Sandström (m) torskar dit på dagens fullmäktige, polisutbildningen & kortsiktigt klirr i kassan m.m.

Av , , Bli först att kommentera 0

Sista måndagen i månaden har vi alltid kommunfullmäktigesammanträde. Idag har vi inte speciellt många eller tunga beslutsärenden. Det är lite synd att ärendehanteringen varierar men det är svårt att göra något åt för är ärendena färdigberedda så ska de självklart upp till beslut. Däremot finns det en massa enkla frågor och interpellationer och jag ska belysa några:

* MODERATEN NICKLAS SANDSTRÖM TORSKAR DIT
Sandström (m) har skrivit en interpellation som handlar om huruvida skolan upphandlar den utrotningshotade torsken. Och visst är det bra att han engagerar sig för den utrotningshotade torsken men det blir lite ihåligt för tyvärr är det inte i en enskild kommun som man styr detta. Det har att göra med vilka kvoter som EU och Sverige ger fiskarna.

Hade den sittande högeralliansen velat så skulle de ha kunnat lägga i stort sett fiskestopp på de områden som ligger i Sverige. Istället har man inte gjort ett enda dugg utan lät överfiskningen fortsätta och även om det är en centerpartist som är jordbruksminister så är det regeringen som fattar beslut.

Sandström bör istället fråga sig varför han inte har valt att agera för torskens fortlevnad genom att påverka sitt eget parti i regeringen. Jag tycker det är ett märkligt dubbelspel och att han torskar dit på frågan.

* PRESSKONFERENS UNDER FULLMÄKTIGE
Idag ska vi på fullmäktige hålla en presskonferens under pågående sammanträde för att redovisa den avsiktsförklaring som vi har jobbat med tillsammans med statens förhandlingsman om väginvesteringarna. Vi får verkligen hoppas att det förslag som först är en avsiktsförklaring sedan förhoppningsvis blir ett beslut, detta då vi vill vara aktuella för en överenskommelse med regeringen i höst.

* POLISUTBILDNINGEN
En av Tomas Bodströms första uppgifter som justitieminister (jag tror det var på hans andra dag) var när han invigde polishögskolan här i Umeå. Besluten var det första i flera om att flytta utbildningen från Stockholm, först till Umeå och sedan till Växsjö som idag har 216 platser och Umeå 144. Stockholm har 335 platser. Under Tomas tid har utbildningen byggts ut och den nya utbildningen har förlagts till universitetet.

Nu ska tyvärr utbildningsplatserna i Umeå och Växsjö bantas till 48 st. och i Stockholm till 250 platser per termin. En orsak till att utbildningsplatser förlagdes utanför Stockholm var för att man lättare skulle kunna rekrytera från norra och södra delarna av landet.

Förverkligas beslut är det ytterligare ett exempel på att högeralliansen koncentrerar allt verksamhet runt Stockholm. Ska vi ha ett rättssäkert samhälle så känns det inte rätt att dra ner på polisutbildningen så pass mycket. Det är dags att Anders Ågren börjar göra något för att polisutbildningen i Umeå inte ska drabbas så hårt. Annars känns det som om polisutbildningen är hotad.

* VALET I ZIMBABWE
Det är på många platser runt om i världen man väntar på valresultatet från Zimbabwe och förhoppningen är att diktatorn Mugabe ska förlora. I många länder är det fortfarande oklart hur väl demokratin fungerar och om det sker valfusk. När det gäller Zimbabwe får vi vänta och se. Zimbabwe har tidigare varit ett rikt land men det har förändrats och nu är man ett riktigt fattigt land. Från Umeå fanns ett intresse av att försöka få Harare som vänort då det var en utbildningsstad med framtidstro men nu blev det inte så av olika anledningar.

* OM VIN & SPRIT SÄLJS ANVÄND PENGARNA TILL INFRASTRUKTUR
Vin och sprit ska högeralliansen sälja, men den typen av bolag borde kunna stanna i svensk ägo då bolaget har en roll i alkoholpolitiken. Nu riskerar det att bli lite kortsiktigt klirr i kassan vid en försäljning medan man missar den årliga avkastningen. Priset för en försäljning är för lågt. Om man trots allt beslutar sig för att sälja bör pengarna användas till väg- och järnvägsbyggen.

Sanström (m) torskar dit på dagens fullmäktige, polisutbildningen & kortsiktigt klirr i kassan m.m.

Av , , Bli först att kommentera 0

Sista måndagen i månaden har vi alltid kommunfullmäktigesammanträde. Idag har vi inte speciellt många eller tunga beslutsärenden. Det är lite synd att ärendehanteringen varierar men det är svårt att göra något åt för är ärendena färdigberedda så ska de självklart upp till beslut. Däremot finns det en massa enkla frågor och interpellationer och jag ska belysa några:

* MODERATEN NICKLAS SANDSTRÖM TORSKAR DIT
Sandström (m) har skrivit en interpellation som handlar om huruvida skolan upphandlar den utrotningshotade torsken. Och visst är det bra att han engagerar sig för den utrotningshotade torsken men det blir lite ihåligt för tyvärr är det inte i en enskild kommun som man styr detta. Det har att göra med vilka kvoter som EU och Sverige ger fiskarna.

Hade den sittande högeralliansen velat så skulle de ha kunnat lägga i stort sett fiskestopp på de områden som ligger i Sverige. Istället har man inte gjort ett enda dugg utan lät överfiskningen fortsätta och även om det är en centerpartist som är jordbruksminister så är det regeringen som fattar beslut.

Sandström bör istället fråga sig varför han inte har valt att agera för torskens fortlevnad genom att påverka sitt eget parti i regeringen. Jag tycker det är ett märkligt dubbelspel och att han torskar dit på frågan.

* PRESSKONFERENS UNDER FULLMÄKTIGE
Idag ska vi på fullmäktige hålla en presskonferens under pågående sammanträde för att redovisa den avsiktsförklaring som vi har jobbat med tillsammans med statens förhandlingsman om väginvesteringarna. Vi får verkligen hoppas att det förslag som först är en avsiktsförklaring sedan förhoppningsvis blir ett beslut, detta då vi vill vara aktuella för en överenskommelse med regeringen i höst.

* POLISUTBILDNINGEN
En av Tomas Bodströms första uppgifter som justitieminister (jag tror det var på hans andra dag) var när han invigde polishögskolan här i Umeå. Besluten var det första i flera om att flytta utbildningen från Stockholm, först till Umeå och sedan till Växsjö som idag har 216 platser och Umeå 144. Stockholm har 335 platser. Under Tomas tid har utbildningen byggts ut och den nya utbildningen har förlagts till universitetet.

Nu ska tyvärr utbildningsplatserna i Umeå och Växsjö bantas till 48 st. och i Stockholm till 250 platser per termin. En orsak till att utbildningsplatser förlagdes utanför Stockholm var för att man lättare skulle kunna rekrytera från norra och södra delarna av landet.

Förverkligas beslut är det ytterligare ett exempel på att högeralliansen koncentrerar allt verksamhet runt Stockholm. Ska vi ha ett rättssäkert samhälle så känns det inte rätt att dra ner på polisutbildningen så pass mycket. Det är dags att Anders Ågren börjar göra något för att polisutbildningen i Umeå inte ska drabbas så hårt. Annars känns det som om polisutbildningen är hotad.

* VALET I ZIMBABWE
Det är på många platser runt om i världen man väntar på valresultatet från Zimbabwe och förhoppningen är att diktatorn Mugabe ska förlora. I många länder är det fortfarande oklart hur väl demokratin fungerar och om det sker valfusk. När det gäller Zimbabwe får vi vänta och se. Zimbabwe har tidigare varit ett rikt land men det har förändrats och nu är man ett riktigt fattigt land. Från Umeå fanns ett intresse av att försöka få Harare som vänort då det var en utbildningsstad med framtidstro men nu blev det inte så av olika anledningar.

* OM VIN & SPRIT SÄLJS ANVÄND PENGARNA TILL INFRASTRUKTUR
Vin och sprit ska högeralliansen sälja, men den typen av bolag borde kunna stanna i svensk ägo då bolaget har en roll i alkoholpolitiken. Nu riskerar det att bli lite kortsiktigt klirr i kassan vid en försäljning medan man missar den årliga avkastningen. Priset för en försäljning är för lågt. Om man trots allt beslutar sig för att sälja bör pengarna användas till väg- och järnvägsbyggen.

Heja på UIK och energi & miljö

Av , , Bli först att kommentera 0

Nästa söndag har UIK:s damer en god chans att än en gång kvalificera sig till final i Women’s cup och vara bland de två bästa lagen i Europa. Själv är jag tyvärr på resande fot så jag kan inte se matchen men jag hoppas att så många som möjligt tar chansen och åker till Gammliavallen och hejar på. Det var en bra och spännande match idag men det gäller att laget kämpar på för fullt om man ska gå vidare.

* Energi och miljö
En stor nyhet idag har varit att det går att spara mycket pengar med rätt lampor och ventilation. I kommunen har vi satsat mycket på ventilation under en längre period och jag hoppas verkligen att vi har satt dit rätt aggregat som är energisnåla. Lampor ska självklart också åtgärdas. Det gäller också att hushållen får rätt information om hur man gör för att hushålla med energi.

När det gäller den framtida energipolitiken har jag med stor tillfredsställelse tagit del av Metalls syn på kärnkraften. Det gäller att begränsa det som ger störst skador och vad oljan och dess förädlade produkter har gett upphov till i mängden föroreningarna och skador i världen vet nog ingen. Fusionskraften måste få resurser så den kan utvecklas för det är lösningen på energipolitiken, men i väntan på storskalig drift är kärnkraft en bra energikälla. Rökning är mycket farligare än kärnkraften och har dödat tusentals gånger fler människor än vad kärnkraften har orsakat.

Landsbygdens begravningsentreprenörer

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag är uppfödd på landsbygden och vi nyttjar fortfarande det gamla föräldrahemmet som fritidshus även om vi nu lånar det av sonen. På väg dit men också när man åker omkring så ser vi allt fler och fler hus som står och förfaller. Det finns säkert många orsaker till detta men ett av problemen är att ägarna inte nyttjar husen, de kanske inte ens använder dem annat än några dagar per år eller ens det. Alla som äger hus på landet och inte nyttjar dem är en bidragande orsak till landsbygdsdöden, det är nästan att man kan betrakta dem som begravningsentreprenörer för landsbygden.

Jag är helt övertygad om att husen går att sälja och att man kan få ett nyttjande av husen, kanske främst som fritidshus, men även som åretrunt boende. Men med dåligt nyttjande så drar man undan möjligheten till att ha butiker i området och utan en butik så dör bygden ut. Vi försöker alltid handla i området och nu har vi en butik i Gräsmyr kvar med ett brett sortiment när vi åker till Långvattnet. Min uppmaning till alla som har hus på landet och inte nyttjar det nämnvärt sälj istället huset till någon som vill att det ska nyttjas.

Den andra begravningsentreprenören är självklart bankerna som är så rädda för att låna ut pengar utanför tätorterna trots ringa risk. Husen måste kunna repareras upp en del men det är ju en fördel om det inte bara blir en landsbygd för dem som kan öppna plånboken och betala kontant.

Det behövs alltså ett nytt synsätt från dem som äger hus som inte nyttjas husen och från bankerna. Då skulle vi få en levande landsbygd vilket kanske skulle medföra att åkermarken nyttjas. Sen vore det heller inte fel om allt förbannade krångel runt livsmedelslagarna ändrades så att man kunde stimulera lokalproducerat samtidigt som djuren inte behöver köras runt halva landet för att slaktas.

Luftkvalitet & fjolårets resultat

Av , , 2 kommentarer 0

Umeå är av staten ålagd ett program för att klara luftkvaliteten. Den absolut viktigaste åtgärden i detta är att få bort Europavägarna genom centrum, det så kallade vägpaketet. Vi hoppas därför att den förhandling och uppgörelse som pågår ska ge resultat så att vägprojektet kommer igång så fort som möjligt.

Men det behövs fler åtgärder för att minska trafiken. Kollektivtrafiken är en del och här behövs åtgärder för att få folk att åka mer. Vi inrättar också en miljöbilpool, samt att vi behöver se över parkeringarna för våra anställda då efterfrågan på parkeringar troligen minskar när bilåkandet i tjänsten med egen bil försvinner.

I kommunen finns det stora parkeringshav på många platser och vi måste få fler människor att cykla, gå eller åka kollektivt till jobbet. Attityden till att ta andra färdmedel än bil måste till. Parkeringarna borde vara till för dem som inte har andra alternativ än bilen. Därtill behövs en bra utveckling av centrum med kommunövergripande saker som t.ex. badet som blir lätt att nå från hela kommunen.

* Kommunens ekonomi
Ifjol gjorde kommunen ett gott resultat och många har gjort ett kanonjobb för att detta ska bli verklighet. Socialnämndens plus på 54 miljoner är kanonbra och när budgeten togs för 2007 fick man 30 miljoner inkl. Tilda och i budget för 2008 fick man ytterligare 35 miljoner, totalt en ökning för innevarande år på 65 miljoner vilket gör att man borde ha bra förutsättningar.

Dessutom har löner och andra kostnader räknats upp. Det är resurstillskott som de och även andra nämnder fått. Försäljning av vattenkraft gav ett bättre resultat än väntat och även skatteintäkterna blev bättre. Nämnder som gör ett överskott får också behålla detta. Hur mycket pengar vi har för nästa år vet vi ännu inget om. Det vet vi senare i år.

Bussåkande i tjänsten, kollektivtrafik och nytt kommunalråd i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår lanserade jag idén om att kommunen kanske ska ställa sina bussar till förfogande för gratisresor i tjänsten för kommunanställda. TV4 gjorde reportage om detta. Tyvärr så hade de i inslaget en undanskymd plats åt att det gällde resor i tjänsten utan speglade det mera som om att det rörde gratis resor för kommunanställda. Jag fick också intrycket av att det var så man framförde frågorna till vänsterns Tamara Spiric då hon utropade sig ha fått rätt. Jag tycker det är synd att man vinklar reportage på detta sätt. Gratis resor har vi alltid för tjänsteresor. Skillnaden nu är att jag vill föra över tjänsteresorna till kollektivtrafiken och då blir det ingen kostnad för förvaltningarna och nämnderna. Samtidigt som pengarna kan användas till annat.

* Mera resor med buss
Vi har tidigare diskuterat en samordning mellan färdtjänst och sjukresor med en gemensam beställningscentral. Förslaget föll då landstingets samtliga partier inte ville upphandla tjänsten. I Umeå kommun provade vi gratis bussåkande för färdtjänstberättigade med gott resultat som gjort att färdtjänstkostnaderna sjunkit. Kanske bör även landstinget göra ett försök med ett liknande system och ge landstingsanställda som reser i tjänsten möjlighet att åka ’gratis’ buss och endast hämta ut biljetter för resorna.

Det skulle spara pengar och landstinget borde kunna erbjuda samma sak för de aktiviteter vi har i regionförbundet i Västerbotten då anslagen dit blev lägre än vi hade trott. Då skulle förbundet indirekt få pengar till övrig verksamhet. Samma sak när det gäller sjukresor. Man ska inte krångla till det utan skicka hem en biljett för resan till sjukhusen, ni betalar ju ändå underskottet för mellankommunal trafik. Om alla hjälptes åt skulle det bli lättare att klara luftkvaliteten i Umeå kommun.

* Privata företag
För företagen skulle det också vara bra om man tog till sig idén att få sina anställda att åka kollektivt i tjänsten och jag gissar att även där skulle det bli ett positivt ekonomiskt resultat och ett riktigt bra miljöresultat.

* Kollektivtrafiken är billig
Det är heller ingen som helst tvekan om att kollektivtrafiken är det billigaste sättet att resa med de låga priser som finns. Man glömmer ofta bort omständigheterna med parkeringar som kostar förhållandevis många kronor samt att det går åt en hel del tid att söka parkeringsplats.

* Dagens VK
Idag rapporterar VK i en av sina rubriker att en nöjesprofil åtalas för insmugglad vodka. Däremot förstår jag inte då jag läser ’Den 30-årige eventföretagaren är misstänkt för att ha försvarat 324 flaskor insmugglad vodka på en adress i Umeå’. I vissa fall kan man förstå att människor vill försvara sin egendom men smuggelsprit det var något nytt.

* Grattis Johan
Johan Söderling blir Vännäs nye socialdemokratiske kommunalråd. Det är till att gratulera även om ditt liv kommer att förändras radikalt då du nu alltid är allas egendom, samt att den reglerade arbetstiden inte finns. Vi kommer säkert att ha mycket med varandra att göra och jag hoppas att vi kan ha ett gott och utvecklande samarbete inom Umeåregionen till gagn för våra medborgare. Jag får avsluta med att tacka Matts Lundgren för det samarbete vi haft under alla år då vi har känt varandra sedan 1964 i byggbranschen och Byggnads och under en tid där facken gav inspiration att jobba med politik.

Bättre miljö kräver nya tag

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi har alltid jobbat för en bättre miljö, men vi ska vara ärliga och säga att vi måste våga lite mera i det vardagliga arbetet. För närvarande håller vi på att inrätta en miljöbilpool i Umeå kommun. Då försvinner möjligheten att köra egen bil i tjänsten och förhoppningen är att fler börjar gå, cykla eller åka kollektivt till arbetsplatsen (samtidigt som man slipper betala parkering) för att sedan ta en bil ur poolen i tjänsteärendena. 140 000 dvs. 140 tusen mil körs i tjänsten. Vi tror att det blir mindre körning i framtiden och då kan förvaltningarna spara pengar.

Det är inget nytt i detta men varför ska vi inte kunna få de anställda att åka kollektivt i tjänsten eller kanske till och med cykla? Kommen står idag för allt underskott i kollektivtrafiken inom Umeå kommun. Vi skulle kunna finna ett system där man åker gratis i tjänsten för kommunen ska ju ändå betala.

Om förvaltningarna lyckas med detta utan att behöva betala får man pengar över till annat, som att skaffa fram löneutrymme. Det passar självklart inte alla men jag är säker på att det skulle vara möjligt att genomföra. Systemet skulle gälla i jobbet och det skulle vara enklast istället för att hålla på med fakturering osv. Finns viljan så borde det gå.

På andra ställen har man infört rabattkort eller månadskort som man sedan åker på till och från jobbet samt på fritiden men sådant ska förmånsbeskattas och tas då ur ett löneutrymme. Parkeringarna är också på gränsen till att vara för låga i förhållande till skatteregler och förmåner och stimulerar inte till gång, cykel eller kollektivtrafikokände. Jag kanske ska föra över idén till tekniska nämnden och Christer Paulsson till att fundera över om inte gratis buss för förvaltningarnas anställda på arbetstid kunde vara en bra idé.

Bättre miljö kräver nya tag

Av , , 1 kommentar 0

Vi har alltid jobbat för en bättre miljö, men vi ska vara ärliga och säga att vi måste våga lite mera i det vardagliga arbetet. För närvarande håller vi på att inrätta en miljöbilpool i Umeå kommun. Då försvinner möjligheten att köra egen bil i tjänsten och förhoppningen är att fler börjar gå, cykla eller åka kollektivt till arbetsplatsen (samtidigt som man slipper betala parkering) för att sedan ta en bil ur poolen i tjänsteärendena. 140 000 dvs. 140 tusen mil körs i tjänsten. Vi tror att det blir mindre körning i framtiden och då kan förvaltningarna spara pengar.

Det är inget nytt i detta men varför ska vi inte kunna få de anställda att åka kollektivt i tjänsten eller kanske till och med cykla? Kommen står idag för allt underskott i kollektivtrafiken inom Umeå kommun. Vi skulle kunna finna ett system där man åker gratis i tjänsten för kommunen ska ju ändå betala.

Om förvaltningarna lyckas med detta utan att behöva betala får man pengar över till annat, som att skaffa fram löneutrymme. Det passar självklart inte alla men jag är säker på att det skulle vara möjligt att genomföra. Systemet skulle gälla i jobbet och det skulle vara enklast istället för att hålla på med fakturering osv. Finns viljan så borde det gå.

På andra ställen har man infört rabattkort eller månadskort som man sedan åker på till och från jobbet samt på fritiden men sådant ska förmånsbeskattas och tas då ur ett löneutrymme. Parkeringarna är också på gränsen till att vara för låga i förhållande till skatteregler och förmåner och stimulerar inte till gång, cykel eller kollektivtrafikokände. Jag kanske ska föra över idén till tekniska nämnden och Christer Paulsson till att fundera över om inte gratis buss för förvaltningarnas anställda kunde vara en bra idé.

Vill Maud Olofsson börja peka ut barn?

Av , , 2 kommentarer 0

På annat sätt kan man inte tolka hennes utspel om att börja behovspröva barnbidragen. Ett motiv är den borgliga regeringens politik har gett dem med högre inkomster stora skattesänkningar. Maud Olofsson säger inte detta rent ut men det är det som är innebörden i hennes uttalande. Hon och hennes regeringskollegor måste inse att det är de stora skattesänkningarna för de rikaste som är orsaken och att det är detta som ska justeras istället för att börja märka barn.

Vi socialdemokrater står för en generell välfärdspolitik och där ingår barnbidraget. Alla barn är lika vid födseln och ska ha samma värde, därför ska samhället ge ett generellt bidrag till alla barn. Vi har inte differentierade sjukvårdsavgifter då vi blir sjuka utan alla avgifter, förutom skatten, är lika och ingen ska behöva avstå från sjukvård på grund av inkomstens storlek.

Uppslutningen bakom en generell välfärd har haft ett brett stöd hos befolkningen och bland de politiska partierna. Välfärd ska betalas gemensamt via skattesystemen och ingen ska behöva pekas ut som bidragsmottagare på grund av inkomstens storlek.

Barnbidraget finansieras av alla skattebetalare och även de som inte har egna barn ska vara med och finansiera barnen och viljan att skatta barn. Barn är en nödvändighet och den enda möjlighet som finns om samhället ska utvecklas och överleva. Fingra inte på barnbidraget Maud Olofsson.

Åter till vardagen

Av , , Bli först att kommentera 0

Påsken är över och man är åter på hemmaplan även om det blir en hel del resor de närmsta veckorna. I och med den kyla som var i helgen skulle man nästan inte kunna tro att det ser en global uppvärmning. Under natten mot måndagen var det 27 grader kallt men trots kylan gick gäddfisket bra och ett 20-tal har hamnat i frysar. Jag har däremot legat lite lågt med bloggandet över påsken då det har funnits annat viktigare att tänka på. Men nog händer det att jag funderar över fortsättningen på VK.

* Bokslutet
Kommunen gör ett bra resultat för fjolåret och de flesta styrelserna har ett överskott som man får ta med sig. Man kan dock undra om det är just den signalen som varit viktigast, dvs. att de får behålla pengar om det blir ett överskott och att underskottet också ska tas med om det blir så. Vi har även tillfört en lönereserv för detta år så vi ska analysera orsaken mera. Styrsystemen är också en bidragande orsak och dessutom har vi mycket pengar i anslag i Umeå. Det har att göra med att vi har högre skatt än de flesta andra kommunerna. Skatteintäkterna har ökat men det är framförallt överskotten i nämnderna som är glädjande och att man får ett överskott ur anslagen. Det ligger ett mycket gott och ihärdigt arbete i att få ordningen på ekonomin och styrningen.