Motorsågsmassaker av Lejonborg

Av , , 4 kommentarer 0

I går presenterade studiesociala kommittén hur studenterna ska få större social trygghet vilket visas i ett reportage i dagens tidning och även i gårdagens TV-program.

Förslaget innehöll bland annat en höjning av studiemedlen på 400 kr per månad under de nio utbetalningar som sker. Studiemedlen ska bestå av en högre bidragsdel för de på komvux och grundvux och lägre för högskola. Fribeloppet för en heltidsstuderande skulle höjas med 30 000 till 136 000 per år och utan att lånedelen krymper.

Det har varit ett löfte från allianspartierna tidigare om att höja studiemedlen. Det är självklart viktigt för framtiden att de som studerar kan göra det och inte vara beroende av sina föräldrars inkomst.

Lars Leijonborg som ansvarig ministern sågade omedelbart förslaget och på ett sådant brutalt sätt, så att det nästan upplevdes som en motorsågsmassaker. Orsaken skulle enligt honom vara det statsfinansiella läget. Men det blir så om man först sänker skatterna så att det inte finns några pengar kvar att använda till viktigare saker, som t.ex. rimliga villkor för studenter. De som fått mest i skattesänkning är de som har det bäst ställt sedan tidigare, de är även de som har fått de högsta bonusarna.

Några korta notiser

* Helena Jonsson gjorde ett bragdlopp i söndags när hon vann världscupen i skidskytte. Däremot verkar det ta för lång tid för Björn Ferry att skjuta för att han ska vinna.

* Jag blir bekymrad när jag hör hur dåligt pålästa man är i fullmäktige när det gäller vem som har ansvar för kollektivtrafiken. Enligt svensk lag är länstrafiken huvudman. Det görs en daglig kvalitetsanalys på bristerna som finns vilket påtalas för länstrafiken. De som bidragit till förvirringen för medborgarna förutom gårdagens debatt är även media.

Vanja var vilseledd

Av , , 8 kommentarer 0

I går hade vi arbetarekommunens årsmöte och utsåg Åsa Ögren till ny ordförande i partiet lokalt. Det kommer att bli bra och nu har hon den stora uppgiften att leda partiet så att vi kan bidra till att kasta ut högerregeringen och behålla hålla makten i kommun och landsting.

I går presenterades delar av den granskning som revisorer gjort i AMF om den pensionsöverenskommelse som gjorts. Nu visar det sig att Wanja var inte ensam om att känna sig vilseledd. Nu är det samma sak för hela styrelsen att man inte känner igen sig.

Det har också kommit fram att det är en kommitté som fattat beslut, ett mandat som man fått av styrelsen. Däremot har man självklart kunna ställa mera frågor i samband med årsredovisningen, men man nöjde sig med den föredragning man fick. Nu vill man ha tillbaka delar av pengarna eftersom man tycker det strider mot vad man sagt. Vi får se hur man hanterar det framöver.

Det har varit ett drev mot Vanja som inte varit av denna världen och nu har det framkommit saker i media som inte med sanningen är överensstämmande. Jag undrar hur en del som deltagit i drevet känner sig när de litat på mediedrevet i stället för vad Wanja sagt. Att hon kände sig förd bakom ljuset, det är sanningen.

Låglöneproblematiken. Äga energiproduktion är bra

Av , , Bli först att kommentera 0

Låga löner ger problem
Ja visst är det så för har man låg lön så får man automatsikt mindre att röra sig med från allt som man behöver i det dagliga livet som mat och kläder men även bostäder, bilar, semestrar, ja listan kan nog göras hur lång som helst och efter det yrkesverksamma livet så får man pension utifrån den inkomst man haft och om marginalerna varit små under livet tidigare så blir de ännu sämre när man blir pensionär.

Nu har det dessutom visat sig att de även får sämre sjukvård och sämre äldreomsorg. Jag vet att det defenetivt inte fattats några politiska beslut i den riktningen men ändå sker det och då är frågan varför vårs anställda i offentlig sektor gör så.

Äga energi är bra
Umeå kommun är delägare i Stornorrforsens kraftverk vilket har betydelse för den kommunala ekonomin då vi säljer det vi inte behöver för egen verksamhet.
Föregående år gav det ett netto på163 miljoner vilket är nästan som om skatten varit en krona högre.

De pengarna används till verksamheten men förra året blev det mycket mer än vi räknat med och som vi nu använder till att sätta av till de anställdas pensioner, för utbetalningarna för dessa ökar en hel del i framtiden och våra anställda ska ha sina intjänade pensioner. Ger oss även en möjlighet att inte lägga till stiftelsen kommande året då regeringens politik gör att våra intäkter minskar med drygt 240 miljoner nästa år Det är likadant för staten det är bra att äga energibolag som vattenfall och fel att sälja ut

Åklagare i kampanjen krossa facket

Av , , 2 kommentarer 0

Som jag skrev i bloggen idag så skulle jag sitta ordförande på Byggnads möte här i Umeå. Det gick lugnt och bra till på många punkter men det är helt självklart att det åtal som en åklagare väckt mot ett skyddsombud retar folk till vansinne.

Nu tror inte jag åklagaren har en chans att vinna men att åtala ett skyddsombud för att man är ett skyddsombud kan ses som ett led i högerkampanjen mot facket.

Jag har själv haft ansvar för arbetsmiljöfrågor i facket och varit på konferenser och kurser och inte i ett enda fall har någon utomstående oavsett om man varit jurist haft någon annan uppfattning än att det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön.

Av den diskussion som kom fram kommer alla skyddsombud att vilja sluta om de ska ta över arbetsgivarens ansvar och bli skyldig när något händer
Men en intressant sak är att om man mot all förmodan skulle fällas å måste man ju även ha rätt att använda de resurser som behövs för att ha en bra arbetsmiljö. Nu tro jag varken arbetsgivare eller fack vill dit utan alla frågar sig väl varför en åklagare ägnar sig åt sådant. Han kanske helt enkelt inte vill eller törs syssla med den brottslighet som finns.

Eller ingår han i det borgliga systemskiftet att krossa facket?

Det måste väl också finnas ett ansvar för statliga jobb och fundera över om inte det som åklagaren här har gjort är ett tjänstefel som borde prövas, men vem vill hänga en kollega

Idag kommer det att bli lite speciellt

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har nämligen fått förtroendet att sitta som ordförande på Byggnads årsmöte här i Umeå. Jag har i stort sett i hela mitt yrkesverksamma liv förutom några år i början haft min anställning inom företag i byggbranschen och sedan var jag på byggnadsarbetareförbundet som lokalombudsman på avd 37. Jag har även haft en del centrala uppdrag som ledamot i förhandlingsdelegationen för VVS avtalet. Det är i Byggnads jag fick det politiska intresset genom att på många olika sätt delta, främst i studiecirklar i många olika frågor.

Jag har mycket att tacka den fackliga organisationen för den fackliga och politiska skolningen jag fått. Jag hoppas att dagens ungdomar får samma chans och tar den för det finns mycket att göra politiskt i framtiden, inte minst att diskutera jobben.

Byggjobbarna är i en bransch som haft och har stora konjunktursvängningar och behoven av politiska beslut. Det finns hur mycket som helst att ta tag i när det gäller rättvise- och solidaritetsfrågorna.

Jag förstår verkligen att byggjobbarna blir förbannad då Maud Olofsson vill lägga sig i om byggjobbarna vill ha ett ackordslönesystem. De liknar inte till en enda millimeter de bonuslönesystem som höga chefer har. Jag har svårt att se hur dessa chefers prestation kan mätas, vilket är hur lätt som helst för byggjobbarna.

* Bygg billigt och ockra inte sen på hyran
Jag vet att det finns företag som jobbar seröst med byggande för att hålla nere produktionskostnaderna. T.ex. har NCC presenterat en husmodell som ser trevlig ut. Företaget har tagit tag i processen från start till mål och har tillsammans med ett arkitektföretag försökt finna en husmodell där hyran hamnar på en nivå runt 1200 kr kvadratmetern.

Det ger ändå en bra avkastning på det egna kapital som byggherren får in i projektet. Det förutsätter självklart att man sedan inte spekulerar i att höja hyran så mycket det går då man med andra modeller och inte samma styrning från början byggt betydligt dyrare.

Jag hoppas att det är möjligt att komma fram med detta och att man därmed kan bygga bostäder till en rimlig kostnad. Men också där onödiga ytor är borta samtidigt som lägenheterna är välplanerade och den yttre utformningen är tilltalande.

Det kommer inte finns utrymme framöver om vi ska ha rimliga boendekostnader för bostadsmarknaden att vara en stor del i spekulationsekonomin. Jag har funderat mycket över hur folk kan betala långt mycket mer för hus och bostadsrätter än vad det kostar att nyproducera.

Spekulationsekonomin har trissat upp byggproduktionskostnaderna och därmed varit en del i hyreshöjningarna. Marknadsanpassade hyror är ingen bra modell, men självklart ska fastighetsägarna ha en rimlig avkastning på sina fastigheter.

Studenternas bostadsbidrag

Av , , Bli först att kommentera 0

Studiemedlet höjs med 400 kr men samtidigt kommer det att bli svårare att få bostadsbidrag i och med de regelförändringar som föreslås för bostadsbidraget.

Det innebär att studenterna kommer nära taket för att få fullt bostadsbidrag. En konsekvens blir då att det inte längre blir någon vits för studenterna att jobba lite extra eller så blir man blir utan bostadsbidrag helt.

Är det så att regeringen kanske tror att studenterna tar jobb från de som går arbetslösa och att detta är ett led att minska höjningen av arbetslösheten?

Förslaget innebär en politik som styr emot att studenterna ska stanna kvar hemma längre hos sina föräldrar. Men då glömmer regeringen bort att alla studenter inte är unga människor som nyligen flyttat hemifrån.

Förslaget kommer med stor sannolikhet att påverka högskolorna och universiteten med en lägre andel studenter. Även Umeå kommer att drabbas då universitet rekryterar sina studenter från andra orter än Umeå. Regeringens politik styr än mer folk mot storstäderna.

* Banksystemet har havererat
Många småföretagare får svårare och svårare att betala sina räkningar. För att klara detta har man bland annat tvingats sänka sin lön, vilket inte beror på att efterfrågan har minskat utan att banksystemet har havererat. Bankerna lurpassar och lånar inte ut pengar så att företagen kan betala sina räkningar.

Det är ett stort problem när kanske den viktigaste funktionen i en marknadsekonomi, bankerna, inte längre fungerar. Däremot kan man betala ut de instiftade bonusarna som man får för att bankerna förlorat så mycket pengar. Märkligt.

Urspårad politik och en slakt på kollektivtrafiken

Av , , 2 kommentarer 0

Är i Kiruna för arbetsgruppen i Norrstyrelsen. Vi fick åka via Stockholm upp till Kiruna med ett plan som mellanlandade i Luleå. Förut gick den rutten Stockholm-Umeå-Kiruna. Det har varit flera som pratat om att det var bättre förr för då Kirunaborna kunde nå universitetssjukhuset på ett rimligt sätt.

Även vi från Umeå tycker att det var bättre men den förra rutten men det tycker inte SAS. En av orsakerna till att SAS går dåligt kan kanske vara just förhållandet till sina kunder.

*Urspårad politik
Regeringen ska avreglera järnvägstrafiken då de lever i tron att det löser problemen. Avregleringen av elmarknaden gjorde det inte bättre för kunderna och inte heller flygets avreglering lämnade många positiva effekter.

Förre moderatledaren Ulf Adelsson är helt riktigt kritiskt mot avskaffandet av SJ monopolet. Detta är en komplicerad fråga som kräver eftertanke och det är synd att regeringen inte tänker igenom detta ordentligt, sa han.

I detta har han har rätt och i flera frågor kan man fråga sig om regeringen har tänkt något alls. Ulf får väl ta det med sin fru vid frukostbordet. Men han har rätt när han säger att staten bör ha ett ansvar för ett sammanhängande järnvägsnät och då inte bara spåren.

Så vi får väl se hur regeringen ska lösa trafikeringsansvaret som staten har tillsammans med regionen på Botniabanan. Ska tågföretag få välja lönsamma linjer blir underskotten för samhället större på de olönsamma linjerna eller som ekonomin ser ut nu, mindre trafik. Detta slår mycket hårt mot Norrland.

* Slakten på kollektivtrafiken
Förändringen är inledningen på en slakt av kollektivtrafiken. Det finns en utredning som kommer som rycker sönder kollektivtrafiken. Inriktningen är att operatörer ska få rycka ut lönsamma linjer och resten får samhället ta hand om. Även här blir det dyrare men troligast mindre trafik. Då försvinner de samordningar som inletts, inte minst i vårt län, med övergångar mellan olika linjer som då sannolikt försvinner.

Jag förstår inte att mina kollegor runt om i landet hitintills varit så tysta även om jag vet att de som på den borgliga sidan har satt sig in i förslaget tycker att det totalt slår sönder kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken är inte lönsam ekonomiskt men har andra fördelar inte minst ur klimatsynpunkt för att minska bilåkandet. Det skulle behövas bättre kollektivtrafik och inte sämre som förslaget nu leder till.

* Jobbkrisen
Trollhättan tvingas nu varsla 210 anställda på grund av ekonomin och flest inom skolan. Det gör man för att regeringen inte tillfört tillräckligt med pengar till kommunerna. Och hur kan Lärarnas riksförbund inbilla folk att det blir mer pengar till skolan om staten har ansvaret?

Staten har ett ansvar för pengabristen i kommunerna. Man tyckte det var viktigare att sänka skatten för de som tjänar bäst. De som har det bäst har fått ut sina bonusar medan välfärden urholkas. Det kanske är det som är meningen.

Men det som händer i Trollhättan kommer att komma som en löpeld och flera gånger värre blir det 2010 för jag är säker på att det kommer inga kommunpengar då heller. Budgetdisciplinen är säkert motivet men regeringen har på eget initiativ minskat på intäktssidan. Vi kommer att gå mot en arbetslöshetssituation i vårt land som ingen nu levande person upplevt.

Kameraövervakningar

Av , , Bli först att kommentera 0

Coop Forum i Umeå har fått tillstånd av länsstyrelsen att sätta upp fler övervakningskameror för att minska på snatterierna. Från kommunen har vi yttrat oss positivt.

Det är alltid en övervägning när det gäller kameror men vi tycker att det är bra om snatterierna och stölderna minskar samt att förövarna åker fast. Snatterier har en tendens till att vara ett sätt för att finansiera alkohol och droger som inte alltför sällan inkörsporten till grövre brottslighet. I detta fall säger sig Coop behöva bevis, en uppfattning som vi delar.

Nu överklagar emellertid justitiekanslern detta tillstånd och tycker att man ska prova andra metoder som vakter istället. Jag funderar dock över i vilken värld JK lever i som tror att vakter ska klara av vad 25 kameror gör och till vilken kostnad då? Vakter tror jag dessutom kan ha svårt att komma åt och se hur det snattas, det visar väl erfarenheten.

Motivet för JK är den personliga integriteten. Det borde inte upplevas som alltför farligt. Jag upplever mig i alla fall inte som kränkt bara för att man kan se mig gå igenom butiken och att jag betalar för de varor som jag har lagt i korgen. Däremot kränks självklart integriteten för dem som stoppar på sig varorna utan att göra rätt för sig. Men att skydda integriteten för brottslingar är väl inte något vi ska försvara.

Det är alla vi kunder tillsammans som får betala det som stjäls och snattas i butikerna genom höjda prislappar. Enligt uppgifter så rör det sig om mångmiljonbelopp. I en ytterlighet skulle man kunna hävda att min integritet kränks av JK om han tvingar mig att betala vad andra stoppar på sig.

* Mera saker om fusk
Sju av tio caféer och sushibarer fuskar och redovisar inte alla intäkter. Det är ytterligare ett fusk som man måste ta tag i från regeringens sida. Det är viktigt att konkurrens sker på lika villkor och att man betalar de skatter och avgifter som man är skyldig till. Regeringen får väl sätta in resurser för att råda bot på även denna brottslighet.

* Och ännu mera fusk
Strax före VM i skidskytte åkte flera ryska skidskyttar dit för doping. Svenskarna reagerade mot dessa notoriska fuskare och krävde åtgärder. Flera påtalade även detta på sina bloggar. Åkare och ledare blev då hotade på olika sätt och frågan blev om man skulle åka till Ryssland eller inte inför världscupfinalen.

Och visst är det bedrövligt med fusk och hot men jag är inte direkt förvånad för självklart finns det mycket kvar av den gamla kommunistiska kulturen, både med doping och hot mot människor.

Nu är man i alla fall där och det har satt in mycket vakter. Det har också erbjudits till åkare men Pichler såväl som Björndalen har tackat nej till livvakter. Ryssarna har alltså erkänt hot och har satt in 300 vakter.

Men man tycker att det borde vara fel att lägga tävlingar där sådana åtgärder måste vidtas. Fusket inom idrotten måste bort och jag tycker nog att man ska gå in med avstängningar på livstid, självklart med god rättssäkerhet.

Styre i kris

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi läser dagligen om kommuner som har stora problem med ekonomin, inte minst i Dagens samhälle, och kommunalråd uppvaktar regeringen om mera pengar. Och visst behöver kommunerna mera pengar, det har jag bland annat beskrivit i en debattartikel i en av tidningarna.

I vårt län är det framförallt kommuner ledda av alliansen och med centern som ordförande i kommunstyrelsen som kommunerna ser ut att ha det allra sämst. Då uppstår frågan om det bara beror på att ekonomin har förändrats eller om det är hur styret fungerar?

Vilhelmina som centerstyrs har hamnat i en fullständig kris från att ha haft en ganska hyfsad ekonomi. Sorsele med centerpartisten Wermelin har väl inte haft bra ekonomi men har nu mycket stora problem och ropar på akut hjälp. Vindeln har problem men har vidtagit åtgärder och styrs tillsammans med centern och oss.

Nordmaling har också flaggat för stora problem, centerledning, liksom Maud Olofsson hemkommun Robertsfors som också har flaggat för en total kris. Det har även Dorotea som styrs av DKL men med borglig majoritet och även i Bjurholm som styrs av alliansen med moderatledd ledning.

Ja, det här ställer frågan om alliansen orkar ta tag i de strukturella problem som finns och om det beror på det ständiga kompromissandet som gör att ekonomin inte går att ha ordning på eller om det inte finns mod och ork att fatta beslut.

Man kan se tendenser i Umeå då det dyker upp sparförslag eller rättare sagt förslag på minskade kostnader så har alliansföreträdarna lätt att säga att det är fel på än på det ena och än på det andra som t.ex. kommunikationsproblem.

Ska ekonomin fungera måste man våga ta beslut i organisationen men även skatten har betydelse, i alla fall i Umeå. Det finns avslutningsvis ytterligare ett regeringsansvar i frågan om kommunernas ekonomi och det är den frysning man har gjort i inkomst- och kostnadsutjämningssystemet som säkert är ett moderatkrav från lågskattekommunerna runt Stockholm.

* Knarkliberaler
Så måste man nog kalla en del som vill tillåta metadon för att få folk att sluta med heroin. Men frågan är hur man bör förhålla sig till den undersökning som presenterades igår. En undersökning som har gjorts på 71 kvinnor som varit heroinmissbrukare och där de sålt sex för att finansiera sitt heroinmissbruk.

95 % av kvinnorna slutade med heroin och många slutade dessutom att sälja sex. En del hade också fått fast jobb. Det låter direkt som ett jättebra resultat men exakt hur mycket "många" är framgår dock inte och frågan är om undersökningar på 71 personer är statistiskt säkert. Om metadon tillhandahålls borde inte detta då vara ett väntat resultat då samhället tillhandahåller narkotika?

Metadon är ett syntetiskt narkotika och det finns andra syntetiska preparat, men syntetisk narkotika är framställd på annat sätt än traditionell narkotika. Min förhoppning är att det måste kunna gå att få människor att sluta helt med narkotika, istället för att ge dem syntetiska preparat för då är man fortfarande beroende.

Finns det ingen jämförande studie där man satsat stora resurser för att få folk att helt sluta med narkotika? Jag är i princip mot att samhället ska tillhanda narkotika till dess medborgare, vart är vi i så fall på väg?

Skolan, pensioner och seriestart

Av , , 1 kommentar 0

* Lärarfacket lurar medborgarna
Idag har det presenterats en vinklad undersökning där man tycker att staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar för skolan. Men hur man kan tro att skolan kommer att få mer pengar då, det är frågan. Staten räknar aldrig upp sin budget på samma sätt som Sveriges kommuner gör.

Orsaken till att det blir besparingar i skolan just nu beror bland annat på att staten inte har räknat upp bidragen till kommunerna. Det är staten som är ansvarig för att kommunerna tvingas skära i skolan och vem inbillar sig att skolan kan skötas på samma sätt som tidigare? Det är detta som gör att jag tycker att Lärarnas riksförbund lurar medborgarna med den här typen av frågor. Staten har gjort större besparingar än kommunerna på alla områden inte minst för att sänka skatterna.

* Pensioner
Wanja och Urban är upprörda och förvånade över de belopp som utbetalas till förre AMF-chefen Elmehagen. Wanja känner sig lurad och känner inte igen sig så nu ska det utredas vidare hur det kommit till. Dessutom ska det utredas hur man följt de etiska reglerna.

Urban Bäckström från Svenskt Näringsliv vill inte ge ansvarfrihet för Elmehagen förrän det är rättsligt utretts. Sedan blandas det med olika termer om vad som är pension till chefer och alla andra när de fyllt 65 år, men även hur det tjänas ihop om man slutar. Alla som omfattas av kollektivavtal har rätt till en tjänstepension.

I alla tider har inriktningen av pensionerna varit på minst 70 % av slutlönen, men däremot är det viktigt att det finns klara och tydliga regler för samordning av pensioner så att man inte lyfter dubbla pensioner. Så är de kommunala pensionerna för alla offentliganställda utformade fram till det nya pensionssystemet som trädde i kraft 1998. Efter den tiden blev pensionen istället avsättningsbestämd och inte som tidigare förmånsbestämd.

I det nya pensionssystemet på tjänstepensionerna finns också individuella delar där den anställde själv väljer vart hon/han vill placera sina pensionspengar. När det gäller fallskärmar blandas det friskt med vad som är pensioner. Alla ska ha rätt till sin pension, från det offentliga pensionssystemet och från tjänstepensioner.

* Seriestart
Idag startar damallsvenskan i fotboll med att UIK spelar hemma mot KIF. Ska man nu tro alla så kallade experter så kommer det att gå mycket sämre för UIK i år. Nu är inte jag lika säker på det som experterna. Orsaken till att det kommer att gå sämre ska enligt dem vara Martas flytt från klubben. Man har tidigare klarat av att spelare har slutat, som Malin Moström, så nog klarar man detta. Visst var Marta rolig att se på men Malin betydde säkert mer för laget än Marta.