Norrbotniabanan kommer inte förrän det byts regering

Av , , 4 kommentarer 8

 

Regeringen säger nej till att starta arbetet med järnvägsplanen som gör det möjligt att senare bygga Norrbotniabanan.
Regionen har varit beredd att med sitt bolag Norrbotniabanan AB bidra med 44 miljoner och att låna ut eller förskottera ytterligare 180 miljoner för att starta det viktiga arbetet.
Det här måste betyda att det kommer inget beslut om den nödvändiga järnvägen, då det är en omöjlighet att få fram så kallad medfinansiering i den omfattning som behövs för att bygget ska starta.
De signalerna betyder att det inte blir beslut om en Norrbottniabana och nu har jag utgått från vad som står i den bifogade artikeln

 

Den här artikeln säger att det blir ingen Norrbotnibana, medan Sven-Olof Edvinsson säger annat. Varför inte klart ja  eller nej

Norrbotniabana behövs, högre skatter med M

Av , , 2 kommentarer 7

 

Norrbotniabana

När det gäller Norrbotniabanan tog Västerbottens socialdemokrater ett uttalande på distriktskongressen i helgen. Ett uttalande om att "Norrbotniabanan en förutsättning för
möjligheternas land
".
Vi får hoppas att Åsa Thorstensson kommer med positiva besked om helheten.

 
Högre skatter med M
Regeringen säger att de satsar 482 miljarder på infrastruktur. Det är fel. Regeringen satsar 417 miljarder ur statskassan. Resten kommer från andra håll som från Umeå kommun med 150 miljoner för att ringleden ska kunna byggas vilket vi godkänt, vi måste för miljön och tillväxtens skull.
Det ska även finansieras av trängselskatter och vägavgifter. Det här innebär att man höjer skatterna med 65 miljarder under perioden fram till 2021.
Regeringen kallar arbetsgivareavgifterna för skatt medan det är en avgift eller rättare sagt en försäkringspremie till sjuk och arbetsskadeförsäkringen liksom avgiften till arbetslöshetskassan.
Då blir detta en extra skatt för de som kör bil och en extra skatt för kommunerna. Skatten för de som kör bil blir lika stor oavsett om du tjänar 18 000 i månaden eller 60 000.
Detta är ett led i en systemförändring för att man ska kunna ha råd att sänka skatten mest för de som tjänar bäst.
Media bär fram regeringens budskap helt okritiskt.
 
Kalla lokaler
I går hade Ung vänster ordnat demonstration om kalla skollokaler och kom till stadshuset. Vi satt i sammanträde med arbetsutskottet när en VK journalist kom och sa att ungdomarna hade krävt att få möta mig.
Så var det inte. Inte ett mail och inte ett telefonsamtal. Jag litar på att dagens ungdomar själva ber om träff om de vill ha en.
Jag gick sedan ut och frågade vem som sökt mig men självklart fick jag inget svar. Någon steg ändå fram och ställde frågor. Har eleverna velat träffa mig har säkert Tamara  hjälpt dem.

 

Detaljplan & val av rubriker

Av , , 1 kommentar 3

Detaljplanen för Plåtslagaren togs igår på fullmäktige och jag är helt övertygad om att det kommer att bli bra. Inte helt oväntat så gick Folkpartiet emot förslaget och orsaken kan man fundera över. Möjligen beror det på vissa kopplingar. Men den utemiljö som finns idag med carporttaken är ingen höjdare. Gatumiljön efter Brogatan blir bra och med ett hus som är ungefär lika högt som det gula hus som redan idag finns längs Brogatan.

När det gäller de hus som är byggda i kvarteret så är alla nybyggnationer gjorda på 50-talet och framåt. Möjligen att huset efter Kungsgatan är ett hus som kompletterats. Men det gula hus som samerna har haft sin verksamhet i är ett hus som sägs ha flyttats dit från Holmsund. Det trähus som ligger på kvarteret mitt emot är också ditflyttat och den del av kvarteret som nu ska byggas (och där carportarna tas bort) har tidigare innehålligt en gammal ladugård där Johan Jonssons hade sitt rörlager och verkstad.
 
Val av rubriksättning
Ibland kan man fundera över hur rubriksättningen i tidningarna går till. Ett exempel som inte var så länge sen var i VF där det för några dagar sedan gick att läsa att Öberg saknar 8 månadslöner. Men man behövde inte läsa många rader för att inse att det var pensionsavsättningarna på lönen som inte hade betalats in. Ett exempel av otaliga lite småknepiga rubriksättningar i tidningarna.

Ersättningar till sjuka och arbetslösa ger också konsumtion

Av , , 5 kommentarer 8

Regeringen för en ständig diskussion om att det är bättre att sänka skatterna än att ge högre ersättning till sjuka och arbetslösa. Det gjorde även Sven-Otto Littorin (m) vid debatten här i Umeå med Sven-Erik Österberg (s). Littorin och resten av högerregeringen vidhåller att det är bra för ekonomin att sänka skatterna då detta går till konsumtion. Visserligen kan det vara så för en del människor men de som redan har mycket väljer ofta att spara det extra utrymme som uppstår. Detta medan sjuka och arbetslösa som redan i utgångsläget har sämre konsumtionsmöjligheter vid försämrade ersättningsnivåer får ännu lägre konsumtion då de inte kan göra något jobbskatteavdrag.

Regeringens politik för sjuka och arbetslösa uppvisar snarare en missaktning mot de som har haft oturen att bli sjuk eller arbetslös. Det är obegripligt att förstå den borgerliga regeringens tro på att människor blir mindre sjuka och arbetslösa genom lägre ersättningar. Höjda ersättningar till både sjuka och arbetslösa skulle istället ge en ökad konsumtion och därmed en tillväxt i ekonomin precis på samma sätt som regeringens hittills ganska omfattande skattefrieri.

 

Vilseled inte svenska folket Fredrik Reinfeldt

Av , , 7 kommentarer 16

I morse var det debatt mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt som handlade om pensionärerna och skatterna och det är väl ingen hemlighet att vi vill ha samma skattesats för samma inkomst då pension är uppskjuten lön.

Jag blir både ledsen och förbannad när jag hör Fredrik Reinfeldt säga att arbetsgivaravgifter är skatt. Det är helt fel. Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring vars avgift har betalats av att löntagarna avstått löneutrymme till den försäkringen, dessutom så finns också egenavgifter som den som är med betalar till.
Sjukförsäkringen är också en försäkring där löntagarna avstått löneutrymme för att få en försäkring som täcker inkomstförlusten då man blir sjuk och det finns också kvalifikationsregler för den. Den har regeringen naggat i kanten och stulit pengar som löntagarna avstått ur löneutrymmet för att sänka skatterna för de som tjänar mest.
Arbetsgivaravgifterna är ingen skatt utan en finansieringsväg av reformer som löntagarna avstått löneutrymme för att få en större trygghet.
Jag tycker Reinfeldt ska lära sig skillnaden mellan skatter och försäkringsavgifter som visserligen betalas kollektivt, men det är försäkringspremier. Jag är besviken att inte Mona tog tid och talade om hur det i verkligheten är.

Länets Socialdemokrater vill ha samma skatt på lön och pension

Av , , Bli först att kommentera 11

 

Bort med pensionärsskatten
För oss socialdemokrater har det alltid varit självklar princip att alla inkomster oavsett om det är lön eller pension skall beskattas på samma sätt. Pensionärerna betalar idag mer skatt än löntagarna med samma inkomst. Det är inte rimligt.
 
Vi socialdemokrater säger nej till att sätta miljonärerna framför pensionärerna. Skatt ska betalas efter bärkraft. Klyftan mellan pensionär och löntagare ska bort. Pensionärerna har jobbat ett helt yrkesliv och byggt välstånd och välfärd för de yngre. Pension är inte bidrag utan uppskjuten lön. För oss är det självklart att det ska löna sig att arbeta. Lika självklart ska det löna sig att ha arbetat. Pensionärer betalar idag upp emot en månadspension mer i skatt per år jämfört med vad en löntagare gör. Det är orättvist och oanständigt.
 
Att ställa grupper mot grupper och öka orättvisorna i skattesystemet är en medveten del av det moderata högerexperimentet, som vi aldrig kommer att ställa upp på. Häromdagen kom så vallöftet från Reinfeldt – sänkt skatt för pensionärer nästa år. Det är upprörande hur moderaterna har mage att ägna fyra år åt att straffbeskatta pensionärer för att sedan lova skattesänkningar efter valet. Samtidigt är statsministern tydlig på att klyftan ska bestå, att det är riktigt att pensionärer ska betala högre skatt för samma inkomst jämfört med en löntagare med samma inkomst.
 
Det enda anständiga är att pension beskattas på samma sätt som lön. De rödgrönas besked är tydligt: klyftan ska tas bort steg för steg.
 

Varför olika skatter på inkomster ?

Av , , 5 kommentarer 10

 I går presenterade högerregeringen skattesänkningar för pensionärerna. Lokala förträdare jublar. Jag tycker fortfarande att det är märkligt att man har olika skatt på lön och pension. Pension är en uppskjuten lön som arbetats ihop och sparats ihop och förvaltats under det yrkesverksamma livet. När man blir äldre diskrimineras man genom att skatten är olika. Jag tycker det är kränkande. Nu skulle jag vilja se om man fortsätter att låna till skattesänkningar.

Bygg högre, bygg tätare för att klara miljömål och klimatförändringar, jag håller med miljöminstern i det fallet

Av , , 5 kommentarer 5

 

 

Klimatmålen

Fredagen den26 tillhörde jag en av de ca 75 personerna som deltog i landshövdingens samtal om klimatmålen och energin där skogen självklart ingår. Vid samtalen deltog även miljöminister Andreas Karlgren och jag kunde självklart inte hålla mig tyst utan tog upp frågan om hur vi planerar och bygger för att klara miljömålen då den stora delen av samhället redan är byggt och hur man gör förutom att renovera rätt och minska energiåtgången.

Andreas Carlgren svar gladde mig verkligen då han var mycket bestämd på att vi måste bygga städer där kollektivtrafiken får en stor roll och där biltrafiken minskas och då sa han exakt vad vi håller på med i Umeå. Vi måste bygga tätare och att vi måste bygga högre. Han var väl medveten om att det alltid dyker upp konflikter som det gör här i Umeå men han var mycket bestämd på att det får vi tåla men ska vi lyckas med klimatmålen finns inga andra alternativ.

Vi får välja mellan att låta städerna ser ut som de gjorde när de byggdes eller så måste vi rätta till den generationens fel genom att förtäta, bygga högre och bygga om. Det här vet vi ju idag att det är många som är emot förändringar och då är de också emot att vi ska klara miljömålen. Miljömålen klaras inte om vi fortsätter som vi gjort tidigare och det gäller både byggandet och den tekniken, planeringen, energin och mycket anat självklart som våra levnadsmönster.

Avslutningsvis så förstår ni att jag blev glad när jag får höra en miljöminister trots att ha när centerpartist att det gäller att bygga staden om vi ska klara miljömålen, den väg som vi valt och kommer att fortsätta med trots att det finns andra intressen som med sina argument om stadens utseende motverkar detta med nostalgin som förtecken och jag hoppas självklart att de tjänstemän som var närvarande också delar miljöministerns synpunkt att miljön är långsiktigt överskuggande alla andra mål

 

EU kommissionen ger regeringen underkänt om LAS

Av , , Bli först att kommentera 3

 

EU kommissionen förkastar regeringens LAS
 
EU kommissionen ger regeringen underkänt C i betyg för förändringarna som gjordes i LAS 2007 ett beställningsjobb från Svenskt Näringsliv. LAS frågan är en del i att avtalsrörelsen som gör att det gått trögt.
Underkännandet beror på LAS förändringar om visstidsanställningarna och att det saknas en tydlig övre tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar enligt Andnor kommissionär.
 
Det innebär att en person kan växla mellan olika anställningsformer under en lång tid vilket strider mot EU rätten.
 
Det är illa att regeringen i inte i förväg kollar att de förslag man lägger följer EU rätten. Men nu sa de igår att man inte bryr sig om vad kommissionen sagt. Däremot såg vi att när det gäller Lavaldomen var de snabba att förändra lagen långt längre än vad som behövs vilket kraftig försvagar facken och tar bort en del i den svenska modellen.
EU kommissionen säger nej till att vi har ett system där man kan stapla anställningsformer på varandra. Grundprincipen är att det ska vara fasta anställningar och det bryter Sverige emot Det här påpekade socialdemokraterna och facken när det drevs igenom i riksdagen.
Nu får regeringen se till att EU rätten följs, men det blir nog först den som tillträder efter valet och det visas också att den bild som Svenskt näringsliv sprider om anställningsformerna i Sverige när vi vet att det är krångligare och dyrare att göra sig av med folk i andra EU länder.

Viktiga saker löses bäst gemensamt. Ny Löventränare en tidningsanka ??

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Kollektiva lösningar är bra.
I går hade vi föreningsstämma i Kommuninvest som kommit till för att lösa kommunernas arbete med att låna pengar på ett billigt och smidigt sätt. Numera är de flesta kommunerna och landstingen med och resultatet av att göra lånehanteringen kollektivt lovordats av alla partier då alla sett att Kommuninvest ser till att det blivit bättre lånemöjligheter för skattebetalarna. Kommuninvest är en kommungäld och respekterad överallt i finansvärlden och Umeå och Skellefteå var kommuner som tidigt blev medlemmar av det som startade i Örebro Jag tycker det är bra för skattebetalarna att man kan lösa lånehanteringen på ett kollektivt sätt och visar också att kollektiva lösningar är mycket bra.
 
Var ny Löventränare en anka ?
Jag skrev för några dagar sedan att Björklöven skulle få en ny tränare efter att jag läst VK och tyckte till om hur resten skulle se ut. Nu håller jag på att känna att denna notis var en ren och skär lögn. Finns det några beslut överhuvudtaget för inget har sagts från Löven.  Var finns beslutet om ny tränare är min är fråga och i vilket fall som är helst att styrelsen i Löven har inte gått ut och talat om att någon ny tränare är anställd. Jag tycker det håller på att bli lite väl mycket tidningsnotiser där inget är klart. Varför gör man så. Stämmer det inte vad som börjar skrivas i media kommer ingen längre att köpa tidninigarna