Namnet på kvarteret Forsete blev UTOPIA….

Av , , 3 kommentarer 12

Namnet på kvarteret Forsete blev UTOPIA. Jag och några fler med mig började redan vid den visning vi fick äran att fundera över betydelsen och hur det skulle tolkas.

Fram med telefonen och Google. Då fann vi att en författare som heter Thomas More omkring 1516 skrivit en bok om Utopia vars titel är. De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia. eller kortare Utopia (från grekiskans inte, och plats dvs. ickeplats, plats som inte finns eller ingenstans)

Nedan följer ett utdrag som jag fann på Wikepedia. Sant eller inte det tar jag inte ställning till.

Landet Utopia är en republik på en ö i väster där all egendom är gemensam. Invånarna, som kallas utopier, har alla arbete med en genomsnittlig arbetsdag på sex timmar per dag.

Man nyttjar även arbetsrotation och under två år av sitt liv måste varje stadsbo arbeta i jordbruket. Medborgarna anser att de döda, så länge de blir ihågkomna, deltar i det vardagliga bestyren och de anser också att djuren har en evig själ, precis som människan, och därför se jakt och slakt som något barbariskt. Där finns inga advokater och medborgarna behöver sällan delta i krig. Istället hyrs legoknektar in från de krigiska grannstaterna eller också mutar man sig ur problemet.

Dessa tillfällen är de enda gånger då landet nyttjar pengar. För utopierna är freden ärofylld och inte kriget. Invånare i Utopia betraktar folk som bär guld och ädelstenar som avvikande, eftersom dessa material inte används i deras land, med anledning av att de inte tjänar något praktiskt syfte. På samma sätt anses de som hånar andra som konstiga och avvikande.

Trots att det i Utopia, enligt More, var helt jämlikt så gällde denna jämlikhet främst de fria männen. Visserligen arbetar och utbildas kvinnorna precis som männen i ett hantverk, men kvinnorna är även de som ska ta hand om hemmet och familjen. Det finns även slavar och krigsfångar i Utopia.

Landet är uppdelat i 54 städer som ligger jämnt fördelade över hela ön. Dessa städer tillåts aldrig bli större än 6000 hushåll. Dock är dessa hushåll mycket stora och består av minst 40 vuxna personer där de flesta är nära släkt.

Ask (M) vill skärpa straffen för narkotikabrott….

Av , , 1 kommentar 19

Ask (M) vill skärpa straffen för narkotikabrott. Under 2011 då högsta domstolen ändrade praxis för narkotikabrott har straffen blivit kortare och därför sätter Ask till en utredning som ska se över straffskalan.

Tro det eller ej men jag tycker det är bra och har haft svårt att se vad HD lutade sig emot när man ändrade sin praxis. Det är viktigt att samhället skickar signaler om att knark är något vi inte gillar och vill ha. Det finns oroande signaler när tex Centerns ungdomsförbund vill legalisera cannabis. Att lägga ner resurser på att motarbeta bruk av knark är billiga investeringar

De som sysslar med knarkhandel orsakar så stora skador för individerna att många dör, knark är ett mordvapen. Knark orsakar också stora kostnader för samhället och skattebetalarna så det ska vara höga straff för knarkbrotten

Varför import av arbetskraft utanför EU när vi har massarbetslöshet ?

Av , , 7 kommentarer 23

Regeringen vill att Svenskar ska vara utan jobb. Regeringen och även Miljöpartiet säger nej till att facken ska få ökat inflytande över invandringen från länder utanför Europa.

Det innebär att man vill ha import av jobbare och vill ge jobb åt andra före de som är arbetslösa i Sverige där det finns stora grupper av invandrare som inte kommit in på svenska arbetsmarknaden.

Migrationsminister Tobias Billström (M) vill inte återinföra arbetsmarknadsprövning för arbetstillstånd. -Det skulle innebära att man minskar öppenheten, sa Billström till TT.

Det räcker med den handel av arbetskraft som finns inom EU där man betalar lön på ett ställe och andra sociala avgifter i ett annat land. Här borde faktiskt EU sätta ned foten och införa arbetsmarknadsprövning för att de ska få arbetstillstånd. I många EU länder är det högre arbetslöshet än i Sverige och i hela EU är ungdomsarbetslösheten över 30 %.

Att Sverige i ett sånt läge ska släppa in arbetskraft utan prövning för folk utanför är ett dåligt förslag. Det här att man kan komma in och börja jobba från länder utanför EU kommer dessutom att öka främlingsfientligheten är jag helt övertygad om.

Det här beslutet gynnar enbart främlingsfientligheten och Sverigedemokraterna, men det är säkert så högerregeringen vill ha det för Sverigedemokraterna kommer aldrig att stötta att Socilademokraterna bildar regering. De är ett högerparti.

Det borde finnas ett partsansvar för den svenska modellen både när det gäller utbildning men även arbetskraftsinvandringen utanför EU. Regeringen och miljöpartiet underblåser främlingsfientligheten i vårt land

Här ser du lite av vad LO kräver
förutom arbetsmarknadsprövningen
Man anser att arbetsgivare som vill ta in arbetskraft ska granskas hårdare.
Erbjudanden om arbete ska vara
juridiskt bindande så att ett företag inte kan krypa undan de villkor som utlovats i avtalet.

Arbetstagarna måste få permanenta eller långa uppehållstillstånd om de får ett tillstånd kopplad till en fast anställning.

Göteborgsföretag fuskar med Löjrom. Nu har…

Av , , 1 kommentar 16

Göteborgsföretag fuskar med Löjrom. Nu har det åter fuskats med livsmedel. Billig rom från utlandet har märkts om och sålts som Kalixlöjrom. Det skriver Göteborgsposten.

Livsmedelsverket tror och misstänker att flera företag har köpt rom från Nordamerika och Finland och så har man märkt om den och sålt den för 2000 kr per kilo till butiker och restauranger i våra storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö

Det blir enorma vinster för företaget då den inköpta romen bara kostar hälften mot äkta Kalixlöjrom. Jag hoppas självklart att företaget straffas hårt och helst försvinner från marknaden. Det är så dåligt att det går inte att tänka sig att företag inte är just när det gäller livsmedel. Dessutom finns det misstanke om att fler företag gjort samma sak

Lo vill begränsa arbetskraftsinvandringen

Av , , 2 kommentarer 16

LO vill minska den utomnordiska
arbetskraftsinvandringen till många LO-yrken. Alla 14 LO-förbund kräver ett återinförande av den prövning av arbetsmarknadens behov som togs bort 2008.

Bakgrunden är att två av tre
arbetstillstånd som utfärdas gäller
yrken där konkurrensen om jobben är stor, till exempel städare, byggjobbare och restauranganställda. Lo säger att det finns oseriösa arbetsgivare som utnyttjar arbetskraftsinvandrsrna.

Vi har massarbetslöshet i Sverige i dag och det är en katastrof för många unga som inte kommit ut. Det har dessutom kommit fram att man trixar med arbetsgivareavgiften och skatterna som inte betalas i Sverige. Det har avslöjats att det sker handel men tillstånden som gör att det är så nära slavhandel det kan vara

Det måste till en arbetsmarknads politik så att man kan tillgodose näringslivets behov av arbetskraft och det skulle nog vara hälsosamt med en attityd förändring hos en del att det är viktigare att ta de jobb som finns eller att stå utanför arbetsmarknaden.

Jag vet att det är lättare att få ett jobb om man haft ett tidigare. Jag är även säker på att man måste bli bättre på att informera om framtidens behov av arbetskraft så att eleverna får den bilden innan man söker linjer på Gymnasieskolan. Den typ av arbetskrafts invandring som skett är inte bara ett hot utan urholkar välfärdssystemet då skatter och avgifter inte hamnar i vårt land. Vi kan inte vänta till vi får en ny regering efter valet utan Reinfeldt Borg måste reagera NU.

Det måste komma en budget även i höst. Det…

Av , , 5 kommentarer 19

Det måste komma en budget även i höst. Det är ett måste enligt kommunallagen och i november är sista dagen när skatten ska tas. Jag har reagerat på att handlingar som är interna och brukar vara interna tills majoriteten lägger sitt budget förslag och det har vi varit överens om mellan i alla tider.

Nu har det kommit ut och syftet för den som lämnat ut dem är självklart att vinna egna fördelar och att de som lämnar ut dem tror att media är ett redskap. Som jag sagt tidigare så får vi fundera över sättet att jobba.

De siffror och slutsatser som media lägger är inte heller alla gånger med sanningen överensstämmande då det blandas friskt mellan ordet besparingar, volymtillväxt och investeringar.

Vi har goda ekonomiska resultat sedan tidigare som vi har i nämnders eget kapital och som avsatts i kommunens egna kapital. Krångligt ? Kanske. Det går att minska nedskärningarna i ett år om inteckningarna i eget kapital används ut ungdomsjobb och sociala investeringar som är drygt 60 miljoner. Att förbjuda nämnderna att ta ut sin inteckning På 50 miljoner gör att man slipper skära ned ytterligare och det beror på att de inteckningarna blir ett minus när de tas ut. Minus får inte en kommun göra enligt lag, då ska underskottet jobbas igen

I bokslutet som togs för någon månad sedan och där satte vi även av pengar till fastighetsunderhåll och delade turer. Det går att använda dessa om man vill men vi ligger dåligt till på fastighetsunderhållet och lokalerna är till för att ha verksamhet i så många av de sakerna riskerar i stället att bli en investering och då höjs hyrorna. Delade turer är en arbetsmiljöåtgärd så även de pengarna är nog inte en ekonomisk vinst att använda och då ligger ev höga kostnader för vikarier kvar. Ett sätt att gasa lite som kan ge lägre kostnader på sikt och nya sätt att planera jobbet

Ett förskjuta en investering som ska vara i 50 år i 2 år löser inte problemet utan där fick vi ge oss och bygga ett bad med 50 meters bassäng i stället för en med 25 men som självklart i stort sett blir dubbelt så dyr. Vi köpte trots detta bassänglängden och dess fördyringar. Vi behöver ett nytt bad och ökar man aktiekapitalet i badhusbolaget får det samma effekt på ekonomin som att skjuta det i två år.

Vi räknar med att den gemensamma förvaltningen ger mycket lägre kostnader och där finns i tjänstemännens analyser stora besparingskrav. Vi har redan startat statshusprojektet som är ett effektiviserings projekt för lokalnyttjandet och ett hemtagande av extern dyrare förhyrningar, ett värnande av ett byggnadsminne och huset som förfaller där restaurangen ligger och som flyttas till gamla gympan. Ett avbrott av det projektet innebär mycket stora fördyringar detta år och stora underskott eftersom det hamnar som driftkostnad

Med lång erfarenhet av budget så hamnar alltid de som inte kan prata nämligen husen i strykklass vilket vi fått ärva av tidigare generationer och bygga nytt i stället för att underhålla och reparera då vi gett efter för att inte sätta av pengar till underhåll vilket tas ur hyran.

Jag är inte heller säker på att det blir en besparing att slopa kvinnohistoriska museet. Det är en anläggning som kommer att generera fler besökare och i riksdagen är alla partier överens om att besöksnäringen är viktig för jobben och tillväxten och även ett bad ger fler besökare till Umeå.

Lika säker är jag på att färjan till Vasa ger fler besökare till Umeå för handel och besöksnäringen vilket ger fler jobb och mer skatteintäkter. Tänk vad mycket moms Finländarna skulle betala här när IKEA öppnar och det skulle säkert vara lika mycket som ett statligt stöd på flera hundra miljoner. Vi hoppas att regeringen kan räkna och se vinsten för Sverige och fler jobb i Umeå.

Vi har måste ha pengar för tillväxtåtgärder och jag vet inte hur många hundra miljoner EU pengar som vi fått hit till Umeåregionen på olika sätt i olika projekt och som gett mera igen för alla anställda som jobbat i projekten och betalat skatt som vi använt till välfärdspolitik. Dessutom har det kommit till många nya företag som anställt folk och betalar skatt här. Det kanske räcker med att nämna Rapunzel, företag inom skogsklustret. Nya företag nya jobb är bästa åtgärden som finns för att klara jobben och välfärden.

Det känns dock lite bittert att inte vägpaketet blev klart 1997 på grund av överklaganden och att vi senare för att klara av luftkvaliten ska gå in med 250 miljoner i vägpaketet och även för att få tillstånd Botniabanan och där ta ansvar för resecentra. En del av problemen med ekonomin är också att staten inte tar ansvar för infrastrukturen som tidigare utan ska ha medfinansiering.

Högerregeringen har självklart ett annat syfte vilket är att införa plattare skatt, då de sänkt statsskatterna och mest för de som tjänar bäst och sedan tvingas kommunerna höja skatten och kommunalskatten slår hårdast mot låginkomsttagarna Gammal klassisk högerpolitik.

Nu är det dags att EU sysslar med rätt sak….

Av , , 2 kommentarer 11

Nu är det dags att EU sysslar med rätt sak. Man blir lite lätt chockad när man hör att de vill belägga Kinesiska solceller med en skatt på 50%. Det har inte framgått av de nyheter jag lyssnat på vad som är huvudmotivet men skulle tro att det beror på priset.

Spontant tycker jag det är bra om någon som säljer produkter billigt då solenergi självklart bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. EU själv kan man väl inte med bästa vilja i hela världen säga att ha fattat något beslut mot ett hållbart samhälle. Utrotningen av fisk genom överfiskning är ett exempel och det finns fler ex.

Så är det måndag igen och fint väder gör…

Av , , Bli först att kommentera 13

Så är det måndag igen och fint väder gör inget. I går blev det både en bloggfri dag och en dryg resedag hem från Island. Bussen gick 7.20 från hotellet och hemma var man inte förrän kl 23.

Idag har vi kommunfullmäktige men det är inte så många tunga ärenden så den mesta tiden kommer nog att gå till att diskutera några interpellationer. När man varit borta sedan onsdag först med Kvarkenrådet och sedan Islandsbesöket får man skumma igenom dagstidningarna även om nätet är förträffligt.

Jag berörde tidigare det stålbad som kommuner och landet Island gick igenom vid krisen men där de hämtar igen sig på olika sätt och efter de kostnadsminskningar de genomför men även gasat för att få tillväxt

I går var det Elitloppet som jag fick avstå till förmån för vår resa där Nahar oväntat fick vinna och kanske med på grund av den press som Kolgini gav Svanstedt och Sebastian K. Sånt händer mera nu när ingen vill släppa ledningen men däremot ska man akta sig för att beskylla den ena kusken mer än den andra.

Man måste fråga sig om vi fått lite smitta av det som hänt utanför Stockholm med oroligheter med bränder som vapen. Både natten mot i går och även en brand i natt tyder på att bränderna kan vara anlagda.

UIK tog ytterligare ett steg mot toppen av damallsvenskan och att av referaten så var det genom mycket bra spel där 2-0 var i underkant. UFC har däremot fått det svårt och har bara en vunnen match av 7. Vi får hoppas att det snart vänder

Etiken inom Umeåpolitiken dör ut.

Av , , Bli först att kommentera 26

Etiken inom Umeåpolitiken dör ut. Det har hänt något nytt den sista tiden och det är att arbetsmaterial inte längre får vara ett sånt material. Jag tänker nu på det underlag som våra tjänstemän tar fram åt oss inför Budgetarbetet hamnar hos media. Det har aldrig hänt förut men självklart måste det innebära förändringar i arbetssättet

Ett kan vara att man sätter sig på det slutna rummet utan att det bereds i KS au som idag och sedan läggs det fram ett färdigt förslag från majoriteten och då får oppositionen lägga sitt en tid senare. Då får våra tjänstemän ta fram de siffror som finns om ekonomi och demografin. Jag tycker det är synd att tvingas börja med ett sånt arbetssätt för jag upplever det som berikande att vi sammanträdesrummet kan fråga tjänstemännen egentligen om vad som helst och alla får samma svar

Blir även förvånad över att Tamara tycker jag ska ta kontakt med henne nu då vi inte gjorde annat än att diskutera hur det skulle se både när det gäller de beslut vi tog om de så kallade inteckningarna i eget kapital och att ingen fick röra det men även hade gått igenom hur vi skulle göra i övrigt för att slippa göra mindre ingrepp i välfärdspolitiken än vad minskningen av intäkterna innebar. Allt var till stora delar klart när vi beslöt oss för att ta budgeten i oktober då vi för första gången hoppas på regeringen ett hopp som består av att nya skatteprognoser skulle ge mera pengar men även att regeringen känner något tryck på att välfärden i kommunerna behöver meta resurser.

Är på Island med regionrådet och vi har fått bra information om hur de klarade sin kris som var betydligt större och allvarligare än det som händer i Umeå. Reykjavik är i det närmaste man kan komma lika stor befolkningsmässigt som Umeå.

Jag uppmanar läs de bloggar jag skrivit om hur mycket resurser vi har jämfört med andra kommuner och även Reykjavik resonerade i stort sett på samma sätt som vi gör och trots kostnadsminskningar har de inte märkt större förändringar i välfärdstjänsterna även om hela Island dessutom fick kraftigt sänkta löner vilket självklart gav andra problem

Ny tider nya arbetssätt men vem törs man lita på när arbetsmaterial hamnar ute i media. Vem törs företag prata med i framtiden. Jag kommer dock inte att överge synen på att arbetsmaterial är just arbetsmaterial tills besluten fattas

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa…

Av , , 4 kommentarer 19

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar. Idag har nämligen närmare 40 % av de som sjukskrivits en psykisk diagnos. Regeringen fattar beslut om att se över reglerna i sjukförsäkringen. Men frågan är om det är bra om sjuka ska tvingas jobba som regelförändringen går ut på

Men det gäller även att komma åt orsaken till att det är fler och fler psykiatriska diagnoser främst bland kvinnor där det finns stress med. Det kan väl inte bara vara ett regelproblem och att den som sjukskriver använder den diagnosen medvetet

Minister Kristensson han säger att det är bra att de sjuka jobbar medan medicinsk expertis påstår att det kan vara livsfarligt Man funderar över vilka experter som regeringen har som rådgivare

I det läge sim nu finns kan man konstatera att det har varit bra om man haft kvar Arbetslivsinstitutet som sysslade med forskning främst om sjukdomar och skar för det som sker i arbetslivet. Regeringen la ner det för att de påstod att det var en socialdemokratisk institution. Till viss del var det så eftersom vi satsade på friska arbetsplatser och tror fortfarande inte på tesen att folk sjukskriver sig för att få ersättning.