Går det verkligen bra för Sverige ???????????????

Av , , Bli först att kommentera 13

ATT DET GÅR BRA FÖR SVERIGE påstår Allianspartiföreträdarna ständigt och jämt, främst för att BNP ökar. Men fortfarande är arbetslösheten hög, sysselsättningen och skatteintäkterna är lägre än den prognos som regeringen presenterade i våras (samma prognos som kommunen lade sin budget efter).

Regeringen har dessutom tagit bort kommun- och landstingsstödet på 12 miljarder för nästa år. Dock tillsköt man 3 miljarder i den senaste budgeten för några veckor sedan, men trots detta saknas det pengar. Umeå får 16 miljoner mindre än den budget som vi lade i juni i år.

Problemet med BNP är att det inte är ett mått som handlar om att skatteintäkterna ökar i kommunerna. För att kommunerna ska få mera intäkter måste antalet arbetade timmar öka. Det är alltså sysselsättningsgraden som är det viktiga och det som ger mera pengar och som stärker välfärden.

Dessvärre har kommunernas välfärdsverksamheter inte legat högt på regeringens ”att vilja göra”-lista. När man diskuterat välfärden har det snarare handlat om inskränkningar i välfärden och att skatterna för de bäst ställda ska sänkas (och sambandet däremellan).

Den lite näsvise kan ju ifrågasätta det riktiga i att vissa familjer som redan har råd stressar i att hinna förstöra och konsumera upp de skattesänkningar som deras familj har fått. Detta medan många andra inte ens kan göra ett sådant val utan behöver konsumera hela summan, givet att man fått den vilket man nu inte fått. Det senare hade gett bättre tillväxt, dels hade det varit mer rättvist fördelat och att det skett via investeringar i välfärden.

 

Busskurar är till för bussresenärer

Av , , 2 kommentarer 13

IGÅR PÅ FULLMÄKTIGE redovisade Folkpartiet en udda syn på vad busskurerna på Vasaplan är till för. De ville att sitsarna skulle värmas upp för att utslagna ska ha någonstans att sitta.

Självklart ska samhället vidta åtgärder så att personer med missbruksproblem kan komma ur sitt missbruk och ha någonstans att vara men busshållplatser och utrymmen för de som väntar på bussarna är fel plats.

Från kommunens sida har vi under lång tid drivit en kamp för att skapa trygga miljöer. Det innebär att otrygga miljöer måste bort och Vasaplan och busskurarna är en sådan plats där människor upplever otrygghet. Området måste därför ses över och förändras.

Det är skräpigt i kurerna, det urineras i dem och är allmänt ofräscht, trots att det städas ofta. Dessutom är polisen där på besök, titt som tätt, då det inträffar en del incidenter och brott.

Om kollektivtrafiken ska fungera bra för resenärerna måste man kunna stå och vänta på bussen i en trygg och säker miljö utan att behöva vara orolig för att något ska hända.

 

USA och världen

Av , , 1 kommentar 12

DET KOMMER FRAM DET ENA EFTER DET ANDRA om hur USA agerar och beter sig. De senaste dokumenten som Wikileaks har släppt är förfärligt om det stämmer, vilket det med sannolikhet kan vara.

Kanske ska man inte vara alltför förvånad då USA verkar ha uppfattningen att de är klokare och förnuftigare än resten av världen när det gäller demokrati då de intervenerat i en rad länder.

Det som nu uppdagas är med säkerhet ett system som varit gällande och länge. Därför kanske det inte är så förvånande att de spionerat på folk utanför den amerikanska ambassaden. Men förhållningssättet visar hur man ser på andra människor vilket kan komma att skada relationerna med andra länder, särskilt med tanke på hur de pratar om de som ska föreställa deras bundsförvanter.

Det ska nu bli intressant att följa ”jakten” på läckor då materialet på något sätt kommits åt och vad som kommer att hända framöver. Förtroendet för USA kommer nog att minska globalt sett, i alla fall temporärt.

När det gäller USA:s ekonomiska ställning så har den försvagats väsentligt då andra länder i Asien har gått framåt.

Ta makt över samhällsplaneringen

Av , , Bli först att kommentera 15

Moderater och folkpartister har i Stockholms kommun privatiserat och sålt ut köpcentra i många av Stockholms förortsområden. Det har gjort att dessa köpcentra numera drivs helt på kommersiella villkor och många hyresgäster har därför varit tvungna att ge upp sin verksamhet då man inte längre har råd att betala de höjda hyrorna.

När man på detta sätt säljer ut lokala köpcentra drabbas många som inte hunnit etablera sig ordentlig på arbetsmarknaden. Många invandrare kommer först till dessa ställen för att sedan slussas vidare in i samhället. Att då kunna överleva på småskalig handel har för många var en möjlighet till egen försörjning och självständighet. En möjlighet som de nu inte längre har.
 
Den borgerliga utförsäljningsivern är också problematiskt ur den aspekten att utförsäljningen leder till att politiken avhänder sig ett av de viktigaste uppdragen; nämligen samhällsplaneringen. Samhället måste åter ta makt över det offentliga rummet och samhällsplanering.
 

Dandsbandskampen ett riktigt lördagsnöje….

Av , , Bli först att kommentera 12

Dandsbandskampen ett riktigt lördagsnöje. Dansbandskampen i SVT en riktig höjdare. I de två tidigare årgångarna har jag faktiskt tippat rätt redan från start.

Vinnarna Lars Christers och Playtones var givna för mig men inte förrän i kväll har jag blivit säker på vem som vinner detta år. För mig så är det självklart att Elizas eller hur det stavas kommer att vinna. Det är fantastiskt roligt att de och äve de andra bandena tillhör en yngre generation av musiker och dansband. För djäkligt bra 

Det är även glödjande att dansen är på väg tillbaka som det nöje det i verkligheten är. Ut och dansa så slipper du gåpå andra motionsaktiviteter och samtidigt ha jättekul

Fåglarna ska också leva. Idag har…

Av , , 1 kommentar 7

Fåglarna ska också leva.

Idag har jag varit i Långvattnet och vi den här tiden gäller det att se till att det fins mat åt fåglarna. Jaghar gjort en bra konstruktion av plasthink och där fråna då samlas på ett bord, som består av masonit med en ram runt så att inte fröna ramlar ut och ihinken en kon i mitten och hål vid botten så fröna blir möjliga att nå

Den här konstruktionen gör att man slipper den stora råttan med den långa svansensom hoppar från gren till gren. Det är marodören och fågelmördaren ekorren jag pratar om som det är alldeles för många av.

Tyvärr kom snön lite för tidigt så att sorkarna fick ett duntäcke över sig och kommer därmed att bli ganska många till våren och det gläder rävarna och ugglorna. Nu anar jag inga ugglor i mossen men det är många som pratat med mig om Vindelns nya man som ska bli vice ordförande i kommunstyrelsen. Jag tror jag var för snäll i min bedömning efter Umegalan.

LO ska äntligen börja styra de bolag man är ägare i

Av , , Bli först att kommentera 10

 

LO vaknar till liv
Äntligen vaknar LO och har insett att man inte varit tillräckligt aktiva ägare där man är ägare. Nu har man insett att man ska utforma en ägarstyrningspolitik och ska bli tuffare och aktivare.
 
Idag har man bara en policy och etiska regler för kapitalplacering sedan sent 1990 tal. Den nya ägarstyrningen ska fokusera på två saker och det är jämställdhet och bonusar för vd,ar och företagsledningar. Kommer man fram så tror jag det är bra för då kommer företagen säkert att gå bättre då bonushysterin skapar stor oro i företagen och bland de anställda.
 
Det är ju enbart företagsledningarna som fått bonusarna och inte de övriga anställda som egentligen är anledningen till att företagen gått bra. De anställda har tvingats till krisavtal och eller uppsägningar och andra försämrade förmåner som sjukersättningar och arbetslöshetsförsäkringar som man avstått löneutrymme för.
 
Men det är Borg och högerregeringen som stulit av dem. Lo,s inflytande i bolagen kommer främst via AMF som är ett gemensamt ägt  bolag med arbetsgivarna och som sköter tjänstepensionerna men även en del försäkringar.
 
Lo facken har dessutom styrelseplatser i företag över en viss storlek. AMF ett bolag som ägs gemensamt fack och arbetsgivare som har bättre avkastning och lägre avgifter än alla andra bolag ute på marknaden och det visar också att fack och arbetsgivare kan ta ett gemensamt ansvar med lyckade resultat till gagn för tjänstepensionerna.
 

Låga skatter inte bra för tillväxt och jobb

Av , , 1 kommentar 15

LÅGA SKATTER HÅLLER PÅ ATT BEIVRAS I LAND EFTER LAND. Vi har haft den globala krisen med USA i spetsen där man räddat banker men har fortfarande enorma underskott. Vi har sett utvecklingen i Grekland och fler länder följer i dess spår. Krisen ska rättas till med skattehöjningar och kraftiga nedskärningar. Men nedskärningar i sig leder till stor arbetslöshet.

Nu är Irland på tapeten och där man tvingas till omfattande räddningsaktioner. På Irland har man haft samma linje som Svenskt Näringsliv med låga skatter för bolagen och där bolagsskatten varit så låg som 12,5 % medan arbetslösheten är på 15 %. Det är många bolag som har lurats att investera där, just pga. den anledningen men det är många investeringar som gjorts i lokaler som nu står tomma. Många företag kommer att gå åt skogen och bankrisen är ett faktum och dessutom förstatligas bankerna då ägarna inte orkar ta sitt ansvar. Det verkar som marknadsekonomins kollaps.

Sverige och svenska skattebetalare ska inte låna ut pengar om Irland inte korrigerar skatten. Det behövs en harmoni av bolagsskatterna inom EU och det finns anledning att fundera över varför inte Borg ställer krav. Vill han inte visa att han är för låga skatter som hotar ett lands ekonomi?

Välfärden tar nu stryk i Irland och vanligt folk får det ännu djäkligare medan bankägarna och direktörerna får nya pengar att leka med. 2.8 miljarder euro drabbar välfärden och resten av sparpaketet är skattehöjningar på 1,9 miljarder. Det kommer att slå hårt mot de lägst avlönade och de offentliganställda, även om de inte är så många i Irland, som blir en ny underklass. Även pensionsåldern kommer att höjas även om det är svårt att se vad det har för betydelse då det är massarbetslöshet. Till problemen hör också att flyttar folk från Irland i stora strömmar vilket leder till nya problem.

Budgetunderskottet i Irland är 12 % och räknar man in bankerna så är det på 32 %. Irland är ytterligare ett exempel på att länder som har för låga skatter hamnar i problem. Låga skatter är klassisk högerpolitik och det visar sig att högerpolitik skapar problem på längre sikt.

Äntligen, Äntligen börjar något hända i centrum

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Äntligen börjar det hända saker i Umeå centrum.
Igår åkte jag tidigt och han inte läsa tdiningarna, men blev glad när jag kom hem och såg att äntligen gick man ut med planerna i City, en på samråd och en för antagande. Vi måste få igång stadsförnyelsen. Det är bra projekt båda två och inte minst kv Forsete där det är dags att något händer. Vi har tidigare sagt i NP att det ser bra ut t och ser att samrådsförslaget är bra.
 
Det projekt kommer att tillföra nya värden i city som besökspunkt och minns jag rätt ska det pröva nya modeller för parkeringar. Parkeringarna i city bör vara för kunder och inte för arbetsplatser Jag hoppas bara projekten kan genomföras så snabbt som möjligt så vi har en modern stadskärna 2014 tillsammans med andra förnyelseprojekt som staden mellan broarna. Det koncept vi fått se är ett lyft för hela Umeå med det kulturens hus som ska inrymmas där.
Nu måste vi så snabbt som det bara går komma till beslut från kommunens sida bestämma vad vi ska fylla kulturdelen med, så vi får gasa på med de andra delarna. Jag har förstått att det gott och väl anses passa in i den miljö som finns där.
 
Vi bör också fundera om det går att få tillstånd en bra kulturell utsmyckning av miljöerna och en spännande arkitektur i genomförandet
 
Nu ska Tempokvarteret komma till skott, detaljplanen till fullmäktige för faststälandeoch att vi får en förädling även av det kvarteret. Finns det någon som tycker att miljön efter Vasagatan från Storgatan är någon höjdare?
 
Det känns dock inte bra att det ska behöva ta så lång tig att få fram en detaljplan. Jag är lite eller rättare sagt mycket avundsjuk hur man i andra kommuner kan komma fram att förädla och förnya stadskärnorna ,medan vi i umeå får vissa problem med länsstyrelsen. Det är kommunerna som har ansvar för planeringen och vi tar det ansvaret fullt ut men i förnyelsen känner vi oss motarbetade. Där ligger min avudnsjuka för att göra en kommun ännu bättre och och en stadskärna attraktivare