när man på andra ställen har haft stora problem med att få fram pengar till investeringar. Visserligen var vägarna igår bra och bekväma, det förnekar jag inte, men man verkar ha haft råd samt trott att det funnits hur mycket pengar som helst.

I Umeå och våra ringleder som har diskuterats under många år har vi drivit på Vägverket om att inte bygga stora trafikplatser utan istället gå på rondellsystem som är betydligt billigare. Så kommer det också att bli. Jag skäms inte för det utan tycker att det är viktigare att Sverige får fler mil vägar med högre standard och 3-fältsvägar med mitträcken som kan användas där det är ganska höga trafikflöden.

Det har nog varit en viss överkonsumtion och vi ska fullfölja Umeåprojeket och se till att det inte blir dyrare än nödvändigt.

* Rökare utan operation?
Ortopeden i Umeå säger att man inte ska operera patienter som röker på grund av att det inte går lika bra som för icke-rökare. Det bra om folk väljer att sluta och röka men om dom inte kan sluta ska de få ha ont istället? Och kommer andra landsting som skickar hit patienter på remisser till NUS att skicka rökarna någon annanstans?

Det känns som om att de vill gå ifrån vad som varit grundläggande i svensk sjukvård nämligen att det är behoven som styr. Och vad blir nästa steg i så fall? Att överviktiga människor också ska få vänta längre tills dom har bantat ner sig eller hur blir det med alla som kommer till sjukhuset med sjukdomar föranledda av alkohol?

Ett förebyggande arbete för att få friskare människor är naturligtvis grunden men ska det drabba de som redan är sjuka? Svaret är och måste vara nej. Vård efter behov!

Overkligt av Smittskyddsinstitutet & rätta siffror om försvaret?

Av , , Bli först att kommentera 0

Många människor som åker utomlands till bland annat Thailand och Egypten men också andra länder får problem med olika typer av magsjukdomar. Nu ska smittskyddsinstitutet åka dit och spåra källorna på hotell och restauranger samt utbilda folk.

Det låter overkligt att myndigheter från annat land ska kunna göra detta och få någon effekt. Tänk bara på alla lokala marknaden som brukar finnas.

Det viktigaste tror jag efter att ha besökt Thailand många gånger är att få resenärerna att göra det enklaste som finns nämligen att tvätta händerna och sköta sin egen hygien.

* Försvaret
I Aftonbladet igår fanns en jämförelse mellan Finland och Sveriges försvar och vad det kostar. För mig kommer då automatiskt frågan om vi använder våra pengar rätt och till rätt saker. Så här ser det i en enkel tabellform:

Sverige / Finland
Antal soldater: 20 000 / 350 000
Allmän värnplikt: på väg bort / 27 000/år
Stridsvagnar: ska bli 60 (120 nu) / 124 st.
Stridsflygplan: 134 / 112
Soldater i utlandstjänst: 661 / mellan 700-800
Större krigsfartyg: 36 / 15
Totala kostnader: 44 miljarder / 30 miljarder

För att klara budgeten ska alltså stridsvagnarna minskas till 60 enligt SVD och det är ÖB:s förslag för att klara 44 miljarder. Vi har eller ska ha fler flygplan och några fler stridsflygplan. Stämmer dessa uppgifter så kostar Finlands försvar 70 % av Sveriges.

Vilket himla liv det skulle ha varit?

Av , , 1 kommentar 0

…Om Försäkringskassan
Hur tror ni det skulle ha låtit från Maud Olofsson och andra riksdagsledamöter om försäkringskassa skulle ha fungerat likadant som nu om det hade varit en socialdemokratisk regering? När det gäller systemskiftena inom sjukförsäkringen som är en del av problemet bakom detta och då det är för lite pengar till de som ska göra jobbet.

…Om Ungdomsarbetslösheten
Sverige tillhör botten i hela Europa när det gäller att få ut sina ungdomar i jobb och ungdomsarbetslösheten har ökat med 20 % sedan 2007. Det är lågkonjunktur och företagen kan inte sälja sina varor och visst borde man då förstå att det inte hjälper att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar, den sänks för dem som är i jobb.

Vad som behövs är utbildning och kompetensutveckling för att ungdomarna ska vara rustade när konjunkturen svänger. Minskningen av vuxenutbildningen var det första man gjorde när man kom till makten för att sänka skatten för de som har det bäst. Visserligen har de nu börjat höja lite men inte till den nivå som tidigare rådde. Regeringen försöker dock argumentera för att de höjer vissa anslag men de sänkte anslagen med mycket mera bara för två år sedan. Regeringen har ingen arbetsmarknadspolitik över huvudtaget.

Moderaterna och regionerna

Av , , 1 kommentar 0

Så fick vi tillslut reda på att regeringen inte kommer att tillåta Norrland att bilda en regionkommun, trots att den breda regionala uppfattningen är att det är till fördel för regionen även om de lokala och regionala moderata företrädarna ändrade den positiva inställningen när Reinfeldt pekade och sa ifrån.

Jag kan bara beklaga att de andra partierna i regeringen kristdemokraterna, folkpartiet och centern har fått ge sig mot Reinfeldt. Att släppa Halland och främst Gotland får betraktas som ett hån.

Försäkringskassan i förfall

Av , , Bli först att kommentera 0

Kassan har mist förtroendet hos medborgarna och får kritik från JO efter alla anmälningar om försenade utbetalningar. JO säger att det är anmärkningsvärt och visst är det så när folk har fått låna pengar och en del tvingats gå ifrån sina hus.

Det här är regeringens ansvar trots att generaldirektören säger att man inte skött sig. Underskotten är stora och skulle det bli mera neddragningar då finns inte tillräckligt med folk som rehabiliterar och betalar ut ersättningar.

Det går inte att undvika att det är regeringens ansvar som velat lite hit och dit när det gäller vad deras förändringar i systemet skulle innebära och vilka regler som ska gälla. Ansvarig minister är Husmark Persson som är ytterst ansvarig för myndigheten och har att se till att myndigheten fungerar, vilket den inte gör.

Det är viktigare att föra över pengar till försäkringskassan än att ge mera pengar till militären, här har folkpartiet fel. Det är viktigare att få polisen och rättsväsendet att klara av sin uppgift än mer pengar till försvaret Det är viktigare att få samhället att fungera än att sänka skatten för de som har det bäst.

Många små kommuner har det kärvt med ekonomin och värre blir det när inte staten räknar upp statsbidragen. Bara i Västerbotten är det många kommuner som har det mycket kämpigt och vi vet inte om de klarar av sin uppgift. Det har varit bättre med pengar till kommunerna än att sänka skatten för de som har det bäst.

Mp vill förändra kalendern & förändrad statistik ger inte fler företag

Av , , 1 kommentar 0

Igår hade vi kommunfullmäktige och några frågetecken dök upp under diskussionen om hantering av medborgarförslag men det kommer nog att ordna till sig.

* Miljöpartiet vill förändra kalendern
Mp hade skrivit en ganska flummig motion om flexibla röda dagar. Vi kan dock inte besluta om detta utan det gör riksdagen. Våra röda dagar är juldagen, annandag jul, nyårsdagen, långfredag, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag. Jag tror inte att jag glömde bort någon. Kanelbullens dag är ju ingen helgdag.

De dagar som är arbetsbefriade och vilken ersättning som ska utgå för dem som måste jobba regleras i kollektivavtal. Kommunen försöker vara tillmötesgående mot de med annan religion men avtalen ska följas och vi måste ha folk som arbetar alla dagar.

Det är helt otänkbart att vi i Umeå skulle ha andra kalendrar och andra högtidsdagar än vad som beslutats och självklart kan man inte ha dessa dagar flexibla. Det finns hur många religioner som helst men det är riksdagens helgdagar som måste gälla. Jag undrar om miljöpartiet tror att det går att åka till ett muslimskt land och att då få ha vår kalender, vilket självklart inte går och där måste de också få bestämma vilka helgdagar de vill ha. Detta är inte förhandlingsbart, inte ens för Mona Sahlin.

* Mauds förändrade statistik ger inte fler företag
Svenskt Näringsliv tror inte längre på regeringens statistik när det gäller nyföretagande. Regeringen påstår att det har ökat med 22 % medan Svensk näringsliv säger att det är mellan 5 och 10 %. Regeringen har helt enkelt förändrat statistiken, men det ger inte fler företag.

Antalet aktiva företag ökade inte mer under 2007 än snittet för 1994-2006 och betydligt mindre än 2006, åren med en socialdemokratisk regering. Svenskt Näringsliv har självklart hård kritik mot näringspolitiken som regeringen för men jag vill inte ha deras politik men jag tycker det är intressant att den politik regeringen för inte ger fler nya företag.

* Kloka ungdomar
Våra ungdomar har insett vad som är viktigt och nu är det tryggheten som är mycket viktigare än hög lön. Informationen kommer från en undersökning som studentmedia har gjort. Visst finns det lite saker som förvånar nämligen att 9 av 10 tycker chefen ska bestämma och att bara 6 av 10 vill bli chef.

Glädjande är också att i den undersökta åldergruppen 15-27 år så är de populäraste branscherna vård och hälsa följt av data/it och utbildning. Man kan väl glädjas över att välfärdsfrågorna anses som populärast.

Junilistan och Sören Wibe & ingen sänkt skatt

Av , , 1 kommentar 0

Tog med intresse del av den interna konflikt som uppstått i junilistans partiledning mellan Sören Wibe och den andra ledaren Annika Eriksson som numera är före detta ledare då hon hoppat av. Hon har gjort det efter en konflikt med Sören och hur arbetet i partiet ska bedrivas då hon tyckte att arbetet saknade öppenhet.

Sören hänvisar till provvalet när det gäller sammansättningen av listan men jag tippar på att partidemokratin hela tiden varit begränsad och Sören har alltid kört sitt eget race.

* Du har inte råd med sänkt skatt Ågren
Alliansen har upprepade gånger krävt att skatten ska sänkas i Umeå och det ganska kraftigt. Men för det finns inget utrymme, ett utrymme som säkerligen kommer att försvinna ännu mer då regeringens politik och den internationella krisen gör att intäkterna minskar. Det blir mindre intäkter i form av skatter och vi ser inte heller till något paket från regeringen för kommunernas räkning.

Nästa år kommer vi enligt SKL:s prognos att tappa 147 miljoner i mindre skatt samtidigt som vi tjänar 41 miljoner på mindre arbetsgivaravgifter. Alltså, totalt minus 106 miljoner och för 2011 ser det ännu mörkare ut enligt prognoserna då tappet inklusive mindre arbetsgivareavgifter är hela 154 miljoner kronor. Det innebär att det inte finns utrymme att sänka skatterna.

Kommunfullmäktige, regeringens budget och försäkringskassan

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har vi kommunfullmäktige och jag ska inte kommentera ärendena utan hänvisar istället till Radio Umeå på 102,3 tror jag det är. Det brukar också kunna gå att följa rapporteringen via vk.se där Karin Hörnfeldt brukar direktreferera till debatten.

Helgerna är som vanligt jobbiga när det är utförsåkning, längdåkning och skidskytte samtidigt på TV. Igår var det i TV1, TV2 OCH i 24:an. Under lördagen hade vi dessutom Öppet stadshus som jag besökte en stund, men man behöver också vila och koppla bort politiken några stunder då det handlar om politik från tidig morgon till sen kväll varje dag.

* Budget i kris
Visst ser det mörkt ut i de offentliga finanserna då skatteintäkterna minskar när arbetslösheten ökar och när fler lämnar A-kassa då regeringen gjorde den dyrare och reglerna försämrade den. Så är det även med sjukförsäkringen. Det finns uppenbara risker att budgetunderskottet skenar iväg och då blir det en ny hästkur med att sanera finanserna som förra gången vi hade haft en borglig regering. Man har sänkt skatter som man inte har haft råd med och tagit pengar för dem som har det sämst, de sjuka och arbetslösa.

* Försäkringskassan
Myndigheten är i kris igen och har stora underskott samtidigt som regeringen sitter med armarna i kors. Vi får väl se vem som får skulden när massor med människor inte får sina pengar i tid. Kanske har det varit bättre att de fått sköta sina jobb än att sägas upp för att skatten skulle kunna sänkas för dom som har det bäst.

* Utvisningar
Just nu debatteras ett fall ang. ett utvisningsbeslut av en flicka till Kroatien. Jag är inte insatt i det aktuella fallet däremot blir jag upprörd då jag hör en Kd-riksdagskvinna stå i TV och säga att myndigheten ska bryta mot lagen och låta flickan stanna trots att det är i strid mot lagen. Det är märkligt att folk från den lagstiftande församlingen kan stå och säga till en myndighet, bryt mot lagen även om det är behjärtansvärt. Är det fel på lagen ska den ändras och inte brytas emot.

* Kyrkan
Katolska kyrkan har haft bannlysning av de som förnekat att förintelsen har ägt rum och man frågar sig vart den kyrkan fått sin information ifrån. Vi måste alltid påminna om förintelsen och se och lära hur nationalsocialismen är.