Det behövs fler äldre i Umeå, samt Miljöpartiet och EU

Av , , 4 kommentarer 0

Umeå är en stad med en mycket ung befolkning. Det beror självklart på de många studenter som bor i staden vilket är mycket bra. Det ger goda möjligheter till kompetent arbetskraft i framtiden och att de därigenom kan bidra till tillväxten. När det gäller den kommunala ekonomin har studenter som grupp däremot ingen omfattande köpkraft. En köpkraft som inte har blivit bättre under högeralliansens tid då studenter inte har fått samma standardhöjning som unga.

Jag tror att det kan vara bra för Umeås tillväxt och den kommunala ekonomin om det flyttade hit fler pensionärer. Kommunalekonomiskt vet vi att kommunen är den största betalaren till det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Vi betalar överlägset mest. Vi har en hög skatt i Umeå, bland de högsta i landet av alla större kommuner, men vi har också en bra service. Vi ska definitivt inte föra en politik som gör att yngre flyttar från staden utan vi ska attrahera fler äldre.

Äldre har bättre köpkraft och skulle kunna bidra till ökad handel. Samtidigt kan de vara nära sina barn och barnbarn om de finns i staden, samt ta del av kommunens omfattande utbud. Därför behövs fler s.k. trivselboenden så att äldre har någonstans att bo. Vi ska planera fina områden och förtäta staden så att man kan bo där man vill, gärna centralt eller på Ön. Man ska känna sig välkommen hit. Uppmaningen till fastighetsägarna och de som bygger bostadsrätter är att sätta igång och värva hit äldre människor, det skulle gagna alla.

* EU inte bara negativt
Så här på avstånd från hemmaplan har jag till min stora glädje noterat att miljöpartiets språkrör lämnat ståndpunkten att Sverige ska ut ur EU. Det är bra för den stora utmaningen är just klimatförändringarna och det kan man bara lösa genom att jobba ihop i beslutande församlingar, samt göra EU ännu slagkraftigare.

* Björklöven vann
Man blir glad varje gång man hör att Löven vinner, men det är något som förbryllar mig. Varför blir det så att man spelar bra mot bra lag och sedan gör plattmatcher som i fredags mot dåliga lag. Har det med motiveringen att göra? För någon annan förklaring finns inte.

De goda resultaten nu är sannolikt följden av att man satsar på juniorer och yngre spelare. Det gäller att man kan behålla dem och kanske få hem någon av de spelare som lämnade i fjol. Då skulle Löven ha en plats i Elitserien och Skellefteå bli lillbror hockeymässigt i vårt län.

Vad dödar mest?

Av , , 1 kommentar 0

Just nu pågar en stor diskussion om miljöfrågorna och klimatförändringarna, samt hur miljön påverkas av människorna. Det finns även siffror på hur många människor som dör av olika saker. Av statistiken kan man utläsa att rökning och alkohol är de stora bovarna som ligger i topp och orsakar flest dödsfall. Men även att luftföroreningarna skapar dödsfall och jag är övertygad om att fossila bränslena dödar i högre utsträckning än vad kärnkraften gör. Visserligen kan en olycka hända men man bör i högre uträckning väga risken med de olika energislagen mot varandra.

* Vikten av en reallöneökning
Sedan högerregeringen tillträdde har det varit förhållandevis god löneutveckling nominellt medan det inte har varit någon reallöneutveckling. Det är reallönen som är viktig för det är den som talar om huruvida man får mer i plånboken eller inte. Om alla kostnader ökar mer är krontalen är dessa inte värt något. En inflationspolitik innebär en överföring av värden till dom har det bra ställt. Och det är väl det som är meningen med högerpolitiken, att ge till dom som har och ta ifrån dom som har det sämst.

Reflektioner från fullmäktige, nya medlemmar och dubbdäck m.m.

Av , , Bli först att kommentera 0

* Tankar från fullmäktige
Igår hade vi kommunfullmäktige och det finns alltid något att reflektera över efter dessa dagar. Det är tyvärr alltför ofta som någon av ledamöterna pratar om andra saker än det ämne som finns på dagordningen. Motionen om att starta eget kurser är ett sådant exempel. En ledamot säger något som är lite utanför ämnet och då greppar en annan ledamot efter detta strå och så pratar man om något annat än tänkt. Detta händer även i interpellationsdebatterna. Sammanträdena blir längre och de ledamöter som vill hålla sig till ämnet tycker att det är tråkigt.

– Ulrik Berg är en man. Igår blev fullmäktiges vice ordförande minst två gånger kallad för fru ordförande av folkpartiets Britt-Marie Lövgren från talarstolen. Jag kan tänka mig vilket fruktansvärt ramaskri hon skulle ha dragit igång om någon kallat henne herr Lövgren.

– Media. När den revolutionära sekten rättvisepartiet gör sina spektakeldemonstrationer så är det alltid av nyhetsintresse från pressens sida. När det gäller kampen mot luftföroreningar har rättvisepartiet inte insett att bilarna måste ut från centrum. Deras trovärdighet i kampen mot luftkvaliteten är noll eller så får man stoppa tillväxten.

– Miljöpartiet överges. I Umeå fryses miljöpartister ut ur partiet systematiskt och avhoppen haglar från uppdragslistan. Nina Björby var en av ledamöterna som tyckte att socialdemokraterna var det alternativ som var hennes val. Vi har dessutom fått fler som tycker våra värderingar står dom närmast och ett exempel är Maria Fridstjärna som också kommit och blivit medlem hos oss. Vi ska ta hand om dessa krafter och hälsar fler välkomna om de delar våra värderingar och säkert finns det andra partier som också fått f.d. miljöpartister som medlemmar. Nu är inte bara miljöpartister välkomna som medlemmar utan det är alla som delar våra grundvärderingar.

* Dubbdäck
Regeringen öppnar upp för att begränsa dubbdäckens användningstid och enligt Åsa Torstensson p.g.a. det damm som de river upp. Problemet är att man inte kan växla mellan dubb och sommardäck flera gånger utan man behöver dem när det är halt väglag. Vill vi inte ha en massa salt istället på vägarna om det kommer halka. Om dammet ger dödsfall så får inte statistiken dödsfall på vägarna öka. Förra året hade vi det högsta dödstalet på vägarna på 10 år och vi har inte sett mycket av trafiksäkerhetsarbete under högeralliansen.

* Höga chefers girighet
När man ser alla höga bonus och andra avtal som ger otroligt hög ersättning tycker jag man kan ifrågasätta om man följer aktiebolagslagens regler om hänsyn och aktsamhet om bolaget. Tar man verkligen ansvar för aktieägarna?

Kuba, Sveriges kommuner och landsting, samt kommunsammanslagningar

Av , , 1 kommentar 0

* En ny Castro på Kuba?
Igår fick Kuba en ny Castro som president. Han var föresten den enda som nominerats tros sin ålder av 76 år. Jag har inte varit någon vän av den kommunistiska diktaturen på Kuba eller på andra ställen för den delen och det diktaturer oavsett färg. Det är mycket märkligt att ett folk i dagens upplysta samhälle accepterar ett sånt system.

Att censuren ska kunna vara så hård att man inte vet vad som händer ute i världen känns inte rätt. Det är med stor säkerhet andra metoder som gör att man kan hålla sig kvar vid makten där militären och polisen är en del. Vi får hoppas att kubanerna inom en inte alltför avlägsen tid får bli ett fritt demokratiskt land och får forma sin egen framtid utan Castro eller USA.

* Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
Stadgarna för den organisationen säger att man ska vara en medlemsorganisation för alla kommuner och vara fristående från staten. Själv sitter jag inte i den styrelsen men rapporterna därifrån är entydiga. Man gått ifrån synsättet att det ska vara en medlemsorganisation och att ordförande Anders Knape använder organisationen som en kampanjorganisation för högeralliansen. Jag tycker det är tråkigt att inte kommunvärlden kan hålla ihop mot staten.

* Kommunsammanslagningar
Det förslår Edblom från Fredrika i dagens VK. Det är intressant att någon i inlandet också börjar reflektera över kommunernas storlek. Han vill ha Lycksele som centralort i storkommunen och en indelning i kommundelsnämnder. Det är en intressant idé med större kommuner och kommundelsnämnder. Samma sak har jag varit i Finland och förespråkat om. Visst ska demokratin få kosta pengar men frågan är om man kan klara sin uppgift om en kommun blir allt för liten med alla de specialiteter som måste och bör finnas i en kommun.

Jag förstår att det Edblom har sagt kommer att väcka en känslodebatt men nog bör samhällets pengar kunna användas effektivare än idag och mer gå till verksamhet än till byråkrati. Ingemar Nyman kommunalråd i Bjurholm har mer än två lönehandläggare i sin kommun och har inte mer än runt 400 anställda. I Umeå kommun har vi 900 anställda på varje lönehandläggare. Mycket av de stödfunktioner som inlandskommunerna har skulle kunna skötas mycket effektivare. En kommunchef för alla åtta kommuner skulle ändå ha mycket färre anställda att ta hand om än hos oss.

Jag väntar mig en spännande diskussion som också dykt upp på agendan i Robertsfors för en tid sedan. Skulle man inte ha ett kostnadsutjämningssystem så skulle de minsta kommunerna inte klara sig, ett system som Umeå betalar mest till i hela landet.

Sådana här reformer tror jag inte man kan tvinga fram utan det måste ske på vilja från de enskilda kommunerna men frågan är hur man skapar insikten om de problem man står inför. Vi har också hört detta i samband med nya regionförbundet där man anser sig underrepresenterad från de små kommunerna vilket inte är fallet om man ser till demokratins grundregel en person en röst.

Be om ursäkt Fredrik Reinfeldt

Av , , Bli först att kommentera 0

Det tycker jag verkligen skulle vara på sin plats med tanke på de angrepp han gjorde på socialdemokraternas utnämningspolitik. Nu har han själv plockat bort sin frus konkurrent inom landstinget i Stockholm och gjort henne till landshövding i Västerbotten. Heister blir säkert en bra landshövding men det ser lite märkligt ut.

Reinfeldt har dessutom gjort förre försvarsministern till direktör för Svenska Kraftnät. Odenberg som hoppade av när han tyckte att regeringens politik for åt fel håll. Odenberg kan nog också bli en bra generaldirektör med Reinfeldt har tidigare sagt att man skulle utannonsera alla tjänster.

Det Reinfeldt bör tänka på är att inga toppnamn hänger ut sig i ett sånt förfarande. Nu har man inte ens haft en ordentlig intern rekryteringsomgång utan det blev en tröst för gamla oförrätter. När det gäller rekryteringsförfarande bör Reinfeldt be om ursäkt till alla som han tidigare kritiserat i utnämningsförfarandet och istället jobba för en förändring av systemet så folk kan söka jobb utan att hängas ut.

* Bostadspolitiken har havererat
I gårdagens blogg tog jag upp och efterlyste vad Odell menade med sänkt standard. Det kommer att bli intressant att följa hur detta utvecklas men regeringen för ingen bostadspolitik och det kommer inte att byggas några hyresrätter då inflyttningshyrorna stigit med 28 000 per år sedan man tog bort investeringsbidraget.

Mats Odell flummar till

Av , , 5 kommentarer 0

Igår kablades det ut att Mats Odell och högeralliansen vill sänka standarden i bostäderna för att de ska bli billigare. Men då vill i alla fall jag veta vad han menar med standard.

? Är det att lägenheterna är för stora?
? Är det för mycket ventilation?
? Är det uppvärmningssystemet eller elinstallationerna som han menar?
? Eller är det kanske byggkonstruktion i sin helhet?
? Andra saker som han kanske syftar på är han kanske vill ta bort tillgänglighetskraven som ger merkostnader?
? Skall ljudisoleringen bli sämre?
? Är det för många skåp och garderober eller behövs inte kyl, frys och spis?
? Kan det vara så att det enbart blir kallvatten eller ska rumsindelningen bort?
? Men det kanske ändå är toaletterna som kan skippas?
? Ska lägenheterna levereras utan mattor på golvet eller är lägenheten omålad och att det inte finns tapeter på väggarna?

För vad menar Odell med standard egentligen? Jag har försökt ge en bild av vad jag kan tycka kan räknas som standard. Högeralliansen påförde all nyproduktion en högre hyra med 400 kr kvadratmetern när de tog bort investeringsstödet för de mindre lägenheterna. Det ger en ökad boendekostnad för en lägenhet på 70 kvm med 20 000 per år eller en liten lägenhet på 40 kvm 16 000 per år.

Nu ska Odell göra om byggnormen och sänka standarden och vad det nu innebär för att stoppa raset i bostadsbyggandet. Han och hela högeralliansen har skapat och kommer att skapa många nya mambos dvs. ungdomar som TVINGAS bo kvar hemma på grund av den förda politiken.

* Att blogga
Till och från frågar jag mig om jag verkligen ska fortsätta blogga på vk.se och om det är några som överhuvudtaget läser bloggen förutom journalister. Jag vet att några läser den men det tar tid att skriva och fundera – kanske till ingen nytta. Bloggsidan ger plats för tidningens journalister och ledarskribenter som förutom på deras bloggsidor har hela tidningen att framföra sina åsikter. Jag har ibland svårt att se om bloggarna är de personliga åsikterna de för eller en del av jobbet. Det är den sammanblandningen som är märklig tycker jag.

Sälj inte ut de statliga företagen och icke fungerande regionalpolitik

Av , , Bli först att kommentera 0

Högeralliansen med försäljningsgeneral Mats Odell i spetsen har gett sig sjutton på att sälja statliga företag oavsett priset. Aktierna har sjunkit ganska kraftigt de senaste månaderna på samtliga företag, inte enbart statens som inte har pris på börsen utan alla företag.

2007 gjorde de statliga företagen en vinst på drygt 66 miljarder och gav en utdelning på 40 miljarder. Pengar som används till välfärdspolitik eller till avbetalning av statens skulder. Likaså de pengar som går tillbaka till företagen används i företagen men att priset vid en utförsäljning blir så högt att det ger en positiv ekonomisk effekt gentemot idag är inte troligt. För från vad ska de pengar som används till välfärd tas ifrån i framtiden eller snarare vilka verksamheter kommer det att bli nedskärningar?

Mats Odell och högerregeringen bör avbryta utförsäljning genast. Men tänker man trots allt, även fast det är ett dumt förslag, gå vidare med sina utförsäljningsplaner så borde pengarna användas till att bygga ut infrastrukturen. Satsa på att få infrastrukturen att fungera som den ska och det gäller framförallt att göra stora insatser på järnvägen för att Sverige ska klara miljömålen. Där har du pengarna Reinfeldt.

* A-kassan ger flyttlasspolitik
Igår såg vi hur den nya a-kassan kan bidra till en ny flyttlasspolitik. Arbetslöshetskassan ska vara en omställningsförsäkring men som det är nu så gäller det att så fort som möjligt ta ett jobb där de finns för annars får man ingen ersättning vid arbetslöshet. Och utan pengar blir det ingen mat eller råd till att betala hyran.

* Inlandet dör
Vi har nu fått den definitiva befolkningssiffran från förra året och för Umeå har det gått hyfsat med ett tillskott om knappt 600 personer. I övrigt är det bara Skellefteå och Bjurholm som uppvisar plussiffror och Bjurholm en ganska marginell ökning. Högeralliansen skulle se till så att hela Sverige kan leva men nu minskar man befolkningsmässigt i inlandet och jag förmodar att det är de unga människorna som sticker och inte enbart de arbetslösa.

Under årtiondena sker det visserligen befolkningsomflyttningar och i många av kommunerna fanns det inte så många människor för drygt 100 år sedan. Vi vet att människor flyttar dit man kan överleva och få sin försörjning och det är det som händer. Jobben försvinner och skogen som tidigare sysselsatte många människor har med mekaniseringen minskat antalet anställda mycket kraftigt på 50 år. Nya jobb tillkommer inte i takt med att gamla försvinner och så blir det utan en regionalpolitik. Arbetet med våra regionala utvecklingsplaner kommer heller inte igång tack vare den byråkrati som byggts runt denna med Nutek som ansvarig myndighet.

Reinfeldt tar inget miljöansvar, trängselskatter m.m.

Av , , 1 kommentar 0

Moderaterna eller högern känner man igen för här kan man inte luras med ord. Vi har fått höra att regeringen enats om klimatmålen men att man inte fick med sig s, mp och v. Den nyheten hinner inte mer än kablas ut förrän Reinfeldt går ut och säger att han och högern vill vänta med klimatmålen. Och det är då man känner igen de gamla moderaterna. För dagen efter får vi höra att han sågar klimatberedningens förslag om storsatsningar på järnväg. Förslaget som var att man skulle öka godstrafiken med 50 %.

Jag tror det är viktigt med ordentliga järnvägssatsningar men då måste budgetförutsättningarna ändras och att man lånefinansierar detta i någon form. Annars kommer jorden troligen ha gått under om vi ska vänta och klara investeringarna med anslag. För vem betalar ett hus kontant?

* Trängselskatter
Regeringens införande av trängselskatter i Stockholm blev dubbelt så dyr som väntat. Två miljarder istället för 1. Det innebär att 1 miljard försvinner bort från kollektivtrafik och andra åtgärder i vägsystemet. Det har kostat multum med alla konsulter som använts. Partivännerna i Göteborg som funderar på att införa trängselskatter bör överväga och tänka sig noga för innan man fattar beslut.

* Fackens medlemstapp
Vi har via media fått höra att många fack tappat medlemmar då regeringen tvingat facken att kraftigt höja avgifterna. Däremot har min gamla byggnadsavdelning endast tappat runt 20 medlemmar medan det söderut är sämre. En trolig orsak är att medlemmarna här inser värdet att vara med i facken.

* Två folkpartiförslag under veckan
Folkpartiet har kommit med två märkliga förslag under veckan. Britt-Marie Lövgren vill döpa den nya regionkommunen till Jämtland och tyvärr tror jag nog hon menade allvar. Det andra är att folkpartisten i Robertsfors vill bli Umeåbo. Till det säger jag välkommen och då skulle Robertsfors vara en kommundelsnämnd inom Umeå kommun.

Terrorismen i miljöpartiet och mer om strukturfonderna

Av , , Bli först att kommentera 0

Tillslut fick även Nina Björby ge upp tilltron till miljöpartiet vilket framgår av dagens artikel i VK. Jag har många gånger tagit upp i bloggar och på andra sätt uppmärksammat den systematiska förföljelsen som skett av sekten runt Jabar Amin och Alireza Mosahafi. Jag tror att den kupp som skedde efter valet vid nomineringarna var väl förberedd. Vi som var i valstugorna på torget såg att den stuga som miljöpartiet hade och alla engagerade miljöpartister som var där höll till i stugan med Nina och Nilen i spetsen. Detta medan Jabar Amin hade en egenvalsrörelse och han deltog inte vad jag kunde se i några aktiviteter som miljöpartiet hade.

Jabar Amin lyckades inte bli inkryssad till riksdagen som han tänkt sig utan hamnade på sidan om. Sedan gick man ifrån den ordning man hade och utsåg Alireza till gruppledare istället för Nina som stod först på listan. Nina som dessutom blev inkryssad av väljarna. Hon om någon har utsatts för diskriminering och jag är förvånad att hon stått ut så länge. Hon säger dessutom idag att hon har lärt sig att den struktur som miljöpartiet har inte håller i längden.

Självklart är Nina välkommen till oss om hon känner att vår politik känns rätt för henne. Hon har erfarenhet och vill jobba med de gröna frågorna och nu får hon göra som alla andra att skaffa sig ett förtroende i partiet för att behandlas som andra när det är dags för nomineringar. Välkommen Nina.

* Mer om strukturfonderna
Vad gör Maud Olofsson? Ja, det var rubriken på gårdagens blogg och jag ser att VK har noterat temat och synat lite hur arbetet med strukturfonderna har gått. Tyvärr har man inte granskat vart felet ligger utan pratat med tf. landshövding Theolin. Han som alla andra säger att det blivit ett förlorat år vilket alla inser, även centerpartisterna tror jag.

Ansvaret för att det blivit krångligt, byråkratsikt och tagit tid ligger ändå ytterst på Maud Olofsson och näringsdepartementet. Det är dom som hanterat programmet och det är där det fått dra ut på tiden. De har också ansvarat för att den organisation som ska ta hand om detta har fått denna typ av modell och man har inte gjort ett dugg åt de stora missförhållanden som gäller. Så ytterst ansvarig för kaoset är Maud Olofsson.

Vad gör Maud Olofsson?

Av , , Bli först att kommentera 0

Maud Olofsson är näringsminister och därmed ansvarig för regionalpolitiken och även det som rör EU:s strukturfonder. Det är nu 1 år och två månader sedan den nya programperioden började och kan ni tänka er att hela 3 projekt har fått formellt godkännande av Nutek. Skrivningen av programmen var klara i god tid men den formella hanteringen på departement och inskickning till Bryssel dröjde.

Man gick ifrån den hantering som hade varit förut och gjorde Nutek till myndighetsansvarig. Men vilket förbannat kaos allt har blivit sedan dess, allt är bara en fruktansvärd byråkrati som inte för något framåt överhuvudtaget, en myndighetshantering som saknar motstycke i modern tid. Nutek har fått någon typ av roll som ska laglighetspröva projekten innan strukturfondspartnerskapet får säga sitt. Ett partnerskap där näringsministern inte lyssnade till vad partnerna ville när det gäller vilka ledamöter som skulle sitta i organisationen så ur den synpunkten är det inte ett partnerskap.

Nu har det gått lång tid och det är inte många projekt som hinner komma igång. Pengar har länsstyrelsen fått i s.k. 33:1 anslag som ska vara en regional finansiering som ska fram för att EU ska medfinansiera utveckling. Förbrukas inte pengarna tar man tillbaka dem till stadskassan och det är fruktansvärt att pengar som avsatts till regional utveckling ska skickas tillbaka eller är det kanske detta som är meningen för att man ska kunna finansiera skattesänkningar i Stockholmsförorter. Det finns också en risk att EU-pengarna inte hinner arbetas upp och händer det åker pengarna tillbaka till EU-budgeten och vi får inte tillbaka vår del av medlemsavgiften.

Enligt obekräftade uppgifter ska man dessutom ha fastställt så kallade bemyndigaramar för Nutek och då är läget ännu hopplösare när det gäller att hinna arbeta upp EU- pengarna, dessutom har det redan gått ett år. Så brukar man göra för länsstyrelsen det vet jag men då är det svenska pengar det gäller för att klara den svenska budgeten, men i detta fall är det EU-pengar det handlar om. Stämmer dessa uppgifter är det ytterligare ett mycket konstigt beslut som saknar all logik och då blir det stora problem med programgenomförandet.

Man skulle kunna skriva en hel roman om allt som hänt runt detta men enkelt uttryckt är det ett fullständigt kaos. Tyvärr så sitter högeralliansens företrädare tyst och tycker internt att det är åt helvete men utåt tiger man som muren. Vi som känner Maud Olofsson vet hur hon brukade låta när hon var i opposition och kritisk mot allt. Nu gör hon själv ingenting åt kaoset som hon är ansvarig för och det är en riktig skandal.

Som det var organiserat förut fanns väl inarbetade rutiner och det hände saker med EU-programmen. I stort sett borde det ha gått att arbeta på samma sätt även denna gång då jag inte tror att EU:s regler förändrats . Det sker ingen regional utveckling med hjälp av strukturfonderna.

* Centraliseringen fortsätter
Enligt mediauppgifter ska polisutbildningen minskas i kraftigt Umeå i framtiden. Inte förvånande med nuvarande regering som koncentrerar all sin verksamhet runt Stockholm. Så sker på område efter område och det finns ingen regionalpolitik med denna högerregering.

* Är du seriös Britt-Marie Lövgren?
Hörde att Britt-Marie Lövgren (fp) igår på sin blogg föreslagit att en fyraläns regionkommun skulle heta Jämtland med motivet att få med dom på en storregion. Man kan fråga sig om Britt-Marie Lövgren verkligen menar allvar eller vad som har hänt. Att ledande Umeåpolitiker går ut med den typen av förslag skadar alla andra politiker. Jag har svårt att tänka mig att någon annan skulle tro på ett sånt förslag och att förslaget är mer av medial karaktär.