Trumps förra kampanjledare åtalas

Av , , Bli först att kommentera 0

Trumps förra kampanjledare åtalas. Det är Donald Trumps tidigare
kampanjchef Paul Manafort som åtalas. Han är bland annat misstänkt för konspiration mot USA och pengatvätt. De uppgifter som finns i denna artikel är hämtade från Svt text. Att han häktats det har den särskilde åklagaren meddelat i Rysslandsutredningen, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Enligt tidigare uppgifter från New York Times ombads Manafort överlämna sig till FBI, vilket han även gjorde på måndagsmorgonen Utredningen startade efter uppgifter
om rysk inblandning i presidentvalet
i USA förra året.

Utöver den före detta kampanjchefen
Paul Manafort så anklagas även hans
affärspartner Rick Gates för ekonomisk brottslighet. Båda säger nu att de är oskyldiga till anklagelserna uppger nyhetsbyrån AP. Blir de dömda så riskerar Manafort fängelsestraff på uppemot 80 år och Gates på uppemot 70 år.

Både Mannafort och Gates har satts i husarrest, rapporterar flera medier.
Enligt Reuters har en domare satt en
borgenssumma på tio miljoner dollar för Manafort och fem miljoner dollar
för Gates.

Trump han förnekar koppling till Ryssland och han skriver på Twitter att anklagelserna mot Manafort rör saker som hände ”åratal” innan denne blev en del av Trumpkampanjen. Vidare förnekar han några oriktiga kontakter med ryska företrädare och kräver återigen att hans motståndare i presidentvalet förra året, Hillary Clinton, ska granskas av åklagarna.

Även Manaforts samarbetspartner Rick Gates har åtalats. Hans namn finns på dokument om bolag som Manafort startat på Cypern för att ta emot betalningar från politiker och affärsmän i Östeuropa, enligt New York Times.

Som sagt de här uppgifterna är hämtade från text TV som i sin tur hämtat dem från olika media i USA. Hur det blir om de straffas får framtiden utvisa. I vilket fall som helst har de i alla fall åtalats. Det måste vara en hård press från olika håll inte minst på grund av att det är oerhört stora ekonomiska intressen bakom herrarna och även från President Donald Trumps sida. Personligen tycker jag att man utan att ta i att ordspråket  Ingen rök utan eld  passar in hur bra som helst. Samtidigt visar detta på stora brister i demokratin när man köper sig makt på detta sätt.

Här nedan har jag även lagt in en artikel på Svt. Som jag tycker stärker vad Svt text skrivit och som jag tror gör att Ryssland och ytterst Putin påverkade valet i USA.

Ryska inlägg nådde miljoner amerikaner inför valet.Omkring 126 miljoner amerikaner kan ha nåtts av inlägg på Facebook från ryska aktörer som försökt påverka det amerikanska valet. Även spridningen på Twitter är betydligt mer omfattande än vad som tidigare rapporterats.Facebook säger att Rysslandsbaserade aktörer publicerade omkring 80.000 inlägg på det sociala nätverket över en tvåårsperiod, i ett försök att påverka amerikansk politik.

Omkring 126 miljoner amerikaner kan ha sett inläggen under den tidsperioden, enligt bolaget.

Facebook gav detaljer om spridningen av de ryska inläggen i ett skriftligt vittnesmål som amerikanska kongressledamöter tagit del av.Fler Twitter-konton Chefer från Facebook, Twitter och Google ska frågas ut av tre kongressutskott i veckan om påstådda ryska försök att sprida felaktiga uppgifter via sociala medier månaderna före och efter förra årets presidentval.

Twitter har hittat 2.752 konton som är kopplade till de ryska aktörerna, enligt en källa som tagit del av ett skriftligt vittnesmål från bolaget. Twitters uppskattning är en kraftig ökning från de 201 konton som det rapporterades om i september. Google, som ägs av Alphabet Inc, säger i ett uttalande att det har hittats annonser kopplade till Ryssland till ett värde av motsvarande närmare 40.000 svenska kronor i anslutning till valet ifjol och att företaget ska bygga upp en databas med valannonser.

Den ryska regeringen förnekar att de försökt påverka valet, där republikanen Donald Trump besegrade demokraten Hillary Clinton.

Splittrande budskap

De 80.000 inläggen som postats på Facebook är bara en mycket liten del av innehållet på den sociala nätverkstjänsten, och motsvarar ett inlägg på 23.000, säger Colin Stretch, jurist på Facebook, i ett skriftligt uttalande. Han skriver att inläggen går emot Facebooks användarvillkor och att företaget är fast beslutet om att göra allt de kan för att ta itu med detta nya hot .

Inläggen publicerades mellan juni 2015 och augusti 2017 och de flesta fokuserade på splittrande sociala och politiska budskap så som rasrelationer och vapenlagar, enligt Facebook.

Det kommer säkert mera i detta som visar på vilka stora brister det finns i demokratin både i Ryssland och USA och som kanske har kopplingar till fler länder som även innehåller falska nyheter

Höj inte skatten i kommuner och landsting

Av , , Bli först att kommentera 1

Höj inte skatten i kommuner och landsting. Visst behövs det mera pengar i både kommuner och landsting det håller jag med om men en höjd kommunalskatt slår hårdast mot de som har de lägsta lönerna. Det är enkel matematik för en person som får en höjning med säg 50 öre per hundralapp är det en tyngre börda än för en som har en inkomst som är dubbelt så stor.

Statsskatten har ett progressivt inslag och det finns även fler skatter att tillgå för att kunna höja de kommunala bidragen. För att klara välfärdens finansiering bör statens bidrag till kommunerna öka. Statens intäkter har ökat mera än kommunernas. Sedan kan man verkligen fråga sig om kostnadsutjämningen är rättvis. Jag tror nämligen att medborgarna i Umeå fortfarande är de som betalar mest per skattekrona till den kommunala kostnadsutjämningen per invånare. Gå in och titta på min blogg från 16 februari 2012 så ser ni siffrorna hur det såg ut då.

Jag har inte någon ny siffra hur det ser ut idag på summorna men jag tror inte förhållande ändras annat än totalsumman för Umeå som ökat befolkning mycket sedan 2011 och då har kostnaderna ökat. Det här visar på hur Umeå bidrar till mycket pengar till de små kommunerna. Det är bara Umeå och Skellefteå som betalade 2011.

Hindren för Bredbandutbyggnaden måste bort

Av , , Bli först att kommentera 0

Hindren för Bredbandutbyggnaden måste bort. Det är därför vi Erik Bergkvist reg.Västerbotten. K.G. Abramsson ordf. I externservice och undertecknad Lennart Holmlund ordf. i internservice har skrivit till Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Bostadsminister och digitaliseringsminister Peter Eriksson, generaldirektören Trafikverket och generaldirektör PTS Dan Sjölund. Så lyder det ordagrant.

Ta bort hinder för bredbandsutvecklingen redan nu.

Problematiken med framför allt långa handläggningstider hos Trafikverket kan åtgärdas redan nu. Att inte göra något åt de problem som redan är högst påtagliga hotar målen i bredbandsstrategin. Invänta inte den utredning som PTS fått i uppdrag att göra för att kartlägga hinder för fast och mobilt bredband. Agera istället aktivt i de delar som redan nu kan åtgärdas och förändras till gagn för ökad möjlighet till måluppfyllelse av bredbandsstrategin 2025.

Västerbotten är det län som under lång tid legat i framkant vad gäller att nå his håll och företag med bredband och hög kapacitet. Vi arbetar nu vidare med att för vår del förverkliga att bredbandsstrategin för ett helt Sverige uppkopplat till 2025 uppfylls. När målsättningen på kort sikt (2020) är höjd till att 95 % alla hushåll och företag ska tillgång till 100Mbit/s och på längre sikt (2025) nå 98% med en kapacitet på1000Mbit/s krävs att alla inblandade gör sitt till. PTS förutsättningar för att nå detta mål kräver dels ökad samverkan mellan olika aktörer inom bredbandsområdet och dels undanröjande av hinder för fortsatta investeringar.

En del av bredbandsutbyggnationens hinder för investeringar innefattar grävförmåga, markavtal samt slutkundernas intresse. Att grävförmågan är begränsad av entrepenörer, markförhållanden och vinter är något som kan vara svårt för regeringen att hantera. Men att förenkla för investeringar genom kortarehandläggningstider, inom de myndigheter hanterar markavtal, är den del som regeringen definitivt kan påverka.

PTS uppdrag av regeringen att utreda vilka hinder det finns för utbyggnad av bredband aka inte vara klar förrän 30 juni 2018. I praktiken innebär det att förändringar i Trafikverkets, som är den enskilt största flaskhalsen för bredbandsutbyggnad, sätt att arbeta kan vara först på plats i slutet av 2018. Det ger en indikation kring målet för 2025 inte kommer att nås.

Trafikverkets påverkan på bredbandsutbyggnaden är som mest påtaglig i landsbygden där tidsmarginalerna är som minst vid nedläggningen av bredband/fiber i mark. Ett annat problem är möjligheten att på landsbygden kunna gräva vid sidan av vägen . Det ger bättre markförhållanden än att tvingas gå utanför vägrätten. Tillgängligheten till diken som då innebär att plogning av bredband kan genomföras, innebär att långa distanser kan klaras till lägre kostnader.

Om vi kombinerar detta med norra Sveriges kortare säsong för grävning blir behovet stort av att Trafikverkets svarar upp mot utlovad handläggningstid på max två månader. Verkligheten är tyvärr inte så. Idag tar handläggningstiden hos Trafikverket hos Trafikverket över sex månader. Det innebär att utbyggnaden i Västerbotten förlängs till att tidsmässigt först kunna genomföras nästkommande säsong. Än värre blir det om Trafikverket begär in ytterligare kompletteringar. Att kringgå och bygga utanför Trafikverkets vägrätt som är 2 m från yttre dikeskant, är kostsamt och nästintill omöjligt då passage över vägrätten kräver tillstånd. Det innebär att handläggningstiden i praktiken blir extra påtaglig i landsbygden.

Vi föreslår att nedanstående punkter uppfylls i närtid.

1 Se till att handläggningstiden som utlovats av Trafikverket också blir max 2 månader
2 Se till att det blir maxtid på tre månaders handläggningstid vid krav på förtydligande från Trafikverket.
3. Fri tillgång till Trafikverkets dike i vägrätten för bredbandsutbyggnad på landsbygden( en förenklad tillståndshandläggning)
4. Ge Lantmäteriet i uppdrag att tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen ta ta fram ett markupplåtelseavtal för branschen i syfte att korta handläggningstiderna.

Nu får Fredrik Virtanen gå från Aftonbladet

Av , , 10 kommentarer 0

Nu får Fredrik Virtanen gå från Aftonbladet. Det var väntat efter de grova anklagelserna mot honom. Han var tidigare anmäld för våldtäkt men blev som många andra friad i brist på bevis och att ord står mot ord.

Min bedömning att han inte längre kan medverka på ledarsidan , skriver Karin Pettersson, Aftonbladets politiska chefredaktör. Jag förstår Karin Pettersson fult ut.

Tyvärr får jag rätt att Björklöven förlorar

Av , , Bli först att kommentera 1

Tyvärr får jag rätt att Björklöven förlorar. Nu ligger man under med 5-0 i andra perioden. Det håller inte nen vad gör styrelsen nu. Jag minns vad som skedde i fjol efter liknande ras. Jag tror inte på att byta tränare eller GM men om inte truppen räcker till på grund av skador är det styrelsens ansvar att agera. Vi får väl se hur ordförande nu agerar. Om jag förstått det rätt arbetar han numera åt post Nord ett företag som jag inte har stort förtroende för

Troligen förlorar Löven borta mot Oskarshamn

Av , , Bli först att kommentera 1

Troligen förlorar Löven borta mot Oskarshamn. Oskarshamn har överraskat i alla fall mig och Oskarshamn har fyra poäng mera än Björklöven som efter en mycket bra inledning har man nu rasat i tabellen och fortsätter det så här är man snart i botten av tabellen och så blir det när man slutar göra mål och idag är inte heller målskytten Austin Farley med på grund av sjukdom .

Därmed är hela 8 spelare borta och de flesta tillhör ju den ordinarie som ska vara på isen. Jag tycker det bivit en förbannelse med alla dessa skador år efter och många är dessutom långtidsskadade. Det sliter mycket på många spelare och risken för nya skador finns där. Jag vet inte vad det beror på att man får så mycket skador, men om man får de flesta tillbaka och framför allt backarna så kan man komma på den övre halvan men att vinna borta mot Oskarshamn med 8 spelare borta tror inte jag att det går

Hur blir det med alliansen i framtiden

Av , , 2 kommentarer 2

Hur blir det med alliansen i framtiden? Det belystes i en artikel i Omni tidigare och har självklart hur man hanterar SD. Så här skrev man.

Den nye M-ledaren Ulf Kristersson har inte gett tydliga besked i regeringsfrågan och hur partiet ställer sig till Sverigedemokraterna. Det säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till SVT:s Aktuellt.

Björklund har tidigare krävt att Moderaterna ska stänga dörren  till Sverigedemokraterna. I Aktuellt fick han frågan om han tycker att Kristersson gjort det.  Nej, det har han inte gjort, svarade Björklund.

L-ledaren gjorde klart att han inte riktigt vet vad Kristersson har sagt i frågan om vad Alliansen ska göra om de blir mindre än de rödgröna efter nästa val. Han tror dock att det blir omöjligt att bilda regering med stöd från SD utan att SD kommer att kräva inflytande över politiken. Slut citat

Jag tror Björklund har helt rätt när han säger att SD vill ha inflytande över politiken om de ska stötta en alliansregering

#Metoo har avslöjat vad som hänt i mediahusen

Av , , Bli först att kommentera 0

Virtanen (Aftonbladet )har varit anklagad våldtäkt och sexkränkningar. Sedan #MeToo kampanjen drog igång har det kommit fram hur många exempel som helst och till och med Annie Lööf har sagt att hon utsatts för olika handlingar men hon talade inte om vem det var. Det har även hänt på Svt och Tv4 Martin Timell.

När det så gäller Fredrik Virtanen så blev han anmäld för en våldtäkt 2011 som skedde 2006. Den utredningen lades ned i brist på bevis då ord stod mot ord och han nekade. Själv säger då till den tidning han jobbar på. Dumheter som jag gjort har varit förknippade med alkohol och droger. Jag har betett mig tölpigt och skitstövligt. Men han förnekar alla kränkningar och våldtäkter som han anklagas för. Nu har Cissi Wallin i samband med #MeToo tagit upp det igen.Jag tycker de media som har personer som gjort kvinnor så mot kvinnor men det finns säkert även motsatsen ska bort från jobbet annars blir media inte trovärdig alls och det är länge sedan jag blev så glad som när media granskar varandra

Då bekräftar han en annan sanning som jag fick reda på 2012 . Jag hade skrivit några bloggar i februari 2012 då jag efter att Whitney Huston dött skrev några bloggar om att hon var en dålig moder som knarkade med sin dotter och att det som gjordes runt hennes död att man glorifierade knarket. Då kampanjade denne Aftonbladets reporter Fredrik Virtanen mot mig för vad jag skrev att jag borde avgå. Han tyckte det hemskt att jag tyckte hon var en dålig mor som knarkade med sin dotter och även hon är död idag

Jag har folk som står på min sida mot knarket och det var en person som jobbade mot knarket och sa att han var knarkliberal och hade dömts för narkotikabrott. Jag kollade inte detta men förstår att det kan vara så när han sa att han gjort dumheter som han gjort under bruk av alkohol och droger. När det detta hände tyckte VK det var ett stort nummer att Aftonbladet tyckte jag skulle avgå utan att granska vad han stod för. Om du vill läsa vad jag skrev gå in på VK bloggen.

Här läser du bloggen från den 21 februari

Här kommer den från den 20 februari

Här var den första bloggen i ämnet som handlade om Whitney Huston efter att hon dog

Nu tycker jag att media granskningen av varandra är bra för medan jag skrev denna blogg så kom den här nyheten fram Det kom ett meddelande där det sas att Efter att flera kvinnliga före detta medarbetare berättat att de blivit sexuellt trakasserade av en kollega på TT har nyhetsbyrån kallat till ett stort personalmöte. På mötet ska ledningen ha kritiserats hårt av personalen, enligt uppgifter. Även på TT. Man funderar över om kvinnor som jobbar på media riskerat att få kicken om de talar sanningar för nu kommer det fram att många gånger har kommit fram till ledningen för flera år sedan. Vad är det för ledningar som inte gjort något. Det verkar också som att personal på ett media inte har meddelarskydd

2 dagar i Vasa om samarbete inom Kvarkenområdet

Av , , Bli först att kommentera 0

2 dagar i Vasa om samarbete inom Kvarkenområdet. Drygt 60 personer från Kvarkenområdet, Mitt Skandia och E12 stråket har diskuterar framtiden inom projektetE12 Atlantica Transport projektet. Kvarken rådet som jag känner mest har senare år jobbat mycket med att säkerställa färjetrafiken över kvarken för utan den så blir det svårt att samarbeta. Men det finns oerhört mycket mer som skett genom åren.

Konferensen gick ut på att titta bakåt men även framåt med blicken lång in i framtiden. Upplägget var i grupparbeten där grupper jobbade efter lite föredragning om innehållet i arbetet och redovisning av vart går vi och med vilken organisation behövs för detta. Vi var i stort sett överens om de framtida strategierna. Transporter och infrastruktur. Utbildning, kompetens, digitalisering, mobilitet med mera. Deltagarna var politiker och tjänstemän från gränsregiolana organisationerna.

Frågan blir ska vi bilda ett EGTC område som är en ny typ av samarbetsorganisation eller ska vi fortsätta som vi gör idag. Vi har enats om att fortsätta titta på det vidare i förhoppning om att hitta ett sätt som gör arbetet smidigare. Jag tillhör de som vill veta mycket mer innan jag säger Ja . Får jag rätt svar blir det Ja men tveksamheten beror på om man får pengar på samma sätt men vill även att det inte är en organisation bara för offentliga organisationer. Ska vi växa och bli fler måste näringslivet vara med. Det finns mycket mer att säga men det får bli senare när vi fått svar på våra frågor

Äntligen klart med lika lön i Eu länder

Av , , 1 kommentar 4

Äntligen klart med lika lön i Eu länder. I måndags kom beskedet om en uppgörelse om lika lön inom EU länderna. På måndag kväll kom den uppgörelsen där man i ministerrådet var överens om ändrade regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land än det egna.

Förslaget innebär att utstationerade arbetare ska ha rätt till samma lön och ersättningar som inhemska. De ska få jobba max 12 månader i ett annat EU-land med möjlighet till förlängning ytterligare sex månader.

Ylva Johansson är glad över att
förslaget fick brett stöd. Men Polen,
Lettland och Ungern sade nej. Nu går nu vidare till EU-parlamentet som fattar det avgörande beslutet. Inte oväntat var Polen, Lettland och Ungern emot detta. Med dessa regler ska lönedumpningen försvinna. Vi får hoppas att man kommer åt och får ordning inom åkerinäringen